Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 257 din  1 noiembrie 2005

privind aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI


SmartCity3

              INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C.
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1058 din 26 noiembrie 2005

    In conformitate cu prevederile art. 1 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994,
    in temeiul art. 5 pct. 24, 28 si 29 si al art. 13 pct. 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 397/2005,

    inspectorul general de stat emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.

                 Inspectorul general de stat al Inspectoratului
                             de Stat in Constructii,
                            Dorina Nicolina Isopescu

    ANEXA 1

                                   PROCEDURA
                    de autorizare a dirigintilor de santier

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura stabileste cadrul normativ privind autorizarea dirigintilor de santier in conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994.
    (2) Prezenta procedura stabileste modalitatea si tehnicile de autorizare, precum si domeniile de autorizare si de valabilitate a autorizatiilor.

    CAP. 2
    Cadrul legal

    Art. 2
    La baza prevederilor cuprinse in prezenta procedura au stat urmatoarele acte normative:
    a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare;
    b) Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;
    c) Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001;
    e) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 397/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 5 august 2005.

    CAP. 3
    Scop

    Art. 3
    (1) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, in mod unitar, a activitatii de autorizare a dirigintilor de santier.
    (2) Autorizarea specialistilor care exercita functia de diriginte de santier este obligatorie atat in cazul verificarii executiei constructiilor noi, cat si a lucrarilor de interventie in timp, de modernizare, modificare, transformare, reabilitare, reparatii, consolidari, precum si alte categorii de lucrari de natura acestora.
    Art. 4
    Autorizarea dirigintilor de santier de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoana autorizata la organismul de autorizare si nici nu ii exonereaza pe acestia de obligatiile si responsabilitatile ce le revin.

    CAP. 4
    Domeniul de aplicare

    Art. 5
    Prevederile prezentei proceduri se aplica pentru autorizarea si reautorizarea dirigintilor de santier.
    Art. 6
    Autorizarea se refera la evaluarea capacitatii tehnice si a experientei profesionale a specialistilor care solicita obtinerea autorizatiei in vederea exercitarii functiei de diriginte de santier.
    Art. 7
    Reautorizarea dirigintilor de santier se face, la solicitarea titularului de autorizatie, in termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care a fost acordata autorizatia.
    Art. 8
    Specialistii, indiferent de cetatenie, angajati de persoane fizice sau juridice pentru urmarirea executiei lucrarilor ce se realizeaza pe teritoriul Romaniei se autorizeaza in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

    CAP. 5
    Termeni utilizati

    Art. 9
    In contextul prezentei proceduri termenii referitori la activitatea procedurala sunt definiti dupa cum urmeaza:
    a) diriginte de santier - persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii;
    b) procedura - mod specific de efectuare a unei activitati sau a unui proces;
    c) verificare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specificate.

    CAP. 6
    Cerinte si domenii de autorizare

    Art. 10
    (1) Domeniile de activitate pentru care se autorizeaza dirigintii de santier, precum si cerintele de studii si experienta profesionala obligatorii sunt cuprinse in tabelul de mai jos.
    (2) Categoriile de importanta ale constructiilor sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997.

    TABEL*1)

    *1) Tabelul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
| Nr.  | Domeniul de autorizare|                Studii                | Vechime|
| crt. |                       |______________________________________|        |
|      |                       | Nivel        | Specializare          |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  1.  | Produse pentru        | Inginer,     | CCIA, CFDP, CH, INS,  |  4 ani |
|      | constructii           | arhitect     | IC*), Fac. de chimie  |        |
|      |                       |______________| industriala (sectie de|________|
|      |                       | Subinginer   | profil), Institutul de|  6 ani |
|      |                       |              | Arhitectura           |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  2.  | Constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafata:    |
|______|_______________________________________________________________________|
|  2.1.| Categoria de          | Tehnician de | Scoala tehnica de     |        |
|      | importanta D          | specialitate | constructii           | 10 ani |
|      |                       |______________|_______________________|________|
|      |                       | Inginer      | CCIA, CFDP, CH, IF,   |  3 ani |
|      |                       |______________| INS, Inginerie Urbana |________|
|      |                       | Subinginer   | si Dezvoltare         |  5 ani |
|      |                       |              | Regionala (IUDR),     |        |
|      |                       |              | Inginerie Civila (IC) |        |
|      |                       |______________|_______________________|________|
|      |                       | Arhitect     | Institutul de         |  8 ani |
|      |                       |              | Arhitectura           |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  2.2.| Categoria de          | Inginer      | CCIA, CFDP, CH, IUDR, |  3 ani |
|      | importanta C          |______________| IC                    |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  5 ani |
|      |                       |______________|_______________________|________|
|      |                       | Arhitect     | Institutul de         |  8 ani |
|      |                       |              | Arhitectura           |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  2.3.| Categoria de          | Inginer      | CCIA, CFDP*), CH*), IC|  3 ani |
|      | importanta B          |______________|                       |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  5 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  2.4.| Categoria de          | Inginer      | CCIA, CH*), CFDP*), IC|  5 ani |
|      | importanta A          |              |                       |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  3.  | Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:        |
|______|_______________________________________________________________________|
|  3.1.| De interes national   | Inginer      | CFDP, CCIA*), CH*),   |  5 ani |
|      |                       |              | IC*)                  |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  3.2.| De interes judetean   | Inginer      | CFDP, CCIA*), CH*),   |  5 ani |
|      |                       |______________| IC*)                  |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  7 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  3.3.| De interes local      | Inginer      | CFDP, CCIA*), CH*),   |  3 ani |
|      |                       |______________| IUDR, IC*)            |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  5 ani |
|      |                       |______________|_______________________|________|
|      |                       | Tehnician de | Scoala tehnica de     |  8 ani |
|      |                       | specialitate | constructii           |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  4.  | Cai ferate, metrou,   | Inginer      | CFDP                  |  5 ani |
|      | tramvai               |______________|                       |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  5.  | Lucrari hidrotehnice, galerii subterane                               |
|______|_______________________________________________________________________|
|  5.1.| Categoria de          | Inginer      | CH, CCIA, INS*), IF*),|  3 ani |
|      | importanta D          |______________| IC, Facultatea de mine|________|
|      |                       | Subinginer   | (galerii subterane)   |  4 ani |
|______|_______________________|______________|                       |________|
|  5.2.| Categoria de          | Inginer      |                       |  3 ani |
|      | importanta C          |______________|                       |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  5 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  5.3.| Categoria de          | Inginer      | CH, CCIA, IC, INS*),  |  5 ani |
|      | importanta B          |______________| IF*)                  |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  7 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  5.4.| Categoria de          | Inginer      | CH, CCIA*), IC*)      |  5 ani |
|      | importanta A          |              |                       |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  6.  | Lucrari tehnico-edilitare si retele de apa si canalizare              |
|______|_______________________________________________________________________|
|  6.1.| De alimentari cu apa  | Inginer      | CH, INS, CCIA, CFDP*),|  5 ani |
|      | si de canalizare si   |______________| IC, IF                |________|
|      | retele                | Subinginer   |                       |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  6.2.| De imbunatatiri       | Inginer      | IF, CH, CCIA, CFDP*), |  5 ani |
|      | funciare              |______________| IC                    |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  7.  | Lucrari de constructii| Inginer      | Fac. de Silvicultura -|  3 ani |
|      | silvice               |______________| Sectia constructii:   |________|
|      |                       | Subinginer   | CFDP, CH, CCIA, IC    |  5 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  8.  | Instalatii aferente constructiilor (categoriile A, B, C si D)         |
|______|_______________________________________________________________________|
|  8.1.| Instalatii electrice  | Inginer      | INS, CCIA*), IC*),    |  5 ani |
|      |                       |______________| Fac. tehnica de profil|________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  8.2.| Instalatii sanitare,  | Inginer      | INS, CCIA*), IC*),    |  5 ani |
|      | termoventilatii       |______________| Facultatea tehnica de |________|
|      |                       | Subinginer   | profil                |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  8.3.| Instalatii gaze*)     | Inginer      | INS, CCIA*), IC*),    |  5 ani |
|      |                       |______________| Facultate tehnica de  |________|
|      |                       | Subinginer   | profil. Autorizare    |  8 ani |
|      |                       |              | ANRGN                 |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  9.  | Retele                                                                |
|______|_______________________________________________________________________|
|  9.1.| Electrice             | Inginer      | INS, CCIA*), IC*),    |  5 ani |
|      |                       |______________| Facultate de profil si|________|
|      |                       | Subinginer   | autorizare Electrica  |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  9.2.| Termice               | Inginer      | INS, CCIA*), IC*),    |  5 ani |
|      |                       |______________| Facultate tehnica de  |________|
|      |                       | Subinginer   | profil                |  8 ani |
|______|_______________________|______________|                       |________|
|  9.3.| De telecomunicatii    | Inginer      |                       |  5 ani |
|      |                       |______________|                       |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  9.4.| De gaze               | Inginer      | Facultatea tehnica de |  5 ani |
|      |                       |______________| profil, INS.          |________|
|      |                       | Subinginer   | Autorizare ANRGN      |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
|  9.5.| Pentru transportul    | Inginer      | Facultatea tehnica de |  5 ani |
|      | produselor petroliere |______________| profil, INS.          |________|
|      |                       | Subinginer   |                       |  8 ani |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
| 10.  | Monumente, ansambluri si situri istorice, arheologice, de arhitectura |
|      | sau cultura                                                           |
|______|_______________________________________________________________________|
| 10.1.| Consolidari           | Inginer,     | CCIA, IC, Institutul  |  8 ani |
|      |                       | arhitect     | de Arhitectura        |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
| 10.2.| Restaurari            | Arhitect     | Institutul de         |  8 ani |
|      |                       |              | Arhitectura           |        |
|______|_______________________|______________|_______________________|________|
    *) Se iau in considerare situatiile de vechime de cel putin 2 ani in domeniul de autorizare, dovedite prin carnet de munca si recomandari in domeniu.

    Art. 11
    Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, in unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevazute la art. 10, cu conditia respectarii tuturor conditiilor de studii, vechime si autorizare de specialitate, daca este cazul.
    Art. 12
    Derogarile privind cerintele de studiu in specialitatea necesara domeniului solicitat pot fi acordate de catre inspectorul general de stat numai in situatia in care solicitantul intruneste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) vechime in munca in domeniul solicitat - minimum 10 ani;
    b) participarea la executia a 3 obiective din domeniul solicitat.

    CAP. 7
    Procedura autorizarii

    Art. 13
    Autorizarea dirigintilor de santier se face de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. prin comisiile teritoriale de autorizare, constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale in constructii.
    Art. 14
    Comisiile teritoriale de autorizare au atributii de autorizare pentru toate domeniile de autorizare si pentru toate categoriile de importanta ale constructiilor (A, B, C si D).
    Art. 15
    Componenta si regulamentul de functionare a comisiilor teritoriale de autorizare se stabilesc prin ordin al inspectorului general de stat.

    CAP. 8
    Documentele solicitate in vederea autorizarii

    Art. 16
    (1) Admiterea la examenul de autorizare se face pe baza:
    a) cererii scrise a solicitantului (conform modelului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura);
    b) dosarul candidatului compus din: curriculum vitae (conform modelului prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura), diploma de absolvire (copie legalizata sau vizata de secretarul comisiei de autorizare) si 2 recomandari din partea unor institutii sau persoane fizice privind activitatea desfasurata in domeniul pentru care solicita autorizarea.
    (2) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare, care analizeaza si comunica solicitantului domeniul (domeniile/subdomeniile) pentru care este admis sa participe la examenul de autorizare.
    (3) Dosarele care nu corespund exigentelor impuse de prezenta procedura se restituie solicitantilor in vederea completarii acestora.
    (4) Pentru dosarele admise, solicitantii vor prezenta cu 3 zile inainte de data examenului, la secretariatul comisiei, chitanta de achitare a cheltuielilor de autorizare si o fotografie de 3 x 4 cm.
    Art. 17
    Admiterea la examenul de autorizare nu este conditionata de functia detinuta la data solicitarii autorizarii de catre specialistul respectiv.
    Art. 18
    (1) Solicitantii care in ultimii 5 ani nu au desfasurat activitati in domeniul pentru care solicita autorizarea trebuie sa prezinte dovada privind participarea la o forma de instruire profesionala in domeniul legislatiei si reglementarilor tehnice in constructii.
    (2) Cursurile de perfectionare se vor organiza de institutii abilitate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar tematica cursurilor va fi avizata de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C.
    Art. 19
    Data stabilita pentru sustinerea examenului in vederea autorizarii se comunica cu cel putin 15 zile inainte.

    CAP. 9
    Desfasurarea examenului de autorizare

    Art. 20
    Examenul de autorizare a dirigintilor de santier cuprinde o proba scrisa si una orala si are scopul de a verifica cunostintele privind legislatia si reglementarile tehnice in vigoare.
    Art. 21
    Bibliografia pentru examen va fi pusa la dispozitie solicitantilor admisi pentru examinare de catre secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare.
    Art. 22
    (1) Candidatii care au obtinut nota 8 la proba scrisa sunt considerati admisi, nefiind obligatorie prezentarea la proba orala.
    (2) Sunt autorizati candidatii care au obtinut la examenul de autorizare cel putin media 7.
    Art. 23
    (1) Rezultatul obtinut la examenul de autorizare se comunica oficial de catre secretariatul comisiei de autorizare in termen de maximum 15 zile de la sustinerea examenului de catre candidat.
    (2) Autorizatiile se elibereaza personal candidatilor, pe formularul tipizat al autorizatiei fiind inscrise toate domeniile pentru care solicitantul a obtinut autorizarea.
    (3) Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta procedura.
    Art. 24
    Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. inregistreaza autorizatiile emise in registrul de eliberare a autorizatiilor, lista persoanelor autorizate in domeniile de autorizare urmand a fi publicata in reviste de specialitate si pe site-ul I.S.C. www.isc-web.ro.
    Art. 25
    Evidenta autorizatiilor si a eventualelor sanctiuni se tine de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C.
    Art. 26
    Autorizatia are un termen de valabilitate de 4 ani.
    Art. 27
    Candidatii care nu au obtinut media minima prevazuta la art. 22 se pot prezenta la un nou examen in baza aceleiasi taxe.
    Art. 28
    Reautorizarea se face in baza sustinerii unui interviu si a achitarii a 50% din cheltuielile de autorizare.
    Art. 29
    In vederea reautorizarii, solicitantul trebuie sa depuna la secretariatul comisiei de autorizare pe raza caruia locuieste sau lucreaza urmatoarele documente:
    a) cerere prin care solicita reautorizarea;
    b) memoriu de activitate privind activitatea de dirigentie de santier efectuata in perioada de valabilitate a autorizatiei;
    c) dovada achitarii cheltuielilor de reautorizare.
    Art. 30
    Inspectorul general de stat poate dispune suspendarea sau anularea autorizatiei de diriginte de santier pentru neindeplinirea corespunzatoare a responsabilitatilor si atributiilor specifice, la propunerea inspectoratelor in constructii teritoriale si judetene sau a investitorului.
    Art. 31
    (1) Cheltuielile pentru autorizare sunt in valoare de 200 lei (RON) [2.000.000 lei (ROL)] si se percep pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 6, 8, 9 si 10 din tabelul prevazut la art. 10, pentru care acestea se percep pe subdomenii.
    (2) Cheltuielile de autorizare se indexeaza anual prin ordin al inspectorului general de stat.

    CAP. 10
    Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii

    Art. 32
    Specialistii autorizati au dreptul sa ocupe o functie de diriginte de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru unitati, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unitati de consultanta specializate in domeniul verificarii calitatii.
    Art. 33
    In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:
    1. verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
    2. interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
    3. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
    4. verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
    5. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
    6. participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
    7. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
    8. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
    9. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
    10. verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C.;
    11. verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
    12. verificarea existentei si respectarea Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
    13. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;
    14. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
    15. interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
    16. participarea la verificarea in faze determinante;
    17. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
    18. interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
    19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
    20. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
    21. transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
    22. dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;
    23. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
    24. urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
    25. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
    26. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
    27. asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;
    28. urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
    29. predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
    Art. 34
    Obligatiile prevazute la art. 33 nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.
    Art. 35
    Dirigintii de santier raspund in cazul neducerii la indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 33, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazute in proiecte, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Autorizatiile de inspector de santier emise de Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.
    Art. 37
    Reautorizarea inspectorilor de santier, autorizati in baza Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002, se acorda in conditiile prevazute de prezenta procedura.

    ANEXA 1
    la procedura

    Domnule/Doamna inspector teritorial sef

    Subsemnatul/subsemnata ........................................, de profesie ........................, domiciliat/domiciliata in ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .......... nr. ........................., CNP ................................., in conformitate cu prevederile Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier solicit inscrierea la examenul de autorizare/reautorizare ca diriginte de santier pentru domeniul (domeniile):
 ______________________________________________________________________________
|                                                                       _      |
|  1. Produse pentru constructii                                       |_|     |
|                                                                              |
|  2. Constructii civile, industriale, agricole si miniere de
|     suprafata:                                                               |
|                                                                       _      |
|  2.1. categoria de importanta D                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  2.2. categoria de importanta C                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  2.3. categoria de importanta B                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  2.4. categoria de importanta A                                      |_|     |
|                                                                              |
|  3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:           |
|                                                                       _      |
|  3.1. de interes national                                            |_|     |
|                                                                       _      |
|  3.2. de interes judetean                                            |_|     |
|                                                                       _      |
|  3.3. de interes local                                               |_|     |
|                                                                       _      |
|  4. Cai ferate, metrou, tramvai                                      |_|     |
|                                                                              |
|  5. Lucrari hidrotehnice:                                                    |
|                                                                       _      |
|  5.1. categoria de importanta D                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  5.2. categoria de importanta C                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  5.3. categoria de importanta B                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  5.4. categoria de importanta A                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  5.5. galerii subterane                                              |_|     |
|                                                                              |
|  6. Lucrari tehnico-edilitare si retele de apa si canalizare:                |
|                                                                       _      |
|  6.1. de alimentari cu apa si de canalizare si retele                |_|     |
|                                                                       _      |
|  6.2. de imbunatatiri funciare                                       |_|     |
|                                                                       _      |
|  7. Lucrari de constructii silvice                                   |_|     |
|                                                                              |
|  8. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta            |
|     A, B, C si D):                                                           |
|                                                                       _      |
|  8.1. instalatii electrice                                           |_|     |
|                                                                       _      |
|  8.2. instalatii sanitare si termoventilatii                         |_|     |
|                                                                       _      |
|  8.3. instalatii gaze                                                |_|     |
|                                                                              |
|  9. Retele:                                                   |
|                                                                       _      |
|  9.1. electrice                                                      |_|     |
|                                                                       _      |
|  9.2. termice                                                        |_|     |
|                                                                       _      |
|  9.3. de telecomunicatii                                             |_|     |
|                                                                       _      |
|  9.4. de gaze                                                        |_|     |
|                                                                       _      |
|  9.5. pentru transportul produselor petroliere                       |_|     |
|                                                                              |
|  10. Monumente, ansambluri si situri istorice, arheologice,                  |
|      de arhitectura sau cultura:                                             |
|                                                                       _      |
|  10.1. consolidari                                                   |_|     |
|                                                                       _      |
|  10.2. restaurari                                                    |_|     |
|______________________________________________________________________________|

    Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
    - curriculum vitae;
    - diploma de absolvire (copie);
    - doua recomandari din partea unor institutii sau persoane fizice;
    - copie dupa carnetul de munca (acolo unde este cazul);
    - chitanta de achitare a cheltuielilor de autorizare (copie);
    - o fotografie de 3 x 4 cm.

              Data:                                 Semnatura:
    ...........................            ...........................

    ANEXA 2
    la procedura

                                CURRICULUM VITAE

    Numele si prenumele: ................................................... .
    Locul si data nasterii: ................................................ .
    Domiciliul actual: ..................................................... .
    Pregatirea profesionala (specialitatea, institutul absolvit, anul absolvirii):
    ........................................................................ .
    Locul de munca si functia: ............................................. .
    Adresa institutiei: .................................................... .
    Telefon la serviciu: ................................................... .
    Vechimea in munca: ..................................................... .
    Experienta in munca pentru fiecare domeniu de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea (perioade, institutii, functii, realizari):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Forme de perfectionare urmate:
    ..........................................................................
    ..........................................................................

              Data:                                 Semnatura:
    ...........................            ...........................

    ANEXA 3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|     GUVERNUL ROMANIEI      /                 GUVERNUL ROMANIEI               |
|  INSPECTORATUL DE STAT IN  \       INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII      |
|       CONSTRUCTII           \                                                |
|                             /I.                                 ___________  |
|                            / S.                                |           | |
|       AUTORIZATIE          \ C.           AUTORIZATIE          |           | |
|  Nr. ..... din ........     \          Nr. ..... din ......    |           | |
|                             /                                  |           | |
| Se autorizeaza domnul      /                                   |           | |
| (doamna)                   \                                   |           | |
|                             \                                  |___________| |
| CNP .....................   /    Se autorizeaza domnul (doamna)              |
| de profesie .............  /     ............................................|
| domiciliat(a) in           \     CNP ........................................|
| localitatea .............   \    de profesie ............... domiciliat(a) in|
| str. .......... nr. .....   /I.  localitatea .............. str. ............|
| blocul ...... scara .....  / S.  nr. ..... blocul ....... scara .... ap. ....|
| ap. ...... judetul         \ C.  sectorul/judetul ...........................|
| (sectorul) ..............   \    pentru a desfasura activitatea de:          |
| pentru a desfasura          /                                                |
| activitatea de: /                                                 |
|                            \                                                 |
|    DIRIGINTE DE SANTIER     \               DIRIGINTE DE SANTIER             |
|                             /                                                |
| Domeniile de autorizare:   /     Domeniile de autorizare:                    |
|                            \                                                 |
|                             \                                                |
|                             /I.                                              |
|                            / S.                                              |
| Autorizatia se acorda in   \ C.  Autorizatia se acorda in conformitate cu    |
| conformitate cu             \    reglementarile legale in vigoare.           |
| reglementarile legale in    /    Perioada de valabilitate a autorizatiei:    |
| vigoare.                   /     4 ani.                                      |
| Perioada de valabilitate   \                                                 |
| a autorizatiei: 4 ani       \                                                |
|                             /                                                |
|                            /                                                 |
| INSPECTOR GENERAL DE STAT, \            INSPECTOR GENERAL DE STAT,           |
|                             \                                                |
|                             /I.                                              |
|                            / S.                                              |
| Semnatura de primire       \ C.                                              |
| ....................        \                                                |
|_____________________________/________________________________________________|

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 257/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 257 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 257/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu