Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 230/457/76 din 30 mai 2002

pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 230 din 30 mai 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 457 din 21 iunie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 76 din 30 iulie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din 23 septembrie 2002

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    avand in vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare a Normei privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum nr. 168.594 din 23 aprilie 2002 al Directiei politici si strategii alimentare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga orice dispozitii contrare cu privire la laptele de consum destinat comercializarii.
    Art. 3
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Sanatatii si Familiei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si agentii economici care desfasoara activitati de producere si comercializare a laptelui de consum vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile lit. a) si c) ale art. 4 din anexa la prezentul ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

                  Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                  Ilie Sarbu

                  Ministrul sanatatii si familiei,
                  Daniela Bartos

                  Presedintele Autoritatii Nationale
                  pentru Protectia Consumatorilor,
                  Rovana Plumb,
                  secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORMA
privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum

    Art. 1
    (1) Prezenta norma stabileste denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum destinat comercializarii, fara a prejudicia masurile de protectie a sanatatii publice.
    (2) In sensul prezentei norme se definesc:
    a) lapte - produsul obtinut prin mulgerea uneia sau mai multor vaci;
    b) lapte de consum - produsele la care se face referire in art. 3, destinate a fi livrate in aceasta stare consumatorilor;
    c) continut de grasime - raportul masa/masa al partii de grasime din lapte per o suta parti de lapte analizat;
    d) continut de proteina - raportul masa/masa al partii de proteine din lapte, obtinuta prin multiplicarea cu 6,38 a continutului de azot total din lapte, exprimat procentual in masa, per o suta parti de lapte analizat.
    Art. 2
    (1) Laptele de consum trebuie sa indeplineasca normele sanitare si sanitare veterinare in vigoare, precum si cerintele din prezenta norma, pentru a fi livrat sau vandut consumatorului final, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor agenti economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie. Acelasi regim se aplica si in scopul oferirii cu titlu gratuit a acestor produse de catre agentii economici, asociatii sau fundatii.
    (2) Denumirile sub care se vand aceste produse sunt cele prevazute in art. 3. Aceste denumiri se folosesc numai pentru produsele la care se refera acest articol, fara a prejudicia intrebuintarea lor in denumiri compuse.
    (3) Informarea consumatorilor privind natura si compozitia produselor este obligatorie in orice caz in care omiterea acestor informatii ar putea determina confuzii.
    Art. 3
    (1) Produsele urmatoare sunt considerate lapte de consum:
    a) lapte integral - lapte tratat termic care, in functie de continutul de grasime, indeplineste una dintre cerintele urmatoare:
    - lapte integral standardizat - lapte cu un continut de grasime de cel putin 3,5% (masa/masa). Totusi se poate stabili o categorie suplimentara de lapte integral, cu continutul de grasime egal sau mai mare de 4% (masa/masa)*);
    - lapte integral nestandardizat - lapte cu un continut de grasime care nu a fost modificat dupa mulgere, prin adaugare sau extragere de grasimi lactate ori prin amestecare cu lapte al carui continut natural de grasime a fost modificat. Totusi continutul de grasime nu poate fi mai mic de 3,5% (masa/masa);
    b) lapte semidegresat - lapte tratat termic al carui continut de grasime a fost redus la cel putin 1,5% (masa/masa) si cel mult 1,8% (masa/masa)*);
    c) lapte degresat - lapte tratat termic al carui continut de grasime a fost redus la maximum 0,5% (masa/masa).
    (2) Se admit numai urmatoarele modificari, fara a prejudicia prevederile alin. (1) lit. a) a doua liniuta:
    a) modificarea continutului natural de grasime prin extragerea sau adaugarea de smantana sau lapte integral, semidegresat sau degresat, in scopul realizarii continutului de grasime prevazut in specificatia tehnica pentru laptele de consum;
    b) imbogatirea laptelui in proteine lactice, saruri minerale sau vitamine;
    c) reducerea continutului de lactoza prin conversia in glucoza si galactoza.
    (3) Modificarile compozitiei laptelui, prevazute la alin. (2) lit. b) si c), sunt permise numai daca sunt inscrise pe ambalajul produsului vizibil si lizibil si intr-o forma care sa nu permita stergerea. Totusi aceste indicatii nu inlocuiesc obligatia privind etichetarea nutritionala prevazuta de legislatia in vigoare. Daca se adauga proteine, continutul de proteina al laptelui imbogatit trebuie sa fie egal sau mai mare de 3,8% (masa/masa).
    (4) Modificarile compozitiei laptelui prevazute la alin. (2) lit. b) si c) sunt permise numai cu respectarea reglementarilor in vigoare ale Ministerului Sanatatii si Familiei.
------------
    *) In aceasta categorie se pot include pana la data de 1 ianuarie 2006 si alte sortimente de lapte integral standardizat cu peste 3% grasime inclusiv, conform specificatiilor tehnice de produs.
    *) In aceasta categorie se pot include pana la data de 1 ianuarie 2006 si sortimentele de lapte de consum cu un continut de grasime cuprins intre 2% si 2,8% inclusiv.

    Art. 4
    Laptele de consum trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba un punct de inghet apropiat de media punctelor de inghet pentru laptele materie prima, inregistrata in zona de origine a colectarii laptelui;
    b) sa aiba densitatea egala sau mai mare de 1.028 grame/litru de lapte cu 3,5% (masa/masa) grasime la temperatura de 20 grade C sau densitatea echivalenta pentru laptele cu un continut de grasime diferit;
    c) sa contina minimum 2,9% (masa/masa) proteina pentru laptele cu 3,5% (masa/masa) grasime sau un continut de proteina echivalent pentru laptele cu un continut de grasime diferit.
    Art. 5
    Produsele fabricate, prelucrate sau importate in Romania pentru vanzare ca lapte de consum trebuie sa indeplineasca prevederile prezentei norme.
    Art. 6
    Etichetarea laptelui de consum se face conform reglementarilor legale in vigoare privind etichetarea. Suplimentar se inscriu urmatoarele mentiuni obligatorii:
    a) continutul de grasime, exprimat in procente;
    b) procedeul de tratament termic utilizat (pasteurizat, sterilizat, ultrapasteurizat) - se admit prescurtari de tipul "past.", "UHT";
    c) pentru laptele pasteurizat se va mentiona: "A se pastra la temperatura de 2 - 4 grade C";
    d) pentru laptele si produsele lactate care nu provin de la specia bovine trebuie specificata specia de la care provin;
    e) modificarile de compozitie, conform precizarilor art. 3 alin. (2) lit. b) si c).
    Art. 7
    Agentii economici care produc si comercializeaza lapte de consum au obligatia de a inregistra cantitatile livrate, cu parametrii mentionati la art. 4, si de a le transmite directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, in raza carora sunt situate unitatile de productie, cu respectarea prevederilor art. 8.
    Art. 8
    Monitorizarea incadrarii in parametrii mentionati la art. 4 se face de catre reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor imputerniciti cu supravegherea si controlul agentilor economici care produc produse alimentare destinate comercializarii, astfel:
    - incepand cu 1 ianuarie 2004, pentru parametrii grasime si densitate;
    - incepand cu 1 ianuarie 2005, pentru continutul proteic si punctul de inghet.
    Art. 9
    Respectarea prevederilor prezentei norme se verifica de catre autoritatile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite la art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002, iar sanctiunile pentru nerespectarea prezentei norme se aplica conform art. 41, 42 si 43 ale sectiunii a 4 a din aceeasi ordonanta de urgenta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 230/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 230 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu