E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 23 din 20 mai 2003

pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor*)

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 437 bis  din 19 iunie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 23/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 19 iunie 2003 si este reprodus si in acest numar bis.

    In conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002,
    in baza hotararii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din sedinta din data de 16 aprilie 2003,

    presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Secretariatul general si Directia generala piata de capital - Directia organisme de plasament colectiv vor urmari ducerea la indeplinire a prezentului ordin.

            Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
                             Gabriela Anghelache

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                           REGULAMENTUL Nr. 3/2003
privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor

    TITLUL I
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste, in conformitate cu dispozitiile titlului II, titlului III si titlului IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, asa cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, norme cu privire la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii, abrevierile si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) persoana implicata este sotul/sotia sau orice ruda pana la gradul al treilea sau afin pana la gradul al doilea cu persoanele fizice care, in mod individual sau impreuna cu terti, exercita un control direct sau indirect asa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 4 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, sau orice persoana juridica in care o astfel de persoana fizica, in mod individual sau impreuna cu terti, exercita un control direct sau indirect. In cazul persoanelor juridice, se considera persoana implicata orice persoana care detine o pozitie de control direct sau indirect, singur sau impreuna si in legatura cu terti;
    b) instructiuni corespunzatoare sunt inscrisurile emise de consiliul de administratie al societatii de administrare sau de o persoana imputernicita in acest sens de catre consiliul de administratie, ce stabilesc operatiunile pe care depozitarul este obligat sa le urmeze cu privire la activitatile pe care le indeplineste. Instructiuni corespunzatoare sunt fie instructiunile generale, care autorizeaza efectuarea de activitati specifice, de rutina sau care se repeta in mod general, fie comunicari speciale pentru situatii deosebite;
    c) organisme administrate sunt organismele de plasament colectiv in valori mobiliare pentru care o societate de administrare a investitiilor desfasoara activitati specifice de administrare, in conditiile legii si ale prezentului regulament;
    d) organisme depozitate sunt organismele de plasament colectiv in valori mobiliare pentru care un depozitar desfasoara activitatile specifice de depozitare, in conditiile legii si ale prezentului regulament;

    TITLUL II
    CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATILOR DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR

    CAP. 1
    Activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare

    Art. 3
    (1) Activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare se realizeaza numai de catre societati de administrare a investitiilor, constituite si functionand in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Activitatea de administrare a societatilor de investitii, constituite si functionand in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, care nu incheie contract de administrare cu o societate de administrare a investitiilor, se realizeaza de catre propriul consiliu de administratie.
    (3) Administrarea de investitii se realizeaza sub controlul si supravegherea C.N.V.M, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament.
    (4) Administrarea se realizeaza ca o activitate de sine statatoare si independenta de orice alta activitate.
    Art. 4
    Activitatea de administrare a investitiilor si activitatile adiacente si auxiliare acesteia se desfasoara in baza unui contract de administrare ce trebuie sa contina cel putin elementele prevazute in anexa nr. 1 (pentru fondurile deschise de investitii) si anexa nr. 2 (pentru societatile de investitii care nu se autoadministreaza).

    CAP. 2
    Constituirea societatilor de administrare a investitiilor

    Sectiunea 1
    Forma societatilor de administrare a investitiilor

    Art. 5
    Societatile de administrare a investitiilor se constituie si se inregistreaza ca societati pe actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament.
    Art. 6
    In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, denumirea acesteia va fi insotita de mentiunea "societate de administrare a investitiilor" sau "S.A.I." si numarul de inregistrare in registrul de evidenta a societatilor de administrare a investitiilor tinut de catre C.N.V.M.

    Sectiunea 2
    Obiectul de activitate al societatilor de administrare a investitiilor

    Art. 7
    (1) Societatile de administrare a investitiilor vor avea ca obiect exclusiv de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv, conform art. 3 alin. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002.
    (2) Societatile de administrare a investitiilor pot desfasura si activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare, calificate ca atare la art. 8 din prezentul regulament.
    Art. 8
    (1) Constituie activitate adiacenta activitatii de administrare a investitiilor administrarea conturilor individuale de investitii, iar activitate auxiliara activitatii de administrare a investitiilor activitatea de consultanta cu privire la instrumentele financiare.
    (2) Societatile de administrare pot fi autorizate sa desfasoare activitati auxiliare numai daca sunt autorizate sa desfasoare activitatile de administrare si activitati adiacente activitatii de administrare a investitiilor mentionate anterior.
    (3) Extinderea obiectului de activitate cu activitatile mentionate la alin. (1), este supusa autorizarii prealabile a C.N.V.M. in vederea inregistrarii la oficiul registrului comertului.
    Art. 9
    Conturile individuale de investitie sau de plasament vor fi administrate in baza unui contract de administrare, incheiat intre societatea de administrare a investitiilor si persoana fizica sau juridica titulara a contului respectiv.

    Sectiunea 3
    Reguli privind capitalul social

    Art. 10
    (1) Capitalul social al unei societati de administrare a investitiilor, integral subscris si varsat in numerar la momentul constituirii acesteia, va fi mentinut permanent la nivelul minim al echivalentului in lei a 35.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2005 societatile de administrare a investitiilor vor avea obligatia de a-si majora capitalul social pana la nivelul minim al echivalentul in lei a 90.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    (3) Pana la data de 31 decembrie 2006 societatile de administrare a investitiilor vor avea obligatia de a-si majora capitalul social pana la nivelul minim al echivalentului in lei a 125.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    Art. 11
    Detinerea de actiuni la societatile de administrare a investitiilor este supusa prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament.

    Sectiunea 4
    Fonduri proprii si contractarea de imprumuturi

    Art. 12
    Societatile de administrare a investitiilor trebuie sa constituie si sa mentina fonduri proprii definite in conformitate cu reglementarile specifice emise de C.N.V.M., pe intreaga durata de functionare.
    Art. 13
    (1) Societatile de administrare a investitiilor vor trebui sa detina fonduri proprii la nivelul a 25% din costurile fixe din anul precedent. C.N.V.M. poate modifica aceasta cerinta in eventualitatea unei schimbari importante in activitatea societatii de administrare a investitiilor fata de anul precedent. In cazul in care societatea de administrare a investitiilor nu a implinit 12 luni de la momentul inceperii activitatii, nivelul cerintei referitoare la nivelul fondurilor proprii va fi un sfert din cuantumul costurilor fixe din perioada scursa de la momentul inceperii activitatii, proiectate pe termen de un an, in afara cazului in care autoritatile competente solicita modificarea acestui mod de calcul.
    (2) Costurile fixe vor fi reprezentate de suma rulajelor conturilor 61*, 62*, 63*, 64* si 65* care intra in calculul contului de profit si pierdere, in conformitate cu reglementarile contabile referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale.
    Art. 14
    (1) Societatile de administrare a investitiilor al caror portofoliu administrat are o valoare cumulata care depaseste echivalentul in lei a 250.000.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R., trebuie sa suplimenteze fondurile proprii cu un procent de 0,02% aplicat la suma ce depaseste valoarea cumulata mentionata anterior.
    (2) Daca valoarea capitalului initial si a sumei suplimentare de fonduri proprii constituita conform alin. (1) depaseste 10.000.000 EURO calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R., nu va mai fi necesara constituirea de fonduri proprii suplimentare.
    Art. 15
    Prin portofoliu administrat in sensul art. 14 se intelege:
    a) fondurile deschise de investitii administrate;
    b) societatile de investitii administrate;
    c) alte organisme de plasament colectiv administrate.
    Art. 16
    (1) In cazul in care obligatiile si cerintele mentionate in art. 13 si art. 14 nu sunt respectate, societatile de administrare a investitiilor si persoanele din cadrul compartimentului de control intern trebuie sa notifice imediat catre C.N.V.M. aceasta situatie, precum si masurile care au fost sau vor fi adoptate pentru a o regulariza.
    (2) Daca este cazul, C.N.V.M. poate sa ceara remedierea unei astfel de incalcari prin intermediul unei majorari a capitalului social.
    (3) Perioada pentru incadrarea in prevederile art. 12 - 14 este de maxim 45 de zile de la notificarea situatiei prevazuta la alin. 1 catre C.N.V.M.
    (4) Societatile de administrare a investitiilor vor transmite rapoarte semestriale catre C.N.V.M. insotite de documente justificative din care sa reiasa nivelul capitalului social si respectarea dispozitiilor art. 12 - 14.
    Art. 17
    (1) In cazul imprumuturilor care depasesc ca valoare nivelul fondurilor proprii, societatea de administrare a investitiilor trebuie sa solicite in prealabil avizul C.N.V.M.
    (2) Solicitarea avizului se va face in scris, iar la aceasta se va anexa documentatia intocmita pentru obtinerea imprumutului, din care trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele:
    - obiectul imprumutului si destinatia acestuia;
    - conditiile concrete ale imprumutului - valoare, rata maxima a dobanzii, termen si modalitati de rambursare;
    - garantiile solicitate de imprumutator;
    - sursele avute in vedere pentru rambursarea imprumutului.
    (3) C.N.V.M. este obligata ca in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea documentatiei sa acorde avizul pentru contractarea imprumutului sau sa motiveze respingerea acestuia.

    CAP. 3
    Autorizarea societatilor de administrare a investitiilor

    Sectiunea 1
    Proceduri de autorizare

    Art. 18
    Constituirea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor este supusa autorizarii C.N.V.M.
    Art. 19
    Pentru a se constitui ca societati de administrare a investitiilor, acestea vor solicita C.N.V.M. autorizatia prealabila de constituire.
    Art. 20
    (1) Autorizatia prealabila de constituire se elibereaza in baza unei cereri formulate de catre persoana sau persoanele imputernicite de catre actionari sa ii reprezinte in cadrul procedurii de constituire si autorizare, ce va fi insotita de urmatoarele documente, prevazute in anexa nr. 3 din prezentul regulament:
    a) proiect pentru actul constitutiv al societatii;
    b) proiectul reglementarilor interne;
    c) documentele prevazute la art. 27 si art. 31 din prezentul regulament;
    d) planul de afaceri, care trebuie sa cuprinda datele de identificare ale societatii si prezentarea operatiunilor ce urmeaza a fi desfasurate; conducerea, personalul societatii, structura organizatorica, cu precizarea responsabilitatilor si limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie, lista persoanelor fizice si juridice ale caror servicii intentioneaza sa le utilizeze (auditori, societati bancare, avocati, etc.), studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii si planul de finantare al afacerii, incluzand perioada de recuperare a investitiei;
    e) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii in relatia cu C.N.V.M.;
    f) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita.
    (2) Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare.
    Art. 21
    (1) C.N.V.M. va solutiona cererea de autorizare prealabila a constituirii societatii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor, sub sanctiunea respingerii cererii. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.
    Art. 22
    In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare prealabila de constituire a societatii de administrare a investitiilor.
    Art. 23
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata pe care o va transmite persoanei/persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea de administrare a investitiilor.
    Art. 24
    In baza autorizatiei prealabile de constituire emisa de catre C.N.V.M., societatea de administrare a investitiilor va urma procedura generala, prevazuta de Legea nr. 31/1990, privind inmatricularea la oficiul registrului comertului si obtinerea personalitatii juridice.
    Art. 25
    Societatile de administrare a investitiilor, constituite si inregistrate ca societati comerciale conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, pot incepe activitatea numai dupa obtinerea autorizatiei definitive de functionare emisa de catre C.N.V.M.
    Art. 26
    (1) In termen de maximum 90 de zile de la data autorizarii prealabile de constituire, in vederea obtinerii autorizatiei definitive de functionare, societatea va depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare care va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al societatii, autentificat, in original, in conformitate cu proiectul autorizat;
    b) incheierea judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului prin care se autorizeaza constituirea societatii si se dispune inregistrarea acesteia - cu mentiunea "definitiva" - in copie legalizata;
    c) codul unic de inregistrare in copie legalizata;
    d) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.;
    e) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social necesar functionarii societatii. Acesta va fi reinnoit si depus la C.N.V.M., in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatie ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social. In cazul contractului de subinchiriere se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere, inregistrat la autoritatea fiscala; spatiul destinat sediului social va trebui sa asigure buna desfasurare a activitatii pentru care societatea a fost autorizata si sa aiba o suprafata nu mai mica de 70 mp. Spatiul destinat sediului social nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor si trebuie sa aiba o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii. Documentele trebuie insotite de o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii, sub semnatura olografa, in forma autentica, cu privire la existenta dotarii tehnice necesara desfasurarii activitatii societatii;
    f) contractul incheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor din Romania si autorizat de C.N.V.M.;
    g) dovada varsarii integrale a capitalului social;
    h) reglementarile interne semnate de consiliul de administratie, in original;
    i) documentele prevazute la art. 52 din prezentul regulament.
    (2) Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare.
    (3) Nerespectarea termenului prevazut la alin. 1 atrage nulitatea absoluta a autorizatiei prealabile.
    (4) Termenele prevazute la art. 21 alin. 1 si alin. 2 se aplica in mod corespunzator.

    Sectiunea 2
    Reguli privind actionarii, administratorii si persoanele cu functii de conducere

    Art. 27
    Societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a transmite la C.N.V.M. informatii privind actionarii acesteia, care detin direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu terti, mai mult de 5% din capitalul social al societatii de administrare a investitiilor:
    a) pentru actionarii persoane juridice:
    1. certificat constatator care sa ateste data inmatricularii, reprezentantii legali, obiectul de activitate si capitalul social, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii - pentru persoanele juridice romane sau de autoritatea similara din tara in care este inregistrata si functioneaza persoana juridica straina;
    2. structura actionariatului sau asociatilor pana la nivelul persoanelor fizice;
    3. ultimul bilant contabil, inregistrat la administratia financiara - pentru persoanele juridice romane sau la autoritatea competenta din tara de origine - pentru persoanele juridice straine, certificate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizati de C.N.V.M.;
    4. declaratie a reprezentantului legal al persoanei juridice privind detinerile care depasesc 10% din capitalul social al altor societati comerciale;
    5. declaratii din partea reprezentantului legal al persoanei juridice din care sa reiasa daca face parte dintr-un grup financiar, asa cum a fost definit acesta in art. 2, alin. 1, pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, si care sunt firmele care fac parte din respectivul grup financiar.
    b) pentru actionarii persoane fizice:
    1. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    2. copie a actului de identitate;
    3 declaratie privind detinerile care depasesc 10% din capitalul social al altor societati comerciale.
    Art. 28
    Societatea de administrare a investitiilor va fi administrata de un consiliu de administratie format din cel putin trei membri. Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie ce nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.
    Art. 29
    Persoanele alese in consiliul de administratie trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de Legea nr. 31/1990 pentru exercitarea acestei functii, cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si de prezentul regulament si sa nu fie membre in consiliul de administratie sau in conducerea executiva a unei alte societati de administrare a investitiilor sau a unei societati bancare care indeplineste functia de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv in valori mobiliare administrate.
    Art. 30
    Membrii consiliului de administratie, membrii comitetului de directie si directorii executivi trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa nu fi suferit condamnari penale care sa-i faca incompatibili cu functii de gestionare sau administrare a societatilor comerciale;
    b) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar (C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. si corespondentele din strainatate ale acestor institutii) cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar, sau la data depunerii cererii de autorizare, nu au fost sanctionati cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
    c) sa fie absolventi de studii superioare ai unor institutii de invatamant din tara sau strainatate;
    d) sa fi fost angajati timp de minimum trei ani in entitati publice sau private, in domeniul economico-financiar sau juridic;
    e) sa nu fi detinut functia de administratori ai unei societati comerciale romane sau straine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului.
    Art. 31
    In vederea verificarii indeplinirii conditiilor mentionate la art. 29 si art. 30, membrii consiliului de administratie al societatii de administrare a investitiilor, membrii comitetului de directie si directorii executivi vor depune urmatoarele documente:
    a) declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, in forma prevazuta la anexa nr. 4 a prezentului regulament, din care sa reiasa ca solicitantul indeplineste toate conditiile prevazute de art. 29 si art. 30;
    b) documente din partea B.N.R. si/sau C.S.A. din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, nu au fost sanctionati cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
    c) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    d) copie legalizata de pe diploma de absolvire a studiilor superioare;
    e) declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, ce trebuie sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau in legatura cu alte persoane implicate, depasind 5% din capitalul social al oricarei societati comerciale;
    f) dovada depunerii garantiei de administrator prevazuta la art. 28;
    g) curriculum vitae actualizat, datat si semnat.
    Art. 32
    In termen de 12 luni de la data autorizarii, cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa faca dovada promovarii unui curs de pregatire pe piata de capital recunoscut de C.N.V.M.

    CAP. 4
    Modificarile supuse autorizarii C.N.V.M.

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 33
    (1) Societatea de administrare a investitiilor va supune autorizarii prealabile a C.N.V.M. urmatoarele modificari in modul de organizare si functionare:
    a) modificarea capitalului social;
    b) modificarea obiectului de activitate;
    c) modificarea structurii actionariatului;
    d) modificarea componentei consiliului de administratie a comitetului de directie si/sau a conducerii executive;
    e) schimbarea sediului social;
    f) schimbarea denumirii;
    g) infiintarea de sedii secundare.
    (2) Inaintea inregistrarii la oficiul registrului comertului a modificarilor prevazute la alin. (1), societatea de administrare a investitiilor va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabila de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare.
    (3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea prealabila a modificarilor in modul de organizare si functionare a societatii de administrare a investitiilor in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor justificative corespunzatoare, cu exceptia situatiei prevazute de art. 21 alin. (2).
    Art. 34
    (1) Pentru autorizarea definitiva a modificarii sau completarii autorizatiei de functionare, societatea de administrare a investitiilor va prezenta la C.N.V.M. in termen de maximum 90 de zile de la data emiterii autorizatiei prealabile, o cerere insotita de certificatul de inregistrare mentiuni si certificatul de inregistrare, dupa caz, eliberate de oficiul registrului comertului.
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) atrage nulitatea absoluta a autorizatiei prealabile.
    Art. 35
    Orice alte modificari ale prevederilor cuprinse in actele constitutive ale societatii de administrare a investitiilor vor fi notificate C.N.V.M. in termen de maximum 15 zile de la operarea acestora si se vor transmite documentele corespunzatoare.

    Sectiunea 2
    Autorizarea prealabila a modificarilor capitalului social

    Art. 36
    In vederea obtinerii autorizatiei prealabile pentru modificarea capitalului social, societatea de administrare a investitiilor va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) hotararea organului statutar al societatii de administrare a investitiilor. In cazul reducerii capitalului social, hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social prevazut de art. 10 din prezentul regulament, sa arate motivele pentru care se face reducerea si modalitatea de efectuare;
    b) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) dovada varsarii sumei cu care se majoreaza capitalul social in conturile bancare ale societatii de administrare a investitiilor;
    d) ultimul bilant contabil inregistrat la administratia financiara teritoriala;
    e) raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorarii/reducerii de capital social;
    f) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 3
    Autorizarea prealabila a modificarii obiectului de activitate

    Art. 37
    In vederea obtinerii autorizatiei prealabile pentru modificarea obiectului de activitate, societatea de administrare a investitiilor va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 4
    Autorizarea prealabila a modificarii structurii actionariatului

    Art. 38
    (1) Societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a notifica C.N.V.M. in maximum 24 de ore, modificarile in structura actionariatului care au ca rezultat obtinerea unei cote care depaseste 5% din capitalul social.
    (2) C.N.V.M. are la dispozitie 30 de zile de la data notificarii pentru a comunica acordul/dezacordul cu privire la modificarile intervenite in structura actionariatului.
    (3) In cazul in care C.N.V.M. este de acord cu modificarile efectuate in structura actionariatului prevazute la alin. (1), societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a solicita, in termen de 15 zile, autorizarea prealabila a modificarii structurii actionariatului, prezentand in acest sens o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) contracte de cesiune;
    b) extras din registrul actionarilor societatii de administrare a investitiilor, care atesta inregistrarea noilor actionari;
    c) noua structura a actionariatului;
    d) documentele prevazute la art. 27 din prezentul regulament, atunci cand este cazul;
    e) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 5
    Autorizarea prealabila a modificarii componentei consiliului de administratie, comitetului de directie si a conducerii executive

    Art. 39
    In vederea obtinerii autorizatiei prealabile pentru modificarile privind componenta consiliului de administratie, a comitetului de directie si a conducerii executive, societatea de administrare a investitiilor va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) documentele prevazute de art. 31 din prezentul regulament;
    d) decizia de desfacere sau incetare a contractului individual de munca sau demisia, in cazul directorilor executivi;
    e) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 6
    Autorizarea prealabila a schimbarii sediului social

    Art. 40
    In vederea obtinerii autorizatiei prealabile pentru schimbarea sediului social, societatea de administrare a investitiilor va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) documentele prevazute de art. 26 lit. e);
    d) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 7
    Autorizarea prealabila a schimbarii denumirii

    Art. 41
    In vederea obtinerii autorizatiei prealabile pentru schimbarea denumirii societatii, societatea de administrare a investitiilor va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 8
    Autorizarea prealabila a infiintarii de sedii secundare

    Art. 42
    Societatile de administrare a investitiilor pot infiinta sedii secundare, care vor putea desfasura o parte sau toate activitatile desfasurate de societatile de administrare a investitiilor, cu autorizarea C.N.V.M.
    Art. 43
    O situatie centralizatoare a activitatilor desfasurate in cadrul sediilor secundare, precum si balantele de verificare aferente activitatii sucursalelor vor fi remise lunar sediului central al societatii de administrare a investitiilor in vederea intocmirii situatiei financiare generale a societatii.
    Art. 44
    Lunar, toate documentele aferente activitatilor desfasurate de catre sediile secundare vor fi transmise, in original, in vederea arhivarii, catre sediul central al societatii de administrare a investitiilor, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
    Art. 45
    In vederea autorizarii sediului secundar trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de un spatiu cu destinatie exclusiva, care sa asigure buna desfasurare a activitatii si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 15 mp. Spatiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor;
    b) sa aiba telefon si fax;
    c) sa asigure o dotare tehnica adecvata;
    d) directorul sediului secundar sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 30 din prezentul regulament;
    e) sa aiba un regulament propriu de organizare si functionare, avizat de catre consiliul de administratie al societatii de administrare a investitiilor;
    f) sa fie conectat printr-un computer la sediul central al societatii de administrare a investitiilor.
    Art. 46
    Pentru autorizarea prealabila a infiintarii de sedii secundare, societatea de administrare a investitiilor va prezenta C.N.V.M. o cerere, insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar al societatii;
    b) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului secundar. Acesta va fi reinnoit si depus la C.N.V.M., in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatie ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului secundar. In cazul contractului de subinchiriere se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere, inregistrat la autoritatea fiscala;
    d) declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al societatii de indeplinire a conditiilor prevazute de art. 45, in care se va inscrie numarul de telefon si de fax;
    e) regulamentul de organizare si functionare care va cuprinde proceduri speciale privind evidenta si controlul activitatilor desfasurate la sediile secundare, in legatura cu atributiile si raspunderea personalului care isi desfasoara activitatea la respectivele sedii si cu arhivarea documentelor, transmiterea situatiei si/sau documentelor la sediul central;
    f) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    CAP. 5
    Reglementari interne

    Art. 47
    Activitatea societatii de administrare a investitiilor se desfasoara in baza si in conformitate cu reglementarile sale interne. Reglementarile interne ale societatii de administrare a investitiilor sunt supuse autorizarii C.N.V.M.
    Art. 48
    (1) Reglementarile interne trebuie sa prevada cel putin urmatoarele elemente:
    a) structura organizatorica a societatii;
    b) atributiile, competentele si responsabilitatea fiecarui compartiment al structurii organizatorice;
    c) reguli si proceduri pentru desfasurarea activitatii fiecarui compartiment al structurii organizatorice;
    d) reguli de etica a angajatilor societatii de administrare a investitiilor, din care sa reiasa modalitatea in care se va actiona pentru a preveni incalcarea de catre acestia a prevederilor legale si ale prezentului regulament;
    e) proceduri pentru evitarea conflictelor de interese in administrarea conturilor individuale, a organismelor de plasament colectiv si a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare administrate;
    f) asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor referitoare la entitatile administrate.
    (2) In reglementarile interne se va preciza in mod distinct faptul ca societatea de administrare va opera in conformitate cu prevederile prospectelor de emisiune ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare administrate si ca nu va efectua operatiuni din care vor beneficia unele dintre conturile individuale, organismele de plasament colectiv sau organismele de plasament colectiv in valori mobiliare administrate, in detrimentul celorlalte.
    Art. 49
    In elaborarea structurii organizatorice a societatii se vor avea in vedere in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) consiliul de administratie este responsabil pentru definirea strategiilor investitionale pentru fiecare entitate administrata, care va fi conforma cu prevederile prospectelor de emisiune si ale contractelor incheiate pentru administrarea de conturi individuale;
    b) in cadrul societatii de administrare a investitiilor va exista o directie distincta care va fi responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia indicata de consiliul de administratie;
    c) unul dintre compartimentele societatii de administrare a investitiilor va avea ca atributie inregistrarea electronica, cu specificarea exacta a datei si orei, a elementelor esentiale ale ordinelor de tranzactionare date intermediarilor de pe piata de capital si cea monetara, precum si stocarea in conditii de siguranta a acestor informatii intr-o baza de date special construita. Aceasta activitate va fi separata de aceea de analiza investitionala si de cea de plasare efectiva a activelor.
    d) in cadrul societatii de administrare a investitiilor va functiona un compartiment de control intern care va asigura respectarea de catre societate a legalitatii activitatilor desfasurate.

    CAP. 6
    Controlul intern al societatilor de administrare a investitiilor

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 50
    (1) Societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a constitui un compartiment de control intern specializat in supravegherea respectarii de catre societate si de catre personalul acesteia a legislatiei pietei de capital si a reglementarilor interne.
    (2) Persoanele din cadrul compartimentului de control intern vor raporta direct C.N.V.M. si membrilor consiliului de administratie al societatii de administrare a investitiilor, precum si auditorului financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari a Romaniei, autorizat de C.N.V.M., cu care societatea de administrare a investitiilor a incheiat contract conform prevederilor prezentului regulament.
    (3) Persoanele din cadrul compartimentului de control intern vor fi supuse autorizarii C.N.V.M. si au obligatia de a participa la stagiile de pregatire privind cunoasterea legislatiei pietei de capital.

    Sectiunea 2
    Conditii de autorizare a persoanelor din cadrul compartimentului de control intern

    Art. 51
    Pentru a fi autorizata de catre C.N.V.M., o persoana care face parte din compartimentul de control intern al societatii de administrare a investitiilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie angajat cu contract de munca al societatii de administrare a investitiilor;
    b) sa aiba studii superioare si experienta de minimum doi ani in piata de capital;
    c) sa fi promovat/sa promoveze un curs de pregatire pe piata de capital, recunoscut de C.N.V.M., in termen de maxim 12 luni de la data autorizarii;
    d) sa nu faca parte din consiliul de administratie, conducerea executiva si sa nu detina calitatea de cenzor/auditor financiar al unei societatii de administrare a investitiilor, depozitar, societati de servicii de investitii financiare sau al unei piete reglementate;
    e) sa nu aiba antecedente penale si fiscale.

    Sectiunea 3
    Proceduri de autorizare a persoanelor din cadrul compartimentului de control intern

    Art. 52
    In vederea autorizarii persoanelor din cadrul compartimentului de control intern, societatea de administrare a investitiilor va depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare insotita de urmatoarele documente:
    a) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a investitiilor, sub semnatura olografa, in forma autentica, din care sa reiasa ca persoana pentru care solicita autorizarea este angajata cu contract de munca;
    b) curriculum vitae cu specificarea pregatirii si experientei profesionale, actualizat, datat si semnat;
    c) copii ale actului de identitate si ale actelor de studii;
    d) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    e) declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, in forma prezentata in anexa nr. 5, din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, de regulamentele si instructiunile C.N.V.M.;
    f) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.
    Art. 53
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea persoanelor din cadrul compartimentului de control intern in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a tuturor documentelor prevazute de art. 52 din prezentul regulament.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor, sub sanctiunea respingerii cererii. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.

    Sectiunea 4
    Atributiile persoanelor din cadrul compartimentului de control intern

    Art. 54
    Persoanele din cadrul compartimentului de control intern au urmatoarele atributii:
    a) sa previna si sa propuna solutii de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor si reglementarilor aplicabile pietei de capital sau a procedurilor interne de catre o societate de administrare a investitiilor sau de catre angajatii acesteia;
    b) sa asigure informarea societatii de administrare a investitiilor si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;
    c) sa avizeze toate documentele transmise de societatea de administrare a investitiilor catre C.N.V.M. si institutiile pietei de capital;
    d) sa analizeze si sa avizeze materialele informative/publicitare ale societatii de administrare a investitiilor;
    e) sa pastreze legatura directa cu C.N.V.M.;
    f) sa monitorizeze aplicarea prevederilor legale incidente activitatii societatii de administrare a investitiilor;
    g) sa raporteze imediat C.N.V.M., consiliului de administratie al societatii de administrare a investitiilor, precum si auditorului, toate situatiile de incalcare a legilor, reglementarilor aplicabile pietei de capital sau procedurilor interne ale societatii de administrare a investitiilor;
    h) sa verifice respectarea reglementarilor prudentiale;
    i) sa verifice corecta separare a activelor pe entitatile aflate in administrare;
    j) sa verifice eficienta si sistemului informational si procedurile interne;
    k) sa verifice eficacitatea sistemului de control al riscului.
    Art. 55
    Persoanele din cadrul compartimentului de control intern nu pot desfasura activitati de natura celor pe care au sarcina sa le supravegheze.
    Art. 56
    (1) Societatea de administrare a investitiilor are obligatia sa intocmeasca un registru de evidenta a reclamatiilor, care va fi tinut de catre persoanele din cadrul compartimentului de control intern si care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
    a) datele de identificare ale petentilor;
    b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul societatii de administrare a investitiilor la adresa carora s-au formulat reclamatiile;
    c) datele de inregistrare a petitiilor;
    d) faptele reclamate;
    e) prejudiciul estimat de petent prin reclamatie;
    f) modul de solutionare a reclamatiei si raspunsul transmis petentului.
    (2) Societatea de administrare a investitiilor va transmite petentilor decizia referitoare la reclamatia formulata, in maximum 30 de zile de la inregistrarea acesteia.
    (3) Registrul de evidenta a reclamatiilor va fi pus in orice moment la dispozitia C.N.V.M.
    (4) Anual, persoanele din cadrul compartimentului de control intern vor transmite consiliului de administratie si C.N.V.M. un raport cuprinzand activitatea desfasurata, investigatiile efectuate, abaterile constatate si propunerile facute.
    Art. 57
    In exercitarea atributiilor prevazute de art. 54, persoanele din cadrul compartimentului de control intern vor tine un registru in care vor evidentia investigatiile efectuate, durata acestor investigatii, perioada la care acestea se refera, rezultatul investigatiilor, propunerile inaintate in scris consiliului de administratie al societatii de administrare a investitiilor si deciziile luate.

    CAP. 7
    Conflictul de interese

    Art. 58
    Constituie conflict de interese urmatoarele situatii:
    a) acelea definite la art. 12 - 15, art. 25, art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002;
    b) tranzactii in care contrapartea este reprezentata de societati care fac parte din acelasi grup financiar cu societatea de administrare a investitiilor asa cum a fost definit acesta in art. 2, alin. 1, pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002;
    c) tranzactii in care contrapartea este reprezentata de societati cu care societatea de administrare a investitiilor are deja relatii de afaceri.
    Art. 59
    Societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a preveni astfel de situatii, iar daca acestea apar, de a asigura tratamentul egal al tuturor entitatilor administrate.
    Art. 60
    Societatile de administrare a investitiilor vor identifica toate cazurile in care conditiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intra in conflict de interese cu entitatile administrate si se vor asigura ca:
    a) entitatile aflate in administrare nu sunt incarcate cu costuri ce ar putea fi evitate si nu sunt excluse de la obtinerea de beneficii care li se cuvin;
    b) investitorii vor fi informati prin prospect cu privire la sursele de venit sau alte beneficii provenite din administrarea de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, sub alta forma decat comisioanele de administrare.
    Art. 61
    (1) Societatile de administrare a investitiilor vor avea grija ca tranzactiile efectuate in contul organismelor administrate sa fie realizate in conditii optime in ceea ce priveste momentul, cantitatea si natura acestora.
    (2) In stabilirea conditiilor optime, se va lua in consideratie pretul de platit sau de incasat, precum si alte costuri suportate direct sau indirect de organismele administrate.
    (3) Realizarea tranzactiilor in conditii optime este obligatorie.

    CAP. 8
    Retragerea autorizatiei

    Art. 62
    C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia acordata societatii de administrare a investitiilor in urmatoarele conditii:
    a) societatea de administrare a investitiilor nu desfasoara activitate conform autorizatiei de functionare timp de 12 luni de la obtinerea acesteia;
    b) societatea de administrare a investitiilor renunta la autorizatia de functionare;
    c) societatea de administrare a investitiilor a incetat, timp de 6 luni, activitatea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si de prezentul regulament, cu exceptia situatiei in care C.N.V.M. a suspendat autorizatia de functionare pe aceasta perioada;
    d) societatea de administrare a investitiilor nu mai indeplineste conditiile pe baza carora autorizatia de functionare a fost acordata;
    e) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor documente si/sau declaratii false;
    f) societatea de administrare a investitiilor a incalcat grav si/sau sistematic prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si prevederile prezentului regulament.
    Art. 63
    C.N.V.M. va retrage autorizatia societatilor de administrare a investitiilor in termen de 3 zile lucratoare de la data la care a luat la cunostinta de hotararea judecatorului sindic de declarare in stare de faliment.
    Art. 64
    Decizia de retragere a autorizatiei se comunica societatii de administrare a investitiilor, precum si depozitarului, in scris si sub confirmare de primire.
    Art. 65
    Decizia de retragere a autorizatiei se publica in Buletinul C.N.V.M.
    Art. 66
    (1) Retragerea autorizatiei se dispune prin decizie motivata a C.N.V.M. Prin decizia de retragere a autorizatiei de functionare se desemneaza totodata administratorul prevazut la art. 85 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, care va face numai acte de administrare in sensul conservarii patrimoniului entitatilor administrate, precum si transferul administrarii catre o alta societate de administrare a investitiilor si publicarea acestei situatii.
    (2) In termen de 15 zile de la numirea de catre C.N.V.M., administratorul va publica in cel putin trei cotidiane nationale lista entitatilor preluate in administrare temporara si va face cunoscuta, pe aceasta cale, disponibilitatea sa de a primi solicitari de preluare a respectivelor entitati, in vederea administrarii acestora de catre alte societati de administrare a investitiilor.
    (3) Administratorul este obligat sa puna la dispozitia solicitantilor toate informatiile pentru ca acestia sa ia o hotarare in cunostinta de cauza.
    (4) In analiza ofertelor primite, administratorul va lua in calcul urmatoarele criterii:
    a) nivelul capitalului social al societatii de administrare a investitiilor ofertante;
    b) gradul in care reteaua de distributie pe care o poate asigura noua societate de administrare a investitiilor acopera reteaua de distributie initiala;
    c) comisionul de administrare propus.
    (5) Administratorul are obligatia ca, in termen de maximum 90 de zile, sa incheie un contract de administrare de investitii cu o alta societate de administrare a investitiilor.
    (6) In cazul in care administratorul depaseste termenul specificat la alin. 5, C.N.V.M. il va schimba in termen de maximum 15 zile.

    CAP. 9
    Efectele retragerii autorizatiei. Obligatiile societatii de administrare a investitiilor

    Art. 67
    La data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei, societatea de administrare a investitiilor:
    a) inceteaza orice activitati de administrare pentru organismele de plasament colectiv in valori mobiliare aflate in administrarea sa si a conturilor individuale;
    b) incepe transferul atributiilor si operatiunilor specifice activitatii de administrare catre administratorul numit in conditiile art. 85 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata de Legea nr. 513/2003, inclusiv transferul registrelor si evidentelor, al corespondentei, materialelor publicitare, contractelor si a oricaror alte documente, in original, ale entitatilor administrate. Transferul trebuie sa se incheie in cel mult 10 zile de la data comunicarii deciziei;
    c) convoaca adunarea generala a actionarilor proprii care va avea in vedere lichidarea societatii sau eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de administrare a investitiilor" si schimbarea obiectului de activitate.
    Art. 68
    (1) In termen de 30 de zile de la retragerea autorizatiei, societatea de administrare a investitiilor va elabora si va comunica C.N.V.M., un raport de incetare a activitatii si de transferare a atributiilor, raport pe care il va publica in trei cotidiane nationale si in Buletinul C.N.V.M.
    (2) Raportul va avea continutul si anexele prevazute pentru raportul anual al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare avute in administrare, precum si pentru conturile individuale administrate, auditat de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si autorizat de C.N.V.M.

    CAP. 10
    Autorizarea divizarii si a fuziunii societatilor de administrare a investitiilor

    Art. 69
    Fuziunea si divizarea societatilor de administrare a investitiilor este supusa prevederilor Legii nr. 31/1990, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata de Legea nr. 513/2003, precum si dispozitiilor prezentului regulament.
    Art. 70
    (1) O societate de administrare a investitiilor poate fuziona cu alte societati comerciale numai daca societatea rezultata indeplineste conditiile pentru o societate de administrare a investitiilor.
    (2) Daca fuziunea are loc prin absorbtia unei alte societati comerciale, societatea rezultanta isi pastreaza autorizatia.
    Art. 71
    (1) Societatile rezultate in urma divizarii unei societati de administrare a investitiilor pot avea si alt obiect de activitate decat administrarea investitiilor, cu conditia ca cel putin una dintre societatile astfel rezultate sa ramana societate de administrare a investitiilor si sa preia in integralitate obligatiile societatii divizate cu privire la organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, conturile individuale ale clientilor si alte entitati aflate in administrarea acesteia.
    (2) Societatile de administrare a investitiilor rezultate in urma divizarii trebuie, de asemenea, sa respecte prevederile legale si contractuale in ceea ce priveste clientii individuali sau alte entitati pe care le administreaza.
    Art. 72
    Pentru obtinerea autorizatiei prealabile a modificarii capitalului social, ca urmare a operatiunilor de fuziune/divizare, societatile de administrare a investitiilor vor depune la C.N.V.M. urmatoarele documente:
    a) cerere de autorizare prealabila a modificarii capitalului social insotita de documentele prevazute de art. 36 din prezentul regulament;
    b) cerere de suspendare a activitatii societatii absorbite/divizate;
    c) hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor ale societatilor implicate;
    d) proiectul de fuziune/divizare;
    e) actele aditionale modificatoare ale actelor constitutive ale societatilor implicate;
    f) bilanturile contabile de fuziune/divizare;
    g) raportul administratorilor si al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;
    h) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.;
    i) orice alte informatii pe care C.N.V.M. le poate solicita in vederea analizarii documentatiei.
    Art. 73
    Societatile rezultate in urma fuziunii prin contopire sau ca urmare a divizarii vor solicita C.N.V.M., dupa caz:
    a) retragerea autorizatiei de functionare a societatilor implicate in fuziune;
    b) autorizatia de constituire/functionare a societatii rezultante, in conformitate cu prevederile sectiunii I capitolul III ale prezentului titlu.

    CAP. 11
    Prevederile speciale privind societatile de administrare a investitiilor existente si care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament

    Art. 74
    Se supun prevederilor prezentului regulament si societatile de administrare a investitiilor care:
    a) exista si functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    b) sunt in curs de autorizare la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    Art. 75
    Societatile de administrare a investitiilor, existente si functionand la data intrarii in vigoare a prezentului regulament si acelea in curs de autorizare sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament:
    a) sa isi adapteze documentele de constituire si functionare, precum si activitatea, la prevederile prezentului regulament;
    b) sa solicite autorizarea modificarilor survenite si sa depuna cererile si documentatia necesara in acest sens.
    Art. 76
    (1) Societatile de administrare a investitiilor, existente si functionand la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, au un termen de 6 luni calendaristice pentru a se incadra in prevederile art. 10 alin 1 din prezentul regulament.
    (2) Societatile de administrare a investitiilor, existente si functionand la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, au un termen de 12 luni pentru a se incadra in prevederile art. 49 lit. c din prezentul regulament.
    Art. 77
    Societatilor de administrare a investitiilor prevazute la art. 74 si care nu dau curs obligatiilor instituite prin art. 75 in termenul specificat, fie li se va revoca autorizatia de functionare, fie nu li se va acorda, dupa caz.

    CAP. 12
    Raportari ale societatii de administrare a investitiilor

    Art. 78
    (1) Societatile de administrare a investitiilor vor transmite la C.N.V.M. un raport semestrial si unul anual privind propria activitate, certificate de auditorul financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizat de C.N.V.M., in termenul de raportare prevazut in instructiunile specifice ale Ministerului Finantelor Publice, in forma prevazuta in anexa nr. 6 la prezentul regulament.
    (2) Societatile de administrare a investitiilor vor transmite la C.N.V.M. rapoarte certificate de auditorul financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizat de C.N.V.M., pentru toate situatiile exceptionale aparute in activitatea lor.

    TITLUL III
    CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII

    CAP. 1
    Constituirea fondurilor deschise de investitii

    Art. 79
    Initiativa constituirii unui fond deschis de investitii apartine exclusiv societatilor de administrare a investitiilor, in conformitate cu decizia luata de catre organele de conducere ale acestora, potrivit competentelor stabilite prin actele statutare.
    Art. 80
    Fondul deschis de investitii are la baza un contract de societate civila, potrivit dispozitiilor speciale ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, dispozitiilor generale ale Codului civil referitoare la societatea civila particulara si dispozitiilor prezentului regulament.
    Art. 81
    (1) Contractul de societate civila va fi incheiat in forma scrisa de catre societatea de administrare a investitiilor care are initiativa constituirii fondului deschis de investitii si va avea continutul minim prevazut in anexa nr. 7.
    (2) Prospectul de emisiune reprezinta un contract cadru de adeziune, iar prin subscrierea de unitati de fond si semnarea formularului de subscriere, conform art. 47 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, fiecare investitor devine implicit parte a acestuia, avand drepturile si fiind tinut de obligatiile stipulate prin acesta.
    Art. 82
    (1) Fondurile deschise de investitii autorizate in baza Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 si functionand la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se pot reautoriza in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament, fara a mai necesita solicitarea autorizatiei provizorii.
    (2) Termenul de depunere a cererii de autorizare este de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    (3) Termenul de incadrare a structurii portofoliilor fondurilor deschise de investitii in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament este de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acestuia.

    CAP. 2
    Autorizarea fondurilor deschise de investitii

    Sectiunea 1
    Conditii de autorizare provizorie

    Art. 83
    (1) In vederea constituirii si autorizarii provizorii de catre C.N.V.M. a unui fond deschis de investitii, societatea de administrare a investitiilor va depune la C.N.V.M. o cerere ce va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) contractul de societate civila - in original;
    b) contractul de administrare - in original;
    c) contractul incheiat intre societatea de administrare a fondului si depozitar (va fi un contract incheiat sub conditia autorizarii provizorii a fondului si va intra in vigoare la data autorizarii acestuia) - in original;
    d) contractul de distributie de unitati de fond, daca este cazul;
    e) prospectul de emisiune (in doua exemplare, urmand ca unul dintre exemplare sa fie returnat societatii de administrare a investitiilor, impreuna cu decizia de autorizare);
    f) normele interne ale fondului;
    g) modelul formularelor de subscriere si de rascumparare a unitatilor de fond;
    h) modelul certificatului de investitor si/sau carnetului de investitor (daca este cazul);
    i) materialul publicitar (daca este cazul);
    j) dovada achitarii taxei de autorizare, platita de societatea de administrare a investitiilor in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.
    (2) Cererea va fi intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului cu numarul si data de inregistrare la C.N.V.M.
    Art. 84
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare provizorie a fondului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.
    Art. 85
    (1) In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare provizorie a constituirii fondului. Totodata, C.N.V.M. va autoriza prospectul de emisiune, va aviza, dupa caz, materialul publicitar si va emite autorizatia de administrare a respectivului fond.
    (2) Actele individuale emise in conditiile mentionate la alin. 1 se vor transmite societatii de administrare a fondului.
    Art. 86
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, pe care o va transmite societatii de administrare a fondului.

    Sectiunea 2
    Conditii de autorizare definitiva

    Art. 87
    (1) La implinirea unui termen de 12 luni de la data autorizarii provizorii, societatea de administrare a investitiilor trebuie sa faca dovada existentei a cel putin 500 de investitori ai fondului si a unei valori minime a activelor nete totale reprezentand echivalentul in lei a 70.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    (2) Dovada indeplinirii de catre fond a conditiilor enuntate mai sus se va face printr-un certificat emis de depozitarul fondului.
    (3) Certificatul se transmite la C.N.V.M. si societatii de administrare a investitiilor in termen de maxim 3 zile de la implinirea termenului de 12 luni prevazut la alin. (1), prin grija depozitarului fondului.
    (4) Daca a treia zi de la data de implinire a termenului de 12 luni de la data autorizarii cade intr-o zi stabilita prin lege ca nelucratoare, prima zi lucratoare dupa aceasta zi reprezinta termenul limita pentru depunerea certificatului.
    (5) In situatia indeplinirii conditiilor prevazute la alin. 1, C.N.V.M. va emite autorizatia de functionare a fondului, in termen de 15 zile de la data depunerii la C.N.V.M. a certificatului prevazut la alin 2.

    CAP. 3
    Continutul si forma prospectului de emisiune

    Art. 88
    (1) Prospectul de emisiune de unitati de fond va avea cel putin continutul minim prevazut in anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    (2) In plus fata de continutul stabilit in anexa nr. 8, prospectul va contine, inclus in text, urmatoarele:
    a) textul contractului de societate civila;
    b) normele interne ale fondului;
    c) contractul de administrare;
    d) contractul de depozitare;
    e) numele cotidianului national in care se vor publica notificarile;
    f) website-ul si adresa de e-mail a fondului sau a societatii de administrare a investitiilor.
    (3) Prospectul de emisiune de unitati de fond va preveni investitorii potentiali, printr-o formula standard, tiparita pe coperta prospectului, ca:
    a) investitiile in fonduri nu sunt depozite bancare, iar bancile, in calitatea lor de actionar al unei societati de administrare a investitiilor, nu ofera nici o garantie investitorului;
    b) aprobarea prospectului de emisiune de catre C.N.V.M. nu implica in nici un fel aprobarea sau evaluarea de catre C.N.V.M. a calitatii plasamentului in valori mobiliare ce urmeaza a fi oferit, ci evidentiaza respectarea de catre ofertant a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament.
    c) fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proportionale cu riscul.
    (4) Oricarui investitor in unitati de fond i se va cere, obligatoriu, sa semneze pe formularul de subscriere ca a primit, a citit prospectul si si-a insusit prevederile prospectului.
    (5) In mod obligatoriu, se vor pune la dispozitia investitorilor toate actele aditionale la prospect.
    Art. 89
    (1) Prospectul va fi editat pe hartie de calitate, fiecare pagina neavand un format mai mic de A6.
    (2) Caracterele folosite pentru text vor avea cel putin corp 10.
    (3) Situatiile financiare si alte date statistice (sau cele ce se scriu sub forma de tabel) pot fi scrise cu caractere corp 8.

    CAP. 4
    Modificari supuse autorizarii C.N.V.M.

    Art. 90
    Este supusa autorizarii C.N.V.M. orice modificare a conditiilor care au stat la baza autorizarii fondului deschis de investitii.
    Art. 91
    Cererea de autorizare a modificarii va fi insotita de documentele referitoare la si pe baza carora aceasta se va efectua, precum si de o nota informativa catre investitorii respectivului fond, prin care acestia sunt informati cu privire la modificarea a carei autorizare se solicita.
    Art. 92
    (1) C.N.V.M. va solutiona cererea de autorizare a modificarii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.
    (3) Decizia de autorizare a modificarii se va transmite societatii de administrare a fondului.
    (4) In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, pe care o va transmite societatii de administrare a fondului.
    Art. 93
    (1) C.N.V.M. va autoriza si nota informativa catre detinatorii de unitati de fond. Societatea de administrare a investitiilor va fi obligata sa o publice conform prevederilor prezentului regulament, in termen de o zi lucratoare de la data comunicarii deciziei de autorizare a modificarilor. Modificarile autorizate intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea notei informative.
    (2) Societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a transmite la C.N.V.M., in termen de 24 de ore, dovada publicarii notei informative.
    (3) C.N.V.M. va revoca decizia de autorizare a modificarilor, in situatia in care se constata ca prevederile alin. 1 nu au fost respectate, iar societatea de administrare a investitiilor si consiliul de administratie al acesteia vor fi responsabile pentru eventualele daune provocate investitorilor.

    CAP. 5
    Conditii de revocare a autorizatiei provizorii si de retragere a autorizatiei de functionare

    Art. 94
    (1) In aplicarea art. 53 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata de Legea nr. 513/2002, daca in termen de 90 de zile de la data autorizarii provizorii, un fond deschis de investitii nu a ajuns la un numar de cel putin 100 de detinatori de unitati de fond sau daca valoarea totala a unitatilor de fond subscrise nu a ajuns la volumul minim reprezentand echivalentul in lei a 30.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R., C.N.V.M. va revoca autorizatia provizorie.
    (2) Dovada indeplinirii de catre fond a conditiilor enuntate mai sus se va face printr-un certificat emis de depozitarul fondului.
    (3) Certificatul se transmite la C.N.V.M. si societatii de administrare a investitiilor in termen de 3 zile de la data de implinire a termenului de 90 de zile prevazut la alin. (1), prin grija depozitarului fondului.
    (4) Daca a treia zi de la data de implinire a termenului de 90 de zile de la data autorizarii cade intr-o zi stabilita prin lege ca nelucratoare, prima zi lucratoare dupa aceasta zi reprezinta termenul limita pentru depunerea certificatului.
    Art. 95
    In situatia revocarii autorizatiei provizorii a fondului in conditiile prevazute la art. 94 alin. 1, societatea de administrare a fondului va rambursa investitorilor intreaga valoare la zi a unitatilor de fond, in termen de 15 zile.
    Art. 96
    (1) Pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 87 alin. 1, C.N.V.M. va retrage autorizatia de functionare a fondului.
    (2) In situatia retragerii autorizatiei de functionare a fondului in conditiile prevazute la alin. 1, societatea de administrare a investitiilor va face demersurile in vederea declansarii procedurii de lichidare a fondului, in conformitate cu prevederile capitolului IX, din prezentul titlu.
    Art. 97
    (1) Daca, ulterior atingerii pragului de 500 de investitori, numarul acestora scade si se mentine timp de 60 de zile lucratoare consecutive sub 450, in ziua urmatoare implinirii acestui termen, societatea de administrare a fondului va raporta aceasta situatie la C.N.V.M., care va retrage autorizatia de functionare a respectivului fond deschis de investitii.
    (2) Depozitarul este obligat sa comunice la C.N.V.M. aparitia situatiei prevazute la alin. (1) in termen de maximum 3 zile.
    (3) In situatia retragerii autorizatiei de functionare a fondului in conditiile prevazute la alin. 1, societatea de administrare a investitiilor va face demersurile in vederea declansarii procedurii de lichidare a fondului in conformitate cu prevederile capitolului IX, din prezentul titlu.
    Art. 98
    (1) Autorizatia unui fond deschis de investitii se va retrage de catre C.N.V.M. in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
    a) timp de 20 de zile lucratoare consecutive valoarea unitara a activului net scade continuu;
    b) valoarea unitara a activului net scade in mod cumulat cu mai mult de 25% in intervalul prevazut la lit. a).
    (2) In ziua imediat urmatoare indeplinirii conditiilor cumulative de mai sus, depozitarul fondului va raporta aceasta situatie la C.N.V.M. si societatii de administrare a investitiilor.
    (3) Daca ziua urmatoare indeplinirii conditiilor cumulative cade intr-o zi stabilita prin lege ca nelucratoare, prima zi lucratoare dupa aceasta zi reprezinta termenul limita pentru notificarea acestei situatii.
    (4) In situatia retragerii autorizatiei de functionare a fondului in conditiile prevazute la alin. 1, societatea de administrare a investitiilor va face demersurile in vederea declansarii procedurii de lichidare a fondului, in conformitate cu prevederile capitolului IX, titlul III din prezentul regulament.

    CAP. 6
    Investitii si conditii de lichiditate

    Sectiunea 1
    Tipuri de investitii

    Art. 99
    Activele incadrate la art. 63 lit a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, constau in valori mobiliare neinscrise la cota unei piete reglementate.
    Art. 100
    (1) Activele incadrate la art. 63 lit b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 constau in bilete la ordin/cambii emise de persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - au scadenta de maxim 90 de zile;
    - titlurile de valoare emise de acelasi emitent nu pot depasi 2,5% din activul total al fondului;
    - sunt garantate cu instrumente financiare sau ipoteci de rang cel mult II, a caror valoare de piata la data achizitiei biletelor la ordin acopera cel putin 120% din valoarea biletelor la ordin/cambiilor la data scadentei;
    - instrumentele financiare prin care se garanteaza biletele la ordin/cambiile nu conduc la incalcarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002.
    (2) Se asimileaza investitiilor in instrumentele prevazute la art. 62 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, investitiile in contracte de report avand ca suport aceste instrumente.
    Art. 101
    Activele incadrate la art. 63 lit c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 constau in: instrumente financiare derivate, contracte de report avand ca suport alte instrumente decat cele prevazute la art. 66 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, certificate de depozit. Aceste instrumente, precum si activele lor suport, nu trebuie sa conduca la incalcarea restrictiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 (referitoare la plasamentele in valori mobiliare ale unui emitent si la plasamentele bancare).

    Sectiunea 2
    Conditii de lichiditate a valorilor mobiliare in care investesc fondurile

    Art. 102
    Valorile mobiliare prevazute la art. 62 alin. 1 lit. a), b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa fi fost tranzactionate in ultimele 30 de zile, fara a se lua in calcul suspendarile de la tranzactionare in cazul unei oferte publice de vanzare pentru valorile mobiliare obiect al ofertei, in cazul fuziunii sau divizarii emitentului, in caz de modificare a capitalului social al emitentului;
    - emitentul sa nu fi fost subiect al unei masuri sanctionatorii a C.N.V.M. sau a autoritatilor similare de pe pietele straine unde se tranzactioneaza, in ultimele 90 de zile pentru incalcarea prevederilor legale specifice pietei de capital.

    Sectiunea 3
    Conditii de lichiditate a fondurilor

    Art. 103
    (1) In scopul asigurarii lichiditatii, fondurile vor mentine minimum 30% din valoarea totala a activelor in numerar, instrumentele prevazute la art. 66 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, sau alte active lichide. Prin alte active lichide se intelege depozitele bancare si acele valori mobiliare cotate pe piete reglementate care satisfac urmatoarele conditii:
    - au fost tranzactionate in cel putin jumatate din sedintele de tranzactionare din ultimul trimestru;
    - valoarea totala a valorilor mobiliare emise de un emitent si detinute de fond nu depaseste 10% din volumul mediu zilnic tranzactionat pe piata reglementata in ultimul trimestru.
    (2) Evaluarea respectarii cerintelor de lichiditate de catre un fond se va face de catre depozitar si va fi raportata saptamanal de catre acesta.

    Sectiunea 4
    Reguli privind depasirea limitei de 5%, pana la 10%, din activele unui fond in valori mobiliare ale aceluiasi emitent

    Art. 104
    Un organism de plasament colectiv in valori mobiliare poate sa investeasca mai mult de 5%, pana la 10%, din activele sale in valori mobiliare ale aceluiasi emitent in urmatoarele conditii:
    - emitentul este inscris la categoria I a unei piete reglementate romane sau straine;
    - valorile mobiliare au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile;
    - emitentul sa nu fi fost subiect al unei masuri sanctionatorii a C.N.V.M. sau a autoritatilor similare de pe pietele straine unde se tranzactioneaza, in ultimele 90 de zile, pentru incalcarea prevederilor legale specifice pietei de capital.

    Sectiunea 5
    Reguli de contractare a imprumuturilor

    Art. 105
    (1) In conditiile art. 33 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, societatile de administrare a investitiilor pot decide contractarea de imprumuturi in numele si pe contul fondurilor deschise de investitii pe care le administreaza de la societati bancare autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei sa isi desfasoare activitatea in Romania.
    (2) Nu pot acorda imprumuturi fondurilor deschise de investitii bancile care desfasoara activitati de depozitare pentru respectivele fonduri.
    (3) Imprumuturile pot fi contractate numai in scopul asigurarii de lichiditati pentru onorarea cererilor de rascumparare inregistrate.
    Art. 106
    (1) C.N.V.M. va acorda avizul pentru contractarea de imprumuturi numai cu conditia ca valoarea activelor fondului constituite drept garantii reale pentru contractarea imprumutului sa nu depaseasca 10% din activele fondului, din care se scade valoarea cererilor de rascumparare deja inregistrate.
    (2) In vederea obtinerii avizului C.N.V.M., societatea de administrare a investitiilor trebuie sa depuna o cerere insotita de un raport de fundamentare a imprumutului, in care sa se mentioneze cuantumul sumei ce urmeaza a fi imprumutata, moneda in care este denominata suma imprumutata, durata imprumutului, care nu poate depasi 30 de zile, sursa de finantare, garantiile solicitate de catre aceasta, precum si clauzele esentiale ale contractului de imprumut.
    (3) C.N.V.M. va emite avizul de contractare a imprumutului in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii.
    (4) C.N.V.M. poate refuza justificat acordarea avizului in cazul in care contractarea unui imprumut de catre fond incalca prevederile legii sau ale prezentului regulament sau daca, desi nu se incalca prevederile legale, nu exista justificarea contractarii imprumutului sau daca termenii contractuali ai imprumutului sunt de natura sa perturbe in mod grav activitatea fondului.

    CAP. 7
    Reguli de evaluare a activelor fondurilor, de calculare a valorii activului net si a valorii unitatilor de fond

    Sectiunea 1
    Reguli de evaluare a activelor fondurilor

    Art. 107
    Valori mobiliare cotate si tranzactionate pe pietele reglementate
    (1) Valoarea titlurilor cotate trebuie sa corespunda preturilor practicate pe pietele reglementate pe care sunt admise spre tranzactionare, la data de calcul, in conformitate cu dispozitiile de mai jos.
    (2) Atunci cand sunt admise spre tranzactionare pe mai multe piete reglementate, atat din tara, cat si din strainatate, valoarea care se va lua in considerare trebuie sa reflecte preturile practicate pe piata care prezinta cea mai mare lichiditate si frecventa a tranzactionarii din punctul de vedere al acelei valori mobiliare.
    (3) Valoarea la care sunt luate in calculul activului total valorile mobiliare cotate reprezinta pretul de referinta al pietei pe care sunt tranzactionate.
    (4) In cazul in care valoarea mobiliara reprezinta o obligatiune admisa spre tranzactionare pe o piata reglementata, pot fi stabilite si alte criterii in scopul evaluarii, precum:
    a) criterii identice cu cel la care se face referire la alin. (3), in cazul in care valorile mobiliare sunt tranzactionate pe pietele specializate, recunoscute si indeplinind conditiile de transparenta si necesitate de asigurare a informatiilor;
    b) similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix (de exemplu, depozitele bancare). In prospect si in regulile fondului se va specifica care dintre cele doua criterii se aplica. Aceasta prevedere a documentelor fondului se va mentine constanta pentru cel putin 1 an.
    (5) Actiunile care nu au fost tranzactionate in ultimele 90 de zile vor fi evaluate conform art. 108. In cazul in care aceasta evaluare nu se poate realiza, vor fi incluse in cazul activului total la valoare zero.
    Art. 108
    Valori mobiliare care nu sunt inscrise la cota unei burse de valori sau tranzactionate pe o piata reglementata
    (1) Actiunile neinscrise la cota unei burse de valori sau care nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata vor fi evaluate la cea mai mica dintre valoarea de achizitie si valoarea contabila pe actiune (determinata prin raportarea pozitiei "Capitaluri proprii" din bilantul contabil depus la Ministerul Finantelor Publice, la numarul de actiuni emise). Valoarea contabila pe actiune se recalculeaza in termen de 10 zile de la data de depunere la Ministerul Finantelor Publice a situatiilor financiare.
    (2) Daca se achizitioneaza in transe diferite valori mobiliare necotate emise de acelasi emitent, pretul luat in calcul va fi minimul dintre pretul de achizitie ponderat si ultima valoare contabila pe actiune.
    (3) Pentru valorile mobiliare cu venit fix (de exemplu obligatiuni) se aplica metoda de evaluare de la art. 109.
    Art. 109
    Alte instrumente de plasament
    (1) Depozitele la termen vor fi evaluate pe baza valorii de achizitie si a dobanzii aferente perioadei scurse de la data achizitiei. Aceeasi metoda de evaluare se aplica tuturor instrumentelor cu venit fix (obligatiuni, titluri de stat).
    (2) In cazul in care dobanda se ramburseaza sistematic sub forma de cupon, data luata in calcul este data platii efective a urmatorului cupon. In situatia in care emitentul nu efectueaza plata unui cupon, valoarea cuponului va fi luata in calcul la valoare zero.
    (3) Orice alte instrumente financiare vor fi evaluate pe baza valorii nominale ori a criteriilor mentionate in art. 107 alin. (4). In prospect si in normele interne ale fondului se va specifica care dintre cele doua criterii se aplica. Aceasta prevedere a documentelor fondului se va mentine constanta pentru cel putin 1 an.
    Art. 110
    Instrumente financiare derivate
    (1) Evaluarea instrumentelor financiare derivate trebuie sa ia in considerare preturile determinate conform prevederilor art. 107 alin. (1) - (3) de pe piata pe care acele instrumente sunt tranzactionate.
    (2) In cazul instrumentelor neadmise spre cotare pe pietele reglementate, respectiva evaluare trebuie sa respecte principiul valorii reale.
    (3) In urma aplicarii principiului mentionat la alin. (2), depozitarii trebuie sa adopte criterii bazate pe cerere si oferta, facute publice pietei prin mijloace specializate de informare. Aceste criterii trebuie mentionate in normele interne ale fondului deschis de investitii.
    (4) Acolo unde aplicarea dispozitiilor alin. (3) este imposibila, trebuie adoptate metode de evaluare universal folosite si recunoscute pe pietele financiare, asigurand compatibilitatea dintre prognozele realizate si valorile pietei.
    (5) Fondurile deschise de investitii vor investi in instrumente financiare derivate numai in scopul acoperirii riscului.

    Sectiunea 2
    Reguli de calcul al activelor fondului

    Art. 111
    (1) Calculul valorii nete unitare a activelor unui fond deschis de investitii la o anumita data se realizeaza dupa urmatoarea formula:

    Valoarea neta unitara      Valoarea neta a activelor fondului la acea data
    a activelor la acea data = -----------------------------------------------
                               Numar total de unitati de fond in circulatie la
                               acea data

    (2) Valoarea neta unitara a activelor se calculeaza fara utilizarea zecimalelor, prin metoda rotunjirii la cel mai apropiat numar intreg.
    Art. 112
    Valoarea neta a activelor unui fond deschis de investitii se calculeaza prin scaderea obligatiilor din valoarea totala a activelor:

    Valoarea neta a    = Valoarea totala a  - Valoarea obligatiilor
    activelor fondului   activelor fondului

    Art. 113
    Numarul de unitati de fond aflate in circulatie se stabileste ca diferenta intre numarul de unitati de fond emise si numarul de unitati de fond rascumparate la o anumita data.
    Art. 114
    Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza zilnic, insumandu-se:
    a) totalitatea valorilor mobiliare din portofoliu (actiuni, obligatiuni, instrumente financiare ale administratiei publice centrale si locale, instrumente financiare derivate, instrumente financiare incadrate de C.N.V.M. in aceasta categorie);
    b) depozitele bancare;
    c) disponibilul din conturile curente si cel din conturile fondului asimilate conturilor curente. Prin conturi asimilate celor curente se intelege conturile de client ale fondului deschise la societatile de intermediere financiara si conturile de creante in care sunt evidentiate sumele aflate in tranzit (de exemplu transferuri bancare), pe baza documentelor primare justificative - ordin de transfer bancar;
    d) numerarul din casierie;
    e) valoarea altor active calificate de C.N.V.M. ca echivalente ale valorilor mobiliare;
    f) valoarea altor active reprezentate de titluri calificate de C.N.V.M. ca instrumente de investitii ale fondurilor (certificate de depozit, bonuri de tezaur etc.).
    Art. 115
    (1) Obligatiile unui fond sunt:
    a) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor;
    b) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului;
    c) cheltuieli cu comisioanele datorate societatilor de servicii de investitii financiare;
    d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare;
    e) cheltuieli cu dobanzi, in cazul situatiei prevazute la art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002;
    f) cheltuieli de emisiune;
    g) cheltuieli cu comisioanele si taxele datorate C.N.V.M. in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.
    (2) In situatii in care apar alte categorii de cheltuieli decat cele mentionate la alin. 1, acestea vor fi mentionate distinct in prospectul de emisiune.
    Art. 116
    Cheltuielile de infiintare, de distributie, de publicitate, precum si cele cu auditul legal si contabil al fondurilor deschise de investitii vor fi suportate de catre societatea de administrare a investitiilor.
    Art. 117
    Cheltuielile se inregistreaza zilnic, avand in vedere urmatoarele:
    (1) Repartizarea cheltuielilor nu conduce la variatii semnificative in valoarea activelor unitare;
    (2) Cheltuielile sunt planificate lunar, inregistrate zilnic in calculul valorii activului net si reglate la sfarsitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);
    (3) Cheltuielile sunt estimate zilnic, inregistrate si reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte comisioane decat cele descrise mai sus).
    Art. 118
    (1) Pretul de emisiune este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat si certificat de depozitar pe baza documentelor transmise acestuia de societatea de administrare a investitiilor pentru ziua lucratoare anterioara, la care se adauga comisionul de cumparare (daca este prevazut de prospectul de emisiune).
    (2) Informatiile si documentele transmise depozitarului de catre societatea de administrare a investitiilor sunt informatii certe, avand la baza documente primare justificative.
    (3) In cazul in care cumpararea de unitati de fond se realizeaza prin virament bancar, pretul de emisiune luat in calcul este cel valabil in ziua in care banii intra in contul fondului.
    (4) In situatia cumpararii in numerar, pretul de emisiune este acela valabil in ziua cumpararii.
    (5) O persoana ce a cumparat unitati de fond prin virament bancar devine investitor al fondului respectiv la data la care banii intra in contul fondului. In cazul in care plata unitatilor de fond se face in numerar, persoana devine investitor la momentul platii.
    Art. 119
    Pretul de rascumparare este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculat si certificat de depozitar, pe baza informatiilor si documentelor transmise acestuia de societatea de administrare a investitiilor pentru ziua lucratoare anterioara, din care se scad comisionul de rascumparare (daca este prevazut de prospectul de emisiune) si celelalte taxe legale.
    Art. 120
    (1) Valoarea activului total, valoarea activului net, pretul de emisiune si pretul de rascumparare se exprima in lei.
    (2) In situatia in care unele elemente de activ sunt denominate in valute liber convertibile, pentru transformarea in lei se utilizeaza cursul de referinta comunicat de B.N.R. in ziua efectuarii calculului.
    (3) In celelalte situatii se utilizeaza cursul de referinta al monedei respective fata de Euro, comunicat de Banca Nationala a tarii in moneda careia este denominat elementul de activ, si cursul Euro/Rol comunicat de B.N.R. la data efectuarii calculului.
    Art. 121
    (1) In situatia in care valoarea unitara a activului net creste sustinut pe o perioada de 3 ani consecutivi, societatea de administrare a investitiilor poate solicita C.N.V.M. aprobarea conversiei unitatilor de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel incat valoarea unitatilor de fond sa nu scada sub echivalentul in lei al unui Euro, la data efectuarii conversiei.
    (2) Aprobarea si notificarea catre investitori a conversiei unitatilor de fond se va realiza cu respectarea prevederilor art. 90 - 93 din prezentul regulament.

    CAP. 8
    Fuziunea fondurilor deschise de investitii

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 122
    Fuziunile intre fondurile deschise de investitii se pot realiza prin urmatoarele metode:
    a) absorbtia unuia sau mai multor fonduri de catre alt fond;
    b) crearea unui nou fond deschis de investitii prin contopirea a doua sau mai multe fonduri.
    Art. 123
    Fuziunea prin absorbtie se realizeaza prin transferul tuturor activelor care apartin unuia sau mai multor fonduri deschise de investitii catre alt fond, fondul dominant, si atrage dizolvarea fondului/fondurilor incorporate in acest fel.
    Art. 124
    Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investitii, caruia fondurile care fuzioneaza ii transfera in intregime activele lor, astfel avand loc dizolvarea acestora.
    Art. 125
    Initiativa fuziunii a doua sau mai multe fonduri deschise de investitii apartine societatii/societatilor de administrare a investitiilor care administreaza respectivele fonduri. Prin fuziune, societatea/societatile de administrare a investitiilor trebuie sa urmareasca exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmeaza a fuziona.
    Art. 126
    (1) Societatea/societatile de administrare a investitiilor va (vor) transmite la C.N.V.M. notificarea privind intentia de fuziune a fondurilor insotita de proiectul pe baza caruia se va realiza fuziunea.
    (2) In termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii notificarii privind fuziunea, C.N.V.M. va suspenda emisiunea si rascumpararea unitatilor de fond ale fondurilor implicate in procesul de fuziune.
    (3) Decizia de suspendare va intra in vigoare la 15 zile de la data comunicarii de catre C.N.V.M. In termen de 5 zile de la data acestei comunicari, societatea/societatile de administrare a investitiilor este/sunt obligate sa publice si sa faca dovada publicarii a intentiei de fuziune si a datei la care va fi suspendata emisiunea si rascumpararea unitatilor de fond ale fondurilor implicate in fuziune.
    (4) In vederea protectiei investitorilor, societatea/societatile de administrare a investitiilor are/au obligatia de a preciza in anuntul privind fuziunea faptul ca, in urma procedurii de fuziune, nu este garantata o valoare a unitatii de fond egala cu cea detinuta anterior.
    (5) Societatea/societatile de administrare a investitiilor are/au obligatia de a onora toate cererile de rascumparare depuse in aceasta perioada.
    Art. 127
    (1) In situatia in care un fond autorizat definitiv absoarbe unul sau mai multe fonduri autorizate provizoriu/definitiv, C.N.V.M. va retrage autorizatia de functionare a fondurilor absorbite, fondul absorbant continuand sa functioneze in conditiile prezentului regulament.
    (2) In situatia in care un fond autorizat provizoriu absoarbe unul sau mai multe fonduri autorizate provizoriu/definitiv, C.N.V.M. va retrage autorizatia de functionare a fondurilor absorbite, iar fondul absorbant isi va continua existenta normal, urmand sa indeplineasca conditiile art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 in functie de momentul fuziunii.
    (3) In situatia in care fuzioneaza prin contopire mai multe fonduri autorizate provizoriu/definitiv, C.N.V.M. va retrage autorizatia de functionare a fondurilor implicate in procesul de fuziune si va autoriza provizoriu fondul rezultat.
    Art. 128
    Depozitarii fondurilor implicate in procesul de fuziune vor depune la C.N.V.M. un certificat constatator referitor la numarul de investitori si valoarea activului net ale fondurilor implicate, urmand ca dupa finalizarea fuziunii, depozitarul fondului rezultat sa depuna un certificat similar, care sa ateste situatia noului fond.
    Art. 129
    Fondurile astfel fuzionate vor fi administrate de catre o singura societate de administrare a investitiilor.

    Sectiunea 2
    Transferul activelor si al unitatilor de fond

    Art. 130
    In scopul implementarii fuziunii, trebuie adoptate criterii de evaluare identice pentru acelasi tip de valori mobiliare care constituie active ale fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie sa fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.
    Art. 131
    Nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor, ca urmare a procesului de fuziune.
    Art. 132
    Caracterul adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si al ratei de conversie a unitatilor de fond ale fondurilor implicate in fuziune trebuie evaluat de catre auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizati de C.N.V.M.

    CAP. 9
    Lichidarea fondurilor deschise de investitii

    Art. 133
    (1) In situatiile prevazute la art. 96, art. 97 si art. 98 cu privire la lichidarea fondurilor deschise de investitii, in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de functionare a fondului deschis de investitii, societatea de administrare a investitiilor va incheia un contract cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizat de C.N.V.M., care poate fi si altul decat cel cu care are incheiat contract societatea de administrare a investitiilor in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament, desemnand auditorul ca administrator al lichidarii.
    (2) Contractul va cuprinde obligatiile si responsabilitatile administratorului lichidarii, care trebuie sa fie in concordanta cu prevederile Legii nr. 525/2002, ale Legii nr. 513/2002 si ale reglementarilor emise in temeiul acestora.
    (3) O copie a contractului incheiat va fi transmisa C.N.V.M., precum si dovada solicitarii si analizarii a cel putin trei oferte, astfel incat pretul contractului sa fie minim.
    (4) Plata administratorului lichidarii se va face din fondurile acumulate prin lichidarea activelor fondului deschis de investitii.
    (5) Administratorul lichidarii poate subcontracta cu persoane fizice sau juridice in scopul obtinerii asistentei si expertizei in indeplinirea indatoririlor si obligatiilor sale, fiind direct raspunzator pentru modul in care acestia isi executa indatoririle. Toti acesti subcontractori, precum si indatoririle sau obligatiile lor trebuie sa fie mentionate in contractul incheiat intre societatea de administrare a investitiilor si administratorul lichidarii. Administratorul lichidarii este raspunzator pentru plata comisioanelor si a cheltuielilor catre toti subcontractorii.
    Art. 134
    Obligatia fundamentala a administratorului lichidarii este de a actiona in interesul detinatorilor de unitati de fond.
    Art. 135
    In urma incheierii contractului descris mai sus, administratorul lichidarii va pune imediat toate activele sub sigiliu si va lua masurile necesare pentru conservarea acestor active. Administratorul lichidarii va lua in custodie copii de pe toate inregistrarile si evidentele contabile referitoare la fondurile deschise de investitii si care sunt pastrate la zi de catre societatea de administrare a investitiilor si de catre depozitar, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 136
    (1) In decurs de 20 de zile lucratoare de la data incheierii contractului, administratorul lichidarii este obligat sa intocmeasca un inventar complet al activelor si al obligatiilor. In timpul acestei perioade, administratorul lichidarii va pregati un raport privind inventarierea, care va cuprinde, fara a se limita la:
    - o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piata si a obligatiilor prezente ale fondului;
    - o lista a tuturor detinatorilor de unitati de fond, numarul si valoarea unitatilor de fond detinute de fiecare anterior inceperii procesului de lichidare;
    - o esalonare a datelor la care se face lichidarea activelor si la care va avea loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.
    (2) Administratorul lichidarii va inainta copii de pe acest raport societatii de administrare a investitiilor si C.N.V.M. si il va publica in Buletinul C.N.V.M.
    Art. 137
    Administratorul lichidarii va alege o banca din Romania sau sucursala din Romania a unei banci straine, care se bucura de o buna reputatie si de bonitate financiara, in scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidarii va exercita exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea in acest cont a altor fonduri decat a celor rezultate in urma lichidarii.
    Art. 138
    (1) Administratorul lichidarii va finaliza lichidarea in decurs de 30 de zile lucratoare de la data publicarii. Toate fondurile provenite din lichidarea activelor trebuie depuse in contul mentionat la art. 137.
    (2) Administratorul lichidarii va avea obligatia sa lichideze activele fondului deschis de investitii la valoarea maxima oferita de piata.
    (3) Administratorul lichidarii poate solicita C.N.V.M. 30 de zile lucratoare, suplimentar fata de cele 30 de zile lucratoare mentionate la alin. (1), in care sa se procedeze la lichidarea activelor. C.N.V.M. poate aproba cererea pentru cele 30 de zile lucratoare suplimentare, daca aceasta este intemeiata.
    Art. 139
    (1) Dupa ce incheie lichidarea tuturor activelor, administratorul lichidarii va incepe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, in conformitate cu datele esalonate in cadrul raportului de inventariere.
    (2) Inaintea distribuirii acestor sume, administratorul lichidarii va plati toate cheltuielile legate de lichidare, precum si orice alte costuri si datorii restante ale fondului deschis de investitii. Administratorul lichidarii va tine evidenta pentru toti banii retrasi in acest scop din sumele obtinute in urma lichidarii.
    (3) In urma lichidarii, administratorul lichidarii va repartiza sumele rezultate din vanzarea activelor detinatorilor de unitati de fond, in decursul a 10 zile lucratoare de la terminarea lichidarii. Sumele nete vor fi repartizate strict pe baza numarului de unitati de fond detinute de fiecare investitor la data inceperii lichidarii, pe baza principiului tratamentului egal, echitabil si nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii (data inregistrarii cererii de rascumparare, numarul de unitati de fond detinute etc.).
    Art. 140
    (1) Administratorul lichidarii va intocmi raportul final, expunand rezultatele lichidarii si distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, din care sa reiasa modalitatea de plata a sumelor cuvenite investitorilor, si va face dovada efectuarii platilor respective. Raportul final va fi inaintat C.N.V.M. si publicat prin intermediul mediilor de publicitate mentionate in prospectul de emisiune al fondului si in Buletinul C.N.V.M.
    (2) Dupa efectuarea tuturor platilor, administratorul lichidarii va proceda la inchiderea contului bancar.

    CAP. 10
    Reguli de transparenta

    Art. 141
    (1) Societatea de administrare a investitiilor va intocmi, va publica si va transmite C.N.V.M. rapoarte pentru primul si al treilea trimestru, raportul pentru primul semestru si raportul anual privind fondurile avute in administrare. Raportul anual va fi auditat de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizati de C.N.V.M.
    (2) Publicarea acestor rapoarte se va face in Buletinul C.N.V.M. si pe website-ul societatii de administrare a investitiilor, iar in cotidianul national mentionat in prospectul de emisiune al fondului se va publica, in termen de 3 zile, un anunt destinat investitorilor in care se va mentiona aparitia acestor rapoarte precum si modalitatea in care se pot obtine aceste rapoarte la cerere, in mod gratuit.
    (3) Rapoartele mentionate la alin. (1) vor fi transmise la C.N.V.M. si publicate dupa cum urmeaza:
    a) raportul pentru primul si al treilea trimestru, in termen de 30 zile de la incheierea trimestrului respectiv;
    b) raportul pentru primul semestru si raportul anual, in termen de 90 de zile de la incheierea semestrului, respectiv anului in cauza.
    (4) Depozitarul va intocmi si va transmite la C.N.V.M. raportari saptamanale cu detalierea activelor, a numarului de investitori, valoarea activului net, pentru fiecare zi, pentru fondurile ale caror active le depoziteaza.
    (5) C.N.V.M. poate solicita ori de cate ori considera necesar detalierea rapoartelor prevazute la alin. (4), obligatia depozitarului fiind de a raspunde solicitarii in termen de 3 zile lucratoare.
    Art. 142
    Rapoartele societatii de administrare a investitiilor vor cuprinde in mod obligatoriu:
    (1) In ceea ce priveste obiectivele fondului:
    a) strategia urmata de societatea de administrare a investitiilor pentru atingerea obiectivelor;
    b) o trecere in revista a activitatilor de investitii desfasurate de societate in perioada de raportare, cu referire la normele in vigoare;
    c) schimbarile semnificative in continutul prospectului de emisiune al fondului in perioada la care se refera raportul;
    d) evolutia valorii unitare a activului net de la constituirea fondului, evidentiind valoarea maxima si minima;
    e) orice alta informatie semnificativa care le-ar putea oferi investitorilor posibilitatea de a judeca in cunostinta de cauza evolutia activitatii fondului in timpul acestei perioade si rezultatul acestei activitati la sfarsitul perioadei respective.
    (2) Raportul auditorului financiar asupra activitatii fondului si asupra realitatii informatiilor prezentate in raportul societatii de administrare a investitiilor, pentru raportul anual.
    (3) Situatia activelor si obligatiilor fondului, calculate pe trimestru, semestru, an, asa cum acestea sunt descrise in anexa nr. 9 la prezentul regulament.

    CAP. 11
    Publicitatea fondurilor deschise de investitii

    Art. 143
    Prin publicitatea unui fond deschis de investitii se intelege difuzarea oricarei informatii, circulare, reclame, scrisori, materiale de televiziune, radio, internet sau orice material publicitar, in scopul informarii corecte si transparente a investitorilor.
    Art. 144
    Difuzarea oricarui material publicitar, de catre sau despre un fond deschis de investitii, este permisa numai cu conditia ca respectivul fond sa fi fost autorizat de catre C.N.V.M. Materialul publicitar va fi transmis la C.N.V.M. spre avizare, inainte de publicarea lui.
    Art. 145
    Este interzisa publicarea de materiale publicitare inainte de publicarea prospectului de emisiune al fondului, autorizat de C.N.V.M.
    Art. 146
    Informatiile publicate intr-un material publicitar vor respecta urmatoarele principii generale:
    a) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar va fi formulat astfel incat sa nu induca in eroare investitorii;
    b) informatiile cuprinse in materialele publicitare vor fi clare, corecte si conforme cu cele cuprinse in prospectul de emisiune al fondului;
    c) orice material publicitar va contine avertizarea "Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!";
    d) se vor indica sursele de provenienta a informatiilor continute de materialele publicitare (date statistice, rezultatele activitatii de cercetare, alte surse);
    e) formularile de genul "cea mai mare societate de administrare", "cel mai bun fond" etc. nu vor fi admise;
    f) daca sunt publicate performante anterioare ale fondului, datele statistice vor fi aferente unei perioade de cel putin un an, la data publicarii. Pentru fondurile autorizate de mai putin de un an, datele statistice publicate vor fi aferente unei perioade de cel putin un semestru/trimestru/luna, dupa caz. Se va adauga obligatoriu urmatoarea declaratie: "Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare".
    g) informatiile si mentiunile obligatorii vor fi tiparite cu caractere de aceeasi marime.
    Art. 147
    Orice material publicitar elaborat si distribuit pentru un fond deschis de investitii autorizat de C.N.V.M. va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea completa, numarul de inregistrare in Registrul C.N.V.M. si numarul deciziei de autorizare C.N.V.M., ale societatii de administrare a investitiilor si ale fondului deschis de investitii;
    b) sediul, adresa de website si de e-mail si numarul de telefon ale societatii de administrare a investitiilor, datele de identificare ale depozitarului, precum si numarul de telefon si adresa de e-mail la care pot apela persoanele interesate pentru a solicita informatii cu privire la modul in care pot obtine prospectul de emisiune, formularul de subscriere si formularul de rascumparare.
    Art. 148
    In materialele publicitare sunt interzise:
    a) estimari sau pronosticuri privitoare la realizarile viitoare ale fondului;
    b) comparatii intre realizari si orice alte aspecte ale diferitelor fonduri;
    c) utilizarea declaratiilor investitorilor anteriori, prezenti sau potentiali.
    Art. 149
    Publicitatea prin intermediul televiziunii se va limita la mentionarea unor informatii generale cu privire la fond, ca de exemplu: denumirea fondului si a societatii de administrarea investitiilor, adresa, numarul de telefon, adresa de website si de e-mail, precum si obiectivele investitionale ale fondului, fara nici un element de natura sa influenteze decizia investitorului; spotul publicitar va contine avertizarea "Cititi Prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!".
    Art. 150
    Publicitatea prin intermediul radio se va face in conformitate cu prevederile articolelor de mai sus referitoare la difuzarea materialelor publicitare.

    CAP. 12
    Oferirea in Romania de unitati de fond ale fondurilor deschise de investitii din tari membre ale Uniunii Europene

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 151
    Prezentele dispozitii se refera la oferirea in Romania de unitati de fond ale fondurilor deschise de investitii straine si se aplica fondurilor deschise de investitii armonizate cu Directiva Europeana nr. 85/611/EEC cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 152
    Fondurile deschise de investitii ale caror unitati de fond vor fi autorizate sa fie oferite pe teritoriul Romaniei vor trebui sa respecte prevederile aplicabile ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament referitoare la publicitate.

    Sectiunea 2
    Autorizarea si documentatia necesara

    Art. 153
    (1) Societatile de administrare a investitiilor, persoane juridice straine, ale fondurilor deschise de investitii ale caror unitati de fond vor fi oferite pe teritoriul Romaniei vor trebui sa solicite o autorizatie de la C.N.V.M.
    (2) Cererea de autorizare va fi intocmita de reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului deschis de investitii strain si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) un atestat emis de autoritatea competenta din tara de provenienta prin care sa se certifice faptul ca fondul deschis de investitii a fost autorizat si respecta in totalitate prevederile Directivei Europene nr. 85/611/EEC cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) regulile fondului deschis de investitii, insotite de un atestat emis de autoritatea competenta din tara de provenienta a fondului, prin care sa se certifice ca acest act este cel autorizat si in vigoare;
    c) ultimul prospect de emisiune autorizat de autoritatea competenta din statul de provenienta si un atestat emis de autoritatea competenta, prin care sa se certifice ca acesta este ultimul prospect autorizat, in cazul in care acesta face obiectul autorizarii si controlului preventiv in statul de origine;
    d) un document informativ destinat publicului, care va contine informatii privind modul in care se va face emiterea, subscrierea si rascumpararea de unitati de fond in Romania, alte elemente de identificare a fondului deschis de investitii, autorizatia emisa de autoritatea competenta si o precizare din care sa reiasa faptul ca protectia investitorilor este asigurata de legea aplicabila din tara de origine; acest document va fi anexat la prospectul de emisiune ce va fi publicat in Romania;
    e) ultimele raportari semestriale si anuale publicate;
    f) o nota informativa privind modul de organizare a oferirii de unitati de fond in Romania si modul in care se va asigura respectarea drepturilor patrimoniale ale investitorilor rezidenti in Romania, precum si alte aspecte tehnice legate de modul de functionare, avand continutul minim prevazut in anexa nr. 10;
    g) lista entitatilor insarcinate cu distribuirea de unitati de fond in Romania si indicarea bancii corespondente, precum si contractele incheiate cu acestea de catre societatea de administrare a fondului deschis de investitii strain;
    h) informatii privind modalitatea adoptata (cotidianele nationale) pentru publicarea valorii unitare a activului net, valoarea totala a activului net, numarul de investitori precum si alte informatii;
    i) o adresa din partea autoritatii competente din statul unde este autorizat fondul deschis de investitii din care sa reiasa prevederile legale aplicabile privind protectia investitorilor, precum si fondul de garantare al investitorilor, daca este cazul.
    (3) Documentele mentionate la punctele a), b), c), e) si i) vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele mentionate la punctele d) si g), precum si informatiile prevazute la punctele f) si h) vor fi intocmite in limba romana.
    Art. 154
    (1) C.N.V.M. va solutiona cererea de autorizare a oferirii de unitati de fond in Romania a fondului deschis de investitii strain in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor, sub sanctiunea respingerii cererii. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.
    Art. 155
    (1) In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare a ofertei de unitati de fond pe teritoriul Romaniei pentru fondul deschis de investitii.
    (2) Decizia de autorizare a ofertei se va transmite societatii de administrare a fondului.
    Art. 156
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, pe care o va transmite societatii de administrare a fondului.

    Sectiunea 3
    Banca corespondenta

    Art. 157
    (1) Societatea de administrare a investitiilor, persoana juridica straina, a fondului deschis de investitii ale carui unitati de fond urmeaza a fi oferite in Romania si depozitarul acestuia vor incheia un contract cu o societate bancara autorizata de B.N.R. sa isi desfasoare activitatea in Romania, care va avea inclus in obiectul de activitate operatiuni de mandat, respectiv distributia de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.
    (2) In cazul in care depozitarul are o sucursala deschisa in Romania, aceasta poate avea rolul de banca corespondenta, in masura in care indeplineste conditia de la alin (1).
    Art. 158
    Societatea de administrare a fondului deschis de investitii strain si depozitarul acestuia convin impreuna cu banca corespondenta asupra tuturor mijloacelor necesare pentru desfasurarea activitatii in mod corect si eficient si vor stabili fluxurile informative necesare asigurarii operarii in timp util a cererilor de subscriere si de rascumparare.
    Art. 159
    Banca corespondenta va deschide conturi distincte pentru fiecare fond deschis de investitii, conturi care vor putea fi accesate direct de catre depozitar pentru efectuarea transferurilor de bani legate de operatiunile de subscriere si rascumparare.
    Art. 160
    (1) Alte indatoriri ale bancii corespondente:
    a) transmiterea catre subscriitor a unei scrisori de confirmare a efectuarii investitiei, din care rezulta: suma investita, unitatile de fond in care s-a investit, valoarea unitatii de fond la momentul subscrierii, numarul unitatilor de fond, modul de efectuare a platii, data primirii cererii de subscriere;
    b) transmiterea catre investitor a certificatului de investitor si schimbarea acestuia in cazul unor eventuale operatiuni de conversie, splitare sau fuziune;
    c) realizarea tuturor serviciilor si procedurilor legate de exercitarea drepturilor patrimoniale ce decurg din detinerea de unitati de fond de catre investitorii romani.
    (2) Banca corespondenta pastreaza si poate oferi investitorilor, gratuit, la cerere, ultimele raportari semestriale si anuale ale fondului deschis de investitii.

    Sectiunea 4
    Distribuitori

    Art. 161
    Societatea de administrare a fondului si depozitarul vor incheia contracte cu entitati ce vor fi insarcinate cu distribuirea de titluri de participare in Romania, privind:
    - transmiterea cererilor de subscriere sau rascumparare societatii de administrare a fondului in prima zi lucratoare urmatoare primirii acestora;
    - depozitarul, prin banca corespondenta, va face platile privind cererile de rascumparare in termen de 10 zile de la data primirii cererilor.

    Sectiunea 5
    Modificari ale documentelor fondului

    Art. 162
    Societatea de administrare a fondului deschis de investitii ale carui unitati de fond vor fi distribuite pe teritoriul Romaniei va comunica C.N.V.M. si va publica in toate mediile de publicitate specificate documentul informativ, orice modificare a documentelor in baza carora a fost autorizata oferirea de unitati de fond.

    TITLUL IV
    CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATILOR DE INVESTITII

    CAP. 1
    Constituirea societatilor de investitii

    Sectiunea 1
    Forma societatilor de investitii

    Art. 163
    Sunt supuse prevederilor prezentului regulament atat societatile de investitii care se autoadministreaza, cat si societatile de investitii care sunt administrate de o societate de administrare a investitiilor autorizata de catre C.N.V.M., in baza unui contract de administrare.
    Art. 164
    In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, denumirea acesteia va fi insotita de mentiunea "societate de investitii" si de numarul de inregistrare in registrul de evidenta a societatilor de investitii tinut de catre C.N.V.M.
    Art. 165
    Societatile de investitii se constituie si se inregistreaza ca societati pe actiuni in conformitate cu prevederile privind constituirea societatilor pe actiuni prin subscriptie publica din Legea nr. 31/1990, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament.

    Sectiunea 2
    Reguli privind capitalul social

    Art. 166
    (1) Capitalul social al unei societati de investitii administrata de o societate de administrare a investitiilor, integral subscris si varsat in numerar la momentul constituirii acesteia, va fi mentinut permanent la nivelul minim al echivalentului in lei a 50.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2005 societatile de investitii administrate de o societate de administrare a investitiilor vor avea obligatia de a-si majora capitalul social pana la nivelul minim al echivalentului in lei a 100.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    (3) Pana la data de 31 decembrie 2006 societatile de investitii administrate de o societate de administrare a investitiilor vor avea obligatia de a-si majora capitalul social pana la nivelul minim al echivalentului in lei a 200.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    Art. 167
    (1) Capitalul social al unei societati de investitii care se autoadministreaza, integral subscris si varsat in numerar la momentul constituirii acesteia, va fi mentinut permanent la nivelul minim al echivalentului in lei a 100.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2005 societatile de investitii care se autoadministreaza vor avea obligatia de a-si majora capitalul social pana la nivelul minim al echivalentului in lei a 200.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.
    (3) Pana la data de 31 decembrie 2006 societatile de investitii administrate de o societate de administrare a investitiilor vor avea obligatia de a-si majora capitalul social pana la nivelul minim al echivalentului in lei a 300.000 EURO, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R.

    Sectiunea 3
    Contractarea de imprumuturi

    Art. 168
    (1) In conditiile art. 33 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, societatile de investitii pot decide contractarea de imprumuturi de la societati bancare autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei sa isi desfasoare activitatea in Romania.
    (2) Nu pot acorda imprumuturi societatilor de investitii bancile care desfasoara activitati de depozitare pentru respectivele societati.
    (3) Imprumuturile de acest tip pot fi contractate numai in scopul asigurarii de lichiditati pentru onorarea cererilor de rascumparare inregistrate.
    Art. 169
    (1) C.N.V.M. va acorda avizul pentru contractarea de imprumuturi numai cu conditia ca valoarea activelor societatii constituite drept garantii reale pentru imprumut sa nu depaseasca 10% din activele societatii, din care se scade valoarea cererilor de rascumparare deja inregistrate.
    (2) In vederea obtinerii avizului C.N.V.M., societatea de investitii trebuie sa depuna o cerere insotita de un raport de fundamentare a imprumutului, in care sa se mentioneze cuantumul sumei ce urmeaza a fi imprumutata, moneda in care este denominata suma imprumutata, durata imprumutului care nu poate depasi 30 de zile, sursa de finantare, garantiile solicitate de catre aceasta, precum si clauzele esentiale ale contractului de imprumut.
    (3) C.N.V.M. va emite avizul de contractare a imprumutului in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii.
    (4) C.N.V.M. poate refuza justificat acordarea avizului in cazul in care contractarea unui imprumut de catre societate incalca prevederile legii sau ale prezentului regulament sau daca, desi nu se incalca prevederile legale, nu exista justificarea contractarii imprumutului sau daca termenii contractuali ai imprumutului sunt de natura sa perturbe in mod grav activitatea societatii.

    CAP. 2
    Autorizarea societatilor de investitii

    Sectiunea 1
    Proceduri de autorizare

    Art. 170
    (1) Subscriptia publica de actiuni ale societatii de investitii se va realiza in baza prospectului de emisiune autorizat de catre C.N.V.M.
    (2) Prospectul de emisiune in forma autentica va fi intocmit de catre societatea de administrare a investitiilor in cazul societatii de investitii administrata sau de membrii fondatori ai societatii de investitii care se autoadministreaza in forma prevazuta de art. 193 - 195 din prezentul regulament.
    Art. 171
    (1) Odata cu transmiterea spre autorizare a prospectului de subscriptie publica, membrii fondatori sau societatea de administrare a investitiilor, dupa caz, vor prezenta la C.N.V.M. documente care sa cuprinda informatii referitoare la:
    a) pentru membrii fondatori persoane juridice:
    1. certificat constatator care sa ateste data inmatricularii, reprezentantii legali, obiectul de activitate si capitalul social, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii - pentru persoanele juridice romane sau de autoritatea similara din tara in care este inregistrata si functioneaza persoana juridica straina;
    2. structura actionariatului sau asociatilor pana la nivelul persoanelor fizice;
    3. ultimul bilant contabil, inregistrat la administratia financiara - pentru persoanele juridice romane sau la autoritatea fiscala nationala din tara de origine - pentru persoanele juridice straine, certificate de auditori financiari;
    4. declaratie a reprezentantului legal al persoanei juridice privind detinerile care depasesc 10% din capitalul social al altor societati comerciale;
    5. declaratie din partea reprezentantului legal al persoanei juridice din care sa reiasa daca fac parte dintr-un grup financiar asa cum a fost definit acesta in art. 2 alin. 1 pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, si care sunt firmele care fac parte din respectivul grup financiar.
    b) pentru membrii fondatori persoane fizice:
    1. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    2. copie a actului de identitate;
    3. declaratie privind detinerile care depasesc 10% din capitalul social al altor societati comerciale.
    (2) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare a prospectului de subscriptie in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (3) In cazul solicitarii de catre C.N.V.M. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, termenul prevazut in alin. 1 va reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere ce nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor.
    Art. 172
    In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare a prospectului de emisiune.
    Art. 173
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata pe care o va transmite solicitantului.
    Art. 174
    (1) Prospectul de emisiune autorizat de catre C.N.V.M. va fi depus la oficiul registrului comertului in vederea autorizarii publicarii lui in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
    (2) Subscriptia publica va fi considerata finalizata la indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) subscrierea actiunilor de catre un numar de cel putin 50 de persoane;
    b) atingerea nivelului minim de capital social prevazut de art. 166 sau art. 167, dupa caz, din prezentul regulament.
    Art. 175
    Neindeplinirea in termen de 30 de zile de la data lansarii ofertei publice a conditiilor prevazute la art. 174 alin. 2 atrage anularea autorizatiei emise de catre C.N.V.M.
    Art. 176
    In termen de maximum 15 zile de la data inchiderii subscriptiei membrii fondatori vor convoca adunarea constitutiva in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, privind constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica si se vor face demersurile pentru obtinerea autorizatiei prealabile de constituire.
    Art. 177
    O societate de investitii se va infiinta numai in baza autorizatiei prealabile de constituire eliberata de catre C.N.V.M. si va functiona numai in baza autorizatiei definitive de functionare, de asemenea emisa de catre C.N.V.M.
    Art. 178
    Autorizatia prealabila de constituire se elibereaza in baza unei cereri, insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar de constituire a societatii si aprobare a actului constitutiv, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, respectiv partea privind societatile constituite prin subscriptie publica;
    b) rezultatele inchiderii ofertei publice de valori mobiliare;
    c) proiectul actului constitutiv al societatii;
    d) proiectul reglementarilor interne;
    e) pentru membrii consiliului de administratie, membrii comitetului de directie si ai conducerii executive a societatii de investitii care se autoadministreaza, documentele prevazute la art. 190 din prezentul regulament;
    f) pentru membrii consiliului de administratie al unei societati de investitii administrate de o societate de administrare a investitiilor, documentele prevazute la art. 189 din prezentul regulament;
    g) in cazul societatii autoadministrate se va depune planul de afaceri, care trebuie sa cuprinda: datele de identificare ale societatii, prezentarea operatiunilor ce urmeaza a fi desfasurate, conducerea, personalul societatii, structura organizatorica cu precizarea responsabilitatilor si limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie, lista persoanelor fizice si juridice ale caror servicii intentioneaza sa le utilizeze (auditori, societati bancare, avocati etc.), studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii si planul de finantare a afacerii, incluzand perioada de recuperare a investitiei;
    h) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii in relatia cu C.N.V.M.;
    i) contract de administrare incheiat de catre societatea de investitii cu o societate de administrare a investitiilor, autorizata de C.N.V.M., in cazul in care societatea de investitii nu se autoadministreaza (va fi un contract incheiat sub conditia autorizarii definitive a societatii de investitii si va intra in vigoare la data autorizarii acesteia) - in original, in forma autentica;
    j) contractul incheiat intre societatea de administrare a investitiilor sau societatea de investitii, dupa caz, si depozitar (va fi un contract incheiat sub conditia autorizarii definitive a societatii de investitii si va intra in vigoare la data autorizarii acesteia) - in original, in forma autentica;
    k) prospectul de emisiune, in cazul in care a fost modificat;
    l) materialele publicitare, daca este cazul;
    m) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita.
    Art. 179
    (1) Cererea de autorizare prealabila de constituire a unei societati de investitii administrata de o societate de administrare a investitiilor autorizata de C.N.V.M. va fi intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare a investitiilor, iar in cazul unei societati de investitii care se autoadministreaza, de catre persoana imputernicita sa reprezinte actionarii societatii de investitii.
    (2) Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare la C.N.V.M.
    Art. 180
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare prealabila a constituirii societatii de investitii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) In cazul solicitarii de catre C.N.V.M. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, termenul prevazut in alin. 1 va reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere ce nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.
    Art. 181
    (1) In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare prealabila a constituirii societatii de investitii. Totodata, C.N.V.M. va autoriza prospectul de emisiune modificat, va aviza, dupa caz, materialul publicitar si va emite autorizatia de administrare a respectivei societati de investitii.
    (2) Actele individuale emise in conditiile mentionate la alin. 1 se vor transmite societatii de investitii (si societatii de administrare, dupa caz).
    Art. 182
    (1) In cazul respingerii cererii de autorizare prealabila de constituire, C.N.V.M. va emite o decizie motivata pe care o va transmite societatii de investitii si societatii de administrare a investitiilor, dupa caz.
    (2) In situatia prezentata la alin. (1), autorizatia emisa anterior de catre C.N.V.M. pentru prospectul de emisiune isi va pierde valabilitatea.
    Art. 183
    Acordarea autorizatiei prealabile de constituire a societatii de investitii de catre C.N.V.M. nu garanteaza acordarea autorizatiei definitive de functionare a societatii de investitii.
    Art. 184
    In baza autorizatiei prealabile de constituire emisa de catre C.N.V.M., societatea de investitii va urma procedura generala, prevazuta de Legea nr. 31/1990, de inmatriculare la oficiul registrului comertului si de obtinere a personalitatii juridice.
    Art. 185
    Societatile de investitii, constituite si inregistrate ca societati comerciale conform prevederilor Legii nr. 31/1990, pot incepe activitatea numai dupa obtinerea autorizatiei definitive de functionare emise de C.N.V.M.
    Art. 186
    (1) In termen de maxim 90 zile de la data acordarii autorizatiei prealabile de constituire, in vederea obtinerii autorizatiei definitive de functionare, societatea de investitii va depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare care va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al societatii, autentificat, in original, in conformitate cu proiectul autorizat;
    b) incheierea judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului prin care se autorizeaza constituirea societatii si se dispune inregistrarea acesteia - cu mentiunea "definitiva" - in copie;
    c) codul unic de inregistrare in copie legalizata;
    d) dovada varsarii integrale a capitalului social;
    e) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social necesar functionarii societatii. Acesta va fi reinnoit si depus la C.N.V.M., in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatie ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social. In cazul contractului de subinchiriere se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere, inregistrat la autoritatea fiscala; spatiul destinat sediului social va trebui sa asigure buna desfasurare a activitatii pentru care societatea a fost autorizata si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 70 mp. Documentele trebuie insotite de o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii, sub semnatura olografa, in forma autentica, cu privire la existenta dotarii tehnice necesara desfasurarii activitatii societatii.
    f) contractul incheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor din Romania si inregistrat in Registrul auditorilor tinut de C.N.V.M;
    g) reglementarile interne semnate de consiliul de administratie, in original;
    h) documentele prevazute la art. 52 din prezentul regulament, pentru persoanele care vor face parte din compartimentul de control intern al unei societati de investitii care se autoadministreaza;
    i) dovada platii in contul C.N.V.M. a taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.
    (2) Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare.
    (3) Nerespectarea termenului prevazut la alin. 1 atrage nulitatea absoluta a autorizatiei prealabile.

    Sectiunea 2
    Reguli privind controlul intern

    Art. 187
    In cazul societatilor de investitii autoadministrate se va respecta procedura privind Controlul intern prevazuta la capitolul VI, titlul II privind autorizarea societatilor de administrare a investitiilor al prezentului regulament.

    Sectiunea 3
    Reguli privind administratorii, membrii comitetului de directie si conducerea executiva a unei societatii de investitii

    Art. 188
    Societatile de investitii pot fi administrate de catre societati de administrare a investitiilor in baza unui contract de administrare sau se pot autoadministra prin propriul consiliu de administratie.
    Art. 189
    (1) Consiliul de administratie al unei societati de investitii administrata de o societate de administrare a investitiilor trebuie sa respecte conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, privind administratorii unei societati pe actiuni.
    (2) In vederea verificarii conditiilor prevazute la alin. (1), membrii consiliului de administratie vor depune urmatoarele documente:
    a) curriculum vitae actualizat, datat si semnat;
    b) dovada depunerii garantiei de administrator;
    c) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare;
    d) declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea si exercitarea functiei de administrator.
    Art. 190
    (1) In cazul societatii de investitii care se autoadministreaza, consiliul de administratie va fi format din cel putin trei membri care trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de Legea nr. 31/1990 pentru administratori, de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, precum si de prevederile prezentului regulament.
    (2) Pe langa cerintele prevazute la alin. 1, membrii consiliului de administratie, precum si membrii comitetului de directie si directorii executivi ai societatii de investitii care se autoadministreaza trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii:
    a) sa nu fi suferit condamnari penale care sa-i faca incompatibili cu functii de gestionare sau administrare a societatilor comerciale;
    b) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar (C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. si corespondentele din strainatate ale acestor institutii) cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar, sau la data depunerii cererii de autorizare, nu au fost sanctionati cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
    c) sunt absolventi de studii superioare ai unor institutii de invatamant din tara sau strainatate;
    d) sa fi fost angajati timp de minimum trei ani in entitati publice sau private, in domeniul economico-financiar sau juridic;
    e) nu au detinut functia de administratori ai unei societati comerciale romane sau straine aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului.
    (3) In vederea verificarii indeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1) si (2), membrii consiliului de administratie al societatii de investitii autoadministrata, precum si membrii comitetului de directie si directorii executivi, vor depune la C.N.V.M. urmatoarele documente:
    a) o declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, in forma prevazuta la anexa nr. 4 a prezentului regulament, din care sa reiasa ca solicitantul indeplineste toate conditiile prevazute de alin. (1) si (2);
    b) documente din partea B.N.R. si/sau C.S.A. din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar, sau la data depunerii cererii de autorizare, nu au fost sanctionati cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
    c) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    d) copie legalizata de pe diploma de absolvire a studiilor superioare;
    e) declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, ce trebuie sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau in legatura cu alte persoane implicate, depasind 5% din capitalul social al oricarei societati detinuta public sau inchisa;
    f) dovada depunerii garantiei de administrator;
    g) curriculum vitae actualizat, datat si semnat.
    Art. 191
    Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie al unei societatii de investitii autoadministrate trebuie sa faca dovada promovarii unui curs de pregatire pe piata de capital recunoscut de C.N.V.M., in termen de 1 an de la data autorizarii.

    Sectiunea 4
    Forma si continutul minim ale actului constitutiv al societatii de investitii

    Art. 192
    (1) Actul constitutiv al societatii de investitii va fi intocmit in conformitate cu prevederile generale ale Legii nr. 31/1990, cu prevederile speciale cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si cu cele cuprinse in prezentul regulament.
    (2) In afara continutului minim prevazut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al societatii de investitii va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele prevederi:
    a) obiectul exclusiv de activitate al societatii de investitii consta in plasarea in valori mobiliare a resurselor financiare obtinute exclusiv prin emiterea si vanzarea catre public a actiunilor societatii;
    b) capitalul social este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul subscrierii;
    c) actiunile societatii de investitii sunt emise exclusiv in forma nominativa si dematerializata;
    d) numele primilor membri ai consiliului de administratie, ai comitetului de directie si ai conducerii executive;
    e) precizarea modalitatii de administrare a societatii de investitii (de catre consiliul de administratie sau de catre o societate de administrare a investitiilor); in acest din urma caz, trebuie sa se specifice societatea de administrare a investitiilor si persoana care este imputernicita sa negocieze contractul din partea societatii de investitii, precum si limitele puterilor sale;
    f) referiri cu privire la posibilitatea, cazurile si limitele in care societatea de investitii poate contracta imprumuturi;
    g) stabilirea obligativitatii incheierii unui contract de depozitare cu un depozitar autorizat de catre C.N.V.M.; precizarea acestuia; in cazul societatii de investitii care functioneaza in baza unui contract de administrare a investitiilor, contractul de depozitare va fi incheiat de catre societatea de administrare in numele societatii de investitii; in cazul societatii de investitii care se autoadministreaza, contractul de depozitare se incheie de catre consiliul de administratie in numele societatii de investitii.
    h) obligatia societatii de investitii de a raporta catre C.N.V.M. detinerile ce depasesc 10% din capitalul social al societatii de investitii;
    i) persoanele membre ale compartimentului de control intern, in cazul in care societatea de investitii este autoadministrata.

    Sectiunea 5
    Continutul si forma prospectului de emisiune

    Art. 193
    (1) Prospectul de emisiune de actiuni va avea cel putin continutul minim prevazut in anexa nr. 11 la prezentul regulament.
    (2) La autorizarea prealabila, in cadrul prospectului de emisiune se vor include urmatoarele:
    a) textul actului constitutiv;
    b) contractul de administrare;
    c) contractul de depozitare;
    d) reglementarile interne;
    (3) Prospectul de emisiune de actiuni va preveni investitorii potentiali, printr-o formula standard, tiparita pe coperta prospectului, ca:
    a) investitiile in societatile de investitii nu sunt depozite bancare, iar bancile, in calitatea lor de actionar al unei societati de investitii, nu ofera nici o garantie actionarului;
    b) aprobarea prospectului de emisiune de actiuni de catre C.N.V.M. nu implica in nici un fel aprobarea sau evaluarea de catre C.N.V.M. a calitatii plasamentului in valori mobiliare ce urmeaza a fi oferit ci evidentiaza respectarea de catre ofertant a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, si ale prezentului regulament.
    c) societatile de investitii comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru actionari, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proportionale cu riscul.
    (4) In mod obligatoriu, se vor pune la dispozitia investitorilor toate actele aditionale la prospect.
    Art. 194
    Orice subscriitor al actiunilor respective trebuie sa semneze o declaratie care confirma ca a primit, a citit si si-a insusit prevederile prospectului.
    Art. 195
    (1) Prospectul va fi editat pe hartie de calitate, fiecare pagina neavand un format mai mic de A6.
    (2) Caracterele folosite pentru text vor avea cel putin corp 10.
    (3) Situatiile financiare si alte date statistice (sau cele ce se scriu sub forma de tabel) pot fi scrise cu caractere corp 8.

    Sectiunea 6
    Reglementari interne

    Art. 196
    In vederea desfasurarii activitatii, societatea de investitii va aproba reglementarile interne care vor cuprinde urmatoarele:
    a) dispozitii referitoare la structura organizatorica a societatii de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare;
    b) definirea si enumerarea obiectivelor de investitii ale societatii precum si norme de operare pentru atingerea acestor obiective;
    c) norme prudentiale privind politica de investitii si administrarea portofoliilor;
    d) norme privind controlul intern al societatii de investitii care se autoadministreaza;
    e) reguli de etica a angajatilor societatii de investitii, din care sa reiasa modalitatea in care se va actiona pentru a preveni incalcarea de catre acestia a prevederilor legii si ale prezentului regulament;
    f) proceduri pentru evitarea conflictelor de interese.
    Art. 197
    In elaborarea structurii organizatorice a societatii de investitii care se autoadministreaza se vor avea in vedere in mod obligatoriu urmatoarele principii:
    a) consiliul de administratie este responsabil pentru definirea strategiilor investitionale care vor fi descrise in prospectul de emisiune;
    b) in cadrul societatii de investitii va exista o directie distincta care va fi responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia indicata de consiliul de administratie;
    c) una din directiile componente ale societatii de investitii va avea ca atributie inregistrarea electronica, cu specificarea exacta a datei si orei, a elementelor esentiale ale ordinelor de tranzactionare date intermediarilor de pe piata de capital si cea monetara, precum si stocarea in conditii de siguranta a acestor informatii intr-o baza de date special construita. Aceasta activitate va fi separata de aceea de analiza investitionala si de plasare efectiva a activelor.
    d) in cadrul societatii de investitii va functiona un compartiment de control intern care va asigura respectarea de catre societate a legalitatii activitatilor desfasurate.
    Art. 198
    Societatile de investitii care se autoadministreaza vor respecta prevederile art. 58 - 61 ale prezentului regulament cu privire la conflictul de interese.

    CAP. 3
    Modificarile supuse autorizarii C.N.V.M.

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 199
    (1) Societatea de investitii va supune autorizarii prealabile a C.N.V.M. urmatoarele modificari in modul de organizare si functionare:
    a) modificarea capitalului social;
    b) modificarea componentei consiliului de administratie, comitetului de directie si conducerii executive, persoanelor din cadrul compartimentului de control intern - in cazul societatii care se autoadministreaza;
    c) componentei consiliului de administratie al societatii de investitii care nu se autoadministreaza;
    d) schimbarea societatii de administrare a investitiilor/schimbarea depozitarului;
    e) schimbarea sediului social;
    f) schimbarea denumirii;
    g) infiintarea de sedii secundare.
    (2) Inaintea inregistrarii la oficiul registrului comertului a modificarilor prevazute la alin. (1), societatea de administrare a investitiilor va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabila de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare.
    Art. 200
    C.N.V.M. va decide cu privire la emiterea autorizatiei prealabile a modificarilor in modul de organizare si functionare a societatii de administrare a investitiilor in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor justificative corespunzatoare, cu exceptia situatiei prevazuta la art. 180 alin. 2.
    Art. 201
    (1) Pentru autorizarea definitiva a modificarii sau completarii autorizatiei de functionare, ca urmare a modificarilor intervenite in modul de organizare si functionare a societatii de investitii, societatea va prezenta C.N.V.M. in termen de maximum 90 de zile de la data emiterii autorizatiei prealabile, o cerere insotita de certificatul de inregistrare mentiuni si certificatul de inregistrare, dupa caz, eliberate de oficiul registrului comertului.
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. 1 atrage nulitatea absoluta a autorizatiei prealabile.

    Sectiunea 2
    Autorizarea prealabila a modificarii capitalului social

    Art. 202
    In scopul autorizarii modificarilor de capital survenite ca urmare a emisiunii si rascumpararii continue de actiuni, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de investitii, dupa caz, va depune anual, in termen de maximum 30 de zile de la aprobarea bilantului si contului de profit si pierdere, fara a mai fi necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, la C.N.V.M. o cerere de autorizare prealabila insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor de aprobare a bilantului si a contului de profit si pierdere;
    b) rezultatele emisiunii si rascumpararii continue de actiuni din cursul ultimului exercitiu financiar certificate de auditorul financiar;
    c) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    d) dovada varsarii sumei cu care se majoreaza capitalul social in conturile bancare ale societatii de investitii;
    e) ultimul bilant contabil inregistrat la administratia financiara teritoriala, certificat de auditorul financiar;
    f) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 3
    Autorizarea prealabila a modificarii componentei consiliului de administratie si a conducerii executive a societatii de investitii autoadministrata

    Art. 203
    Pentru autorizarea prealabila a modificarilor privind componenta consiliului de administratie si a conducerii executive a unei societati de investitii autoadministrate, societatea de investitii va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actele constitutive ale societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) documentele prevazute de art. 190 alin. (3) din prezentul regulament;
    d) decizia de desfacere sau incetare a contractului individual de munca sau demisia, in cazul directorilor executivi;
    e) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 4
    Modificarea componentei consiliului de administratie al societatii de investitii care nu se autoadministreaza

    Art. 204
    Pentru autorizarea prealabila a modificarilor privind componenta consiliului de administratie al unei societati de investitii care nu se autoadministreaza, societatea de investitii va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actele constitutive ale societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) documentele prevazute de art. 189 din prezentul regulament;
    d) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 5
    Autorizarea prealabila a schimbarii societatii de administrare a investitiilor/depozitarului

    Art. 205
    (1) Societatea de investitii va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabila a schimbarii societatii de administrare a investitiilor/depozitarului in oricare din urmatoarele situatii:
    a) perioada pentru care a fost incheiat contractul de administrare/contractul de depozitare a expirat si nu se doreste reinnoirea lui;
    b) contractul de administrare/contractul de depozitare a fost anulat sau reziliat;
    c) societatea de administrare a investitiilor/depozitarul a fost dizolvata/dizolvat sau declarata/declarat in stare de faliment;
    d) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de administrare a investitiilor/depozitarului de catre C.N.V.M.
    (2) Cererea de autorizare va fi depusa la C.N.V.M. in termen de 30 zile de la intervenirea oricaruia dintre evenimentele enumerate la alineatul 1 si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actul constitutiv, in original sau in copie legalizata;
    c) contractul de administrare/contractul de depozitare incheiat cu o noua societate de administrare a investitiilor/depozitar autorizat de C.N.V.M.;
    d) copie de pe hotararea judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului in cazul prevazut in alin. 1 lit. c;
    e) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.
    Art. 206
    (1) In oricare dintre situatiile prevazute la art. 205 alin. 1 din prezentul regulament, referitoare la societatea de administrare a investitiilor, societatea de investitii poate decide sa se autoadministreze.
    (2) Modificarea survenita va fi supusa autorizarii C.N.V.M. prin depunerea unei cereri care va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actul constitutiv, in original sau in copie legalizata;
    c) toate documentele necesare pentru membrii consiliului de administratie prevazute in art. 190 alin. (3) din prezentul regulament;
    d) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 6
    Autorizarea prealabila a schimbarii sediului social

    Art. 207
    In vederea obtinerii autorizatiei prealabile pentru schimbarea sediului social, societatea de investitii va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actele constitutive ale societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) documentele prevazute de art. 186 lit. e) din prezentul regulament;
    d) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 7
    Autorizarea prealabila a schimbarii denumirii

    Art. 208
    In vederea obtinerii autorizatiei prealabile a schimbarii denumirii societatii, societatea de investitii va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar;
    b) actul aditional la actele constitutive ale societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) dovada achitarii taxei de autorizare, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 8
    Autorizarea prealabila a infiintarii de sedii secundare

    Art. 209
    O situatie centralizatoare a activitatilor desfasurate in cadrul sediilor secundare, precum si balantele de verificare aferente activitatii acestora vor fi remise lunar societatii de investitii, in vederea intocmirii situatiei financiare generale a societatii.
    Art. 210
    In vederea autorizarii sediului secundar trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de un spatiu destinat exclusiv sediului filialei care sa asigure buna desfasurare a activitatii si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 50 mp. Spatiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor;
    b) sa fie dotat cu telefon si fax;
    c) sa aiba o dotare tehnica adecvata;
    d) directorul sediului secundar sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 190 alin. (2) din prezentul regulament;
    e) sa aiba cel putin un angajat in cadrul compartimentului de control intern, autorizat de C.N.V.M. in conformitate cu prevederile prezentului regulament;
    f) sa aiba un regulament propriu de organizare si functionare, avizat de catre consiliul de administratie al societatii de investitii si sa fie conectata printr-un computer la sediul societatii de investitii.
    Art. 211
    Pentru autorizarea prealabila a infiintarii de sedii secundare, societatea de investitii va prezenta C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea organului statutar al societatii;
    b) actul aditional la actul constitutiv al societatii, in original sau in copie legalizata;
    c) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului secundar. Acesta va fi reinnoit si depus la C.N.V.M., in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatie ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului secundar. In cazul contractului de subinchiriere se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere, inregistrat la autoritatea fiscala;
    d) declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al societatii de indeplinire a conditiilor prevazute de art. 210, in care se va inscrie numarul de telefon si de fax;
    e) regulamentul de organizare si functionare care va cuprinde proceduri speciale privind evidenta si controlul activitatii desfasurate la sediile secundare in legatura cu atributiile si raspunderea personalului care isi desfasoara activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situatiei si/sau documentelor la sediul social;
    f) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Sectiunea 9
    Autorizarea modificarii prospectului de emisiune al societatii de investitii

    Art. 212
    Este supusa autorizarii C.N.V.M. orice modificare a prospectului de emisiune al societatii de investitii.
    Art. 213
    Odata cu eliberarea autorizatiei definitive pentru modificarile in modul de organizare si functionare al societatii de investitii, prevazute la art. 199 din prezentul regulament, C.N.V.M. va autoriza si modificarea corespunzatoare a prospectului de emisiune.
    Art. 214
    Pentru modificari ale prospectului de emisiune care nu sunt de competenta adunarii generale, C.N.V.M. va autoriza si nota informativa, procedura de autorizare fiind cea prevazuta la art. 91, art. 92 si art. 93 din prezentul regulament.

    CAP. 4
    Fuziunea societatilor de investitii

    Art. 215
    Fuziunea si divizarea societatilor de investitii este supusa prevederilor Legii nr. 31/1990  si dispozitiilor prezentului regulament.
    Art. 216
    O societate de investitii poate fuziona numai daca societatea rezultanta indeplineste toate conditiile pentru a fi societate de investitii.
    Art. 217
    (1) Societatile de investitii care intentioneaza sa fuzioneze vor depune la C.N.V.M. hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor referitoare la fuziune si vor solicita suspendarea emisiunii si rascumpararii actiunilor lor.
    (2) In termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii notificarii privind fuziunea, C.N.V.M. va suspenda emisiunea si rascumpararea actiunilor societatilor de investitii implicate in procesul de fuziune.
    Art. 218
    Societatile de investitii rezultate in urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizarii, vor solicita C.N.V.M., dupa caz:
    a) retragerea autorizatiei de functionare a societatilor participante la fuziune;
    b) autorizatia de infiintare/functionare a societatii de investitii rezultata.
    Art. 219
    Societatile de investitii care au absorbit alte societati vor solicita la C.N.V.M., dupa caz:
    a) autorizarea modificarilor documentelor societatii de investitii absorbante;
    b) retragerea autorizatiei de functionare a societatilor de investitii absorbite;
    Art. 220
    Pentru obtinerea autorizatiei prealabile a majorarii capitalului social, ca urmare a operatiunilor de fuziune, societatile de investitii vor depune la C.N.V.M. urmatoarele documente:
    a) cerere de autorizare prealabila a majorarii capitalului social;
    b) documentele prevazute de art. 202 din prezentul regulament;
    c) hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor implicate referitoare la fuziune;
    d) actul aditional modificator al actelor constitutive ale societatilor implicate;
    e) bilanturile contabile de fuziune/divizare;
    f) raportul administratorilor si al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;
    g) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.;
    h) orice alte informatii pe care C.N.V.M. le poate solicita in vederea analizarii documentatiei.
    Art. 221
    Depozitarii si registrele independente ale societatilor de investitii implicate in procesul de fuziune vor depune la C.N.V.M. un certificat constatator referitor la numarul de actionari si valoarea activului net ale societatilor de investitii implicate, urmand ca dupa finalizarea fuziunii, depozitarul si registrul independent al societatii de investitii rezultate sa depuna un certificat similar, care sa ateste situatia noii societati de investitii.
    Art. 222
    In scopul implementarii fuziunii, trebuie adoptate criterii de evaluare identice pentru acelasi tip de valori mobiliare care constituie active ale societatilor de investitii implicate. Aceste criterii trebuie sa fie identice cu cele stabilite pentru societatea de investitii rezultata prin fuziune.
    Art. 223
    Caracterul adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si a ratei de conversie a actiunilor societatilor de investitii implicate in fuziune, trebuie evaluat de catre auditori financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizati de C.N.V.M.

    CAP. 5
    Retragerea autorizatiei de functionare a societatilor de investitii

    Art. 224
    In cazul retragerii autorizatiei de functionare a unei societati de investitii, prevederile privind retragerea de catre C.N.V.M. a autorizatiei de functionare a unei societati de administrare a investitiilor din prezentul regulament se vor aplica in mod corespunzator.

    CAP. 6
    Functionarea societatilor de investitii

    Sectiunea 1
    Cotarea actiunilor societatilor de investitii la cota unei piete reglementate

    Art. 225
    Societatile de investitii, dupa inregistrarea la oficiul registrului comertului si dupa obtinerea autorizatiei definitive de functionare in conditiile art. 186 din prezentul regulament, vor derula o oferta publica continua de actiuni in baza prospectului de emisiune autorizat de C.N.V.M.
    Art. 226
    (1) In termen de 30 de zile de la emiterea de catre C.N.V.M. a autorizatiei definitive de functionare, societatea de investitii este obligata sa se inscrie la cota unei piete reglementate.
    (2) Prevederile privind societatile detinute public cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata de Legea nr. 525/2002 sunt aplicabile si societatilor de investitii in ceea ce priveste conditiile de admitere si tranzactionare la cota pietelor reglementate a valorilor mobiliare. Piata reglementata va putea stabili conditii speciale de cotare pentru societatile de investitii.
    Art. 227
    (1) Reducerea capitalului social al societatii de investitii sub nivelul minim admis de prezentul regulament va determina retragerea autorizatiei emise de C.N.V.M., daca in termen de 15 zile societatea nu isi completeaza capitalul social la nivelul minim.
    (2) In cazul retragerii autorizatiei definitive de functionare in conditiile prevazute la alin. 1, societatea de investitii va fi supusa lichidarii judiciare in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
    Art. 228
    (1) Consiliul de administratie al societatii de investitii care se autoadministreaza, respectiv societatea de administrare a investitiilor care administreaza societatea de investitii, va stabili piata reglementata pe care se vor lista actiunile societatii de investitii si o va specifica in prospectul de emisiune.
    (2) Cererea de inscriere la cota va fi formulata si adresata pietei reglementate de catre consiliul de administratie sau de catre societatea de administrare a investitiilor, dupa caz, in numele societatii de investitii.
    (3) In conformitate cu art. 56 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, actiunile societatii de investitii nu vor mai putea forma obiectul rascumpararii de la data inscrierii la cota oficiala a unei piete reglementate, cu exceptia cazului prevazut in art. 56 alin. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002.
    Art. 229
    In scopul inscrierii la cota unei piete reglementate, societatea de investitii autoadministrata sau societatea de administrare a investitiilor, daca este cazul, va incheia un contract cu o societate de registru.
    Art. 230
    (1) Societatea de investitii sau societatea de administrare a investitiilor, daca este cazul si depozitarul vor comunica societatii de registru cu care a incheiat contract toate informatiile si documentele referitoare la emiterea sau rascumpararea de actiuni.
    (2) Societatea de registru va informa periodic societatea de administrare a investitiilor (daca este cazul) sau societatea de investitii care este structura actionariatului societatii de investitii si, atunci cand se realizeaza, detinerile care depasesc 10% din capitalul social al societatii de investitii.
    (3) De la data depunerii unei cereri de rascumparare pana la onorarea acesteia nu se vor putea efectua tranzactii pe contul de actiuni a caror rascumparare a fost solicitata.
    Art. 231
    Nivelul capitalului social modificat ca urmare a emisiunii continue de actiuni va fi notificat zilnic catre depozitar si pietele reglementate unde se tranzactioneaza actiunile societatii de investitii.

    Sectiunea 2
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 232
    Adunarile generale ale actionarilor societatii de investitii se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, si reglementarile speciale ale C.N.V.M. privind modul de desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatilor detinute public.
    Art. 233
    In conformitate cu art. 61 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, hotararile adunarii generale a actionarilor pot fi adoptate si prin exercitarea dreptului la vot prin corespondenta, cu confirmare de primire.
    Art. 234
    (1) Concomitent cu publicarea convocatorului conform art. 61 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 societatea de investitii va trimite, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, tuturor actionarilor, textul integral al ordinei de zi a adunarii generale, avand anexat buletinul de vot.
    (2) Buletinul de vot va fi semnat de catre reprezentantul legal al societatii de investitii si va purta stampila societatii.
    Art. 235
    (1) Convocatorul adunarii generale transmis prin scrisoare recomandata actionarilor va cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele mentiuni:
    a) precizarea expresa a faptului ca dreptul de vot se poate exercita si prin corespondenta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
    b) termenul in care actionarul isi poate exercita optiunea privind votul prin corespondenta;
    c) descrierea modalitatii concrete prin care se exercita votul prin corespondenta:
    1. indicarea adresei exacte a locului unde vor fi primite voturile;
    2. precizarea numelui complet al persoanei imputernicite de catre societatea de investitii sa inregistreze, sa verifice autenticitatea si sa centralizeze voturile;
    3. data limita pana la care pot fi primite voturile.
    (2) Rezolutia adunarii generale a actionarilor va avea atasat buletinul de vot care va fi redactat astfel incat sa permita actionarului sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere". Fiecare candidat pentru consiliul de administratie va fi trecut separat, actionarul avand posibilitatea sa voteze pentru fiecare candidat: "pentru", "impotriva" sau "abtinere".
    Art. 236
    (1) Pentru a putea verifica autenticitatea votului trimis prin corespondenta, actionarii vor trimite pe langa buletinul de vot completat corespunzator si semnat si o copie a actului de identitate.
    (2) Persoana imputernicita de societatea de investitii sa centralizeze voturile va avea obligatia sa tina o evidenta clara a actionarilor care au optat pentru votul prin corespondenta, in scopul evitarii oricarei fraude in exercitarea dreptului la vot.
    Art. 237
    (1) Societatea de investitii este obligata sa asigure confidentialitatea voturilor trimise prin corespondenta pana la data si ora desfasurarii adunarii generale a actionarilor.
    (2) Voturile trimise prin corespondenta vor fi deschise si centralizate simultan cu centralizarea voturilor exercitate de catre actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul desfasurarii adunarii generale.
    (3) Cvorumul adunarii generale a actionarilor este dat de totalitatea voturilor mentionate la alin. 2.
    Art. 238
    (1) Buletinele de vot trimise prin corespondenta fara respectarea termenelor stabilite prin convocator vor fi considerate nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului necesar intrunirii adunarii generale.
    (2) Buletinele de vot vor fi considerate anulabile pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:
    a) nu sunt completate sau sunt ilizibile;
    b) contin informatii contradictorii ori confuze;
    c) votul este exprimat conditionat.
    Art. 239
    (1) In aplicarea dispozitiilor art. 61 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, actionarii societatii de investitii pot vota si prin reprezentant numit in baza unei procuri speciale autentificata.
    (2) Procedura de vot in aceste situatii, forma si continutul procurii speciale vor fi cele prevazute in Instructiunile C.N.V.M. nr. 8/1996 privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise.

    Sectiunea 3
    Emisiunea continua de actiuni

    Art. 240
    (1) Pretul de emisiune este pretul platit de actionar si este format din valoarea unitara a activului net calculat si certificat de depozitar pe baza documentelor transmise acestuia de catre societatea de administrare a investitiilor in ziua lucratoare anterioara, la care se adauga prima de emisiune (daca este cazul).
    (2) In cazul in care cumpararea de actiuni se realizeaza prin virament bancar, pretul de emisiune luat in calcul este cel valabil in ziua in care banii intra in contul societati de investitii.
    (3) In situatia cumpararii prin numerar, pretul de emisiune este acela valabil in ziua cumpararii.

    Sectiunea 4
    Rascumpararea de actiuni

    Art. 241
    Dupa inscrierea actiunilor societatii la cota unei piete reglementate, actiunile pot fi rascumparate oricand de catre emitent, numai daca se solicita de catre un actionar sau un grup de actionari, rascumpararea unui pachet de actiuni reprezentand minimum 5% din totalul acestora.
    Art. 242
    Pretul de rascumparare este pretul cuvenit actionarului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculat si certificat de depozitar pe baza informatiilor si documentelor transmise acestuia de societatea de investitii sau societatea de administrare a investitiilor (daca este cazul), in ziua lucratoare anterioara, din care se scade comisionul de rascumparare (daca este cazul) si celelalte taxe legale.

    CAP. 7
    Oferirea in Romania de actiuni ale societatilor de investitii din tari membre ale Uniunii Europene

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 243
    Prezentele dispozitii de refera la oferirea in Romania de actiuni ale societatilor de investitii straine, si se aplica societatilor de investitii armonizate cu Directiva Europeana nr. 85/611/EEC cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 244
    Societatile de investitii care vor fi autorizate sa distribuie actiuni pe teritoriul Romaniei vor trebui sa respecte prevederile aplicabile ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale prezentului regulament referitoare la publicitate.

    Sectiunea 2
    Autorizarea si documentatia necesara

    Art. 245
    (1) Societatile de administrare a investitiilor ale societatilor de investitii straine sau societatile de investitii autoadministrate straine ale caror actiuni vor fi oferite pe teritoriul Romaniei vor trebui sa solicite o autorizatie in acest sens de la C.N.V.M.
    (2) Cererea de autorizare va fi intocmita de reprezentantul legal al societatii de administrare a societatii de investitii sau al societatii de investitii autoadministrate, dupa caz, si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) un atestat emis de autoritatea competenta din tara de provenienta prin care sa se certifice faptul ca societatea de investitii a fost autorizata si respecta in totalitate prevederile Directivei Europene nr. 85/611/EEC cu modificarile si completarile ulterioare.
    b) actele constitutive ale societatii de investitii insotite de un atestat emis de autoritatea competenta din tara de provenienta a societatii prin care sa se certifice ca aceste acte sunt cele autorizate si in vigoare;
    c) ultimul prospect de emisiune autorizat de autoritatea competenta din statul de provenienta si un atestat emis de autoritatea competenta prin care sa se certifice ca acesta este ultimul prospect autorizat, in cazul in care acesta face obiectul autorizarii si controlului preventiv in statul de origine;
    d) un document informativ destinat publicului care va contine modul in care se va face emisiunea, cumpararea si rascumpararea de actiuni in Romania, alte elemente de identificare ale societatii de investitii, autorizatia emisa de autoritatea competenta si o precizare din care sa reiasa faptul ca protectia actionarilor este asigurata de legea aplicabila din tara de origine; acest document va fi anexat la prospectul de emisiune ce va fi publicat in Romania;
    e) ultimele raportari semestriale si anuale publicate;
    f) o nota informativa privind modul de organizare al oferirii de actiuni in Romania si modul in care se va asigura respectarea drepturilor patrimoniale ale actionarilor rezidenti in Romania, precum si alte aspecte tehnice legate de modul de functionare, avand continutul minim prevazut in anexa nr. 10;
    g) lista entitatilor insarcinate cu distribuirea de actiuni in Romania si indicarea bancii corespondente, precum si contractele incheiate cu acestea de catre societatea de administrare a societatii de investitii straine sau de catre societatea de investitii autoadministrata, dupa caz;
    h) informatii privind modalitatea adoptata (cotidianele nationale) pentru publicarea valorii unitare a activului net, valoarea totala a activului net, numarul de actionari precum si alte informatii;
    i) o adresa din partea autoritatii competente din statul unde este autorizata societatea de investitii din care sa reiasa prevederile legale aplicabile privind protectia actionarilor, precum si fondul de garantare al actionarilor, daca este cazul.
    (3) Documentele mentionate la punctele a), b), c), e) si i) vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele mentionate la punctele d) si g), precum si informatiile prevazute la punctele f) si h) vor fi intocmite in limba romana.
    Art. 246
    (1) C.N.V.M. va solutiona cererea de autorizare a oferirii de actiuni in Romania de catre societatea de investitii straina, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor, sub sanctiunea respingerii cererii. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.
    Art. 247
    (1) In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare a ofertei de actiuni pe teritoriul Romaniei pentru societatea de investitii.
    (2) Decizia de autorizare a ofertei se va transmite societatii de administrare a societatii de investitii sau societatii de investitii autoadministrate, dupa caz.
    Art. 248
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata pe care o va transmite societatii de administrare a societatii de investitii sau societatii de investitii autoadministrate, dupa caz.

    Sectiunea 3
    Banca corespondenta

    Art. 249
    (1) Societatea de administrare a societatii de investitii straina sau societatea de investitii autoadministrata, dupa caz, ale carei actiuni urmeaza a fi oferite in Romania si depozitarul acesteia vor incheia un contract cu o societate bancara autorizata de B.N.R. sa isi desfasoare activitatea in Romania, care va avea inclus in obiectul de activitate operatiuni de mandat, respectiv distribuirea de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.
    (2) In cazul in care depozitarul are o sucursala deschisa in Romania, acesta poate fi folosit pe post de banca corespondenta, in masura in care indeplineste conditia de la alin (1).
    Art. 250
    Societatea de administrarea a societatii de investitii sau societatea de investitii autoadministrata, dupa caz, si depozitarul acestuia convin impreuna cu banca corespondenta asupra tuturor mijloacelor necesare pentru desfasurarea activitatii in mod corect si eficient si vor stabili fluxurile informative necesare asigurarii executarii in timp util a cererilor de cumparare si de rascumparare si a distribuirii de dividende.
    Art. 251
    Banca corespondenta va deschide conturi distincte pentru fiecare societate de investitii, care vor putea fi accesate direct de catre depozitar pentru efectuarea transferurilor de bani legate de operatiunile de cumparare si rascumparare, precum si pentru plata dividendelor.
    Art. 252
    (1) Alte indatoriri ale bancii corespondente:
    a) transmiterea catre actionar, daca nu o face societatea de investitii, a unei scrisori de confirmare a efectuarii investitiei, din care rezulta: suma investita, valoarea si numarul actiunilor la momentul cumpararii, modul de efectuare a platii, data primirii cererii de cumparare;
    b) transmiterea catre actionar a certificatului de detinere a actiunilor si schimbarea acestuia in cazul unor eventuale operatiuni de conversie, splitare sau fuziune;
    c) realizarea tuturor serviciilor si procedurilor legate de exercitarea drepturilor patrimoniale ce decurg din detinerea de actiuni de catre persoane rezidente in Romania.
    (2) Banca corespondenta pastreaza si poate oferi gratuit, la cerere, investitorilor ultimele raportari semestriale si anuale ale societatii de investitii.

    Sectiunea 4
    Distribuitori

    Art. 253
    Societatea de administrare a societatii de investitii sau societatea de investitii autoadministrata, dupa caz si depozitarul vor incheia contracte cu entitati ce vor fi insarcinate cu distribuirea de titluri de participare in Romania, privind:
    - transmiterea cererilor de cumparare sau rascumparare societatii de administrare a societatii de investitii sau societatilor de investitii autoadministrate, dupa caz, in prima zi lucratoare urmatoare primirii acestora;
    - depozitarul, prin banca corespondenta, va face platile privind cererile de rascumparare in termen de 10 zile de la data primirii cererilor.

    Sectiunea 5
    Modificari ale documentelor societatii de investitii

    Art. 254
    Societatea de administrare a societatii de investitii sau societatea de investitii autoadministrata ale carei actiuni vor fi distribuite pe teritoriul Romaniei va comunica C.N.V.M. si va publica in toate mediile de publicitate specificate in documentul informativ orice modificare a documentelor in baza carora a fost autorizata oferirea de actiuni.

    CAP. 8
    Dispozitii comune cu fondurile deschise de investitii

    Art. 255
    Societatile de investitii, in desfasurarea activitatii lor, vor respecta regulile privind tipurile de investitii, conditiile de lichiditate, evaluarea activelor, calcularea valorii activului net si a valorii unitatilor de fond, publicitatea, prevazute in prezentul regulament pentru fondurile deschise de investitii.

    TITLUL V
    ADMINISTRAREA CONTURILOR INDIVIDUALE DE INVESTITII

    Art. 256
    Societatea de administrare a investitiilor va presta servicii de administrare a portofoliilor individuale de investitii numai in baza unui contract in forma scrisa care va contine cel putin clauze privind:
    a) mandatarea societatii de administrare a investitiilor pentru constituirea si administrarea portofoliului si efectuarea tuturor operatiunilor care decurg din acesta, care include dar nu se limiteaza la: transmiterea, in numele clientului, de ordine de tranzactionare de valori mobiliare societatilor de servicii de investitii financiare; efectuarea, in numele clientului, de tranzactii cu instrumente financiare pe piata monetara, etc.
    b) tipuri de instrumente financiare in care se va investi, respectiv limitele acestora in portofoliul care se va constitui;
    c) durata contractului, modul in care contractul poate fi reinnoit si/sau modificat;
    d) tipul, continutul si frecventa documentelor privind activitatea desfasurata ce vor fi transmise clientilor;
    e) comisionul pentru prestarea serviciilor de administrare si/sau consultanta acordata clientilor privind instrumentele financiare;
    f) acordul scris al clientului care sa prevada asumarea riscului asupra capitalului investit;
    g) datele de identificare ale clientului persoana fizica sau juridica, dupa caz;
    h) informatii privind clientul in scopul intocmirii profilului acestuia si care sa cuprinda cel putin urmatoarele: venituri, cont bancar, estimarea valorii investitiei, gradul de aversiune la risc, obiective investitionale, detineri de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%;
    i) semnatura persoanei autorizate din partea societatii de administrare a investitiilor si stampila societatii;
    Anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de inmatriculare, dupa caz.
    Art. 257
    Contractele de administrare de portofoliu vor cuprinde, in afara celor prevazute de art. 256, si urmatoarele:
    a) caracteristicile contului de portofoliu;
    b) posibilitatea clientilor de a revoca unilateral, in orice moment, mandatul dat unei societati de administrare a investitiilor in baza contractului de administrare;
    c) dreptul clientilor de a dispune transferul tuturor sau a unei parti din sumele banesti sau instrumentele financiare detinute la respectiva societate de administrare a investitiilor, fara plata vreunei despagubiri.
    Art. 258
    (1) Societatea de administrare a investitiilor va transmite la C.N.V.M., in termen de 5 zile de la sfarsitul lunii, un centralizator ce va cuprinde datele de identificare a clientilor care au deschise conturi individuale precum si activul total al fiecaruia. La cerere se vor transmite C.N.V.M. in termen de 3 zile rapoartele mentionate la alin. (2).
    (2) In cadrul activitatii de administrare de conturi individuale, societatea de administrare a investitiilor va intocmi lunar sau la cerere rapoarte catre clienti care vor contine, dupa caz, urmatoarele date, in functie de prevederile contractuale:
    1. date de identificare client (nume, C.N.P., adresa, etc.);
    2. structura si valoarea portofoliului individual, conform metodei de evaluare folosita pentru organismele de plasament colectiv in valori mobiliare administrate;
    3. scadenta si randamentul pentru instrumentele financiare cu venit fix;
    4. pretul de achizitie pentru fiecare instrument financiar;
    5. istoric de tranzactionare si de evolutie a situatiei financiare;
    6. orice alte informatii referitoare la portofoliul detinut.
    Art. 259
    (1) Structura portofoliului individual in ceea ce priveste limitele instrumentelor investitionale in totalul valorii portofoliului individual va fi stabilita prin contract de catre cele doua parti, clientul asumandu-si riscul suplimentar care deriva dintr-o posibila nediversificare a portofoliului.
    (2) Societatea de administrare a investitiilor va putea introduce in portofoliul individual al clientului titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv pe care le administreaza numai cu acordul scris al acestuia.
    Art. 260
    Valorile mobiliare/instrumentele financiare si numerarul clientilor individuali vor fi tinute si evidentiate in conturi separate de cele ale societatii de administrare a investitiilor si de cele ale celorlalte entitati administrate.

    TITLUL VI
    CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA DEPOZITARILOR

    CAP. 1
    Autorizarea depozitarilor

    Sectiunea 1
    Proceduri

    Art. 261
    In conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, scopul autorizarii societatilor bancare ca depozitari il constituie crearea unui sistem care sa asigure pastrarea in conditii de siguranta a activelor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si un control permanent, din punct de vedere al respectarii legalitatii, asupra operatiunilor societatilor de administrare a investitiilor.
    Art. 262
    In vederea desfasurarii de activitati de depozitare, bancile vor solicita de la C.N.V.M. autorizatia de functionare ca depozitari.
    Art. 263
    (1) Autorizatia se elibereaza in baza unei cereri ce va fi insotita de documentele prevazute in prezentul regulament.
    (2) Cererea de autorizare a functionarii societatii bancare ca depozitar va fi semnata de catre reprezentantul legal al acesteia.
    (3) Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare la C.N.V.M.
    (4) La cererea prin care se solicita autorizatia se vor anexa:
    a) codul unic de inregistrare - in copie legalizata;
    b) autorizatia B.N.R. din care sa reiasa ca a fost autorizata sa desfasoare activitatile prevazute de art. 8 lit. k) si l) din Legea nr. 58/1998;
    c) certificatul de inregistrare mentiuni cu privire la modificarea obiectul de activitate in conformitate cu lit. b) din prezentul alineat, daca este cazul;
    d) adresa de la B.N.R. din care sa rezulte ca asupra bancii solicitante nu este instituita masura supravegherii sau administrarii speciale;
    e) contractul si statutul societatii/actul constitutiv, precum si toate actele aditionale la acestea, in cazul in care exista, incheiate in forma autentica - in copie legalizata;
    f) organigrama societatii si denumirea, structura si functiile departamentului/serviciului care desfasoara operatiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare si transmitere a deciziilor si modalitatile interne de control, procedurile de securitate, control si cele aplicabile in cazul aparitiei unor evenimente de forta majora, care sa permita pastrarea in siguranta a tuturor activelor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare pe care le depoziteaza, o descriere a capacitatilor tehnice si a echipamentelor de care dispune;
    g) procedurile scrise aprobate de catre consiliul de administratie privind separarea activelor bancii de cele ale organismelor depozitate si intre acestea - in original;
    h) curriculum vitae al personalului de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfasoara operatiuni legate de activitatea de depozitare;
    i) dovada achitarii taxei de autorizare, conform Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.;
    Art. 264
    (1) C.N.V.M. va solutiona cererea de autorizare a depozitarului in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare, de modificare a documentelor prezentate initial sau, dupa caz, de completare a acestora, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii, modificari sau completari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii acestora, sub sanctiunea respingerii cererii. Solicitarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor trebuie sa fie motivata.
    Art. 265
    In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare a functionarii ca depozitar.
    Art. 266
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata pe care o va transmite societatii petente.

    Sectiunea 2
    Modificari supuse autorizarii

    Art. 267
    Orice modificare adusa documentelor mentionate la art. 263 alin. 4 lit. f), referitor la structura si functiile departamentului/serviciului care desfasoara operatiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare si transmitere a deciziilor si modalitatile interne de control, procedurile de securitate, control si cele aplicabile in cazul aparitiei unor evenimente de forta majora, precum si la art. 263 alin. 4 lit. g) va fi supusa autorizarii C.N.V.M.
    Art. 268
    Cererea de autorizare a modificarii va fi insotita de documentele referitoare la si pe baza carora aceasta se va efectua.
    Art. 269
    Procedura de solutionare a cererii de catre C.N.V.M. este procedura cuprinsa in prezentul capitol.
    Art. 270
    (1) Modificarile contractului si statutului societatii/actului constitutiv, vor fi notificate C.N.V.M. in termen de 15 zile de la data autorizarii acestora de catre B.N.R.
    (2) Modificari ale documentelor mentionate la art. 263 alin. 4 lit. f) referitor la organigrama societatii precum si la art. 263 alin. 4 lit. h) vor fi notificate C.N.V.M. in termen de 15 zile de la data efectuarii acestora.

    CAP. 2
    Atributiile, obligatiile si interdictiile depozitarilor

    Sectiunea 1
    Primirea si pastrarea activelor

    Art. 271
    (1) Depozitarul unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare va detine fizic toate activele financiare ale acelui organism sau inscrisurile care atesta detinerea acestora, cu exceptia acelora detinute de alti depozitari avand functia de subdepozitari, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si prezentului regulament.
    (2) Valorile mobiliare si alte titluri echivalente vor fi depozitate separat pentru fiecare entitate si vor fi marcate in asa fel, incat, dupa o inspectie si dupa o examinare a registrelor depozitarului, sa fie identificate ca proprietate a organismului depozitat.
    (3) Daca valorile mobiliare care sunt active ale unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare exista intr-o forma dematerializata, evidentiate si transferate intr-o societate de registru, un depozitar poate tine evidenta acestora, cu conditia ca valorile mobiliare sa fie inregistrate intr-un cont al depozitarului in numele organismului.
    (4) Depozitarul constituie conturi bancare separate in numele fiecarui organism depozitat, in care va pastra tot numerarul primit pentru fiecare astfel de organism. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de depozitar numai in baza functiilor sale depozitare, in stricta conformitate cu instructiunile corespunzatoare ale societatii de administrare a investitiilor.
    Art. 272
    Depozitarul inregistreaza, verifica, monitorizeaza si controleaza toate activele pe care le detine organismul depozitat.
    Art. 273
    Depozitarul colecteaza toate veniturile in legatura cu activele detinute in numele unui organism depozitat si le crediteaza in contul acestuia, in situatia in care contractul de depozitare prevede aceasta obligatie.
    Art. 274
    Depozitarul primeste sumele rezultate din vanzarea de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii si crediteaza contul fondului, in situatia in care contractul de depozitare prevede aceasta obligatie.
    Art. 275
    Depozitarul primeste sumele rezultate din vanzarea de actiuni ale unei societati de investitii si crediteaza contul societatii de investitii, in situatia in care contractul de depozitare prevede aceasta obligatie.
    Art. 276
    Activele unui organism depozitat nu pot face obiectul procedurilor de executare silita declansate de catre creditorii depozitarului, nu pot fi sechestrate sau poprite de catre acestia, nu fac parte din masa credala in caz de faliment al depozitarului.

    Sectiunea 2
    Prelucrarea si evidenta unitatilor de fond

    Art. 277
    Activitatea de evidenta a unitatilor de fond, desfasurata de un depozitar, consta in:
    a) mentinerea de evidente separate pentru fiecare detinator de unitati de fond in ceea ce priveste numarul de titluri de participare detinute, data intrarii in fond, subscrierile si rascumpararile ulterioare;
    b) anularea unitatilor de fond ca rezultat al rascumpararilor, prin:
    - anularea certificatelor pentru unitati de fond in forma nominativa;
    - anularea titlurilor din conturile detinatorilor de unitati de fond;
    c) calcularea numarului de unitati de fond aflate in circulatie;
    d) efectuarea platilor la rascumpararea unitatilor de fond, conform instructiunilor primite de la societatea de administrare a investitiilor, in situatia in care contractul de depozitare prevede aceasta obligatie.
    Art. 278
    Depozitarul va calcula pentru fiecare zi, indiferent daca este lucratoare sau nelucratoare, cel putin valoarea activului net, valoarea unitara a activului net, numarul de investitori pentru fiecare fond de investitii pentru care opereaza ca depozitar si le va pune la dispozitia societatii de administrare a investitiilor.

    Sectiunea 3
    Prelucrarea si evidenta actiunilor societatii de investitii

    Art. 279
    (1) Depozitarul unei societati de investitii va prelucra documentele cu privire la subscrierea actiunilor emise de societatea de investitii, pe durata ofertei publice, pana la inscrierea la cota bursei.
    (2) La momentul inscrierii societatii de investitii la cota bursei, depozitarul va delega operatiunile de decontare, precum si cele legate de evidenta actionarilor, sistemelor de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare, constituite.

    Sectiunea 4
    Eliberarea activelor

    Art. 280
    Depozitarul va efectua plati din banii organismului depozitat numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la societatea de administrare a investitiilor sau de la consiliul de administratie al societatii de investitii autoadministrate, dupa caz, numai dupa evaluarea operatiunii din punct de vedere al respectarii dispozitiilor Legii nr. 513/2002 si ale prezentului regulament si a reglementarilor interne ale organismului depozitat si numai in urmatoarele cazuri:
    a) pentru achizitionarea de catre organismul depozitat a unor valori mobiliare;
    b) pentru rascumpararea titlurilor de participare ale unui organism depozitat;
    c) pentru stingerea obligatiilor, inclusiv plata dobanzilor, taxelor, comisioanelor si a cheltuielilor operationale ale organismului depozitat;
    d) pentru orice alt scop aratat in instructiunile corespunzatoare.
    Art. 281
    Depozitarul elibereaza valori mobiliare sau titluri echivalente din portofoliul unui organism depozitat numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la societatea de administrare a investitiilor sau de la consiliul de administratie al societatii de investitii autoadministrate, dupa caz, numai dupa efectuarea controlului prevazut in art. 280 si numai in urmatoarele cazuri:
    a) la primirea contravalorii acestora;
    b) la vanzarea unei valori mobiliare de catre o societate de servicii de investitii financiare (actionand ca dealer). Un depozitar va transfera valori ale unui organism depozitat numai dupa creditarea contului organismului depozitat cu suma reprezentand contravaloarea respectivelor valori mobiliare;
    c) ca urmare a instructiunilor primite de la societatea de administrare a investitiilor in caz de fuziune si de la administratorul lichidarii in caz de lichidare, in conformitate cu art. 85 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002.

    Sectiunea 5
    Relatia cu societatea de administrare a investitiilor

    Art. 282
    Depozitarul va informa societatea de administrare a investitiilor despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea organismelor depozitate.
    Art. 283
    Depozitarul va fi informat in scris de catre societatea de administrare a investitiilor despre toate schimbarile relevante cu privire la conducerea, organizarea si functionarea societatii de administrare.

    Sectiunea 6
    Forma, termenele si periodicitatea transmiterii informatiilor catre C.N.V.M.

    Art. 284
    Depozitarii vor transmite la C.N.V.M., in forma materiala, raportari saptamanale intocmite in forma prezentata in anexa nr. 12.

    Sectiunea 7
    Reguli privind verificarea legalitatii operatiunilor societatilor de administrare a investitiilor inainte de eliberarea activelor

    Art. 285
    In vederea eliberarii activelor unui organism depozitat, in baza instructiunilor corespunzatoare ale societatii de administrare a investitiilor, depozitarul, inainte de efectuarea unei asemenea operatiuni, va solicita societatii de administrare a investitiilor orice informatii si/sau documente pe care le considera necesare pentru evaluarea incadrarii respectivei operatiuni in dispozitiile legale si ale reglementarilor interne ale organismului depozitat.
    Art. 286
    Societatea de administrare a investitiilor nu va putea refuza furnizarea unor asemenea informatii si/sau documente sub pretextul confidentialitatii.
    Art. 287
    Depozitarul va informa C.N.V.M. cu privire la orice refuz al societatilor de administrare a investitiilor de a furniza astfel de informatii si/sau documente, impreuna cu o descriere a tranzactiei cu privire la care s-a refuzat furnizarea de informatii si/sau documente, in termen de cel mult 24 de ore de la primirea refuzului societatii de administrare a investitiilor.
    Art. 288
    In conditiile prezentate la art. 287, C.N.V.M. va putea suspenda emisiunea si rascumpararea de titluri de participare pana la clarificarea situatiei, dar pentru o perioada de cel mult 2 zile lucratoare.
    Art. 289
    (1) In cazul in care, dupa furnizarea tuturor documentelor si/sau informatiilor relevante solicitate de catre depozitar, exista controverse intre aceasta si societatea de administrare a investitiilor privind legalitatea unei operatiuni, depozitarul va inainta catre C.N.V.M. o cerere, insotita de documente relevante, prin care va solicita punctul de vedere al C.N.V.M. cu privire la legalitatea respectivei operatiuni si aprobarea efectuarii acesteia.
    (2) C.N.V.M. va solutiona cererea si va comunica decizia sa in termen de cel mult 24 de ore de la inregistrarea cererii.
    (3) In situatii speciale, care necesita documente si/sau informatii suplimentare pentru aprecierea de catre C.N.V.M. asupra legalitatii operatiunii, C.N.V.M. poate prelungi termenul in care este obligata sa solutioneze cererea cu cel mult 48 de ore, cu conditia ca aceasta prelungire sa fie comunicata depozitarului care a depus cererea, in termenul de 24 de ore prevazut in alin. (2) pentru solutionarea cererii.

    CAP. 3
    Activitati interzise

    Art. 290
    (1) Depozitarul va pastra confidentialitatea absoluta a informatiilor si/sau documentelor primite din partea societatii de administrare a investitiilor in procesul de evaluare a legalitatii operatiunilor efectuate de catre aceasta in contul organismelor administrate.
    (2) Interdictiile de la alineatul (1) nu se aplica in cazul controalelor efectuate de catre C.N.V.M. sau B.N.R.
    Art. 291
    Depozitarul nu are autoritatea sa transfere, sa gajeze, sa garanteze in orice mod sau sa dispuna, in orice alt fel, orice valoare mobiliara, suma de bani sau titluri detinute pentru un organism depozitat, cu exceptia cazului in care exista instructiuni corespunzatoare din partea societatilor de administrare a investitiilor sau a consiliilor de administratie ale societatilor de investitii autoadministrate, dupa caz, si numai in beneficiul acestora.

    CAP. 4
    Incetarea functiei de depozitar

    Sectiunea 1
    Conditiile si mijloacele de schimbare a depozitarului

    Art. 292
    In conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, un depozitar isi poate inceta functia in urmatoarele cazuri:
    a) denuntarea contractului de catre oricare dintre parti, notificata C.N.V.M. cu minimum 90 de zile inainte ca aceasta sa produca efecte;
    b) initierea procedurilor de supraveghere sau administrare speciala de catre B.N.R. sau deschiderea procedurii falimentului;
    c) retragerea autorizatiei de functionare de catre C.N.V.M. sau B.N.R.

    Sectiunea 2
    Denuntarea contractului

    Art. 293
    Un contract de depozitare poate inceta prin vointa partilor contractante, in urmatoarele moduri:
    a) din initiativa unei parti;
    b) prin acordul partilor.
    Art. 294
    (1) O societate de administrare a investitiilor ori o societate de investitii autoadministrata, dupa caz, sau un depozitar poate denunta unilateral un contract de depozitare a activelor unor organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, numai ulterior acordarii unui preaviz scris de cel putin 90 de zile.
    (2) Termenul preavizului prevazut la alin. 1 curge de la data notificarii denuntarii contractului catre C.N.V.M.
    (3) In cazul in care initiativa denuntarii unilaterale a contractului apartine societatii de administrare a investitiilor, atasat notificarii mentionate in alin. (2) se va inainta si un raport de fundamentare a deciziei de denuntare unilaterala.

    Sectiunea 3
    Initierea procedurilor de supraveghere sau administrare speciala sau deschiderea procedurii falimentului

    Art. 295
    (1) In cazul in care, impotriva depozitarului se declanseaza procedurile de supraveghere sau administrare speciala sau cea a falimentului, in termen de cel mult 5 zile de la declansarea unei asemenea proceduri, societatea de administrare a investitiilor va proceda la schimbarea depozitarului pentru organismele administrate, prin denuntarea unilaterala scrisa a contractului.
    (2) In cazul falimentului, procedura va fi considerata ca declansata in urma emiterii de catre judecatorul sindic a hotararii de deschidere a acesteia, indiferent daca aceasta hotarare a fost supusa unei cai de atac si indiferent de solutia pronuntata de instanta superioara.
    (3) Prevederile referitoare la termenul de preaviz de 90 de zile nu se vor mai aplica in oricare dintre situatiile mentionate la alin. (1).

    Sectiunea 4
    Retragerea autorizatiei

    Art. 296
    C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatiile emise, daca acestea au fost obtinute pe baza unor informatii sau documente false sau care au indus in eroare, daca depozitarii nu respecta dispozitiile legale si/sau regulamentele C.N.V.M. emise in aplicarea acestora, privind activitatile, obligatiile si raspunderea unui depozitar, daca in legatura cu acestea s-a declansat procedura de supraveghere sau administrare speciala, daca impotriva lor a fost deschisa procedura falimentului sau daca le-a fost retrasa autorizatia de catre B.N.R.
    Art. 297
    C.N.V.M. va retrage autorizatia depozitarilor in termen de 10 zile de la data la care hotararea judecatorului sindic de deschidere a procedurii falimentului a devenit definitiva si irevocabila.
    Art. 298
    (1) In cazul retragerii autorizatiei pentru incalcarea de catre depozitar a dispozitiilor legale, C.N.V.M. o va comunica depozitarului si tuturor societatilor de administrare a investitiilor care au contracte de depozitare cu acesta.
    (2) Prevederile referitoare la termenul de preaviz de 90 de zile nu se vor mai aplica in oricare dintre situatiile mentionate la art. 296 din prezentul regulament.
    (3) In urma primirii de catre societatea de administrare a investitiilor a deciziei C.N.V.M. de retragere a autorizatiei depozitarului, se aplica dispozitiile sectiunii 5.

    Sectiunea 5
    Restrictii si masuri cu privire la depozitari in situatii de criza

    Art. 299
    (1) In termen de 2 zile lucratoare de la incetarea contractului de depozitare, depozitarul va proceda la transferul complet al activelor detinute pentru organismele depozitate catre depozitarul sau depozitarii desemnati de catre societatile de administrare a investitiilor sau societatile de investitii autoadministrate, dupa caz.
    (2) Procesul de transferare a activelor nu poate depasi 1 luna, iar depozitarul va fi raspunzator pentru orice prejudiciu produs organismelor depozitate ale caror active fac obiectul transferului, cauzat de depasirea termenului de transfer.
    Art. 300
    (1) In termen de 7 zile de la incheierea procesului de transferare a activelor organismelor depozitate, depozitarul va intocmi un raport pentru fiecare organism depozitat, care va contine descrierea detaliata a modului in care a operat transferul activelor, valoarea certificata a activului net, activului net unitar, a numarului de detinatori de titluri de participare si a numarului de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuata ultima operatiune de transfer.
    (2) Raportul va fi inaintat societatii de administrare a investitiilor sau consiliului de administratie al societatii de investitii autoadministrate, dupa caz, si C.N.V.M.

    CAP. 5
    Prevederile speciale privind societatile de depozitare existente si care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament

    Art. 301
    Se supun prevederilor prezentului regulament si societatile de depozitare care:
    a) exista si functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    b) sunt in curs de autorizare la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    Art. 302
    (1) Societatile de depozitare, existente si functionand la data intrarii in vigoare a prezentului regulament si acelea in curs de autorizare, sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei:
    a) sa isi adapteze documentele de constituire si functionare, precum si activitatea la prevederile prezentului regulament;
    b) sa solicite autorizarea modificarilor necesare si sa depuna cererile si documentatia necesara in acest sens.
    (2) In cazul in care nu se impun modificari ale documentelor avute in vedere de C.N.V.M. la eliberarea autorizatiei anterioare de depozitar, reprezentantul legal al acestuia, este obligat ca, in termenul prevazut la alin. (1), sa notifice C.N.V.M., pe propria raspundere, ca nu exista modificari ale conditiilor mentionate anterior si ca se angajeaza sa respecte prevederile prezentului regulament.
    Art. 303
    Societatilor de depozitare aflate in situatia prevazuta la art. 301 si care nu dau curs obligatiilor prevazute la art. 302 in termenul prevazut, fie li se va revoca autorizatia de functionare, fie nu li se va acorda, dupa caz.

    TITLUL VII
    SANCTIUNI

    Art. 304
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza in conformitate cu art. 88 - 98 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002.

    TITLUL VIII
    DISPOZITII FINALE

    Art. 305
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Incepand cu aceeasi data se abroga Regulamentul nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20 din 27 august 1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 6 noiembrie 1996, Regulamentul nr. 3/2000 cu privire la modificarea Regulamentului nr. 9/1996, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6 din 30 iunie 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 14 august 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (3) Organismelor de plasament colectiv, altele decat cele supuse dispozitiilor prezentului regulament, precum si societatilor de investitii financiare infiintate conform prevederilor Legii nr. 133/1996, li se aplica in continuare prevederile Regulamentului nr. 9/1996, pana la intrarea in vigoare a Legii speciale prevazute la art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002.

    ANEXA 1

                       FORMA SI CONTINUTUL MINIM
ale contractului de administrare de investitii pentru fondurile deschise de investitii

    Partile
    Societatea de administrare a investitiilor, cu sediul social ............., inmatriculata la oficiul registrului comertului sub nr. ................, codul fiscal ............, nr. autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M. ......., nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    Reprezentata prin ................. (numele, prenumele, domiciliul, functia, B.I. seria ........ nr. .......)
    si
    Investitorii fondului deschis de investitii ..........
    Nr. autorizatiei provizorii/definitiva a fondului acordata de C.N.V.M. ...., nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M.

    1. Obiectul contractului
    Investitorii incredinteaza societatii de administrare a investitiilor, care accepta, administrarea ..............
    Prin administrare, in sensul prezentului contract, partile inteleg ........:
    Investitorii acorda societatii de administrare a investitiilor toate puterile necesare realizarii obiectului contractului.
    Societatea de administrare a investitiilor este obligata sa respecte eventualele limitari ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

    2. Obiectul si obiectivul administrarii
    Administrarea poarta asupra fondului deschis de investitii .........
    Obiectivul administrarii este ..........
    Pentru realizarea obiectivului administrarii, societatea de administrare a investitiilor se obliga sa deschida, sa tina si sa respecte o evidenta speciala, distincta si adaptata activelor administrate.

    3. Durata contractului
    Durata prezentului contract este de ..... ani, incepand cu data autorizarii provizorii a fondului de catre C.N.V.M., sau o data cu preluarea fondului de catre o alta societate de administrare a investitiilor.

    4. Pretul contractului; modalitati de plata
    Pretul contractului este reprezentat de comisionul de administrare si este de ......% aplicat la ...... .

    5. Operatiuni autorizate
    Societatea de administrare a investitiilor este autorizata sa realizeze din proprie initiativa si pe proprie raspundere urmatoarele operatiuni:
    In realizarea operatiunilor autorizate, societatea de administrare a investitiilor actioneaza numai in interesul investitorilor fondului administrat si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea, inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare si altor active din portofoliul administrat.
    Societatea de administrare a investitiilor comunica investitorilor orice informatii cerute de acestia si avand legatura cu portofoliul administrat.
    Societatea de administrare a investitiilor este obligata sa evite situatiile care constituie conflict de interese asa cum au fost definite acestea in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si Regulamentul C.N.V.M. nr. .........., sau sa asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

    6. Depozitare

    7. Pierderi
    Investitorii declara ca au luat cunostinta despre riscurile operatiunilor efectuate cu activele sale si cu valorile mobiliare administrate de catre societatea de administrare a investitiilor.

    8. Rezilierea contractului
    Prezentul contract inceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata, in cazurile prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti.
    Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

    9. Modificarea contractului
    Modificarea contractului se va face prin act aditional, semnat de reprezentantul legal al societatii de administrare a investitiilor, intrarea in vigoare a modificarilor contractului urmand a se realiza conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. ..........

    10. Responsabilitate
    Societatea de administrare a investitiilor raspunde pentru orice prejudiciu produs investitorilor prin:
    - incalcarea actelor normative si/sau a reglementarilor speciale in vigoare;
    - incalcarea normelor interne ale fondului deschis de investitii;
    - dol;
    - culpa in executarea contractului;
    - neexecutarea sau executarea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

    11. Forta majora
    Forta majora inlatura raspunderea, daca este comunicata in termen de ....... zile si demonstrata in termen de ........... zile - ambele de la data aparitiei.

    12. Litigii
    Modul de rezolvare; instanta competenta.

    13. Un articol distinct care sa prevada ca investitorii devin parte a contractului de administrare prin semnarea formularului de subscriere, in urma citirii prospectului.

    ANEXA 2

                           FORMA SI CONTINUTUL MINIM
ale contractului de administrare de investitii pentru societatile de investitii

    Partile
    Societatea de administrare a investitiilor, cu sediul social ............., inmatriculata la oficiul registrului comertului sub nr. ................, codul fiscal ............, nr. autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M. ......., nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    Reprezentata prin ................. (numele, prenumele, domiciliul, functia, B.I. seria ........ nr. .......)
    si
    Reprezentantul actionarilor societatii de investitii:
    Nr. autorizatiei prealabile de constituire/definitiva de functionare acordata de C.N.V.M. ........., nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M.

    1. Obiectul contractului
    Actionarii incredinteaza societatii de administrare a investitiilor, care accepta, administrarea .............
    Prin administrare, in sensul prezentului contract, partile inteleg ........:
    Actionarii acorda societatii de administrare a investitiilor toate puterile necesare realizarii obiectului contractului.
    Societatea de administrare a investitiilor este obligata sa respecte eventualele limitari ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

    2. Obiectul si obiectivul administrarii
    Administrarea poarta asupra societatii de investitii .........
    Obiectivul administrarii este ..........
    Pentru realizarea obiectivului administrarii, societatea de administrare a investitiilor se obliga sa deschida, sa tina si sa respecte o evidenta speciala, distincta si adaptata activelor administrate.

    3. Durata contractului
    Durata prezentului contract este de ...... ani, incepand cu data autorizarii prealabile a societatii de investitii de catre C.N.V.M., sau o data cu autorizarea preluarii societatii de investitii de catre o alta societate de administrare a investitiilor.

    4. Pretul contractului; modalitati de plata
    Pretul contractului este reprezentat de comisionul de administrare si este de ......% aplicat la ...... .

    5. Operatiuni autorizate
    Societatea de administrare a investitiilor este autorizata sa realizeze din proprie initiativa si pe proprie raspundere urmatoarele operatiuni:
    In realizarea operatiunilor autorizate, societatea de administrare a investitiilor actioneaza numai in interesul actionarilor societatii de investitii administrate si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea, inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare si altor active din portofoliul administrat.
    Societatea de administrare a investitiilor comunica actionarilor orice informatii cerute de acestia si avand legatura cu portofoliul administrat.
    Societatea de administrare a investitiilor este obligata sa evite situatiile care constituie conflict de interese asa cum au fost definite acestea in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si Regulamentul C.N.V.M. nr. ..........., sau sa asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

    6. Depozitare

    7. Pierderi
    Actionarii declara ca au luat cunostinta despre riscurile operatiunilor efectuate cu activele sale si cu valorile mobiliare administrate de catre societatea de administrare.

    8. Rezilierea contractului
    Prezentul contract inceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata, in cazurile prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti.
    Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

    9. Modificarea contractului
    Modificarea contractului se va face prin act aditional, semnat de reprezentantii legali ai societatii de administrare a investitiilor si societatii de investitii, intrarea in vigoare a modificarilor contractului urmand a se realiza conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. .... .

    10. Responsabilitate
    Societatea de administrare a investitiilor raspunde pentru orice prejudiciu produs actionarilor prin:
    - incalcarea actelor normative si/sau a reglementarilor speciale in vigoare;
    - incalcarea reglementarilor interne ale societatii de investitii;
    - dol;
    - culpa in executarea contractului;
    - neexecutarea sau executarea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

    11. Forta majora
    Forta majora inlatura raspunderea, daca este comunicata in termen de ...... zile si demonstrata in termen de ....... zile - ambele de la data aparitiei.

    12. Litigii
    Modul de rezolvare; instanta competenta.

    ANEXA 3

    Cerere pentru autorizarea prealabila (1)/definitiva (2) a societatii de administrare a investitiilor

                                 OPIS

    1. Pentru autorizarea prealabila de constituire a societatii de administrare a investitiilor se vor depune urmatoarele documente:
    a) proiect pentru actul constitutiv al societatii;
    b) proiectul reglementarilor interne;
    c) pentru actionarii persoane juridice care detin direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu tertii, mai mult de 5% din capitalul social al societatii de administrare a investitiilor:
    1. certificat constatator care sa ateste data inmatricularii, reprezentantii legali, obiectul de activitate si capitalul social, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii - pentru persoanele juridice romane sau de autoritatea similara din tara in care este inregistrata si functioneaza persoana juridica straina;
    2. structura actionariatului sau asociatilor pana la nivelul persoanelor fizice;
    3. ultimul bilant contabil, inregistrat la administratia financiara - pentru persoanele juridice romane sau la autoritatea competenta din tara de origine - pentru persoanele juridice straine, certificate de auditori financiari;
    4. declaratie a reprezentantului legal al persoanei juridice privind detinerile care depasesc 10% din capitalul social al altor societati comerciale;
    5. declaratii din partea reprezentantului legal al persoanei juridice din care sa reiasa daca fac parte dintr-un grup financiar asa cum a fost definit acesta in art. 2, alin. 1, pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, si care sunt firmele care fac parte din respectivul grup financiar.
    d) pentru actionarii persoane fizice care detin direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu tertii, mai mult de 5% din capitalul social al societatii de administrare a investitiilor:
    1. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    2. copie a actului de identitate;
    3. declaratie privind detinerile care depasesc 10% din capitalul social al altor societati comerciale.
    e) pentru membrii consiliului de administratie al societatii de administrare a investitiilor, membrii comitetului de directie si directorii executivi:
    1. o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, in forma prevazuta la anexa nr. 4 a prezentului regulament, din care sa reiasa ca solicitantul indeplineste toate conditiile prevazute de art. 29 si art. 30;
    2. documente din partea B.N.R. si/sau C.S.A. din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar, sau la data depunerii cererii de autorizare, nu au fost sanctionati cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
    3. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    4. copie legalizata de pe diploma de absolvire a studiilor superioare;
    5. declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, ce trebuie sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau in legatura cu alte persoane implicate, depasind 5% din capitalul social al oricarei societati detinuta public sau inchisa;
    6. dovada depunerii garantiei de administrator prevazuta la art. 28;
    7. curriculum vitae actualizat, datat si semnat.
    f) planul de afaceri, care trebuie sa cuprinda: datele de identificare ale societatii, prezentarea operatiunilor ce urmeaza a fi desfasurate, conducerea, personalul societatii, structura organizatorica cu precizarea responsabilitatilor si limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie, lista persoanelor fizice si juridice ale caror servicii intentioneaza sa le utilizeze (auditori, societati bancare, avocati, etc.), studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii si planul de finantare a afacerii, incluzand perioada de recuperare a investitiei;
    g) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii in relatia cu C.N.V.M.;
    h) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita.

    2. Pentru autorizarea definitiva de functionare a societatii de administrare a investitiilor se vor depune urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al societatii, autentificat, in original, in conformitate cu proiectul autorizat;
    b) incheierea judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului prin care se autorizeaza constituirea societatii si se dispune inregistrarea acesteia - cu mentiunea "definitiva" - in copie legalizata;
    c) codul unic de inregistrare in copie legalizata;
    d) dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.;
    e) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social necesar functionarii societatii. Acesta va fi reinnoit si depus la C.N.V.M., in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatie ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social. In cazul contractului de subinchiriere se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere, inregistrat la autoritatea fiscala; spatiul destinat sediului social va trebui sa asigure buna desfasurare a activitatii pentru care societatea a fost autorizata si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 70 mp. Spatiul destinat sediului social nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor si trebuie sa aiba o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii. Documentele trebuie insotite de o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii, sub semnatura olografa, in forma autentica, cu privire la existenta dotarii tehnice necesara desfasurarii activitatii societatii;
    f) contractul incheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor din Romania si inregistrat in Registrul auditorilor tinut de C.N.V.M.;
    g) dovada varsarii integrale a capitalului social;
    h) reglementarile interne semnate de consiliul de administratie, in original;
    i) pentru persoanele din cadrul compartimentului de control intern se vor depune documentele:
    1. declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a investitiilor, sub semnatura olografa, in forma autentica, din care sa reiasa ca persoana pentru care solicita autorizarea este angajata cu contract de munca;
    2. curriculum vitae cu specificarea pregatirii si experientei profesionale, actualizat, datat si semnat;
    3. copii ale actului de identitate si ale actelor de studii;
    4. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult trei luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;
    5. declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, in forma autentica, in forma prezentata in anexa nr. 5, din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, modificata si aprobata prin Legea nr. 513/2002, de regulamentele si instructiunile C.N.V.M.;
    6. dovada achitarii taxei de autorizare in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2002 privind modul de incasare si gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza C.N.V.M.

    Pagina de identificare a prezentului formular trebuie sa poarte semnatura reprezentantului legal si stampila societati comerciale care solicita autorizarea.

    Cererile vor fi completate cu informatiile necesare etapei de autorizare corespunzatoare, respectiv:
    - autorizatie prealabila de constituire a societatii de administrare a investitiilor
    - autorizatie definitiva de functionare a societatii de administrare a investitiilor

                                 ANGAJAMENT

________________________________________________________________________________
              (denumirea societatii de administrare a investitiilor)

    certifica prin prezenta ca informatiile furnizate de catre societate cu ocazia autorizarii sau in cursul desfasurarii activitatii sunt reale, corecte si complete si se obliga sa comunice in scris Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare orice modificari intervenite in informatiile furnizate, la termenele prevazute in Regulamentul C.N.V.M. nr. ...............
    se angajeaza sa cunoasca si sa respecte Legea nr. 31/1990, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, Regulamentul C.N.V.M. nr. ............. si legislatia privind pietele reglementate.
    Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus atrage raspunderea societatii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, modificata si aprobata prin Legea nr. 513/2002 si reglementarilor C.N.V.M.

    Data:

    Numele si prenumele                                  Numele si prenumele
    Presedintelui consiliului de administratie
    al societatii de administrare a investitiilor        Directorului General

    (semnatura)                                          (semnatura)

    Stampila societatii

 ______________________________________________________________________________
| DATE DE IDENTIFICARE | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ________________________*1) |
|  ALE SOLICITANTULUI  |                                                       |
|                      | _____________________________________________________ |
|                      |                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
|                                                                              |
|    FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI   |
|                       INCALCARI ALE LEGII PENALE                             |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| 1. Denumirea solicitantului, forma juridica:                                 |
|                                                                              |
|    ______________________________________________________________            |
|                                                                              |
| 2. Certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului:           |
|                                                                              |
|    _______________________________________________________________           |
|                 (seria, numarul si data emiterii)                            |
|                                                                              |
| 3. Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului:             |
|                                                                              |
|    _____________________________________________________________             |
|                                                                              |
| 4. Sediul social: _________________________  ______________________________  |
|                         (localitatea)              (strada si numarul)       |
|                                                                              |
|    ______________________________________        ____________________        |
|                   (judetul)                         (codul postal)           |
|                                                                              |
| 5. Adresa postala, daca este diferita: ____________________________________  |
|                                                                              |
| 6. Numarul de telefon: __________________  Numarul de fax: ________________  |
|                                                                              |
| 7. Adresa de posta electronica: ___________________________________________  |
|                                                                              |
| 8. Persoana de contact: ______________________________  ____________________ |
|                         (numele, prenumele si functia)  (numarul de telefon) |
|                                                                              |
| 9. Reprezentantul legal: ________________                                    |
|                         (numele, prenumele si functia)  (numarul de telefon) |
|                                                                              |
|    Semnatura reprezentantului                     Semnatura persoanei de     |
|    legal:____________________                     contact ______________     |
|                                                                              |
|    Data: _______________                                                     |
|                                                   Stampila societatii:       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Semnatura reprezentantului legal: _______________________

    Data: _______________                 Stampila societatii

    NOTA:
    *1) Se va completa, dupa caz: autorizarea infiintarii sau functionarii societatii de administrare a investitiilor.
    Daca spatiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completarile se vor face pe o pagina separata, cu semnatura reprezentantului legal si stampila societatii.

 ______________________________________________________________________________
|   ACTIVITATI CE SE   | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ________________________*1) |
|      AUTORIZEAZA     |                                                       |
|                      | _____________________________________________________ |
|                      |                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1) Activitatea de administrare a investitiilor consta in principal  |  _     |
|    in activitati prin care:                                         | |_|    |
| a) se analizeaza valorile mobiliare si pietele financiare si se     |        |
|    selectioneaza portofolii de investitii pentru organismele de     |        |
|    plasament colectiv in valori mobiliare administrate;             |        |
| b) se achizitioneaza valori mobiliare pe contul organismului de     |        |
|    plasament colectiv in valori mobiliare administrat folosind      |        |
|    resursele financiare atrase de la detinatorii de titluri de      |        |
|    participare;                                                     |        |
| c) se exercita drepturile ce decurg din detinerea de valori         |        |
|    mobiliare in contul organismului de plasament colectiv in valori |        |
|    mobiliare administrat;                                           |        |
| d) se distribuie titluri de participare ale organismelor de         |        |
|    plasament colectiv in valori mobiliare administrate;             |        |
| e) se publica valoarea activului net, valoarea unitara a activului  |        |
|    net si numarul de investitori calculate de depozitar, in         |        |
|    conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. (f) si art. 21 alin. (2)  |        |
|    din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si   |        |
|    modificata prin Legea nr. 513/2002.                              |        |
| 2) Activitatea adiacenta activitatii de administrare a              |  _     |
|    investitiilor: administrarea conturilor individuale de investitii| |_|    |
| 3) Activitate auxiliara activitatii de administrare a investitiilor:|  _     |
|    activitatea de consultanta cu privire la instrumente financiare  | |_|    |
|    *1)                                                              |        |
|_____________________________________________________________________|________|

    Semnatura reprezentantului legal: _______________________

    Data: _______________                  Stampila societatii

    NOTA:
    *1) Se va bifa numai daca a fost bifat si punctul privind activitatile adiacente.

 ______________________________________________________________________________
| ACTIONARI, MEMBRII   |                                                       |
| CONSILIULUI DE       |                                                       |
| ADMINISTRATIE, AI    |                                                       |
| COMITETULUI          | Denumirea solicitantului: __________________          |
| DE DIRECTIE, AI      |                                                       |
| CONDUCERII EXECUTIVE | Data: ___________________                             |
| SI PERSOANELE DIN    |                                                       |
| COMPARTIMENTUL DE    |                                                       |
| CONTROL INTERN       |                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
|                                                                              |
| - Mentionati mai jos:                                                        |
|   --> numele si prenumele membrilor consiliului de administratie, ai         |
|        comitetului director si ai conducerii executive;                      |
|   --> numele si prenumele persoanei/persoanelor care fac parte din           |
|        compartimentul de control intern;                                     |
|   --> numele/denumirea fiecarui actionar persoana fizica sau juridica.       |
|______________________________________________________________________________|
| - Completati coloana "Functie sau Statut" prin mentionarea calitatii de      |
|   actionar, membru in consiliul de administratie, in comitetul de directie   |
|   (functia), in conducerea executiva (functia) sau in compartimentul de      |
|   control intern.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Numele/Denumirea completa | Functie| Procent din | Codul numeric personal    |
|                           |   sau  | capitalul   | (pentru persoane fizice)  |
|                           | Statut | social      | Codul unic de inregistrare|
|                           |        | detinut de  | (pentru persoane juridice)|
|                           |        | actionar    |                           |
|            (1)            |   (2)  |      (3)    |             (4)           |
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|
|___________________________|________|_____________|___________________________|

 ______________________________________________________________________________
| RUDE SI AFINI AI      |                                                      |
| MEMBRILOR CONSILIULUI |                                                      |
| DE ADMINISTRATIE, AI  |                                                      |
| COMITETULUI DE        | Denumirea solicitantului: _________________________  |
| DIRECTIE SI AI        |                                                      |
| CONDUCERII EXECUTIVE  | Data: ___________________                            |
|                       |                                                      |
|_______________________|______________________________________________________|
| PERSOANELE MENTIONATE IN PAGINA 77 |  RUDE SI AFINI ALE PERSOANELOR DIN      |
|                                    |             COL. (1)                    |
|____________________________________|_________________________________________|
| Numele si prenumele |  Functia*1)  |  Numele si   | Statut*2)  | Cod numeric |
|                     |              |  prenumele   |            | personal    |
|                     |              |  rudei sau   |            |             |
|                     |              |  afinului    |            |             |
|       (1)           |     (2)      |      (3)     |     (4)    |      (5)    |
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|
|_____________________|______________|______________|____________|_____________|

    Semnatura reprezentantului legal: _______________________

    Data: _______________               Stampila societatii

    NOTA:
    *1) Coloana "Functie" se va completa cu: A - actionar, CA - membru in consiliul de administratie, CE - membru in Conducerea executiva, CD - membru in comitetul de directie.
    *2) Coloana "Statut" se va completa cu ruda sau afin si gradul de rudenie sau de afinitate, dupa caz.

    Daca spatiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completarile se vor face pe o pagina separata, cu semnatura reprezentantului legal si stampila societatii.

 ______________________________________________________________________________
|                     |                                                        |
|      ACTIONARI      | Denumirea solicitantului: ___________________________  |
|  PERSOANE JURIDICE  |                                                        |
|                     | Data: ___________________                              |
|                     |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
| Persoanele    | Numele/Denumirea completa  | Procent din     | Codul numeric |
| mentionate in | a actionarului/asociatului | capitalul social| personal/Codul|
| pagina 77     | persoanelor mentionate in  | detinut         | unic de       |
|               | col. (1)*1)                |                 | inregistrare  |
|               |                            |                 | al societatii |
|               |                            |                 | comerciale    |
|      (1)      |             (2)            |       (3)       |     (4)       |
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|
|_______________|____________________________|_________________|_______________|

    Semnatura reprezentantului legal: _______________________

    Data: _______________                 Stampila societatii

    NOTA:
    *1) Se vor anexa la prezenta, pentru persoanele juridice mentionate in col. (2), structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica.

    ANEXA 4

                               DECLARATIE

    Subsemnatul _____________________________, nascut la data de __________________, cu domiciliul in ____________________________, posesor al B.I.(C.I.) seria _______ nr. _____________________, eliberat de circa de politie _____________________________ la data de ___________, CNP _____________________, in calitate de membru al consiliului de administratie/Comitetului de directie/conducerii executive a societatii de administrare a investitiilor (societatii de investitii) _______________________, declar prin prezenta ca indeplinesc conditiile prevazute de art. 29 si art. 30 (art. 190, pentru societatile de investitii) din Regulamentul C.N.V.M. nr. _____ privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor si ma angajez sa respect prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, modificata si aprobata prin Legea nr. 513/2002, ale Legii nr. 31/1990, ale regulamentelor si instructiunilor C.N.V.M.

    Data si semnata astazi pe proprie raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii.

    Data: ________________

                                    Semnatura __________________

    ANEXA 5

                                DECLARATIE

    Subsemnatul _____________________________, nascut la data de ___________, cu domiciliul in ____________________________, posesor al B.I.(C.I.) seria _______ nr. __________________, eliberat de circa de politie _____________________ la data de ___________, CNP ___________________________, in calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al societatii de administrare a investitiilor/societatii de investitii __________________________, declar prin prezenta ca indeplinesc conditiile prevazute de art. 51 din Regulamentul C.N.V.M. nr. ________ privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor si ma angajez sa respect prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, ale regulamentelor si instructiunilor C.N.V.M.

    Data si semnata astazi pe proprie raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii.

    Data: ________________

                                    Semnatura __________________

    ANEXA 6

    Raportul anual al societatii de administrare a investitiilor privind propria activitate

    - bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu, note explicative
    - raportul controlului intern
    - raportul de audit
    - lista actionarilor care detin mai mult de 5% din capitalul social
    - structura organizatorica
    - modificari ale consiliului de administratie
    - inlocuiri ale directorilor, auditorilor, persoanelor din cadrul departamentului de control intern

    ANEXA 7

                      FORMA SI CONTINUTUL MINIM
ale contractului de societate civila al fondului deschis de investitii

    Contractul de societate civila va avea urmatorul continut minim:
    1. Denumirea fondului.
    2. Fundamentarea legala a constituirii fondului.
    3. Durata fondului.
    4. Obiectivele fondului.
    5. Unitate de fond - definitia; descriere; valoarea initiala.
    6. Societatea de administrare si limita maxima a comisionului de administrare.
    7. Societatea de depozitare si limita maxima a comisionului de depozitare.
    8. Forta majora - definire.
    9. Clauze de continuare a contractului cu mostenitori ai investitorilor.
    10. Lichidarea si fuziunea fondului - cauze; procedura; modalitati de protectie a investitorilor in asemenea cazuri.
    11. Litigii; mod de solutionare; competenta.
    12. Clauza privind incetarea contractului in conditiile prevazute in Codul civil roman.
    13. Drepturile si obligatiile partilor.
    14. Un articol distinct care sa prevada ca investitorii devin parte contractuala prin semnarea formularului de subscriere, in urma citirii prospectului de emisiune.

    ANEXA 8

                      FORMA SI CONTINUTUL MINIM
ale prospectului de emisiune al fondului deschis de investitii

    1. Informatii despre societatea de administrare a fondului deschis de investitii

    1.1. Datele de identificare a societatii de administrare a investitiilor:
    a) denumirea societatii;
    b) nr. si data inmatricularii la oficiul registrului comertului;
    c) sediul principal al societatii;
    d) sediile secundare ale societatii;
    e) codul fiscal;
    f) durata (daca este limitata);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investitiilor, si daca aceasta desfasoara activitati de administrare a conturilor individuale de investitii sau de plasament ale persoanelor fizice sau juridice;
    h) numarul si data autorizatiei de functionare de la C.N.V.M.;
    i) numarul de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    1.2. Capitalul social subscris si varsat de catre societatea de administrare a investitiilor.
    1.3. Consiliul de administratie al societatii de administrare a investitiilor si experienta profesionala a membrilor acestuia.

    2. Informatii despre depozitar

    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea societatii;
    b) sediul principal si sediul filialei/sucursalei unde se desfasoara activitatea de depozitare, daca este cazul;
    c) numarul de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    2.2. Orice alta activitate in care depozitarul se angajeaza, pe langa cea de depozitare.
    2.3. Daca exista subdepozitari carora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitatile sale, prospectul va cuprinde urmatoarele informatii referitoare la acestia:
    a) denumirea subdepozitarului;
    b) sediul principal si sediul filialei/sucursalei unde se desfasoara activitatea de depozitare, daca este cazul;
    c) responsabilitatile care au fost transferate.

    3. Informatii cu privire la fondul deschis de investitii

    3.1. Identitatea fondului:
    a) denumirea;
    b) data infiintarii;
    c) durata de existenta;
    d) numarul si data autorizatiei de functionare de la C.N.V.M.
    e) numarul de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi cresterea de capital, obtinerea de venit etc.;
    b) politica de investitii, daca este specializata in arii geografice sau sectoare industriale si orice limitari ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare in care se va investi;
    d) descrierea oricaror instrumente tehnice care ar putea fi folosite in administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare impotriva riscurilor (daca astfel de tehnici sunt autorizate de C.N.V.M.);
    e) durata minima recomandata a investitiilor, bazata pe natura fondului;
    f) factorii de risc derivand din politica de investitii a fondului deschis de investitii.
    3.3. Persoanele responsabile cu analizarea oportunitatilor de investitie, daca sunt altele decat administratorii societatii de administrare a investitiilor.
    3.4. O descriere a caracteristicilor unei unitati de fond intr-un fond deschis de investitii:
    a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;
    b) mijloace de evidenta a unitatii de fond - emise in cont sau materializate;
    c) caracteristicile unitatii de fond;
    d) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.
    3.5. Informatii cu privire la emiterea si rascumpararea unitatilor de fond intr-un fond deschis de investitii:
    a) procedurile pentru subscrierea de unitati de fond;
    b) procedurile pentru rascumpararea unitatilor de fond;
    c) circumstantele in care emisiunea si rascumpararea de unitati de fond pot fi suspendate de catre C.N.V.M.;
    d) daca fondul are o durata limitata, data finala pentru achizitionarea sau rascumpararea de unitati de fond;
    e) numele si adresa distribuitorilor de unitati de fond, daca este cazul;
    3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investitii:
    a) regulile de evaluare a activelor;
    b) metoda de calcul a valorii activului net;
    c) frecventa calcularii valorii activului net;
    d) mijloacele, locurile si frecventa publicarii valorii activului net;
    e) valoarea initiala a unei unitati de fond.
    3.7. Comisioane si alte cheltuieli:
    a) comisioane suportate de investitori - comisioane de cumparare (daca este cazul);
    b) comisioane de rascumparare (daca este cazul);
    c) alte comisioane si cheltuieli suportate de catre fond.
    3.8. Fuziunea si lichidarea unui fond deschis de investitii: circumstantele in care un fond deschis de investitii poate fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat.
    3.9. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de investitor;
    b) modalitatea de retinere a impozitelor.
    3.10. Auditorul fondului
    3.11. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investitiilor (daca este cazul), asa cum a fost definit acesta in art. 2, alin. 1, pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, si care sunt firmele care fac parte din respectivul grup financiar.
    3.12. In cazul in care prospectele fondurilor autorizate vor fi completate cu date privind performantele anterioare ale fondului, se va preciza ca performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

    4. Prevederi diverse
    Prospectul trebuie sa contina tiparit intr-un loc vizibil:
    a) data intocmirii prospectului;
    b) locul de unde se pot obtine informatii relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice.

    ANEXA 9

    Rapoartele fondurilor deschise de investitii

    Bilantul contabil si Situatia veniturilor si cheltuielilor, intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de C.N.V.M.

    Situatia activelor si obligatiilor fondului
 ______________________________________________________________________________
| Denumire element                 | Inceputul      | Sfarsitul      |Diferente|
|                                  | perioadei      | perioadei      |  (lei)  |
|                                  | de raportare   | de raportare   |         |
|__________________________________|________________|________________|_________|
| I. Total active                  | % | Valuta| Lei| % | Valuta| Lei|         |
|__________________________________|___|_______|____|___|_______|____|_________|
| 1. Valori mobiliare, din care:   |   |       |    |   |       |    |         |
| 1.1. valori mobiliare inscrise   |   |       |    |   |       |    |         |
| la cota bursei de valori sau     |   |       |    |   |       |    |         |
| negociate pe o alta piata        |   |       |    |   |       |    |         |
| reglementata autorizata de       |   |       |    |   |       |    |         |
| C.N.V.M., din care: actiuni,     |   |       |    |   |       |    |         |
| obligatiuni                      |   |       |    |   |       |    |         |
| 1.2. valori mobiliare inscrise la|   |       |    |   |       |    |         |
| cota unei burse straine sau      |   |       |    |   |       |    |         |
| tranzactionate pe o piata        |   |       |    |   |       |    |         |
| reglementata straina, din care:  |   |       |    |   |       |    |         |
| actiuni, obligatiuni             |   |       |    |   |       |    |         |
| 1.3. valori mobiliare nou emise  |   |       |    |   |       |    |         |
| neinscrise inca la cota unei     |   |       |    |   |       |    |         |
| piete reglementate               |   |       |    |   |       |    |         |
| 1.4. obligatiuni sau alte titluri|   |       |    |   |       |    |         |
| de credit tranzactionabile       |   |       |    |   |       |    |         |
| emise sau garantate de catre stat|   |       |    |   |       |    |         |
| ori de autoritati ale            |   |       |    |   |       |    |         |
| administratiei publice centrale  |   |       |    |   |       |    |         |
| sau locale, din care: cotate,    |   |       |    |   |       |    |         |
| necotate                         |   |       |    |   |       |    |         |
| 1.5. obligatiuni sau alte titluri|   |       |    |   |       |    |         |
| de credit tranzactionabile emise |   |       |    |   |       |    |         |
| sau garantate de un alt stat ori |   |       |    |   |       |    |         |
| de o institutie financiara       |   |       |    |   |       |    |         |
| internationala                   |   |       |    |   |       |    |         |
| 1.6. valori mobiliare neinscrise |   |       |    |   |       |    |         |
| la cota unei piete reglementate, |   |       |    |   |       |    |         |
| din care: actiuni, obligatiuni   |   |       |    |   |       |    |         |
| 2. Bilete la ordin/cambii emise  |   |       |    |   |       |    |         |
|    de persoane juridice romane   |   |       |    |   |       |    |         |
| 3. Disponibil in cont curent     |   |       |    |   |       |    |         |
| 4. Depozite bancare              |   |       |    |   |       |    |         |
| 5. Certificate de depozit        |   |       |    |   |       |    |         |
| 6. Instrumente financiare        |   |       |    |   |       |    |         |
|    derivate                      |   |       |    |   |       |    |         |
| 7. Contracte de report avand ca  |   |       |    |   |       |    |         |
|    suport alte instrumente decat |   |       |    |   |       |    |         |
|    cele prevazute la art. 66     |   |       |    |   |       |    |         |
|    alin. 1 din Ordonanta de      |   |       |    |   |       |    |         |
|    urgenta a Guvernului          |   |       |    |   |       |    |         |
|    nr. 26/2002, aprobata si      |   |       |    |   |       |    |         |
|    modificata prin               |   |       |    |   |       |    |         |
|    Legea nr. 513/2002            |   |       |    |   |       |    |         |
| 8. Numerar in casierie           |   |       |    |   |       |    |         |
| 9. Alte active (sume in tranzit, |   |       |    |   |       |    |         |
|    sume la distribuitori, sume la|   |       |    |   |       |    |         |
|    SSIF etc.)                    |   |       |    |   |       |    |         |
|__________________________________|___|_______|____|___|_______|____|_________|
| II. Total obligatii              |   |       |    |   |       |    |         |
|__________________________________|___|_______|____|___|_______|____|_________|
| 1. Cheltuieli pentru plata       |   |       |    |   |       |    |         |
|    comisioanelor datorate SAI    |   |       |    |   |       |    |         |
| 2. Cheltuieli pentru plata       |   |       |    |   |       |    |         |
|    comisioanelor datorate        |   |       |    |   |       |    |         |
|    depozitarului                 |   |       |    |   |       |    |         |
| 3. Cheltuieli cu comisioanele    |   |       |    |   |       |    |         |
|    datorate SSIF                 |   |       |    |   |       |    |         |
| 4. Cheltuieli cu comisioanele de |   |       |    |   |       |    |         |
|    rulaj si alte servicii bancare|   |       |    |   |       |    |         |
| 5. Cheltuieli cu dobanzile       |   |       |    |   |       |    |         |
|    (art. 33 din Ordonanta de     |   |       |    |   |       |    |         |
|    urgenta a Guvernului          |   |       |    |   |       |    |         |
|    nr. 26/2002, aprobata si      |   |       |    |   |       |    |         |
|    modificata prin               |   |       |    |   |       |    |         |
|    Legea nr. 513/2002)           |   |       |    |   |       |    |         |
| 6. Cheltuieli de emisiune        |   |       |    |   |       |    |         |
| 7. Cheltuieli cu plata           |   |       |    |   |       |    |         |
|    comisioanelor/taxelor datorate|   |       |    |   |       |    |         |
|    C.N.V.M.                      |   |       |    |   |       |    |         |
| 8. Alte cheltuieli aprobate      |   |       |    |   |       |    |         |
|__________________________________|___|_______|____|___|_______|____|_________|
| III. Valoarea activului net      |   |       |    |   |       |    |         |
|     (I - II)                     |   |       |    |   |       |    |         |
|__________________________________|___|_______|____|___|_______|____|_________|

    Situatia valorii unitare a activului net
 ______________________________________________________________________________
| Denumire element   | Perioada curenta | Perioada corespunzatoare | Diferente |
|                    |                  | a anului precedent       |           |
|____________________|__________________|__________________________|___________|
| Valoare activ net  |                  |                          |           |
|____________________|__________________|__________________________|___________|
| Numar de unitati de|                  |                          |           |
| fond in circulatie |                  |                          |           |
|____________________|__________________|__________________________|___________|
| Valoarea unitara a |                  |                          |           |
| activului net      |                  |                          |           |
|____________________|__________________|__________________________|___________|

    Situatia detaliata a investitiilor

    Valori mobiliare cotate

    Semnificatia coloanei P din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Pondere in activul total al fondului
 ______________________________________________________________________________
|Emitent|Simbol |Data ultimei |Nr.     |Valoare |Valoare |Valoare|Pondere in |P|
|       |actiune|sedinte in   |actiuni |nominala|actiune |totala |capitalul  | |
|       |       |care s-a     |detinute|        |        |       |social al  | |
|       |       |tranzactionat|        |        |        |       |emitentului| |
|_______|_______|_____________|________|________|________|_______|___________|_|
|_______|_______|_____________|________|________|________|_______|___________|_|

    Valori mobiliare necotate
 ______________________________________________________________________________
|Emitent|Nr.     |Data      |Pret de  |Valoare |Valoare|Pondere in |Pondere    |
|       |actiuni |achizitiei|achizitie|actiune |totala |capitalul  |in activul |
|       |detinute|          |         |        |       |social al  |total al   |
|       |        |          |         |        |       |emitentului|fondului   |
|_______|________|__________|_________|________|_______|___________|___________|
|_______|________|__________|_________|________|_______|___________|___________|
|                                       TOTAL  |       | -         |           |
|______________________________________________|_______|___________|___________|

    Obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Valoare actualizata
    P - Pondere in total activ
    B - Banca intermediara
 ______________________________________________________________________________
|Seria si |Nr.    |Data      |Data     |Valoare |Crestere|Dobanda  | V | P | B |
|nr.      |titluri|achizitiei|scadentei|initiala|zilnica |cumulata |   |   |   |
|emisiunii|       |          |         |        |        |         |   |   |   |
|_________|_______|__________|_________|________|________|_________|___|___|___|
|_________|_______|__________|_________|________|________|_________|___|___|___|
|                                                           TOTAL  |   |   |   |
|__________________________________________________________________|___|___|___|

    Obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

    Semnificatia coloanei V din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Valoare actualizata
 ______________________________________________________________________________
|Emitent|Nr.    |Data      |Data     |Valoare |Crestere|Dobanda  | V | Pondere |
|       |titluri|achizitiei|scadentei|initiala|zilnica |cumulata |   | in total|
|       |       |          |         |        |        |         |   | activ   |
|_______|_______|__________|_________|________|________|_________|___|_________|
|_______|_______|__________|_________|________|________|_________|___|_________|
|                                                         TOTAL  |   |         |
|________________________________________________________________|___|_________|

    Depozite bancare
 ______________________________________________________________________________
|Denumire|Data        |Scadenta|Valoare |Dobanda|Dobanda |Valoare    |Pondere  |
|banca   |constituirii|        |initiala|zilnica|cumulata|actualizata|in total |
|        |            |        |        |       |        |           |activ    |
|________|____________|________|________|_______|________|___________|_________|
|________|____________|________|________|_______|________|___________|_________|
|                                                  TOTAL |           |         |
|________________________________________________________|___________|_________|

    Bilete la ordin/cambii
 ______________________________________________________________________________
| Emitent | Data      | Scadenta| Valoare | Crestere| Valoare    | Pondere in  |
|         | achizitiei|         | initiala| zilnica | actualizata| total activ |
|_________|___________|_________|_________|_________|____________|_____________|
|_________|___________|_________|_________|_________|____________|_____________|
|                                             TOTAL |            |             |
|___________________________________________________|____________|_____________|

    Situatia sumelor imprumutate de fond
 ______________________________________________________________________________
| Banca | Scopul       | Suma | Scadenta | Dobanda | Dobanda  | Valoare        |
|       | imprumutului |      |          | zilnica | cumulata | actualizata    |
|_______|______________|______|__________|_________|__________|________________|
|_______|______________|______|__________|_________|__________|________________|

    Situatia detinatorilor a mai mult de 10% din unitatile de fond aflate in circulatie
 ______________________________________________________________________________
|   Nume Prenume/Denumire           |  Procent  | Data aparitiei evenimentului |
|           Sediu                   |           |                              |
|___________________________________|___________|______________________________|
|___________________________________|___________|______________________________|

    Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani
 ______________________________________________________________________________
|                             |    An T - 2    |    An T - 1    |     An T     |
|_____________________________|________________|________________|______________|
| Activ net                   |                |                |              |
|_____________________________|________________|________________|______________|
| VUAN                        |                |                |              |
|_____________________________|________________|________________|______________|

    ANEXA 10

                               NOTA INFORMATIVA

    1. Banca corespondenta

    Trebuie sa indice:
    - competentele atribuite acesteia;
    - modalitatea de realizare a transferului de sume legate de subscriere si rascumparare si plata a dividendelor (in cazul societatilor de investitii) prin conturile deschise la banca corespondenta;
    - fluxurile informative si circuitul documentelor intre societatea de administrare a investitiilor, depozitar si banca corespondenta;
    - alte sarcini.

    2. Distribuitori

    Trebuie sa indice:
    - competentele atribuite acestora;
    - modul de operare al distribuitorilor, in principal in legatura cu operarea cererilor de subscriere si rascumparare;
    - fluxurile informative si circuitul documentelor intre acestia, societatea de administrare a investitiilor si banca corespondenta;
    - alte sarcini.

    3. Modalitatea de exercitare a drepturilor investitorilor/actionarilor rezidenti in Romania si scheme de compensare

    Se vor indica masurile adoptate pentru garantarea exercitarii drepturilor investitorilor/actionarilor rezidenti in Romania, modalitatea si frecventa publicarii valorilor unitatilor de fond/actiunilor precum si eventuala schema de compensare la care este parte societatea de administrare a investitiilor care administreaza fondul deschis de investitii/societatea de investitii.

    ANEXA 11

                          FORMA SI CONTINUTUL MINIM
         ale prospectului de emisiune al societatii de investitii

    1. Informatii despre societatea de administrare a societatii de investitii (daca este cazul)

    1.1. Datele de identificare a societatii de administrare a investitiilor:
    a) denumirea societatii;
    b) nr. si data inmatricularii la oficiul registrului comertului;
    c) sediul principal al societatii;
    d) sediile secundare ale societatii;
    e) codul fiscal;
    f) durata (daca este limitata);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investitiilor, si daca aceasta desfasoara activitati de administrare a conturilor individuale de investitii sau de plasament ale persoanelor fizice sau juridice;
    h) numarul si data autorizatiei definitive de la C.N.V.M.;
    i) numarul de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    1.2. Capitalul social subscris si varsat de catre societatea de administrare a investitiilor.
    1.3. Consiliul de administratie societatii de administrare a investitiilor si experienta profesionala a membrilor acestuia.

    2. Informatii despre depozitar

    2.1. Datele de identificare a depozitarului:
    a) denumirea societatii;
    b) sediul principal si sediul filialei/sucursalei unde se desfasoara activitatea de depozitare, daca este cazul;
    c) numarul de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    2.2. Orice alta activitate in care depozitarul se angajeaza, pe langa cea de depozitare.
    2.3. Daca exista subdepozitari carora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitatile sale, prospectul va cuprinde urmatoarele informatii referitoare la acestia:
    a) denumirea subdepozitarului;
    b) sediul principal si sediul filialei/sucursalei unde se desfasoara activitatea de depozitare, daca este cazul;
    c) responsabilitatile care au fost transferate.

    3. Informatii cu privire la societatea de investitii

    3.1. Identitatea societatii de investitii
    a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, numar de inregistrare la registrul comertului si nationalitatea membrilor fondatori persoane juridice;
    b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii, precum si sediile filialelor daca acestea exista;
    c) data infiintarii si durata societatii;
    d) obiectul de activitate al societatii;
    e) capitalul social subscris si varsat (dupa subscrierea initiala)
    f) numarul si data autorizatiei de functionare de la C.N.V.M.
    g) numarul de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
    3.2. Conducerea societatii de investitii:
    a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei; experienta profesionala;
    b) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia membrilor comitetului de directie si ai conducerii executive, precum si pentru responsabilii cu controlul intern al societatii (in cazul in care aceasta este autoadministrata); experienta profesionala;
    c) persoanele responsabile cu analizarea oportunitatilor de investitie, daca sunt altele decat administratorii societatii de investitii (in cazul in care aceasta este autoadministrata); experienta profesionala;
    d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul si functionarea societatii.
    3.3. O descriere a obiectivelor societatii de investitii, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi cresterea de capital, obtinerea de venit etc.;
    b) politica de investitii, daca este specializata in arii geografice sau sectoare industriale si orice limitari ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare in care se va investi;
    d) descriere a oricaror instrumente tehnice care ar putea fi folosite in administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare impotriva riscurilor (daca astfel de tehnici sunt autorizate de C.N.V.M.);
    e) durata minima recomandata a investitiilor, bazata pe natura societatii de investitii;
    f) factorii de risc derivand din politica de investitii a societatii de investitii.
    3.4. O descriere a caracteristicilor actiunilor societatii de investitii:
    a) natura drepturilor conferite de o actiune;
    b) caracteristicile actiunilor;
    c) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.
    3.5. Informatii cu privire la emiterea si rascumpararea actiunilor unei societati de investitii si cotarea la bursa:
    a) procedurile pentru subscrierea de actiuni;
    b) procedurile pentru rascumpararea de actiuni;
    c) circumstantele in care emisiunea si rascumpararea de actiuni pot fi suspendate de catre C.N.V.M.;
    d) daca societatea de investitii are o durata limitata, data finala pentru achizitionarea sau rascumpararea de actiuni;
    e) piata reglementata pe care se coteaza actiunile.
    3.6. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societati de investitii:
    a) metoda de calculare a valorii activului net;
    b) frecventa calcularii valorii activului net;
    c) mijloacele, locurile si frecventa publicarii valorii activului net;
    d) valoarea initiala a unei actiuni.
    3.7. Comisioane si alte cheltuieli:
    a) comisioane suportate de actionari - comisioane de cumparare (daca este cazul); comisioane de rascumparare (daca este cazul);
    b) cheltuielile societatii de administrare a investitiilor, unde este cazul, si nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat acesteia pentru serviciile de administrare.
    c) comisioane si alte cheltuieli suportate de catre societatea de investitii.
    3.8. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societati de investitii: circumstantele in care o societate de investitii poate fuziona cu o alta societate de investitii, poate fi divizata sau lichidata.
    3.9. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de actionar
    b) modalitatea de retinere a impozitelor
    3.10. Auditorul societatii de investitii.
    3.11. Grupul financiar din care face parte societatea de investitii sau societatea de administrare a acesteia (daca este cazul), asa cum a fost definit acesta in art. 2 alin. 1 pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002, si care sunt firmele care fac parte din respectivul grup financiar.
    3.12. In cazul in care prospectele societatii de investitii autorizate vor fi completate cu date privind performantele anterioare ale societatii de investitii, se va preciza ca performantele anterioare ale societatii de investitii nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

    4. Prevederi diverse
    Prospectul trebuie sa contina tiparit intr-un loc vizibil:

    4.1. data intocmirii prospectului;
    4.2. locul de unde se pot obtine informatii relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice
    4.3. Cotidianul national in care se vor publica notificarile referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum si alte informatii despre societatea de investitii.
    4.4. Adresa de web si e-mail a societatii de investitii sau a societatii de administrare a investitiilor.

    RAPORTARE SAPTAMANALA A ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI .................. IN PERIOADA ................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Valoare actualizata
    P - Pondere valoare actualizata in total activ
                                   ____________________________________________
                                  |  Ziua T - 1  |    Ziua T    |  Ziua T + 1  |
 _________________________________|______________|______________|______________|
|Nr.  |          Element          |Suma   | V| P |Suma   | V| P |Suma   | V| P |
|crt. |                           |plasata|  |   |plasata|  |   |plasata|  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 1.  |Valori mobiliare, din care:|       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 1.1.|valori mobiliare inscrise  |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |la cota bursei de valori   |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |sau negociate pe o alta    |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |piata reglementata         |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |autorizata de C.N.V.M., din|       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |care:                      |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - actiuni                |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - obligatiuni            |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 1.2.|valori mobiliare inscrise  |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |la cota unei burse straine |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |sau tranzactionate pe o    |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |piata reglementata straina,|       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |din care:                  |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - actiuni                |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - obligatiuni            |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 1.3.|valori mobiliare nou emise,|       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |neinscrise inca la cota    |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |unei piete reglementate    |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 1.4.|obligatiuni sau alte       |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |titluri de credit          |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |tranzactionabile emise sau |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |garantate de catre stat ori|       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |de autoritati ale          |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |administratiei publice     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |centrale sau locale, din   |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |care:                      |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - cotate                 |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - necotate               |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 1.5.|obligatiuni sau alte       |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |titluri de credit          |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |tranzactionabile emise sau |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |garantate de un alt stat   |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |ori de o institutie        |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |financiara internationala  |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 1.6.|valori mobiliare neinscrise|       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |la cota unei piete         |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |reglementate, din care:    |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - actiuni                |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - obligatiuni            |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 2.  |Bilete la ordin/cambii     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |emise de persoane juridice |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |romane                     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 3.  |Disponibil in cont curent  |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 4.  |Depozite bancare           |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 5.  |Certificate de depozit     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 6.  |Instrumente financiare     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |derivate                   |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 7.  |Contracte de report avand  |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |ca suport alte instrumente |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |decat cele prevazute la    |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |art. 66 alin. 1 din        |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |Ordonanta de urgenta a     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |Guvernului nr. 26/2002     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 8.  |Numerar in casierie        |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
| 9.  |Alte active (sume in       |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |tranzit, sume la           |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |distribuitori, sume la     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |SSIF etc.)                 |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
|10.  |ACTIV TOTAL                |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
|11.  |Cheltuielile fondului      |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
|12.  |ACTIV NET                  |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
|13.  |Numar unitati de fond in   |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |circulatie                 |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
|14.  |Valoare unitara a activului|       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |net (VUAN)                 |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|
|15.  |Numar investitori, din     |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |care:                      |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - persoane fizice        |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|     |  - persoane juridice      |       |  |   |       |  |   |       |  |   |
|_____|___________________________|_______|__|___|_______|__|___|_______|__|___|

    Detaliere active lichide ........... pondere in total activ
                 .                         .
                 .                         .
                 .                         .
                 .                         .
                                         ______________________
                                          ___
                                         \  pondere active lichide
    Lichiditate                      =    > in total activ
                                         /___SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 23/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 23 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 23/2003
Regulament 3 2003
privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor
Ordin 23 2003
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2003 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor
Ordin 6 2000
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2000 cu privire la modificarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare
Ordin 20 1996
pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu