Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2346 din 26 noiembrie 1996

privind aprobarea Normelor tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 314 din 26 noiembrie 1996


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, ale art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 1.259/1996 privind unele masuri in aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, precum si prevederile art. 7 alin. 3 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.
    2. Prezentele norme tehnice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    3. Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    4. Incepand cu data de 1 ianuarie 1997 isi inceteaza aplicabilitatea Normele tehnice nr. 185.109 din 30 ianuarie 1996.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

                      NORME TEHNICE
cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

    I. Generalitati
    1. - Asiguratorii autorizati de Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, care au loc pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.
    2. - Asiguratorii acorda despagubiri:
    (1) indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in oricare alte locuri), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
    (2) pentru pagubele produse de existenta sau functionarea dispozitivelor sau instalatiilor montate pe autovehicule, dar numai atat timp cat acestea sunt montate pe autovehicul, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, dar numai in timpul cat acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
    (3) daca paguba a fost cauzata: din vina conducatorului autovehiculului; prin fapta lucrului (cand paguba isi are cauza in insusirile, actiunea sau inactiunea lucrului); prin intermediul altui lucru, antrenat de deplasarea autovehiculului; prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor sau produselor transportate.
    3. (1) In situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o. In astfel de situatii masura raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte.
    (2) In cazul in care din acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
    4. Asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:
    (1) cazurile in care detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
    a) dintr-un caz de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara relatie cu lucrul care a provocat accidentul sau cu insusirile sale naturale);
    b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    (2) pagubele cauzate unui autovehicul sau oricarui alt bun apartinand aceleiasi persoane fizice sau persoane juridice, daca au fost cauzate de un alt autovehicul apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica asigurata;
    (3) pagubele cauzate in cazul in care detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule, la data accidentului;
    (4) pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.259/1996, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    (5) partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.259/1996, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    (6) amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    (7) cheltuielile facute in procesul penal de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
    (8) sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
    (9) pagubele produse persoanelor sau bunurilor acestora, daca intre detinatorul autovehiculului care a cauzat accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca, cu titlu oneros sau gratuit);
    (10) pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru;
    (11) pagubele cauzate prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
    (12) pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), cu ocazia caruia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubei;
    (13) pretentiile referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa reparatie.
    II. Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori
    5. (1) Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se poate face in cazurile in care, din actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din instiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati, rezulta cu certitudine raspunderea civila a detinatorului sau conducatorului autovehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului material suferit.
    (2) In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au intocmit acte cu privire la cauzele si la imprejurarile producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba. Pentru stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, asiguratorii vor face constatari si vor trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, in baza declaratiei scrise a asiguratului si a altor dovezi prezentate, coroborate cu investigatii in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc., precum si cu privire la cuantumul pagubelor produse.
    (3) La primirea despagubirii pe baza conventiei, persoana pagubita isi ia un angajament scris, care reprezinta titlu executoriu, prin care se obliga sa restituie, de indata, despagubirea primita, in cazul in care actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau de alte autoritati componente sa cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.
    6. - Despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, in cazul in care:
    (1) persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri sunt sotul (sotia) sau persoane care se afla in intretinerea detinatorului sau a conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei;
    (2) persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri, in cazurile de vatamari corporale sau de deces, sunt copiii, parintii, fratii sau surorile detinatorului ori ai conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzatori de producerea pagubei, si nu se afla in intretinerea acestora;
    (3) se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice (pensie de intretinere), precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala;
    (4) se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire, cu exceptia lipsei de folosinta a mijloacelor de transport avariate apartinand agentilor economici care au ca obiect de activitate transporturi de marfuri sau de persoane, cu plata, dar numai pentru timpul normal necesar efectuarii reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despagubire aferenta lipsei de folosinta se determina luand in calcul tarifele orare pentru transporturi de marfuri sau de persoane, practicate de catre pagubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine pagubitului si se face cu inscrisuri doveditoare;
    (5) se formuleaza pretentii avand ca obiect daunele morale;
    (6) se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    (7) nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul pagubelor produse;
    (8) nu a avut loc un contact material intre autovehiculul detinatorului asigurat si persoana pagubita sau bunurile acesteia, atunci cand cauzele si imprejurarile accidentului nu au fost consemnate in actele incheiate de autoritatile publice autorizate.
    7. In cazul in care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despagubirile pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele prejudiciate si asiguratori, in cazul in care:
    (1) potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor;
    (2) desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca ulterior;
    (3) desi actiunea penala nu poate fi stinsa prin impacarea partilor, sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) s-a dat rechizitoriu de trimitere in judecata sau din actele incheiate de autoritatile publice, semnate fara obiectii de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzatori de producerea pagubei, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestora, pagubele cauzate, cat si vinovatia penala a conducatorului auto care urmeaza sa fie trimis in judecata dupa finalizarea cercetarilor ce sunt in curs;
    b) s-a dat acordul pentru stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator;
    c) persoana pagubita isi ia un angajament scris, care reprezinta titlu executoriu, prin care se obliga sa restituie de indata, partial sau total, despagubirea primita, in functie de hotararea instantei penale, in ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia;
    d) conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, isi ia un angajament scris privind recuperarea despagubirii, in cazul aplicarii prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995.
    8. La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale, acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare, prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 1.259/1996.
    A. In cazul avarierii sau al distrugerii autovehiculelor, inclusiv a vehiculelor
    9. (1) Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei si nici valoarea autovehiculului la data producerii accidentului.
    (2) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor produse prin accidentul de autovehiculul respectiv, din care se scade valoarea eventualelor deseuri, stabilita la preturile practicate de unitatile de achizitie.
    (3) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
    (4) Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se intelege numai acelea a caror reparare sau folosire chiar reparate nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora, ori cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.
    (5) Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci cand partile avariate din cauza accidentului reprezinta cel putin 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.
    (6) Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului. Prin unitatile de specialitate se intelege persoanele juridice care au in obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, parti componente, piese inlocuitoare si materiale pentru autovehicule (cu exceptia celor in regim de consignatie) si/sau executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la autovehicule.
    (7) In cazurile in care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea unor parti componente, piese sau materiale, cu plata in valuta, costul acestora este egal cu costul prevazut in actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuieli de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta pieselor), transformat in lei, la cursurile de schimb valutar, in vigoare la Banca Nationala a Romaniei, la data facturarii, fara a putea depasi 60 de zile de la data accidentului. In aceste cazuri, costul partilor componente, pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate din Romania.
    (8) Cheltuielile de manopera, inclusiv de demontare si montare, sunt cele prevazute in tarifele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului.
    (9) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule, inclusiv costul de inlocuire al partilor componente si al pieselor avariate, se stabileste pe baza actelor de la unitatile de specialitate, daca reparatia se executa in cel mult 60 de zile de la data producerii accidentului.
    (10) In cazul in care reparatiile autovehiculului s-au efectuat in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si a eventualei documentatii privind platile efectiv facute. In astfel de cazuri, costul reparatiilor nu poate depasi insa, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate, iar pentru cheltuielile de manopera care nu se justifica cu acte, potrivit prevederilor de la alin. (9), tarifele practicate de aceste unitati.
    (11) Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea din nou a acestora se poate stabili prin asimilare cu preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate pentru parti componente sau piese ale unor autovehicule similare sau pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb. In cazul in care preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, acestea se vor transforma in lei, la cursul de schimb valutar, in vigoare la Banca Nationala a Romaniei, la data producerii accidentului.
    (12) In situatiile aplicarii prevederilor alin. (10), daca se prezinta acte justificative, de la unitatile de specialitate, pentru cheltuielile efectiv facute intr-un termen de 60 de zile de la data platii despagubirii, la cererea persoanei pagubite se va putea acorda diferenta dintre sumele efectiv platite si preturile avute in vedere la calculul despagubirii pe baza evaluarii asiguratorului (pentru fiecare element in parte).
    10. Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazandu-se din valoarea din nou a acestuia uzura corespunzatoare.
    11. Prin valoarea din nou a autovehiculului avariat se intelege:
    a) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice romane, care se comercializeaza in Romania, preturile practicate de unitatile de specialitate, la data producerii accidentului, pentru aceste autovehicule;
    b) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice romane, care nu se comercializeaza in Romania, preturile de vanzare practicate la data accidentului in tara care a fabricat autovehiculul respectiv*), transformate in lei la cursul de schimb valutar in vigoare la data accidentului;
    c) pentru autovehiculele de tipuri la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele ce nu se mai fabrica, valorile stabilite prin asimilare cu preturile de vanzare practicate la data accidentului, ale unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare, din productie interna sau externa*), dupa caz, corectate cu un coeficient de similitudine cuprins intre 0,75-1,00.
-----------------
    *) In lipsa acestor preturi, se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.

    12. (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de inlocuirea partilor componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste in baza documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor sau al inlocuirilor respective.
    (2) Criteriile de stabilire a uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevazute in anexa la prezentele norme.
    13. Se acorda despagubiri si pentru:
    (1) acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma accidentului, justificate cu acte;
    (2) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului la atelierul de reparatii din Romania cel mai apropiat de locul accidentului, care poate face reparatia, sau la locul cel mai apropiat de adapostire a autovehiculului (daca acesta nu se poate deplasa prin forta proprie), justificate cu acte. Prin locul de adapostire a autovehiculului se intelege cel mult adresa garajului, mentionata in certificatul de inmatriculare a autovehiculului.
    B. In cazul vatamarii sau pieirii animalelor
    14. Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv, la data producerii riscului asigurat.
    C. In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decat cele de la lit. A si B
    15. (1) Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor in vigoare din momentul producerii riscului asigurat.
    (2) In cazul in care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asigurator.
    D. In cazul avarierii sau distrugeri bunurilor apartinand persoanelor straine
    16. La stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane straine pagubite (cetateni straini sau romani rezidenti in strainatate) si asiguratori, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se vor avea in vedere si urmatoarele:
    (1) In cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate, despagubirile acordate de asiguratori nu pot depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa;
    (2) In cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate, valoarea acestora la data producerii accidentului se stabileste in baza preturilor practicate in tara in care este inmatriculat autovehiculul ori in tara unde a fost fabricat autovehiculul in cauza. In lipsa acestor preturi, se vor avea in vedere valorile reale conform cataloagelor de specialitate;
    (3) Prin valoarea ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 20% din valoarea stabilita conform prevederilor de la alin. (2) de mai sus;
    (4) In cazul in care reparatia se efectueaza in strainatate, despagubirile urmand a se plati in valuta, costul reparatiei este cel prevazut in documentatia de reparatie, avandu-se in vedere avariile constatate, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;
    (5) In cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate si avariate, care nu se pot deplasa prin forta proprie, se platesc despagubiri si pentru:
    a) 75% din cheltuielile de transport al persoanelor straine care au efectuat voiajul in autovehiculul avariat, fara a putea depasi 75% din tariful prevazut pentru transportul cu avionul clasa "Economic";
    b) Transportul autovehiculului respectiv, inclusiv al remorcii tractate de acesta de la locul accidentului pana la, cel mult, atelierul de reparatii din tara de domiciliu, cu exceptia cazurilor de dauna totala;
    c) 75% din cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv in remorca tractata de acesta, pana la locul de destinatie;
    6) Cheltuielile prevazute la alin. (5) de mai sus trebuie justificate cu acte de la societatile de transport specializate;
    (7) Calcularea in valuta a limitelor privind cuantumul despagubirilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.259/1996 se face la cursurile de schimb valutar in vigoare la Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.
    17. Calcularea in valuta a despagubirilor stabilite in lei se face la cursurile de schimb valutar in vigoare la Banca Nationala a Romaniei la data propunerii facute de catre asigurator persoanei pagubite si acceptate de catre aceasta.
    18. In cazurile in care despagubirile urmeaza a se recupera potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995:
    a) daca reparatia a fost efectuata in Romania, total sau partial, suma de recuperat reprezinta despagubirea stabilita in lei;
    b) daca reparatia a fost efectuata in strainatate, suma de recuperat reprezinta despagubirea platita in valuta, transformata in lei la cursurile de schimb valutar in vigoare la Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii operatiunii.
    E. In cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor
    19. La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere urmatoarele:
    (1) in caz de vatamare corporala:
    a) diferenta dintre veniturile salariale nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
    b) venitul mediu lunar net realizat din alte activitati desfasurate de catre persoana vatamata, anterior vatamarii, dovedite cu documente de evidenta fiscala, pe ultimele 3 luni - iar in lipsa acestora, pe lunile efectiv lucrate - inainte de accident, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariati;
    c) salariul de baza minim brut lunar pe tara, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare;
    d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli ocazionate de transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale si inscrisurilor doveditoare);
    e) cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul de baza minim brut lunar pe tara;
    (2) in caz de deces:
    a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu ocazia indeplinirii ritualurilor religioase, insa cel mult suma de 2 milioane lei, pe baza inscrisurilor doveditoare;
    b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
    c) veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli facute in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la alin. (1) lit. a)-e) de mai sus, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului.
    III. Avizarea si constatarea pagubelor
    20. Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule, persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare la care detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului are incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila auto.
    21. In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane, in unul si acelasi accident de autovehicul, depaseste limita (in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil), indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita.
    22. (1) Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori, se da:
    a) pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de catre detinatorul autovehiculului, iar in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, si de catre conducatorul auto raspunzator de producerea pagubei;
    b) pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator, de catre persoana pagubita (in cazul persoanelor juridice, reprezentantul acestora).
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) de mai sus, in cazul persoanelor fizice, incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate (spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate etc.) a ambilor soti, de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora.
    23. Lucrarile de constatare a pagubelor se efectueaza si in cazurile in care nu s-a primit inca instiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, insa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si imprejurarile accidentului.
    24. (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    (2) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.
    (3) Eventualele modificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.
    (4) Daca, cu ocazia demontarii sau reparatiei bunului avariat, au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.
    25. Toate persoanele care participa la intocmirea actelor raspund conform legii pentru trecerea de date false sau nereale in actele respective.
    26. In situatii justificate, asiguratorii pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii, stabilirea marimii avariilor, precum si a cuantumului pagubelor se vor face in baza: datelor consemnate in actele autoritatilor publice competente, documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate autovehiculului si, dupa caz, a eventualelor parti componente sau piese avariate inlocuite, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri, datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    27. O data cu plata despagubirii, persoana pagubita va mentiona, in scris, ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie in legatura cu paguba respectiva fata de asigurator.
    IV. Dispozitii finale
    28. (1) In cazurile in care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul va acorda despagubiri fara a mai fi necesara incuviintarea asiguratului, in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva si investita cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995 si ale cap. I din prezentele norme tehnice.
    (2) In cazul obligarii la prestatii banesti periodice, sumele stabilite de organele prevazute la alin. (1) de mai sus se vor plati pana la reducerea sau incetarea starii de nevoie sau a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale si alte dovezi care stabilesc aceste situatii.
    29. In cazul in care, dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotararea organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se pot stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti, pentru cheltuielile prevazute la pct. 19 alin. (2).
    30. Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgand din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 7 alin. (3) si a situatiei in care, ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale, starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiasi accident.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

                          STABILIREA
uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule

    1. Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea din nou a acestora se scade uzura valorica.
    Uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare (parcurs) a autovehiculului, exprimat in kilometri, precum si de vechimea in exploatare, exprimata in unitati de timp (ani), diferentiata pe categorii de autovehicule clasificate dupa capacitatea cilindrica a motorului, in cmc, potrivit tabelelor coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.
    Pentru stabilirea uzurii unui autovehicul sunt necesare:
    a) data introducerii in exploatare de nou a autovehiculului respectiv, mentionata in documentele de identificare ale acestuia (carte de identitate, certificat de inmatriculare etc.) sau, in lipsa, anul de fabricatie de pe placa de origine a autovehiculului;
    b) parcursul in kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui in exploatare de nou si pana la data producerii evenimentului asigurat.
    2. Pentru autovehiculele la care se cunosc datele mentionate la pct. 1 lit. a) si b), pentru stabilirea uzurii autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) si coloana corespunzatoare starii de intretinere medie (determinata pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km) la intersectia carora se va gasi coeficientul de uzura respectiv.
    In cazul in care exista diferente intre parcursul real si cel rezultat utilizand media anuala, coeficientul corespunzator starii de intretinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fara a putea depasi coeficientii corespunzatori starilor de intretinere buna sau rea.
-------------
    *) Corectia se va face prin adunare, daca parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scadere, daca este mai mic.

    3. Pentru autovehiculele la care nu se cunoaste parcursul (km) realizat pana la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este in concordanta cu starea tehnica a autovehiculului respectiv, uzura autovehiculului avariat se stabileste in functie de vechimea in exploatare si de starea de intretinere a acestuia, prevazute in tabelele coeficientilor de uzura anexate la prezenta.
    Starea de intretinere a unui autovehicul se clasifica in: buna, medie si rea.
    Stabilirea starii de intretinere a autovehiculului se face potrivit starii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos.
    a) stare de intretinere buna:
    Autovehiculul prezinta: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti; vopseaua intacta, fara exfolieri sau urme aparente de rugina a tablei; tapiteria fara pete, urme de uzura prematura sau rupturi; cauciucurile uzate uniform, fara sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul fara scurgeri de ulei pe partile laterale sau pe capotajele interioare ale spatiului afectat acestuia.
    b) stare de intretinere medie:
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie sau capacelor de roti pana la 10 dmp insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei in ceea ce priveste luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totala pana la 10 dmp, cu exfolieri pe suprafata totala pana la 0,5 cmp sau orice alte zgarieturi; pete pe tapiteria scaunelor.
    c) stare de intretinere rea:
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti mai mari de 10 dmp insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei, pierderea totala a luciului, cu exfolieri pe suprafata totala mai mare de 0,5 cmp, cu urme pronuntate de rugina aparenta si zgarieturi; tapiteria deteriorata si murdara; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuari pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul cu urme de ulei pe partile superioare si laterale, ca urmare a scurgerilor la capacul distributiei, al chiulasei sau pe langa garniturile de etansare; joc mare la volanul directiei.
    Cunoscand data introducerii in exploatare de nou si starea sa de intretinere, justificata tehnic, pentru stabilirea uzurii autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia orizontala corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) a acestuia si se stabileste un coeficient de uzura cuprins intre cei corespunzatori starii de intretinere buna si rea.
    4. Pentru autovehiculele care aveau executate inainte de data producerii evenimentului asigurat reparatii curente, inclusiv inlocuiri ale partilor componente sau ale pieselor originale, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, stabilirea uzurii se face pe baza relatiei:
    Ur = U x K, in care:
    Ur = gradul de uzura recalculat al autovehiculului;
    U = gradul de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura, in baza datelor mentionate mai sus;
                                          (A-a)
    K = coeficientul de corectie a uzurii -----, in care:
                                            A
    A = valoarea din nou a autovehiculului avariat:
    a = costul total al reparatiilor curente, inclusiv al inlocuirilor de parti componente sau de piese originale executate inainte de data producerii evenimentului asigurat, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, in baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora, iar in lipsa, pe baza de expertiza suportata de asigurat.
                                   *
                                *     *
    In nici un caz nu se pot lua in calcul coeficienti de uzura inferiori coeficientilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea in exploatare, parcursul realizat si starea de intretinere a autovehiculului avariat, prevazuti in tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.

                TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1
pentru autovehicule a caror greutate maxima autorizata nu depaseste 3,5 tf si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9

---------------------------------------------------
|     |               Coeficientul de uzura (%)   |
|     |--------------------------------------------
| Ani |    Stare de  |   Stare de   |  Stare de   |
|     |  intretinere |  intretinere | intretinere |
|     |     buna     |     medie    |     rea     |
|-------------------------------------------------|
|     |      0       |       7      |      10     |
|  1  |-------------------------------------------|
|     |      7       |      15      |      20     |
|-------------------------------------------------|
|     |     15       |      23      |      30     |
|  2  |-------------------------------------------|
|     |     18       |      28      |      35     |
|-------------------------------------------------|
|     |     23       |      33      |      40     |
|  3  |-------------------------------------------|
|     |     26       |      37      |      45     |
|-------------------------------------------------|
|     |     30       |      42      |      50     |
|  4  |-------------------------------------------|
|     |     34       |      45      |      53     |
|-------------------------------------------------|
|     |     37       |      48      |      56     |
|  5  |-------------------------------------------|
|     |     41       |      52      |      59     |
|-------------------------------------------------|
|     |     45       |      55      |      62     |
|  6  |-------------------------------------------|
|     |     48       |      58      |      65     |
|-------------------------------------------------|
|     |     51       |      62      |      69     |
|  7  |-------------------------------------------|
|     |     53       |      65      |      72     |
|-------------------------------------------------|
|     |     56       |      67      |      75     |
|  8  |-------------------------------------------|
|     |     58       |      70      |      78     |
|-------------------------------------------------|
|     |     60       |      72      |      80     |
|  9  |-------------------------------------------|
|     |     61       |      73      |      82     |
|-------------------------------------------------|
|     |     62       |      74      |      84     |
| 10  |-------------------------------------------|
|     |     63       |      75      |      85     |
|-------------------------------------------------|
|peste|     63       |      75      |       85    |
| 10  |              |              |             |
---------------------------------------------------

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

            TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2
pentru autovehicule a caror greutate maxima autorizata depaseste 3,5 tf si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9

---------------------------------------------------
|     |               Coeficientul de uzura (%)   |
|     |--------------------------------------------
| Ani |    Stare de  |   Stare de   |  Stare de   |
|     |  intretinere |  intretinere | intretinere |
|     |     buna     |     medie    |     rea     |
|-------------------------------------------------|
|     |      0       |       7      |      10     |
|  1  |-------------------------------------------|
|     |      8       |      15      |      20     |
|-------------------------------------------------|
|     |     13       |      20      |      27     |
|  2  |-------------------------------------------|
|     |     18       |      25      |      34     |
|-------------------------------------------------|
|     |     23       |      30      |      39     |
|  3  |-------------------------------------------|
|     |     28       |      35      |      44     |
|-------------------------------------------------|
|     |     33       |      40      |      48     |
|  4  |-------------------------------------------|
|     |     37       |      45      |      52     |
|-------------------------------------------------|
|     |     41       |      49      |      56     |
|  5  |-------------------------------------------|
|     |     44       |      52      |      60     |
|-------------------------------------------------|
|     |     47       |      55      |      63     |
|  6  |-------------------------------------------|
|     |     50       |      58      |      65     |
|-------------------------------------------------|
|     |     53       |      60      |      68     |
|  7  |-------------------------------------------|
|     |     55       |      64      |      70     |
|-------------------------------------------------|
|     |     58       |      66      |      72     |
|  8  |-------------------------------------------|
|     |     60       |      68      |      74     |
|-------------------------------------------------|
|     |     63       |      70      |      76     |
|  9  |-------------------------------------------|
|     |     65       |      71      |      77     |
|-------------------------------------------------|
|     |     66       |      73      |      79     |
| 10  |-------------------------------------------|
|     |     67       |      74      |      80     |
|-------------------------------------------------|
|     |     68       |      75      |      82     |
| 11  |-------------------------------------------|
|     |     69       |      76      |      83     |
|-------------------------------------------------|
|     |     70       |      77      |      84     |
| 12  |-------------------------------------------|
|     |     71       |      78      |      85     |
|-------------------------------------------------|
|peste|     71       |      78      |       85    |
| 12  |              |              |             |
---------------------------------------------------

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2346/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2346 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu