Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 256 din 30 septembrie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate in industria constructiilor de nave

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 953 din 18 octombrie 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind ajutoarele de stat acordate in industria constructiilor de nave, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Presedintele Consiliului Concurentei,
                              Mihai Berinde

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind ajutoarele de stat acordate in industria constructiilor de nave

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Adoptarea unui cadru legal de reglementare a disciplinei ajutorului de stat in domeniul constructiilor de nave reprezinta continuarea procesului de armonizare a legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Controlul ajutoarelor de stat se exercita de catre Consiliul Concurentei in scopul de a urmari masura in care acestea sunt compatibile cu mediul concurential normal intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt determinate de cerere si oferta.
    Obiectivele prezentului regulament sunt, in sensul cel mai larg posibil, de a elimina diferentele dintre regulile aplicabile industriei constructoare de nave si cele aplicabile altor sectoare din industrie si, prin urmare, de a simplifica si de a face mai transparenta politica Consiliului Concurentei in acest domeniu, prin extinderea aplicarii prevederilor orizontale generale si la sectorul constructiei de nave.
    Anumiti factori specifici care afecteaza sectorul constructiilor de nave trebuie sa se reflecte in politica Consiliului Concurentei privind controlul ajutoarelor de stat.
    Acesti factori includ:
    a) supracapacitate, preturi scazute si distorsionare a comertului pe piata mondiala a constructiilor de nave;
    b) marimea si importanta deosebita a navelor care sporesc posibilitatea ca facilitatile sub forma de credite, suportate de stat, sa distorsioneze concurenta;
    c) dificultatea de a aplica in sectorul constructiilor de nave regulile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) referitoare la practicile comerciale neloiale;
    d) existenta acordurilor in cadrul Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) in sectorul constructiilor de nave, si anume Acordul OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite in mod oficial, respectiv Intelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, care se aplica in Comunitate in baza Deciziei Consiliului 2001/76/EC din 22 decembrie 2000, inlocuind Decizia din 4 aprilie 1978 referitoare la aplicarea anumitor instructiuni in domeniul creditelor externe ce beneficiaza de suport public.
    Avand in vedere aceste caracteristici speciale, obiectivele prezentului regulament, in afara de acela de a simplifica regulile aplicabile constructiilor navale, sunt urmatoarele:
    a) sa se incurajeze o mai mare eficienta si concurenta intre santierele navale, in special prin promovarea inovarii;
    b) sa se faciliteze reducerea capacitatilor de productie neviabile, atunci cand este necesar;
    c) sa se respecte obligatiile internationale aplicabile in domeniul creditelor de export si al ajutoarelor de dezvoltare.
    Pentru atingerea acestor obiective, prezentul regulament prevede masuri specifice in legatura cu ajutorul pentru inovare, ajutorul pentru inchidere, credite pentru export, ajutorul regional si ajutorul pentru dezvoltare.
    Prezentul regulament are ca obiectiv atat cresterea transparentei procesului de evaluare a notificarilor transmise Consiliului Concurentei, cat si stabilirea criteriilor si a procedurilor aplicabile.
    Art. 1
    Domeniu de aplicare
    (1) Prezentul regulament se aplica schemelor de ajutor de stat si ajutoarelor de stat individuale acordate in domeniul constructiilor de nave.
    (2) Ajutorul pentru constructia de nave include ajutorul catre orice santier naval, entitate avand o legatura cu acestea, proprietar de nave si terti, carora le este acordat, direct sau indirect, pentru constructia, repararea sau conversia de nave.
    (3) Anumite caracteristici, cum ar fi productia de serie mica, marimea, valoarea si complexitatea unitatilor produse, precum si faptul ca prototipurile sunt in general utilizate in scop comercial, diferentiaza sectorul constructiilor navale de alte sectoare ale economiei. In consecinta, constructia de nave este singurul sector eligibil in ceea ce priveste ajutorul de stat pentru inovare. Natura unica a industriei constructoare de nave justifica mentinerea ajutorului de inovare specific sectorului. Prin urmare, prezentul regulament are drept scop imbunatatirea sprijinului pentru inovare.
    (4) Consiliul Concurentei poate considera ca ajutorul pentru constructia de nave, pentru repararea si transformarea navelor este compatibil cu mediul concurential normal numai daca acesta este acordat cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Definitii
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) constructia de nave inseamna fabricarea/producerea navelor comerciale maritime autopropulsate;
    b) repararea sau reconditionarea se refera la navele comerciale maritime autopropulsate;
    c) conversia navelor se refera la navele comerciale maritime autopropulsate de cel putin 1.000 gt brute, cu conditia ca operatiunile de conversie sa implice modificari radicale ale planului de incarcare marfa, ale carenei, ale sistemului de propulsie sau ale amenajarilor pentru pasageri;
    d) nave comerciale maritime cu propulsie proprie semnifica:
    1. nave de cel putin 100 gt brute, utilizate pentru transportul de pasageri si/sau de bunuri;
    2. nave de cel putin 100 gt brute, utilizate pentru desfasurarea de servicii specializate (de exemplu, spargatoare de gheata si drage);
    3. remorchere de cel putin 365 kW;
    4. nave de pescuit de cel putin 100 gt, daca se refera la credite pentru export si ajutoare pentru dezvoltare, ce indeplinesc criteriile din Acordul OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite in mod oficial, respectiv din Intelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, sau orice alt acord care il modifica ori il inlocuieste pe acesta;
    5. cochilii nefinisate ale navelor prevazute la lit. a) - d), care sunt in stare de plutire si mobile;
    e) nave maritime autopropulsate semnifica nave care, prin propria propulsie permanenta si carma/sistem de carma, au toate caracteristicile pentru autonavigare la mare adancime. Navele militare (nave care, in conformitate cu caracteristicile si posibilitatile structurale de baza, sunt destinate a fi utilizate exclusiv in scopuri militare, ca de exemplu, nave de razboi si alte nave pentru actiuni ofensive si defensive) si modificarile facute sau adaugarile realizate la alte nave cu utilizare exclusiv militara sunt excluse, cu conditia ca orice masuri sau practici aplicate in legatura cu asemenea nave, modificari de nave ori de trasaturi sa nu constituie actiuni deghizate in favoarea constructiilor de nave comerciale, incompatibile cu regulile de ajutor de stat;
    f) entitatea ce are legatura cu constructiile de nave inseamna orice persoana fizica sau juridica care:
    1. detine sau controleaza o intreprindere implicata in constructia de nave, repararea de nave ori conversia de nave;
    2. este detinuta sau controlata, direct ori indirect, fie prin detinerea pachetului majoritar de actiuni, fie prin alte metode, de catre o intreprindere implicata in constructia, repararea sau conversia de nave;
    g) controlul este preluat in momentul in care o persoana sau o intreprindere implicata in constructia, repararea ori conversia de nave detine sau controleaza o cota mai mare de 25% din capitalul social al celeilalte ori viceversa;
    h) ajutor semnifica, in intelesul Legii nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, "orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unitatilor administrativ-teritoriale sau de alte organisme care administreaza surse ale statului ori ale colectivitatilor locale indiferent de forma, care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta, prin favorizarea anumitor intreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestarii anumitor servicii sau afecteaza comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal", inclusiv masuri cum ar fi facilitatile pentru credite, garantii si facilitati fiscale.
    Art. 3
    Aplicarea prevederilor privind ajutorul de stat avand obiective orizontale
    Principiul general este ca ajutorul de stat pentru constructia de nave poate fi acordat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu dispozitiile reglementarilor emise in baza acesteia, incluzand urmatoarele prevederi:
    a) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificarile ulterioare;
    b) Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000;
    c) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare;
    d) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, cu modificarile ulterioare;
    f) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 219/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004.
    Art. 4
    Prevederi specifice
    Principiul general subliniat la art. 5 este subiect al exceptiilor prevazute la art. 7 si acestea sunt justificate de factori specifici prezentati la art. 11.
    Art. 5
    Ajutor pentru cercetare, dezvoltare si inovare
    (1) Ajutorul acordat oricarei intreprinderi pentru acoperirea cheltuielilor legate de cercetarea si dezvoltarea proiectelor in constructia de nave, repararea de nave sau conversia lor poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, daca este in conformitate cu regulile stipulate in Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare sau in orice acord ulterior in acest domeniu.
    (2) Ajutorul acordat pentru inovarea in santiere existente, care se ocupa cu constructii de nave, repararea de nave sau conversia de nave, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal daca nu depaseste intensitatea bruta maxima a ajutorului de stat de 20% si daca:
    a) ajutorul este legat de aplicarea industriala a produselor si proceselor inovative, de exemplu, produse si procese noi din punct de vedere tehnologic sau imbunatatite substantial, in comparatie cu cele existente deja in industria Uniunii Europene, produse si procese care presupun un risc mare pe plan tehnologic sau industrial;
    b) ajutorul este limitat la cheltuielile de investitii, design, activitati de inginerie si testare, legate direct si exclusiv de partea inovatoare a proiectului. In mod exceptional, costurile de productie aditionale care sunt strict necesare pentru validarea inovatiei tehnologice pot fi eligibile in masura in care sunt limitate la valoarea minima necesara.
    Art. 6
    Ajutor pentru inchidere
    (1) Ajutorul pentru acoperirea costurilor normale care rezulta din inchiderea totala sau partiala a santierelor care au ca obiect de activitate constructia, repararea sau conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, cu conditia ca reducerea de capacitate rezultata sa fie de natura reala si ireversibila.
    (2) Costurile eligibile pentru ajutorul la care se face referire la alin. (1) sunt:
    a) platile catre salariatii disponibilizati sau care s-au pensionat inainte de limita legala de varsta;
    b) costurile pentru serviciile de consultanta catre salariatii disponibilizati sau care vor fi disponibilizati ori care s-au pensionat inainte de limita legala de varsta, incluzand platile efectuate de santierele navale pentru a facilita crearea de intreprinderi mici care sunt independente de santierele navale respective si ale caror activitati nu sunt constituite in principal din constructia de nave;
    c) platile catre salariati pentru instruire si reconversie profesionala;
    d) cheltuielile rezultate din reorientarea santierelor, a constructiilor lor, a instalatiilor si infrastructurii catre alte utilizari decat cele de constructii de nave.
    (3) In cazul intreprinderilor care inceteaza total activitatile de constructie, reparare si conversie de nave, masurile urmatoare pot fi, de asemenea, compatibile cu un mediu concurential normal:
    a) ajutorul avand o valoare care nu depaseste cea mai mare dintre urmatoarele doua valori, determinate pe baza unui raport elaborat de consultanti independenti: valoarea contabila reziduala a instalatiilor sau profiturile operationale actualizate, susceptibile de a fi obtinute pe o perioada de 3 ani, diminuate cu orice avantaj pe care intreprinderea beneficiara il poate avea de pe urma dezafectarii instalatiilor;
    b) ajutorul sub forma de imprumut sau garantie pentru capitalul de lucru necesar a permite intreprinderii sa finalizeze lucrari neterminate, cu conditia ca acesta sa fie mentinut la minimum necesar si o proportie semnificativa a lucrarilor sa fi fost deja realizata.
    (4) Intreprinderile care primesc ajutor pentru inchidere partiala nu trebuie sa fi beneficiat de ajutor pentru salvare sau restructurare in ultimii 10 ani. Cand au trecut mai putin de 10 ani de la acordarea unui ajutor pentru salvare sau restructurare, Consiliul Concurentei va permite ajutor de inchidere partiala doar in circumstante exceptionale si imprevizibile pentru care compania nu este raspunzatoare.
    (5) Valoarea si intensitatea ajutorului trebuie sa fie justificate de marimea efectelor inchiderilor implicate, luandu-se in considerare problemele structurale ale regiunii in cauza si, in cazul conversiei catre alte activitati industriale, de legislatia nationala si de regulile aplicabile acestor activitati noi.
    (6) Pentru a se stabili natura ireversibila a inchiderilor care fac obiectul ajutoarelor, Consiliul Concurentei se va asigura ca facilitatile santierului naval raman inchise pentru o perioada de cel putin 10 ani.
    Art. 7
    Ajutorul pentru ocuparea fortei de munca
    Ajutorul acordat pentru crearea de locuri de munca, pentru angajarea de persoane dezavantajate sau cu handicap ori pentru acoperirea costurilor suplimentare pentru angajarea de personal dezavantajat sau cu handicap, in intreprinderile care au ca obiect de activitate constructiile, reparatiile ori conversiile de nave, poate fi considerat ca fiind compatibil cu un mediu concurential normal, daca indeplineste regulile substantiale stipulate in Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca, elaborat in baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 166/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Creditele de export
    Ajutorul de stat pentru constructia de nave, care imbraca forma de facilitati de credite suportate de stat, acordate proprietarilor romani sau straini ai santierelor navale ori tertilor pentru constructia sau conversia de nave, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, daca indeplineste termenii Acordului OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite in mod oficial, respectiv Intelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave.
    Art. 9
    Ajutorul pentru dezvoltare
    (1) Ajutorul legat de constructia si conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal daca indeplineste termenii prevazuti in acest scop de Acordul OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite in mod oficial, respectiv Intelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, sau orice termeni ulteriori prevazuti intr-un asemenea acord ori care inlocuiesc acest acord.
    (2) Consiliul Concurentei va verifica continutul specific al dezvoltarii din cadrul ajutorului de stat propus, daca ajutorul este necesar si respecta prevederile Acordului OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite in mod oficial, respectiv Intelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, sau orice termeni ulteriori prevazuti intr-un asemenea acord ori care inlocuiesc acest acord. Oferta de asistenta pentru dezvoltare trebuie sa fie deschisa licitatiilor din partea diferitelor santiere navale. In masura in care se aplica regulile de achizitie publica din Comunitatea Europeana, procedurile de licitatie trebuie sa indeplineasca aceste reguli.
    Art. 10
    Ajutorul regional
    Ajutorul regional pentru constructia, repararea sau conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal doar daca indeplineste urmatoarele conditii:
    a) ajutorul trebuie sa fie acordat in scopul imbunatatirii productivitatii instalatiilor existente sau pentru investitii in retehnologizarea ori modernizarea santierelor existente, dar care nu sunt legate de restructurarea financiara a santierelor in cauza;
    b) intensitatea ajutorului nu trebuie sa depaseasca 22,5%;
    c) ajutorul trebuie sa fie limitat la costurile eligibile, asa cum sunt acestea definite in Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    Obligatia de notificare
    Orice intentie de acordare a unui ajutor nou pentru constructia, repararea sau conversia de nave, fie sub forma de scheme, fie de ajutor individual, trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei.
    Art. 12
    Monitorizarea
    Furnizorii si initiatorii de masuri de ajutor de stat pentru constructia de nave vor inainta Consiliului Concurentei rapoarte anuale pentru toate schemele de ajutor de stat existente, in conformitate cu regulile stipulate in Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si in regulamentele adoptate pentru aplicarea acesteia.
    Art. 13
    Regula de cumul
    (1) Plafoanele stabilite prin prezentul regulament se vor aplica indiferent daca ajutorul de stat este finantat total sau partial din surse ale statului ori ale Comunitatii Europene.
    (2) Ajutorul autorizat in conformitate cu prezentul regulament nu poate fi cumulat cu alte forme de ajutor de stat sau cu alte finantari ale Uniunii Europene, daca prin acest cumul va rezulta o intensitate a ajutorului mai mare decat cea stabilita de prezentul regulament.
    (3) In cazul in care ajutorul de stat are obiective diferite si implica aceleasi costuri eligibile, se va aplica cel mai favorabil plafon al intensitatii.
    Art. 14
    Dispozitii finale
    (1) Prezentul regulament va fi pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Prezentul regulament transpune in legislatia romaneasca cadrul legal al Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru constructii navale, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 317 din 30 decembrie 2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 256/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 256 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 256/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu