Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.236 din 15.12.2014

pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 19 decembrie 2014SmartCity1

Luând în considerare Referatul nr. 13.095 din 24 noiembrie 2014,în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin: Articolul INormele privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 26 septembrie 2003, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 18, literele c) , d) , g) , h) , i) şi j) vor avea următorul cuprins: c)manualul calităţii şi procedurile proceselor sistemului de management al calităţii, ale organizaţiei responsabile; d)procedura de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii în funcţie de importanţa pentru securitatea nucleară, precum şi baza pentru stabilirea clasei de calitate; în situaţia în care solicitantul de autorizaţie este deţinătorul instalaţiei nucleare, acesta trebuie să transmită la CNCAN şi procedura pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, în funcţie de importanţa lor pentru securitatea nucleară şi specificul activităţii desfăşurate; ........ ................ ................ ................ ................ ............ g)documentul prin care este desemnată persoana responsabilă pentru stabilirea şi monitorizarea implementării sistemului de management al calităţii şi personalul compartimentului de management al calităţii; h)lista personalului entităţii organizatorice cu responsabilităţi în evaluarea independentă a sistemului de management al calităţii; i)documentul prin care este desemnată persoana care coordonează activitatea de construcţii-montaj, punere în funcţiune sau dezafectare, după caz; j)documentul prin care este desemnată persoana care coordonează activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calităţii pentru exploatarea instalaţiilor nucleare; 2. La articolul 19, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins: a)documentele prezentate în conformitate cu art. 18 lit. c), d), e) şi f) îndeplinesc cerinţele aplicabile ale normelor privind sistemele de management al calităţii aplicate instalaţiilor nucleare şi sunt acceptate de CNCAN; b)organizaţia responsabilă demonstrează calificarea personalului stabilit la art. 18 lit. g), h), i) şi j); pentru solicitanţii de autorizaţie pentru instalaţii nucleare, personalul stabilit la art. 18 lit. g), h), i) şi j) trebuie să fie atestat/autorizat de către CNCAN. 3. Articolul 20 se abrogă. Articolul IINormele privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 26 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 32, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate , alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) următoarele situaţii:a)situaţia în care se procură piese de schimb şi componente, inclusiv serviciile aferente acestora, pentru echipamentele deja instalate în instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare; b)situaţia în care este necesară procurarea de urgenţă, din motive de securitate sau siguranţă nucleară, a unui produs sau a unui serviciu pentru o instalaţie nucleară în faza de exploatare; în această situaţie, titularul de autorizaţie pentru instalaţia nucleară respectivă trebuie să transmită la CNCAN o notificare scrisă care să conţină justificarea privind situaţia neprevăzută şi necesitatea procurării în regim de urgenţă. (5) Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (4), titularul autorizaţiei de exploatare a instalaţiei nucleare poate solicita exceptarea de la cerinţele de autorizare specificate la alin. (3), cu respectarea următoarelor condiţii:a)să transmită la CNCAN, în vederea evaluării şi acceptării, o justificare scrisă, precum şi dovada că a informat potenţialii fabricanţi/furnizori asupra cerinţelor din normele CNCAN; b)să transmită la CNCAN raportul de calificare a fabricantului/furnizorului şi să pună la dispoziţia CNCAN documentele care au stat la baza calificării; calificarea trebuie să includă şi verificarea conformităţii cu cerinţele din normele CNCAN aplicabile; c)să transmită la CNCAN documentele care atestă experienţa fabricantului/furnizorului şi informaţii referitoare la standardele aplicate în fabricarea de produse destinate instalaţiilor nucleare; d)să prevadă în contractele încheiate accesul reprezentanţilor CNCAN la fabricanţii/furnizorii respectivi în vederea efectuării de audituri şi participării la punctele de staţionare şi punctele de asistare, pentru evaluarea conformităţii cu normele CNCAN aplicabile la realizarea produsului/ serviciului. (6) Excepţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) nu scutesc titularul de autorizaţie, fabricanţii de produse sau furnizorii de servicii de la aplicarea celorlalte cerinţe din normele CNCAN în vigoare. 2. La articolul 35 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)cerinţele de evaluare, inspecţie, testare, calificare şi acceptare, inclusiv orice cerinţe sau instrucţiuni specifice aplicabile produsului sau serviciului, precum şi măsurile pentru detectarea şi tratarea produselor contrafăcute, frauduloase sau suspecte; 3. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Lista furnizorilor acceptaţi, prevăzută la alin. (1), se va transmite trimestrial la CNCAN. 4. La articolul 44, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) În situaţiile în care, în urma auditurilor efectuate de CNCAN la fabricanţii de produse şi furnizorii de servicii destinate unei instalaţii nucleare, se constată că aceştia nu îndeplinesc cerinţele normelor aplicabile sau că nu implementează, integral şi la termenele stabilite, dispoziţiile rezultate în urma auditurilor, CNCAN poate dispune acţiuni corective pentru remedierea neconformităţilor constatate, într-o manieră gradată, mergând până la retragerea autorizaţiilor emise pentru furnizorii respectivi şi/sau interzicerea titularului de autorizaţie pentru instalaţia nucleară de a utiliza produse de la fabricanţii şi furnizorii respectivi.(5) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure implementarea dispoziţiilor rezultate în urma auditurilor efectuate de CNCAN, în termenele stabilite. 5. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Verificarea calităţii şi acceptarea produselor şi serviciilor aprovizionate, stabilite conform alin. (1), trebuie să includă şi măsuri pentru detectarea produselor contrafăcute, frauduloase sau suspecte şi prevenirea utilizării acestora în sistemele cu funcţii de securitate nucleară sau protecţie fizică. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IVOrdinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările aduse prin prezentul ordin, şi Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Daniel Ionescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 236/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 236 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu