Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 229 din  8 septembrie 2003

pentru aprobarea Reglementarilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

ACT EMIS DE:                MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 659 din 17 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. g) si alin. (3) lit. f) si i) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 671/2002, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarile privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 924/2000 pentru aprobarea Reglementarilor si normelor tehnice privind modificarea instalatiilor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 1 februarie 2001.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                              Ileana Tureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGLEMENTARI
privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    1.1. Prezentele reglementari contin conditiile tehnice necesare pentru modificarea sistemului de alimentare a motoarelor autovehiculelor din categoriile M1 si N1, definite in Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR-2, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit tip de carburant prevazut de constructor, pentru a functiona alternativ si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL.
    1.2. Prin modificarea sistemului de alimentare a motorului unui autovehicul in scopul functionarii si cu GPL se intelege montarea unei instalatii de alimentare cu GPL, precum si toate interventiile ce se efectueaza asupra autovehiculului in acest scop.
    1.3. Conditiile tehnice continute de prezentele reglementari se aplica tuturor autovehiculelor prevazute la pct. 1.1, inmatriculate sau care urmeaza a fi inmatriculate in Romania.

    2. Dispozitii generale
    2.1. Sistemul de alimentare a motorului unui autovehicul care a fost omologat in ansamblu pentru circulatia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevazut de constructorul autovehiculului poate fi modificat si pentru functionarea cu GPL numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) componentele instalatiei de alimentare cu GPL, in functie de presiunea maxima de functionare si de rolul lor functional, trebuie sa fie omologate conform prevederilor Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea intai;
    b) montarea instalatiei de alimentare cu GPL a motorului autovehiculului trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea a doua. Conditiile privind fixarea rezervorului de GPL se considera indeplinite daca sunt intrunite cerintele prevazute in anexa nr. 1 la prezentele reglementari;
    c) se interzice montarea componentelor carora li se aplica prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea intai, dar care nu au marcaj de omologare, precum si a celor care prezinta deformatii plastice, fisuri, crapaturi, parti lipsa, uzuri fizice avansate sau alte tipuri de defecte ce prezinta pericol in exploatare;
    d) atunci cand este posibil, trebuie ca dupa montare marcajele de omologare internationala ale componentelor sa fie vizibile, direct sau indirect, fara a fi necesara pentru aceasta demontarea lor ori a unui alt reper;
    e) emisiile poluante din gazele de evacuare ale autovehiculului, verificate conform Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei prin inspectia tehnica periodica - RNTR-1, atat pentru functionarea cu carburantul conventional prevazut initial de constructor, cat si pentru functionarea cu GPL, trebuie sa se incadreze in limitele admisibile pentru tipul respectiv de autovehicul, precizate in RNTR-1;
    f) dupa montarea instalatiei de alimentare cu GPL, masa totala maxima autorizata a autovehiculului si masele maxime autorizate pe fiecare axa nu trebuie sa le depaseasca pe cele maxime tehnic admisibile declarate de constructor la omologarea de tip a autovehiculului;
    g) performantele dinamice ale autovehiculului alimentat cu GPL (viteza maxima sau forta la roata) nu trebuie sa scada cu mai mult de 10% fata de cele ale autovehiculului alimentat cu carburantul prevazut de constructor.
    2.2. Instalatiile de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor pot fi comercializate numai daca sunt certificate/omologate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", denumita in continuare Registrul Auto Roman, si daca montarea se efectueaza de catre agenti economici autorizati de Registrul Auto Roman conform prezentelor reglementari.
    2.3. Certificatul de conformitate/omologare, prin care se aproba utilizarea unui anumit tip de instalatie de alimentare cu GPL in scopul modificarii sistemelor de alimentare cu carburant a motoarelor anumitor tipuri de autovehicule, se elibereaza de catre Registrul Auto Roman pe baza evaluarii rapoartelor de incercari si a evaluarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor aplicabile din prezentele reglementari si a conditiilor stabilite de Registrul Auto Roman pentru asigurarea conformitatii proceselor aferente modificarii sistemelor de alimentare cu carburant a motoarelor autovehiculelor si rezolvarea eficienta a oricaror neconformitati ce pot aparea.
    2.4. Atelierele de montare, revizii tehnice periodice si reparatii se autorizeaza de Registrul Auto Roman pe baza evaluarii conformitatii cu conditiile tehnice prevazute la cap. 4, folosindu-se proceduri specifice de audit.
    2.5. Instalatiile de alimentare cu GPL, montate pe autovehicule, trebuie inregistrate in cartea de identitate a autovehiculului (CIV). Autovehiculele trebuie sa fie marcate cu etichete autoadezive cu inscriptia "GPL", confectionate din material rezistent la factorii de mediu, aplicate in functie de categoria autovehiculului, astfel:
    a) la autoturisme (categoria M1), pe interiorul parbrizului si al lunetei, in partea dreapta, jos;
    b) la autoutilitare usoare (categoria N1), pe interiorul parbrizului, in partea dreapta, jos, si pe suprafata posterioara a caroseriei.
    Aceste etichete se aplica de catre agentul economic autorizat care a montat instalatia de alimentare cu GPL, iar conformitatea lor cu modelul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele reglementari se verifica de catre Registrul Auto Roman cu ocazia inregistrarii in CIV a instalatiei de alimentare cu GPL.
    2.6. Durata de utilizare a rezervoarelor de GPL este de maximum 10 ani de la data poansonata pe placa de identificare sudata pe acestea. Respectarea acestui termen se va verifica cu ocazia inspectiilor tehnice periodice.

    3. Conditii de acordare, mentinere si reinnoire a certificatelor de conformitate/omologare pentru instalatiile de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor
    3.1. Certificarea de conformitate/omologare se solicita de producatorii instalatiilor de alimentare cu GPL sau de catre agenti economici, reprezentanti autorizati ai producatorilor, denumiti in continuare solicitanti, prin depunerea cererii de certificare sau omologare la Registrul Auto Roman. Costurile derularii procesului de certificare/omologare sunt suportate de catre solicitant.
    3.2. Impreuna cu cererea de certificare/omologare, solicitantul trebuie sa prezinte, pentru toate componentele instalatiei de alimentare cu GPL carora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria 01 de amendamente, partea intai, comunicarile de omologare internationala. Registrul Auto Roman verifica atat aceste documente, cat si pe cele care permit comercializarea produselor in conditii legale si cu informarea corecta si completa a consumatorilor si a organelor de control.
    3.3. Solicitantul declara in cererea de certificare/omologare componenta integrala a instalatiei, marca comerciala, tipul si marca de omologare pentru fiecare dispozitiv, precum si familia de autovehicule careia ii este destinata instalatia, tinand cont de tipul motoarelor cu care sunt echipate autovehiculele. Familia de autovehicule, in sensul prezentelor reglementari, se identifica prin categoria, masa totala maxima autorizata, sistemul de alimentare cu carburantul prevazut de constructor si puterea maxima dezvoltata de motoarele ce le echipeaza.
    3.4. Evaluarea de catre Registrul Auto Roman a conformitatii instalatiilor de alimentare cu GPL a autovehiculelor cu prevederile Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria 01 de amendamente, se face in baza unor inspectii si incercari atat asupra autovehiculelor echipate cu instalatia descrisa in cerere, puse la dispozitie de catre solicitant, cat si a conditiilor asigurate de solicitant pentru tinerea sub control a calitatii lucrarilor de montare si service.
    3.5. Certificatul de conformitate/omologare se acorda pentru un domeniu de puteri maxime ale motoarelor autovehiculelor din familia pentru care s-a solicitat certificarea/omologarea, tinand cont de puterea maxima a autovehiculului echipat cu instalatia de alimentare cu GPL, prezentat de solicitant pentru incercari. Alegerea acestui autovehicul se face de catre solicitant in functie de tipurile de autovehicule pe care doreste sa monteze instalatiile de alimentare cu GPL si de regula de stabilire a domeniului de certificare/omologare: limita minima a puterii maxime a autovehiculelor pentru care se acorda certificarea/omologarea se obtine prin inmultirea puterii maxime a autovehiculului asupra caruia se efectueaza incercarile, exprimata in kW, cu coeficientul 0,7 si rotunjirea la un numar intreg de kW prin trunchiere, iar limita maxima, prin inmultirea aceleiasi puteri maxime a autovehiculului cu 1,15 si rotunjirea la un numar intreg prin adaugare. Daca au fost incercate, la cererea solicitantului, mai multe autovehicule cu motoare cu puteri maxime diferite, coeficientul 0,7 se aplica puterii maxime celei mai mici, iar puterea maxima cea mai mare se inmulteste cu coeficientul 1,15. Domeniul astfel obtinut, prin aplicarea coeficientilor asupra puterii maxime a autovehiculului sau autovehiculelor incercate, se suprapune cu cel declarat de producatorul dispozitivului reductor/vaporizator si se retine doar domeniul comun.
    3.6. In vederea inspectiei conditiilor asigurate de solicitant pentru tinerea sub control a calitatii lucrarilor de montare, revizii tehnice si reparatii, solicitantul trebuie sa elaboreze si sa implementeze proceduri sau instructiuni de lucru pentru activitatile proprii: receptia produselor de la furnizori, difuzarea si controlul tehnologiilor de montare, instruirea personalului atelierelor, rezolvarea reclamatiilor, supravegherea atelierelor, verificarea calitatii produselor si analiza neconformitatilor.
    3.7. Dupa obtinerea certificarii/omologarii, titularii certificatelor de conformitate/omologare trebuie sa detina si sa utilizeze proceduri sau instructiuni de lucru pentru activitatile proprii. Ei trebuie sa mentina inregistrari ale acestor activitati, pe care sa le puna la dispozitia Registrului Auto Roman periodic si in cadrul actiunilor de supraveghere planificate sau inopinate, ca urmare a unor reclamatii.
    3.8. Durata de valabilitate a certificatului de conformitate/omologare este de maximum 2 ani. Pe perioada de valabilitate a certificatului, Registrul Auto Roman desfasoara actiuni de verificare a respectarii conditiilor evaluate initial. Pentru reinnoirea certificatului titularul depune la Registrul Auto Roman, inainte de expirarea documentului, o cerere pentru recertificare/reomologare. La recertificare/reomologare se pot lua in considerare unele dintre rezultatele actiunilor de supraveghere sau ale rapoartelor de incercari anterioare.

    4. Conditii tehnice pentru evaluarea capabilitatii si autorizarea agentilor economici care executa lucrari de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiei de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor
    4.1. Agentii economici respectivi pot fi autorizati numai pentru familiile de autovehicule pentru care s-a obtinut certificatul de conformitate/omologare pentru functionarea cu GPL, eliberat de Registrul Auto Roman.
    4.2. Pentru evaluarea capabilitatii atelierelor de a satisface conditiile tehnice specificate de prezentele reglementari se vor utiliza normele metodologice aplicabile prevazute de Reglementarile privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, reglare, modificari constructive si/sau reconstructia si dezmembrarea vehiculelor rutiere - RNTR-4, editia in vigoare.
    4.3. Agentul economic care solicita evaluarea capabilitatii sale tehnice va depune la Registrul Auto Roman dosarul de evaluare/autorizare, care contine urmatoarele documente:
    a) cererea-tip de evaluare a capabilitatii tehnice pentru prestarea de activitati de montare/revizii tehnice/reparatii pentru alimentare alternativa a autovehiculelor cu GPL, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele reglementari;
    b) chestionarul de autoevaluare, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele reglementari;
    c) statutul de functionare (in copie) al agentului economic, din care sa rezulte ca acesta are ca obiect de activitate prestarea unor servicii de reparatii si intretinere a autovehiculelor;
    d) certificatul de inmatriculare/inregistrare la registrul comertului si anexa acestuia pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru (in copie);
    e) certificatul de atestare a capacitatii profesionale a conducatorului atelierului de montare/revizii tehnice/reparatii, eliberat de Registrul Auto Roman in conditiile prevazute in reglementarile RNTR-4 (in copie);
    f) certificatul/certificatele de conformitate/omologare emise de Registrul Auto Roman - Organismul de Certificare Produse pentru instalatia de alimentare cu GPL fata de care se solicita autorizarea (in copie);
    g) documente doveditoare a dreptului de utilizare a certificatelor de conformitate a echiparii instalatiilor de alimentare cu GPL (contracte de distributie incheiate cu titularii de certificate de conformitate) (in copie);
    h) atestatele de instruire a personalului atelierului, eliberate de producatorul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia, privind executarea lucrarilor de montare/revizii/reparatii ale marcilor de instalatii de alimentare cu GPL auto pentru care are dreptul de utilizare a certificatelor de conformitate (in copie);
    i) declaratie care sa specifice cine este personalul responsabil pentru asigurarea calitatii procesului de montare/revizii/reparatii.
    4.4. Auditul capabilitatii tehnice se va efectua de Registrul Auto Roman, care trebuie sa verifice indeplinirea urmatoarelor conditii necesare:
    a) existenta infrastructurii cu caracter general:
    - spatii tehnologice separate avand sisteme de iluminare, de incalzire si de ventilare fortata a gazelor scurse accidental din instalatia de alimentare cu GPL, precum si surse de energie electrica*);
    - spatiu de desfasurare a activitatilor administrative;
    b) existenta infrastructurii cu caracter specific pentru amplasarea autovehiculelor pe care se vor monta instalatiile de alimentare cu GPL, precum si a masinilor si uneltelor, SDV-urilor si a setului de dispozitive specificat de furnizorul instalatiilor de alimentare cu GPL. Dotarea minima cu echipamente necesara pentru prestarea activitatilor (lucrarilor) de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiilor de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor este prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele reglementari;
    c) existenta documentatiei tehnologice de montare/revizii tehnice/reparatii, incluzand, pentru evaluarea initiala:
    - Regulamentul nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, partea a doua, cap. 17 (Prescriptii privind montarea instalatiei de alimentare cu GPL a motorului);
    - manualul de instalare (conform cerintelor prevazute in anexa nr. 6 la prezentele reglementari) pentru montarea/revizia/repararea instalatiei de alimentare cu GPL, aprobat de titularul certificatului de conformitate;
    - desenele de montare pentru sistemul de fixare al rezervorului si schemele electrice corespunzatoare autovehiculelor prezentate la incercarile de conformitate;
    - instructiuni de utilizare a instalatiei de alimentare cu GPL, formulate conform cerintelor cuprinse in anexa nr. 6.
    La auditurile de supraveghere, in plus fata de evaluarea initiala:
    - schemele de montare a componentelor (multivalva, comutator si modul electronic de comanda) elaborate de furnizor;
    - desenele de ansamblu ale fiecarui tip de sistem de fixare al rezervorului utilizat (pentru diferite montaje definite prin forme constructive de rezervoare GPL, suporturi rezervor, tip de caroserie si loc de amplasare), avizate de titularul de certificat de conformitate;
    - schemele de conexiuni electrice detaliate in vederea adaptarii la alimentarea cu GPL a tuturor tipurilor de autovehicule adaptate pana la data auditului, aprobate de producatorul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia in Romania.
------------
    *) Respectarea conditiilor reglementate (avize pentru protectia muncii si PSI cu mentiunea "montaj instalatii GPL auto"), precum si atestarea unui operator responsabil ISCIR sunt si raman in sarcina agentului economic, fara a conditiona autorizarea tehnica.

    4.5. Autorizarea se acorda pe baza concluziilor raportului de audit, in cazul in care nu exista neconformitati majore; in cazul neconformitatilor minore, care nu pot afecta procesul de lucru, autorizarea se va acorda numai dupa prezentarea unui program adecvat de masuri, cu termene pentru eliminarea neconformitatilor.
    4.6. Pe perioada de valabilitate a autorizatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 7 la prezentele reglementari, titularul de autorizatie va fi supravegheat de Registrul Auto Roman in baza contractului de autorizare si supraveghere incheiat, prin audituri programate anual (primul la 6 luni de la data autorizarii) sau inopinate, in cazul unor reclamatii ori la cererea expresa a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (inclusiv a personalului special desemnat pentru activitatea de control din cadrul Registrului Auto Roman) sau a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. La constatarea nerespectarii conditiilor tehnice specificate de prezentele reglementari, organele de control si inspectie desemnate de autoritatea competenta pot aplica sanctiuni in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Mentinerea valabilitatii autorizatiei este conditionata de pastrarea de catre titularul acesteia a capabilitatii tehnice corespunzatoare conditiilor de acordare a autorizatiei. In functie de gravitatea abaterilor constatate fata de conditiile initiale de autorizare, autorizatia poate fi suspendata, restransa sau retrasa.
    In cazurile in care la auditurile de supraveghere programate sau inopinate se va constata neeliminarea, in termenele stabilite, prin actiuni corective, a neconformitatilor minore semnalate la auditul anterior si/sau existenta unor noi neconformitati majore, in raportul de evaluare se propune suspendarea autorizatiei pe o perioada de pana la 20 de zile, fara drept de desfasurare a activitatii autorizate. In urmatoarele 10 zile, cu drept de desfasurare a activitatii autorizate, trebuie sa dovedeasca implementarea actiunilor corective angajate la neconformitatile majore - conditie de ridicare a suspendarii. In caz contrar, se va proceda la anularea autorizatiei.
    In cazul in care, pe perioada dintre cele doua supravegheri anuale, apar cumulat mai mult de doua suspendari, se va retrage autorizarea.
    4.7. Agentii economici autorizati vor incheia contracte cu furnizorii instalatiilor de alimentare cu GPL pe o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a certificatului si, daca nu efectueaza decat montarea instalatiei, vor asigura service si reparatii prin intermediul unui agent economic autorizat sa efectueze astfel de operatiuni.
    4.8. Agentii economici care efectueaza modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor pentru functionarea alternativa si cu GPL vor elibera clientilor:
    a) certificat de garantie;
    b) declaratie de conformitate, model A sau B, prevazuta in anexa nr. 8 la prezentele reglementari;
    c) instructiuni de utilizare, prevazute in anexa nr. 6.
    Din documente trebuie sa reiasa unitatea care a efectuat montarea, data si identificarea autovehiculului si a instalatiei montate.
    4.9. Instalatiile GPL certificate pot fi transferate pe un alt autovehicul care se incadreaza in domeniul de aplicabilitate al autorizatiei atelierului de montare, cu eliberarea documentelor prezentate la pct. 4.8.
    4.10. Atelierele care efectueaza numai revizii si reparatii se autorizeaza in aceleasi conditii ca si cele pentru montare/revizii tehnice/reparatii.
    4.11. Lunar atelierele vor transmite la reprezentanta Registrului Auto Roman lista autovehiculelor echipate cu instalatii GPL, pe formularul prevazut in anexa nr. 9 la prezentele reglementari.

    5. Dispozitii finale si tranzitorii
    5.1. Inspectiile finale pentru emisiile poluante din gazele de evacuare ale motorului se vor face de catre atelier dupa efectuarea montarii instalatiei de alimentare cu GPL, numai cu echipament propriu, in conformitate cu anexa nr. 5.
    5.2. Cerinta privitoare la dotarea atelierului cu analizor de gaze compatibil GPL este obligatorie dupa 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor reglementari.
    5.3. Inregistrarea activitatilor, inclusiv a rezultatelor inspectiilor finale, va fi efectuata in registrul de evidenta a activitatilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 10 la prezentele reglementari. Buletinele de probe (listing) date de imprimanta se vor pastra atasat la copia comenzii lucrarii, al carei model este prevazut in anexa nr. 11 la prezentele reglementari.
    5.4. Cerinta privitoare la dotarea atelierului cu calculator PC echipat cu modem este obligatorie dupa 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor reglementari. Pana la aceasta data transmiterea listei lucrarilor se va face prin fax.
    5.5. Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentele reglementari.

    ANEXA 1
    la reglementari

                              PRESCRIPTII
    referitoare la montarea rezervorului pentru GPL pe autovehicul

    1. Se considera ca cerintele Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de amendamente 01, referitoare la fixarea rezervorului pentru GPL, sunt indeplinite daca sunt satisfacute urmatoarele conditii:
    1.1. Sunt montate cel putin doua chingi pe rezervor*1).
    1.2. Prinderea este asigurata cu minimum 4 suruburi*1).
    1.3. Chingile de ancorare si saibele sau placile de sustinere trebuie sa fie cel putin de calitatea otelului OL 37, iar suruburile de prindere de grupa 8.8 si trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele cuprinse in tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1

 ___________________________________________________________________
| Capacitatea | Dimensiunile minime ale  | Dimensiunile| Diametrul  |
| rezervorului| saibelor sau placilor de | minime ale  | minim al   |
|   (litri)   | sustinere (mm)           | chingilor   | suruburilor|
|             |                          | rezervorului|     (mm)   |
|             |                          |     (mm)    |            |
|_____________|__________________________|_____________|____________|
| pana la 85  | D 30 x 1,5 (30x30 x 1,5) | 20 x 3      |      8     |
|             | D 25 x 2,5 (25x25 x 2,5) | 30 x 1,5    |            |
|_____________|__________________________|_____________|____________|
| 85 - 100    | D 30 x 1,5 (30x30 x 1,5) | 30 x 3      |     10     |
|             | D 25 x 2,5 (25x25 x 2,5) | 20 x 3*2)   |      8*1)  |
|_____________|__________________________|_____________|____________|
| 100 - 150   | D 50 x 2 (50x50 x 2)     | 50 x 6      |     12     |
|             | D 30 x 3 (30x30 x 3)     | 50 x 3*3)   |     10*2)  |
|_____________|__________________________|_____________|____________|
| peste 150   | Constructia trebuie sa indeplineasca cerintele      |
|             | Regulamentului nr. 67 CEE-O.N.U., seria de          |
|             | amendamente 01, referitoare la fixarea rezervoarelor|
|_____________|_____________________________________________________|
    *1) Pentru rezervoarele toroidale montate in locul rotii de rezerva din interiorul portbagajului, sistemul de fixare al rezervorului va fi format din cel putin un surub M12.
    *2) In acest caz rezervorul trebuie asigurat cu cel putin 3 chingi.
    *3) In acest caz rezervorul trebuie asigurat cu cel putin 4 chingi.

    2. In cazul in care rezervorul GPL este montat in spatele unui scaun pentru pasageri, trebuie mentinut pe directia longitudinala a autovehiculului un spatiu liber de cel putin 100 mm. Aceasta distanta poate sa fie impartita intre rezervorul pentru GPL si peretele din spate al autovehiculului si intre rezervorul pentru GPL si locul pasagerului.
    3. Daca chingile sustin si masa proprie a rezervorului, trebuie montate cel putin 3 chingi.
    4. Chingile de ancorare trebuie sa asigure rezervorul impotriva alunecarii, rotirii sau desprinderii.
    5. Intre rezervorul pentru GPL si chingi trebuie introdus un material izolator, cum ar fi cauciuc sau material plastic. Nu se admite utilizarea unor materiale care retin apa.
    6. Suportul rezervorului
    6.1. Daca rezervorul pentru GPL este fixat de autovehicul cu ajutorul unui cadru si al unor bride, atunci rezervorul trebuie ancorat de cadru cu cel putin doua chingi.
    6.2. Daca chingile rezervorului sustin, de asemenea, si masa proprie a acestuia, trebuie montate cel putin 3 chingi.
    6.3. Chingile de ancorare trebuie sa asigure rezervorul impotriva alunecarii, rotirii sau desprinderii.
    6.4. Intre rezervorul pentru GPL si suport trebuie introdus un material izolator, cum ar fi cauciuc sau material plastic. Nu se admite utilizarea unor materiale care retin apa.
    6.5. Daca rezervorul cilindric este amplasat longitudinal, trebuie prevazuta o traversa de limitare a deplasarii acestuia, amplasata in fata cadrului rezervorului, care este:
    - cel putin de aceeasi grosime ca si cadrul rezervorului;
    - cel putin cu 30 mm mai inalta decat partea inferioara a rezervorului;
    - amplasata cat mai aproape posibil de mijlocul partii bombate a rezervorului.

    NOTA:
    Saibele sau placile de sustinere trebuie sa asigure suruburile de fixare impotriva smulgerii din punctele de ancorare de pe autovehicul.

    ANEXA 2
    la reglementari

                       MODEL DE ETICHETA DE MARCAJ
          pentru vehiculele care functioneaza si cu carburant GPL

                                   /\
                                  /  \
                                 / /\ \
                                / /  \ \
                               / /    \ \
                              / /      \ \
                             / /  GPL   \ \
                             \ \        / /
                              \ \      / /
                               \ \    / /
                                \ \  / /
                                 \ \/ /
                                  \  /
                                   \/

    Culori:
    Fondul: verde
    Bordura: alb sau alb reflectorizant
    Literele: alb sau alb reflectorizant

    Dimensiuni:
    Latimea bordurii: 4 - 6 mm
    Inaltimea literelor: >/= 25 mm
    Grosimea liniilor: >/= 4 mm
    Latimea etichetei: 110 - 150 mm
    Inaltimea etichetei: 80 - 110 mm
    Literele "GPL" se vor pozitiona central in interiorul etichetei.

    ANEXA 3
    la reglementari

                              CERERE-TIP
de evaluare a capabilitatii tehnice pentru prestarea de activitati de montare/revizii tehnice/reparatii pentru alimentarea alternativa a autovehiculelor cu GPL

    1. Denumirea agentului economic ...........................................
    2. Numarul de inmatriculare/inregistrare la Oficiul registrului comertului
    ...........................................................................
    3. Codul fiscal ...........................................................
    4. Contul bancar/Banca ....................................................
    5. Sediul agentului economic ..............................................
    6. Telefon/Fax/E-mail .....................................................
    7. Adresa atelierului in care se desfasoara activitatile pentru care se solicita evaluarea/autorizarea
    ...........................................................................
    8. Lista cuprinzand familiile de autovehicule pentru care se efectueaza lucrarile de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiilor de alimentare cu GPL pentru care se solicita evaluarea capabilitatii tehnice (se indica numarul/data certificatelor de conformitate utilizate, care se anexeaza la cererea-tip)
    ...........................................................................
    9. Marca echipamentelor GPL certificate/omologate (marca vaporizator) pentru care se solicita autorizarea
    ...........................................................................
    10. Numarul personalului atelierului care va fi autorizat ................, din care:
    ......... ingineri
    ......... maistri/tehnicieni
    ......... muncitori
    11. Imputernicim pe domnul/doamna ....................................., avand functia de ........................ si care poate fi contactat/contactata la telefon ..............., fax ..............., sa ne reprezinte in toate aspectele legate de evaluare.
    12. Numele si semnatura directorului/managerului general:

             LS

    Data ..............

    ANEXA 4
    la reglementari

                        CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a capabilitatii tehnice pentru prestarea de activitati de montare/revizii tehnice/reparatii pentru alimentarea alternativa a autovehiculelor cu GPL

                  (Se completeaza pentru fiecare atelier.)

    1. Date de identificare
    1.1. Denumirea agentului economic
    ...........................................................................
    1.2. Numarul de inmatriculare/inregistrare la Oficiul registrului comertului
    ...........................................................................
    1.3. Codul fiscal .........................................................
    1.4. Contul bancar/Banca ..................................................
    1.5. Sediul agentului economic ............................................
    1.6. Telefon/Fax/E-mail ...................................................
    1.7. Adresa atelierului unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita evaluarea
    ...........................................................................

    2. Organizare
    2.1. Structura organizatorica (se anexeaza organigrama ca anexa A la chestionar)
    2.2. Sunt definite responsabilitatile personalului care conduce/efectueaza/verifica activitatile de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)
    Daca DA, precizati documentul in care sunt specificate responsabilitatile personalului:
    ...........................................................................

    3. Resurse
    3.1. Planurile la scara ale spatiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electrica, a sistemelor de iluminare si ventilatie etc. (se anexeaza ca anexa B la chestionar)
    3.2. Lista cuprinzand liniile tehnologice (dupa caz, desenele schemelor-flux), utilajele, echipamentele de inspectie (se anexeaza ca anexa C la chestionar, aprobata de titularul de certificat de conformitate)
    3.3. Exista analizor de gaze cu caracteristici conforme reglementarilor RNTR-1 in vigoare (compatibil GPL), pentru verificarea calitatii lucrarilor de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)
    Daca DA, se vor prezenta marca si tipul acestor echipamente:
    ...........................................................................

    4. Analiza comenzilor
    4.1. Sunt convenite cu clientii si consemnate in scris activitatile de montare/revizii tehnice/reparatii solicitate de acestia? (DA/NU)
    Daca DA, se va indica documentul/documentele in care sunt consemnate aceste activitati:
    ...........................................................................
    Documentul respectiv specifica:
    4.1.1. Diagnosticarea initiala a autovehiculului (starea caroseriei, nivelul noxelor)? (DA/NU)
    4.1.2. Activitatile implicate de montarea/reviziile tehnice/reparatiile solicitate? (DA/NU)
    4.1.3. Materialele, componentele, manopera, costurile implicate si termenul de realizare a lucrarilor? (DA/NU)
    4.1.4. Acordarea termenelor de garantie legale pentru lucrarile efectuate? (DA/NU)
    Daca DA, se va indica termenul de garantie acordat: .............. luni
    4.1.5. Rezultatele inspectiilor finale, conform RNTR-1 in vigoare, ale emisiilor poluante pentru functionarea pe GPL si pe benzina? (DA/NU)
    4.1.6. Aceste inregistrari identifica personalul care a efectuat masurarile? (DA/NU)

    5. Controlul documentatiei
    5.1. Sunt disponibile instructiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de executie si de verificare a lucrarilor care se efectueaza? (DA/NU)
    Daca DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili? (DA/NU)
    5.2. Se utilizeaza documente externe (standarde, reglementari, desene ale clientului etc.)? (DA/NU)
    5.2.1. Se asigura ca aceste documente sunt in vigoare? (DA/NU)
    5.2.2. Sunt disponibile conditiile din RNTR-1 in vigoare referitoare la inspectia finala a motorului? (DA/NU)

    6. Aprovizionare
    6.1. Sunt definite conditii referitoare la produsele aprovizionate? (DA/NU)
    Daca DA, se vor indica documentele in care sunt specificate conditiile referitoare la produsele aprovizionate:
    ...........................................................................
    6.2. Componentele specificate in Regulamentul nr. 67 CEE-O.N.U. sunt omologate? (DA/NU)
    6.3. Componentele si materialele specificate in documentatia de montare/revizii tehnice/reparatii sunt certificate pe autovehicul? (DA/NU)
    6.4. Componentele si materialele utilizate au termen de garantie? (DA/NU)

    7. Identificare
    7.1. Se asigura identificarea unica a serviciului de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)
    Daca DA, se vor indica documentele:
    ...........................................................................
    7.2. Se inregistreaza si se identifica toate operatiile de montare/revizii tehnice/reparatii si de inspectii efectuate, specificate in comanda? (DA/NU)
    7.3. Este mentinut un registru de evidenta a comenzilor? (DA/NU)

    8. Controlul proceselor de montare/revizii tehnice/reparatii
    8.1. Exista o planificare a comenzilor prin care sa se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora in termenul stabilit? (DA/NU)
    8.2. Exista instructiuni de executie a operatiilor de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)
    8.3. Exista personal propriu calificat adecvat? (DA/NU)
    Daca DA, indicati numarul si calificarea personalului pentru profilurile mecanic si electric (mecanici auto, electricieni auto etc.):
    mecanici auto ..............
    electricieni auto ..........

    9. Inspectii (CTC)
    9.1. Sunt stabilite si documentate metode de verificare a calitatii operatiunilor de montare/revizii tehnice/reparatii? (DA/NU)
    Daca DA, se va (vor) indica documentul (documentele):
    ...........................................................................
    9.2. Se verifica etanseitatea instalatiei? (DA/NU)
    9.3. Se verifica daca la trecerea de pe alimentarea cu carburantul initial pe alimentarea cu GPL si invers motorul functioneaza normal? (DA/NU)
    9.4. Se verifica in final daca gazele de evacuare ale autovehiculului cu sistemul de alimentare cu GPL montat/revizuit/reparat si cu sistemul de alimentare cu carburantul initial se incadreaza in limitele stabilite de RNTR-1 in vigoare? (DA/NU)
    9.5. Sunt mentinute inregistrari care sa ateste efectuarea acestor inspectii finale si incadrarea in limitele stabilite de RNTR-1 in vigoare? (registru de evidenta, comenzi si listinguri) (DA/NU)

    10. Controlul echipamentelor de inspectie (CTC)
    10.1. Exista echipamentele de inspectie necesare? (DA/NU)
    Daca DA, se vor indica aceste echipamente:
    ...........................................................................
    10.2. Echipamentele de inspectie sunt verificate metrologic? (DA/NU)
    10.3. Sunt mentinute inregistrari referitoare la verificarea metrologica a echipamentelor de inspectie? (DA/NU)
    10.4. Exista instructiuni de utilizare a echipamentelor de inspectie in limba romana? (DA/NU)
    10.5. Sunt asigurate conditiile de utilizare prevazute de fabricantul echipamentelor de inspectie? (DA/NU)

    11. Controlul lucrarilor neconforme
    11.1. Este stabilita o procedura de tratare a reclamatiilor clientilor? (DA/NU)
    11.2. Sunt mentinute inregistrari privind tratarea reclamatiilor? (DA/NU)

    12. Manipularea si depozitarea
    12.1. Exista spatii adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor si a echipamentelor astfel incat sa se previna deteriorarea acestora? (DA/NU)
    12.2. Exista conditii de depozitare a componentelor, a materiilor prime si a materialelor care sa asigure mentinerea calitatii acestora? (DA/NU)
    Persoana care a completat chestionarul si care raspunde de corectitudinea datelor inscrise:
    Numele si prenumele ................................
    Functia ............................................
    Telefon ......................, fax ................
    Semnatura ..........................................
    Data ...............................................

    NOTA:
    Datele completate trebuie sa corespunda cu situatia la zi la data transmiterii chestionarului la Registrul Auto Roman.

    ANEXA 5
    la reglementari

                        DOTAREA MINIMALA CU ECHIPAMENTE
necesara pentru prestarea activitatilor (lucrarilor) de montare/revizii tehnice/reparatii ale instalatiilor de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor

 ______________________________________________________________________________
|  \                          |Diagnosticarea |Montarea        |Reviziile      |
|    \                        |preliminara a  |instalatiei     |tehnice        |
|      \       Activitatea    |autovehiculului|de alimentare   |periodice si   |
|        \                    |si a motorului |cu GPL a        |reparatiile    |
|          \                  |acestuia       |motorului si a  |autovehiculelor|
|            \                |(dupa caz, in  |echipamentelor  |alimentate     |
|              \              |conditii       |electrice       |cu GPL         |
|                \            |specificate in |aferente,       |               |
|                  \          |comanda,       |verificarea     |               |
|   Dotarea          \        |efectuarea     |functionarii    |               |
|   minimala           \      |remedierilor   |cu GPL si cu    |               |
|                        \    |necesare)      |carburantul cu  |               |
|                          \  |               |care a fost     |               |
|                            \|               |omologat initial|               |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Canal de vizitare           |               |                |               |
| sau elevator                |       x       |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Instalatie de ventilare     |               |                |               |
| fortata a gazelor           |               |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Detector de gaze            |               |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Analizor de gaze de evacuare|       x       |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Calculator PC echipat       |               |                |               |
| cu modem si UPS             |               |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Chei dinamometrice          |               |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Truse de SDV-uri generale   |       x       |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Truse de SDV-uri specifice  |       x       |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|
| Trusa de electrician auto   |               |        x       |        x      |
|_____________________________|_______________|________________|_______________|

    Observatii:
    1. In cazul existentei in atelier a unui canal de vizitare, gura de absorbtie a instalatiei de ventilare fortata a gazelor si detectorul de gaze vor fi amplasate in partea inferioara a canalului de vizitare. Functionarea detectorului de gaze trebuie verificata zilnic.
    2. Analizorul de gaze de evacuare va trebui sa aiba caracteristicile constructive si metrologice specificate de RNTR-1 in vigoare (inclusiv posibilitatea efectuarii testelor de GPL). Pentru celelalte echipamente se vor avea in vedere prevederile constructorilor autovehiculelor si, respectiv, ai instalatiilor de alimentare cu GPL.
    3. Calculatorul trebuie sa prezinte urmatoarea configuratie: memorie HDD minimum 4 GB, memorie RAM minimum 64 MB, viteza minima 200 MHz.

    ANEXA 6
    la reglementari

    Cerinte referitoare la manualul de instalare

    Cerinte generale
    1. Manualul de instalare are rolul de a indica echipamentele necesare si modul de lucru in vederea montarii instalatiei de alimentare cu GPL. Acest manual este elaborat de fabricantul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia in Romania.
    2. Manualul de instalare trebuie sa fie disponibil in fiecare atelier de montare si trebuie sa cuprinda instructiuni pentru toate variantele de instalare definite de tipul sistemelor de alimentare a motoarelor ce pot fi adaptate pentru functionarea cu GPL.
    3. Manualul de instalare va fi disponibil in limba romana.
    4. Manualul de instalare trebuie sa contina:
    a) instructiuni de instalare:
    - instructiuni de asamblare a diferitelor componente si scheme de montare a sistemelor de fixare a rezervorului;
    - scheme detaliate ale conexiunilor electrice care sa contina subansamblele electromecanice la care se vor efectua conexiuni, pentru fiecare tip de autovehicul supus adaptarii pentru functionarea cu GPL;
    b) verificarea calitatii:
    - manualul de instalare trebuie sa includa proceduri de diagnosticare initiala efectuata de catre instalator;
    - manualul de instalare trebuie sa includa proceduri detaliate si masurile care trebuie luate de instalator pentru verificarea finala a montajului instalatiei de alimentare cu GPL, in scopul asigurarii securitatii in conditiile aplicarii instructiunilor de instalare;
    c) instructiuni de service:
    - manualul de instalare trebuie sa includa intervalele dintre reviziile periodice obligatorii, cu indicarea componentelor care necesita inlocuirea la fiecare tip de revizie;
    - manualul de instalare trebuie sa specifice operatiile necesare la fiecare tip de revizie;
    d) defectiuni si modalitati de remediere:
    - manualul de instalare trebuie sa includa modul de tratare a defectiunilor;
    - daca instalatia este prevazuta cu sistem de diagnosticare, manualul de instalare trebuie sa includa instructiuni de utilizare a acestui sistem in cazul aparitiei unei defectiuni.

    Cerinte referitoare la instructiunile de utilizare

    Cerinte generale
    1. Instructiunile de utilizare au rolul de a informa beneficiarul despre caracteristicile si masurile de securitate ale instalatiei de alimentare cu GPL. Aceste instructiuni se elaboreaza de fabricantul instalatiei de alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia in Romania.
    2. Instructiunile de utilizare trebuie sa cuprinda informatiile necesare exploatarii corecte si sigure a instalatiei de alimentare cu GPL.
    3. Instructiunile de utilizare trebuie considerate parte integranta a instalatiei de alimentare cu GPL si de aceea se livreaza o data cu kitul de instalare.
    4. Instructiunile de utilizare vor fi disponibile in limba romana.
    5. Instructiunile de utilizare vor include: specificatii tehnice, instructiuni de securitate, descrierea instalatiei de alimentare cu GPL si modul de utilizare a sistemului de alimentare cu GPL (umplere, comutarea pe si de pe alimentarea cu GPL, indicatorul de nivel, intretinere si conditii de reparare).

    ANEXA 7
    la reglementari

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
    CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

    REGISTRUL AUTO ROMAN

                               AUTORIZATIE
                                 (model)

                           Nr. ......./........

                           (Revizia ..........)

    In baza cererii nr. ................, inregistrata la Registrul Auto Roman la data de ..............., si a rezultatelor auditului de evaluare a capabilitatii tehnice, efectuat in conformitate cu prevederile RNTR-4 si RNTR-6, consemnate in Raportul de evaluare nr. ............., se autorizeaza:
................................................................................
                      (denumirea agentului economic)
sa presteze in unitatea sa din (adresa) ........................................ urmatoarele activitati sau lucrari de reparatii pentru tipurile de vehicule rutiere mentionate:
 _____________________________________________________________________
| Activitatile autorizate  | Tipul         | Tipuri de      | Limitari|
|                          | instalatiei/  | vehicule pentru| generale|
|                          | certificate de| care sunt      |         |
|                          | conformitate  | autorizate     |         |
|                          |               | activitatile   |         |
|__________________________|_______________|________________|_________|
| Montarea si adaptarea    |               |                |         |
| pe vehicule a instalatiei|               |                |         |
| de alimentare cu GPL     |               |                |         |
| a motorului              |               |                |         |
|__________________________|_______________|________________|_________|
| Revizii periodice si     |               |                |         |
| reparatii la sistemul de |               |                |         |
| alimentare a vehiculelor |               |                |         |
| modificate spre a        |               |                |         |
| functiona cu GPL         |               |                |         |
|__________________________|_______________|________________|_________|

                           REGISTRUL AUTO ROMAN

                             Director general,
                           ....................

    Valabilitatea prezentei autorizatii: conform vizelor de pe verso.

    - verso -

    Vigneta (se va aplica la data emiterii autorizatiei si dupa fiecare supraveghere)

....................
:Aut. nr. ......   :
:Semnatura         :
:autorizata:       :
:                  :
:Valabila pana la: :
:Anul .......      :
:Luna .......      :
:                  :
:..................:                     VIZE ANUALE
................................................................................
:Aut. nr. ......   ::                  ::                  ::                  :
:Semnatura         ::                  ::                  ::                  :
:autorizata:       ::                  ::                  ::                  :
:                  ::      Viza 2      ::      Viza 3      ::      Viza 4      :
:Valabila pana la: ::                  ::                  ::                  :
:Anul .......      ::                  ::                  ::                  :
:Luna .......      ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:..................::..................::..................::..................:
................................................................................
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::   ::                  ::                  :
:     Viza 5       ::      Viza 6      ::      Viza 7      ::      Viza 8      :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:..................::..................::..................::..................:
................................................................................
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:     Viza 9       ::      Viza 10     ::      Viza 11     ::      Viza 12     :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:                  ::                  ::                  ::                  :
:..................::..................::..................::..................:

    ANEXA 8
    la reglementari
    (Modelul A pentru primul montaj)

                          DECLARATIE DE CONFORMITATE

    Noi, ......................................................................,
           (numele si adresa titularului certificatului de conformitate pentru
                                    instalatia GPL)
cu nr. de inmatriculare/inregistrare la registrul comertului .........../........... si
...............................................................................,
 (numele si adresa atelierului autorizat de Registrul Auto Roman si agreat de
     titularul certificatului de conformitate care a montat instalatia GPL)
cu nr. de inmatriculare/inregistrare la registrul comertului ........../............, declaram pe propria raspundere ca instalatia de alimentare cu GPL, compusa din:
    - rezervor, marca/tip*) .................. nr. ............., data omologarii ........./.........., amplasat ......................, marca omologare .......................;
    - supapa multipla, marca/tip*) ..........., marca omologare ...............;
    - carcasa etansa, marca/tip ............., marca omologare ................;
    - reductor-vaporizator, marca/tip ............., marca omologare ..........;
    - modul de comanda electronic, marca/tip ........, marca omologare ........;
    - *) ........................, marca omologare ...........................;
    - *) ........................, marca omologare ...........................;
    - *) ........................, marca omologare ...........................,
montata pe autovehiculul categoria ............, nr. de inmatriculare ............., nr. de identificare ............, marca ..............., tipul ............., tipul motorului ................. [cu carburator, injectie, cu/fara sonda lambda*)], puterea maxima ........ (kW), la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu:
    1. Reglementarile si normele tehnice in transporturi RNTR-6;
    2. Regulamentul nr. 67 CEE-O.N.U., seria 01 de amendamente;
    3. Certificatul de conformitate nr. .......... din ............., extinderea nr. ........., emis de Organismul de Certificare Produse din cadrul Registrului Auto Roman, valabil pana la .................. .

 Titularul certificatului de conformitate,            Atelierul autorizat
 .........................................     .................................
     (numele, prenumele si semnatura            (numele, prenumele si semnatura
         persoanei autorizate)                        persoanei autorizate)

               Stampila                                    Stampila

 Data livrarii instalatiei ...............     Data montarii instalatiei .......
------------
    *) Datele referitoare la rezervor si dispozitivele montate pe acesta vor fi completate de catre titularul certificatului de conformitate, la emiterea prezentei declaratii (la livrare).
    *) Alte componente ale instalatiei
    *) Se bareaza variantele care nu corespund.

    (Modelul B, pentru transfer)

                          DECLARATIE DE CONFORMITATE

    Noi, ......................................................................,
           (numele si adresa atelierului autorizat de Registrul Auto Roman si
           agreat de titularul certificatului de conformitate, care a montat
                                    instalatia GPL)
cu nr. de inmatriculare/inregistrare la registrul comertului ............/............, declaram pe propria raspundere ca instalatia de alimentare cu GPL, compusa din:
    - rezervor, marca/tip*) ....... nr. ....., data omologarii ......../.......;
      amplasat ......................., marca omologare .......................;
    - supapa multipla, marca/tip ............, marca omologare ................;
    - carcasa etansa, marca/tip ............., marca omologare ................;
    - reductor-vaporizator, marca/tip ......., marca omologare ................;
    - modul de comanda electronic, marca/tip ........., marca omologare .......;
    - ......................................., marca omologare ................;
    - ......................................., marca omologare ................;
    - ......................................., marca omologare ................,
montata pe autovehiculul categoria ................, nr. de inmatriculare ..........., nr. de identificare ..............., marca ................, tipul ..............., tipul motorului ................ [cu carburator, injectie, cu/fara sonda lambda*)], puterea maxima ........ (kW), la care se refera aceasta declaratie, a echipat initial autovehiculul categoria ................., nr. de inmatriculare ............, nr. de identificare ..............., marca ........., tipul ..........., tipul motorului .............. [cu carburator, injectie, cu/fara sonda lambda*)], puterea maxima ...... (kW) si este in conformitate cu:
    1. Reglementarile si normele tehnice in transporturi RNTR-6;
    2. Regulamentul nr. 67 CEE-O.N.U., seria 01 de amendamente;
    3. Certificatul de conformitate nr. ......... din .............., extinderea nr. ........., emis de Organismul de Certificare Produse din cadrul Registrului Auto Roman.

          Atelierul autorizat
    ...............................
    (numele, prenumele si semnatura
        persoanei autorizate)

    Stampila

    Data montarii instalatiei .................
------------
    *) Se bareaza variantele care nu corespund.

    ANEXA 9
    la reglementari

    UNITATEA .....................
    Autorizatia nr. ..............

                                   LISTA
                  autovehiculelor echipate cu instalatii GPL

                      Luna ........... anul .............

 ______________________________________________________________
|Nr. | Marca si tipul  | Numarul de   | Numarul certificatului |
|crt.| autovehiculului | identificare | de conformitate al     |
|    |                 |              | instalatiei GPL        |
|____|_________________|______________|________________________|
| 1  |        2        |       3      |            4           |
|____|_________________|______________|________________________|
|____|_________________|______________|________________________|
|____|_________________|______________|________________________|
|____|_________________|______________|________________________|
|____|_________________|______________|________________________|
|____|_________________|______________|________________________|

    ANEXA 10
    la reglementari

    UNITATEA ......................

                      REGISTRUL DE EVIDENTA A ACTIVITATILOR
                                    (model)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. de |Data|Activitatea|Marca|Numarul de   |Observatii|Rezultatele           |
|comanda|    |desfasurata|si   |inmatriculare|          |inspectiilor finale   |
|       |    |           |tipul|             |          |______________________|
|       |    |           |     |             |          |Executant |Valorile   |
|       |    |           |     |             |          |    *)    |noxelor*) |
|       |    |           |     |             |          |          |___________|
|       |    |           |     |             |          |          |benzina|GPL|
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
|   1   |  2 |      3    |  4  |       5     |     6    |     7    |   8   | 9 |
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
|_______|____|___________|_____|_____________|__________|__________|_______|___|
    *) Se vor inregistra numele, prenumele si semnatura executantului inspectiei.
    *) In functie de tipul sistemului de alimentare, se vor inregistra valorile: CO, COacc, lambda.

    ANEXA 11
    la reglementari

    Agentul economic
    ........................
    (sigla si denumirea)

                                                                  (Model)

                        Comanda nr. ......../..........

 ______________________________________________________________________________
| Marca/Tipul auto ........ Proprietar ........ Termenul de executie ......... |
|______________________________________________________________________________|
|                                               Seria motorului .............. |
| Nr. de inmatriculare ....... km bord ........ Seria caroseriei ............. |
|______________________________________________________________________________|
|    In urma diagnosticarii initiale (starea caroseriei, emisiile poluante     |
| etc.), in vederea montarii/reparatiei/reviziei instalatiei de alimentare cu  |
| GPL, s-a convenit admiterea lucrarii.                                        |
|                                                                              |
|  Sef atelier/Responsabil cu calitatea                                        |
|  montare/revizii/reparatii instalatii                                        |
|  de alimentare cu GPL ...............      Solicitant ...................... |
|______________________________________________________________________________|
|        Operatia             | Materiale  |   Tipul  |Valori| Seria/marca de  |
|                             |            |          |      | omologare       |
|_____________________________|____________|__________|______|_________________|
|                   _         |            |          |      |  |              |
|Adaptare initiala |_|/       |rezervor    |Cilindric/|      |  |Anul de       |
|         _             _     |            |Toroidal  |      |  |fabricatie    |
|revizie |_|/reparatie |_|    |            |          |      |  |rezervor = ...|
|                             |____________|__________|______|__|______________|
|Instalatie GPL marca:        |dispozitiv  |          |      |                 |
|                             |de          |          |      |                 |
|                             |alimentare  |          |      |                 |
|                             |____________|__________|      |_________________|
|............................ |multivalva  |          |      |                 |
|                             |____________|__________|      |_________________|
|Tipul sistemului             |carcasa     |          |      |                 |
|de alimentare:               |multivalva  |          |      |                 |
|                             |____________|__________|      |_________________|
|                             |electrovalva|          |      |                 |
| _                           |____________|__________|      |_________________|
||_| carburatie               |reductor    |          |      |                 |
| _                           |____________|__________|      |_________________|
||_| injectie fara sonda      |            |          |      |                 |
|    lambda                   |comutator   |          |      |                 |
|                             |____________|__________|      |_________________|
|     _                       |unitate     |          |      |                 |
|    |_| monopunct            |electronica |          |      |                 |
|     _                       |____________|__________|      |_________________|
|    |_| multipunct           |dozator     |          |      |                 |
| _                           |____________|__________|      |_________________|
||_| injectie cu sonda lambda |conducta D 6|          |      |                 |
|                             |____________|__________|      |_________________|
|                             |conducta D 8|          |      |                 |
|     _                       |____________|__________|      |_________________|
|    |_| monopunct            |            |          |      |                 |
|     _                       |____________|__________|      |_________________|
|    |_| multipunct           |            |          |      |                 |
|_____________________________|____________|__________|______|_________________|
|                             |____________|__________|______|_________________|
|                             |____________|__________|______|_________________|
|_____________________________|____________|__________|______|_________________|
|                             |____________|__________|______|_________________|
|                             |____________|__________|______|_________________|
|_____________________________|____________|__________|______|_________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                     |   _  |                 |
| verificare etanseitate                              |  |_| |                 |
|_____________________________________________________|______|_________________|
|                                                     |   _  |                 |
| verificarea limitarii umplerii la 80%               |  |_| |                 |
|_____________________________________________________|______|_________________|
| verificarea finala a emisiilor poluante ale         |   _  |listinguri       |
| autovehiculului                                     |  |_| |anexate          |
|                                                     |      |la copia comenzii|
|_____________________________________________________|______|_________________|
 ______________________________________________________________________________
| OBSERVATII: ................................................................ |
|             ................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
        _______________________________________________________________________
       | Valoarea totala a lucrarii (materiale + manopera) |                   |
       |___________________________________________________|___________________|

    In urma efectuarii verificarilor privind calitatea lucrarii (etanseitatea, limitarea umplerii si nivelul de noxe), lucrarea a fost receptionata.
    Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste modul de utilizare a autovehiculului echipat cu instalatia GPL.
    In conformitate cu hotararile Guvernului nr. 394/1995 si nr. 786/1996, garantia acordata lucrarii, in conditiile de utilizare prevazute in cartea instalatiei (care se ofera solicitantului la data montarii) este de ..... luni.

  Sef atelier/Responsabil cu calitatea   Beneficiar
  ....................................   .....................................
                                         Am primit Declaratia de conformitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 229/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 229 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu