Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 251/240/292 din  8 aprilie 2002

pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intra sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 251 din 8 aprilie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 240 din 11 iunie 2002
              MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
              Nr. 292 din 8 iulie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 572 din  2 august 2002

    Ministrul sanatatii si familiei, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul industriei si resurselor,
    avand in vedere prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 2 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Referatului de aprobare nr. DB.3485 din 2 aprilie 2002,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista cuprinzand produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intra sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Lista prevazuta la art. 1 cuprinde produsele farmaceutice care contin substanta activa conditionata sub orice forma farmaceutica.
    Art. 3
    Prescrierea de catre medici si eliberarea de catre farmacisti a produselor farmaceutice prevazute in anexa la pct. A se fac in conformitate cu prevederile Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante si ale Instructiunilor Ministerului Sanatatii nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 si in concordanta cu clasificarea produselor farmaceutice prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Prescrierea, eliberarea si utilizarea produselor farmaceutice de uz veterinar prevazute in anexa la pct. B se fac in conformitate cu prevederile Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante si ale Instructiunilor Ministerului Sanatatii nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969.
    (2) Produsele farmaceutice de uz veterinar se prescriu si se elibereaza de catre medicii veterinari conform precizarilor din anexa, pct. B (ultima coloana a tabelului).
    Art. 5
    Actualizarea listei prevazute in anexa la prezentul ordin se va face de catre aceleasi autoritati ori de cate ori este nevoie.
    Art. 6
    Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Industriei si Resurselor, prin directiile de specialitate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

                     p. Ministrul industriei si resurselor,
                               Mihai Berinde,
                              secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
cuprinzand produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intra sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

    A. Produse farmaceutice de uz uman inregistrate/autorizate de punere pe piata in Romania
    a) Produse farmaceutice care contin substante din tabelul II din Legea nr. 143/2000
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   |    Produsul     |  Forma farmaceutica,   | Modul de |
|crt.|     Denumirea     |  farmaceutic    |      concentratia      |Prescriere|
|    | substantei active |  care contine   |                        |    si    |
|    |                   |    substanta    |                        |eliberare |
|    |                   |    Denumire     |                        |          |
|    |                   |    comerciala   |                        |          |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  1.|CODEINUM           |CODEIN PHOSPHATE |compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |CODEINA          |compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |CODEINA FOSFAT   |compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |CODEINA FOSFORICA|compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |CODEINA          |                        |          |
|    |                   |FOSFORICA-EEL    |compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |CODELIN          |compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |FARMACOD         |compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |FOSFAT DE CODEINA|compr. 15 mg            |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  2.|COMBINATII         |ALGOSTOP         |compr.                  |OTC       |
|    |CONTINAND CODEINA  |ANTALGIC         |compr.                  |P-RF      |
|    |                   |ARDINEX          |compr. film.            |P-RF      |
|    |                   |CALMANT TUSE     |compr.                  |P-RF      |
|    |                   |CODAMIN P        |compr.                  |OTC       |
|    |                   |EFERALGAN CODEINE|compr. eff.             |P-RF      |
|    |                   |FASCONAL M       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |FASCONAL P       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |FASCONORD        |compr.                  |OTC       |
|    |                   |GELONIDA         |compr.                  |P-RF      |
|    |                   |GRIPECALM        |compr.                  |OTC       |
|    |                   |N-CALMANT        |compr.                  |OTC       |
|    |                   |N-TUSOCALM       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |PARACOF          |compr.                  |OTC       |
|    |                   |PARAGRIP C       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |PRODEINE         |compr.                  |P-RF      |
|    |                   |SOLPADEINE       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |SOLPADEINE       |                        |          |
|    |                   |SOLUBLE          |compr. eff.             |OTC       |
|    |                   |TUSINOGAL-A      |sirop                   |OTC       |
|    |                   |TUSOMAG          |sol. int.               |OTC       |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  3.|DEXTROPROPOXYPHENUM|DARVON N         |caps. 100 mg            |P-RF      |
|    |                   |DARVON N         |caps.  50 mg            |P-RF      |
|    |                   |DARVON N         |caps.  65 mg            |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  4.|DIHYDROCODEINUM    |DHC CONTINUS     |compr. ret. 120 mg      |P-RF      |
|    |                   |DHC CONTINUS     |compr. ret.  60 mg      |P-RF      |
|    |                   |DHC CONTINUS     |compr. ret.  90 mg      |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  5.|FENTANYLUM         |FENTANYL         |sol. inj.               |          |
|    |                   |                 |0.05 mg/ml - 2 ml 2     |S         |
|    |                   |FENTANYL         |sol. inj.               |          |
|    |                   |                 |0.05 mg/ml - 10 ml      |S         |
|    |                   |FENTANYL         |sol. inj.               |          |
|    |                   |                 |0.05 mg/ml - 5 ml       |S         |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  6.|HYDROMORPHONUM     |HIDROMORFON      |sol. inj. 0.02% - 1 ml  |P-TS      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  7.|COMBINATII         |HIDROMORFON -    |                        |          |
|    |CONTINAND          |ATROPINA         |sol. inj.               |S/P-TS    |
|    |HYDROMORFON        |HIDROMORFON -    |                        |          |
|    |                   |SCOPOLAMINA      |sol. inj.               |S/P-TS    |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  8.|METHADONUM         |METHADONE        |sol. orala 1 mg/ml      |P-TS      |
|    |                   |SINTALGON        |compr. 2.5 mg           |P-TS      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  9.|MORPHYNUM          |DOLTARD - 100 mg |compr. ret. 100 mg      |P-TS      |
|    |                   |DOLTARD - 30 mg  |compr. ret. 30 mg       |P-TS      |
|    |                   |DOLTARD - 60 mg  |compr. ret. 60 mg       |P-TS      |
|    |                   |MORFINA          |sol. inj. 2 mg/ml - 1 ml|P-TS      |
|    |                   |MST CONTINUS     |compr. 100 mg           |P-TS      |
|    |                   |MST CONTINUS     |compr. 10 mg            |P-TS      |
|    |                   |MST CONTINUS     |compr. 200 mg           |P-TS      |
|    |                   |MST CONTINUS     |compr. 30 mg            |P-TS      |
|    |                   |MST CONTINUS     |compr. 60 mg            |P-TS      |
|    |                   |SEVREDOL         |compr. film. 10 mg      |P-TS      |
|    |                   |SEVREDOL         |compr. film. 20 mg      |P-TS      |
|    |                   |SKENAN LP        |caps. ret. 100 mg       |P-TS      |
|    |                   |SKENAN LP        |caps. ret. 10 mg        |P-TS      |
|    |                   |SKENAN LP        |caps. ret. 30 mg        |P-TS      |
|    |                   |SKENAN LP        |caps. ret. 60 mg        |P-TS      |
|    |                   |VENDAL RETARD    |compr. ret. 100 mg      |P-TS      |
|    |                   |VENDAL RETARD    |compr. ret. 10 mg       |P-TS      |
|    |                   |VENDAL RETARD    |compr. ret. 30 mg       |P-TS      |
|    |                   |VENDAL RETARD    |compr. ret. 60 mg       |P-TS      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 10.|COMBINATII         |MORFINA -        |sol. inj.               |S/P-TS    |
|    |CONTINAND MORFINA  |ATROPINA         |                        |          |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 11.|PETHIDINUM         |MIALGIN          |sol. inj. 5 mg/ml - 2 ml|P-TS      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|

    b) Produse farmaceutice care contin substante din tabelul III din Legea nr. 143/2000
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   |    Produsul     |  Forma farmaceutica,   | Modul de |
|crt.|     Denumirea     |  farmaceutic    |      concentratia      |prescriere|
|    | substantei active |  care contine   |                        |    si    |
|    |                   |    substanta    |                        |eliberare |
|    |                   |    Denumire     |                        |          |
|    |                   |    comerciala   |                        |          |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  1.|ALPRAZOLAMUM       |ALPROX           |compr. 0.25 mg          |P-RF      |
|    |                   |ALPROX           |compr. 0.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |ALPROX           |compr. 1 mg             |P-RF      |
|    |                   |FRONTIN          |compr. 0.25 mg          |P-RF      |
|    |                   |FRONTIN          |compr. 0.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |FRONTIN          |compr. 1 mg             |P-RF      |
|    |                   |HELEX            |compr. 0.25 mg          |P-RF      |
|    |                   |HELEX            |compr. 0.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |HELEX            |compr. 1 mg             |P-RF      |
|    |                   |XANAX            |compr. 0.25 mg          |P-RF      |
|    |                   |XANAX            |compr. 0.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |XANAX            |compr. 1 mg             |P-RF      |
|    |                   |XANAX            |compr. 2 mg             |P-RF      |
|    |                   |ZOLAREM 0.5      |compr. 5.5 mg           |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  2.|AMFEPRAMONUM       |REGENON          |caps. 25 mg             |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  3.|AMOBARBITALUM      |AMOBARBITAL      |compr. 100 mg           |P-RF      |
|    |                   |AMITAL 200       |compr. 200 mg           |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  4.|BROMAZEPAMUM       |BROMAZEPAM       |compr. 1.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |BROMAZEPAM       |compr. 3 mg             |P-RF      |
|    |                   |CALMEPAM^R       |compr. 1.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |CALMEPAM^R       |compr. 3 mg             |P-RF      |
|    |                   |LEXOTANIL        |compr. 3 mg             |P-RF      |
|    |                   |LEXOTANIL^R      |compr. 1.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |LEXOTANIL^R      |compr. 3 mg             |P-RF      |
|    |                   |LEXOTANIL^R      |compr. 6 mg             |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  5.|CHLORDIAZEPOXIDUM  |NAPOTON          |drajeuri 10 mg          |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  6.|CLONAZEPAMUM       |CLONAZEPAM       |compr. 2 mg             |P-6L      |
|    |                   |RIVOTRIL         |compr. 0.5 mg           |P-6L      |
|    |                   |RIVOTRIL         |compr. 2 mg             |P-6L      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  7.|CLORAZEPAS DIKALII |TRANXENE^R 10    |Caps. 10 mg             |P-RF      |
|    |                   |TRANXENE^R 5     |Caps. 5 mg              |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  8.|COMBINATII         |CALMANT TUSE     |compr.                  |P-RF      |
|    |CONTINAND          |DISTONOCALM      |compr. film.            |P-6L      |
|    |PHENOBARBITAL      |EXTRAVERAL       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |EXTRAVERAL       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |EXTRAVERAL IASI  |compr.                  |P-RF      |
|    |                   |FASCONAL M       |compr.                  |OTC       |
|    |                   |FASCONAL P       |compr.                  |S         |
|    |                   |LIZADON P        |caps.                   |P-6L      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  9.|CYCLOBARBITALUM    |CICLOBARBITAL    |                        |          |
|    |                   |SARE DE CACIU    |compr. 200 mg           |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 10.|DIAZEPAMUM         |DIAZEPAM         |compr. 10 mg            |P-RF      |
|    |                   |DIAZEPAM         |compr. 2 mg             |P-RF      |
|    |                   |DIAZEPAM         |compr. 5 mg             |P-RF      |
|    |                   |DIAZEPAM         |sol. inj. 5 mg/ml - 2 ml|P-RF      |
|    |                   |DIAZEPAM         |sol. rect. 10 mg/2.5 ml |P-RF      |
|    |                   |DIAZEPAM         |sol. rect. 5 mg/2.5 ml  |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 11.|FLUNITRAZEPAMUM    |NILIUM           |compr. 2 mg             |P-RF      |
|    |                   |ROHYPNOL         |compr. 1 mg             |P-RF      |
|    |                   |FLUNITRAZEPAM    |compr. 1 mg             |P-RF      |
|    |                   |FLUNITRAZEPAM    |compr. 2 mg             |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 12.|GLUTETHIMIDUM      |GLUTETIMID       |compr. 250 mg           |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 13.|LORAZEPAMUM        |LORIVAN          |compr. 1 mg             |P-RF      |
|    |                   |MERLIT           |compr. 2 mg             |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 14.|MEDAZEPAMUM        |ANSILAN          |caps. 10 mg             |P-RF      |
|    |                   |EUROZEPAM        |caps. 10 mg             |P-RF      |
|    |                   |MEDAZEPAM        |compr. 10 mg            |P-RF      |
|    |                   |MEDAZEPAM 10 mg  |compr. 10 mg            |P-RF      |
|    |                   |RUDOTEL          |compr. 10 mg            |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 15.|MEPROBAMATUM       |MEPROBAMAT       |compr. 400 mg           |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 16.|MIDAZOLAMUM        |DORMICUM         |compr. film. 7.5 mg     |P-RF      |
|    |                   |DORMICUM         |sol. inj. 1 mg/ml - 5 ml|S         |
|    |                   |DORMICUM         |sol. inj. 5 mg/ml - 1 ml|S         |
|    |                   |FULSED INJECTION |sol. inj.               |          |
|    |                   |                 |1 mg/ml - 10 ml         |S         |
|    |                   |FULSED INJECTION |sol. inj. 1 mg/ml - 5 ml|S         |
|    |                   |FULSED INJECTION |sol. inj. 5 mg/ml - 1 ml|S         |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 17.|NITRAZEPAMUM       |NITRAZEPAM       |compr. 2.5 mg           |P-RF      |
|    |                   |NITRAZEPAM       |compr. 5 mg             |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 18.|OXAZEPAMUM         |OXAZEPAM         |compr. 10 mg            |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 19.|PENTAZOCINUM       |FORTRAL          |compr. 50 mg            |S/P-RF    |
|    |                   |FORTRAL          |sol. inj. 30 mg/ml      |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 20.|PHENOBARBI-TALUM   |FENOBARBITAL     |compr. 100 mg           |P-RF      |
|    |                   |FENOBARBITAL     |compr. 15 mg            |P-RF      |
|    |                   |FENOBARBITAL     |sol. inj. 10% - 2 ml    |P-RF      |
|    |                   |FENOBARBITAL     |sol. inj. 4% - 1 ml     |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 21.|TETRAZEPAMUM       |MYOLASTAN        |compr. film. 50 mg      |P-RF      |
|    |                   |RELAXAM          |compr. film. 50 mg      |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|

    c) Produse farmaceutice care contin substante din tabelul IV din Legea nr. 143/2000
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   |    Produsul     |  Forma farmaceutica,   | Modul de |
|crt.|     Denumirea     |  farmaceutic    |      concentratia      |prescriere|
|    | substantei active |  care contine   |                        |    si    |
|    |                   |    substanta    |                        |eliberare |
|    |                   |    Denumire     |                        |          |
|    |                   |   comerciala    |                        |          |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  1.|COMBINATII         |ACTIFED          |compr.                  |OTC       |
|    |CONTINAND          |CLARINASE        |compr. film.            |P-6L      |
|    |PSEUDOEFEDRINA     |CLARINASE        |                        |          |
|    |                   |REPETABS         |compr. film.            |P-6L      |
|    |                   |HUMEX RACEALA SI |compr. + caps.          |OTC       |
|    |                   |GRIPA            |                        |          |
|    |                   |MAXIMUM STRENGTH |compr. film.            |OTC       |
|    |                   |SINUS            |                        |          |
|    |                   |MULTI SYMPTOM F. |compr.                  |OTC       |
|    |                   |TYLENOL COLD     |                        |          |
|    |                   |NUROFEN RACEALA  |compr. film.            |OTC       |
|    |                   |SI GRIPA         |                        |          |
|    |                   |PARACETAMOL SINUS|compr.                  |OTC       |
|    |                   |RINOALERSIN      |compr.                  |OTC       |
|    |                   |RINOALERSIN FORTE|compr.                  |OTC       |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  2.|EPHEDRINI          |EFEDRINA         |compr. 50 mg            |P-RF      |
|    |HYDROCHLORIDUM     |EFEDRINA         |sol. inj.               |          |
|    |                   |                 |10 mg/ml - 1 ml         |S         |
|    |                   |EFEDRINA         |sol. inj.               |          |
|    |                   |                 |50 mg/ml - 1 ml         |S         |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  3.|ERGOMETRINUM       |ERGOMET          |sol. inj.               |          |
|    |                   |                 |0.2 mg/ml - 1 ml        |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  4.|COMBINATII CU      |COFEDOL          |drajeuri                |P-6L      |
|    |ERGOTAMINA         |                 |                        |          |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  5.|PSEUDOEFEDRINUM    |PSEUDOEPHEDRINE  |compr. 30 mg            |OTC       |
|    |                   |SUDAFED          |compr. film. 60 mg      |OTC       |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  6.|COMBINATII         |BIXTONIM         |sol. ext.               |OTC       |
|    |CONTINAND EFEDRINA |NAZOCIN          |sol. naz.               |OTC       |
|    |                   |RHINOIL          |sol. ext.               |OTC       |
|    |                   |RINONEF - T      |sol. ext.               |OTC       |
|    |                   |UVOFED           |sol. ext.               |OTC       |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|

    NOTA:
    Ultima rubrica "Modul de prescriere si eliberare" cuprinde modul de eliberare stabilit conform art. 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificarile si completarile ulterioare, mod de eliberare codificat potrivit Hotararii Consiliului stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 9 din 15 aprilie 1999, astfel:
    - S = produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.);
    - P-6L = produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala valabila 6 luni;
    - P-RF = produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie;
    - P-TS = produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de reteta cu timbru sec;
    - OTC = produse medicamentoase care se pot elibera in farmacii sau drogherii fara prescriptie medicala.

    B. Produse farmaceutice de uz veterinar inregistrate in Romania
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   |    Produsul     |  Forma farmaceutica,   | Modul de |
|crt.|     Denumirea     |  farmaceutic    |      concentratia      |prescriere|
|    | substantei active |  care contine   |                        |    si    |
|    |                   |    substanta    |                        |eliberare |
|    |                   |    Denumire     |                        |          |
|    |                   |   comerciala    |                        |          |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  1.|APOMORFINA         |FILTALON         |sol. inj. fiole x 2 ml  |P-TS      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  2.|ACEPROMAZINA MALEAT|NEUROTRANQ       |sol. inj. flac. x 50 ml |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  3.|KETAMINA CLORHIDRAT|KETAMINE 10%     |sol. inj. flac. x 10 ml |          |
|    |                   |                 |si 25 ml                |P-RF      |
|    |                   |KETAMINE         |sol. inj. flac. x 10 ml |P-RF      |
|    |                   |IMALGENE 500     |sol. inj. flac. x 10 ml |P-RF      |
|    |                   |IMALGENE 1000    |sol. inj. flac. x 10 ml |P-RF      |
|    |                   |VETASED          |sol. inj. flac. x 10 ml |P-RF      |
|    |                   |KETAMINOL 5      |sol. inj. flac. x 20 ml |P-RF      |
|    |                   |KETAMINOL 10     |sol. inj. flac. x 20 ml |P-RF      |
|    |                   |KETALROM         |sol. inj. flac. x 10 ml |          |
|    |                   |                 |si 20 ml                |P-RF      |
|    |                   |KETAMIDOR 10%    |sol. inj. flac. x 10 ml |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  4.|MEDETOMIDINA       |DOMOSEDAN        |sol. inj. flac. x 10 ml |P-RF      |
|    |CLORHIDRAT         |DOMITOR          |sol. inj. flac. x 10 ml |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  5.|PENTOBARBITAL SODIC|EUTHANYL         |sol. inj. flac. x 250 ml|P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  6.|PETIDINA CLORHIDRAT|MIALGIN 5%       |sol. inj. flac. x 250 ml|P-TS      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  7.|PROMETAZINA        |ALERGOTRAT 3%    |sol. inj. flac. x 10 ml,|          |
|    |                   |                 |20 ml, 50 ml            |P-TS      |
|    |                   |ALERGOTRAT B     |sol. inj. flac. x 20 ml |          |
|    |                   |                 |si 50 ml                |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  8.|PROPIONIL PROMAZIN |COMBELEN         |sol. inj. flac. x 25 ml |          |
|    |FOSFAT             |                 |si 100 ml               |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
|  9.|TIOPENTAL SODIC    |ROMPENTAL        |sol. inj. flac. x 20 ml |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|
| 10.|XILAZINA CLORHIDRAT|XYLAJECT 2%      |sol. inj. flac. x 25 ml |P-RF      |
|____|___________________|_________________|________________________|__________|

    NOTA:
      P TS = prescriptie medicala cu timbru sec;
      P RF = prescriptie medicala care se retine in farmacie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 251/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 251 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu