Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 225 din 24 martie 2003

privind aprobarea Regulamentului de atestare a producatorilor agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole familiale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 27 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/2002,
    vazand Referatul de aprobare nr. 124.982 din 10 martie 2003 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Regulamentul de atestare a producatorilor agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole familiale, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba modelul de atestat pentru producatorii agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole familiale, prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, prin Serviciul de exploatatii agricole, cooperatie, asociatii profesionale si de productie, raspunde de ducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de atestare a producatorilor agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole familiale

    Art. 1
    Exploatatiile agricole familiale pot fi conduse si administrate de respectivii proprietari, atestati in ceea ce priveste pregatirea agricola.
    Art. 2
    Atestarea privind pregatirea agricola a producatorilor agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole familiale si care nu au urmat o forma de invatamant agricol tehnic sau economic acreditata, mediu sau superior, precum si cursuri de profil initiate de centrele judetene de consultanta agricola se face de catre o comisie de atestare, constituita la nivelul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti, prin decizie a directorului general.
    Art. 3
    (1) Comisia de atestare are urmatoarea componenta:
    - presedinte - reprezentant al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti;
    - membru - reprezentant al centrului judetean de consultanta agricola;
    - membru - reprezentant al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti ori al institutului/statiunii de cercetare din zona;
    - membru, secretar, fara drept de vot - reprezentant al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) In comisia de atestare vor fi numiti specialisti cu pregatire corespunzatoare profilului de activitate al exploatatiei agricole familiale pentru care se solicita atestarea.
    Art. 4
    (1) Examinarea producatorilor agricoli care solicita atestarea in activitatea de conducere si administrare a exploatatiilor agricole familiale se va face pe baza de interviu.
    (2) In cadrul interviului vor fi evaluate cunostintele agricole ale candidatilor si, in special, abilitatile manageriale ale acestora in vederea obtinerii de profit in cadrul exploatatiei, in conditiile orientarii catre piata a produselor agricole obtinute.
    Art. 5
    Convocarea comisiei de atestare si a producatorilor agricoli se va face cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data examinarii.
    Art. 6
    (1) Pentru atestare producatorul agricol trebuie sa prezinte comisiei de atestare urmatoarele acte:
    a) buletin de identitate sau carte de identitate;
    b) adeverinta de la consiliul local, din care sa rezulte ca este producator agricol si detine in exploatare teren agricol si/sau animale de productie sau reproductie, iar acestea sunt inscrise in registrul agricol;
    c) act prin care se face dovada inregistrarii la primarie a exploatatiei agricole familiale;
    d) certificat de producator agricol.
    (2) Producatorul agricol va prezenta verbal comisiei de atestare elemente privind infiintarea, functionarea, profilul si marimea exploatatiei agricole familiale pentru care solicita atestarea.
    Art. 7
    Comisia de atestare are urmatoarele atributii:
    a) verifica actele prevazute la art. 6 alin. (1);
    b) acorda calificativul "admis" sau "respins" producatorului agricol, la terminarea examinarii prevazute la art. 4;
    c) inregistreaza intr-un registru special: data examinarii, componenta comisiei de atestare, datele de identitate ale producatorului agricol intervievat, calificativul obtinut de acesta. Presedintele comisiei de atestare semneaza pentru conformitatea datelor;
    d) elibereaza, in ziua examinarii, un atestat producatorului agricol care a obtinut calificativul "admis", conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    (1) Producatorii agricoli declarati respinsi pot face contestatie, in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului, care se depune la directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    (2) In termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti va solutiona contestatiile producatorilor agricoli.
    Art. 9
    In cazul schimbarii profilului de activitate al exploatatiei agricole familiale, producatorii agricoli care o conduc si/sau o administreaza au obligatia sa sustina o noua examinare in vederea atestarii.

    ANEXA 2

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA
    A JUDETULUI ................................................

                                 ATESTAT

    Domnul/Doamna .............................................., nascut/nascuta .................. in localitatea ............................., judetul ......................., de profesie .................................., conduce si administreaza exploatatia agricola familiala ........................ din localitatea ........................., judetul ......................, cu profilul ..........................................
    Intruneste conditiile de atestare pentru a conduce si administra exploatatii agricole familiale, in conformitate cu art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/2002.

      Presedintele Comisiei de atestare,      Directorul general al D.G.A.I.A.,
      ..................................      .................................

    Nr. ......... din ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 225/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 225 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu