Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 387/251 din 30 mai 2002

pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 387 din 30 mai 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 251 din 14 iunie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 926 din 18 decembrie 2002

    Ministrul sanatatii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 41.924/2001 al Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si nr. 121.098 al Directiei standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Sanatatii si Familiei, prin Directia generala de sanatate publica, institutele de sanatate publica, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 18 luni de la data publicarii.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

                 Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 NORME
    privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme se refera la produsele alimentare destinate unei alimentatii speciale.
    (2) Produsele alimentare destinate unei alimentatii speciale sunt produse alimentare care, datorita compozitiei lor speciale sau procesului de fabricatie, se disting net de produsele alimentare de consum curent si corespund unor scopuri nutritive speciale, fiind comercializate intr-o forma care indica faptul ca ele corespund acestui obiectiv.
    (3) Se considera alimentatie speciala alimentatia care raspunde unor cerinte nutritive speciale ale:
    a) anumitor categorii de persoane al caror metabolism sau procese de asimilare sunt perturbate; sau
    b) anumitor categorii de persoane care sunt intr-o stare fiziologica speciala si care pot obtine un avantaj deosebit din consumul controlat al unor substante din alimente; sau
    c) sugarilor ori copiilor de varsta mica sanatosi.
    Art. 2
    (1) Produsele mentionate la art. 1 alin. (3) pot fi caracterizate ca produse dietetice sau produse pentru uz dietetic.
    (2) In momentul etichetarii, prezentarii si publicitatii alimentelor destinate consumului normal se va interzice folosirea expresiilor dietetice sau pentru uz dietetic ori alte prezentari care ar putea da impresia ca este vorba despre unul dintre produsele alimentare mentionate la art. 1.
    (3) Produsele alimentare de consum curent, daca sunt adecvate si unei utilizari nutritive speciale, pot indica aceasta conform cerintelor pentru produsele destinate unei alimentatii speciale, dupa caz.
    Art. 3
    (1) Natura sau compozitia produselor mentionate la art. 1 trebuie sa corespunda cu utilizarile nutritive speciale intentionate.
    (2) Produsele mentionate la art. 1 trebuie, de asemenea, sa respecte toate prevederile obligatorii aplicabile alimentelor destinate consumului normal, cu exceptia modificarilor facute pentru a se asigura conformitatea acestora cu definitiile prevazute la art. 1.
    Art. 4
    (1) Etichetarea si metodele de etichetare utilizate, prezentarea si publicitatea produselor mentionate la art. 1 nu vor atribui acestor produse proprietati legate de prevenirea, tratamentul sau vindecarea bolilor umane ori nu vor implica existenta acestor proprietati.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu va impiedica circularea informatiilor utile sau a recomandarilor destinate in exclusivitate persoanelor cu calificare in medicina, nutritie sau farmacie.
    Art. 5
    (1) Reglementarile nationale privind etichetarea, prezentarea si publicitatea pentru alimente se aplica si produselor la care se face referire in prezentele norme.
    (2) Denumirea sub care este vandut produsul va fi insotita de o indicatie a proprietatilor sale nutritive speciale; in cazul produselor mentionate la art. 1 alin. (3) lit. c), aceasta indicatie se inlocuieste de o precizare a scopului caruia ii sunt destinate aceste produse.
    (3) Eticheta produselor pentru care nu s-a adoptat nici o reglementare specifica trebuie sa includa si:
    a) elementele particulare ale compozitiei calitative si cantitative sau procesul specific de fabricatie care confera produsului caracteristicile sale nutritive speciale;
    b) valoarea energetica disponibila, exprimata in kJ si kcal, si continutul de glucide, proteine si lipide per 100 g sau 100 ml de produs sub forma comercializata si, acolo unde este cazul, per cantitatea specificata a produsului propus pentru consumatie. Daca totusi valoarea energetica este mai mica de 50 kJ (12 kcal) per 100 g sau 100 ml de produs sub forma comercializata, aceste mentiuni pot fi inlocuite fie prin cuvintele valoarea energetica mai mica de 50 kJ (12 kcal) per 100 g sau valoarea energetica mai mica de 50 kJ (12 kcal) per 100 ml.
    Art. 6
    Produsele mentionate la art. 1 pot fi comercializate pe piata vanzarilor cu amanuntul numai in forma preambalata, iar ambalajul va acoperi complet produsele respective.
    Art. 7
    Pentru a se permite monitorizarea oficiala eficienta a alimentelor cu destinatie nutritionala speciala care nu apartin nici unei grupe dintre cele prezentate in aceste norme, se vor aplica urmatoarele prevederi specifice:
    1. In cazul in care un produs dintre cele mentionate mai sus este scos pe piata pentru prima data, producatorul sau, in cazurile in care un produs este fabricat intr-o tara terta, importatorul va informa Ministerul Sanatatii si Familiei prin depunerea unui model de eticheta utilizat pentru acesta.
    2. Daca considera necesar, Ministerul Sanatatii si Familiei poate solicita producatorului sau, dupa caz, importatorului predarea lucrarilor stiintifice si a datelor care dovedesc conformitatea produsului cu prevederile art. 1 alin. (2) impreuna cu informatiile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a).

    CAP. 2
    Cerinte privind compozitia si etichetarea preparatelor pentru sugari si pentru copii pana la varsta de 1 an

    Art. 8
    In sensul prezentelor norme se definesc:
    1. sugari - copiii sub varsta de 12 luni;
    2. copii de varsta mica - copiii cu varsta cuprinsa intre 1 an si 3 ani;
    3. preparate pentru sugari - alimentele destinate sugarilor in primele 4 - 6 luni de viata si care satisfac prin ele insele cerintele nutritive ale acestei categorii de persoane;
    4. preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an - alimentele destinate copiilor cu varsta mai mare de 4 luni si care constituie principalul element lichid al dietei diversificate progresiv a acestei categorii de persoane;
    5. reziduu de pesticid - reziduul unui produs utilizat pentru protectia plantelor din preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an, inclusiv metabolitii sai si produsele rezultate din degradarea sau reactia sa.
    Art. 9
    Produsele mentionate la art. 8 pct. 3 si 4 pot fi comercializate numai daca sunt in conformitate cu definitiile si regulile stabilite prin prezentele norme. Nici un alt produs diferit de preparatele pentru sugari nu va putea fi comercializat sau reprezentat astfel incat sa apara corespunzator conditiei de satisfacere prin el insusi a cerintelor nutritive ale copiilor normali si sanatosi in timpul primelor 4 - 6 luni de viata.
    Art. 10
    (1) Preparatele pentru sugari se obtin, dupa caz, din sursele de proteine definite in anexe si din alte ingrediente alimentare pentru care s-a demonstrat, prin date stiintifice general admise, ca sunt convenabile alimentatiei particulare a sugarilor incepand de la nastere.
    (2) Preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an se obtin, dupa caz, din sursele de proteine definite in anexele la prezentele norme si din alte ingrediente alimentare pentru care s-a demonstrat, prin date stiintifice general admise, ca sunt convenabile alimentatiei particulare a sugarilor cu varsta mai mare de 4 luni.
    (3) Se vor respecta interdictiile si limitarile utilizarilor ingredientelor alimentare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme.
    Art. 11
    (1) Preparatele pentru sugari trebuie sa respecte criteriile privind compozitia, specificate in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (2) Preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an trebuie sa respecte criteriile privind compozitia, specificate in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (3) Pentru ca preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an sa fie gata de utilizare, dupa caz, este necesar doar sa se adauge apa.
    Art. 12
    (1) Doar substantele enumerate in anexa nr. 3 la prezentele norme pot fi utilizate la producerea preparatelor pentru sugari si a preparatelor pentru copii cu varsta pana la 1 an, deoarece ele satisfac cerintele privind:
    - elementele minerale;
    - vitaminele;
    - aminoacizii si alti compusi cu azot;
    - alte substante cu scop nutritiv special.
    (2) Prevederile privind utilizarea aditivilor la fabricarea preparatelor pentru sugari si a preparatelor pentru copii cu varsta pana la 1 an fac obiectul unui act normativ special.
    Art. 13
    (1) Preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an nu trebuie sa contina nici o substanta in cantitati care ar putea sa puna in pericol sanatatea sugarilor si a copiilor de varsta mica.
    (2) Preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an nu trebuie sa contina reziduuri de pesticide individuale in concentratii care depasesc 0,01 mg/kg in produsul gata pentru consum sau reconstituit conform instructiunilor producatorului. Metodele analitice pentru determinarea concentratiilor de reziduuri de pesticide vor fi metodele standard general acceptate.
    (3) Lista cuprinzand pesticidele care nu trebuie utilizate in produsele agricole destinate fabricarii preparatelor pentru sugari si pentru copii cu varsta pana la 1 an se stabileste de Ministerul Sanatatii si Familiei, prin ordin al ministrului, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentelor norme.
    (4) Criteriile microbiologice pe care trebuie sa le indeplineasca preparatele pentru sugari si pentru copii cu varsta pana la 1 an se stabilesc de Ministerul Sanatatii si Familiei, prin ordin al ministrului, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentelor norme.
    Art. 14
    (1) Denumirile sub care vor fi vandute produsele descrise la art. 8 sunt: preparate pentru sugari si preparate pentru copii cu varsta pana la 1 an.
    (2) Etichetarea trebuie sa cuprinda, in afara cerintelor privind etichetarea produselor alimentare, urmatoarele mentiuni obligatorii:
    a) in cazul preparatelor pentru sugari, o mentiune care sa indice ca produsul este adecvat alimentatiei particulare a sugarilor de la nastere, daca nu sunt alaptati;
    b) in cazul preparatelor pentru sugari, neimbogatite in fier, o mentiune care sa indice faptul ca, daca produsul este administrat sugarilor mai mari de 4 luni, cerintele lor totale de fier trebuie suplimentate si din alte surse;
    c) in cazul preparatelor pentru copii in varsta de pana la 1 an, o mentiune care sa indice ca produsul este adecvat doar pentru alimentatia particulara a sugarilor mai mari de 4 luni, ca el nu poate fi decat o parte a alimentatiei diversificate si ca nu poate fi folosit ca substituent al laptelui matern in timpul primelor 4 luni de viata;
    d) in cazul preparatelor pentru sugari si al preparatelor pentru copii in varsta de pana la 1 an, valoarea energetica disponibila exprimata in kJ si in kcal, precum si continutul in proteine, glucide si lipide, exprimate sub forma numerica, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare;
    e) in cazul preparatelor pentru sugari si al preparatelor pentru copii in varsta de pana la 1 an, cantitatea medie a fiecarui element mineral si a fiecarei vitamine mentionate in anexa nr. 1, respectiv in anexa nr. 2, si, acolo unde este cazul, a colinei, inozitolului, carnitinei si taurinei exprimate sub forma numerica, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare;
    f) in cazul preparatelor pentru sugari si al preparatelor pentru copii in varsta de pana la 1 an, instructiuni pentru prepararea corespunzatoare a produselor si un avertisment privind riscurile pentru sanatate ce pot aparea in urma prepararii necorespunzatoare.
    (3) Eticheta mai poate contine indicatiile urmatoare:
    a) cantitatea medie a substantelor nutritive (nutrientilor) mentionate in anexa nr. 3, cand aceasta indicatie nu este acoperita de prevederile alin. (2) lit. e), exprimata sub forma numerica, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare;
    b) in cazul preparatelor pentru copii cu varsta pana la 1 an, in afara de informatiile numerice, informatii despre vitaminele si mineralele prevazute in anexa nr. 8 la prezentele norme, exprimate ca procent al valorilor de referinta nutritionala, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare; cantitatile prevazute trebuie sa fie cel putin egale cu 15% din valorile de referinta.
    (4) Etichetarea preparatelor pentru sugari si a preparatelor pentru copii cu varsta de pana la 1 an va fi astfel conceputa incat sa furnizeze informatiile necesare despre utilizarea corespunzatoare a produselor, fara a descuraja alaptarea. Se interzice utilizarea termenilor umanizat, maternizat si al altor termeni similari. Termenul adaptat poate fi utilizat doar in conformitate cu prevederile pct. 1 din anexa nr. 4 la prezentele norme.
    (5) Eticheta preparatelor pentru sugari contine in plus urmatoarele mentiuni obligatorii, precedate de cuvintele observatie importanta sau de alta expresie similara:
    a) o mentiune privind superioritatea alaptarii;
    b) o mentiune care recomanda ca produsul sa fie utilizat doar la recomandarea persoanelor calificate in medicina, nutritie sau farmacie si a altor profesionisti responsabili cu ingrijirea mamei si a copilului.
    (6) Etichetele preparatelor pentru sugari nu trebuie sa contina fotografii de sugari sau alte fotografii ori texte care pot idealiza utilizarea produsului. Ele pot contine totusi reprezentatii grafice pentru identificarea usoara a produsului si pentru ilustrarea metodelor de preparare.
    (7) Etichetele pot prevedea referiri privind compozitia speciala a unui produs pentru sugari doar in cazurile enumerate in anexa nr. 4 si in conformitate cu conditiile stabilite in aceasta.
    (8) Cerintele, interdictiile si restrictiile mentionate la alin. (3) - (6) se aplica si:
    a) prezentarii produselor in cauza, in special formei, aspectului sau ambalajului lor, materialelor de ambalare utilizate, modului in care sunt aranjate si locului in care sunt expuse;
    b) publicitatii.
    Art. 15
    (1) Publicitatea preparatelor pentru sugari trebuie sa fie restransa doar la publicatiile specializate in ingrijirea copiilor si la publicatiile stiintifice. Aceste reclame privind preparatele pentru sugari trebuie sa respecte conditiile prevazute la art. 14 alin. (3), (4), (5), (6) si (7) si sa contina doar informatii de natura stiintifica si faptica. Aceste informatii nu trebuie sa presupuna sau sa creeze impresia ca alimentatia cu biberonul este echivalenta sau superioara alaptarii.
    (2) Se interzice reclama la locul de vanzare, nu se ofera mostre si nu se aplica nici un fel de alte metode promotionale care ar determina vanzarea preparatelor pentru sugari direct catre consumator in standul vanzarii cu amanuntul, ca de exemplu prezentarile speciale, cupoanele de reduceri, primele, vanzarile speciale, articolele vandute in paguba si vanzarile in combinatie.
    (3) Producatorii si distribuitorii preparatelor pentru sugari nu trebuie sa furnizeze publicului sau femeilor insarcinate, mamelor ori membrilor familiilor lor produse gratuite sau la preturi reduse, mostre ori alte cadouri promotionale, fie direct, fie indirect prin sistemul de ingrijire a sanatatii ori prin lucratorii din acest domeniu.
    Art. 16
    (1) Materialele informationale si educationale, scrise sau audiovizuale, care se refera la hranirea sugarilor si sunt destinate femeilor gravide si mamelor de sugari sau de copii de varsta mica, includ informatii clare privind urmatoarele:
    a) avantajele si superioritatea alaptarii;
    b) hranirea materna si pregatirea pentru alaptare, precum si continuarea sa;
    c) efectele negative posibile asupra alaptarii la introducerea hranirii partiale cu biberonul;
    d) dificultatea de a se reveni asupra deciziei de a nu mai alapta;
    e) daca este cazul, utilizarea corespunzatoare a preparatelor pentru sugari, indiferent daca sunt preparate acasa sau sunt fabricate pe cale industriala.
    Atunci cand aceste materiale contin informatii despre utilizarea preparatelor pentru sugari, ele vor include si implicatiile sociale si financiare ale utilizarii lor, riscurile legate de sanatate ale alimentelor sau metodelor de alimentare necorespunzatoare si, in special, riscurile legate de sanatate ale utilizarii necorespunzatoare a preparatelor pentru sugari.
    (2) Donatiile de echipamente sau materiale informationale ori educationale, efectuate de producatori sau distribuitori, se fac doar la cererea si cu aprobarea scrisa a Ministerului Sanatatii si Familiei ori conform recomandarilor date de Ministerul Sanatatii si Familiei in acest scop. Aceste echipamente pot purta numele sau sigla societatii donatoare, dar nu trebuie sa faca referire la o marca comerciala speciala a preparatelor pentru sugari, si se distribuie doar prin sistemul de ingrijire a sanatatii.
    (3) Donatiile sau vanzarile la preturi reduse de preparate pentru sugari catre institutii ori organizatii, indiferent daca sunt destinate consumului in acele institutii sau distributiei in afara lor, se utilizeaza ori se distribuie doar catre sugarii care au nevoie sa fie hraniti cu preparate pentru sugari si doar atat timp cat este nevoie.

    CAP. 3
    Alimente pe baza de cereale prelucrate si alimente pentru sugari si copii de varsta mica

    Art. 17
    (1) Alimentele cu destinatie nutritionala speciala care indeplinesc cerintele speciale ale sugarilor si copiilor de varsta mica sanatosi si sunt destinate utilizarii la sugari in momentul in care sunt intarcati si la copiii de varsta mica, ca supliment la dieta si/sau pentru adaptarea lor treptata la alimentatia obisnuita, sunt urmatoarele:
    1. alimentele pe baza de cereale prelucrate care sunt impartite in urmatoarele 4 categorii:
    a) cereale simple care sunt sau este nevoie sa fie reconstituite cu lapte ori cu alte lichide nutritive corespunzatoare;
    b) cereale cu adaos de alimente cu continut mare de proteine care sunt sau care este nevoie sa fie reconstituite cu apa ori cu alte lichide fara proteine;
    c) paste care vor fi folosite dupa ce au fiert in apa sau in alte lichide corespunzatoare;
    d) pesmeti si biscuiti care se utilizeaza ca atare sau, dupa maruntire, cu adaos de apa, lapte sau alte lichide corespunzatoare;
    2. alimentele pentru copii, diferite de alimentele pe baza de cereale prelucrate.
    (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica tipurilor de lapte destinate copiilor de varsta mica.
    Art. 18
    Alimentele pe baza de cereale prelucrate si alimentele pentru copii se produc din ingredientele a caror conformare la cerintele nutritive speciale ale sugarilor si copiilor de varsta mica a fost dovedita prin date stiintifice general acceptate.
    Art. 19
    (1) Alimentele pe baza de cereale prelucrate vor respecta criteriile compozitionale specificate in anexa nr. 9 la prezentele norme.
    (2) Alimentele pentru copii descrise in anexa nr. 10 la prezentele norme vor respecta criteriile compozitionale specificate in aceasta.
    Art. 20
    La producerea alimentelor pe baza de cereale prelucrate si a alimentelor pentru copii pot fi adaugate doar substantele nutritive enumerate in anexa nr. 3.
    Art. 21
    Limitele maxime aplicabile vitaminelor si elementelor minerale, daca au fost adaugate in alimentele pe baza de cereale prelucrate si in preparatele pentru sugari si pentru copii cu varsta pana la 1 an, sunt prezentate in anexa nr. 11 la prezentele norme.
    Art. 22
    (1) Alimentele pe baza de cereale prelucrate si alimentele pentru copii nu trebuie sa contina nici o substanta in cantitati ce ar putea pune in pericol sanatatea sugarilor si a copiilor de varsta mica.
    (2) Alimentele pe baza de cereale prelucrate si alimentele pentru copii nu trebuie sa contina reziduuri de pesticide individuale in concentratii care depasesc 0,01 mg/kg. Aceste concentratii se aplica alimentelor pe baza de cereale prelucrate si alimentelor pentru copii gata pentru consum sau reconstituite conform instructiunilor fabricantului. Metodele de analiza pentru determinarea concentratiilor de reziduuri de pesticide sunt metodele standardizate general acceptate.
    (3) Criteriile microbiologice ale alimentelor pe baza de cereale prelucrate si ale alimentelor pentru copii se stabilesc de Ministerul Sanatatii si Familiei, prin ordin al ministrului, conform art. 13 alin. (4).
    Art. 23
    (1) Etichetele alimentelor pe baza de cereale prelucrate si ale alimentelor pentru copii trebuie sa contina, in plus fata de mentiunile stabilite prin reglementarile pentru etichetarea produselor alimentare, urmatoarele mentiuni obligatorii:
    a) o mentiune asupra varstei adecvate la care trebuie folosit produsul respectiv, luandu-se in considerare compozitia sa, textura si alte proprietati speciale. Varsta mentionata nu va fi mai mica de 4 luni pentru nici un produs. Produsele recomandate sa fie utilizate incepand cu varsta de 4 luni pot contine o indicatie asupra faptului ca se pot utiliza incepand cu aceasta varsta, cu exceptia cazurilor in care persoane neutre care detin calificari in medicina, nutritie sau farmacie ori alti specialisti responsabili cu ingrijirea mamei si copilului recomanda altfel;
    b) informatii legate de prezenta sau absenta glutenului, daca varsta indicata pentru utilizarea acelui produs incepe inainte de 6 luni;
    c) valoarea energetica disponibila, exprimata in kJ si kcal, precum si continutul de proteine, glucide si lipide, exprimat in forma numerica, per 100 g sau 100 ml de produs in forma vanduta si, acolo unde este cazul, per cantitatea specificata de produs propus pentru consumatie;
    d) cantitatea medie a fiecarei substante minerale si a fiecarei vitamine care respecta nivelul specific prevazut in anexa nr. 9 si, respectiv, din anexa nr. 10, exprimata in forma numerica, per 100 g sau 100 ml de produs vandut si, daca este cazul, per cantitatea specificata de produs propus pentru consum;
    e) instructiuni pentru prepararea corecta, iar cand este cazul, si o mentiune legata de importanta respectarii acestor instructiuni.
    (2) Etichetele pot include:
    a) cantitatea medie a elementelor nutritive stabilite in anexa nr. 3, daca aceasta mentiune nu este inclusa in prevederile alin. (1) lit. d), exprimata sub forma numerica, per 100 g sau 100 ml de produs vandut si, unde este cazul, per cantitatea specificata de produs propus pentru consum;
    b) in afara de informatiile numerice, informatiile despre vitaminele si mineralele prezentate in anexa nr. 8, exprimate ca procent al valorilor de referinta mentionate aici, per 100 g sau 100 ml de produs vandut si, daca este cazul, per cantitatea specificata a produsului propus pentru consum, cu conditia sa fie prezentate in cantitati cel putin egale cu 15% din valorile de referinta.

    CAP. 4
    Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale

    Art. 24
    (1) In sensul prezentelor norme, alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale reprezinta o categorie de alimente cu destinatie nutritionala speciala, prelucrate sau formulate special si folosite in regimul dietetic al pacientilor care sunt sub supraveghere medicala. Ele sunt destinate alimentatiei exclusive sau partiale a pacientilor cu capacitate limitata, slabita ori dereglata de a prelua, digera, absorbi, metaboliza sau excreta alimentele obisnuite ori nutrientii sau metabolitii acestora, pe care acestea le contin, ori a pacientilor cu alte cerinte nutritive determinate medical, al caror regim dietetic nu poate fi realizat doar prin modificarea dietei normale sau prin utilizarea altor alimente cu destinatie nutritionala speciala ori printr-o contributie a acestora doua.
    (2) Alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale sunt clasificate in urmatoarele trei categorii:
    a) alimentele complete nutritional, cu o formula nutritiva standard care, utilizate in conformitate cu instructiunile fabricantului, pot constitui singura sursa de alimentatie pentru persoanele carora le sunt destinate;
    b) alimentele complete nutritional, cu o formula nutritiva adaptata, specifica unor anumite boli, dereglari sau conditii medicale, care, utilizate in conformitate cu instructiunile fabricantului, pot constitui singura sursa de alimentatie pentru persoanele carora le sunt destinate;
    c) alimentele incomplete nutritional, cu o formula nutritiva standard sau o formula nutritiva adaptata, specifica unei boli, dereglari sau conditii medicale, care nu sunt adecvate pentru utilizare ca singura sursa de alimentatie.
    (3) Alimentele mentionate la alin. (2) lit. b) si c) pot fi utilizate ca inlocuitori partiali sau ca suplimente la dieta pacientului.
    Art. 25
    Formula alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale trebuie sa porneasca de la principii medicale si nutritive corecte. Utilizarea lor, in conformitate cu instructiunile fabricantului, trebuie sa fie sigura, benefica si eficienta in satisfacerea cerintelor nutritive speciale ale persoanelor carora le sunt destinate, conform celor demonstrate de datele stiintifice general acceptate. Formula acestor elemente trebuie sa respecte criteriile compozitionale specificate in anexa nr. 12.
    Art. 26
    (1). Produsele definite la art. 24 se comercializeaza sub denumirea alimente dietetice destinate scopurilor medicale speciale.
    (2) Etichetele trebuie sa contina, in afara de mentiunile stabilite prin reglementarile pentru etichetarea produselor alimentare, urmatoarele mentiuni speciale:
    a) valoarea energetica, exprimata in kJ si kcal, continutul de proteine, glucide si lipide, exprimat in forma numerica, per 100 g sau per 100 ml din produsul comercializat si, la nevoie, per 100 g sau 100 ml de produs gata de utilizare, in conformitate cu instructiunile producatorului. Aceste informatii trebuie furnizate, de asemenea, per doza cuantificata pe eticheta sau per portie, cu conditia ca numarul de portii continut de pachetul respectiv sa fie mentionat;
    b) cantitatea medie din fiecare element mineral si vitamina prezente in produs, mentionate in anexa nr. 12, exprimata in forma numerica per 100 g sau per 100 ml de produs comercializat ori, la nevoie, per 100 g sau per 100 ml de produs gata de utilizare, in conformitate cu instructiunile producatorului. Aceste informatii trebuie furnizate, de asemenea, per doza cuantificata pe eticheta sau per portie, cu conditia ca numarul de portii continut de pachetul respectiv sa fie mentionat;
    c) selectiv, continutul componentelor de proteine, glucide si lipide si/sau de alti nutrienti si componentele lor care trebuie declarate pentru utilizarea intentionata corespunzatoare, exprimat in forma numerica per 100 g sau 100 ml de produs comercializat ori, la nevoie, per 100 g sau 100 ml de produs gata de utilizare, in conformitate cu instructiunile producatorului. Aceste informatii trebuie furnizate, de asemenea, per doza cuantificata pe eticheta sau per portie, cu conditia ca numarul de portii continut de pachetul respectiv sa fie mentionat;
    d) informatii despre osmolalitatea sau osmolaritatea produsului, daca este cazul;
    e) informatii asupra originii si naturii proteinelor si/sau hidrolizatelor de proteine continute de produs.
    (3) Etichetarea trebuie sa contina in plus urmatoarele mentiuni speciale, precedate de cuvintele observatii importante sau echivalentul lor:
    a) o mentiune care precizeaza ca produsul trebuie utilizat sub supraveghere medicala;
    b) o mentiune care precizeaza daca produsul este sau nu propriu utilizarii ca unica sursa de alimentatie;
    c) o mentiune care precizeaza ca produsul este destinat unei grupe de varsta specifice, daca este cazul;
    d) la nevoie, o mentiune care precizeaza ca produsul prezinta un risc pentru sanatate daca este consumat de catre o persoana care nu are boala, dereglarea sau conditia medicala pentru care este destinat produsul.
    (4) Eticheta mai trebuie sa contina:
    a) mentiunea pentru regimul dietetic al ..., unde spatiile albe trebuie completate cu bolile, dereglarile sau starea medicala pentru care este destinat produsul;
    b) la nevoie, o mentiune care se refera la masurile de precautie necesare si la contraindicatii;
    c) o descriere a proprietatilor si/sau a caracteristicilor care fac produsul util in special, dupa caz, referitor la nutrientii care au fost mariti, redusi, eliminati sau altfel modificati si utilizarea rationala a acestui produs;
    d) la nevoie, un avertisment ca produsul nu este indicat utilizarii parenterale.
    (5) Eticheta trebuie sa contina instructiuni privind prepararea adecvata, utilizarea si pastrarea produsului dupa deschiderea recipientului, dupa caz.

    CAP. 5
    Alimente utilizate in dietele cu valoare energetica redusa pentru scaderea greutatii

    Art. 27
    Alimentele utilizate in dietele cu valoare energetica redusa pentru scaderea greutatii sunt alimente special formulate care, daca sunt folosite conform instructiunilor producatorului, inlocuiesc in totalitate sau partial dieta zilnica totala. Ele sunt impartite in doua categorii:
    a) produse prezentate ca inlocuitori ai unei diete zilnice complete;
    b) produse prezentate ca inlocuitori ai uneia sau mai multor mese dintr-o dieta zilnica.
    Art. 28
    Alimentele descrise la art. 27 trebuie sa respecte criteriile compozitionale specificate in anexa nr. 13 la prezentele norme.
    Art. 29
    Toate componentele individuale care intra in compozitia produselor mentionate la art. 27 lit. a) se introduc in acelasi ambalaj in momentul in care sunt comercializate.
    Art. 30
    (1) Denumirea sub care se comercializeaza produsul este:
    a) pentru produsele descrise la art. 27 lit. a), inlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutatii:
    b) pentru produsele descrise la art. 27 lit. b), inlocuitorii unei mese pentru controlul greutatii.
    (2) Eticheta acestor produse include, in afara de mentiunile stabilite prin reglementarile pentru etichetarea produselor alimentare, urmatoarele mentiuni obligatorii:
    a) valoarea energetica disponibila exprimata in kJ si kcal si continutul de proteine, glucide si lipide, exprimat in forma numerica, per cantitate specificata de produs gata pentru utilizare, sub forma propusa pentru consum;
    b) cantitatea medie a fiecarui element mineral si a fiecarei vitamine pentru care au fost stipulate prevederi obligatorii la pct. 5 din anexa nr. 13, exprimata in forma numerica per cantitate specificata de produs gata pentru utilizare, sub forma propusa pentru consum. In plus, pentru produsele mentionate la art. 27 lit. b) informatiile despre vitaminele si mineralele enumerate in tabelul de la pct. 5 din anexa nr. 13 vor fi exprimate si ca procentaj din valorile definite;
    c) instructiunile pentru prepararea corespunzatoare si, atunci cand este necesar, o mentiune asupra importantei respectarii acestor instructiuni;
    d) daca un produs care este utilizat conform instructiunilor fabricantului contine o portie zilnica de polioli mai mare de 20 g, va exista o mentiune care va specifica faptul ca alimentul poate avea efect laxativ;
    e) o mentiune care sa specifice importanta consumului corespunzator zilnic de lichide;
    f) pentru produsele mentionate la art. 27 lit. a):
    - o mentiune care sa specifice ca produsul asigura cantitatile zilnice corespunzatoare de elemente nutritive;
    - o mentiune care sa specifice ca produsul nu trebuie folosit mai mult de 3 saptamani fara avizul medicului;
    g) pentru produsele mentionate la art. 27 lit. b), o mentiune care sa specifice ca produsele sunt destinate sa fie utilizate numai ca parte a unei diete cu valoare energetica redusa si ca si alte alimente constituie componente necesare ale unei astfel de diete.
    (3) Etichetarea, publicitatea si prezentarea produselor in cauza nu trebuie sa faca nici o referire la rata pierderii in greutate determinate de utilizarea lor, la reducerea senzatiei de foame sau la cresterea senzatiei de satietate.

    ANEXA 1
    la norme

                             COMPOZITIA DE BAZA
a preparatelor pentru sugari, care vor fi reconstituite conform instructiunilor producatorului

    NOTA:
    Valorile se refera la produsul gata de utilizare.

    1. Valori energetice
          Minim                     Maxim
     250 kJ/100 ml              315 kJ/100 ml
    (60 kcal/100 ml)           (75 kcal/100 ml)

    2. Proteine
    Continutul de proteine = continutul de azot x 6,38 (pentru proteinele din laptele de vaca)
    Continutul de proteine = continutul de azot x 6,25 (pentru izolatele proteice din soia si hidrolizatele partiale ale proteinelor)
    Indicele chimic reprezinta cel mai mic raport dintre cantitatea fiecarui aminoacid esential din proteina considerata si cantitatea fiecarui aminoacid corespunzator din proteina de referinta.
    2.1. Preparate produse din proteinele din laptele de vaca
          Minim                     Maxim
     0,56 g/100 kJ               0,7 g/100 kJ
    (2,25 g/100 kcal)           (3 g/100 kcal)
    Pentru o valoare energetica egala preparatul trebuie sa contina o cantitate corespunzatoare din fiecare aminoacid esential si semiesential care sa fie cel putin egala cu cantitatea continuta de proteina de referinta (lapte matern, conform definitiei din anexa nr. 5); totusi, din motive de calcul, concentratiile de metionina si cistina pot fi luate impreuna.
    2.2. Preparate produse din hidrolizatele partiale ale proteinelor
          Minim                     Maxim
     0,45 g/100 kJ               0,7 g/100 kJ
    (1,8 g/100 kcal)            (3 g/100 kcal)
    Pentru o valoare energetica egala preparatul trebuie sa contina o cantitate corespunzatoare din fiecare aminoacid esential si semiesential care sa fie cel putin egala cu cantitatea continuta de proteina de referinta (lapte matern, conform definitiei din anexa nr. 5); totusi, din motive de calcul, concentratiile de metionina si cistina trebuie adunate impreuna.
    Coeficientul de eficienta al proteinelor (CEP) si utilizarea neta a proteinelor (UNP) trebuie sa fie cel putin egale cu cele ale cazeinei.
    Continutul de taurina trebuie sa fie cel putin egal cu 10 micromoli/10 kJ (42 micromoli/100 kcal), iar continutul de L-carnitina trebuie sa fie cel putin egal cu 1,8 micromoli/100 kJ (7,5 micromoli/100 kcal).
    2.3. Preparatele produse din izolatele proteice de soia, singure sau in amestec cu proteinele din laptele de vaca
          Minim                     Maxim
     0,56 g/100 kJ               0,7 g/100 kJ
    (2,25 g/100 kcal)           (3 g/100 kcal)
    La fabricarea acestor preparate trebuie folosite doar izolatele proteice de soia. Indicele chimic va fi cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referinta (lapte matern, definit in anexa nr. 6).
    Pentru o valoare energetica egala preparatul trebuie sa contina o cantitate disponibila de metionina cel putin egala cu cea continuta in proteina de referinta (lapte matern, definit in anexa nr. 5).
    Continutul de L-carnitina trebuie sa fie cel putin egal cu 1,8 micromoli/100 kJ (7,5 micromoli/100 kcal).
    2.4. In toate cazurile se permite adaugarea de aminoacizi doar in scopul imbunatatirii valorii nutritive a proteinelor si doar in proportiile necesare atingerii acestui scop.

    3. Lipide
          Minim                     Maxim
     1,05 g/100 kJ               1,5 g/100 kJ
    (4,4 g/100 kcal)           (6,5 g/100 kcal)
    3.1. Se interzice utilizarea urmatoarelor substante:
    - ulei din seminte de susan;
    - ulei din seminte de bumbac.
    3.2. Acid lauric
          Minim                     Maxim
            -                  15% din continutul
                                total de grasimi
    3.3. Acidul miristic
          Minim                     Maxim
            -                  15% din continutul
                                total de grasimi
    3.4. Acidul linoleic (sub forma de gliceride = linoleati)
          Minim                     Maxim
      70 mg/100 kJ              285 mg/100 kJ
    (300 mg/100 kcal)        (1.200 mg/100 kcal)
    3.5. Continutul de acid alfa-linolenic nu va fi mai mic de 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
    Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic nu va fi mai mic de 5 si mai mare de 15.
    3.6. Continutul de izomeri trans- ai acizilor grasi nu va depasi 4% din continutul total de grasimi.
    3.7. Continutul de acid erucic nu va depasi 1% din continutul total de grasimi.
    3.8. Se pot adauga acizi grasi polinesaturati (AGP) cu catena lunga (20 si 22 atomi de carbon). In acest caz continutul acestora nu va depasi:
    - 1% din continutul total de grasimi pentru n-3-AGP; si
    - 2% din continutul total de grasimi pentru n-6-AGP (1% din continutul total de grasimi pentru acidul arahidonic).
    Continutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu va depasi continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3).

    4. Glucide
          Minim                     Maxim
      1,7 g/100 kJ               3,4 g/100 kJ
     (7 g/100 kcal)             (14 g/100 kcal)
    4.1. Se vor utiliza doar urmatoarele glucide:
    - lactoza;
    - maltoza;
    - zaharoza;
    - maltodextrinele;
    - siropul de glucoza sau siropul de glucoza deshidratat;
                                    _
    - amidonul pretratat termic      |
                                      > Fara gluten
    - amidonul gelatinizat natural  _|
    4.2. Lactoza
          Minim                     Maxim
      0,85 g/100 kJ                   -
     (3,5 g/100 kcal)                 -
    Aceasta prevedere nu se aplica preparatelor in care proteinele din soia reprezinta mai mult de 50% din continutul total de proteine.
    4.3. Zaharoza
          Minim                     Maxim
            -                  20% din continutul
                                total de glucide
    4.4. Amidonul pretratat termic si/sau amidonul gelatinizat
          Minim                     Maxim
            -                   2 g/100 ml si 30%
                               din continutul total
                                  de glucide

    5. Elemente minerale
    5.1. Preparatele produse din proteinele din lapte de vaca per 100 kJ/100 kcal
________________________________________________________________
                               Per 100 kJ        Per 100 kcal
                             ___________________________________
                              Minim   Maxim      Minim   Maxim
________________________________________________________________
Seleniu*1) (micrograme)           -     0,7          -       3
Sodiu (mg)                        5      14         20      60
Potasiu (mg)                     15      35         60     145
Clor (mg)                        12      29         50     125
Calciu (mg)                      12       -         50       -
Fosfor (mg)                       6      22         25      90
Magneziu (mg)                   1,2     3,6          5      15
Fier (mg)*2)                   0,12    0,36        0,5     1,5
Zinc (mg)                      0,12    0,36        0,5     1,5
Cupru (micrograme)              4,8      19         20      80
Iod (micrograme)                1,2       -          5       -
________________________________________________________________
    *1) Limita este aplicabila preparatelor cu adaos de seleniu.
    *2) Limita este aplicabila preparatelor cu adaos de fier.
________________________________________________________________

    Raportul calciu/fosfor va fi de cel putin 1,2 si de cel mult 2,0.
    5.2. Preparatele produse din proteine de soia, singure sau in amestec cu proteine din lapte de vaca
    Se aplica toate cerintele mentionate in paragraful 5.1. din prezenta anexa, cu exceptia celor privind fierul si zincul, care sunt:

________________________________________________________________
                               Per 100 kJ        Per 100 kcal
                             ___________________________________
                              Minim   Maxim      Minim   Maxim
________________________________________________________________
Fier (mg)                      0,25     0,5          1       2
Zinc (mg)                      0,18     0,6       0,75     2,4
________________________________________________________________

    6. Vitamine
________________________________________________________________________________
                                         Per 100 kJ               Per 100 kcal
                               _________________________________________________
                                   Minim          Maxim       Minim        Maxim
________________________________________________________________________________
Vitamina A                            14             43          60          180
(micrograme - RE)*1)
Vitamina D (micrograme)*2)          0,25           0,65           1          2,5
Tiamina (micrograme)                  10              -          40            -
Riboflavina (micrograme)              14              -          60            -
Niacina*3) (mg - NE)                 0,2              -         0,8            -
Acidul pantotenic (micrograme)        70              -         300            -
Vitamina B6 (micrograme)               9              -          35            -
Biotina (micrograme)                 0,4              -         1,5            -
Acidul folic (micrograme)              1              -           4            -
Vitamina B12 (micrograme)          0,025              -         0,1            -
Vitamina C (micrograme)              1,9              -           8            -
Vitamina K (micrograme)                1              -           4            -
Vitamina E                     0,5/g de acizi         -  0,5/g acizi           -
(mg alfa - TE)*4)              grasi                     grasi
                               polinesaturati,           polinesaturati,
                               exprimati ca acid         exprimati ca acid
                               linoleic, dar in          linoleic, dar in
                               nici un caz mai           nici un caz mai
                               putin de 0,1 mg           putin de 0,5 mg
                               per 100 kJ                per 100 kcal
                               disponibili               disponibile
________________________________________________________________________________
    *1) RE = toti echivalentii transretinolului.
    *2) Sub forma colecalciferolului, din care 10 micrograme = 400 i.u. de
        vitamina D.
    *3) NE = echivalentul niacinei = mg acid nicotinic + 60 mg triptofan.
    *4) alfa - TE = echivalent sigma - alfa - tocoferol.
________________________________________________________________________________

    7. Se pot adauga urmatoarele nucleotide:
_____________________________________________________
                                   Maxim*1)
                          ___________________________
                           (mg/100 kJ)  (mg/100 kcal)
_____________________________________________________
Citidina 5' - monofosfat          0,60           2,50
Uridina 5' - monofosfat           0,42           1,75
Adenozina 5' - monofosfat         0,36           1,50
Guanozina 5' - monofosfat         0,12           0,50
Inozina 5' - monofosfat           0,24           1,00
_____________________________________________________

    ANEXA 2
    la norme

                            COMPOZITIA DE BAZA
a preparatelor pentru copii cu varsta pana la un an cand sunt reconstituite conform instructiunilor producatorului

    NOTA: Valorile se refera la produsul gata pentru utilizare.

    1. Valoarea energetica
          Minim                     Maxim
      250 kJ/100 ml              335 kJ/100 ml
     (60 kcal/100 ml)          (80 kcal/100 ml)

    2. Proteine
    Continut de proteine = continut de azot x 6,38 (pentru proteinele din lapte de vaca)
    Continut de proteine = continut de azot x 6,25 (pentru izolatele proteice de soia)
          Minim                     Maxim
       0,5 g/100 kJ                1 g/100 kJ
     (2,25 g/100 kcal)          (4,5 g/100 kcal)
    Indicele chimic al proteinelor prezente va fi cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referinta (cazeina sau laptele matern, conform anexei nr. 6).
    Indicele chimic reprezinta cel mai mic raport dintre cantitatea din fiecare aminoacid esential al proteinei considerate si cantitatea din fiecare aminoacid corespondent al proteinei de referinta.
    In ceea ce priveste preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an, produse din proteine de soia, singure sau in amestec cu proteinele din laptele de vaca, se pot utiliza doar izolatele proteice de soia. In preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an pot fi adaugati aminoacizi, in scopul imbunatatirii valorii nutritive a proteinelor, in proportiile necesare realizarii acestui scop.
    Pentru o valoare energetica egala aceste preparate trebuie sa contina o cantitate corespunzatoare de metionina care sa fie cel putin egala cu cea continuta de laptele matern, conform mentiunilor din anexa nr. 5.

    3. Lipide
          Minim                     Maxim
       0,8 g/100 kJ              1,5 g/100 kJ
     (3,3 g/100 kcal)           (6,5 g/100 kcal)
    3.1. Se interzice utilizarea urmatoarelor substante:
    - ulei din seminte de susan;
    - ulei din seminte de bumbac.
    3.2. Acid lauric
          Minim                     Maxim
            -                  15% din continutul
                                total de grasimi
    3.3. Acid miristic
          Minim                     Maxim
            -                  15% din continutul
                                total de grasimi
    3.4. Acidul linoleic (sub forma de gliceride = linoleati)
          Minim                     Maxim
       70 mg/100 kJ                   -
     (300 mg/100 kcal):
    aceasta limita se aplica
    doar preparatelor pentru
    copii cu varsta pana
    la 1 an, care contin
    uleiuri vegetale
    3.5. Continutul de izomeri trans- ai acizilor grasi nu va depasi 4% din continutul total de grasimi
    3.6. Continutul de acid erucic nu va depasi 1% din continutul total de grasimi.

    4. Glucide
          Minim                     Maxim
       1,7 g/100 kJ              3,4 g/100 kJ
      (7 g/100 kcal)            (14 g/100 kcal)
    4.1. Se interzice utilizarea ingredientelor care contin gluten.
    4.2. Lactoza
          Minim                     Maxim
      0,45 g/100 kJ                   -
     (1,8 g/100 kcal)
    Aceasta prevedere nu se aplica preparatelor pentru copii cu varsta pana la 1 an in care izolatele proteice de soia reprezinta mai mult de 50% din continutul total de proteine.
    4.3. Zaharoza, fructoza, mierea
          Minim                     Maxim
            -                 Separat sau total:
                              20% din continutul
                              total de glucide

    5. Elemente minerale
    5.1.
________________________________________________________________
                               Per 100 kJ        Per 100 kcal
                             ___________________________________
                              Minim   Maxim      Minim   Maxim
________________________________________________________________
Fier (mg)                      0,25     0,5          1       2
Iod (micrograme)                1,2       -          5       -
________________________________________________________________

    5.2. Zinc
    5.2.1. Preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an, obtinute in exclusivitate din lapte de vaca
          Minim                     Maxim
     0,12 mg/100 kJ                   -
    (0,5 mg/100 kcal)
    5.2.2. Preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an, care contin izolate proteice de soia singure sau amestecate cu lapte de vaca
          Minim                     Maxim
      0,18 mg/100 kJ                  -
    (0,75 mg/100 kcal)
    5.3. Alte elemente minerale
    Concentratiile vor fi cel putin egale cu cele gasite in mod normal in proteinele din laptele de vaca, micsorate, cand este cazul, in aceeasi proportie cu raportul dintre concentratiile de proteine din preparatele pentru copii cu varsta pana la 1 an si cele din laptele de vaca. Compozitia-tip a laptelui de vaca este data, cu titlu indicativ, in anexa nr. 7.
    5.4. Raportul calciu/fosfor nu trebuie sa depaseasca valoarea 2,0.

    6. Vitamine
________________________________________________________________________________
                                         Per 100 kJ               Per 100 kcal
                               _________________________________________________
                                   Minim          Maxim       Minim        Maxim
________________________________________________________________________________
Vitamina A                           14              43          60          180
(micrograme - ER)*1)
Vitamina D (micrograme)*2)         0,25            0,75           1            3
Vitamina C (micrograme)             1,9               -           8            -
Vitamina E                    0,5/g de acizi          -  0,5/g acizi           -
(mg alfa - TE)*3)             grasi                      grasi
                              polinesaturati,            polinesaturati,
                              exprimati ca acid          exprimati ca acid
                              linoleic, dar in           linoleic, dar in
                              nici un caz mai            nici un caz mai
                              putin de 0,1 mg            putin de 0,5 mg
                              per 100 kJ                 per 100 kcal
                              disponibili             -  disponibile
________________________________________________________________________________
    *1) RE = toti echivalentii transretinolului.
    *2) Sub forma colecalciferolului, din care 10 micrograme = 400 i.u. de
        vitamina D.
    *3) a - TE = echivalent sigma - alfa - tocoferol.
________________________________________________________________________________

    7. Se pot adauga urmatoarele nucleotide:
_____________________________________________________
                                   Maxim*1)
                          ___________________________
                           (mg/100 kJ)  (mg/100 kcal)
_____________________________________________________
Citidina 5' - monofosfat          0,60           2,50
Uridina 5' - monofosfat           0,42           1,75
Adenozina 5' - monofosfat         0,36           1,50
Guanozina 5' - monofosfat         0,12           0,50
Inozina 5' - monofosfat           0,24           1,00
_____________________________________________________
    *1) Concentratia totala de nucleotide nu trebuie
        sa depaseasca 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
_____________________________________________________

    ANEXA 3
    la norme

                           SUBSTANTE NUTRITIVE

    1. Vitamine
________________________________________________________________________________
Vitamina                                     Denumirea chimica
________________________________________________________________________________
Vitamina A                     Acetat de retinol
                               Palmitat de retinol
                               Betacaroten
                               Retinol
Vitamina D                     Vitamina D2 (ergocalciferol)
                               Vitamina D3 (colecalciferol)
Vitamina B1                    Clorhidrat de tiamina
                               Mononitrat de tiamina
Vitamina B2                    Riboflavina
                               Riboflavina - 5' - fosfat de sodiu
Niacina                        Nicotinamida
                               Acid nicotinic
Vitamina B6                    Clorhidrat de piridoxina
                               Piridoxina - 5' - fosfat
Folat                          Acid folic
Acid pantotenic                D-pantotenat de calciu
                               D-pantotenat de sodiu
                               Pantotenol
Vitamina B12                   Ciancobalamina
                               Hidroxicobalamina
Biotina                        D-biotina
Vitamina C                     Acid L-ascorbic
                               L-ascorbat de sodiu
                               L-ascorbat de calciu
                               Acid 6-palmitil-L ascorbic (palmitat de ascorbil)
                               Ascorbat de potasiu
Vitamina E                     D-alfa tocoferol
                               DL-alfa tocoferol
                               Acetat de D-alfa tocoferol
                               Acetat de DL-alfa tocoferol
Vitamina K                     Filochinona (Fitomenadiona)
________________________________________________________________________________

    2. Elemente minerale
________________________________________________________________________________
Elemente minerale                             Saruri permise
________________________________________________________________________________
Seleniu                        Selenat de sodiu
                               Selenit de sodiu
Calciu (Ca)                    Carbonat de calciu
                               Clorura de calciu
                               Sarurile de calciu ale acidului citric
                               Gluconat de calciu
                               Glicerofosfat de calciu
                               Lactat de calciu
                               Sarurile de calciu ale acidului ortofosforic
                               Hidroxid de calciu
Magneziu (Mg)                  Carbonat de magneziu
                               Clorura de magneziu
                               Oxid de magneziu
                               Sarurile de magneziu ale acidului ortofosforic
                               Sulfat de magneziu
                               Gluconat de magneziu
                               Hidroxid de magneziu
                               Sarurile de magneziu ale acidului citric
Fier (Fe)                      Citrat feros
                               Gluconat de fier
                               Lactat de fier
                               Sulfat de fier
                               Citrat feric de amoniu
                               Fumarat de fier
                               Difosfat de fier (pirofosfat de fier)
Cupru (Cu)                     Citrat cupric
                               Gluconat cupric
                               Sulfat cupric
                               Complexul cupru-lizina
                               Carbonat cupric
Iod (I)                        Iodura de potasiu
                               Iodura de sodiu
                               Iodat de potasiu
Zinc (Zn)                      Acetat de zinc
                               Clorura de zinc
                               Lactat de zinc
                               Sulfat de zinc
                               Citrat de zinc
                               Gluconat de zinc
                               Oxid de zinc
Mangan (Mn)                    Carbonat de mangan
                               Clorura de mangan
                               Citrat de mangan
                               Sulfat de mangan
                               Gluconat de mangan
Sodiu (Na)                     Bicarbonat de sodiu
                               Clorura de sodiu
                               Citrat de sodiu
                               Gluconat de sodiu
                               Carbonat de sodiu
                               Lactat de sodiu
                               Sarurile de sodiu ale acidului ortofosforic
                               Hidroxid de sodiu
Potasiu (K)                    Bicarbonat de potasiu
                               Carbonat de potasiu
                               Clorura de potasiu
                               Sarurile de potasiu ale acidului citric
                               Gluconat de potasiu
                               Lactat de potasiu
                               Sarurile de potasiu ale acidului ortofosforic
                               Hidroxid de potasiu
________________________________________________________________________________

    3. Aminoacizii si alti compusi cu azot
    L-arginina si clorhidratul sau
    L-histidina si clorhidratul sau
    L-izoleucina si clorhidratul sau
    L-leucina si clorhidratul sau
    L-cistina si clorhidratul sau
    L-cisteina si clorhidratul sau
    L-metionina
    L-fenilalanina
    L-treonina
    L-triptofan
    L-tirozina
    L-valina
    L-carnitina si clorhidratul sau
    Taurina

    4. Altele
    Colina
    Clorura de colina
    Citrat de colina
    Bitartratul de colina
    Inozitol
    Citidina 5' - monofosfat si sarea sa de sodiu
    Uridina 5' - monofosfat si sarea sa de sodiu
    Adenozina 5' - monofosfat si sarea sa de sodiu
    Guanozina 5' - monofosfat si sarea sa de sodiu
    Inozina 5' - monofosfat si sarea sa de sodiu.

    ANEXA 4
    la norme

                           CRITERIILE COMPOZITIONALE
privind preparatele pentru sugari care indeplinesc o conditie impusa
________________________________________________________________________________
  Criterii compozitionale                    Conditii de indeplinire
________________________________________________________________________________
1. Proteine adaptate           Continutul de proteine este mai mic de
                               0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal), iar raportul
                               proteine din zer/cazeine nu trebuie sa fie mai
                               mic de 1,0.
2. Continut scazut de sodiu    Continutul de sodiu trebuie sa fie mai mic de
                               9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).
3. Lipsa zaharozei             Nu exista zaharoza.
4. Numai lactoza               Lactoza este singurul glucid prezent.
5. Lipsa lactozei              Nu exista lactoza*1).
6. Imbogatit in fier           Se adauga fier.
7. Reducerea riscului la       a) Formula va satisface prevederile sectiunii 2.2
alergii la proteinele din         din anexa nr. 1, iar cantitatea de proteina
lapte.                            imunoreactiva, masurata cu metodele general
Aceasta cerinta ar putea          acceptate ca fiind corespunzatoare, va fi mai
include termeni ce fac            mica de 1% in continutul de substante
referire la proprietatile de      continand azot din formula.
alergen redus al antigenului   b) Eticheta va indica faptul ca produsul nu
redus                             nu trebuie consumat de sugari alergici la
                                  proteinele intacte din care este produs doar
                                  daca teste clinice general acceptate dovedesc
                                  toleranta formulei la mai mult de 90%
                                  (interval de siguranta 95%) din sugarii
                                  hipersensibili la proteina din care este facut
                                  hidrolizatul.
                               c) Formula administrata oral nu va induce o
                                  sensibilizare la animale de la proteina
                                  intacta din care este derivata formula.
                               d) Date verificate stiintific si obiectiv ca
                                  dovada ca proprietatile cerute trebuie sa fie
                                  disponibile.
________________________________________________________________________________
    *1) In cazul in care este determinata printr-o metoda ale carei limite de detectie vor fi stabilite ulterior.

    ANEXA 5
    la norme

            AMINOACIZII ESENTIALI SI SEMIESENTIALI DIN LAPTELE MATERN

    In scopul acestui raport, aminoacizii esentiali si semiesentiali din laptele matern, exprimati in mg per 100 kJ si 100 kcal, sunt urmatorii:
_________________________________________________
                  Per 100 kJ*1)    Per 100 kcal
_________________________________________________
Arginina                  16              69
Cistina                    6              24
Histidina                 11              45
Izoleucina                17              72
Leucina                   37             156
Lizina                    29             122
Metionina                  7              29
Fenilalanina              15              62
Treonina                  19              80
Triptofan                  7              30
Tirozina                  14              59
Valina                    19              80
_________________________________________________
    *1) 1 kJ = 0,239 kcal.

    ANEXA 6
    la norme

                              COMPOZITIA
in aminoacizi a cazeinei si a proteinelor din laptele matern

    Compozitia in aminoacizi a cazeinei si a proteinelor din laptele matern (in g/100 g proteine)
_________________________________________________
                   Cazeina*1)     Lapte matern*1)
_________________________________________________
Arginina               3,7             3,8
Cistina                0,3             1,3
Histidina              2,9             2,5
Izoleucina             5,4             4,0
Leucina                9,5             8,5
Lizina                 8,1             6,7
Metionina              2,8             1,6
Fenilalanina           5,2             3,4
Treonina               4,7             4,4
Triptofan              1,6             1,7
Tirozina               5,8             3,2
Valina                 6,7             4,5
_________________________________________________
    *1) Continutul in aminoacizi al alimentelor si informatiile biologice asupra proteinelor. FAO Nutritional Studies, nr. 24, Roma, 1970, numerele 375 si 383.

    ANEXA 7
    la norme

                      ELEMENTELE MINERALE DIN LAPTELE DE VACA

    Ca referinte, continutul de elemente minerale din laptele de vaca, exprimat per 100 g de substanta uscata fara grasime si per g de proteine, este urmatorul:
__________________________________________________________
                     Per 100 g SUN*1)   Per g de proteine
__________________________________________________________
Sodiu (mg)                  550                15
Potasiu (mg)              1.680                43
Clor (mg)                 1.050                28
Calciu (mg)               1.350                35
Fosfor (mg)               1.070                28
Magneziu (mg)               135                 3,5
Cupru (micrograme)          225                 6
Iod                       NS*2)                NS
__________________________________________________________
    *1) SUN: substanta uscata negrasa.
    *2) NS: nespecificat, variaza mult in functie de sezon si de conditiile de depozitare a produselor agricole.

    ANEXA 8
    la norme

                            VALORI DE REFERINTA
pentru etichetarea valorii nutritive a alimentelor destinate sugarilor si copiilor de varsta mica
__________________________________________________________
Nutrientul                     Valoarea de referinta
                                    a etichetarii
__________________________________________________________
Vitamina A                        (micrograme) 400
Vitamina D                        (micrograme)  10
Vitamina C                        (mg)          25
Tiamina                           (mg)           0,5
Riboflavina                       (mg)           0,8
Echivalenti niacinici             (mg)           9
Vitamina B6                       (mg)           0,7
Folat                             (micrograme) 100
Vitamina B12                      (micrograme)   0,7
Calciu                            (mg)         400
Fier                              (mg)           6
Zinc                              (mg)           4
Iod                               (micrograme)  70
Seleniu                           (micrograme)  10
Cupru                             (mg)         0,4
__________________________________________________________

    ANEXA 9
    la norme

                              COMPOZITIA ESENTIALA
a alimentelor pe baza de cereale prelucrate destinate sugarilor si copiilor de varsta mica

    Cerintele privind elementele nutritive se refera la produsele gata pentru utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producatorului.

    1. Continutul de cereale
    Alimentele pe baza de cereale prelucrate sunt obtinute in primul rand din unul sau mai multe cereale macinate si/sau din leguminoase amidonoase.
    Cantitatea de cereale si/sau leguminoase amidonoase nu va reprezenta mai putin de 25% din amestecul final exprimat pe baza de substanta uscata.

    2. Proteinele
    2.1. In cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) si d) din norme, continutul de proteine nu va depasi 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).
    2.2. In cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme, proteinele adaugate vor reprezenta cel putin 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
    2.3. In cazul biscuitilor mentionati la art. 17 alin. (1) lit. d) din norme, fabricati cu adaos de alimente bogate in proteine si prezentate ca atare, proteinele adaugate trebuie sa fie cel putin 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).
    2.4. Indicele chimic al proteinelor adaugate trebuie sa fie cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referinta (cazeina, conform definitiei din anexa nr. 6) sau raportul energetic proteic (PER) al proteinelor din amestec trebuie sa fie cel putin egal cu 70% din cel al proteinei de referinta.
    In toate cazurile adaugarea de aminoacizi va fi permisa doar in scopul imbunatatirii valorii nutritive a amestecului de proteine si doar in proportiile necesare acestui scop.

    3. Glucidele
    3.1. In cazurile in care la produsele mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a) si d) din norme se adauga zaharoza, fructoza, glucoza, siropuri de glucoza si miere, atunci:
    - cantitatea de glucide adaugate din aceste surse nu va depasi 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal);
    - cantitatea de fructoza adaugata nu va depasi 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
    3.2. In cazurile in care la produsele mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme se adauga zaharoza, fructoza, siropuri de glucoza sau miere, atunci:
    - cantitatea de glucide adaugate din acele surse nu va depasi 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal);
    - cantitatea de fructoza adaugata nu va depasi 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

    4. Lipidele
    4.1. In cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a) si d) din norme, continutul de lipide nu va trebui sa depaseasca 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
    4.2. In cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme, continutul de lipide nu trebuie sa depaseasca 1,2 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). In cazul in care continutul de lipide depaseste 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):
    a) cantitatea de acid lauric nu va depasi 15% din continutul total de lipide;
    b) cantitatea de acid miristic nu va depasi 15% din continutul total de lipide;
    c) cantitatea de acid linoleic (in forma de gliceride = linoleati) va fi de cel putin 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) si nu trebuie sa depaseasca 285 mg/100 kJ (1.200 mg/100 kcal).

    5. Mineralele
    5.1. Sodiul
    - sarurile de sodiu pot fi adaugate la alimentele pe baza de cereale prelucrate doar in scopuri tehnologice;
    - continutul de sodiu al alimentelor pe baza de cereale prelucrate nu trebuie sa depaseasca 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
    5.2. Calciul
    5.2.1. In cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme, cantitatea de calciu va fi de cel putin 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).
    5.2.2. In cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. d) din norme, fabricate cu adaos de lapte (biscuiti cu lapte) si prezentate ca atare, cantitatea de calciu trebuie sa fie de cel putin 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

    6. Vitaminele
    6.1. In cazul alimentelor pe baza de cereale prelucrate, cantitatea de tiamina trebuie sa fie de cel putin 25 micrograme/100 kJ (100 micrograme/100 kcal).
    6.2. In cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme:
__________________________________________________________________
                                 Per 100 kJ        Per 100 kcal
                               ___________________________________
                                Minim   Maxim      Minim   Maxim
__________________________________________________________________
Vitamina A (micrograme RE*1))      14      43         60     180
Vitamina D (micrograme*2))       0,25    0,75          1       3
__________________________________________________________________
    *1) RE = toti echivalentii transretinolului
    *2) In forma colecalciferol, din care 10 micrograme = 400 i.u. de vitamina D

    Aceste limite vor fi aplicabile daca vitaminele A si D se adauga si la alte alimente pe baza de cereale prelucrate.

    ANEXA 10
    la norme

                           COMPOZITIA ESENTIALA
a alimentelor destinate sugarilor si copiilor de varsta mica

    Cerintele referitoare la elementele nutritive se refera la produsele gata pentru utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producatorului.

    1. Proteinele
    1.1. In cazul in care carnea, carnea de pasare, pestele, maruntaiele sau alte surse traditionale de proteine constituie singurele ingrediente mentionate in denumirea produsului, atunci:
    - acea carne, carne de pasare, peste, maruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate nu vor constitui in total mai putin de 40% din greutatea produsului total;
    - fiecare dintre cantitatile de carne, carne de pasare, peste, maruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate va constitui cel putin 25% greutate din sursele totale de proteine mentionate;
    - proteinele totale din sursele mentionate vor constitui cel putin 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
    1.2. In cazul in care carnea, carnea de pasare, pestele, maruntaiele sau alte surse traditionale de proteine, singure sau in combinatie, sunt mentionate primele in denumirea unui produs, indiferent daca produsul este sau nu este prezentat ca o masa individuala, atunci:
    - carnea, carnea de pasare, pestele, maruntaiele sau alte surse traditionale de proteine mentionate, per total, vor constitui cel putin 10% din greutatea produsului total;
    - fiecare dintre cantitatile de carne, carne de pasare, peste, maruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate va constitui cel putin 25% din greutatea surselor totale de proteine mentionate;
    - proteinele din sursele mentionate vor constitui cel putin 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
    1.3. In cazul in care carnea, carnea de pasare, pestele, maruntaiele sau alte surse traditionale de proteine, singure sau in combinatie, sunt mentionate in denumirea unui produs, dar nu primele, indiferent daca produsul este sau nu este prezentat ca o masa individuala, atunci:
    - carnea, carnea de pasare, pestele, maruntaiele sau alte surse traditionale de proteine mentionate, per total, vor constitui cel putin 8% din greutatea produsului total;
    - fiecare cantitate de carne, carne de pasare, peste, maruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate va constitui cel putin 25% din greutatea surselor totale de proteine mentionate;
    - proteinele din sursele mentionate vor constitui cel putin 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
    - proteinele totale ale produsului din toate sursele vor constitui cel putin 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
    1.3. a) In cazul in care branza este mentionata impreuna cu alte ingrediente in denumirea unui produs neindulcit, indiferent daca produsul respectiv este sau nu este prezentat ca masa individuala, atunci:
    - proteinele din sursele lactate nu vor fi mai mici de 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
    - proteinele totale din produs, provenite din toate sursele, nu vor fi mai mici de 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
    1.4. Daca pe eticheta produsului se indica faptul ca acesta este un fel de mancare, dar in denumirea produsului nu se mentioneaza carnea, carnea de pasare, pestele, maruntaiele sau alte surse traditionale de proteine, atunci:
    - proteinele totale ale produsului din toate sursele vor constitui cel putin 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
    1.4. a) Sosurile prezentate ca accesoriu la o mancare sunt scutite de respectarea cerintelor incluse in sectiunile 1.1 - 1.4 inclusiv.
    1.4. b) Felurile de mancare dulci in a caror denumire se mentioneaza ca prim sau unic ingredient produsele lactate vor contine cel putin 2,2 g proteine lactate/100 kcal. Celelalte feluri de mancare dulci sunt scutite de respectarea cerintelor incluse in paragrafele 1.1 - 1.4 din prezenta anexa.
    1.5. Adaugarea de aminoacizi este permisa doar in scopul imbunatatirii valorii nutritive a proteinelor prezente si doar in proportiile necesare acestui scop.

    2. Glucidele
    Cantitatile de glucide totale prezente in sucurile si nectarele de fructe si legume, in felurile de mancare bazate in exclusivitate pe fructe si in deserturi si budinci nu vor depasi:
    - 10 g/100 ml in cazul sucurilor de legume si al bauturilor pe baza de legume;
    - 15 g/100 ml in cazul sucurilor si nectarelor de fructe si al bauturilor pe baza de fructe;
    - 20 g/100 g pentru felurile de mancare bazate in exclusivitate pe fructe;
    - 25 g/100 g in cazul deserturilor si budincilor;
    - 5 g/100 ml in cazul altor bauturi care nu sunt pe baza de lapte.

    3. Grasimile
    3.1. In cazul produselor mentionate la pct. 1:
    - in cazul in care carnea sau branza este unicul ingredient sau este mentionata prima in denumirea unui produs, atunci grasimile totale din produs din toate sursele nu trebuie sa depaseasca 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
    3.2. In cazul celorlalte produse grasimile totale din produs din toate sursele nu trebuie sa depaseasca 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

    4. Sodiul
    1.1. Continutul final de sodiu din produs nu trebuie sa depaseasca 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) sau 200 mg per 100 g. Totusi, daca in denumirea produsului singurul ingredient mentionat este branza, continutul final de sodiu nu trebuie sa depaseasca 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
    1.2. Sarurile de sodiu nu vor putea fi adaugate produselor pe baza de fructe, deserturilor sau budincilor decat in scopuri tehnologice.

    5. Vitaminele
    Vitamina C
    In sucurile si nectarele de fructe sau in sucurile de legume, continutul final de vitamina C din produs trebuie sa fie de cel putin 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) sau de cel putin 25 mg per 100 g.
    Vitamina A
    In sucurile de legume, continutul final de vitamina A din produs trebuie sa fie de cel putin 25 micrograme RE/100 kJ (100 micrograme RE/100 kcal)*1).
    Vitamina A nu se adauga la alte alimente pentru copii.
    Vitamina D
    Vitamina D nu se adauga la alimentele pentru copii.
------------
    *1) RE = toti echivalentii transretinolului.

    ANEXA 11
    la norme

                             LIMITELE MAXIME
aplicabile vitaminelor si elementelor minerale, daca au fost adaugate, din alimentele pe baza de cereale prelucrate si din preparatele pentru sugari si pentru copii cu varsta pana la 1 an

    Cerintele privind elementele nutritive se refera la produsele gata pentru utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producatorului, cu exceptia potasiului si calciului pentru care cerintele se refera la produsul vandut.
__________________________________________________________
      Nutrienti                      Maxim pe 100 kcal
__________________________________________________________
Vitamina A (micrograme RE)                  180*1)
Vitamina E (mg alfa - TE)                     3
Vitamina C (mg)                       12,5/25*2)/125*3)
Tiamina (mg)                             0,25/0,5*4)
Riboflavina (mg)                            0,4
Niacina (mg NE)                             4,5
Vitamina B6 (mg)                            0,35
Acid folic (micrograme)                      50
Vitamina B12 (micrograme)                   0,35
Acid pantotenic (mg)                        1,5
Biotina (micrograme)                         10
Potasiu (mg)                                160
Calciu (mg)                           80/160*5)/100*6)
Magneziu (mg)                                40
Fier (mg)                                     3
Zinc (mg)                                     2
Cupru (micrograme)                           40
Iod (micrograme)                             35
Mangan (mg)                                  0,6
__________________________________________________________
    *1) In concordanta cu prevederile anexelor nr. 9 si 10.
    *2) Limita aplicabila produselor fortificate cu fier.
    *3) Limita aplicabila mancarurilor pe baza de fructe, sucurilor de fructe, nectarurilor si sucurilor vegetale.
    *4) Limita aplicabila alimentelor pe baza de cereale procesate.
    *5) Limita aplicabila produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din norme.
    *6) Limita aplicabila produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. d) din norme.

    ANEXA 12
    la norme

                             COMPOZITIA ESENTIALA
    a alimentelor destinate utilizarilor medicale speciale

    Specificatiile se refera la produsele gata de utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor fabricantului.
    1. Produsele mentionate in art. 24 alin. (2) lit. a) din norme, destinate in mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate in tabelul 1.
    2. Produsele mentionate in art. 24 alin. (2) lit. b) din norme, destinate in mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate in tabelul 1, fara a aduce prejudicii modificarilor facute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionata a acestor produse.
    3. Concentratiile maxime de vitamine si de elemente minerale prezente in produsele mentionate la art. 24 alin. (2) lit. c) din norme, destinate in mod special sugarilor, nu trebuie sa le depaseasca pe cele mentionate in tabelul 1, fara a aduce prejudicii modificarilor facute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionata a acestor produse.
    4. Daca nu contrazic cerintele dictate de utilizarea destinata, alimentele pentru scopuri medicale speciale, destinate in mod special sugarilor, trebuie sa respecte prevederile referitoare la ceilalti nutrienti, aplicabile preparatelor pentru sugari si preparatelor pentru copiii mai mici de un an, dupa caz, enuntate in cap. II.
    5. Produsele mentionate in art. 24 alin. (2) lit. a) din norme, diferite de cele destinate in mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate in tabelul 2.
    6. Produsele mentionate in art. 24 alin. (2) lit. b) din norme, diferite de cele destinate in mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate in tabelul 2, fara a aduce prejudicii modificarilor facute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionata a acestor produse.
    7. Concentratiile maxime de vitamine si elemente minerale prezente in produsele mentionate in art. 24 alin. (2) lit. c) din norme, diferite de cele destinate in mod special sugarilor, nu trebuie sa le depaseasca pe cele precizate in tabelul 2, fara a aduce prejudicii modificarilor facute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionata a acestor produse.

    Tabelul 1

                                 VALORILE
pentru vitaminele si elementele minerale din alimentele complete din punct de vedere nutritiv, destinate utilizarii la sugari

                                  Vitamine
________________________________________________________________________________
                                         Per 100 kJ               Per 100 kcal
                               _________________________________________________
                                   Minim          Maxim       Minim        Maxim
________________________________________________________________________________
Vitamina A (micrograme RE)        14             43           60          180
Vitamina D (micrograme)            0,25           0,75         1            3
Vitamina K (micrograme)            1              5            4           20
Vitamina C (mg)                    1,9            6            8           25
Tiamina (mg)                       0,01           0,075        0,04         0,3
Riboflavina (mg)                   0,014          0,1          0,06         0,45
Vitamina B6 (mg)                   0,009          0,075        0,035        0,3
Niacina (mg NE)                    0,2            0,75         0,8          3
Acid folic (micrograme)            1              6            4           25
Vitamina B12 (micrograme)          0,025          0,12         0,1          0,5
Acid pantotenic (mg)               0,07           0,5          0,3          2
Biotina (micrograme)               0,4            5            1,5         20
Vitamina E                    0,5/g de acizi      0,75  0,5/g de acizi      3
(mg alfa-TE)                  grasi                     grasi
                              polinesaturati            polinesaturati
                              exprimati ca acid         exprimati ca acid
                              linoleic, dar in          linoleic, dar in
                              nici un caz mai           nici un caz mai
                              putin de 0,1 mg           putin de 0,5 mg
                              per 100 kJ                per 100 kcal
                              disponibili               disponibile
________________________________________________________________________________

                              Elemente minerale
________________________________________________________________________________
                                         Per 100 kJ               Per 100 kcal
                               _________________________________________________
                                   Minim          Maxim       Minim        Maxim
________________________________________________________________________________
Sodiu (mg)                         5             14           20           60
Clor (mg)                         12             29           90          125
Potasiu (mg)                      15             25           60          145
Calciu (mg)                       12             60           50          250
Fosfor (mg)*)                      9             29           25           90
Magneziu (mg)                      1,2            3,6          5           15
Fier (mg)                          0,12           0,5          0,5          2
Zinc (mg)                          0,12           0,6          0,5          2,4
Cupru (micrograme)                 4,8           29           20          120
Iod (micrograme)                   1,2            8,4          5           35
Seleniu (micrograme)               0,25           0,7          1            3
Mangan (micrograme)                0,012          0,05         0,05         0,2
Crom (micrograme)                  -              2,5          -           10
Molibden (micrograme)              -              2,5          -           10
Fluor (mg)                         -              0,05         -            0,2
________________________________________________________________________________
    *) Raportul calciu/fosfor nu trebuie sa fie mai mic de 1,2 sau mai mare de 2,0.

    Tabelul 2

                                   VALORILE
pentru vitaminele, elementele minerale si oligoelementele din alimentele complete din punct de vedere nutritiv, altele decat cele destinate utilizarii la sugari

                                   Vitamine
________________________________________________________________________________
                                         Per 100 kJ               Per 100 kcal
                               _________________________________________________
                                   Minim          Maxim       Minim        Maxim
________________________________________________________________________________
Vitamina A (micrograme RE)         8,4           43           35          180
Vitamina D (micrograme)            0,12           0,65/        0,5        2,5/3
                                                  0,75*)                     *)
Vitamina K (micrograme)            0,85           5            3,5         20
Vitamina C (mg)                    0,54           5,25         2,25        22
Tiamina (mg)                       0,015          0,12         0,06         0,5
Riboflavina (mg)                   0,02           0,12         0,08         0,5
Vitamina B6 (mg)                   0,02           0,12         0,08         0,5
Niacina (mg EN)                    0,22           0,75         0,9          3
Acid folic (micrograme)            2,5           12,5         10           50
Vitamina B12 (micrograme)          0,017          0,17         0,07         0,7
Acid pantotenic (mg)               0,035          0,35         0,15         1,5
Biotina (micrograme)               0,18           1,8          0,75         7,5
Vitamina E                    0,5/g de acizi      0,75  0,5/g de acizi      3
(mg alfa-TE)                  grasi                     grasi
                              polinesaturati            polinesaturati
                              exprimati ca acid         exprimati ca acid
                              linoleic, dar in          linoleic, dar in
                              nici un caz mai           nici un caz mai
                              putin de 0,1 mg           putin de 0,5 mg
                              per 100 kJ                per 100 kcal
                              disponibili               disponibile
________________________________________________________________________________
    *) Pentru produsele destinate copiilor cu varsta cuprinsa intre 1 si 10 ani.

                                Elemente minerale
________________________________________________________________________________
                                         Per 100 kJ               Per 100 kcal
                               _________________________________________________
                                   Minim          Maxim       Minim        Maxim
________________________________________________________________________________
Sodiu (mg)                         7,2           42           30          175
Clor (mg)                          7,2           42           30          175
Potasiu (mg)                      19             70           80          295
Calciu (mg)                        8,4/12*)     42/60*)     35/50*)     75/250*)
Fosfor (mg)                        7,2           19           30           80
Magneziu (mg)                      1,8            6            7,5         25
Fier (mg)                          0,12           0,5          0,5          2,0
Zinc (mg)                          0,12           0,36         0,5          1,5
Cupru (micrograme)                15            125           60          500
Iod (micrograme)                   1,55           8,4          6,5         35
Seleniu (micrograme)               0,6          2,5          2,5           10
Mangan (mg)                        0,012        0,12         0,05           0,5
Crom (micrograme)                  0,3          3,6          1,25          15
Molibden (micrograme)              0,72         4,3          3,5           18
Fluor (mg)                         -            0,05         -              0,2
________________________________________________________________________________
    *) Pentru produsele destinate copiilor cu varsta cuprinsa intre 1 si 10 ani.

    ANEXA 13
    la norme

                              COMPOZITIA DE BAZA
a alimentelor destinate dietelor cu valoare energetica redusa

    Specificatiile se refera la produsele gata de utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producatorului.

    1. Energie
    1.1. Energia furnizata de unul dintre produsele mentionate in art. 27 lit. a) din norme nu va fi mai mica de 3.360 kJ (800 kcal) si nu va depasi 5.040 kJ (1.200 kcal) pentru ratia zilnica totala.
    1.2. Energia furnizata de unul dintre produsele mentionate in art. 27 lit. b) din norme nu va fi mai mica de 840 kJ (200 kcal) si nu va depasi 1.680 kJ (400 kcal) per masa zilnica.

    2. Proteine
    2.1. Proteinele care intra in compozitia produselor mentionate in art. 27 lit. a) si b) din norme vor asigura cel putin 25% si cel mult 50% din valoarea energetica totala a produsului. In orice caz cantitatea de proteine din produsele mentionate in art. 27 lit. a) din norme nu va depasi 125 g.
    2.2. Prevederile privind proteinele mentionate mai sus se refera la o proteina al carei indice chimic este egal cu cel al proteinei de referinta a FAO/OMS (1985) descrisa in anexa nr. 14. Daca indicele chimic este mai mic de 100% din proteina de referinta, nivelurile minime de proteine vor fi marite corespunzator. In orice caz indicele chimic al proteinelor va fi cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referinta.
    2.3. Indicele chimic reprezinta cel mai mic raport dintre cantitatea fiecarui aminoacid esential din proteina de testare si cantitatea de fiecare aminoacid din proteina de referinta.
    2.4. In toate cazurile adaugarea aminoacizilor este permisa doar in scopul imbunatatirii valorii nutritive a proteinelor si doar in proportiile necesare atingerii acestui scop.

    3. Lipide
    3.1. Energia eliberata de lipide nu trebuie sa depaseasca 30% din energia totala disponibila a produsului.
    3.2. In cazul produselor mentionate in art. 27 lit. a) din norme, acidul linoleic (sub forma de gliceride) nu va fi mai mic de 4,5 g.
    3.3. In cazul produselor mentionate in art. 27 lit. b) din norme, acidul linoleic (sub forma de gliceride) nu va fi mai mic de 1 g.

    4. Fibre dietetice
    Continutul de fibre dietetice din produsele mentionate in art. 27 lit. a) din norme nu va fi mai mic de 10 g si nu va depasi 30 g pentru ratia zilnica.

    5. Vitamine si elemente minerale
    5.1. Produsele mentionate in art. 27 lit. a) din norme vor asigura pentru dieta zilnica completa cel putin 100% din cantitatile de vitamine si elemente minerale specificate in tabelul din prezenta anexa.
    5.2. Produsele mentionate in art. 27 lit. b) din norme vor asigura cel putin 30% din cantitatea de vitamine si elemente minerale specificata in tabelul din prezenta anexa pentru fiecare masa; totusi cantitatea de potasiu asigurata de aceste produse pentru fiecare masa va fi de cel putin 500 mg.

    Tabel

_______________________________________________________________
Vitamina A                 (micrograme RE)            700
_______________________________________________________________
Vitamina D                 (micrograme)               5
_______________________________________________________________
Vitamina E                 (mg - TE)                  10
_______________________________________________________________
Vitamina C                 (mg)                       45
_______________________________________________________________
Tiamina                    (mg)                       1,1
_______________________________________________________________
Riboflavina                (mg)                       1,6
_______________________________________________________________
Niacina                    (mg - NE)                  18
_______________________________________________________________
Vitamina B6                (mg)                       1,5
_______________________________________________________________
Folate                     (micrograme)               200
_______________________________________________________________
Vitamina B12               (micrograme)               1,4
_______________________________________________________________
Biotina                    (micrograme)               15
_______________________________________________________________
Acid pantotenic            (mg)                       3
_______________________________________________________________
Calciu                     (mg)                       700
_______________________________________________________________
Fosfor                     (mg)                       550
_______________________________________________________________
Potasiu                    (mg)                       3.100
_______________________________________________________________
Fier                       (mg)                       16
_______________________________________________________________
Zinc                       (mg)                       9,5
_______________________________________________________________
Cupru                      (mg)                       1,1
_______________________________________________________________
Iod                        (micrograme)               130
_______________________________________________________________
Seleniu                    (micrograme)               55
_______________________________________________________________
Sodiu                      (micrograme)               575
_______________________________________________________________
Magneziu                   (mg)                       150
_______________________________________________________________
Mangan                     (micrograme)               1
_______________________________________________________________

    ANEXA 14
    la norme

                       FORMELE CERUTE DE AMINOACIZI*1)

_______________________________________________________________
                                          g/100 g proteina
_______________________________________________________________
Cistina + metionina                            1,7
Histidina                                      1,6
Isoleucina                                     1,3
Leucina                                        1,9
Lizina                                         1,6
Fenilalanina + tirozina                        1,9
Treonina                                       0,9
Triptofan                                      0,5
Valina                                         1,3
_______________________________________________________________
    *1) Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cerinte energetice si proteice. Raportul unei intalniri comune FAO/OMS/UNU. Geneva: Organizatia Mondiala a Sanatatii, 1985 (Seriile 724 de rapoarte tehnice ale OMS).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 251/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 251 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu