Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 26 din 7 ianuarie 2011

privind aprobarea desemnarii Societatii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice în vederea atestarii conformitatii produselor pentru constructii

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 48 din 19 ianuarie 2011Având în vedere Procesul-verbal nr. 83 din 4 ianuarie 2011 al Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice în vederea atestării conformităţii produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformităţii şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

ANEXA

Denumirea organismului:

Societatea Comercială QUALITAS - S.A.

Adresa:

Str. Spătaru Preda nr. 20, sectorul 5, Bucureşti

tel.: +40(21) 424.48.00, fax: +40(21) 424.48.01

email: qualitassa@yahoo.com, website: http://www.qualitas.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1823

Valabilitatea notificării se acordă până la 28 noiembrie 2014.

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN 45011:2001.

Funcţiile îndeplinite de organism:

Numărul

deciziei

CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul

de atestare

a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organis­mului

95/467/CE

Coşuri, burlane şi alte produse specifice (1/1): . Coşuri prefabricate (elemente cu înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru burlane (elemente sau blocuri), coşuri multicelule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de coşuri independente şi de coşuri ancorate (coşuri)

Sistem 2+

EN 13063-1:2005+A1:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

EN 13063-3:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/ AC:2006

EN 13084-7:2005

EN 13084-7:2005/ AC:2009

EN 1457:1999

EN 1457:1999/A1:2002

EN 1457:1999/ A12002-2007

EN 1457:1999/ AC:2006

EN 1856-1:2003

EN 1856-1:2003/A1:2006

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2004

EN 1856-2:2009

EN 1857:2003+ A1:2008

EN 1857:2010

EN 1858:2003

EN 1858:2008

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru armare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13257:2000

EN 13257:2000/ A1:2005

EN 13257:2000/ AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/ A1:2005

EN 13265:2000/ AC:2003

EN 13361:2004

CPF

Numărul

deciziei

CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul

de atestare

a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organis­mului

EN 13361:2004/ A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/ A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/ A1:2006

EN 13493:2005

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru drenaj şi/sau filtrare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/ A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/ A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/ A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/ A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/ A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/ A1:2005

EN 13257:2000/ AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/ A1:2005

EN 13265:2000/ AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/ A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/ A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/ A1:2006

EN 13493:2005

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca strat de protecţie (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/ A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/ A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/ A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/ A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/ A1:2005

EN 13254:2000

EN 13254:2000/ A1:2005

EN 13254:2000/ AC:2003

EN 13255:2000

EN 13255:2000/ A1:2005

EN 13255:2000/ AC:2003

EN 13256:2000

EN 13256:2000/ A1:2005

EN 13256:2000/ AC:2003

EN 13257:2000

EN 13257:2000/ A1:2005

EN 13257:2000/ AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/ A1:2005

EN 13265:2000/ AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/ A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/ A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/ A1:2006

EN 13493:2005

CPF

Numărul

deciziei

CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul

de atestare

a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organis­mului

96/581/CE

Geotextile (1/2):

Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13257:2000

EN 13257:2000/ A1:2005

EN 13257:2000/ AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/ A1:2005

EN 13265:2000/ AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/ A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/ A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/ A1:2006

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi,

pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2003

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1:2003

EN 771-1:2003/ A1:2005

EN 771-2:2003

EN 771-2:2003/ A1:2005

EN 771-3:2003

EN 771-3:2003/ A1:2005

EN 771-4:2003

EN 771-4:2003/ A1:2005

EN 771-5:2003

EN 771-5:2003/ A1:2005

EN 771-6:2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Secţiuni/Profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foaie, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 15048-1:2007

EN 15088:2005

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

.Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte

lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+ A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/ AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/ AC:2004

EN 13242:2002+ A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/ AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+ A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/ AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/ AC:2004

EN 13242:2002+ A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/ AC:2004

CPF

Numărul

deciziei

CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul

de atestare

a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organis­mului

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de

securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+ A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/ AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/ AC:2004

EN 13242:2002+ A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/ AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+ A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/ AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/ AC:2004

EN 13242:2002+ A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/ AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+ A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/ AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/ AC:2004

EN 13242:2002+ A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/ AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi

în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (2/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări supuse reglementărilor

privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

CP

Numărul

deciziei

CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul

de atestare

a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organis­mului

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă (utilizate la tratarea suprafeţei

drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13808:2005

CPF

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (2/2):

. Produse pentru izolare termică (produse fabricate industrial şi produse destinate a fi formate in situ) (pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13162:2001

EN 13162:2001/ AC:2005

EN 13162:2008

EN 13163:2001

EN 13163:2001/ AC:2005

EN 13163:2008

EN 13164:2001

EN 13164:2001/ A1:2004

EN 13164:2001/ AC:2005

EN 13164:2008

EN 13165:2001

EN 13165:2001/ A1:2004

EN 13165:2001/ A2:2004

EN 13165:2001/ AC:2005

EN 13165:2008

CP

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/usor/celular autoclavizat

(1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat

(pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168:2005+ A2:2009

EN 12794:2005+ A1:2007

EN 12794:2005+ A1:2007/

AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2004+ A1:2007

EN 13225:2004

EN 13225:2004/ AC:2006

EN 13693:2004

EN 13693:2004+ A1:2009

EN 13747:2005

EN 13747:2005+ A1:2008

EN 13747:2005+ A2:2010

EN 13747:2005/ AC:2006

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+ A1:2008

EN 14991:2007

EN 14992:2007

EN 15037-1:2008

EN 15050:2007

EN 1520:2002

EN 1520:2002/ AC:2003

EN 15258:2008

CPF

NOTĂ:

CP- funcţia de certificare produs;

CPF- funcţia de certificare control producţie în fabrică.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 26/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 26 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 26/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu