Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.261 din 02.12.2010

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 23 decembrie 2010SmartCity1

Având în vedere prevederile art. >17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul IAnexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. 2. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010. 3. La articolul 12 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)alocarea de sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scopul achitării obligaţiilor restante către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 103/2010. 4. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Ajutorul de stat acordat sub forma măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general. 5. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme este de 11.221.556.735 lei. 6. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Ajutorul de stat reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 se acordă în anul 2010 în sumă de 90.261.735 lei. 7. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Beneficiază de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 103/2010 un număr de 5 operatori economici. 8. După articolul 231 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul X.32, cu un nou articol, articolul 232, cu următorul cuprins: X.32. Procedura de implementare pentru măsurile de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 Articolul 232 (1) Repartizarea sumei de 90.261.735 lei pe unităţi administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Suma de 90.261.735 lei se utilizează pentru achitarea obligaţiilor restante ale beneficiarilor, datorate Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A.(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A. exclusiv pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se gestionează de către unităţile administrativ-teritoriale, beneficiari şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului. 9. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru a beneficia de măsurile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), potenţialii beneficiari depun înscrisuri din care să rezulte că operatorul economic înregistrează la data de 22 noiembrie 2010 obligaţii de plată către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., neachitate până la data depunerii cererii. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 261/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 261 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu