Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2514 din 28 decembrie 2006

pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

ACT EMIS DE:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 6 februarie 2007In temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 53 alineatul (1), literele c), d) şi f) vor avea următorul cuprins:

,,c) o şedinţă de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii traseelor/curselor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de atribuire prevăzute la lit. a) şi b);

d) după intrarea în vigoare a programelor de transport se va organiza trimestrial câte o şedinţă de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de transport judeţene rămase nesolicitate sau neatribuite;

f) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport interjudeţean/judeţean, cursele se vor atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport interjudeţean/judeţean."

2. La articolul 53, alineatele (2) şi (6) vor avea următorul cuprins:

„(2) Cursele interjudeţene care nu au fost solicitate sau atribuite la şedinţele de atribuire prevăzute la alin. (1) vor fi scoase din programul de transport interjudeţean.

(6) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor/curselor cuprinse în programele de transport, în intervalul cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de atribuire respectivă."

3. La articolul 61 litera c), punctele (i) şi (ii) vor avea următorul cuprins:

„(i) în cazul transportului interjudeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai puţin de 90% din numărul de zile prevăzute, în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectivă, a se efectua într-o lună calendaristică;

(ii) în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se efectua într-o lună calendaristică;".

4.  Articolul 82 va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - In termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz."

5.  Articolul 84 va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în următoarele condiţii:

a)  dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenţei de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;

b)   dacă solicitantul a fost sancţionat în ultimul an prin suspendarea unui număr de copii conforme reprezentând 10% din numărul total de copii conforme pe care îl deţine, ca urmare a săvârşirii unor abateri grave prevăzute la art. 11;

c)   dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, precum şi dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului."

6.  Articolul 120 se abrogă.

7.  Articolul 129 va avea următorul cuprins:

„Art. 129. - In situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de autogara sau desfăşoară activităţi de autogara numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara pentru acestea, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are punctul de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevăzută la art. 126 alin. (2) va fi întocmită de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are deschis punctul de lucru sau sucursala, care va elibera licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme."

8.   La articolul 130, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile."

9.  Articolul 139 va avea următorul cuprins:

„Art. 139. - (1) In situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are sediul un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 136 lit. a), b), c) şi d) pentru fiecare punct de lucru sau sucursală.

(2) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. eliberează câte o licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere pentru fiecare dintre punctele de lucru sau sucursale în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme."

10.   La articolul 140, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile."

11.   Alineatul (2) al articolului 186 va avea următorul cuprins:

„(2) Utilizatorul vehiculului este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate de imobilizare terţilor, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul transporturilor şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului."

12.  Articolul 210 se abrogă.

13.    Punctul 4 al anexei nr. 7b) la norme va avea următorul cuprins:

„4. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3 şi 5 menţionate în anexa nr. 7a) se cumulează. Din suma astfel obţinută se scade punctajul rezultat la criteriul 4, obţinându-se punctajul general."

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2514/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2514 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu