Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 252 din 23 decembrie 2002

privind punerea in aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate in baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 165 din 17 martie 2003


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma aprobarii in plenul Consiliului Concurentei si ca urmare a avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pun in aplicare urmatoarele regulamente si instructiuni:
    - Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii;
    - Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii in sectoare industriale nespecifice;
    - Instructiuni privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin impreuna cu regulamentele si instructiunile prevazute la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
                         THEODOR VALENTIN PURCAREA

                         REGULAMENT MULTISECTORIAL
privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

                               INTRODUCERE

    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    La 13 februarie 2002 Comisia Europeana a aprobat o reforma majora, mai rapida, mai simpla si mai riguroasa de stabilire a sistemului de control privind sprijinul guvernamental pentru investitiile mari din Uniunea Europeana. Asa-numitul Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii va crea o transparenta mai mare si va reduce nivelul total al subventiilor acordate in Uniunea Europeana, in beneficiul unei concurente sanatoase, precum si in beneficiul contribuabilului. Reforma va creste responsabilitatea statelor membre in implementarea reglementarilor privind ajutorul de stat.
    Pentru Romania introducerea unor reglementari specifice ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii reprezinta un pas necesar, in primul rand in analiza impactului pe care il au aceste proiecte, cat si in necesitatea stabilirii unor reguli in concordanta cu normele europene in domeniu.
    Deoarece Comisia Europeana a elaborat un nou Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii, conceput ca un instrument de analiza mult mai flexibil, mai simplu si mai transparent, pentru completarea legislatiei ajutorului de stat din tara noastra a fost necesara elaborarea a doua regulamente privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, care se aplica diferentiat ca data, in functie de sectoare:
    - Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii in sectoare industriale nespecifice - se aplica de la data publicarii pana la data de 31 decembrie 2003, cu exceptia sectoarelor siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice;
    - Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii - se aplica de la data publicarii pentru sectoarele siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice si de la data de 1 ianuarie 2004 pentru celelalte sectoare.
    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniul de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica ajutorului de stat regional acordat pentru proiecte mari de investitii in sectoare industriale, altele decat cele prevazute la alin. (2), incepand cu data de 1 ianuarie 2004 pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) Pentru sectorul siderurgic, asa cum este definit in anexa nr. 1, sectorul autovehiculelor, asa cum este definit in anexa nr. 2, si sectorul fibrelor sintetice, asa cum este definit in anexa nr. 3, prezentul regulament se aplica de la data publicarii lui.
    Art. 2
    Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii (IMM) reprezinta cadrul general care se aplica ajutoarelor de stat regionale. In consecinta, prezentul regulament vine in completarea acestuia cu reguli particulare aplicabile acelei categorii speciale de ajutoare de stat regionale pe care o reprezinta ajutoarele de stat regionale pentru proiecte mari de investitii, altele decat cele care sunt prevazute de art. 3 si 4.
    Art. 3
    Sectoarele specifice, cum sunt: agricultura, pescuitul, transporturile si cel al carbunelui, vor fi supuse reglementarilor specifice. Pana la adoptarea acestor reglementari Consiliul Concurentei va aplica prevederile Legii nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, si ale regulamentelor emise in aplicarea acestei legi.
    Art. 4
    Prezentul regulament nu se aplica ajutoarelor de stat pentru restructurare, care sunt reglementate de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate.
    Art. 5
    Prezentul regulament nu afecteaza aplicarea urmatoarelor regulamente:
    a) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare;
    b) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protectia mediului inconjurator.

    Definitii
    Art. 6
    Termenii folositi in prezentul regulament sunt definiti in art. 7 - 11.
    Proiect de investitii
    Art. 7
    Proiectul de investitii reprezinta o investitie initiala in sensul art. 5 din Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM. Un proiect de investitii nu trebuie divizat in mod artificial in subproiecte cu scopul de a se sustrage prevederilor prezentului regulament. In sensul prezentului regulament, un proiect de investitii include toate investitiile fixe dintr-o anumita locatie, efectuate de una sau mai multe intreprinderi intr-o perioada de 3 ani. In sensul prezentului regulament, o locatie de productie reprezinta o serie de elemente de capital fix indivizibile din punct de vedere economic, care indeplinesc o functie tehnica precisa, unite printr-o legatura fizica sau functionala si care au obiective clar identificate, cum ar fi fabricarea unui anumit produs. Acolo unde doua sau mai multe produse sunt fabricate din aceleasi materii prime, unitatile de fabricatie a produselor vor fi considerate drept o singura locatie de productie.
    Cheltuieli eligibile
    Art. 8
    Cheltuielile eligibile vor fi determinate in conformitate cu prevederile in acest sens din Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM.
    Plafonul ajutorului regional
    Art. 9
    Plafonul ajutorului regional reprezinta intensitatea maxima a ajutorului autorizata pentru companiile mari la momentul acordarii ajutorului. Intensitatile maxime ale ajutorului sunt determinate in conformitate cu Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM si cu harta regionala aprobata de Comisia Europeana.
    Produs implicat
    Art. 10
    Produsul implicat reprezinta produsul planificat prin proiectul de investitii si, atunci cand este cazul, substituentii sai, apreciati fie de catre consumatori, pe criterii de caracteristici, pret si utilizare a produsului, fie de catre producatori, prin intermediul flexibilitatii instalatiilor de productie. Daca proiectul implica un produs intermediar si o parte semnificativa din productia intermediara nu este vanduta pe piata, se va considera ca produsul implicat va include si produsele intermediare.
    Consum aparent
    Art. 11
    (1) Consumul aparent al produsului implicat reprezinta productia plus importurile minus exporturile.
    (2) In ceea ce priveste cresterea medie anuala a consumului aparent al produsului respectiv, atunci cand va fi cazul, va fi luata in considerare orice modificare semnificativa a acestei tendinte.
    (3) Atunci cand proiectul de investitii se refera la un sector de servicii, in scopul de a determina marimea si evolutia pietei, Consiliul Concurentei va folosi, in locul consumului aparent, cifra de afaceri referitoare la serviciile implicate, pe baza unei segmentari a pietei general acceptate in legatura cu serviciile in cauza si pentru care datele statistice sunt deja disponibile.

    CAP. 2
    Cerintele notificarii

    Art. 12
    In scopul notificarii, furnizorii de ajutoare de stat vor respecta prevederile Legii nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat.
    Art. 13
    Conform prezentului regulament, nu este solicitata nici o notificare in avans a ajutorului aflat sub anumite praguri pentru proiectele mari de investitii, cu conditia ca ajutorul sa fie acordat in conformitate cu o schema de ajutor aprobata de catre Consiliul Concurentei.
    Art. 14
    Intentia de acordare a unui ajutor individual trebuie notificata in fiecare caz, evaluarea realizandu-se pe baza regulilor prevazute in cap. III si in conformitate cu criteriile generale de evaluare prevazute in Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM.
    Art. 15
    Proiectele cofinantate din fonduri de preaderare vor fi luate in considerare ca suma totala a ajutorului (din fonduri de preaderare plus fonduri de cofinantare).
    Art. 16
    Pentru notificarea intentiei de acordare a ajutoarelor conform prezentului regulament, furnizorii de ajutor de stat vor folosi formularul specific de notificare, cuprins in anexa nr. 4.

    CAP. 3
    Niveluri pentru proiecte mari de investitii

    Art. 17
    Fara a contraveni prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM si fara a contraveni obligatiei de notificare prevazute in art. 19 sau in dispozitiile tranzitorii prevazute in cap. VII, ajutoarele de stat regionale privind investitiile care implica cheltuieli eligibile corespunzatoare pragurilor valorice stabilite in continuare vor face obiectul unui plafon regional diminuat conform urmatoarei scale:
________________________________________________________________
 Cheltuieli eligibile                Plafon regional ajustat
________________________________________________________________
 Pana la echivalentul in lei a
 50 milioane euro                    100% din plafonul regional
 Pentru valoarea cuprinsa intre
 echivalentul in lei a 50 milioane
 euro si echivalentul in lei         50% din plafonul regional
 a 100 milioane euro
 Pentru ceea ce depaseste
 echivalentul in lei
 a 100 milioane euro                 34% din plafonul regional
________________________________________________________________

    Art. 18
    (1) Astfel, suma admisibila ca ajutor de stat pentru un proiect care depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro va fi calculata conform formulei:

    suma maxima a ajutorului de stat = R x (50 + 0,50B + 0,34C),

    unde:
    R reprezinta plafonul regional neajustat prevazut de Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru IMM;
    B reprezinta cheltuielile eligibile intre echivalentul in lei a 50 milioane euro si echivalentul in lei a 100 milioane euro;
    C reprezinta cheltuielile eligibile peste echivalentul in lei a 100 milioane euro.

    (2) Ca exemplu, pentru o companie mare care investeste echivalentul in lei a 80 milioane euro intr-o zona in care plafonul regional neajustat este de 50% echivalent subventie neta (ESN), suma maxima admisibila ca ajutor de stat va fi echivalentul in lei a 32,5 milioane euro echivalent subventie neta, care corespunde unei intensitati a ajutorului de stat de 40,6% echivalent subventie neta. Pentru o companie mare care investeste echivalentul in lei a 160 milioane euro in aceeasi zona, suma maxima admisibila ca ajutor de stat va fi echivalentul in lei a 47,7 milioane euro echivalent subventie neta, care corespunde unei intensitati a ajutorului de stat de 29,8% echivalent subventie neta.
    Art. 19
    Furnizorii de ajutor de stat sunt obligati sa notifice fiecare caz de investitie regionala daca ajutorul propus este mai mare decat maximul ajutorului admisibil pe care o investitie a carei valoare este echivalentul in lei a 100 milioane euro o poate obtine pe scala si conform regulilor prevazute la art. 17.
    Art. 20
    (1) Proiectele individuale care trebuie notificate nu pot beneficia de ajutoare de stat acordate sub forma investitiilor in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) beneficiarul ajutorului de stat totalizeaza mai mult de 25% din vanzarile produsului inainte sau dupa investitie; sau
    b) capacitatea de productie creata de proiectul de investitie este mai mare de 5% din piata, masurata folosindu-se datele de consum aparent al produsului vizat, numai daca rata de crestere anuala medie a consumului aparent pe ultimii 5 ani nu a fost superioara ratei de crestere anuala medie a produsului intern brut (PIB) al Spatiului Economic European (SEE) si al tarilor candidate.
    (2) Furnizorului ajutorului de stat ii incumba sarcina probei ca beneficiarul ajutorului de stat nu se incadreaza in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b). Daca furnizorul de ajutor de stat demonstreaza ca beneficiarul de ajutor de stat creeaza, printr-o reala inovatie, un nou produs pe piata, conditiile stabilite la alin. (1) lit. a) si b) nu se aplica si ajutorul va fi autorizat in conformitate cu scala prevazuta la art. 17.
    Art. 21
    (1) Intensitatea maxima admisibila a ajutorului de stat pe care un proiect notificabil o poate obtine conform prevederilor art. 17 poate fi marita prin inmultirea cu 1,15 daca proiectul este cofinantat din resurse ale fondurilor structurale (respectiv de preaderare).
    (2) Rata de cofinantare trebuie sa fie de cel putin 25% din totalul cheltuielilor publice.
    Art. 22
    Majorarea sumei totale a ajutorului de stat, rezultata conform art. 21, nu trebuie sa conduca la o intensitate a ajutorului de stat mai mare decat intensitatea maxima admisibila a ajutorului pentru o investitie a carei valoare este echivalentul in lei a 100 milioane euro, adica 75% din plafonul regional neajustat.

    CAP. 4
    Interzicerea ajutorului de stat in proiecte de investitii pentru sectorul siderurgic

    Art. 23
    (1) Sectorul siderurgic este definit in anexa nr. 1 si include sectorul siderurgic asa cum era definit de Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (Tratatul CECO), precum si subsectoarele tevi tubulare si tevi mari sudate, care nu erau acoperite de Tratatul CECO, dar care fac parte dintr-un proces integrat de productie si care au caracteristici similare cu sectorul siderurgic.
    (2) Datorita caracteristicilor specifice ale sectorului siderurgic, in special datorita structurii sale, supracapacitatii existente la nivel european si mondial, nivelului mare al capitalizarii, localizarii majoritatii fabricilor de otel in regiuni eligibile pentru ajutor de stat regional, sumelor substantiale din fondurile publice destinate restructurarii sectorului otelului si conversiei zonelor siderurgice, ajutorul pentru investitii in acest sector, indiferent de dimensiunea investitiei, este interzis.

    CAP. 5
    Proiectele de investitii in sectoare cu dificultati structurale, altele decat cel al siderurgiei

    Art. 24
    (1) La inceputul anului 2004 sectoarele cu dificultati structurale vor fi specificate pe o lista de sectoare anexata la prezentul regulament. Nici un ajutor regional supus prevederilor acestui capitol nu va fi autorizat in sectoarele mentionate.
    (2) Pentru a putea elabora lista de sectoare dificultatile structurale grave vor fi evaluate pe baza datelor consumului aparent, la un nivel corespunzator clasificarii CPA in SEE sau, daca o asemenea informatie nu este disponibila, pe baza oricarei alte segmentari a pietei general acceptate pentru produsele respective si pentru care datele statistice sunt deja disponibile. Se considera ca exista probleme structurale serioase atunci cand sectorul respectiv este in declin; un indiciu relevant privind declinul in cadrul sectorului poate aparea daca rata medie anuala de crestere a consumului aparent in SEE in ultimii 5 ani este negativa.
    (3) Lista sectoarelor va fi actualizata periodic, dupa o frecventa care va fi determinata la data la care aceasta lista va fi stabilita.
    Art. 25
    (1) De la 1 ianuarie 2004 pentru sectoarele incluse in lista sectoarelor cu serioase probleme structurale trebuie notificate la Consiliul Concurentei toate ajutoarele regionale de investitii privind proiecte de investitii implicand cheltuieli eligibile peste un nivel care urmeaza sa fie stabilit la data elaborarii listei sectoarelor, nivel care, in principiu, ar putea fi echivalentul in lei a 25 milioane euro, dar poate varia de la un sector la altul.
    (2) Consiliul Concurentei va examina aceste notificari in concordanta cu urmatoarele reguli: in primul rand, proiectul de ajutor de stat trebuie sa fie in conformitate cu criteriile generale de evaluare stabilite in Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM; in al doilea rand, cheltuielile eligibile, asa cum sunt definite conform art. 8 si care depasesc suma care va fi determinata la data stabilirii listei sectoarelor, nu vor fi eligibile pentru ajutor de stat pentru investitii, cu exceptia cazurilor la care se refera art. 26.
    Art. 26
    Prin derogare de la art. 25, Consiliul Concurentei poate autoriza acordarea de ajutoare de stat pentru investitii in sectoare incluse in lista mentionata, pe baza intensitatilor ajutorului stabilite in art. 17 - 22, cu conditia ca furnizorul de ajutor de stat sa demonstreze ca, desi sectorul este considerat in declin, piata produsului respectiv este in crestere rapida. Se presupune ca piata pentru produsul respectiv este in crestere rapida in cazul in care consumul aparent in ultimii 5 ani - la un nivel stabilit pe baza clasificarii Prodcom din SEE si tarile candidate sau, daca aceste informatii nu sunt disponibile, la un nivel stabilit pe baza unei alte segmentari a pietei general acceptate pentru produsele implicate si pentru care datele statistice sunt deja disponibile - este in crestere in termeni valorici la o rata de crestere egala cu sau superioara mediei anuale a PIB in SEE si tarile candidate.

    CAP. 6
    Monitorizarea

    Art. 27
    (1) Asigurarea transparentei modului efectiv de acordare a ajutoarelor de stat se va face in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare privind procedurile de monitorizare, inventariere si raportare a ajutoarelor de stat, precum si cu atributiile ce revin Oficiului Concurentei in acest domeniu.
    (2) De asemenea, formularul postmonitorizare prevazut in anexa nr. 5 va fi completat si depus la Consiliul Concurentei in cazurile in care se solicita acest lucru prin decizia Consiliului Concurentei de autorizare a ajutorului de stat.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 28
    (1) Pana la data aplicarii listei de sectoare prevazute la art. 24 si fara a prejudicia aplicarea prezentului regulament:
    a) intensitatea maxima a ajutorului pentru ajutorul regional pentru investitii in sectorul autovehiculelor, asa cum este definit in anexa nr. 2, acordat conform unei scheme aprobate in favoarea acelor proiecte care implica fie cheltuieli eligibile peste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie o valoare a ajutorului peste echivalentul in lei a 5 milioane euro, exprimati in echivalent subventie bruta, va fi egala cu 30% din plafonul ajutorului regional. Intentiile de acordare a unui ajutor individual trebuie notificate in fiecare caz si vor fi evaluate pe baza acestei reguli si in conformitate cu criteriile generale de evaluare prevazute in Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru IMM;
    b) nici o cheltuiala aparuta in contextul proiectelor de investitii in sectorul fibrelor sintetice, asa cum este definit in anexa nr. 3, nu va fi eligibila pentru ajutorul regional pentru investitii.
    (2) Inainte de data de aplicare a listei sectoarelor la care se refera art. 24, se va decide daca si in ce masura sectorul autovehiculelor, asa cum este definit in anexa nr. 2, si sectorul fibrelor sintetice, asa cum este definit in anexa nr. 3, trebuie incluse in lista sectoarelor.
    Art. 29
    Inainte de data de 31 decembrie 2003 Consiliul Concurentei va analiza oportunitatea includerii ajutorului pentru sectorul constructiilor de nave in sfera de aplicare a prezentului regulament, precum si in lista de sectoare.
    Art. 30
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1

                               DEFINITIA
sectorului siderurgic in sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

    Sectorul siderurgic, in acceptiunea prezentului regulament, reprezinta agentii economici implicati in producerea produselor din otel prezentate in lista urmatoare:
________________________________________________________________________________
             Produsul                    |    Nomenclatorul european combinat
                                         |               (codul CN)
_________________________________________|______________________________________
 Fonta bruta                             | 7201
_________________________________________|______________________________________
 Feroaliaje                              | 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
_________________________________________|______________________________________
 Produse feroase obtinute prin reducerea | 7203
 directa a minereului de fier sau a altor|
 produse feroase spongioase              |
_________________________________________|______________________________________
 Fier si oteluri nealiate                | 7206
_________________________________________|______________________________________
 Produse semifabricate din fier sau din  | 7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16,
 oteluri nealiate                        | 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14,
                                         | 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11,
                                         | 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32,
                                         | 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57,
                                         | 7207 20 71
_________________________________________|______________________________________
 Produse laminate plate din fier sau din | 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00,
 oteluri nealiate                        | 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37,
                                         | 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51,
                                         | 7208 52, 7208 53, 7208 54,
                                         | 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16,
                                         | 7209 17, 7209 18, 7209 25 00,
                                         | 7209 26, 7209 27, 7209 28,
                                         | 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11,
                                         | 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10,
                                         | 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10,
                                         | 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31,
                                         | 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33,
                                         | 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14,
                                         | 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51,
                                         | 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10,
                                         | 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11,
                                         | 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31,
                                         | 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91
_________________________________________|______________________________________
 Bare si tije din fier sau din oteluri   | 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91,
 nealiate, cu deformari de productie,    | 7213 99
 laminate la cald                        |
_________________________________________|______________________________________
 Alte bare si tije din fier sau din      | 7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91,
 oteluri nealiate                        | 7214 99, 7215 90 10
_________________________________________|______________________________________
 Profile din fier sau din oteluri        | 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00,
 nealiate                                | 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40,
                                         | 7216 50, 7216 99 10
_________________________________________|______________________________________
 Oteluri inoxidabile                     | 7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19,
                                         | 7218 99 11, 7218 99 20
_________________________________________|______________________________________
 Produse laminate plate din oteluri      | 7219 11 00, 7219 12, 7219 13,
 inoxidabile                             | 7219 14, 7219 21, 7219 22,
                                         | 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00,
                                         | 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35,
                                         | 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00,
                                         | 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31
_________________________________________|______________________________________
 Bare si tije din oteluri inoxidabile    | 7221 00, 7222 11, 7222 19,
                                         | 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30
_________________________________________|______________________________________
 Produse laminate plate din alte         | 7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20,
 oteluri aliate                          | 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00,
                                         | 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10,
                                         | 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30,
                                         | 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10,
                                         | 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20
_________________________________________|______________________________________
 Bare si profile din alte oteluri aliate | 7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05,
                                         | 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31,
                                         | 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00,
                                         | 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30,
                                         | 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30,
                                         | 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49,
                                         | 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70,
                                         | 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10,
                                         | 7228 70 31, 7228 80
_________________________________________|______________________________________
 Palplanse                               | 7301 10 00
_________________________________________|______________________________________
 Sine si traverse de cale ferata         | 7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90,
                                         | 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20
_________________________________________|______________________________________
 Tevi, conducte si profile tubulare      | 7303, 7304
 fara sudura                             |
_________________________________________|______________________________________
 Tevi si conducte din fier sau din otel  | 7305
 (sudate sau nituite), cu diametrul      |
 exterior de peste 406,4 mm              |
_________________________________________|______________________________________

    ANEXA 2

                                 DEFINITIA
industriei autovehiculelor in sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

    Industria autovehiculelor reprezinta dezvoltarea, fabricarea si asamblarea autovehiculelor, motoarelor pentru autovehicule si modulelor sau subsistemelor pentru astfel de autovehicule ori motoare, fie in mod direct de catre producator, fie de catre un furnizor care realizeaza o prima asamblare a componentelor si, in acest ultim caz, numai in contextul unui proiect complex.
    a) Autovehicule
    Termenul autovehicule reprezinta masinile pentru transportul persoanelor, dube, camioane, tractoare de sosea, autobuze, autocare si alte vehicule comerciale. Acest termen nu include masinile de curse, vehicule care se folosesc in afara soselelor (de exemplu, vehicule destinate folosirii pe zapada sau transportului de persoane la jocurile de golf), motociclete, remorci, tractoare forestiere si pentru agricultura, caravane, vehicule speciale (de exemplu, masini pentru pompieri, ateliere mobile), camioane de descarcare, mijloace de transport de munca (de exemplu, carucioare, motostivuitoare, camioane cu platforma) si vehicule militare pentru armata.
    b) Motoare pentru autovehicule
    Termenul motoare pentru autovehicule reprezinta motoare de compresie si aprindere, precum si motoare electrice si turbine, motoare pe gaz si alte motoare pentru autovehicule.
    c) Module si subsisteme
    Un modul sau un subsistem reprezinta un set de componente primare pentru un vehicul ori un motor care este produs, asamblat sau pregatit de un furnizor care realizeaza o prima asamblare a componentelor si care sunt furnizate printr-un sistem de comanda computerizat sau prin sistemul just-in-time. Sistemele logistice de furnizare si depozitare si operatiunile subcontractate care reprezinta o veriga a fluxului de productie, cum este vopsirea subansamblurilor, trebuie, de asemenea, sa fie clasificate printre aceste module si subsisteme.
    d) Furnizorul care realizeaza o prima asamblare a componentelor
    Un furnizor care realizeaza o prima asamblare a componentelor reprezinta un furnizor, independent sau nu, care aprovizioneaza un producator, care imparte responsabilitatea pentru design si dezvoltare si care produce, asambleaza sau furnizeaza unui producator de vehicule subansambluri sau module pe parcursul fazei de fabricatie sau asamblare. Ca parteneri industriali, astfel de furnizori sunt deseori legati de un producator printr-un contract pe o durata aproximativ egala cu durata de viata a modelului implicat (de exemplu, pana cand modelul este remodelat). Un furnizor care realizeaza o prima asamblare a componentelor poate, de asemenea, sa furnizeze servicii, in special servicii logistice, cum este organizarea unui centru de furnizare.
    e) Proiectul complex
    Un producator poate, in actuala locatie a investitiei ori in unul sau mai multe parcuri industriale dintr-o zona geografica relativ apropiata, sa integreze unul sau mai multe proiecte ale furnizorilor care realizeaza o prima asamblare a componentelor pentru furnizarea modulelor sau subsistemelor pentru vehiculele sau motoarele produse. Un proiect complex reprezinta acel proiect care reuneste astfel de proiecte. Un proiect complex dureaza pe toata perioada proiectului de investitii al producatorului de vehicule. Investitia furnizorului care realizeaza o prima asamblare a componentelor este integrata in definitia proiectului global daca cel putin jumatate din profitul rezultat din aceasta investitie este transferat producatorului implicat.

    ANEXA 3

                               DEFINITIA
industriei fibrelor sintetice in sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

    In sensul prezentului regulament, sectorul fibrelor sintetice este definit dupa cum urmeaza:
    a) extragerea/texturizarea tuturor tipurilor generice de fibre si firelor bazate pe poliester, poliamida, acril sau propilena, indiferent de utilizarea lor finala; sau
    b) polimerizarea (inclusiv policondensarea) acolo unde este integrata cu extragerea in ceea ce priveste echipamentele utilizate; sau
    c) orice proces suplimentar legat de instalatiile simultane de extragere/texturizare de catre un viitor beneficiar sau de catre o alta companie a grupului din care acesta face parte, in cadrul activitatii specifice implicate, este in mod normal integrat cu o astfel de capacitate la nivelul echipamentelor utilizate.

    ANEXA 4

                         FORMULAR DE NOTIFICARE

    SECTIUNEA 1
    Furnizorul ajutorului de stat

    1.1. Informatii despre autoritatea publica care face notificarea
    1.1.1. Denumirea si adresa autoritatii publice care face notificarea
    1.1.2. Numele, numarul de telefon si de fax, e-mail, functia persoanei de contact pentru informatii suplimentare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Beneficiarul ajutorului de stat

    2.1. Structura companiei sau a companiilor care investesc in proiect
    2.1.1. Identitatea beneficiarului ajutorului de stat
    2.1.2. Daca identitatea legala a beneficiarului ajutorului de stat este diferita de intreprinderea/intreprinderile care finanteaza proiectul sau care primeste/primesc ajutorul, descrieti, de asemenea, si aceste diferente.
    2.1.3. Identificati grupul de companii din care face parte beneficiarul ajutorului de stat, descrieti structura grupului si structura actionariatului fiecarei companii-mama.
    2.2. Pentru compania/companiile care investeste/investesc in proiect furnizati urmatoarele date pentru ultimii 3 ani financiari:
    2.2.1. cifra de afaceri totala, cifra de afaceri din Spatiul Economic European si tarile candidate, cifra de afaceri in Romania;
    2.2.2. profitul net si fluxul de numerar, pe o baza consolidata;
    2.2.3. locurile de munca totale in Spatiul Economic European si tarile candidate, precum si in Romania;
    2.2.4. defalcarea pe piata a vanzarilor: in Romania, in Spatiul Economic European si tarile candidate si in afara Spatiului Economic European si tarilor candidate;
    2.2.5. declaratiile de audit financiar si bilantul contabil pentru ultimii 3 ani.
    2.3. Daca investitia se realizeaza intr-o companie industriala existenta, furnizati urmatoarele date pentru ultimii 3 ani financiari ai societatii:
    2.3.1. cifra de afaceri;
    2.3.2. profitul net si fluxul de numerar;
    2.3.3. locurile de munca totale;
    2.3.4. defalcarea pe piata a vanzarilor: in Romania, in Spatiul Economic European si tarile candidate si in afara Spatiului Economic European si tarilor candidate.

    SECTIUNEA a 3-a
    Prevederi privind ajutorul din fonduri publice

    Pentru fiecare masura de ajutor din fonduri publice furnizati urmatoarele:
    3.1. Detalii:
    3.1.1. titlul schemei (sau indicati daca este un ajutor individual);
    3.1.2. baza legala (lege, hotarare a Guvernului);
    3.1.3. entitatea publica care acorda ajutorul;
    3.1.4. daca baza legala este o schema de ajutor aprobata de Consiliul Concurentei, furnizati numarul si data deciziei de autorizare.
    3.2. Forma ajutorului propus:
    3.2.1. ajutorul propus este sub forma baneasca, subventii, reducerea contributiei la asigurarile sociale, scutirea de la plata datoriilor, imprumuturi cu dobanda scazuta, amanarea de la plata impozitelor etc.;
    3.2.2. furnizati conditiile atasate la platile privind ajutorul.
    3.3. Cuantumul ajutorului propus:
    3.3.1. suma nominala a ajutorului si echivalentul subventiei nete si brute;
    3.3.2. masura de ajutor este subiect al impozitului/profit (sau alte impozite directe). Daca este numai partial, specificati in ce masura;
    3.3.3. furnizati o lista completa a platilor ajutorului propus.
    Pentru schema de ajutor din fondurile publice furnizati urmatoarele:
    3.4. Caracteristicile masurilor de ajutor:
    3.4.1. Este vreuna dintre masurile de ajutor de stat din totalul acestora inca nedefinita? Daca da, specificati.
    3.4.2. Indicati care dintre masurile enumerate mai sus nu constituie ajutor de stat si care este motivul.
    3.5. Finantarea din surse comunitare (Banca Europeana de Investitii, fonduri de preaderare si alte fonduri):
    3.5.1. Ajutoarele mentionate mai sus vor fi cofinantate din fonduri comunitare? Explicati.
    3.5.2. Pentru acelasi proiect de investitii s-a solicitat sprijin si de la alte institutii de finantare europene sau internationale? Daca da, pentru ce suma.
    3.6. Cumularea masurilor de ajutor din fonduri publice:
    3.6.1. echivalentul subventiei brute estimat (inainte de impozitare) a masurilor de ajutor combinate;
    3.6.2. echivalentul subventiei nete estimat (dupa impozitare) a masurilor de ajutor combinate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Proiectele finantate

    4.1. Localizarea proiectului:
    4.1.1. Specificati regiunea, adresa.
    4.2. Durata proiectului:
    4.2.1. Specificati data demararii proiectului de investitii si data finalizarii.
    4.2.2. Specificati data planificata pentru inceperea noului proces de productie si anul pana la care poate fi realizata intreaga productie.
    4.3. Descrierea proiectului:
    4.3.1. Specificati tipul proiectului si daca este o unitate noua sau o extindere a capacitatii uneia existente sau altceva.
    4.3.2. Prezentati o scurta descriere generala a proiectului.
    4.4. Defalcarea costurilor proiectului:
    4.4.1. Specificati costul total al cheltuielilor de capital ce urmeaza a fi investit si amortizat dupa derularea proiectului.
    4.4.2. Prezentati o defalcare detaliata a cheltuielilor care sunt asociate proiectului de investitii - cheltuielile de capital si cheltuielile de investitii care nu pot fi amortizate dupa incetarea perioadei de viata a proiectului de investitii.
    4.5. Finantarea costurilor totale ale proiectului:
    4.5.1. Indicati finantarea costurilor totale ale proiectului de investitii.

    SECTIUNEA a 5-a
    Caracteristicile produsului si ale pietei

    5.1. Caracterizarea produsului (produselor) cuprins in proiect:
    5.1.1. Specificati produsul (produsele) care se va produce ca urmare a acordarii ajutorului pana la terminarea investitiei si sectorul sau subsectorul relevant caruia ii apartine produsul (produsele) respectiv (indicati codul potrivit nomenclatorului Prodcom sau CPA, pentru proiectele in sectoarele de prestari de servicii).
    5.1.2. Ce produse vor fi inlocuite? Daca aceste produse inlocuite nu sunt fabricate in acelasi loc, indicati unde sunt produse in mod curent.
    5.1.3. Ce alte produse pot fi fabricate cu noile facilitati obtinute cu putine sau chiar fara costuri aditionale?
    5.2. Consideratii privind capacitatea de productie:
    5.2.1. Cuantificati impactul proiectului asupra capacitatii de productie maxime a beneficiarului ajutorului in Spatiul Economic European si celelalte tari candidate (la nivelul grupului), pentru fiecare produs (in unitati pe an in anul precedent anului de incepere si terminare a proiectului).
    5.2.2. Furnizati o estimare a capacitatii totale de productie pentru producatorii din Spatiul Economic European si tarile candidate, pentru fiecare produs.
    5.3. Informatii privind piata:
    5.3.1. Furnizati pentru fiecare dintre ultimii 6 ani financiari informatii privind consumul aparent pentru produsul (produsele) respectiv. Daca sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informatii, care sa provina de la alte surse.
    5.3.2. Furnizati pentru urmatorii 3 ani financiari o previziune a evolutiei consumului aparent (productia plus importurile minus exporturile) aferent produsului (produselor) respectiv. Daca sunt disponibile, se vor furniza date statistice din surse independente privind aceste informatii.
    5.3.3. Piata relevanta este in declin? Care este motivul? Daca nu, de ce?
    5.3.4. Furnizati o estimare a cotei de piata (valorica) a beneficiarului ajutorului ori a grupului din care beneficiarul ajutorului face parte, in anul care preceda anul initial, si data privind finalizarea proiectului.

    ANEXA 5

             FORMULAR PENTRU MONITORIZAREA AJUTORULUI DE STAT

    Acest formular va fi completat si prezentat Consiliului Concurentei de catre Oficiul Concurentei in cazurile in care s-a solicitat acest lucru prin decizia de autorizare a ajutorului de stat.
    a) Titlul schemei (sau indicati daca este un ajutor individual)
    b) Autoritatea publica furnizoare a ajutorului
    c) Daca baza legala este o schema aprobata de Consiliul Concurentei, furnizati numarul si data deciziei de autorizare.
    d) Specificati regiunea si localitatea unde se desfasoara proiectul.
    e) Specificati numele societatii, daca este IMM sau intreprindere mare, si, daca este cazul, numele companiei care o controleaza.
    f) Specificati tipul proiectului si daca este vorba despre o unitate noua sau despre o extindere a capacitatii uneia existente sau altceva.
    g) Specificati costul total si costul eligibil al cheltuielilor ce urmeaza a fi investite pe durata derularii proiectului.
    h) Suma nominala a ajutorului si echivalentul subventiei brute si nete
    i) Furnizati conditiile legate de plata ajutorului, daca este cazul.
    j) Specificati produsele sau serviciile si codul acestora potrivit clasificarii Prodcom sau CPA, pentru proiecte in sectoarele de prestari de servicii.

                        REGULAMENT MULTISECTORIAL
privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii in sectoare industriale nespecifice

                               INTRODUCERE

    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    La 13 februarie 2002 Comisia Europeana a aprobat o reforma majora, mai rapida, mai simpla si mai riguroasa de stabilire a sistemului de control privind sprijinul guvernamental pentru investitiile mari din Uniunea Europeana. Asa-numitul Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii va crea o transparenta mai mare si va reduce nivelul total al subventiilor acordate in Uniunea Europeana, in beneficiul unei concurente sanatoase, precum si in beneficiul contribuabilului. Reforma va creste responsabilitatea statelor membre in implementarea reglementarilor privind ajutorul de stat.
    Pentru Romania introducerea unor reglementari specifice ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii reprezinta un pas necesar, in primul rand in analiza impactului pe care il au aceste proiecte, cat si in necesitatea stabilirii unor reguli in concordanta cu normele europene in domeniu.
    Deoarece Comisia Europeana a elaborat un nou Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii, conceput ca un instrument de analiza mult mai flexibil, mai simplu si mai transparent, pentru completarea legislatiei ajutorului de stat din tara noastra a fost necesara elaborarea a doua regulamente privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, care se aplica diferentiat ca data, in functie de sectoare:
    - Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii in sectoarele industriale nespecifice - se aplica de la data publicarii pana la data de 31 decembrie 2003, cu exceptia sectoarelor siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice;
    - Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii - se aplica de la data publicarii pentru sectoarele siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice si de la data de 1 ianuarie 2004 pentru celelalte sectoare.
    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniul de aplicare
    Art. 1
    Prezentul regulament se aplica ajutorului de stat regional acordat pentru proiecte mari de investitii in sectoarele industriale nespecifice pana la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 2
    Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii (IMM) reprezinta cadrul general care se aplica ajutoarelor de stat regionale. Ca urmare, prezentul regulament cuprinde reguli specifice aplicabile ajutoarelor de stat regionale acordate pentru proiectele mari de investitii, altele decat cele care sunt prevazute la art. 3 si 4.
    Art. 3
    (1) Sectoarele specifice, cum ar fi: agricultura, piscicultura, constructiile de nave, transporturile, vor fi acoperite de reguli specifice, cu exceptia sectorului textil, care va fi singurul sector supus prevederilor prezentului regulament. Pana la adoptarea acestor reguli specifice, Consiliul Concurentei va aplica Legea nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, si regulamentele in vigoare pentru aplicarea acesteia.
    (2) Sectoarele privind siderurgia, autovehiculele si fibrele sintetice vor fi acoperite de Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii.
    Art. 4
    Prezentul regulament nu se aplica:
    a) ajutorului regional pentru investitii acordat doar pentru crearea de locuri de munca, asa cum este prevazut in Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM;
    b) ajutorului pentru restructurare, care va fi acoperit de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate.
    Art. 5
    Prezentul regulament nu va afecta aplicarea:
    a) Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare;
    b) Regulamentului privind ajutorul de stat pentru protectia mediului.
    Art. 6
    Conform prezentului regulament, Consiliul Concurentei va stabili, de la caz la caz, o intensitate maxima admisibila a ajutorului pentru proiectele care cad sub incidenta obligatiei de notificare. Aceasta poate conduce la intensitati ale ajutorului situate sub plafonul regional aplicabil.

    Definitii

    Proiect de investitii
    Art. 7
    (1) Proiect de investitii reprezinta o investitie initiala in capital/active fixe, in legatura cu crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente sau demararea unei activitati care implica o schimbare fundamentala in produsul sau in procesul de fabricatie al unei unitati existente, prin rationalizare, diversificare sau modernizare.
    (2) Proiectul de investitii poate lua si forma achizitionarii unei unitati care a fost inchisa sau care ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata, dar nu include achizitia activelor unei companii aflate in dificultate financiara, caz in care se aplica Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate.
    (3) Un proiect de investitii nu trebuie divizat in mod artificial in subproiecte cu scopul de a eluda obligatia de notificare.

    Costul total al proiectului
    Art. 8
    Costul total al proiectului reprezinta totalul cheltuielilor efectuate de o intreprindere pentru a dobandi, in cadrul proiectului de investitii, noi imobilizari corporale si necorporale care vor fi amortizate pe durata lor de viata sau luate in locatie financiara (leasing).

    Cheltuieli eligibile
    Art. 9
    Cheltuielile eligibile vor fi determinate in conformitate cu prevederile in acest sens din Regulamentul privind ajutorul de stat regional si pentru IMM.

    Locul de munca
    Art. 10
    (1) Locul de munca reprezinta locul de munca permanent cu norma intreaga sau echivalent ori cu norma redusa.
    (2) Locul de munca poate fi un loc de munca nou sau un loc de munca existent care este mentinut, in masura in care cel din urma este in mod direct legat de proiectul de investitii; acesta ar necesita o suma semnificativa pentru recalificare profesionala si nu ar mai exista la inceputul unui nou proces de productie in afara acestei investitii.

    Piata relevanta
    Art. 11
    (1) Piata relevanta a produsului, pentru determinarea cotei de piata, cuprinde produsele prevazute de proiectul de investitii si, atunci cand este cazul, substituentii sai, apreciati de consumatori pe criterii de caracteristici, pret si utilizare a produsului sau apreciati de producatori prin intermediul flexibilitatii instalatiilor de productie.
    (2) Daca investitia implica fabricarea produselor intermediare, piata relevanta poate reprezenta piata pentru produsul final, daca cea mai mare parte din productia intermediara nu este vanduta pe piata libera.
    (3) Daca investitia implica fabricarea produselor intermediare, piata relevanta poate fi piata pentru produsul final daca cea mai mare parte din productie nu este vanduta pe piata libera.
    (4) Piata geografica relevanta cuprinde teritoriul national si, de obicei, Spatiul Economic European si tarile candidate sau, in mod alternativ, orice parte semnificativa a acestora daca conditiile de concurenta in acea zona pot fi suficient de bine distinse de cele din alte zone ale Spatiului Economic European si tarilor candidate. Atunci cand este cazul, piata relevanta poate fi considerata a fi globala.

    Supracapacitatea structurala
    Art. 12
    (1) Supracapacitatea structurala exista atunci cand rata de utilizare a capacitatii sectorului/subsectorului in cauza, calculata ca medie a ultimilor 5 ani, este mai mica cu cel putin 2% decat cea a industriei in totalitate. Sectorul sau subsectorul va fi definit in conformitate cu nivelul cel mai de jos al Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN).
    (2) Supracapacitate structurala semnificativa exista atunci cand diferenta in comparatie cu media pentru industrie este mai mare de 5 puncte procentuale.

    Piata in declin
    Art. 13
    (1) Piata pentru produsele in cauza este in declin daca in ultimii 5 ani rata medie anuala de crestere a consumului aparent aferent produselor respective este cu cel putin 10% mai mica decat media anuala a industriei prelucratoare in totalitate din Spatiul Economic European si tarile candidate, doar daca nu exista o evolutie ascendenta puternica in legatura cu rata de crestere a cererii pentru produsele respective.
    (2) Piata in declin absolut este aceea in care rata medie anuala de crestere a consumului aparent in ultimii 5 ani este negativa.

    CAP. 2
    Cerintele notificarii

    Art. 14
    (1) Prezentul regulament impune furnizorilor de ajutor de stat obligatia notificarii, conform Legii nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii ajutorului de stat, a oricarei intentii de acordare a unui ajutor regional pentru investitii in cadrul unei scheme aprobate, atunci cand unul sau altul dintre urmatoarele doua criterii sunt indeplinite:
    a) costul total al proiectului este cel putin echivalentul in lei a 50 milioane euro, 15 milioane euro in cazul proiectelor realizate in sectorul textil si intensitatea cumulata a ajutorului, inclusiv orice cofinantare din fonduri de preaderare, exprimata ca procent din costurile eligibile ale investitiei, este cel putin 50% din plafonul ajutorului regional pentru companii mari in zona respectiva si ajutorul pentru locurile de munca create sau pentru mentinerea acestora ajunge pana la cel putin echivalentul in lei a 40.000 euro si 30.000 euro in cazul proiectelor realizate in sectorul textil; sau
    b) ajutorul total este cel putin echivalentul in lei a 50 milioane euro.
    (2) Cerinta de notificare se aplica, de asemenea, si intentiilor de acordare a ajutorului individual.

    Formularul de notificare
    Art. 15
    Formularul standard de notificare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

    CAP. 3
    Reguli de evaluare

    Art. 16
    (1) Consiliul Concurentei va determina intensitatea maxima admisibila a ajutorului pentru o intentie de acordare a ajutorului de stat in conformitate cu formula de calcul prezentata in art. 20.
    (2) O serie de factori de ajustare vor fi aplicati plafonului regional in conformitate cu cele 3 criterii specifice de evaluare mentionate in art. 17, 18 si 19, in scopul calcularii intensitatii maxime admisibile a ajutorului pentru proiectul respectiv.
    (3) Referitor la al treilea criteriu, cel al impactului regional, va fi posibila aplicarea unui coeficient pozitiv sau bonus, in functie de importanta avantajelor estimate a fi realizate prin proiectul de investitie in zona considerata.
    (4) Problema viabilitatii unui proiect de investitie anume tine de aprecierea exclusiva a furnizorului ajutorului de stat. Consiliul Concurentei poate totusi, daca considera necesar, sa solicite informatii asupra viabilitatii unui proiect de investitie. Totodata, daca este cazul, Consiliul Concurentei va utiliza informatii din surse exterioare independente pentru a aprecia efectele probabile asupra concurentei pe piata relevanta. Daca obtinerea de informatii din surse exterioare ridica dificultati, Consiliul Concurentei va acorda un rol preponderent argumentarii furnizorului ajutorului de stat.

    Trei criterii de evaluare

    Concurenta
    Art. 17
    (1) Autorizarea ajutorului pentru intreprinderi care isi desfasoara activitatea in sectoarele cu supracapacitate de productie structurala comporta anumite riscuri in ceea ce priveste denaturarea concurentei. Orice extindere a capacitatii care nu este compensata de reduceri ale capacitatii de productie pe alte planuri va agrava problema supracapacitatii structurale. Daca o asemenea extindere este ajutata, atunci beneficiarul ajutorului ar putea ramane cu un exces de capacitate pe care sa nu o poata folosi in viitor sau beneficiarul ajutorului ar putea incepe un razboi al preturilor, astfel incat sa-i inlature pe ceilalti producatori de pe piata relevanta. Pe de alta parte, acest lucru ar putea ameninta numarul locurilor de munca. De aceea, factorul concurenta va presupune o analiza a proiectului propus, si anume daca acesta se va desfasura in cadrul unui sector sau subsector care sufera de supracapacitate structurala.
    (2) Pentru a stabili daca sectorul/subsectorul considerat este sau nu afectat de supracapacitate structurala, Consiliul Concurentei va lua in considerare, la nivel national, decalajul dintre rata medie de utilizare a capacitatilor de productie ale industriei prelucratoare in ansamblu si rata de utilizare a capacitatilor in sectorul/subsectorul in cauza. Pentru stabilirea variatiilor ciclice ale ratelor de utilizare referitoare la capacitatile de productie, perioada de referinta avuta in vedere va cuprinde ultimii 5 ani pentru care sunt disponibile date.
    (3) Daca datele relative la utilizarea capacitatilor sunt insuficiente, Consiliul Concurentei va examina daca investitiile avute in vedere sunt realizate pe o piata aflata in declin. In acest scop, Consiliul Concurentei va compara evolutia consumului aparent al produsului/produselor in cauza (adica productia nationala plus importurile, minus exporturile) cu rata de crestere a industriei prelucratoare in ansamblu la nivel national.
    (4) Pentru a stabili daca investitia avuta in vedere va avea ca rezultat o crestere de capacitate, capacitatea luata in considerare reprezinta capacitatea totala maxima a potentialului beneficiar (si/sau, daca este cazul, a grupului caruia ii apartine) pentru fabricarea produsului in cauza. In toate situatiile capacitatea viabila va include capacitatea temporar nefolosita (adica capacitatea ce ar putea fi reactivata in caz de crestere a vanzarilor), dar va exclude capacitatea invechita si neexploatata (insemnand capacitate neutilizata si care nu va putea fi utilizata fara o alta investitie substantiala suplimentara).
    (5) In conditiile in care, inainte de a solicita ajutorul, compania detine o parte importanta din piata produsului (produselor) respectiv, ceea ce, in sensul acestui regulament, inseamna cel putin 40%, exista riscul ca prin acordarea nivelului maxim de ajutor, permis in mod normal in regiunea in cauza, sa distorsioneze in mod nejustificat concurenta. In asemenea circumstante intreprinderea ar trebui, in principiu, sa primeasca un ajutor inferior celui pe care l-ar putea solicita in situatia normala, chiar daca investitia contribuie la dezvoltarea regionala. Totusi pot exista si exceptii de la aceasta regula generala, cum ar fi cazul in care compania creeaza, printr-o inovatie originala, un nou produs pe piata.

    Raportul capital/forta de munca
    Art. 18
    (1) In masura in care ajutorul regional este, de regula, acordat sub forma unor subventii de capital, proiectele cu o mare intensitate a investitiei de capital au tendinta fireasca de a se orienta catre zonele asistate. Chiar daca este vorba de o evolutie pozitiva, aceasta politica nu contribuie in mod necesar la crearea de numeroase locuri de munca si nici la reducerea somajului. Numai proiectele cu foarte mare intensitate a investitiei de capital vor fi vizate de acest criteriu. Notiunea de locuri de munca salvate si mentinute nu este pertinenta decat atunci cand este demonstrat ca aceste locuri de munca sunt direct legate de proiectul de investitie in cauza, caz in care intentia de ajutor poate fi apreciata ca ajutor pentru investitie, iar nu ca ajutor pentru creare de locuri de munca.
    (2) In aplicarea acestui criteriu se va tine cont si de posibilul efect al ajutorului de distorsionare a concurentei prin pretul produsului final. Gratie ajutoarelor, intreprinderile pentru care cheltuielile de capital reprezinta o parte importanta a costurilor totale pot reduce semnificativ costul lor pe unitatea de produs si ar putea obtine astfel un avantaj considerabil asupra concurentilor care nu beneficiaza de ajutor de stat. Cu cat intensitatea capitalistica a proiectului de investitii beneficiind de ajutor de stat este mai mare, cu atat efectele de distorsionare a concurentei imputabile subventiilor de capital risca sa fie mai pronuntate.

    Impactul regional
    Art. 19
    In timp ce criteriul concurentei si raportul capital/forta de munca servesc la evaluarea potentialelor efecte de distorsionare a concurentei, impactul regional ia in calcul efectele benefice asupra economiei regiunii asistate. Consiliul Concurentei considera ca crearea de locuri de munca poate servi drept indicator al contributiei proiectului la dezvoltarea regiunii respective. Cand o investitie mare de capital creeaza doar un numar limitat de locuri de munca directe, aceeasi investitie poate crea un numar semnificativ de locuri de munca indirecte in regiunea asistata respectiva si in orice regiune adiacenta. In acest context crearea de locuri de munca se refera la locuri de munca create in mod direct datorita proiectului si la locurile de munca create de furnizorii si clientii beneficiarului de ajutor ca raspuns la investitia acordata.

    Formula de calcul
    Art. 20
    Formula completa de calcul este obtinuta prin multiplicarea plafonului de ajutor regional cu coeficientii rezultati in urma examinarii celor 3 factori mentionati anterior si care sunt reprezentati de simbolurile urmatoare:
    R = intensitatea maxima a ajutorului autorizat, pentru companii mari, in zona asistata in cauza (plafonul regional);
    T = factorul concurenta;
    I = factorul capital/forta de munca;
    M = factorul impact regional.
    Formula intensitatii maxime admisibile pentru ajutor este:

    R x T x I x M

    Nici un proiect nu va putea primi ajutor mai mare decat ii permite plafonul regional [vezi art. 21 lit. c)].
    Art. 21
    Urmatorii factori de ajustare se vor aplica fiecarui criteriu de evaluare:
    a) factorul concurenta:
    (i)   proiecte ce au ca efecte extinderea capacitatii        0,25
          intr-un sector ce se confrunta cu o
          supracapacitate de productie structurala grava
          si/sau o scadere absoluta a cererii
    (ii)  proiecte ce au ca efecte extinderea capacitatii        0,50
          intr-un sector ce se confrunta cu o
          supracapacitate de productie structurala si/sau
          o piata in declin si susceptibile sa consolideze
          o cota de piata ridicata
    (iii) proiecte ce au ca efecte extinderea capacitatii        0,75
          intr-un sector ce se confrunta cu o
          supracapacitate de productie structurala grava
          si/sau o piata in declin
    (iv)  fara efectele negative probabile enumerate             1,00
          la pct. (i) - (iii)

    b) factorul capital/forta de munca:
_____________________________________________________________________
Capital nou/locuri de munca (suma totala a capitalului     Factor
propus impartita la numarul de locuri de munca create
sau salvate)
                     (mii euro)
_____________________________________________________________________
                     < 200                                   1,0
                     200 - 400                               0,9
                     401 - 700                               0,8
                     701 - 1000                              0,7
                     > 1000                                  0,6
_____________________________________________________________________

    c) factorul impact regional:
    (i)   grad inalt al crearii de locuri de munca indirecte      1,5
          (adica locuri de munca infiintate de furnizorii si
          clientii directi ai beneficiarului in regiunea
          asistata unde este localizata compania sau in orice
          regiune adiacenta), pentru fiecare loc de munca
          creat de beneficiarul ajutorului (mai mult de 100%)
    (ii)  grad mediu al crearii de locuri de munca indirecte     1,25
          (adica locuri de munca infiintate de furnizorii si
          clientii directi ai beneficiarului in regiunea
          asistata unde este localizata compania sau in orice
          regiune adiacenta), pentru fiecare loc de munca
          creat de beneficiarul ajutorului (50 - 100%)
    (iii) grad scazut al crearii de locuri de munca indirecte     1,0
          (adica locuri de munca infiintate de furnizorii si
          clientii directi ai beneficiarului in regiunea
          asistata unde este localizata compania sau in orice
          regiune adiacenta), pentru fiecare loc de munca
          creat de beneficiarul ajutorului (sub 50%)

    CAP. 4
    Procedura de evaluare a ajutoarelor de stat de catre Consiliul Concurentei

    Art. 22
    Consiliul Concurentei va lua o decizie in conformitate cu prevederile art. 8 si 12 din Legea nr. 143/1999, fie de autorizare a ajutorului, fie de deschidere a unei proceduri de investigatie in termen de o luna de la primirea unei notificari complete, perioada mentionata in art. 9 din Legea nr. 143/1999. Notificarea trebuie sa urmareasca formatul standard prezentat in anexa.
    Art. 23
    In cazul in care Consiliul Concurentei initiaza o procedura de investigatie conform art. 8 din Legea nr. 143/1999, Consiliul Concurentei va lua o decizie finala intr-o perioada de 4 luni de la decizia de deschidere a procedurii. Consiliul Concurentei va lua in considerare toate probele care pot fi adunate in aceasta perioada, inclusiv informatii de la tertii interesati sau orice alte elemente suplimentare care nu au fost luate in considerare pe parcursul investigatiei initiale. Astfel, perioada maxima de investigare intr-un caz individual nu trebuie sa depaseasca 5 luni.

    CAP. 5
    Monitorizarea

    Art. 24
    (1) Avand in vedere "natura sensibila" a marilor investitii mobiliare implicate in astfel de proiecte, este esentiala existenta unui mecanism care sa ajute la asigurarea ca nivelul ajutorului platit efectiv beneficiarului este in conformitate cu decizia Consiliului Concurentei.
    (2) Pentru fiecare proiect de ajutor autorizat de catre Consiliul Concurentei in aplicarea prezentului regulament, Consiliul Concurentei va solicita orice act privitor la ajutorul de stat, incheiat intre furnizor si beneficiar, care sa contina o clauza referitoare la rambursarea ajutorului in caz de nerespectare a contractului (actul privind ajutorul), ori ca ultima plata a ajutorului (25%) sa fie facuta doar cand beneficiarul a aratat furnizorului ca a satisfacut conditiile de executie a proiectului in concordanta cu decizia Consiliului Concurentei si, in conditiile in care Consiliul Concurentei, pe baza informatiilor prezentate de catre furnizor privind implementarea proiectului, in termen de 60 de zile (lucratoare), sa-si fi dat acordul sau sa nu fi formulat nici o obiectie privitoare la ultima rata a platii ajutorului.
    (3) O copie de pe actul juridic prin care se acorda ajutorul de stat, incheiat intre furnizor si beneficiar, trebuie transmisa Oficiului Concurentei (si Consiliului Concurentei) imediat dupa ce acesta a fost semnat de parti.
    Art. 25
    In vederea asigurarii concordantei cu prevederile deciziei Consiliului Concurentei, furnizorul, in cooperare cu beneficiarul, trebuie sa furnizeze Oficiului Concurentei o data cu raportarea anuala asupra desfasurarii proiectului, incluzand informatii privind subventiile deja varsate, si orice raport provizoriu privind derularea ajutorului si un raport final indicand realizarea obiectivelor in termenii stabiliti, a investitiilor si conformitatea cu orice conditie specifica stabilita de autoritatea furnizoare a ajutorului de stat.

    ANEXA 1

                               FORMULARUL
de notificare a ajutoarelor de stat care cad sub incidenta Regulamentului multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii in sectoare industriale nespecifice

    Introducere

    Acest formular specifica informatiile care trebuie furnizate de notificator cand notifica la Consiliul Concurentei un proiect mare de investitii localizat intr-o zona asistata, caruia i se aplica regulile de notificare prevazute in Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat pentru proiecte mari de investitii.

    Notificatorul trebuie sa tina cont ca:
    a) toate informatiile solicitate conform acestui formular trebuie sa fie furnizate. Cu toate acestea, daca partea notificatoare, cu buna-credinta, este in imposibilitate de a formula un raspuns la o intrebare sau poate furniza doar date generale in ceea ce priveste informatia disponibila, va trebui sa indice si motivele pentru care face acest lucru;
    b) notificarea este incompleta atunci cand nu sunt completate toate punctele sau nu sunt oferite explicatii asupra motivelor pentru care nu a fost posibila furnizarea de informatii complete si va deveni efectiva la data la care toate informatiile sunt inregistrate;
    c) Consiliul Concurentei poate cere furnizorului si beneficiarului ajutorului sa furnizeze informatii suplimentare si/sau explicatii la informatiile furnizate in formularul de notificare pentru a facilita evaluarea initiala.

    Documente insotitoare
    a) o copie de pe proiectul de act normativ care stabileste ajutorul de stat; daca acesta este indisponibil, o copie de pe intelegerea preconizata privind ajutorul de stat. Daca acest proiect este indisponibil la data notificarii, el va trebui sa fie depus imediat ce este posibil acest lucru, dar nu mai tarziu de data la care a fost transmis beneficiarului;
    b) copii de pe cele mai recente rapoarte si bilanturi contabile ale beneficiarului (beneficiarilor) ajutorului si, daca beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, copii de pe cele mai recente rapoarte si bilanturi contabile ale grupului;
    c) o lista si o scurta descriere a continutului tuturor analizelor, rapoartelor, studiilor si anchetelor pregatite de beneficiar (beneficiari) in scopul evaluarii sau analizarii propunerii de ajutor de investitii, cu respectarea conditiilor de concurenta, concurentilor (actuali si potentiali) si conditiilor de piata. Fiecare punct de pe lista va trebui sa contina numele si functia autorului.

    Procedura de notificare
    Datele financiare cerute trebuie sa fie furnizate in moneda nationala, indicandu-se cursul de schimb leu/euro in cazul celor provenite de pe alte piete.
    Formularul de notificare va fi transmis catre Consiliul Concurentei la urmatoarea adresa:
    Palatul Parlamentului - Consiliul Concurentei
    Calea 13 Septembrie nr. 1, sectorul 5, Bucuresti

    Confidentialitate
    Furnizorul si/sau beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa fie informati de faptul ca orice informatie solicitata poate fi folosita drept baza pentru fundamentarea unei decizii in cazul respectiv. Partile care notifica trebuie sa specifice care sunt acele informatii incluse in formularul de notificare care nu trebuie publicate sau divulgate pe alta cale catre terte persoane, prin marcarea lor cu "Secret de afaceri". De asemenea, partile care notifica trebuie sa prezinte motivele pentru care aceste informatii nu trebuie divulgate sau publicate. Oricum, daca o informatie secreta este necesara pentru fundamentarea deciziei, Consiliul Concurentei trebuie sa consulte mai intai furnizorul si/sau beneficiarul ajutorului de stat in legatura cu publicarea acelor parti din decizie care contin respectiva informatie.

    Controlul ulterior al autorizarii

    Consiliul Concurentei recunoaste faptul ca acele informatii solicitate in formularul de notificare nu pot fi ex ante in totalitate exacte.
    Furnizorului si/sau beneficiarului ajutorului de stat li se solicita prezentarea celei mai bune estimari a lor si furnizarea unei justificari privind informatiile ce urmeaza a fi prezentate. Proiectul de investitii care va fi finantat va fi supus unui control ulterior care ii permite Consiliului Concurentei/Oficiului Concurentei sa verifice exactitatea informatiilor prezentate in formularul de notificare.

    SECTIUNEA 1
    Furnizorul ajutorului de stat

    1.1. Informatii despre autoritatea publica care face notificarea
    1.1.1. Denumirea si adresa autoritatii care face notificarea
    1.1.2. Numele, numarul de telefon si de fax, e-mail, pozitia ocupata de persoana ce urmeaza a fi contactata in caz de cercetari suplimentare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Beneficiarul ajutorului de stat

    2.1. Structura companiei sau a companiilor care investesc in proiect
    2.1.1. Identitatea beneficiarului ajutorului de stat
    2.1.2. Daca identitatea legala a beneficiarului ajutorului de stat este diferita de intreprinderea/intreprinderile care finanteaza proiectul sau care primeste/primesc ajutorul, descrieti, de asemenea, si aceste diferente.
    2.1.3. Identificati grupul de intreprinderi din care face parte beneficiarul ajutorului de stat, descrieti structura grupului si structura actionariatului fiecarei companii-mama.
    2.2. Pentru intreprinderea/intreprinderile care investeste/investesc in proiect furnizati urmatoarele date pentru ultimii 3 ani financiari:
    2.2.1. cifra de afaceri totala, cifra de afaceri din Spatiul Economic European si tarile candidate, cifra de afaceri in Romania;
    2.2.2. profitul net si fluxul de numerar, pe o baza consolidata;
    2.2.3. locurile de munca totale, in Spatiul Economic European si tarile candidate si in Romania;
    2.2.4. defalcarea pe piata a vanzarilor in Romania, in Spatiul Economic European si tarile candidate si in afara Spatiului Economic European si tarilor candidate.
    2.3. Daca investitia priveste o instalatie industriala existenta, furnizati urmatoarele date pentru ultimii 3 ani financiari ai societatii:
    2.3.1. cifra de afaceri;
    2.3.2. profitul net si fluxul de numerar;
    2.3.3. locurile de munca totale;
    2.3.4. defalcarea pe piata a vanzarilor in Romania, in Spatiul Economic European si tarile candidate si in afara Spatiului Economic European si tarilor candidate.

    SECTIUNEA a 3-a
    Prevederi privind ajutorul din fonduri publice

    Pentru fiecare masura de ajutor din fonduri publice furnizati urmatoarele:
    3.1. Detalii:
    3.1.1. titlul schemei (sau indicati daca este un ajutor individual);
    3.1.2. baza legala (lege, hotarare a Guvernului);
    3.1.3. entitatea publica care acorda ajutorul;
    3.1.4. daca baza legala este o schema de ajutor aprobata de Consiliul Concurentei, furnizati numarul si data deciziei de autorizare.
    3.2. Forma ajutorului de stat propus:
    3.2.1. ajutorul de stat propus este sub forma baneasca, subventii, reducerea contributiei la asigurarile sociale, scutirea de la plata datoriilor, imprumuturi cu dobanda scazuta, amanarea de la plata impozitelor etc.;
    3.2.2. furnizati conditiile atasate la platile privind ajutorul.
    3.3. Cuantumul ajutorului propus:
    3.3.1. suma nominala a ajutorului si echivalentul subventiei nete si brute;
    3.3.2. masura de ajutor este subiect al impozitului/profit (sau altor impozite directe). Daca numai partial, in ce masura;
    3.3.3. furnizati o lista completa a platilor ajutorului propus.
    Pentru schema de ajutor din fondurile publice furnizati urmatoarele:
    3.4. Caracteristicile masurilor de ajutor:
    3.4.1. Este vreuna dintre masurile de ajutor de stat din totalul acestora inca nedefinita? Daca da, specificati.
    3.4.2. Indicati care dintre masurile enumerate mai sus nu constituie ajutor de stat si care este motivul.
    3.5. Finantarea din surse comunitare (Banca Europeana de Investitii, fonduri de preaderare si alte fonduri)
    3.5.1. Masurile mentionate mai sus trebuie sa fie finantate si de fonduri comunitare. Explicati.
    3.5.2. Pentru acelasi proiect de investitii s-a solicitat sprijin si de la alte institutii de finantare europene sau internationale. Daca da, pentru ce suma.
    3.6. Cumularea masurilor de ajutor din fonduri publice:
    3.6.1. echivalentul subventiei brute estimat (inainte de impozitare) al masurilor de ajutor combinate;
    3.6.2. echivalentul subventiei nete estimat (dupa impozitare) al masurilor de ajutor combinate.

    SECTIUNEA a 4-a
    Proiectele finantate

    Informatiile ce vor fi furnizate in aceasta parte sunt utilizate inter alia pentru determinarea rezultatului evaluarii factorului capital-munca al notificarii depuse.
    4.1. Localizarea proiectului
    4.1.1. Specificati regiunea, adresa.
    4.2. Durata proiectului
    4.2.1. Specificati data demararii proiectului de investitii si data finalizarii.
    4.2.2. Specificati data planificata pentru inceperea noului proces de productie si anul pana la care poate fi realizata intreaga productie.
    4.3. Descrierea proiectului
    4.3.1. Specificati tipul proiectului si daca este o unitate noua sau o extindere a capacitatii uneia existente sau altceva.
    4.3.2. Prezentati o scurta descriere generala a proiectului.
    4.4. Defalcarea costurilor proiectului
    4.4.1. Specificati costul total al cheltuielilor de capital ce urmeaza a fi investit si amortizat dupa perioada de viata a proiectului.
    4.4.2. Prezentati, prin completarea tabelului de mai jos, o defalcare detaliata a cheltuielilor care sunt asociate proiectului de investitii - cheltuielile de capital si cheltuielile de investitii care nu pot fi amortizate dupa incetarea perioadei de viata a proiectului de investitii.
 __________________________________________________________________________
|        Capital       |    Cheltuieli totale    |    Cheltuieli eligibile |
|                      |_________________________|_________________________|
|                      |Anul 1|Anul 2|Anul 3|etc.|Anul 1|Anul 2|Anul 3|etc.|
|______________________|______|______|______|____|______|______|______|____|
| Pamant               |      |      |      |    |      |      |      |    |
|______________________|______|______|______|____|______|______|______|____|
| Cladiri              |      |      |      |    |      |      |      |    |
|______________________|______|______|______|____|______|______|______|____|
| Instalatii, masini   |      |      |      |    |      |      |      |    |
|______________________|______|______|______|____|______|______|______|____|
| Unelte               |      |      |      |    |      |      |      |    |
|______________________|______|______|______|____|______|______|______|____|
| Necorporale*)        |      |      |      |    |      |      |      |    |
|______________________|______|______|______|____|______|______|______|____|
| Altele (specificati) |      |      |      |    |      |      |      |    |
|______________________|______|______|______|____|______|______|______|____|
    *) Pentru intreprinderile mari anumite categorii de investitii necorporale pot fi incluse in cheltuielile eligibile de capital, care nu depasesc oricum 25% din cheltuielile totale eligibile de capital, in conformitate cu Regulamentul pentru ajutor de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM.

    Investitii care nu pot fi amortizate
 __________________________________________________________________________
| Fond de rulment complementar     |    |    |    |    |                   |
|__________________________________|____|____|____|____|                   |
| Cercetare-dezvoltare             |    |    |    |    |                   |
|__________________________________|____|____|____|____|                   |
| Costuri de demarare a activitatii|    |    |    |    |                   |
|__________________________________|____|____|____|____|                   |
| Altele (specificati)             |    |    |    |    |                   |
|__________________________________|____|____|____|____|___________________|
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| Total                            |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|

    4.5. Finantarea costurilor totale ale proiectului
    4.5.1. Indicati finantarea costurilor totale ale proiectului de investitii prin completarea urmatorului tabel:
 __________________________________________________________________________
|                                                |         Cuantum         |
|                                                |_________________________|
|                                                |Anul 1|Anul 2|Anul 3|etc.|
|________________________________________________|______|______|______|____|
| Resurse interne                                |      |      |      |    |
|________________________________________________|______|______|______|____|
| Aporturi in capital                            |      |      |      |    |
|________________________________________________|______|______|______|____|
| Imprumuturi de la institutii financiare private|      |      |      |    |
|________________________________________________|______|______|______|____|
| Imprumuturi de la institutii financiare publice|      |      |      |    |
|________________________________________________|______|______|______|____|
| Fonduri publice (nationale sau comunitare)     |      |      |      |    |
|________________________________________________|______|______|______|____|
| Altele (specificati)                           |      |      |      |    |
|________________________________________________|______|______|______|____|
| Total                                          |      |      |      |    |
|________________________________________________|______|______|______|____|

    4.6. Crearea de locuri de munca
    4.6.1. Prin proiect se creeaza locuri de munca permanente noi? Daca da, furnizati numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create si precizati in care perioada si descrieti locurile de munca ce urmeaza a fi create.
    4.7. Pastrarea locurilor de munca existente
    4.7.1. Prin proiect se mentin locurile de munca existente? Daca da, furnizati numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi mentinute si precizati in care perioada si descrieti locurile de munca ce urmeaza a fi mentinute.
    4.7.2. Explicati in detaliu numarul de ore si costurile medii pentru recalificarea fortei de munca (excluzand salariile lectorilor), necesare pentru mentinerea locurilor de munca permanente.
    4.7.3. Explicati care dintre aceste locuri de munca ar putea reprezenta un risc iminent daca proiectul nu se va aplica.

    SECTIUNEA a 5-a
    Precizari privind capacitatea de productie si piata (pietele) afectate

    Informatiile ce urmeaza a fi furnizate in aceasta sectiune servesc la evaluarea proiectului de ajutor prin raportare la concurenta. Definitiile pietei relevante, supracapacitatii de productie structurale si pietei in declin sunt date in art. 11 - 13 din regulament.
    5.1. Caracterizarea produsului (produselor) cuprins in proiect
    5.1.1. Specificati produsul (produsele) care se va produce ca urmare a acordarii ajutorului pana la terminarea investitiei (indicati codul european CN) si sectorul sau subsectorul caruia ii apartine produsul respectiv (indicati codul european NACE)
    5.1.2. Ce produse vor fi inlocuite? Daca aceste produse inlocuite nu sunt fabricate in acelasi loc, indicati unde sunt produse in mod curent.
    5.1.3. Ce alte produse pot fi fabricate in noua instalatie fara nici un cost suplimentar sau cu costuri suplimentare mici.
    5.2. Caracterizarea pietei geografice relevante
    5.2.1. Specificati care este piata geografica atunci cand aceasta este diferita de cea a Spatiului Economic European si a celorlalte tari candidate.
    5.2.2. De ce este considerata piata geografica diferita de cea a Spatiului Economic European si a celorlalte tari candidate?
    5.3. Consideratii privind capacitatea de productie
    5.3.1. Cuantificati impactul proiectului asupra capacitatii de productie maxime a beneficiarului ajutorului in Spatiul Economic European si celelalte tari candidate (la nivelul grupului) pentru fiecare produs (in unitati pe an in anul precedent anului de incepere si terminare a proiectului).
    5.3.2. Se va furniza o estimare a ratei de utilizare a capacitatii in Spatiul Economic European si in celelalte tari candidate (sau a pietei geografice relevante) a (sub)sectoarelor pentru ultimii 5 ani. Ce proportie a acestei capacitati pe parcursul acestei perioade este justificata de beneficiarul ajutorului si care a fost rata de utilizare in (sub)sectorul relevant.
    5.4. Informatii privind piata
    5.4.1. Furnizati pentru fiecare dintre ultimii 5 ani financiari informatii privind consumul real (productia plus importurile minus exporturile) pentru produsul (produsele) respectiv. Daca sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informatii, care sa provina de la alte surse.
    5.4.2. Furnizati pentru urmatorii 3 ani financiari o previziune a evolutiei consumului real (productia plus importurile minus exporturile) aferent produsului (produselor) respectiv. Daca sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informatii, care sa provina de la alte surse.
    5.4.3. Piata relevanta este in declin? Care este motivul? Daca nu, de ce?
    5.4.4. Furnizati o estimare a cotei de piata (valorica) a beneficiarului ajutorului ori a grupului din care beneficiarul ajutorului face parte, in anul care preceda anul de demarare, si data privind finalizarea proiectului.

    SECTIUNEA a 6-a
    Impactul regional

    6.1. Informatii privind locurile de munca create de furnizorii si clientii beneficiarului ajutorului
    6.1.1. In opinia Consiliului Concurentei si/sau a beneficiarului ajutorului, care dintre cele 3 optiuni descrie mai bine nivelul locurilor de munca create de furnizorii si clientii beneficiarului ajutorului:
    (i) nivelul ridicat al crearii locurilor de munca pentru fiecare loc de munca creat de catre beneficiarul ajutorului (mai mult decat 100%);
    (ii) nivelul mediu al crearii locurilor de munca pentru fiecare loc de munca creat de catre beneficiarul ajutorului (intre 50% si 100%);
    (iii) nivelul redus al crearii locurilor de munca pentru fiecare loc de munca creat de catre beneficiarul ajutorului (mai putin de 50%)?
    6.1.2. Justificati si explicati raspunsul la intrebarea anterioara.
    6.1.3. Furnizati in completare o lista a posibililor furnizori pentru productia noua din cadrul regiunii asistate si/sau al regiunilor asistate.
    6.1.4. Furnizati in completare o lista a posibililor clienti pentru productia noua din cadrul regiunii asistate si/sau al regiunilor asistate.

                              INSTRUCTIUNI
privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

    Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Prezentele instructiuni stabilesc regimul ajutorului de stat acordat sub forma garantiilor in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, denumita in continuare lege. Garantiile sunt, de regula, legate de un imprumut, credit, emisiune de obligatiuni etc., care urmeaza a fi contractate intre un imprumutator si un imprumutat.
    Aceste instructiuni acopera toate formele de garantii, indiferent de temeiul lor juridic si de tranzactia la care se refera. Ajutorul de stat poate fi acordat sub forma garantiilor individuale sau in cadrul unor scheme. In majoritatea cazurilor, de eventualul ajutor de stat implicat intr-o astfel de operatiune beneficiaza cel care obtine imprumutul.
    Totusi, in anumite imprejurari, poate fi vorba si de un ajutor de stat acordat imprumutatorului.
    Prezentele instructiuni nu se aplica garantiilor acordate in vederea obtinerii creditelor pentru export.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicare

    SECTIUNEA 1
    Ajutorul de stat pentru imprumutat

    1.1. De regula beneficiarul ajutorului este imprumutatul. Garantia de stat da posibilitatea imprumutatului sa obtina conditii financiare mai bune pentru un imprumut decat cele care sunt in mod normal disponibile pe pietele financiare. De obicei, beneficiind de o garantie de stat, imprumutatul poate obtine niveluri mai scazute ale dobanzii si/sau sa ofere mai putine garantii. In unele cazuri imprumutatul, fara o garantie de stat, nu ar putea gasi o institutie financiara dispusa sa il imprumute in orice conditii. Garantiile de stat pot astfel sa faciliteze crearea unor noi afaceri si sa dea posibilitatea unor intreprinderi sa obtina resurse financiare in scopul de a desfasura noi activitati sau, pur si simplu, sa ramana in activitate, in loc sa fie eliminate sau restructurate, creandu-se astfel distorsiuni ale concurentei. In felul acesta garantiile de stat intra sub incidenta legii.
    1.2. O garantie de stat prezinta pentru beneficiar avantajul ca riscul asociat cu garantia este suportat de stat. Aceasta preluare a riscului de catre stat ar trebui in mod normal sa fie remunerata printr-o prima adecvata. Atunci cand statul renunta la o asemenea prima, exista, in acelasi timp, un avantaj pentru intreprindere si o pierdere de resurse publice. Prin urmare, chiar daca nu se fac nici un fel de plati de catre stat in contul unei garantii, totusi ea poate reprezenta ajutor de stat, in conformitate cu art. 2 din lege. In caz afirmativ, valoarea ajutorului se determina in momentul in care garantia este acordata, iar nu in momentul in care ea este invocata sau in momentul cand se efectueaza plati in conformitate cu conditiile garantiei.
    1.3. De asemenea, constituie ajutor de stat sub forma unei garantii si conditiile mai favorabile de finantare obtinute de intreprinderile ale caror statute legale exclud falimentul sau alte proceduri de insolvabilitate ori ofera o garantie de stat explicita sau prevad acoperirea pierderilor de catre stat.
    1.4. Ajutor de stat este si achizitionarea de catre stat a unei participatii la capitalul social al unei societati comerciale cand aceasta este insotita de o raspundere nelimitata asumata de stat pentru obligatiile sociale.
    1.5. La fel ca si in alte forme de ajutor potential, garantiile acordate de stat in mod direct, respectiv prin autoritatile publice centrale sau locale, precum si garantiile acordate de intreprinderi sau institutii aflate sub influenta dominanta a autoritatilor publice (CEC, casa de pensii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate etc.) pot constitui ajutor de stat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Ajutorul de stat pentru cel care acorda imprumutul

    2.1. In anumite cazuri poate beneficia de ajutor si imprumutatorul.
    2.2. In speta, daca o garantie este acordata ex post cu privire la un imprumut ori alta obligatie financiara existenta deja, fara ca termenii sau conditiile acestui imprumut ori acestei obligatii financiare sa fie modificati, sau daca un imprumut garantat este folosit pentru a rambursa un altul, negarantat, catre aceeasi institutie de credit, atunci poate sa fie un ajutor pentru imprumutator, prin aceea ca se mareste securitatea imprumuturilor. Un asemenea ajutor poate sa favorizeze imprumutatorul si sa distorsioneze concurenta si, de aceea, intra sub incidenta legii.

    CAP. 3
    Valoarea ajutorului de stat

    3.1. In cazul unei garantii de stat individuale, elementul de ajutor trebuie evaluat prin referire la detaliile garantiei si imprumutului (sau altui tip de obligatie financiara). Factorii relevanti includ in special durata si valoarea garantiei si imprumutului, riscul neachitarii de catre imprumutat, pretul platit de catre imprumutat pentru garantie, natura oricarei alte asigurari date, conditiile si momentul in care statul va fi solicitat sa plateasca datoria creata in urma imprumutului si mijloacele (de exemplu, declararea falimentului), care sa fie folosite de catre stat pentru a recupera sumele datorate de imprumutat, dupa executarea garantiei.
    3.2. Echivalentul-subventie al unei garantii pentru un imprumut acordat intr-un anumit an poate fi:
    a) calculat in acelasi mod ca echivalentul-subventie al unui imprumut acordat in conditii preferentiale, bonificatia de dobanda reprezentand diferenta dintre dobanda pietei si dobanda obtinuta datorita garantiei de stat, dupa ce orice prime platite au fost deduse; sau
    b) luat ca diferenta intre suma principala garantata inca nerambursata inmultita cu factorul de risc (probabilitatea de a nu rambursa) si orice prima platita, adica (suma garantata nerambursata x riscul) - prima; sau
    c) calculat prin orice alta metoda obiectiva justificata si general acceptata.
    Pentru garantiile individuale prima metoda ar trebui sa fie, in principiu, forma standard de calcul, iar pentru schemele de garantii, cea de-a doua.
    3.2.1. Factorul de risc trebuie sa se bazeze pe experienta anterioara privind frecventa nerambursarii unor imprumuturi date in circumstante similare (sectorul, marimea firmei, nivelul activitatii economice generale). Echivalentele-subventie anuale vor trebui actualizate la valoarea lor prezenta, folosindu-se nivelul ratei de actualizare, apoi adunate pentru a se obtine echivalentul-subventie total.
    3.2.2. Atunci cand in momentul acordarii imprumutului exista o mare probabilitate ca imprumutatul sa nu-l poata rambursa (de exemplu, pentru ca are dificultati financiare), valoarea garantiei poate fi la fel de mare ca si suma acoperita efectiv de acea garantie.
    3.3. Daca o obligatie financiara este acoperita in intregime de o garantie de stat, imprumutatorul este mai putin stimulat sa evalueze in mod corespunzator, sa asigure si sa minimizeze riscul care decurge din operatia de imprumut si, in special, sa evalueze in mod corect gradul de solvabilitate al imprumutatului. O astfel de evaluare a riscului poate, de asemenea, sa nu fie efectuata nici de cel care garanteaza, din lipsa mijloacelor necesare. Aceasta lipsa de stimulare care minimalizeaza riscul de neplata a imprumutului poate incuraja imprumutatorii sa contracteze imprumuturi cu un risc comercial mai mare decat normal si poate astfel mari valoarea garantiilor cu risc mare din portofoliul statului.
    3.4. Un procent de cel putin 20% din valoarea imprumutului, care sa nu fie acoperit de o garantie de stat, este o limita corespunzatoare pentru a determina imprumutatorul sa evalueze in mod corect gradul de solvabilitate al imprumutatului si sa minimizeze in acest fel riscul asociat tranzactiei. Prin urmare, Consiliul Concurentei va examina in mod critic orice garantii care acopera in intregime (sau aproape in intregime) o tranzactie financiara.
    3.5. In cazul schemelor privind garantii de stat, caracteristicile specifice ale cazurilor individuale pot sa nu fie cunoscute in momentul in care se evalueaza schema. In aceste conditii elementul de ajutor este evaluat prin referire la prevederile schemei care privesc, printre altele, suma maxima si durata imprumuturilor, categoria de intreprindere si tipul proiectului eligibil, garantia solicitata imprumutatilor, prima care trebuie platita si ratele dobanzii obtinute de acestia.

    CAP. 4
    Conditiile care exclud existenta ajutorului de stat

    4.1. O garantie individuala sau o schema de garantii instituita de stat nu intra sub incidenta legii atunci cand prin aceasta nu se confera un avantaj special numai anumitor agenti economici ori anumitor bunuri, servicii sau regiuni. In asemenea cazuri nu este necesara notificarea catre Consiliul Concurentei.
    4.2. De asemenea, o garantie de stat individuala nu constituie ajutor de stat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) imprumutatul nu se afla in dificultate financiara;
    b) imprumutatul este, in principiu, capabil sa obtina un imprumut in conditii de piata de pe pietele financiare, fara nici o interventie a statului;
    c) garantia este acordata in legatura cu o operatiune financiara precisa, se refera la o suma maxima determinata, nu acopera mai mult de 80% din imprumutul de rambursat sau din alta obligatie financiara, cu exceptia obligatiunilor si altor instrumente similare, si nu este nelimitata in timp;
    d) garantia implica plata unei prime la pretul pietei. Acest pret este determinat, printre altele, de suma si de durata garantiei, garantiile oferite de catre imprumutat, situatia sa financiara, sectorul de activitate, perspective, de nivelul riscului de neplata si de alte conditii economice.
    4.3. O schema de garantie de stat nu constituie ajutor de stat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) schema nu permite ca garantiile sa fie acordate imprumutatilor care se afla in dificultate financiara;
    b) beneficiarii imprumutului sunt, in principiu, capabili sa obtina un imprumut in conditii de piata de pe pietele financiare, fara nici o interventie a statului;
    c) garantiile sunt acordate in legatura cu o operatiune financiara precisa, se refera la o suma maxima determinata, nu acopera mai mult de 80% din imprumutul de rambursat sau din alta obligatie financiara, cu exceptia obligatiunilor si altor instrumente similare, si nu sunt nelimitate in timp;
    d) conditiile schemei se bazeaza pe o evaluare realista a riscului, astfel incat primele platite de agentii economici beneficiari sa asigure autofinantarea schemei;
    e) schema prevede conditiile in care viitoarele garantii vor fi acordate, precum si analiza, cel putin o data pe an, a finantarii generale a schemei;
    f) primele acopera atat riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cat si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, eventual furnizat de catre stat, la demararea schemei.
    4.4. Nerespectarea conformitatii cu oricare dintre conditiile prezentate la pct. 4.2 si 4.3 nu inseamna ca acea garantie individuala sau schema de garantie este in mod automat privita ca ajutor de stat. Daca furnizorul are vreo indoiala cu privire la faptul ca o garantie sau o schema planificata este sau nu ajutor de stat, aceasta va trebui notificata.
    4.5. Exista situatii in care se planifica folosirea garantiilor de stat pentru a da posibilitatea agentilor economici, si in special intreprinderilor mici si mijlocii, sa obtina imprumuturi pe care piata nu le-ar oferi. Intreprinderile care se gasesc in faza de inceput a activitatii, care cunosc o crestere rapida sau sunt de mici dimensiuni nu ofera siguranta necesara pentru a garanta un imprumut sau a obtine o garantie. Ele pot intra in categoria intreprinderilor cu mare risc, al caror prag de rentabilitate nu poate fi atins decat pe termen lung si/sau avand o rata deosebit de mare de esec. Acesta poate fi cazul proiectelor care privesc produse sau procedee noi si inovatoare. Aceste circumstante nu excepteaza, in general, garantiile de stat de la incidenta legii. Garantiile de stat acordate in asemenea conditii vor fi, in consecinta, notificate Consiliului Concurentei la fel ca si garantiile de stat acordate in alte circumstante.

    CAP. 5
    Compatibilitatea ajutorului de stat in forma garantiilor cu mediul concurential

    5.1. Garantiile de stat ce intra sub incidenta legii sunt analizate de Consiliul Concurentei in scopul determinarii compatibilitatii acestora cu mediul concurential. Inainte ca o asemenea evaluare a compatibilitatii sa poata fi facuta, beneficiarul ajutorului trebuie sa fie identificat. Acesta poate fi imprumutatul, imprumutatorul sau amandoi.
    5.2. In majoritatea cazurilor garantia contine ajutor pentru imprumutat. Consiliul Concurentei va analiza daca acest ajutor este sau nu compatibil cu mediul concurential, in conformitate cu aceleasi reguli care se aplica la masurile privind ajutorul de stat acordat sub alte forme. Criteriile concrete pentru evaluarea compatibilitatii sunt prevazute in regulamentele Consiliului Concurentei emise in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, referitoare la ajutoarele de stat avand obiectiv orizontal, regional si sectorial. Analiza va lua in considerare, in special, intensitatea ajutorului, caracteristicile beneficiarilor si obiectivele urmarite.
    5.3. Consiliul Concurentei autorizeaza ajutorul de stat sub forma garantiilor numai daca executarea lor este, din punct de vedere contractual, legata de conditii specifice ce pot merge pana la declararea obligatorie a falimentului beneficiarului sau orice alta procedura similara. Aceste conditii vor trebui sa fie agreate de catre Consiliul Concurentei, in cadrul notificarii, in momentul in care garantia se acorda. In cazul in care furnizorul de ajutor doreste sa acorde garantia in conditii diferite decat cele convenite in momentul notificarii, Consiliul Concurentei considera acordarea garantiei ca un nou ajutor de stat ce trebuie notificat in conformitate cu art. 6 din lege, cu completarile ulterioare.
    5.4. Atunci cand garantia reprezinta ajutor pentru imprumutator, un asemenea ajutor poate constitui, in principiu, ajutor de operare. Acesta este considerat, in general, incompatibil cu mediul concurential.

    CAP. 6
    Consecintele incalcarii art. 6 si 7 din lege, respectiv ale nerespectarii obligatiei de notificare si clauzei suspensive

    6.1. Atunci cand furnizorii nu respecta obligatia notificarii prevazuta la art. 6 si, respectiv, clauza suspensiva prevazuta in art. 7 din lege, cu completarile ulterioare, elementul de ajutor al garantiei trebuie calificat drept ilegal, in conformitate cu art. 16 din lege.
    6.2. Atunci cand ajutorul a fost acordat in mod ilegal, beneficiarii ajutorului de stat au de facut fata unui anumit risc. Daca in urma analizei Consiliul Concurentei stabileste ca ajutorul de stat este incompatibil in sensul legii, va dispune recuperarea, rambursarea sau suspendarea acestuia, potrivit prevederilor art. 17 din lege, chiar daca aceasta inseamna declararea falimentului imprumutatului.
    6.3. Garantiile difera de alte masuri ale ajutorului de stat, cum ar fi imprumuturi nerambursabile sau exceptarile de la plata taxelor si impozitelor, in masura in care, atunci cand este vorba despre o garantie, statul intra, de asemenea, intr-o relatie juridica cu imprumutatorul. De aceea trebuie sa se ia in considerare daca un ajutor de stat acordat in mod ilegal are consecinte in privinta tertilor. In cazul unor garantii pentru imprumuturi, aceasta priveste, in principal, institutiile financiare de credit. In cazul unor garantii pentru obligatiunile emise pentru a obtine finantarea unor intreprinderi, aceasta priveste institutiile financiare implicate in emisiunea de obligatiuni.
    6.4. Avandu-se in vedere cele mentionate la pct. 6.3, imprumutatorii pot avea un interes in a verifica, ca o masura standard de prevedere, ca reglementarile privind ajutorul de stat au fost respectate ori de cate ori au fost acordate garantii.

    CAP. 7
    Rapoartele care trebuie prezentate Oficiului Concurentei de catre furnizori si beneficiari

    7.1. Avandu-se in vedere ca pietele financiare sunt in continua dezvoltare si ca valoarea garantiilor este greu de evaluat, activitatea de monitorizare, in conformitate cu art. 26 din lege, a ajutoarelor de stat sub forma garantiilor de stat autorizate de Consiliul Concurentei este de o importanta deosebita.
    7.2. Pe langa datele uzuale privind cheltuielile, raportarile transmise anual Oficiului Concurentei trebuie sa ofere, atat pentru scheme, cat si pentru garantiile individuale, date privind suma totala a garantiilor de stat inca nerambursate, suma totala platita de stat in contul debitorilor restanti in anul precedent prin executarea garantiilor (valoare neta, luandu se in considerare sumele recuperate) si primele platite de beneficiari pentru garantiile de stat din acelasi an. Aceste informatii vor fi de folos in calcularea ratei de nerambursare ce va fi utilizata pentru a se evalua viitoarele garantii si, daca este necesar, primele care vor fi platite in viitor.
    7.3. Consiliul Concurentei poate folosi asemenea informatii pentru a solicita furnizorului de ajutor masuri corespunzatoare, in conformitate cu art. 13 si 19 din lege, in scopul de a modifica un ajutor de stat existent, daca acesta denatureaza mediul concurential si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 252/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 252 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu