Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 266 din 19 februarie 2007

privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul  directiilor generale ale finantelor publice judetene

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 6 martie 2007In temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

pentru creşterea eficienţei administrării contribuabililor mijlocii şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Incepând cu data de 1 aprilie 2007, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, prin administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice, cu domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor, denumiţi în continuare contribuabili mijlocii, prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin, selectaţi după cum urmează:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la 31  decembrie 2005 cuprinsă între 10 milioane lei şi 70 milioane lei;

b)  contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi în procedura insolvenţei, care au creanţe fiscale mai mari de 3 milioane lei;

c)   în cazul în care numărul contribuabililor mijlocii selectaţi conform criteriilor de la lit. a) şi b) este mai mic de 200, în administrarea structurilor menţionate va trece un număr corespunzător de contribuabili, selectaţi în ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri, dintre contribuabilii administraţi de administraţiile finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ.

Art. 2. - (1) Incepând cu data de 1 aprilie 2007, contribuabilii mijlocii, persoane juridice, prevăzuţi la art. 1, cuprinşi în anexa la prezentul ordin sunt administraţi de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii.

(2)   Lista nominală a contribuabililor mijlocii cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe fiecare judeţ, se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3)   Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau de Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(4)     Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - (1) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile prezentului ordin.

(2) Dacă un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mari sau mijlocii absoarbe, prin fuziune, un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

Art. 4. - (1) Contribuabilii mijlocii a căror cifră de afaceri în anul precedent este inferioară celei stabilite drept criteriu de selecţie a acestora pentru încadrarea în categoria contribuabililor mijlocii vor fi scoşi din administrare după 4 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc criteriul de selecţie.

(2)   Lista contribuabililor mijlocii care urmează a fi administraţi începând cu data de 1 ianuarie a anului următor de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum şi lista contribuabililor care, începând cu aceeaşi dată, nu vor mai fi administraţi de aceste structuri, în condiţiile alin. (1), se actualizează cu contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 1.

(3)   Lista contribuabililor mijlocii prevăzută la alin. (2) şi la art. 3 se întocmeşte anual, până la data de 30 septembrie, şi se publică, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice  - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4)     Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 septembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5)    Plafonul stabilit drept criteriu de selecţie a contribuabililor mijlocii prevăzuţi de prezentul ordin se poate actualiza anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 5. - (1) Predarea-primirea între organele fiscale implicate se face pe bază de protocol.

(2)   Pentru contribuabilii selectaţi conform prevederilor art. 1 şi pentru sediile secundare ale acestora informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în data de 1 aprilie 2007.

(3)   Până la data de 20 aprilie 2007 se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale, a altor documente şi a informaţiilor privind evidenţele fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora, de la administraţiile finanţelor publice implicate, către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii sau Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, pentru sediile secundare care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucureşti.

Art. 6. - (1) Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale, a altor documente şi a informaţiilor privind evidenţele fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale implicate va fi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2) Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii prevăzuţi în prezentul ordin va fi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 7. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia de monitorizare a realizării creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea  I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

Nr.

crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

1

16188165

ALBA

3 FAN CONSTRUCT SRL

2

1755709

ALBA

ACTIV DUPLO COMERCIAL SRL

3

10677146

ALBA

ADRIAN COMSERVICE SRL

4

12602980

ALBA

AGRA INTERNATIONAL SRL

5

1757467

ALBA

AGROSERVICE SA

6

1761050

ALBA

AGROTRANSPORT ALBA SA

7

12401154

ALBA

ALBA ALUMINIU SRL

8

6165857

ALBA

ALBA CENTER SRL

9

10116461

ALBA

ALBA CONS SA

10

11359248

ALBA

ALBA INSTALAŢII SRL

11

9552254

ALBA

ALBA MOTOR SRL

12

12471036

ALBA

ALBA-TEXTIL SRL

13

8873604

ALBA

ALBACO EXIM SRL

14

1755369

ALBA

ALBALACT SA

15

1761654

ALBA

ALBAPAM SA

16

1757521

ALBA

ALFARCO SRL

17

14099142

ALBA

ALOREF SRL

18

5900631

ALBA

ALPIN 57 LUX SRL

19

3707104

ALBA

ALSECON SRL

20

1757904

ALBA

ALSTING SA

21

1758640

ALBA

ALTIP SA

22

1800699

ALBA

AMA IMPEX SRL

23

3706478

ALBA

ANCAU COMPANY SRL

24

6344534

ALBA

ANDREEAS COMPANY SA

25

17064220

ALBA

APA CTTA SA - FILIALA ALBA IULIA SRL

26

1755482

ALBA

APA-CTTA SA

27

2763904

ALBA

APIS PROD SRL

28

1759654

ALBA

APRO-HOREA SA

29

1758381

ALBA

APULUM SA

30

7983420

ALBA

ARCO STARCOMP SRL

31

2824238

ALBA

ARIESUL CONF SA

32

14259197

ALBA

ARPA BUSINESS SRL

33

15641380

ALBA

ARROWELD SRL

34

8887812

ALBA

ARTEFERRO ROMÂNIA SRL

35

1758390

ALBA

ASSALPO SA

36

14127552

ALBA

ATERO SRL

37

1762510

ALBA

B & B TEAM SRL

38

10898961

ALBA

BIG STORE SRL

39

14908731

ALBA

BLUETEX INTERNATIONAL SRL

40

1771275

ALBA

BOSS IMPEX SRL

41

6344429

ALBA

C.D.C. COMPANY SRL

42

7688331

ALBA

CETATEA APUSENI SA

43

3499062

ALBA

CIMPUL PIINII SRL

44

4560795

ALBA

CINDRELUL SRL

45

1772076

ALBA

CISEROM SA

46

1773080

ALBA

CNCAF - FILIALA ZLATMIN

47

8195536

ALBA

COMCEREAL SA

48

13813781

ALBA

COMINCO TRANSILVANIA SA

49

1756720

ALBA

COMPACT CONSTRUCT SRL

50

4330648

ALBA

COMPANIA NAŢIONALA A CUPRULUI.AURULUI SI FIERULUI

51

4330737

ALBA

COMPANIA NAŢIONALA A CUPRULUI.AURULUI SI FIERULUI "MINVEST

52

16368506

ALBA

COMPANIA NAŢIONALA ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOC

53

11431670

ALBA

CONSTRUCT INVEST SRL

54

4032722

ALBA

CONŢI IMPEX SRL

55

9315746

ALBA

COROANA DE AUR SRL

56

13706025

ALBA

CRIMBO GAS SRL

57

1756674

ALBA

CRISTALSOFT SRL

58

7387789

ALBA

CRITERIUM P.G. SRL

59

13871324

ALBA

CUTEAN COMPANY SRL

60

1760047

ALBA

DACIA SA

61

6493927

ALBA

DANEROM IMPEX INTERNATIONAL SRL

62

16766269

ALBA

DELTA CARN SRL

63

6576194

ALBA

DELTACO SRL

64

9776561

ALBA

DERBY TRANS SRL

65

9306020

ALBA

DIA GOTA SRL

66

15508784

ALBA

DISKONT ROMTRADE SRL

67

4331392

ALBA

DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

68

14492906

ALBA

ECOSTAR GROUP SA

69

3276087

ALBA

ELECTROCONSTRUCTIA-ELCO ALBA IULIA SA

70

15316452

ALBA

EMICOM INSTAL SRL

71

7124022

ALBA

EURO EST SRL

72

12214962

ALBA

EUROPEXPRES SRL

73

6480935

ALBA

EXINTO SA

74

4904589

ALBA

FAIR PLAY IMPEX SRL

75

14229820

ALBA

FANTEL MOBIL SRL

76

4032668

ALBA

FARMACIA SIC VELO

77

1751588

ALBA

FAST-GALLERY SRL

78

10995964

ALBA

FEPO & AIDO SRL

79

1766244

ALBA

FERMIC SRL

80

8104210

ALBA

FIDAX IMPEX SRL

81

1763221

ALBA

FILATURA DE BUMBAC ABRUD SA

82

14395288

ALBA

FINNO CONS SRL

83

1762420

ALBA

FLIPS SRL

84

8273278

ALBA

FLOREA GRUP SRL

85

14011565

ALBA

FLOREA OIL SRL

86

7076650

ALBA

FLORIDA IMPEX SRL

87

13889593

ALBA

GALWAY SPORT SRL

88

12086375

ALBA

GELAFARM SRL

89

15073140

ALBA

GILDATEX SRL

90

6698604

ALBA

GIRO SRL

91

5039370

ALBA

GOTA SRL

92

10116453

ALBA

GRUP TICO ROMÂNIA IMPEX SRL

93

1766830

ALBA

I.A.M.U. SA

94

13838530

ALBA

I.B.LROM 2000SRL

95

15789205

ALBA

IMROGLASS SRL

96

1758233

ALBA

INCOV SA

97

8266084

ALBA

INFOGRUP SRL

98

1755202

ALBA

INSTALATORUL SA

99

13317265

ALBA

INTAS INDUSTRIE SRL

100

1759956

ALBA

INTERTRANS SA

101

4904112

ALBA

IOEL BUCUR SOCIETATE IN NUME COLECTIV

102

6698299

ALBA

IPEC SA

103

1756801

ALBA

IPRODCOOP SA

104

11748318

ALBA

ITUL DISTRIBUTION COMPANY SRL

105

1755970

ALBA

ITUL SRL

106

11380843

ALBA

JIDVEI

Nr.

crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire

107

5928284

ALBA

KING ALEX SRL

108

13964024

ALBA

KOSMOS TRE SRL

109

7476002

ALBA

LANCRAJAN SRL

110

13313735

ALBA

LIN & EMA SRL

111

13231961

ALBA

M.M. INDUSTRY SRL

112

1774336

ALBA

MADO SRL

113

4032730

ALBA

MAGIC GRUP SRL

114

7088574

ALBA

MARANATHA SRL

115

3276214

ALBA

MARINEX SRL

116

1769267

ALBA

MATERIALE DE CONSTRUCŢII MOBILA SI SERVICE BOTA SRL

117

1755776

ALBA

MATIN-MAIER SRL

118

16994453

ALBA

MECATRONICS SA

119

11974579

ALBA

MEDISANA SRL

120

15932436

ALBA

MERCUR LEASING SRL

121

15724397

ALBA

MERIDO HARA SRL

122

1765044

ALBA

METALURGICA SA

123

7468450

ALBA

MIA CARN SRL

124

4973031

ALBA

MIAMI SRL

125

5182302

ALBA

MIDAS COMP SRL

126

13676064

ALBA

MOBI STAR SRL

127

1767665

ALBA

MONTANA SA

128

1755121

ALBA

MOVA SRL

129

12278982

ALBA

NEW DIMENSIONE SRL

130

10890941

ALBA

NICHI ARDEAL SRL

131

2765972

ALBA

NICK SRL

132

15992667

ALBA

NORDAB TRADE SRL

133

7016160

ALBA

NOVA MODUL SRL

134

13802790

ALBA

OANCEA GRUP SRL

135

1755571

ALBA

OANCEA SRL

136

6698884

ALBA

OLIVER INVEST SA

137

4997340

ALBA

OPREAN SRL

138

16414939

ALBA

OVINEX GLIGOR SRL

139

1770423

ALBA

PEHART SA

140

1766686

ALBA

PLANTISAN SRL

141

3687910

ALBA

POMAROM SRL

142

13071623

ALBA

POMPONIO SRL

143

3500000

ALBA

PORA SRL

144

9479471

ALBA

PORTEROM SRL

145

1763841

ALBA

PREBET AIUD SA

146

4973074

ALBA

PREMIUM SRL

147

1761069

ALBA

PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCA

148

6698930

ALBA

REKORD SRL

149

1755172

ALBA

REMAT ALBA SA

150

7486073

ALBA

REMAT CIMPENI SEBEŞ SA

151

1767380

ALBA

RIVALY C.H. SRL

152

8697320

ALBA

ROM LEMN 2000 PRODIMPEX SRL

153

5103651

ALBA

ROMWEST EURO

154

1758004

ALBA

SALPREST SA

155

1750957

ALBA

SATURN SA

156

15567276

ALBA

SAVINI DUE SRL

157

12987100

ALBA

SC ALGEROCO SRL

158

1764162

ALBA

SC ARDEALUL SA

159

1752729

ALBA

SC PERLA TARNAVEI SA

160

1756330

ALBA

SC RESIAL SA

161

2441828

ALBA

SC UZINA ARDEALUL SA

162

1770938

ALBA

SCHOSSWENDER MOBEL SRL

163

8238289

ALBA

SERVICE AUTOMOBILE SA

Nr.

crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

164

15034893

ALBA

SEVCO INSTALAŢII SRL

165

1768296

ALBA

SIMI SRL

166

10459400

ALBA

SIMODOR IMPEX SRL

167

9362497

ALBA

SITINDUSTRIE ROMÂNIA SA

168

14951782

ALBA

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA PENTRU REPARAŢII SI

169

1758080

ALBA

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA ALBA IULIA

170

14179039

ALBA

STAR TRANSMISSION CUGIR SRL

171

3500230

ALBA

START CONSTRUCT SRL

172

13165060

ALBA

START TRADING SRL

173

7386945

ALBA

STIREC SRL

174

1766643

ALBA

STRATUSMOB SA

175

11106512

ALBA

SUNRISE COMPANY SRL

176

5066472

ALBA

SUPREMIA GRUP SRL

177

6698787

ALBA

TAAS GROUP SA

178

11319570

ALBA

TOBIMAR SRL

179

16041406

ALBA

TORNADO LEASING SRL

180

12924048

ALBA

TRANS AVRAM SRL

181

5851237

ALBA

TRANS IVINIS & CO SA

182

1753287

ALBA

TRANSEURO SRL

183

1771100

ALBA

TRANSILVANA SOCIETATE

COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCA

184

1767681

ALBA

TRANSILVANIA PRODUCTION SRL

185

13114937

ALBA

TRANSLIGNUM SRL

186

10602020

ALBA

TREI I INVEST SRL

187

9127513

ALBA

TREND SRL

188

14627310

ALBA

ULPIA TRAIANA LEASING SRL

189

10944367

ALBA

ULPIA TRAIANA SRL

190

1756666

ALBA

UNIREA PREŞ SRL

191

1763299

ALBA

UNIVERSAL U SRL

192

1758365

ALBA

UTEPS SA

193

1760390

ALBA

UTILAJ-TRANSPORT SA

194

1769224

ALBA

UZINA MECANICA CUGIR SA

195

7706985

ALBA

VIMED GRUP SRL

196

3909359

ALBA

VINERSAR SRL

197

1772254

ALBA

VIVA SRL

198

14421298

ALBA

WELD ENGINEERING SRL

199

10671313

ALBA

ZUO & CO INVEST SRL

200

1751987

ALBA

ZUO RO WEST EST COMPANY SRL

201

12877108

ARAD

A.V.A.TOUR SRL

202

7443412

ARAD

ADIOR SRL

203

2761369

ARAD

AGROIND CRIS COM SA

204

1730437

ARAD

AGROIND SA PECICA

205

11400347

ARAD

AGROSAMARA SRL

206

13913187

ARAD

ALCOA FUJIKURA SRL

207

15440638

ARAD

ALL TRANS ROMÂNIA SRL

208

5530059

ARAD

AMATEX SA

209

13255138

ARAD

ANTON INDUSTRIES SRL

210

14490700

ARAD

ARAD LEASING SA

211

9541964

ARAD

ARAL ENERGY SRL

212

11998993

ARAD

ARCHIM AGRO INDUSTRIAL SRL

213

6510041

ARAD

ARCHIMINA SRL

214

6648630

ARAD

ARCOMMAT GRUP SA

Nr.

crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

215

11759902

ARAD

ARIES TEXTILE SRL ARAD-ZONA INDUSTRIALA VEST STRAD

216

1683645

ARAD

ARIS SA

217

6306042

ARAD

ARMIN MAYER REISEN SRL

218

10437836

ARAD

ART LEMN SRL

219

7829805

ARAD

ARVINEX DISTRIBUTION S.R.L

220

6601468

ARAD

ASTRA BUS SRL

221

13841617

ARAD

AUTO GROUP C.M.B. SRL

222

6336590

ARAD

AUTO SCHUNN SRL

223

15156521

ARAD

AUTO SML SRL

224

16302838

ARAD

AUTOGRUPM ROMÂNIA SRL

225

6649091

ARAD

AVA 3 COMPANY SRL

226

16875584

ARAD

AXA EXIM SRL

227

10392122

ARAD

B&D COMPANY SRL

228

1691150

ARAD

B.A.T. SA

229

12966353

ARAD

BARDI AUTO SRL

230

11261656

ARAD

BDG IMOBILIARE SRL

231

5595805

ARAD

BENDEA SRL

232

4819343

ARAD

BINAUA SA

233

16694200

ARAD

BIT HOUSE SRL

234

9817246

ARAD

BLACKMAX SRL

235

7661034

ARAD

BODIMAR IMPEX SRL

236

4010031

ARAD

CARĂ SRL

237

10411968

ARAD

CENTROSOJA SRL

238

1681253

ARAD

CHIBAX SRL

239

12979582

ARAD

CODLEA ARCTIC INTERNATIONAL SRL

240

12724473

ARAD

CODLEA ARCTIC SA

241

8326542

ARAD

COMBI SPEDITION SA

242

1714890

ARAD

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI

243

1683483

ARAD

COMPANIA DE APA ARAD SA

244

1708600

ARAD

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

245

1703548

ARAD

CONAR SA

246

11241756

ARAD

CONOR INTERNATIONAL SRL

247

10114681

ARAD

CONTINENTAL TOBACCO ROMÂNIA SA

248

6308493

ARAD

CONTOR GROUP SA

249

1689362

ARAD

CORAURA SRL

250

9297518

ARAD

COSTE SHOES SRL

251

12897806

ARAD

COTTA INTERNATIONAL SRL

252

14396461

ARAD

D.A.F.TRADING SRL

253

15094488

ARAD

DANLUCO DISTRIBUTION SRL

254

1686943

ARAD

DARIMEX INTERNATIONAL SA

255

14596915

ARAD

DAVILA TRADING SRL

256

15609304

ARAD

DIAL-TON SRL

257

14632325

ARAD

DITRE INTERNATIONAL SRL

258

8115367

ARAD

DORADI IMPEX SRL

259

9770577

ARAD

DRAKAR NOIR SRL

260

4935666

ARAD

DRESS COMPANY SRL

261

4682040

ARAD

DUEX SRL

262

1674850

ARAD

EDIL CONSTRUCŢII SA

263

5929271

ARAD

EDY OPTIC   LTT SRL

Nr. crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

264

8983631

ARAD

EKR-ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA SRL

265

9851191

ARAD

ELECON PLUS SRL

266

10064516

ARAD

ESPARO FOREST S.A.

267

14496320

ARAD

EURO PLASTIC SRL

268

6058818

ARAD

EUROCARGO SRL

269

1734307

ARAD

EUROTRANS S.R.L.

270

8461115

ARAD

FARMACHIM SRL

271

13171096

ARAD

FAYR COOP SRL

272

6340702

ARAD

FERONERIA PROD SA

273

7364785

ARAD

FILIP D IMPEX SRL

274

1685441

ARAD

FILIP SRL

275

1727229

ARAD

FORAJ SONDE ZADARENI SA

276

1681903

ARAD

FORTUNA SRL

277

1678746

ARAD

G.I.MOTOR SRL

278

5183294

ARAD

GABBIANO IMPEX SRL

279

13061000

ARAD

GAZ VEST SA

280

14838334

ARAD

GENERAL COM INVEST SRL

281

14259626

ARAD

GENERAL CUSTOMS BUILDER SRL

282

16679677

ARAD

GENERAL MARKET SRL

283

8375570

ARAD

GICA IMPORT-EXPORT ITALIA SRL

284

16895611

ARAD

GLOBAL SPORT SRL

285

14127730

ARAD

GLOBALMET TRADING SRL

286

1675103

ARAD

GLOBUS INTERNATIONAL SRL

287

10030408

ARAD

GRB SRL

288

16432650

ARAD

GREEN COMPANY SRL

289

6648495

ARAD

HAS TRADE SRL

290

15978158

ARAD

HENRI CONSULTING SRL

291

1688189

ARAD

IMAR SA

292

1697888

ARAD

IMPERIAL Co LTD SRL

293

5562620

ARAD

IMPEX BOCK SRL

294

12458827

ARAD

INDAGRARA PRODCOM SA

295

10933767

ARAD

INSTAL IMPEX SRL

296

16204872

ARAD

INTEREXIM SRL

297

5530326

ARAD

INTERGLOBAL SRL

298

3369496

ARAD

IZOLTA SRL

299

11400304

ARAD

KANTEX ARAD SRL

300

8750881

ARAD

KEBO SRL

301

9449810

ARAD

LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL

302

14408906

ARAD

LAICOM SRL

303

10368973

ARAD

LAZAR & SOHNE SRL

304

16737212

ARAD

LEONES GROUP SRL

305

13485820

ARAD

LICCO PROMPT 2000 SRL

306

6306026

ARAD

LIPOMIN SA

307

17230950

ARAD

LUICU GRUP SRL

308

10833369

ARAD

M.I.C. ROMÂNIA SRL

309

14340266

ARAD

MANITOBA PRINŢ SRL

310

6017249

ARAD

MANITOBA TEX SRL

311

14480553

ARAD

MANITOBA TEX.COM.ROMÂNIA SRL

312

6527701

ARAD

MANOLO SRL

313

1682763

ARAD

MARCOTRANS SRL

314

6111806

ARAD

MĂRIO - STAR SRL

315

14760359

ARAD

MARKET ALFA T.O.T. SRL

316

15126113

ARAD

MASCHIO-GASPARDO ROMÂNIA SRL

317

13455578

ARAD

MAXSTILE SRL

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire

318

16665272

ARAD

METAL SYSTEM COMPANY SRL

319

11291754

ARAD

METALCOMP INTERNATIONAL SRL

320

12774978

ARAD

MILLEFIORI SRL

321

1679300

ARAD

MIRADA CONSTRUCT SRL

322

6362018

ARAD

MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL

323

1689052

ARAD

MODA SA

324

12244254

ARAD

NDB LOGISTICA ROMÂNIA SRL

325

13671725

ARAD

NEXANS ROMÂNIA SRL

326

8021700

ARAD

NICKFLOR PROD SRL

327

9458665

ARAD

NUOVA NEON BASSANO ROMÂNIA SRL

328

13239825

ARAD

OLIMPIA TRADING SRL

329

7231576

ARAD

PADIS PORT ARTUR SRL

330

2758169

ARAD

PALROM SRL

331

14219583

ARAD

PECAR COM SRL

332

8099865

ARAD

PELMAR EXIM SRL

333

7117327

ARAD

PETROCONSTRUCT S.A.

334

1705905

ARAD

PETROM NADLAC SRL

335

14068499

ARAD

PETROTOUR SRL

336

8689912

ARAD

PLANETA SRL

337

14926576

ARAD

PLATINUM SRL

338

15624380

ARAD

PORTA KMI ROMÂNIA SRL

339

1701130

ARAD

PREFIN EST EUROPE SRL

340

15865892

ARAD

PRETIZION 2005 SRL

341

4997685

ARAD

PROCOM CORALIS SRL

342

3028952

ARAD

PRODAGRO-BIAN SRL

343

17418076

ARAD

PRODVEST CARNE

344

2759784

ARAD

RADAN IMPEX SRL

345

16194396

ARAD

RAILLOGISTICS SRL

346

6785450

ARAD

RB PROD SRL

347

1686293

ARAD

REGIA AUTONOMA DE DRUMURI MUNICIPALE ARAD

348

1689176

ARAD

REMAT SA

349

1707051

ARAD

RESCO SA

350

7856540

ARAD

RIALDA PRODCOM SRL

351

5331862

ARAD

ROM - FUNGHI SRL

352

13662093

ARAD

ROMCON CONECT SRL

353

12717514

ARAD

ROMFILMS S.R.L.

354

15221107

ARAD

ROMFRUIT COMEX SRL

355

13808114

ARAD

ROPINI SRL

356

13145852

ARAD

ROSSETTI EAST SRL

357

6017303

ARAD

ROYAL MG CONSTRUCT S.R.L.

358

1702780

ARAD

SABINA & CO SA

359

8326534

ARAD

SABINA IMPEX SRL

360

6600918

ARAD

SAFILAR SA

361

11687385

ARAD

SAINT-GOBAIN ROMPOLIMER SRL

362

4470552

ARAD

SAMGAS ROMÂNIA SRL

363

3368717

ARAD

SCALA SA

364

5331773

ARAD

SELIN S SRL

365

6277737

ARAD

SFERA COMPANY SRL

366

15216895

ARAD

SIDE GRUP SRL

367

15367677

ARAD

SIR. TEX SRL

368

1686277

ARAD

SOCIETATE COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCA ARTEX SCM

369

13214910

ARAD

SORTECA GROUP SRL

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire

370

6429142

ARAD

STEFANO - COMPANY -LTD SRL

371

14552170

ARAD

SUOLIFICIO IT Q.D.R. SRL

372

10064508

ARAD

SUPERMARKET SIGMA S.R.L.

373

14566850

ARAD

SYSTRONICS SRL

374

14388698

ARAD

SZAKAL METAL SRL

375

12172956

ARAD

TABAN TRAFIC SRL

376

5836008

ARAD

TAGARISCO SRL

377

15301524

ARAD

TAMPERT 2000 SRL

378

1967493

ARAD

TEBA IAŞI INDUSTRY SA

379

1680061

ARAD

TEBA INDUSTRY ARAD DEPARTMENT SA

380

15644328

ARAD

TEBA INDUSTRY COLOR SERVICE DIVISION SRL

381

12833055

ARAD

TEBA INDUSTRY CONTROLLER DIVISION SA

382

15644301

ARAD

TEBA INDUSTRY DYE DIVISION SRL

383

15644336

ARAD

TEBA INDUSTRY SEWING DIVISION SRL

384

5596002

ARAD

TEHNODOMUS SA

385

1681172

ARAD

TERIANA SRL

386

17114417

ARAD

TEXTILE MEDICALE SRL

387

4681983

ARAD

TITUS SRL

388

4935631

ARAD

TRACO SRL

389

3029702

ARAD

TRANSDARA SA

390

1715763

ARAD

TRICOTAJE INEU SA

391

16287517

ARAD

URANIA COM SRL

392

14942245

ARAD

V.D.S. BALCAN TRADE SRL ARAD PARC INDUSTRIAL ZONA

393

6412388

ARAD

VERBITA SRL

394

10074226

ARAD

VEROFER SA

395

1678711

ARAD

VINALCOOL S.A.

396

7095679

ARAD

VOGEL & NOOT AGROROM SRL

397

1687850

ARAD

VOLANUL SA

398

6794407

ARAD

WEGLAND ALPIN SRL

399

6166410

ARAD

WEST EUROTRANS SRL

400

15781880

ARAD

YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL

401

6748664

ARGEŞ

ALCADIBO TRADING S.A.

402

4792671

ARGEŞ

AMPLAST CO S.A.

403

13009001

ARGEŞ

APA - CANAL   2000 S.A.

404

7370485

ARGEŞ

APULUM TOTAL S.R.L.

405

128833

ARGEŞ

ARGECOM S.A.

406

11557890

ARGEŞ

AUTEC AUTOTECHNIK S.R.L.

407

162657

ARGEŞ

COMPONENTE AUTO S.A.

408

129022

ARGEŞ

FARMACEUTICA ARGESFARM S.A.

409

5660350

ARGEŞ

FRANCESCA INDUSTRIES S.A.

410

137220

ARGEŞ

HIDRO - ARGEŞ S.R.L.

411

128990

ARGEŞ

IMUC S.A.

412

143450

ARGEŞ

MARIAN S.R.L.

413

128507

ARGEŞ

METABET CF S.A.

414

15944937

ARGEŞ

METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS ROMÂNIA SRL

415

151330

ARGEŞ

MONTANA MG S.R.L.

416

16015040

ARGEŞ

NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L.

417

8432802

ARGEŞ

PETKING S.A.

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire

418

8898455

ARGEŞ

PRIME TIME SILVE S.R.L

419

11808959

ARGEŞ

QUEHENBERGER SPEDITION S.R.L.

420

16117431

ARGEŞ

UNIC DISTRIBUTION S.R.L.

421

17159770

ARGEŞ

VALEO ELECTRICAL CONNECTIVE SYSTE

422

6444320

ARGEŞ

VASICOS CENTER S.R.L.

423

5395513

ARGEŞ

ZEUS S.A.

424

15325140

ARGEŞ

AG STANDARD PLAST S.R.L.

425

9251200

ARGEŞ

AGEXIM MOTOR SA

426

13069801

ARGEŞ

AGEXIM TRANS S.A.

427

6444290

ARGEŞ

AGOFLORIS PROD SRL

428

15802274

ARGEŞ

AKA AUTOMOTIV SRL

429

6388018

ARGEŞ

ALBERT COMIMPEX SRL

430

3921794

ARGEŞ

ALFA FEED IMPEX S.R.L.

431

4319194

ARGEŞ

ALIS IMPEX SRL

432

3547410

ARGEŞ

ALPITEX SRL

433

6827067

ARGEŞ

ALVVIMAR COMIMPEX SRL

434

8898684

ARGEŞ

AMAT SA

435

14145940

ARGEŞ

ANA TRANS INTERNATIONAL SA

436

129170

ARGEŞ

APARTAMENTUL S.A.

437

9088929

ARGEŞ

ARGECOMB SA COSTESTI

438

128493

ARGEŞ

ARGESANA SA

439

153942

ARGEŞ

ARO S.A.

440

156922

ARGEŞ

ARPO SA

441

7826132

ARGEŞ

ASTRA TRANSPORT S.R.L.

442

145800

ARGEŞ

ATLAS S.R.L.

443

9341591

ARGEŞ

AUTO MONDOSTAR MOBIL S.R.L.

444

161430

ARGEŞ

AVICOLA COSTESTI SA

445

9752082

ARGEŞ

AXA ORTE CONSTRUCT S.R.L.

446

144839

ARGEŞ

BADROM SERVICE S.R.L.

447

15491887

ARGEŞ

BALCAR PLAST GROUP S.R.L.

448

131669

ARGEŞ

BEATRICE S.R.L.

449

7369952

ARGEŞ

BIFF INTERNATIONAL SRL

450

10781090

ARGEŞ

BUILDING ASTROM S.R.L.

451

5844957

ARGEŞ

CATALI SHOES S.R.L.

452

14601795

ARGEŞ

CCCF-CAI FERATE DRUMURI SI PODURI

453

4993500

ARGEŞ

CELLYRO SRL

454

4993250

ARGEŞ

CENTER GROUP SRL

455

9128284

ARGEŞ

CESAR SA CÂMPULUNG

456

6215297

ARGEŞ

CIPCOS MAR COMPLEX SRL

457

130744

ARGEŞ

CLEMANS SRL

458

11879526

ARGEŞ

CMB GRUP 2001 SRL

459

14969011

ARGEŞ

COBRA SECURITY S.R.L. FILIALA MUNTENIA

460

6833743

ARGEŞ

COM DIVERS AUTO RO SA

461

13161432

ARGEŞ

COMALIMENT -TITAN S.A.

462

8131265

ARGEŞ

COMCEREAL SA

463

161880

ARGEŞ

COMEFIN SA

464

4993292

ARGEŞ

COMESAD RO SA

465

13703045

ARGEŞ

COMEXFOR INVESTMENT SRL

466

5843927

ARGEŞ

COMPANIA TELI SRL

467

156094

ARGEŞ

CONFARG SA

468

129049

ARGEŞ

COREMI SA

469

142064

ARGEŞ

COSTAS S.R.L.

Nr. crt.

Cod fiscal

Judef

Denumire

470

17517550

ARGEŞ

CRONOS INVEST LSG SRL

471

10354021

ARGEŞ

CRONOS SRL

472

10693699

ARGEŞ

CURTEA DE ARGEŞ FORESTA SA

473

13703185

ARGEŞ

D.G.M. INTERNATIONAL INDCOM SRL

474

5138471

ARGEŞ

D.R.I.M. DANIEL S.R.L.

475

185782

ARGEŞ

DACICA SRL PITEŞTI

476

14800844

ARGEŞ

DACO CONSTRUCT INTL SRL

477

7792870

ARGEŞ

DAPEROM GRUP AUTA S.A.

478

160729

ARGEŞ

DEF IMPORT-EXPORT S.R.L.

479

6834374

ARGEŞ

DELTA INVEST SRL

480

6865630

ARGEŞ

DELTA PLUS TRADING S.R.L.

481

15591320

ARGEŞ

DEMAR Ml INVEST S.R.L.

482

4583209

ARGEŞ

DIANTHUS COMPANY SRL

483

6748842

ARGEŞ

DINAMIC INTERNATIONAL SRL

484

6335595

ARGEŞ

DIRECT AUTO ROM S.R.L.

485

15614777

ARGEŞ

DISTRICOM UNIC SRL PITEŞTI

486

128671

ARGEŞ

DIVERTEX SA

487

10669143

ARGEŞ

DOW AUTOMOTIVE SA

488

3335337

ARGEŞ

ELDI SRL PITEŞTI

489

9549500

ARGEŞ

ELECTRO METAL CONSTRUCT EMCO S.A.

490

13785770

ARGEŞ

ELEMENTE COMANDA AUTO SA

491

6795313

ARGEŞ

ELITON TRANS SRL

492

13807976

ARGEŞ

EURO TEHNO GROUP SRL

493

6833760

ARGEŞ

EUROPAN PROD SA

494

9471370

ARGEŞ

EUROZEN CO S.R.L.

495

6941524

ARGEŞ

EVA MEDICAL FARM SRL

496

14932616

ARGEŞ

FILIALA PENTRU REPARAŢII SI SERVIC

497

13475168

ARGEŞ

FINACO INDUSTRIES S.R.L.

498

5660709

ARGEŞ

FLEXI PLAST SA

499

167778

ARGEŞ

FORAJ SONDE BASCOV SA

500

6930088

ARGEŞ

FOREST PRODUCT SRL

501

4228100

ARGEŞ

FOTBAL CLUB ARGEŞ SA PITEŞTI

502

9099367

ARGEŞ

FPSA ARO SA CÂMPULUNG

503

9471508

ARGEŞ

FSM ARO SA CÂMPULUNG

504

13807887

ARGEŞ

FUCHS CONDIMENTE RO SRL

505

6795917

ARGEŞ

GENALCO INVEST S.R.L.

506

3244050

ARGEŞ

GENERAL PREST SA

507

6795208

ARGEŞ

GERO TRADE CROUP S.R.L.

508

159694

ARGEŞ

GIRAMEX S.R.L.

509

9054608

ARGEŞ

GIREXIM UNIVERSAL SA

510

15129144

ARGEŞ

GREAT CHANNEL S.R.L.

511

4916800

ARGEŞ

GRUP CONSTRUCT S.R.L.

512

14866270

ARGEŞ

HARD TIMBER LINE S.R.L.

513

6795518

ARGEŞ

HELL GROUP COMPANY

514

3112920

ARGEŞ

HERMES SRL

515

14543457

ARGEŞ

HOEDLMAYR-LAZAR ROMÂNIA SRL

516

137238

ARGEŞ

I.C.M.A   S.R.L.

Nr. crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

517

8726190

ARGEŞ

IATSA PLATFORMA ŞTEFANEŞTI SA

518

132931

ARGEŞ

IMEX SRL

519

11909627

ARGEŞ

INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA

520

14251002

ARGEŞ

INGINERIE ET REALISATIONS INDUSTRI

521

139530

ARGEŞ

INTENS PREST SRL

522

152246

ARGEŞ

INTER-EXPRES SRL

523

6443910

ARGEŞ

INTERNATIONAL LAYAR COMPANY S.R.L

524

5898442

ARGEŞ

INTEX PRIM SRL

525

16599276

ARGEŞ

IPEE AMIRAL TRADING IMPEX SA

526

156752

ARGEŞ

IPEE SA CURTEA DE ARGEŞ

527

12998681

ARGEŞ

IPSOS INTERACTIVE SERVICES SRL

528

129103

ARGEŞ

LACTAG SA

529

4993306

ARGEŞ

LAS VEGAS-MI SRL

530

14288176

ARGEŞ

LEMN CONSTRUCT FORESTA SA

531

17028090

ARGEŞ

LOW COST TECHNOLOGY SRL

532

3545363

ARGEŞ

MARATON SRGES S.R.L.

533

12835617

ARGEŞ

MECAROM DOTCOM LTD SRL

534

5974914

ARGEŞ

MENTOR - TRADING S.R.L.

535

13635501

ARGEŞ

METALIMPEX ROMÂNIA S.R.L.

536

5765101

ARGEŞ

MITEX MIMAR SRL

537

12810175

ARGEŞ

MOBIL TECNICA EUROPA SRL

538

12642756

ARGEŞ

MOBTAP ALPROM S.A.

539

4543166

ARGEŞ

MONTAN STAR 93 S.R.L.

540

2519218

ARGEŞ

MUNTENIA ALIMENT SRL

541

15522894

ARGEŞ

NEFERU INTER COM SRL

542

128973

ARGEŞ

NOVATEX SA PITEŞTI

543

14151828

ARGEŞ

OMNIUM DISTRIBUTION SRL

544

16866594

ARGEŞ

ONITA SRL

545

156655

ARGEŞ

PAMOF SA CURTEA DE ARGEŞ

546

140667

ARGEŞ

PAN MERIDIAN S.R.L.

547

6748583

ARGEŞ

PAN TRADING SRL

548

170340

ARGEŞ

PENTAROM SRL

549

16124455

ARGEŞ

PETCU TRANS COMPANY SRL

550

13632084

ARGEŞ

PIROUX INDUSTRIE ROMÂNIA SA

551

143221

ARGEŞ

POPCOM SRL

552

9364943

ARGEŞ

PRESATE DACIA S.A.

553

8119954

ARGEŞ

PRO INVEST TRADE SRL

554

6795933

ARGEŞ

PROFEX UNICO S.R.L.

555

11433360

ARGEŞ

PROINSTAL PIPE S.R.L.

556

4463598

ARGEŞ

PROINTERMED SRL

557

13008995

ARGEŞ

PUBLITRANS 2000 S.A.

558

8283077

ARGEŞ

PUY TRADING INVEST S.R.L.

559

2659840

ARGEŞ

QUARK SRL

560

4917490

ARGEŞ

RADICSTAR SRL

561

134398

ARGEŞ

RAPID SRL

562

15823153

ARGEŞ

RECLAMA LOGISTIC SRL

563

7549090

ARGEŞ

REDAL FOREVER SRL

Nr.

crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

564

14691461

ARGEŞ

REGENT GRANDE COMPANY SRL

565

128760

ARGEŞ

REMAT ARGEŞ SA

566

6750117

ARGEŞ

REPARAŢII MODERNIZĂRI RETEHNOLOGIZARI ARGEŞ SA

567

6833972

ARGEŞ

RIFCO TRADING SRL

568

5824305

ARGEŞ

RO GROUP INTERNATIONAL SRL

569

5486034

ARGEŞ

ROM TEHNO PLUS S.R.L.

570

13184258

ARGEŞ

ROMARIA COMALIMENT SRL

571

9187205

ARGEŞ

RONERA RUBBER SA

572

2657490

ARGEŞ

ROXEMI SRL

573

3243721

ARGEŞ

S & B CONTRAST SRL

574

151674

ARGEŞ

SALF SRL

575

5395963

ARGEŞ

SAMARA TRADING SRL

576

3113365

ARGEŞ

SAN SYSTEMD INDUSTRY S.R.L.

577

128299

ARGEŞ

SELCA S.A.

578

144154

ARGEŞ

SEND '92 IMP-EXP SRL

579

6215165

ARGEŞ

SERVCOMEX GRUP SA

580

6834226

ARGEŞ

SILVA GRUP SRL

581

135164

ARGEŞ

SILVER TRADING SRL

582

160885

ARGEŞ

SIMA ARGEŞ SRL

583

16330285

ARGEŞ

SK ENGINEERING & CONSTRUCTION

CO L

584

4124222

ARG

SLAVA SRL

585

128930

ARGEŞ

SOMECO S.A.

586

10741397

ARGEŞ

SOUFLET MALT ROMÂNIA S.A.

587

4122612

ARGEŞ

STAR TRADING IMPEX S.R.L.

588

128701

ARGEŞ

SUBANSAMBLE AUTO S.A.

589

3545371

ARGEŞ

SUN PROD SRL

590

5138757

ARGEŞ

TEHNODINAMIC S.R.L.

591

9431775

ARGEŞ

TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGEŞ S.R

592

6834803

ARGEŞ

TRANSMIN SA CÂMPULUNG

593

6444207

ARGEŞ

TRIMEX FARMA SRL

594

128485

ARGEŞ

TURISM MUNTENIA S.A.

595

197566

ARGEŞ

V.M. COMP SRL

596

16081303

ARGEŞ

VIATOR   & VEKTOR LAZAR ROMÂNIA S.R

597

9837952

ARGEŞ

VIOLETA GEOFELI SRL COSTESTI

598

17187729

ARGEŞ

VRK DIRECT INVEST S.R.L.

599

3923426

ARGEŞ

WALDY COM S.R.L.

600

4971197

ARGEŞ

ZORBA COMPANY SRL

601

17042078

BACĂU

A & R SRL

602

10372559

BACĂU

A-E ELECTRONICS SA

603

949740

BACĂU

ADRIA SRL

604

4832008

BACĂU

ADSUM-COM SRL

605

16210343

BACĂU

AGEROM-IMPEX SA

606

5243132

BACĂU

AGINTERVAL IMPEX SRL

607

945055

BACĂU

AICBAC SA

608

3590810

BACĂU

ALCONEP SRL

609

6673600

BACĂU

ALIMENTA SA

610

958039

BACĂU

ALIMON SA

611

945144

BACĂU

AMICI SA

612

17488233

BACĂU

AMURCO SRL

613

16823615

BACĂU

ANDISIMO SRL

614

14900193

BACĂU

ANDYMAR OIL SRL

Nr.

crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

615

12979930

BACĂU

AQUAFOR INTERNATIONAL SRL

616

13851661

BACĂU

ARMIND SRL

617

949332

BACĂU

ASCO SA

618

15455973

BACĂU

AUTO MOTO INVEST SRL

619

6896628

BACĂU

BAC-DELPHI SA

620

11448434

BACĂU

BALCOPAD SRL

621

6462610

BACĂU

BARLETA SRL

622

6492476

BACĂU

BONITO SRL

623

5112838

BACĂU

BRONX EXIM SRL

624

10825560

BACĂU

BWN PROMOBILA SRL

625

6236281

BACĂU

CLARUS IMPEX SRL

626

9034198

BACĂU

CLIPA SRL

627

945705

BACĂU

COMAT BACĂU SA

628

8255646

BACĂU

COMCEREAL SA

629

9970656

BACĂU

COMELECTRO BG SRL

630

11136173

BACĂU

COMFERT SRL

631

10717976

BACĂU

COMNEF SRL

632

980141

BACĂU

COMSERVICE-COMPANY SRL

633

11377538

BACĂU

CONAGRA SA

634

943755

BACĂU

CONBAC SA

635

947730

BACĂU

CONEXTRUST SA

636

15168887

BACĂU

CONFER GROUP SRL

637

948426

BACĂU

CONIMPULS SA

638

8101051

BACĂU

CONRAD IMPEX LTD SRL

639

960020

BACĂU

CONSTRUCŢII FEROVIARE SRL

640

5994229

BACĂU

COPANEX SRL

641

4725397

BACĂU

CORIOLAN IMPEX SRL

642

6268054

BACĂU

CROCO SRL

643

12508844

BACĂU

CYBERNET AUTO CENTER SRL

644

7848556

BACĂU

CYBERNET SRL

645

10187780

BACĂU

DALRO SA

646

15934070

BACĂU

DEDEMAN AUTOMOBILE SRL

647

7638074

BACĂU

DELY-PET IMPEX SRL

648

973780

BACĂU

DEMETRA SRL

649

944300

BACĂU

DEŞTEPTAREA SA

650

16006174

BACĂU

DISTRIBUTION OIL SRL

651

7912063

BACĂU

DOGE-HVM-EXIMP SRL

652

10840897

BACĂU

DRUMURI SRL

653

5777602

BACĂU

DUNICEC COM SRL

654

943577

BACĂU

ECCOR SRL

655

7920473

BACĂU

ELECTRIC PLUS SRL

656

13210349

BACĂU

ELECTROTEHNO SRL

657

10840889

BACĂU

ELMET INTERNATIONAL SRL

658

3204056

BACĂU

ERMACOM SRL

659

5141256

BACĂU

ESTRADE SRL

660

13531071

BACĂU

EUROPROD SA

661

953783

BACĂU

EXIM-MONDI SRL

662

5243337

BACĂU

FIDOR SRL

663

969453

BACĂU

FOSERCO SA

664

953198

BACĂU

GALLUCI SRL

665

17027523

BACĂU

GENERAL CONSTRUCT SRL

666

3413664

BACĂU

GEPEX SRL

667

13412054

BACĂU

GESARA AUTO SRL

668

12897598

BACĂU

GLOBAL INVEST SRL

669

14400902

BACĂU

GLOBAL SERV SRL

670

16254609

BACĂU

GRUP KMW SRL

671

5662459

BACĂU

HECOMIN IMPEX SRL

Nr. crt.

Cod fiscal

Judeţ

Denumire

672

11363893

BACĂU

HELIOPOLIS PRESTSERV SRL

673

946379

BACĂU

I.L.S. SA

674

8195757

BACĂU

IATSA SA

675

5845723

BACĂU

INTERAGROALIMENT SRL

676

5169494

BACĂU

INTERTRANSCOM IMPEX SRL

677

2820597

BACĂU

K-SIGI SRL

678

14085767

BACĂU

KOLAN SRL

679

4014262

BACĂU

LA RABINTA-COM SRL

680

4102968

BACĂU

LICURICI IMPEX SRL

681

13186852

BACĂU

LIVIANDRE PRODCOM SRL

682

952656

BACĂU

LUCEAFĂRUL SA

683

8863821

BACĂU

LUVI TRADE SRL

684

3590119

BACĂU

MAHA EGYPT IMPEX SRL

685

15083276

BACĂU

MANIDAR INVEST SRL

686

12014190

BACĂU

MAŞTER WOOD SRL

687

2816936

BACĂU