Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 21 din 26 februarie 2004

pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

          AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 222 din 15 martie 2004

    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

                    Secretarul de stat al Autoritatii Nationale
                      pentru Protectia Copilului si Adoptie,
                                  Gabriela Coman

    ANEXA 1

    STANDARDE MINIME OBLIGATORII PRIVIND SERVICIILE PENTRU PROTECTIA COPILULUI DE TIP REZIDENTIAL

    SPECIFICATII

    Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pot fi de mai multe tipuri, in functie de o serie de factori, cum ar fi:
    a) Misiunea serviciului;
    b) Modul de organizare;
    c) Grupul tinta de clienti, respectiv copii aflati in dificultate, copii cu dizabilitati, copii abuzati, neglijati si exploatati, copii delincventi, tineri etc. In anumite situatii, unele din aceste grupuri tinta pot locui in cadrul aceluiasi serviciu de tip rezidential - de exemplu, copii de diferite varste, inclusiv tineri, cu si fara diferite tipuri de dizabilitati - numai daca se respecta concomitent prevederile standardelor minime obligatorii prezente si cele specifice acestor categorii de copii.
    d) Resursele furnizorului de servicii s.a.

    Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, in mod particular, cu urmatoarele documente:
    1. Standardele minime obligatorii specifice formulate pentru serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential mentionate de legislatia in vigoare;
    2. Standardele minime obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
    3. Standardele minime obligatorii pentru centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie;
    4. Standardele minime obligatorii pentru managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
    5. Ghidul metodologic privind interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului.

    ARII DE INTERES

    Misiunea si locul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential in sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti
    1. Misiunea
    2. Locul in sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti

    Planificarea protectiei copilului
    3. Admiterea in cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential
    4. Planul individualizat de protectie
    5. Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante pentru copil
    6. Implicarea comunitatii
    7. Iesirea din cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential

    Calitatea ingrijirii, educatiei si socializarii
    8. Participarea copiilor
    9. Intimitate si confidentialitate
    10. Asigurarea hranei
    11. Aspectul exterior, imbracamintea, echipamentul si banii de buzunar
    12. Starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor
    13. Tratamentul medical si administrarea medicamentelor
    14. Educatia
    15. Activitati de recreere-socializare

    Reclamatii si protectie impotriva abuzurilor
    16. Reclamatii si reprezentare
    17. Protectia copilului impotriva abuzurilor
    18. Relatia personalului cu copiii
    19. Controlul comportamentului

    Evenimente deosebite
    20. Absenta unui copil fara permisiune
    21. Notificarea cu privire la evenimentele importante

    Mediul
    22. Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei
    23. Conditiile de locuit
    24. Spatiile igienico-sanitare
    25. Siguranta si securitatea

    Resurse umane
    26. Recrutare si angajare
    27. Numarul si structura de personal
    28. Formarea initiala si continua a personalului
    29. Supervizare

    Management si administrare
    30. Proiectul institutional
    31. Managementul comunicarii si informatiei
    32. Managementul resurselor umane

    MISIUNEA SI LOCUL SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DE TIP REZIDENTIAL IN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDETEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

    MISIUNEA

    Introducere
    Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, denumite in continuare SR, au drept misiune generala furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.
    Activitatile de gazduire, ingrijire, educatie non-formala si informala, sprijin emotional, consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viata independenta si a unora dintre activitatile legate de reintegrarea sau integrarea familiala se acorda obligatoriu in locatia SR. Celelalte activitati se pot acorda de catre acelasi furnizor sau de alti furnizori de servicii, in aceeasi locatie sau in alte locatii decat cea in care are loc gazduirea copilului, insa accesul la aceste activitati este asigurat si monitorizat de SR in responsabilitatea caruia se afla copilul si care ii asigura gazduire.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 1 | Misiunea                                                      |
|              |                                                               |
|              | Fiecare serviciu pentru protectia copilului de tip rezidential|
|              | are o prezentare scrisa a misiunii sale, precum si un ghid    |
|              | pentru copilul/tanarul beneficiar care precizeaza clar modul  |
|              | de organizare si functionare si serviciile oferite.           |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Copiii si/sau tinerii beneficiari, parintii si toate          |
|              | persoanele interesate, personalul, precum si profesionistii   |
|              | din alte servicii/institutii din comunitate sunt informati si |
|              | cunosc modul de organizare si functionare si serviciile pe    |
|              | care copiii/tinerii le pot primi pe parcursul sederii lor in  |
|              | cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip          |
|              | rezidential.                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 1                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1.  Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SR sa fie formulata in |
|       scris, afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul acesteia, cat si |
|       in comunitate. Misiunea trebuie avizata de serviciul public specializat|
|       pentru protectia copilului, denumit in continuare SPSPC.               |
|______________________________________________________________________________|
| 1.2.  Enuntul misiunii are o forma care poate sa fie inteleasa de intregul   |
|       personal si de orice parinte sau reprezentant legal al copilului.      |
|______________________________________________________________________________|
| 1.3.  Misiunea este reevaluata, actualizata si, daca este necesar,           |
|       modificata cu regularitate, cel putin o data pe an. Orice modificare   |
|       este avizata de asemenea de catre SPSPC.                               |
|______________________________________________________________________________|
| 1.4.  SR are responsabilitatea sa redacteze, sa multiplice si sa inmaneze    |
|       fiecarui copil si/sau tanar beneficiar un ghid de prezentare a         |
|       serviciului care cuprinde cel putin: a) misiunea si obiectivele SR, b) |
|       modul de organizare si functionare a SR, c) serviciile oferite, d) un  |
|       sumar al drepturilor si responsabilitatilor beneficiarilor si e)       |
|       informatii practice despre cum isi poate exprima opinia sau face o     |
|       reclamatie.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1.5.  Ghidul destinat copiilor este elaborat si prezentat intr-o forma       |
|       accesibila in conformitate cu caracteristicile etapelor de dezvoltare  |
|       ale principalelor grupe de varsta si capacitatea de intelegere ale     |
|       grupului tinta protejat in SR.                                         |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 1
    (I)1.1 Misiunea unitatii este avizata de SPSPC, este afisata intr-un loc adecvat, este cunoscuta de personal si popularizata prin mijloace specifice in comunitate (de exemplu, pliante, brosuri s.a.).
    (I)1.3 Numarul de reevaluari si de revizuiri ale misiunii pe parcursul unui an.
    (I)1.4 - 1.5 Existenta ghidului de prezentare a SR destinat copilului/tanarului, adecvat grupului tinta protejat in SR.

    LOCUL IN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDETEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Introducere
    Cartografierea serviciilor existente intr-o unitate teritoriala si specificarea relatiilor dintre ele sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei locale care aplica o strategie coerenta in domeniul protectiei copilului. Precizand care este locul SR in aceasta schema a serviciilor se asigura accesul personalului si al beneficiarilor la o viziune de ansamblu asupra sistemului, fiind mai clare relatiile de colaborare, dar si perspectivele de evolutie a SR.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 2 | Locul in sistemul de servicii sociale judetean/local al       |
|              | sectoarelor municipiului Bucuresti                            |
|              |                                                               |
|              | Fiecare serviciu pentru protectia copilului de tip rezidential|
|              | are la dispozitie o prezentare schematica a sistemului de     |
|              | servicii sociale de la nivel judetean sau local al sectoarelor|
|              | municipiului Bucuresti, care precizeaza clar locul ocupat de  |
|              | serviciul in cauza si relatiile de colaborare cu celelalte    |
|              | servicii.                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Copiii/tinerii beneficiari cunosc la ce alte servicii si      |
|              | institutii din comunitate pot avea acces pe parcursul sederii |
|              | in cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip       |
|              | rezidential. Parintii si toate persoanele interesate, precum  |
|              | si profesionistii din cadrul serviciului si din alte          |
|              | servicii/institutii din comunitate au acces la o prezentare   |
|              | schematica a locului pe care serviciul in cauza il ocupa in   |
|              | sistemul de servicii sociale.                                 |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 2                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1.  Cartografierea sistemului de servicii sociale, publice si private, se  |
|       realizeaza de catre consiliul judetean sau local al sectoarelor        |
|       municipiului Bucuresti, iar coordonatorul SR are responsabilitatea de a|
|       pune in evidenta locul ocupat de SR in cadrul acestui sistem.          |
|______________________________________________________________________________|
| 2.2.  Schema este afisata intr-un loc vizibil pentru personal, beneficiari si|
|       vizitatori.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 2.3.  Personalul este informat despre locul SR in sistemul de servicii       |
|       sociale, imediat dupa angajare.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 2.4.  Parintii/reprezentantii legali ai copilului, precum si copiii          |
|       beneficiari cu varsta peste 10 ani primesc o lista cu serviciile       |
|       partenere ale SR si indrumari sau explicatii in legatura cu acestea.   |
|       Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunostinta despre aceste   |
|       servicii, intr-un limbaj accesibil acestora, tinand cont de gradul de  |
|       maturitate al fiecaruia.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 2.5.  Orice SR se infiinteaza numai cu avizul SPSPC.                         |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 2
    (I)2.1 Existenta schemei care prezinta locul SR in cadrul sistemului de servicii sociale.
    (I)2.3 Personalul cunoaste locul ocupat de SR in cadrul sistemului de servicii sociale.
    (I)2.4 Copiii/tinerii beneficiari ai SR, precum si parintii/reprezentantii legali ai copilului cunosc care sunt serviciile cu care SR se relationeaza.
    (I)2.5 Furnizorul de servicii, altul decat SPSPC, dispune de avizul SPSPC pentru infiintarea SR in cauza.

    PLANIFICAREA PROTECTIEI COPILULUI

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 3 | Admiterea in cadrul serviciului pentru protectia copilului de |
|              | tip rezidential                                               |
|              |                                                               |
|              | Copiii/tinerii beneficiaza de serviciile si activitatile      |
|              | desfasurate in cadrul serviciului pentru protectia copilului  |
|              | de tip rezidential numai daca acesta poate raspunde nevoilor  |
|              | lor individuale de ingrijire, educatie, socializare etc.,     |
|              | stabilite printr-o evaluare initiala.                         |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Fiecare copil este admis in cadrul serviciului pentru         |
|              | protectia copilului de tip rezidential in baza hotararii      |
|              | comisiei pentru protectia copilului, care se asigura, inainte |
|              | de luarea deciziei, ca serviciul in cauza poate oferi         |
|              | serviciile adecvate. Copilul este sprijinit, cu competenta si |
|              | caldura, sa se integreze in cadrul serviciului pentru         |
|              | protectia copilului de tip rezidential in care a fost admis.  |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 3                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1.  In baza legislatiei in vigoare si a standardelor minime obligatorii    |
|       prezente, care sunt denumite in continuare SMO, SR isi formuleaza      |
|       proceduri referitoare la admiterea si evaluarea copiilor, care fac     |
|       parte integranta din metodologia de organizare si functionare a SR,    |
|       denumita in continuare MOF - document intern avizat de coordonatorul   |
|       SR.                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 3.2.  Evaluarea initiala a copilului se realizeaza de catre personalul SPSPC,|
|       conform prevederilor in vigoare. Toate documentele din dosarul         |
|       copilului aflat la SPSPC si inaintat la comisia pentru protectia       |
|       copilului, denumita in continuare CPC, se afla in copie la SR in care  |
|       este admis copilul, prin decizia CPC.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 3.3.  In formularea propunerii de plasament/incredintare, managerul de caz   |
|       din cadrul SPSPC trebuie sa tina cont de principiul proximizarii si sa |
|       se consulte cu coordonatorul SR, inainte de a inainta propunerea catre |
|       CPC. Propunerea de plasament/incredintare in SR se formuleaza numai    |
|       dupa ce managerul de caz s-a asigurat ca nu este posibila reintegrarea |
|       in familie si nu s-a identificat o forma de protectie de tip familial. |
|______________________________________________________________________________|
| 3.4.  Admiterea in SR se face numai in baza hotararii CPC, care decide pentru|
|       acesti copii luarea unei masuri de protectie, conform legislatiei in   |
|       vigoare.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 3.5.  La admiterea in SR, coordonatorul SR organizeaza o intalnire cu        |
|       managerul de caz din cadrul SPSPC si persoana de referinta pe care o   |
|       desemneaza pentru copilul in cauza, in cadrul careia se prezinta       |
|       succint situatia copilului. In situatia caselor de tip familial,       |
|       infiintate de furnizori privati de servicii, persoana de referinta     |
|       coincide de regula cu persoana responsabila cu cresterea si ingrijirea |
|       copilului, respectiv asa numitul "parinte social".                     |
|______________________________________________________________________________|
| 3.6.  Imediat dupa admitere, SR organizeaza pentru fiecare copil un program  |
|       special de acomodare cu ceilalti copii si cu personalul din SR, cu o   |
|       durata minima de doua saptamani.                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 3.7.  La admiterea in SR, fiecarui copil i se prezinta clar, in functie de   |
|       gradul sau de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare  |
|       si functionare ale SR pe care trebuie sa le respecte, precum si        |
|       documentele precizate la procedurile 1.4 si 2.4. Acestea pot fi aduse  |
|       la cunostinta copilului ori de cate ori este nevoie.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 3.8.  In cursul primei saptamani dupa intrarea in SR a unui copil,           |
|       coordonatorul SR organizeaza o discutie cu personalul, la care poate   |
|       participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai buna a      |
|       situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice   |
|       cazului etc., precum si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea  |
|       unor probleme de adaptare.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 3.9.  Copilului i se asigura un mediu primitor, in care i se respecta        |
|       identitatea cu toate aspectele ei si este incurajat sa-si exprime      |
|       sentimentele legate de separarea fata de parinti sau caminul in care a |
|       trait pana la admiterea in SR.                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 3.10. La incheierea perioadei de acomodare, coordonatorul SR stabileste daca |
|       persoana de referinta nominalizata la intrarea copilului in SR         |
|       corespunde nevoilor si preferintelor copilului. In caz contrar,        |
|       persoana de referinta este inlocuita, tinand cont de concluziile       |
|       evaluarii interne si de opinia copilului in cauza, in functie de gradul|
|       sau de maturitate.                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 3.11. In cazul unor probleme personale, copiii pot sa apeleze la persoana de |
|       referinta si la oricare dintre membrii personalului pe toata durata    |
|       sederii in SR. Personalul este pregatit sa acorde sprijin personalizat.|
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 3
    (I)3.1 MOF contine proceduri legate de admiterea si evaluarea copilului.
    (I)3.2 In SR exista dosarul copilului, care include obligatoriu copii ale documentelor de evaluare initiala si copia hotararii CPC.
    (I)3.3 Raportul de evaluare psihosociala inaintat la CPC contine referiri la consultarea coordonatorului SR si la eforturile depuse de managerul de caz pentru reintegrarea familiala a copilului sau gasirea unei alternative de tip familial si, in lipsa acestora, pentru gasirea unui SR cat mai aproape de comunitatea din care provine copilul.
    (I)3.4 Numarul anual de hotarari ale CPC referitoare la plasamentul, respectiv incredintarea copiilor in SR in cauza, comparativ cu numarul de copii gazduiti anual de SR.
    (I)3.5.1 Procesul-verbal al intalnirii.
    (I)3.5.2 Persoana de referinta cunoaste procedurile referitoare la colaborarea cu managerul de caz si alti specialisti implicati in protectia copilului.
    (I)3.5.3 Fiecare copil are desemnata o persoana de referinta.
    (I)3.6 Fiecare copil beneficiaza de un program de acomodare, a carui durata si evenimente relevante sunt consemnate in dosarul copilului.
    (I)3.7 Copiii/tinerii din SR cunosc si respecta regulile de organizare si functionare ale SR.
    (I)3.8 Procesul-verbal al intalniri cu personalul.
    (I)3.9 SR detine personal de specialitate pentru sprijinul emotional si consilierea copiilor.
    (I)3.10 Opinia copilului cu privire la persoana de referinta - pe perioada de acomodare, la inlocuirea acesteia, pe parcursul sederii sale in SR etc. - este consemnata in dosarul copilului, inclusiv motivul pentru care opinia copilului nu a fost consemnata cu prilejul evenimentelor relevante in acest sens.
    (I)3.11 Personalul cunoaste atributiile pe care le are in sensul acordarii de sprijin personalizat.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 4 | Planul individualizat de protectie                            |
|              |                                                               |
|              | In cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip       |
|              | rezidential, fiecare copil/tanar este ocrotit in baza unui    |
|              | plan individualizat de protectie, care este dezvoltat in      |
|              | programe de interventie specifica pentru urmatoarele aspecte: |
|              | nevoile de sanatate si promovare a sanatatii; nevoile de      |
|              | ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastarii;  |
|              | nevoile fizice si emotionale; nevoile educationale si         |
|              | urmarirea obtinerii de rezultate scolare corespunzatoare      |
|              | potentialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere |
|              | a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv            |
|              | modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu         |
|              | parintii, familia largita, prietenii si alte persoane         |
|              | importante sau apropiate fata de copil si modul de satisfacere|
|              | a tuturor acestor nevoi.                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Fiecare copil beneficiaza de o interventie personalizata in   |
|              | functie de nevoile identificate la admiterea in serviciul     |
|              | pentru protectia copilului de tip rezidential si adaptata     |
|              | evolutiei sale ulterioare si, totodata, isi cunoaste          |
|              | continutul planului individualizat de protectie, in functie   |
|              | de gradul sau de maturitate.                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 4                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1.  Planul individualizat de protectie, denumit in continuare PIP, este    |
|       elaborat de managerul de caz de la SPSPC in parteneriat cu personalul  |
|       de specialitate al SR, pe baza evaluarii initiale si recomandarilor    |
|       CPC. Managerul de caz poate delega aceasta responsabilitate unui       |
|       profesionist din cadrul unui organism privat autorizat, care este      |
|       denumit in continuare OPA, insa va fi consultat in continuare in       |
|       elaborarea PIP.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 4.2.  Managerul de caz isi deleaga aceasta responsabilitate, referitoare la  |
|       elaborarea PIP, cu avizul sefului de serviciu din cadrul SPSPC, iar    |
|       delegarea tuturor responsabilitatilor care ii revin in calitate de     |
|       manager de caz se face numai cu avizul directorului SPSPC. Delegarea   |
|       tuturor responsabilitatilor sale se face numai catre profesionisti     |
|       care indeplinesc conditiile pentru a fi manageri de caz, in            |
|       conformitate cu SMO pentru managementul de caz in domeniul protectiei  |
|       copilului. Profesionistii din cadrul SR nu pot fi manageri de caz in   |
|       situatia copiilor cu masura de protectie decisa de CPC.                |
|______________________________________________________________________________|
| 4.3.  Coordonatorul SR contribuie la implementarea efectiva si monitorizarea |
|       implementarii PIP, inclusiv a programelor de interventie specifica,    |
|       denumite in continuare PIS.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 4.4.  PIS sunt anexe ale PIP si sunt elaborate de catre personalul de        |
|       specialitate al SR si, dupa caz, de catre profesionisti din afara SR,  |
|       in conformitate cu prevederile PIP. In situatia din urma,              |
|       profesionistii desemnati sunt obligati sa mentina legatura permanenta  |
|       cu managerul de caz si coordonatorul SR si sa le transmita copii ale   |
|       PIS, precum si ale revizuirilor acestora, ambele avizate de            |
|       coordonatorii institutiilor in care isi desfasoara activitatea.        |
|______________________________________________________________________________|
| 4.5.  Coordonatorul SR are obligatia de a desemna personalul de specialitate |
|       care sa participe la elaborarea si implementarea PIP si PIS.           |
|______________________________________________________________________________|
| 4.6.  PIS trebuie sa contina obiective pe termen scurt, mediu si lung,       |
|       activitatile corespunzatoare acestor obiective, care pot fi periodice, |
|       inclusiv de rutina, sau ocazionate de anumite proceduri sau evenimente,|
|       durata aferenta activitatilor, personalul de specialitate desemnat si  |
|       alte persoane implicate, resursele materiale si financiare alocate     |
|       activitatilor, precum si modalitatile de monitorizare si evaluare/     |
|       reevaluare a acestor programe.                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 4.7.  PIP si PIS tin cont de varsta, sexul, potentialul de dezvoltare,       |
|       personalitatea, etnia, cultura si religia copilului.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 4.8.  Daca este necesar, se ofera servicii de specialitate pentru a-i ajuta  |
|       pe copii sa-si dezvolte identitatea personala in functie de sex,       |
|       dizabilitate, apartenenta religioasa, rasiala, culturala sau           |
|       lingvistica ori de orientare sexuala, precum si alte servicii de       |
|       specialitate, in functie de situatie.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 4.9.  Elaborarea si reevaluarea PIP se realizeaza cu consultarea copilului,  |
|       in functie de gradul sau de maturitate, a parintilor, dupa caz, si,    |
|       daca nu exista prevederi contrarii de ordin legislativ, a altor        |
|       persoane importante pentru copil si programul respectiv.               |
|______________________________________________________________________________|
| 4.10. Reevaluarea PIP are loc periodic sau de cate ori este nevoie, este     |
|       consemnata in dosarul copilului si avizata de coordonatorul SR si de   |
|       managerul de caz de la SPSPC/OPA. Periodicitatea este stabilita in     |
|       functie de durata PIP.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 4.11. PIP si anexele sale, precum si revizuirile atunci cand este cazul,     |
|       trebuie aduse la cunostinta copilului.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 4.12. Furnizarea serviciilor cuprinse in PIP se realizeaza, pe de o parte,   |
|       in baza unui contract cu familia (incheiat cu managerul de caz), daca  |
|       copilul are parinti si nu exista prevederi contrarii de ordin          |
|       legislativ, sau, in lipsa acestora, cu reprezentantul legal al         |
|       copilului si, pe de alta parte, in baza unui contract, incheiat dupa   |
|       caz, intre SPSPC, furnizorul de servicii caruia ii apartine SR, SR cu  |
|       personalitate juridica si ceilalti furnizori de servicii. Se recomanda |
|       adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de |
|       stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,   |
|       al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului sanatatii si    |
|       familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru persoanele   |
|       cu handicap nr. 18/3989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului        |
|       metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea   |
|       intr-un grad de handicap.                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 4
    (I)4.1 Fiecare copil are un PIP.
    (I)4.1 - 4.2 Delegarea responsabilitatilor managerului de caz se face in conformitate cu SMO prezente si SMO pentru managementul de caz in domeniul protectiei copilului.
    (I)4.4 - 4.5 Numarul de PIS elaborate de personalul de specialitate al SR si respectiv de catre profesionisti din afara SR, pentru fiecare copil in parte si global la nivelul SR.
    (I)4.6 - 4.8 Continutul PIS.
    (I)4.9 Dosarul copilului contine opinia copilului, a parintilor si altor persoane importante pentru copil cu privire la elaborarea PIP si PIS.
    (I)4.10 Numarul anual de reevaluari si respectiv revizuiri ale PIP.
    (I)4.11 Copiii/tinerii cunosc continutul PIP si PIS.
    (I)4.12 Contractul cu familia/reprezentantul legal si contractele cu furnizorii de servicii. Contractele cu furnizorii pot fi incadrate in doua categorii principale: a) pentru SR fara personalitate juridica, contract intre SPSPC si furnizorii de servicii implicati in elaborarea si implementarea PIP; b) pentru SR cu personalitate juridica, contract intre SPSPC, furnizorul de servicii caruia ii apartine SR, SR cu personalitate juridica si ceilalti furnizori de servicii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 5 | Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte   |
|              | persoane importante sau apropiate fata de copil               |
|              |                                                               |
|              | Copiilor din cadrul serviciului pentru protectia copilului de |
|              | tip rezidential li se ofera sprijin concret si sunt incurajati|
|              | sa mentina legaturile cu parintii, familia largita si alte    |
|              | persoane importante sau apropiate fata de ei.                 |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Parintii copilului sau, dupa caz, reprezentantul legal al     |
|              | acestuia, precum si familia largita si alte persoane          |
|              | importante sau apropiate fata de copil sunt implicate pe cat  |
|              | posibil in viata acestuia pe perioada sederii sale in cadrul  |
|              | serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential,    |
|              | astfel incat reintegrarea sa familiala si socio-profesionala  |
|              | sa se pregateasca si sa se realizeze in cele mai bune         |
|              | conditii.                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 5                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 5.1. SR isi stabileste proceduri de mentinere a legaturilor cu diversele     |
|      persoane importante din viata copilului, inclusiv referitoare la        |
|      restrictiile in acest sens, care fac parte integranta din MOF.          |
|______________________________________________________________________________|
| 5.2. Evaluarea initiala inclusa in dosarul copilului si care se afla la baza |
|      PIP contine recomandari concrete privitoare la mentinerea si dezvoltarea|
|      legaturilor cu parintii si alte persoane importante pentru copil, precum|
|      si restrictiile in acest sens, de exemplu daca parintii sunt decazuti   |
|      din drepturi sau daca acestia pot pune in pericol securitatea copilului.|
|______________________________________________________________________________|
| 5.3. Procedurile de mentinere a legaturilor se refera la: a) modalitati,     |
|      b) conditii referitoare la vizitele in SR si in afara SR si c)          |
|      restrictii.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 5.4. Restrictiile in ceea ce priveste mentinerea legaturilor, in scopul      |
|      protejarii copilului, cu exceptia celor prevazute de lege si cuprinse   |
|      in hotararea CPC, se stabilesc cu consultarea managerului de caz din    |
|      cadrul SPSPC.                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 5.5. Modalitatile de mentinere a contactului si, dupa caz, restrictiile in   |
|      acest sens sunt parte integranta a PIP elaborat si dezvoltat pentru     |
|      fiecare copil in parte.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 5.6. SR isi organizeaza un spatiu privat, cu o destinatie bine stabilita si  |
|      cu o ambianta intima pentru desfasurarea vizitelor efectuate de         |
|      persoanele importante pentru copiii din SR, inclusiv pentru cazarea     |
|      temporara, de scurta durata, a acestor vizitatori. Aceasta cazare are   |
|      loc in anumite conditii mentionate in MOF sau, in situatiile neprevazute|
|      de MOF, cu avizul coordonatorului SR. Toate vizitele sunt consemnate    |
|      intr-un registru special.                                               |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 5
    (I)5.1, 5.3 MOF contine proceduri de mentinere a legaturilor cu diversele persoane importante din viata copilului.
    (I)5.1.2 Numarul de copii care mentin legatura cu familia, respectiv alte persoane importante pentru ei. Modalitati de mentinere a legaturilor cu familia in aceste cazuri si cum sunt ele sustinute concret de SR.
    (I)5.2, 5.5 Fiecare PIP contine cate un PIS pentru mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu parintii si alte persoane importante pentru copil.
    (I)5.4.1 Restrictiile sunt stabilite in acord cu legislatia in vigoare si SMO prezente.
    (I)5.4.2 Numarul de copii a caror legatura cu familia sau alte persoane importante pentru ei este restrictionata.
    (I)5.6.1 SR detine cel putin un spatiu special amenajat pentru vizitatori, cu posibilitati de cazare temporara a acestora.
    (I)5.6.2 Registrul de vizite.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 6 | Implicarea comunitatii                                        |
|              |                                                               |
|              | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential este  |
|              | deschis catre comunitate, asigurand accesul si conditiile     |
|              | pentru toti copiii aflati in protectie pentru ca acestia sa   |
|              | poata contacta si implica in viata lor orice persoana,        |
|              | institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform    |
|              | propriilor dorinte, cu exceptia restrictiilor prevazute in    |
|              | metodologia de organizare si functionare si planul            |
|              | individualizat de protectie.                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Copiii din cadrul serviciului pentru protectia copilului de   |
|              | tip rezidential participa la viata sociala a comunitatii si,  |
|              | totodata, membrii comunitatii sunt activ implicati in viata   |
|              | copiilor.                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 6                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1. Vezi procedurile 5.1. - 5.5.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 6.2. SR informeaza copiii cu privire la serviciile disponibile in comunitate |
|      pentru ei si ii sprijina in mod concret pentru efectuarea de iesiri in  |
|      afara SR, in vederea participarii la activitati recreative, culturale,  |
|      sportive, religioase, tabere s.a.m.d.                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 6.3. SR organizeaza cel putin de doua ori pe an activitati la care invita    |
|      membri ai comunitatii: autoritati, colegi ai copiilor si parintii       |
|      acestora, profesori, vecini etc.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 6.4. Copiii au posibilitatea sa-si invite colegii si prietenii din comunitate|
|      la sarbatorile personale (aniversari, onomastica).                      |
|______________________________________________________________________________|
| 6.5. Fiecare copil are cel putin o persoana in afara SR pe care sa o poata   |
|      contacta, in mod direct, in legatura cu problemele sale personale sau   |
|      legate de viata in SR. SR asigura copiilor mijloace concrete de         |
|      contactare si comunicare a copiilor cu familia si alte persoane         |
|      importante pentru acestia.                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6.6. SR colaboreaza cu servicii pentru copil si familie din comunitate in    |
|      vederea asigurarii integrarii sociale a copiilor aflati in protectie    |
|      in cadrul SR.                                                           |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 6
    (I)6.1 Vezi indicatorii (I)5.1 - 5.5.
    (I)6.2 SR detine materiale informative despre serviciile disponibile in comunitate pentru copii si asigura conditii pentru iesirile copiilor in comunitate, in acord cu gradul de maturitate a copiilor, conditii care sunt prevazute in PIP si PIS.
    (I)6.3 Proiectul institutional.
    (I)6.4 Dosarul copilului.
    (I)6.5 Copiii au acces la telefon si alte mijloace de comunicare, acest fapt fiind prevazut in MOF.
    (I)6.6 Conventiile de colaborare incheiate de furnizorul de servicii - SPSPC, organismul privat autorizat, autoritate locala - sau SR daca are personalitate juridica cu alti furnizori de servicii, institutii si organizatii pentru derularea de programe comune in favoarea participarii copiilor la viata sociala a comunitatii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 7 | Iesirea din cadrul serviciului pentru proiectia copilului de  |
|              | tip rezidential                                               |
|              |                                                               |
|              | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential       |
|              | asigura pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/       |
|              | tanarului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de     |
|              | viata independenta si a altor conditii necesare pentru        |
|              | reintegrarea sau integrarea familiala si/sau                  |
|              | socio-profesionala.                                           |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Copiii/tinerii beneficiaza de servicii concrete pentru a      |
|              | deveni adulti pe cat posibil autonomi, integrati in societate |
|              | si parasesc serviciul in conditii de siguranta si protectie.  |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 7                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 7.1. Fiecare PIP are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea      |
|      familiala si/sau socio-profesionala a copilului/tanarului si managerul  |
|      de caz se asigura ca, pentru fiecare copil in parte, se identifica      |
|      modalitati concrete in acest sens, in cel mai scurt timp de la admiterea|
|      in unitate, maxim 3 luni. Aceste modalitati sunt identificate de catre  |
|      profesionistul desemnat pentru elaborarea si implementarea PIS pentru   |
|      dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in colaborare cu        |
|      managerul de caz, cu respectarea SMO pentru serviciul de dezvoltare a   |
|      deprinderilor de viata independenta si SMO pentru centrul de pregatire  |
|      si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie.        |
|______________________________________________________________________________|
| 7.2. PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta se           |
|      elaboreaza tinand cont de varsta copilului, gradul sau de maturitate si |
|      prevederile SMO pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. |
|______________________________________________________________________________|
| 7.3. SR isi stabileste proceduri referitoare al iesirea copilului, care sunt |
|      parte integranta a MOF. Pregatirea iesirii din SR se concentreaza cel   |
|      putin pe urmatoarele aspecte: a) cunoasterea de catre copil a           |
|      caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viata, pe cat posibil  |
|      antrenarea prin programe de tranzitie; b) asigurarea unui sentiment de  |
|      continuitate a vietii copilului si discutarea modalitatilor prin care,  |
|      dupa parasirea unitatii, copilul va mentine relatiile de comunicare cu  |
|      colegii si cu personalul SR; c) pregatirea familiei.                    |
|______________________________________________________________________________|
| 7.4. In situatia in care copilul/tanarul paraseste SR, coordonatorul se      |
|      asigura ca acesta beneficiaza de reevaluare si ca reprezentantul        |
|      legal al copilului si managerul de caz primesc copii ale urmatoarelor   |
|      documente: PIP, cu PIS si ultimele revizuiri, precum si reevaluarea     |
|      efectuata inainte de iesirea din SR.                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 7.5. In situatia in care copilul paraseste SR, coordonatorul se asigura ca   |
|      acesta beneficiaza de transport adecvat si ca este insotit de           |
|      reprezentantul legal, fapte consemnate in dosarul copilului. De         |
|      asemenea, iesirea tanarului din SR se face in conditii de siguranta     |
|      care sunt consemnate, la randul lor, in dosarul acestuia.               |
|______________________________________________________________________________|
| 7.6. In situatia in care se pregateste iesirea unui tanar din SR, managerul  |
|      de caz impreuna cu coordonatorul SR se asigura ca s-au luat toate       |
|      masurile necesare pentru integrarea lui socio-profesionala.             |
|______________________________________________________________________________|
| 7.7. Managerul de caz trebuie sa se asigure ca monitorizarea situatiei       |
|      copilului/tanarului se realizeaza pentru cel putin 3 luni de la         |
|      iesirea din evidenta sistemului de protectie a copilului. Se recomanda  |
|      ca aceasta perioada de monitorizare sa fie in medie de 6 luni, cu       |
|      posibilitati de prelungire in anumite situatii, cu avizul directorului  |
|      SPSPC.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 7.8. SR colaboreaza cu serviciile sociale din comunitate in vederea          |
|      asigurarii integrarii sociale a copiilor aflati in rezidenta.           |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 7
    (I)7.1.1 PIP si PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, care cuprinde obligatoriu modalitatile de iesire si pregatirea conditiilor pentru reintegrare sau integrare familiala si/sau socio-profesionala.
    (I)7.1.2 - Numarul anual de copii, respectiv tineri care parasesc SR.
             - Numarul anual de copii reintegrati in familia naturala
             - Numarul anual de copii integrati in familia largita
             - Numarul anual de copii plasati la asistenti maternali profesionisti
             - Numarul anual de copii mentinuti in protectie in SR
             - Numarul anual de copii mentinuti in protectie in SR cu PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta
             - Numarul anual de tineri mentinuti in protectie in SR
             - Numarul anual de tineri integrati socio-profesional
             - Numarul anual de copii adoptati, pe plan national si international
             - Alte situatii
    (I)7.1.3 Fiecare copil are un PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta cu elementele mentionate la (I)7.1.1.
    (I)7.1.4 Durata medie de sedere a copiilor/tinerilor in SR.
    (I)7.2 - 7.3 Continutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
    (I)7.3 MOF contine proceduri referitoare la iesirea copilului din SR, in care sunt prevazute, in egala masura, pregatirea copilului si a mediului in care el urmeaza sa se integreze.
    (I)7.4 - 7.6 Dosarul copilului.
    (I)7.7 Rapoartele de monitorizare postservicii (dupa iesirea copilului din SR) din dosarul copilului.
    (I)7.8 Conventiile de colaborare/contractele cu alti furnizori de servicii.

    CALITATEA INGRIJIRII, EDUCATIEI SI SOCIALIZARII

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 8 | Participarea copiilor                                         |
|              |                                                               |
|              | In cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip       |
|              | rezidential opiniile copiilor/tinerilor, in raport cu varsta  |
|              | si gradul de maturitate, precum si ale familiilor acestora si |
|              | ale altor persoane importante pentru copil sunt solicitate si |
|              | luate in considerare in luarea deciziilor care ii privesc in  |
|              | mod direct sau indirect pe copii. Fiecare copil/tanar este    |
|              | incurajat si sprijinit sa participe la desfasurarea           |
|              | activitatilor din cadrul serviciului si sa-si asume           |
|              | responsabilitati conform dezvoltarii si gradului sau de       |
|              | maturitate.                                                   |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Copiii/tinerii participa activ la viata cotidiana din cadrul  |
|              | serviciului de tip rezidential, precum si la luarea deciziilor|
|              | in privinta viitorului lor.                                   |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 8                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 8.1. Personalul incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate|
|      aspectele care-i privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din SR. Dupa    |
|      consultare, copiii trebuie sa primeasca un raspuns despre modul in care |
|      opiniile si propunerile lor au influentat luarea deciziei respective.   |
|      Acelasi lucru este valabil si pentru familia copilului si alte persoane |
|      importante pentru copil, cu exceptia cazurilor de restrictie consemnate |
|      in dosarul copilului.                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 8.2. De cate ori este nevoie, coordonatorul desemneaza un membru al          |
|      personalului care sa organizeze discutii de grup cu copiii/tinerii,     |
|      pentru a cunoaste opiniile acestora cu privire la aspectele esentiale   |
|      pentru organizarea si functionarea SR.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 8.3. Copiii trebuie incurajati sa-si organizeze un grup de reprezentare numit|
|      Consiliul Copiilor, care sa fie consultat periodic sau de cate ori este |
|      nevoie pentru luarea deciziilor care ii privesc pe toti copiii din SR.  |
|______________________________________________________________________________|
| 8.4. Personalul trebuie pregatit pentru a sti cum sa incurajeze exprimarea   |
|      opiniilor personale, cum sa negocieze luarea deciziilor si cum sa       |
|      raspunda, in mod pozitiv si constructiv.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 8.5. In situatia luarii de decizii importante pentru viata copilului in cauza|
|      sau viata cotidiana din SR, opiniile si propunerile copilului, precum si|
|      ale familiei sau persoanelor importante pentru copil sunt inregistrate, |
|      dupa caz, in dosarul copilului, registrul de opinii si sugestii sau alte|
|      acte administrative ale SR si coordonatorul urmareste modul de punere in|
|      practica a acestora.                                                    |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru standardul 8
    (I)8.1 MOF cuprinde prevederi referitoare la consultarea si participarea copiilor, precum si a familiei si altor persoane importante pentru copil si procedurile de realizare a acestor consultari (de exemplu, discutii individuale si de grup, Consiliul Copiilor, consemnarea in registrul de opinii si sugestii, protocoale de intelegere etc.).
    (I)8.2.1 si (I)8.5 Existenta si continutul registrului de opinii si sugestii.
    (I)8.2.2 Numarul mediu lunar si numarul anual de discutii de grup cu copiii din SR pe probleme care privesc organizarea si functionarea SR, consemnate in registrul de opinii si sugestii.
    (I)8.3.1 Consiliul Copiilor este operational, la nivel de SR, la nivelul mai multor SR sau la nivel judetean ori local al sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (I)8.3.2 Numarul anual de consultari ale Consiliului Copiilor si continutul acestora inregistrat in registrul de opinii si sugestii.
    (I)8.4.1 Personalul cunoaste continutul MOF cu privire la consultarea si participarea copiilor, precum si prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului.
    (I)8.4.2 Certificatele de participare sau absolvire a cursurilor relevante pentru aceasta procedura, de exemplu pe tema drepturilor copilului, negocierea conflictelor, luarea deciziilor.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 9 | Intimitate si confidentialitate                               |
|              |                                                               |
|              | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential       |
|              | asigura copiilor dreptul la intimitate, spatiu personal si    |
|              | confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul      |
|              | familial.                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
| Rezultat     | Copiii beneficiaza de siguranta, incredere si respect in toate|
|              | aspectele vietii lor pe tot parcursul sederii lor in cadrul   |
|              | serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential.    |
|______________|_______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 9                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 9.1. SR isi stabileste, in cadrul MOF, proceduri referitoare la intimitate si|
|      confidentialitate cu privire la cel putin urmatoarele aspecte:          |
|      a) accesul personalului si a altor persoane la dosarele copiilor si la  |
|      baza de date a SR, b) utilizarea informatiilor despre protectia copiilor|
|      in SR, c) asigurarea ingrijirii si igienei personale a copiilor,        |
|      d) aspecte si probleme de ordin personal, e) modul de administrare a    |
|      medicamentelor si realizarea manevrelor medicale si e) inviolabilitatea |
|      corespondentei si dreptul la convorbiri telefonice private.             |
|______________________________________________________________________________|
| 9.2. Personalul primeste instructiuni scrise clare referitoare la            |
|      modalitatile de abordare si de transmitere a informatiilor care le sunt |
|      incredintate in scopuri legate de protectia copilului.                  |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3. Personalul respecta demnitatea copilului si foloseste formula de        |
|      adresare preferata de copii. Sunt interzise formulele de adresare       |
|      jignitoare si umilitoare.                                               |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 9
    (I)9.1.1 MOF cuprinde procedurile referitoare la intimitate si confidentialitate.
    (I)9.1.2 Personalul cunoaste si aplica aceste proceduri.
    (I)9.1.3 Numarul anual de reclamatii din partea copiilor, ale familiei sau altor persoane importante pentru copil, cu privire la incalcarea intimitatii si confidentialitatii, inregistrate in registrul de reclamatii si sesizari sau direct la nivelul furnizorului corespunzator de servicii ori la SPSPC. Continutul acestora si masurile luate de catre coordonatorul SR, furnizorul de servicii si SPSPC.
    (I)9.2 Existenta instructiunilor pentru personal.
    (I)9.3 Personalul utilizeaza numele preferat de copii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 10 | Asigurarea hranei                                            |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | asigura copiilor o alimentatie corespunzatoare din punct de  |
|               | vedere calitativ si cantitativ, tinand cont de varsta,       |
|               | nevoile si preferintele acestora, in conformitate cu         |
|               | legislatia in vigoare. Totodata, unitatea ofera copiilor     |
|               | posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor si a    |
|               | meniurilor zilnice, precum si in activitatile de pregatire   |
|               | si servire a mesei, conform programului de interventie pentru|
|               | dezvoltarea deprinderilor pentru viata independenta.         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de o alimentatie sanatoasa, hranitoare,   |
|               | adaptata nevoilor legate de dieta. Totodata, copiii au       |
|               | cunostintele necesare pentru pregatirea meselor, precum si   |
|               | posibilitatea aplicarii acestor cunostinte, in limita varstei|
|               | si a gradului lor de maturitate.                             |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 10                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 10.1. Mesele sunt bine administrate, organizate in spatii cu o atmosfera de  |
|       tip familial si constituie ocazii pentru socializarea copiilor.        |
|______________________________________________________________________________|
| 10.2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului care este responsabil cu |
|       PIS pentru sanatatea copilului, astfel incat sa se asigure o           |
|       alimentatie echilibrata, in conformitate cu preferintele si nevoile    |
|       biologice specifice fiecarei varste, regimurilor recomandate de medic  |
|       si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente   |
|       nutritive. In acelasi scop, in mod periodic, personal desemnat de      |
|       coordonatorul SR evalueaza calitatea si cantitatea alimentelor inainte |
|       si dupa prelucrare, precum si modul de preparare si consemneaza daca   |
|       exista nereguli in acest sens in acelasi registru in care consemneaza  |
|       informatiile despre meniurile zilnice.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 10.3. Copiii ajuta la selectarea meniurilor, pregatirea felurilor de mancare,|
|       aranjarea si servirea meselor, spalarea veselei etc., invatand si      |
|       realizand activitati conforme cu varsta si gradul de maturitate. Aceste|
|       activitati sunt cuprinse in PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de    |
|       viata independenta.                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 10.4. In cadrul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta,  |
|       copiilor li se organizeaza cursuri pentru explicarea notiunilor de baza|
|       referitoare la igiena alimentatiei si la hrana sanatoasa, precum si    |
|       exercitii practice de aplicare a acestor notiuni.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 10.5. Tuturor copiilor li se pot pune la dispozitie mici gustari la          |
|       solicitarea acestora, sau isi pot pregati ei insisi aceste gustari in  |
|       timpul zilei, in functie de gradul de maturitate si de deprinderile pe |
|       care le-au dobandit.                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 10.6. SR organizeaza mese festive cel putin pentru sarbatorirea zilelor de   |
|       nastere ale copiilor, in fiecare an, si, in acest caz, se tine cont    |
|       obligatoriu de preferintele copilului in cauza si se poate lua masa    |
|       impreuna cu familia si alte persoane apropiate copilului intr-un cadru |
|       intim amenajat in SR sau in afara acestuia.                            |
|______________________________________________________________________________|
| 10.7. SR dispune de spatii suficiente pentru pregatirea, pastrarea si        |
|       servirea hranei, care sunt dotate cu mobilier corespunzator, usor de   |
|       igienizat si cu instalatiile si aparatura necesara pentru pregatirea,  |
|       depozitarea, racirea si congelarea hranei, precum si pentru igienizarea|
|       alimentelor si veselei. Totodata, spatiile sunt amenajate cu materiale |
|       usor de igienizat.                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 10.8. SR trebuie sa aiba rezerve de hrana si apa pentru 48 de ore pentru     |
|       fiecare copil.                                                         |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 10
    (I)10.1 Spatiul in care se serveste masa are o ambianta placuta, de tip familial.
    (I)10.2.1 Meniurile sunt adecvate preferintelor copiilor, varstei, regimurilor recomandate si normelor in vigoare.
    (I)10.2.2 Neregulile consemnate in registrul de meniuri si masurile luate de coordonatorul SR.
    (I)10.3.1 PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta cuprind activitati legate de asigurarea hranei.
    (I)10.3.2 Copiii/tinerii au deprinderi referitoare la asigurarea hranei.
    (I)10.4 Copiii au notiuni despre igiena alimentatiei si hrana sanatoasa.
    (I)10.5 Copiii au acces la gustari in afara orelor de masa.
    (I)10.6 Toti copiii isi serbeaza ziua de nastere in SR sau in afara acestuia, in fiecare an.
    (I)10.7 Spatiile pentru pregatirea, pastrarea si servirea mesei, precum si dotarile aferente corespund numarului de copii si de personal, varstei copiilor si normelor igienico-sanitare in vigoare.
    (I)10.8 Raportul dintre numarul de copii din SR si rezervele de hrana si apa ale SR.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 11 | Aspectul exterior, imbracamintea, echipamentul personal si   |
|               | banii de buzunar                                             |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | asigura copiilor necesarul de imbracaminte, incaltaminte,    |
|               | rechizite si alte echipamente, precum si bani de buzunar, in |
|               | conformitate cu legislatia in vigoare si respectand          |
|               | individualitatea si nevoile specifice ale fiecarui copil.    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii din unitate beneficiaza de imbracaminte, incaltaminte,|
|               | rechizite, echipament pentru uzul propriu, precum si de bani |
|               | de buzunar si, totodata, sunt abilitati sa aleaga lucrurile  |
|               | necesare de ordin personal, in conformitate cu gradul lor de |
|               | maturitate.                                                  |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 11                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 11.1. Copiii sunt incurajati sa-si exprime gusturile privind imbracamintea,  |
|       incaltamintea si imaginea personala si sunt sprijiniti in indeplinirea |
|       acestor preferinte, de exemplu prin oferirea de alternative pentru     |
|       alegere, atunci cand se achizitioneaza produsele respective. In        |
|       situatia in care SR are personalitate juridica, copiii participa in    |
|       mod nemijlocit la alegerea si cumpararea produselor. Se interzic orice |
|       fel de practici de "uniformizare" a copiilor, prin cumpararea de       |
|       produse identice pentru toti copiii din SR sau dintr-o grupa/modul.    |
|______________________________________________________________________________|
| 11.2. Preferintele de natura culturala, rasiala, etnica si religioasa        |
|       referitoare la imbracaminte si echipamentul personal sunt sprijinite   |
|       si promovate pozitiv.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 11.3. Fiecare copil isi pastreaza imbracamintea si echipamentul personal in  |
|       compartimente corespunzatoare, separate de ale celorlalti copii.       |
|______________________________________________________________________________|
| 11.4. Sumele alocate pentru banii de buzunar sunt utilizate exclusiv de      |
|       catre copii, acestia semnand actele de primire. In situatia in care    |
|       copiii nu pot semna aceste acte, din diferite motive, banii de buzunar |
|       sunt administrati de catre familie sau reprezentantul legal in folosul |
|       copilului si tinand cont de nevoile si preferintele acestuia, in raport|
|       cu gradul de maturitate. Copiii sunt incurajati, invatati si sprijiniti|
|       sa isi administreze propriile resurse financiare provenite din banii de|
|       buzunar, alocatii, donatii etc., iar in cazul copiilor cu varsta peste |
|       15 ani, si din castiguri proprii, in conditiile legii. Copiilor li se  |
|       ofera libertate pe cat posibil in luarea deciziilor privind cheltuirea |
|       propriilor bani.                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 11.5. Personalul trebuie sa acorde sprijin copiilor care isi exprima dorinta |
|       de a-si cumpara unele dintre aceste produse din banii de buzunar sau   |
|       alte resurse financiare.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 11.6. SR isi elaboreaza proceduri clare cu privire la utilizarea resurselor  |
|       financiare ale copilului, inclusiv referitor la restrictii de folosire |
|       si rezolvarea solicitarilor din partea copiilor de a-si cumpara diverse|
|       produse din aceste venituri. Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta |
|       copiilor si a personalului.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11.7. Coordonatorul este obligat sa verifice toate aspectele legate de copiii|
|       care sunt angajati pentru prestarea de munci, in vederea prevenirii    |
|       exploatarii copiilor si munca in conditii care nu respecta legislatia  |
|       in vigoare. Toate aceste date sunt consemnate in dosarul copilului, la |
|       angajarea copilului si periodic.                                       |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 11
    (I)11.1 - 11.2 Produsele sunt personalizate si achizitionate tinand cont de opinia copiilor; registrul de opinii si sugestii, discutii cu copiii.
    (I)11.3 Fiecare copil are dulap propriu sau compartimente proprii in dulapuri comune pentru imbracamintea, incaltamintea si echipamentul personal.
    (I)11.4.1 Actele de primire a banilor de buzunar sunt semnate de copii.
    (I)11.4.2 Numarul de copii care au si alte resurse financiare decat banii de buzunar si modalitatile de cheltuire a tuturor acestor resurse de catre copii.
    (I)11.6.1 MOF contine proceduri referitoare la utilizarea resurselor financiare ale copiilor.
    (I)11.6.2 Copiii si personalul cunosc aceste proceduri.
    (I)11.7.1 Numarul de copii care au castiguri proprii.
    (I)11.7.2 Dosarele copiilor care muncesc contin datele referitoare la muncile prestate de copii, conform prevederilor SMO.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 12 | Starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor   |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | asigura conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea|
|               | permanenta a nevoilor fizice, emotionale si de sanatate ale  |
|               | fiecarui copil, precum si masurile corespunzatoare pentru    |
|               | satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea  |
|               | si mentinerea starii de sanatate.                            |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de servicii medicale, stomatologice sau   |
|               | alte servicii de sprijin si promovare a sanatatii, au o stare|
|               | generala buna si sunt educati in spiritul unui mod de viata  |
|               | sanatos.                                                     |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 12                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 12.1. PIS pentru sanatatea copilului este in responsabilitatea medicului de  |
|       familie sau, in lipsa bine documentata a acestuia, a medicului angajat |
|       de catre furnizorul de servicii, conform prevederilor Codului Muncii.  |
|       Implementarea propriu-zisa a acestui program se realizeaza in          |
|       colaborare cu personalul SR si ceilalti profesionisti responsabili     |
|       pentru activitatile circumscrise programului.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 12.2. PIS pentru sanatatea copilului cuprinde activitatile si masurile       |
|       corespunzatoare pentru asigurarea unei stari de sanatate bune a        |
|       copilului, respectiv cel putin: a) indrumare, sprijin si consiliere pe |
|       probleme de sanatate, b) igiena si ingrijire personala, c) evaluari    |
|       medicale periodice si la nevoie, cu ocazia infectiilor intercurente si |
|       a situatiilor de urgenta, d) tratamente diverse, inclusiv de           |
|       specialitate si stomatologice, e) nutritie si dieta, f) exercitiu si   |
|       odihna si g) educatie pentru sanatate, inclusiv educatie sexuala si    |
|       contraceptiva.                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 12.3. PIS pentru sanatatea copilului are anexa o fisa medicala in care sunt  |
|       trecute toate informatiile referitoare la antecedentele personale      |
|       fiziologice si patologice ale copilului si familiei sale, imunizarile, |
|       bolile, ranirile accidentale, alergiile sau reactiile adverse la       |
|       administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior  |
|       si pe perioada sederii copilului in SR.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 12.4. Fiecare copil beneficiaza de educatie pentru sanatate, inclusiv despre |
|       efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre   |
|       hepatita, infectie HIV/SIDA, infectiile cu transmitere sexuala,        |
|       protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, actiuni de         |
|       intimidare si abuz in interiorul sau in afara SR.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 12.5. SR asigura materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru   |
|       fiecare copil, tinand cont si de preferintele copiilor.                |
|______________________________________________________________________________|
| 12.6. Copiii pot sa pastreze materiale igienico-sanitare in mod exclusiv     |
|       pentru uzul propriu si nu trebuie sa le solicite de la spatiul de      |
|       depozitare comun, cu exceptia articolelor care sunt considerate cu     |
|       risc.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 12.7. Copiii care se imbolnavesc de boli contagioase care nu necesita        |
|       spitalizare se izoleaza, pe o perioada determinata, stabilita de       |
|       medicul specialist, intr-o camera amenajata pentru situatia respectiva |
|       in cadrul SR. In aceste situatii copiii primesc ingrijirea necesara si |
|       sunt sprijiniti emotional pe perioada izolarii temporare de ceilalti   |
|       copii.                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 12.8. Sunt afisate intr-un loc accesibil si cunoscut de tot personalul,      |
|       numele si coordonatele medicului/profesionistului care trebuie         |
|       contactat in cazul unei probleme de sanatate, precum si alte numere de |
|       telefon utile in situatii de urgenta.                                  |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 12
    (I)12.1.1 Fiecare copil are un PIS pentru sanatate, a carui elaborare si implementare este coordonata de un medic, conform SMO prezente.
    (I)12.1.2 Dosarele copiilor contin informatii despre vizitele periodice sau ocazionale, la nevoie, efectuate de medicul de familie/medicului in vederea supravegherii starii de sanatate a copiilor, a modului de aplicare a tratamentelor prescrise s.a.m.d.
    (I)12.2 - 12.3 Continutul PIS pentru sanatate, in acord cu SMO prezente, situatia particulara a copiilor din SR si normele stabilite de sistemul de sanatate (de exemplu, programul de vaccinari, normele sanitar-veterinare pentru institutiile de protectie sociala).
    (I)12.4.1 Copiii au cunostinte despre promovarea sanatatii.
    (I)12.4.2 Modul de organizare a activitatilor de educatie - permanent/periodic, individual/cu grupul de copii etc.
    (I)12.5 Materialele igienico-sanitare aflate in stoc si in uz in raport cu numarul de copii din SR.
    (I)12.7.1 Se aplica normele interne de igiena colectiva si personala.
    (I)12.7.2 MOF cuprinde proceduri referitoare la promovarea si mentinerea sanatatii copiilor din SR, inclusiv cu privire la administrarea situatiilor de carantina (de exemplu, posibilitatile de amenajare a unei camere pentru izolarea copilului, modalitatile de sprijin pentru copil pe perioada respectiva).
    (I)12.8 Pentru situatiile de urgenta personalul de serviciu are acces la telefon si cunoaste ce trebuie facut in astfel de cazuri.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 13 | Primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si       |
|               | administrarea medicamentelor in cadrul serviciului pentru    |
|               | protectia copilului de tip rezidential sunt acordate copiilor|
|               | de catre personal, in conditii de supervizare din partea     |
|               | medicului care coordoneaza implementarea programelor de      |
|               | interventie pentru sanatate.                                 |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Securitatea si sanatatea copiilor sunt protejate si          |
|               | supravegheate permanent de personalul serviciului pentru     |
|               | protectia copilului de tip rezidential.                      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 13                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 13.1. Intregul personal al SR urmeaza cursuri de pregatire in acordarea      |
|       primului ajutor, asigurate din bugetul angajatorului. Copiii din SR    |
|       beneficiaza si ei de acest gen de cursuri, in functie de varsta si     |
|       gradul de maturitate.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 13.2. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal     |
|       calificat sau/si de persoana de referinta a copilului, in conditii     |
|       de supervizare stabilite de medicul responsabil cu PIS pentru          |
|       sanatatea copilului.                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 13.3. In cazul infectiilor intercurente se pot administra, in regim de       |
|       urgenta, medicamente de uz general, de catre personalul calificat      |
|       sau/si persoana de referinta, in aceleasi conditii de supervizare.     |
|______________________________________________________________________________|
| 13.4. Copiii pot avea in pastrare medicamente pe care si le administreaza    |
|       singuri, inclusiv pe cale injectabila (de exemplu, insulina), numai    |
|       dupa ce medicul specialist stabileste acest lucru, pe baza unei        |
|       evaluari a copilului ca fiind suficient de responsabili in acest sens. |
|       Acesti copii au posibilitatea de a-si incuia medicamentele in locuri   |
|       la care ceilalti copii nu au acces. Autoadministrarea se realizeaza in |
|       aceleasi conditii de supervizare.                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 13.5. Medicamentele prescrise si cele de uz general, cu exceptia celor date  |
|       in grija copiilor care isi administreaza singuri propriile medicamente,|
|       sunt pastrate in siguranta, in locuri speciale, incuiate, la care      |
|       copiii si restul personalului nu au acces.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 13.6. SR isi organizeaza proceduri referitoare la administrarea, depozitarea |
|       si distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate,|
|       precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 13.7. Informatiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta   |
|       de prim ajutor acordate copiilor se consemneaza intr-un registru       |
|       medical, precizandu-se numele copilului, data, ora, medicamentul       |
|       (inclusiv dozajul) sau tratamentul, motivul administrarii, semnatura   |
|       personalului.                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 13.8. In fisele medicale ale copiilor se consemneaza obligatoriu motivele si |
|       momentele in care medicatia nu este administrata sau intrerupta.       |
|______________________________________________________________________________|
| 13.9. In SR se respecta legislatia in vigoare cu privire la eliberarea       |
|       retetelor medicale, inregistrarea, depozitarea, manipularea,           |
|       distribuirea si administrarea medicamentelor.                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 13
    (I)13.1.1 Personalul si o parte din copiii din SR cunosc modalitatile de acordarea primului ajutor.
    (I)13.1.2 Dosarele angajatilor.
    (I)13.1.3 SR este dotat cu truse de prim ajutor pentru copii si adulti.
    (I)13.2 - 13.4.1 Fisele medicale si registrul medical.
    (I)13.4.2 Locuri de depozitare personale.
    (I)13.5 Locul de depozitare a medicamentelor.
    (I)13.6 MOF contine proceduri referitoare la administrarea, depozitarea si distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate.
    (I)13.7 Existenta si continutul registrului medical.
    (I)13.8 Continutul fiselor medicale din dosarele copiilor.
    (I)13.9 Personalul din SR implicat in implementarea PIS pentru sanatatea copiilor cunoaste legislatia in vigoare cu privire la eliberarea retetelor medicale, inregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 14 | Educatia                                                     |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace           |
|               | corespunzatoare, educatia copiilor, cu prioritate in unitati |
|               | de invatamant din comunitate.                                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza, in cadrul si in afara serviciului pentru |
|               | protectia copilului de tip rezidential, de activitatile      |
|               | educationale necesare dezvoltarii optime si pregatirii pentru|
|               | viata de adult: pregatire si orientare scolara si            |
|               | profesionala; comunicare - socializare; autoingrijire si     |
|               | autogospodarire etc.                                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 14                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 14.1. Programul educational, care este anexa a PIP, este elaborat de catre   |
|       educatorul sau educatorul specializat desemnat de coordonatorul SR     |
|       impreuna cu cadrul didactic din unitatea de invatamant pe care         |
|       copilul o frecventeaza sau urmeaza sa o frecventeze. Cadrul didactic   |
|       este nominalizat de catre directorul unitatii de invatamant, la        |
|       solicitarea coordonatorului SR. Educatorul/educatorul specializat      |
|       raspunde de educatia non-formala si informala a copilului, iar cadrul  |
|       didactic de educatia formala, conform normelor stabilite de sistemul   |
|       educational. In situatia caselor de tip familial, asa numitul parinte  |
|       social poate indeplini rolul educatorului/educatorului specializat     |
|       numai in conditiile prevederilor SMO prezente - vezi procedura 28.10.  |
|______________________________________________________________________________|
| 14.2. Programul educational cuprinde cel putin urmatoarele informatii:       |
|       a) traseul educational; b) capacitatea de invatare; c) nivelul         |
|       achizitiilor si cunostintelor, gradul de asimilare a cunostintelor din |
|       curriculum-ul scolar; d) masuri psihopedagogice de sprijin pentru      |
|       corectarea dificultatilor de invatare; e) interese si aspiratii        |
|       educational - vocationale; f) recomandari si masuri specifice.         |
|______________________________________________________________________________|
| 14.3. SR asigura fiecarui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele materiale|
|       necesare pentru a avea acces, a se integra si a frecventa in mod       |
|       regulat unitatea de invatamant. Unitatea de invatamant se stabileste   |
|       de catre educator/educator specializat impreuna cu coordonatorul SR si |
|       cu consultarea managerului de caz, cu respectarea procedurilor         |
|       stabilite de sistemul educational.                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 14.4. In situatia in care copilul, din motive de sanatate, nu poate          |
|       frecventa, pe o perioada determinata de timp, unitatea de invatamant   |
|       din comunitate, educatorul asigura activitati de pregatire scolara in  |
|       SR, pe durata programului scolar si in conformitate cu curriculum-ul   |
|       scolar.                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 14.5. SR asigura fiecarui copil conditii adecvate pentru pregatirea temelor  |
|       scolare, cum ar fi: spatiu individual de studiu, care nu este luminat  |
|       cu lampi fluorescente, ci pe cat posibil cu lumina naturala; mobilier  |
|       adecvat; echipamente. Educatorul/educatorul specializat urmareste      |
|       pregatirea temelor scolare si, la solicitarea copiilor, asigura sprijin|
|       pentru realizarea acestui lucru.                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 14.6. SR incurajeaza si sprijina fiecare copil sa participe la activitatile  |
|       extrascolare organizate de unitatea de invatamant si de SR.            |
|______________________________________________________________________________|
| 14.7. In absenta sau imposibilitatea parintilor, persoana de referinta cu    |
|       prioritate sau personalul desemnat de coordonatorul SR participa la    |
|       toate activitatile la care unitatea de invatamant solicita prezenta    |
|       parintilor.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 14.8. Furnizorul de servicii si SR daca are personalitate juridica incheie o |
|       conventie de colaborare cu unitatea de invatamant si, dupa caz, cu     |
|       inspectoratul scolar, ale carei obiective principale se refera cel     |
|       putin la: a) diminuarea si eliminarea marginalizarii in cadrul unitatii|
|       de invatamant a copiilor protejati in SR, b) colaborarea cu cadrele    |
|       didactice, precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea         |
|       programelor educationale ale copiilor protejati in SR si c) integrarea |
|       copiilor in comunitatea grupei/clasei si a unitatii de invatamant, ca  |
|       prim pas al integrarii lor in comunitate.                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 14
    (I)14.1.1 Fiecare copil are un program educational, semnat de persoanele care l-au elaborat.
    (I)14.1.2 Numarul de copii care beneficiaza de educatie intr-o unitate de invatamant din comunitate.
    (I)14.2 Continutul programelor educationale.
    (I)14.3.1 Toti copiii beneficiaza de sprijin si conditii pentru frecventarea scolii, consemnate in dosarul acestora si in alte documente administrative ale SR (de exemplu, documentele contabile care atesta achizitionarea de rechizite). Rechizitele, manualele, materialele si echipamentele pentru frecventarea unitatii de invatamant corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ nevoilor copiilor.
    (I)14.3.2 Frecventa scolara a copiilor. Numarul de copii care prezinta absenteism si abandon scolar, precum si motivatia acestor fapte, consemnata in dosarul copilului si documentele scolare.
    (I)14.3.3 MOF contine prevederi legate de asigurarea educatiei formale, non-formale si informale a copiilor, inclusiv referitoare la alegerea unitatii de invatamant cu respectarea SMO prezente si a normelor din sistemul educational.
    (I)14.4 Numarul de copii care invata in SR pe perioade determinate de timp, motivatia acestui fapt si concordanta cu curriculum-ul scolar.
    (I)14.5.1 Conditiile si facilitatile pentru pregatirea temelor sunt adecvate situatiei copiilor. Discutii cu copiii si educatorul/educatorul specializat despre modul de pregatire a temelor.
    (I)14.5.2 Rezultatele scolare ale fiecarui copil demonstreaza o evolutie individuala buna, conforma cu potentialul propriu de dezvoltare.
    (I)14.6 Activitatile extrascolare consemnate in dosarele copiilor impreuna cu documente justificative (de exemplu, bilete de participare, rapoarte ale personalului insotitor, opiniile copiilor). Gradul de participare a copiilor la activitati extrascolare organizate de unitatea de invatamant si respectiv SR.
    (I)14.7 Rapoartele persoanelor desemnate privind participarea la activitatile pentru parinti initiate de unitatea de invatamant pe care copiii o frecventeaza.
    (I)14.8 Conventia de colaborare.

    RECREEREA SI SOCIALIZAREA

    Introducere
    Activitatile de petrecere a timpului liber sunt orientate catre cunoasterea mediului fizic si social din jurul copilului, inclusiv a serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential, precum si catre cunoasterea si relationarea cu ceilalti copii, reprezentand o forma de socializare in grupul de egali. De asemenea, aceste activitati contribuie la formarea unor abilitati si deprinderi pentru care copilul manifesta interes, precum si la dezvoltarea si cultivarea unor talente, crearea unor oportunitati pentru copii pentru a avea optiuni si initiativa.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 15 | Activitati de recreere - socializare                         |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | asigura copiilor oportunitati multiple de petrecere a        |
|               | timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie  |
|               | la dezvoltarea fizica, cognitiva, sociala si emotionala a    |
|               | copiilor.                                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copii beneficiaza de timp liber, in care se pot odihni,      |
|               | relaxa sau participa la activitati de recreere si            |
|               | socializare, conform varstei, potentialului de dezvoltare,   |
|               | intereselor si optiunilor personale.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 15                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 15.1. Vezi Standardele 5 si 6, precum si procedura 10.6.                     |
|______________________________________________________________________________|
| 15.2.  SR asigura o pondere adecvata a activitatilor de recreere-socializare |
|        a copiilor, inclusiv a perioadelor de somn si odihna, in cadrul       |
|        programului zilnic al acestora. Aceste activitati sunt cuprinse       |
|        intr-un PIS pentru recreere-socializare elaborat de persoana de       |
|        referinta a copilului impreuna cu educatorul/educatorul specializat   |
|        responsabil pentru programul educational.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 15.3.  Copiii sunt informati, potrivit varstei si gradului de maturitate,    |
|        asupra oportunitatilor recreative si de socializare promovate in SR si|
|        in afara acestuia (in comunitate), precum si asupra modului in care   |
|        pot fi sprijiniti pentru a participa la acestea.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 15.4.  Copiii sunt incurajati sa-si exprime opiniile si preferintele in      |
|        proiectarea si derularea activitatilor din timpul liber. In anumite   |
|        situatii, copiii pot decide daca participa sau nu la activitatile de  |
|        recreere-socializare organizate de SR.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 15.5.  SR promoveaza si asigura copiilor petrecerea timpului liber, mai ales |
|        a sfarsitului de saptamana, si a vacantelor scolare in propria        |
|        familie.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 15.6.  SR asigura, cel putin intr-una din vacantele scolare de pe parcursul  |
|        unui an, minimum o saptamana de tabara, petrecuta in afara SR, precum |
|        si cel putin 4 excursii pe an.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 15.7.  SR asigura conditiile si materialelor necesare, conform varstei si    |
|        optiunilor copiilor, pentru derularea activitatilor recreative si de  |
|        socializare in cadrul SR si in comunitate.                            |
|______________________________________________________________________________|
| 15.8.  In incinta SR se asigura spatii special amenajate si dotate           |
|        corespunzator pentru desfasurarea activitatilor de timp liber, care   |
|        sunt sigure, functionale si accesibile tuturor copiilor si adecvate   |
|        varstei, potentialului, preocuparilor si preferintelor copiilor.      |
|______________________________________________________________________________|
| 15.9.  Fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu|
|        parintii/alti adulti importanti pentru el, cu copiii din SR si din    |
|        unitatea de invatamant pe care o frecventeaza, cu personalul din SR si|
|        alti profesionisti implicati in derularea PIP.                        |
|______________________________________________________________________________|
| 15.10. Personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea|
|        afectiva a copilului, prin comunicare verbala si non-verbala, prin    |
|        consiliere, prin activitati de socializare si evaluari pozitive.      |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 15
    (I)15.1 Vezi indicatorii standardelor 5 si 6, precum si (I)10.6.
    (I)15.2.1 Toti copiii beneficiaza de timp liber suficient pentru varsta si nevoile lor specifice.
    (I)15.2.2 Fiecare copil are un PIS pentru recreere-socializare.
    (I)15.3 Copii cunosc care sunt oportunitatile de petrecere a timpului liber. Anunturi scrise, materiale promotionale (pliante, brosuri, afise) etc. privind activitatile de recreere-socializare din SR si din comunitate.
    (I)15.4 Registrul de opinii si sugestii, discutii cu copiii, PIS pentru recreere-socializare.
    (I)15.5 Numarul de copii care isi petrec timpul liber si vacantele in familie. Documentele care atesta sprijinul din partea SR pentru acest lucru.
    (I)15.6 Planificarea taberelor si a excursiilor, evidenta biletelor de tabara si de excursie.
    (I)15.7.1 Materialele existente in SR, de exemplu: carti, reviste, casete audio, video, materiale promotionale. Jucariile si echipamentele pentru activitatile de timp liber corespund cantitativ, calitativ si sunt adecvate varstei copiilor din SR.
    (I)15.7.2 Documentele contabile privind achizitionarea materialelor si echipamentelor necesare pentru activitatile promovate de SR, deconturi ale cheltuielilor efectuate de copii in activitati de recreere-socializare in comunitate.
    (I)15.8 Existenta spatiilor adecvate pentru desfasurarea activitatilor recreativ-culturale si de primire a vizitatorilor. Spatiile sunt dotate corespunzator cu mobilier (mese, scaune/fotolii/canapele, dulapuri pentru depozitarea cartilor, jocurilor, jucariilor etc.), televizor, radio/radiocasetofon etc.
    (I)15.9 - 15.10 Dosarele angajatilor.

    RECLAMATII SI PROTECTIE IMPOTRIVA ABUZURILOR

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 16 | Reclamatii si reprezentare                                   |
|               |                                                              |
|               | Furnizorul de servicii si serviciul pentru protectia         |
|               | copilului de tip rezidential isi organizeaza un sistem de    |
|               | primire, inregistrare si solutionare a sesizarilor si        |
|               | reclamatiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru    |
|               | care se faciliteaza accesul. Sesizarile si reclamatiile sunt |
|               | solutionate cu promptitudine si seriozitate, iar persoana in |
|               | cauza este informata de progresul realizat pentru solutionare|
|               | in mod periodic si primeste raspunsul, in scris, in maxim    |
|               | 30 de zile calendaristice.                                   |
| Rezultat      | Copiii, parintii acestora sau reprezentantii lor legali      |
|               | cunosc procedurile privind modalitatile de a efectua sesizari|
|               | sau reclamatii, precum si drepturile pe care le au cu privire|
|               | la informarea asupra demersurilor pentru rezolvarea si       |
|               | primirea raspunsului.                                        |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 16                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 16.1. SR are proceduri scrise privind efectuarea, inregistrarea si           |
|       solutionarea sesizarilor si reclamatiilor referitoare la serviciile    |
|       oferite sau al caror acces il faciliteaza. In cazul SR publice,        |
|       procedurile trebuie sa respecte legislatia in vigoare cu privire la    |
|       activitatea de solutionare a petitiilor. In cazul SR private se        |
|       recomanda ca, pe langa respectarea prevederilor SMO prezente, sa se    |
|       respecte si legislatia mai sus mentionata.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 16.2. Procedurile trebuie sa garanteze cel putin urmatoarele: a) modalitatile|
|       de inregistrare a sesizarilor si reclamatiilor; b) informarea celui ce |
|       a facut sesizarea/reclamatia asupra stadiului si modului de solutionare|
|       a cazului; c) durata maxima in care persoana in cauza primeste         |
|       raspunsul; d) prevederea posibilitatii ca o alta persoana sa poata     |
|       sesiza/reclama in numele copilului; e) excluderea posibilitatii ca     |
|       persoana care a fost reclamata sa se implice in rezolvarea cazului;    |
|       f) prevederea unor modalitati de abordare a reclamatiilor care il      |
|       vizeaza pe coordonatorul SR; g) excluderea oricaror represalii asupra  |
|       celor care efectueaza sesizarile/reclamatiile.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 16.3. SR pune la dispozitia copiilor, reprezentantilor lor legali,           |
|       familiilor, personalului si SPSPC o varianta prescurtata a procedurilor|
|       de sesizare. La cerere, acestia pot primi varianta completa a          |
|       procedurilor. In functie de varsta, copiilor li se explica aceste      |
|       proceduri de sesizare, inca de la admiterea in SR.                     |
|______________________________________________________________________________|
| 16.4. Personalul SR poate oferi oricarei persoane interesate informatii      |
|       despre sistemul de sesizare/reclamare.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 16.5. Coordonatorul SR desemneaza o persoana care sa tina o evidenta clara a |
|       sesizarilor si reclamatiilor (cereri, rezolvari, informarea petentilor |
|       etc.).                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 16.6. Coordonatorul SR reanalizeaza periodic - cel putin o data la 3 luni    |
|       - evidenta sesizarilor si reclamatiilor si consemneaza concluziile     |
|       sale in registrul de sesizari si reclamatii.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 16.7. Evidenta sesizarilor si reclamatiilor se trimite periodic - cel putin  |
|       lunar - furnizorului de servicii.                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 16
    (I)16.1 - 16.2 MOF contine proceduri referitoare la efectuarea, inregistrarea si solutionarea sesizarilor si reclamatiilor, care sunt conforme cu SMO prezente si cu legislatia in vigoare referitoare la petitii.
    (I)16.3.1 SR dispune de o varianta prescurtata a acestor proceduri (de exemplu, un ghid, o brosura etc.).
    (I)16.3.2 Copiii, reprezentantii lor legali, familia, personalul SR si personalul din cadrul SPSPC cunosc procedurile de sesizare/reclamare.
    (I)16.4 Personalul cunoaste procedurile de sesizare/reclamare.
    (I)16.5 SR are o evidenta scrisa a sesizarilor si reclamatiilor - registrul de sesizari si reclamatii.
    (I)16.6 Evidenta sesizarilor/reclamatiilor contine si concluziile analizelor periodice ale coordonatorului SR.
    (I)16.7 Evidenta sesizarilor/reclamatiilor se afla in dublu exemplar si la furnizorul de servicii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 17 | Protectia copilului impotriva abuzurilor                     |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | promoveaza si aplica masuri de protejare a copiilor impotriva|
|               | oricarei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, |
|               | exploatare, tratament inuman sau degradant.                  |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii traiesc in conditii de siguranta si bunastare, orice  |
|               | suspiciune sau acuzatie privind comiterea unui abuz fiind    |
|               | solutionata prompt si corect de catre intregul personal,     |
|               | conform legislatiei in vigoare.                              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 17                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 17.1.  SR are proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea,      |
|        semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau acuzatiilor de|
|        abuz asupra copiilor, intocmite in baza legislatiei in vigoare. Aceste|
|        proceduri sunt avizate de directorul SPSPC si sunt aduse la cunostinta|
|        personalului, copiilor si familiilor sau reprezentantilor lor legali. |
|______________________________________________________________________________|
| 17.2.  Copiii si familiile/reprezentantii legali sunt informati, in          |
|        modalitati accesibile, cu privire la aceste proceduri, precum si cu   |
|        privire la drepturile copilului.                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 17.3.  Copiii sunt incurajati si sprijiniti sa sesizeze orice forma de abuz  |
|        din partea personalului, a altor copii din SR sau a unor persoane din |
|        afara SR.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 17.4.  SR tine evidenta tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, |
|        neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuala sau prin munca),   |
|        tratament inuman sau degradant in registrul de sesizari si reclamatii.|
|______________________________________________________________________________|
| 17.5.  Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz,      |
|        neglijare si exploatare a copilului, in cadrul SR sau in afara SR,    |
|        are obligatia de a le semnala la SPSPC si de a instiinta              |
|        coordonatorul SR, conform legislatiei in vigoare, precum si de a le   |
|        inregistra, conform prevederilor SMO prezente. Personalul desemnat de |
|        catre coordonatorul SR, cu avizul SPSPC, poate asigura sau participa  |
|        la evaluarea initiala a situatiei de abuz, neglijare si exploatare a  |
|        copilului care a fost semnalata la SPSPC, si rezultatele acesteia se  |
|        consemneaza in fisa de semnalare obligatorie si evaluare initiala a   |
|        situatiilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului. Fisa este   |
|        transmisa la SPSPC in termen de maxim 48 de ore de la data evaluarii  |
|        initiale. Modelul fisei de semnalare obligatorie si evaluare initiala |
|        a situatiilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului este anexa |
|        a ghidului metodologic privind interventia si prevenirea in echipa    |
|        multidisciplinara si in retea in situatiile de abuz, neglijare si     |
|        exploatare a copilului.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 17.6.  Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz,      |
|        neglijare si exploatare a copilului in care sunt implicati alti       |
|        membri ai personalului din SR are obligatia de a instiinta imediat    |
|        coordonatorul SR, care aplica legislatia in vigoare. In situatia in   |
|        care coordonatorul SR nu semnaleaza aceste situatii la SPSPC, in      |
|        termenul prevazut de SMO prezente, personalul care a instiintat       |
|        coordonatorul are obligatia efectuarii acestei semnalari.             |
|______________________________________________________________________________|
| 17.7.  Daca este necesar, coordonatorul SR anunta, dupa caz, salvarea,       |
|        politia si/sau procuratura.                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 17.8.  In SR este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor,  |
|        aceste fapte fiind pedepsite conform legii.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 17.9.  SR asigura sprijin psihologic si consiliere copiilor care au fost     |
|        intimidati sau discriminati. In situatia copiilor abuzati, neglijati  |
|        sau exploatati, SR asigura accesul acestora la serviciile stabilite   |
|        de SPSPC.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 17.10. SR asigura efectuarea de catre intregul personal (inclusiv personal   |
|        auxiliar, angajati temporar sau voluntari) a unor cursuri de formare  |
|        privind problematica protejarii copilului impotriva abuzului,         |
|        neglijarii si exploatarii.                                            |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 17
    (I)17.1.1 MOF contine proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare etc.
    (I)17.1.2 Personalul cunoaste aceste proceduri.
    (I)17.2.2 Copiii si familiile/reprezentantii legali au cunostinte privind drepturile copilului si modalitatile de sesizare/reclamare a oricaror fapte de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuala sau prin munca), tratament inuman sau degradant.
    (I)17.2.2 Existenta unor materiale de informare cu privire la aceste proceduri si la drepturile copilului.
    (I)17.2.3 - 17.3 Numarul anual de sesizari efectuate de copii, familie sau reprezentantii legali ai acestora privind suspiciuni sau situatii evidente de abuz asupra copiilor.
    (I)17.4 Registrul de sesizari si reclamatii al SR cuprinde si evidenta sesizarilor si reclamatiilor cu privire la abuzul asupra copilului.
    (I)17.5 - Numarul anual de situatii de abuz, neglijare si exploatare semnalate de SR la SPSPC comparativ cu numarul situatiilor consemnate in registrul de reclamatii si abuzuri.
            - Numarul de fise de semnalarea obligatorie si evaluare initiala completate de personalul SR si transmise la SPSPC.
            - Numarul anual de cazuri de abuz, neglijare si exploatare semnalate de SR si monitorizate de SPSPC.
            - Numarul de cazuri active (in curs de rezolvare) de abuz, neglijare si exploatare, care au fost semnalate de SR si aflate in monitorizarea SPSPC-ului.
    (I)17.6 Numarul anual de situatii de abuz, neglijare si exploatare a copilului in care sunt implicati membri ai personalului SR comparativ cu numarul anual inregistrat la SPSPC de semnalari referitoare la situatii de acest gen in SR in cauza insa provenind de la alte persoane decat membrii personalului sau coordonatorul SR.
    (I)17.7 Numarul anual de situatii care au necesitat anuntarea salvarii si interventia medicala, respectiv interventia politiei si a procuraturii.
    (I)17.9 Continutul PIP.
    (I)17.10 Dosarele angajatilor, diplomele de participare la astfel de cursuri.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 18 | Relatia personalului cu copiii                               |
|               |                                                              |
|               | Relatiile personalului cu copiii au o baza sanatoasa,        |
|               | raspunzand normelor de conduita morala, profesionala si      |
|               | sociala.                                                     |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii au o relatie fireasca, bazata pe sinceritate si       |
|               | respect reciproc, cu personalul serviciului pentru protectia |
|               | copilului de tip rezidential.                                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 18                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 18.1. Persoana de referinta a copilului respecta in interactiunea sa cu      |
|       copilul valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate.       |
|       Intregul personal, inclusiv asa numitul parinte social, trebuie sa aiba|
|       grija sa delimiteze clar rolul sau de rolul parintilor, pentru a nu    |
|       induce o dependenta a copilului de SR si pentru a facilita reintegrarea|
|       sau integrarea familiala a acestuia.                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 18.2. SR isi stabileste proceduri scrise privind relatiile dintre membrii    |
|       personalului si copii, care sunt aduse la cunostinta personalului,     |
|       copiilor si familiilor/reprezentantilor legali ai acestora.            |
|______________________________________________________________________________|
| 18.3. Personalul SR cunoaste particularitatile de varsta si diferentele      |
|       individuale de conduita ale copiilor rezidenti, astfel incat sa poata  |
|       stabili o comunicare si relatii adecvate cu acestia.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 18.4. Relatiile dintre membrii personalului si copii se desfasoara in baza   |
|       unor reguli cunoscute, derivate din procedurile mai sus amintite, dar  |
|       convenite de personal impreuna cu copiii si intelese de acestia,       |
|       reguli care permit realizarea unui control pozitiv al comportamentului |
|       copiilor, bazat pe respect reciproc, toleranta, acceptare, incurajare  |
|       si sprijin.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 18.5. Personalul SR abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupurile de copii  |
|       in mod nediscriminator, fara antipatii sau favoritisme.                |
|______________________________________________________________________________|
| 18.6. Personalul beneficiaza de pregatire privind comunicarea si controlul   |
|       pozitiv in relatia cu copiii, pentru a putea preveni si rezolva cat    |
|       mai amiabil neintelegerile in cadrul colectivitatii respective.        |
|______________________________________________________________________________|
| 18.7. Repartizarea personalului pe ture si grupe de copii se face astfel     |
|       incat sa existe o continuitate a relatiilor interumane menita sa       |
|       asigure stabilitatea afectiva a copiilor.                              |
|______________________________________________________________________________|
| 18.8. Personalul trebuie sa aiba abilitati empatice si de comunicare si sa   |
|       contribuie in mod semnificativ la dezvoltarea afectivitatii copiilor.  |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 18
    (I)18.1 - 18.2 MOF contine proceduri privind relatia personalului cu copiii. Personalul, copiii si familiile/reprezentantii legali cunosc aceste proceduri.
    (I)18.3 Personalul are cunostintele adecvate cu privire la nevoile si particularitatile de varsta si individuale ale conduitei copiilor din SR.
    (I)18.4 Copiii cunosc si inteleg regulile de comportament acceptate in SR, precum si consecintele in cazul nerespectarii acestora.
    (I)18.5 Evidenta sesizarilor/reclamatiilor cu privire la comportamentul personalului fata de copii, inclusiv a comportamentelor abuzive.
    (I)18.6 Dosarele angajatilor.
    (I)18.7 Programarea personalului pe ture si pe grupe de copii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 19 | Controlul comportamentului                                   |
|               |                                                              |
|               | Personalul reactioneaza pozitiv la diversele comportamente   |
|               | ale copiilor si ia sanctiuni educative adecvate, constructive|
|               | in cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale       |
|               | acestora.                                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii/tinerii sunt incurajati si sprijiniti sa-si formeze o |
|               | conduita sociala acceptabila si, atunci cand au un           |
|               | comportament inacceptabil, sunt tratati de personal in mod   |
|               | constructiv, fara excese sau subiectivism.                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 19                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 19.1. SR isi stabileste proceduri scrise privind controlul pozitiv al        |
|       comportamentului copiilor, care au in vedere incurajarea conduitelor   |
|       acceptabile ale copiilor si sanctionarea educativa, constructiva a     |
|       comportamentelor inacceptabile ale acestora. Aceste proceduri sunt     |
|       aduse la cunostinta personalului si copiilor.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 19.2. Personalul este pregatit si aplica procedurile cu privire la formarea  |
|       si controlul comportamentului copiilor in concordanta cu               |
|       particularitatile de varsta si cu nevoile individuale ale copiilor. Se |
|       interzic masurile disciplinare excesive sau irationale - vezi procedura|
|       19.4.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 19.3. Personalul poate utiliza masuri restrictive (de exemplu, imobilizare,  |
|       izolare etc.) numai ca ultima solutie de prevenire sau stopare a       |
|       vatamarii copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante |
|       de bunuri materiale. Masurile nu se aplica punitiv, ci doar pentru     |
|       oprirea comportamentelor deviante.                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 19.4. Sunt interzise: a) pedeapsa corporala; b) deprivarea de hrana, apa sau |
|       somn; c) penalitatile financiare; d) orice examinare intima a copilului|
|       daca nu are o ratiune medicala si nu e efectuata de personal           |
|       medico-sanitar; e) confiscarea echipamentelor copilului; f) privarea de|
|       medicatie sau tratament medical; g) pedepsirea unui grup de copii      |
|       pentru comportamentul unui copil din grup; h) implicarea unui copil in |
|       pedepsirea altui copil; i) orice restrictionare a contactului cu       |
|       familia daca nu exista o hotarare in acest sens, conform legii.        |
|______________________________________________________________________________|
| 19.5. Toate cazurile in care se aplica masuri restrictive copiilor sunt      |
|       inregistrate intr-o fisa speciala, atasata PIS pentru sanatate,        |
|       precizandu-se cel putin: numele copilului, data, ora si locul          |
|       incidentului; masurile luate; numele membrilor personalului care au    |
|       actionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii;   |
|       eventualele consecinte ale masurilor luate, semnatura persoanei        |
|       autorizate sa efectueze inregistrarile. Dupa aplicarea masurii         |
|       restrictive, copilul va fi examinat de un medic, in termen de 24 de    |
|       ore.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 19.6. Coordonatorul SR verifica cu regularitate - cel putin o data pe luna,  |
|       evidentele cazurilor de restrictionare pentru a controla si sanctiona  |
|       corespunzator personalul (atunci cand e cazul) si pentru a identifica  |
|       factorii de risc ai producerii incidentelor.                           |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 19
    (I)19.1.1 MOF contine proceduri privind controlul comportamentelor inacceptabile ale copiilor.
    (I)19.1.2 Personalul si copiii cunosc aceste proceduri.
    (I)19.2 Opiniile copiilor, dosarele angajatilor.
    (I)19.5 Evidenta cazurilor in care s-au aplicat masuri restrictive.
    (I)19.6 Procese-verbale, rapoarte privind monitorizarea cazurilor de restrictionare a copiilor, deciziile privind sanctiunile aplicate.

    EVENIMENTE DEOSEBITE

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 20 | Absenta unui copil fara permisiune                           |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | asigura masuri adecvate de prevenire si interventie pentru   |
|               | copiii care parasesc serviciul fara permisiune.              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii, care absenteaza fara permisiune, beneficiaza de      |
|               | sprijin in vederea reintegrarii lor in sistemul de protectie |
|               | a copilului, daca reintegrarea sau integrarea familiala nu   |
|               | este posibila la momentul respectiv.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 20                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 20.1. SR isi stabileste proceduri scrise privind rezolvarea cazurilor de     |
|       absenta a copiilor fara permisiune, pe care le aduce la cunostinta     |
|       intregului personal. Aceste proceduri includ cel putin urmatoarele:    |
|       a) anuntarea parintilor, politiei, SPSPC si evaluarea riscurilor;      |
|       b) modalitati de cautare a copilului; c) readucerea copilului in SR;   |
|       d) evaluarea motivelor plecarii copilului si revizuirea PIP pentru     |
|       satisfacerea cerintelor sale si sprijinirea reintegrarii in SR sau in  |
|       alt serviciu din cadrul sistemului de protectie a copilului si         |
|       e) masuri de prevenire a acestor situatii.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 20.2. SR ia masurile adecvate de protejare a copiilor care absenteaza fara   |
|       permisiune impreuna cu familia, SPSPC si organele de politie.          |
|______________________________________________________________________________|
| 20.3. In cazul in care copilul a parasit SR in urma unor abuzuri, SPSPC      |
|       stabileste masurile si serviciile adecvate de protectie.               |
|______________________________________________________________________________|
| 20.4. SR tine o evidenta scrisa a situatiilor de absenta fara permisiune a   |
|       copiilor, pe care coordonatorul o analizeaza periodic si o transmite   |
|       furnizorului de servicii si la SPSPC.                                  |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 20
    (I)20.1.1 MOF contine procedurile privind absenta copilului fara permisiune.
    (I)20.1.2 Personalul cunoaste si aplica aceste proceduri.
    (I)20.3 Evidenta cazurilor de absenta a copilului fara permisiune datorate abuzului asupra copiilor.
    (I)20.4 Evidenta cazurilor de absenta a copilului fara permisiune.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 21 | Notificarea cu privire la evenimentele importante            |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential are  |
|               | obligatia de a informa, in scris, factorii direct interesati,|
|               | cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu |
|               | protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea   |
|               | evenimentului.                                               |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Familia sau reprezentantul legal al copilului, precum si     |
|               | serviciul public specializat pentru protectia copilului ori  |
|               | alti factori direct interesati, conform legii, sunt anuntati |
|               | la timp de toate incidentele deosebite, survenite in legatura|
|               | cu protectia copilului.                                      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 21                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 21.1. SR isi stabileste proceduri scrise cu privire la notificarea           |
|       evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor.        |
|______________________________________________________________________________|
| 21.2. Coordonatorul SR raspunde de efectuarea acestui tip de informare, in   |
|       scris, a factorilor direct interesati. Orice notificare a unui incident|
|       deosebit trebuie sa fie confirmata ca a fost primita de factorul       |
|       interesat.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 21.3. Notificarile efectuate si masurile intreprinse pentru rezolvarea       |
|       problemelor notificate se consemneaza in dosarul copilului.            |
|______________________________________________________________________________|
| 21.4. Se notifica cel putin urmatoarele evenimente: a) decesul unui copil,   |
|       inclusiv circumstantele in care s-a produs; b) bolile infectioase si   |
|       alte boli, conform normelor sistemului de sanatate; c) o ranire sau    |
|       vatamare importanta ori accident; d) o boala ce nu poate fi tratata in |
|       SR; e) contraventii si infractiuni; f) orice acuzatii privind          |
|       comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; g) orice alt  |
|       eveniment petrecut in SR care afecteaza bunastarea sau siguranta       |
|       copiilor.                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 21
    (I)21.1 MOF contine proceduri cu privire la notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor.
    (I)21.2 Evidenta notificarilor. Confirmarile postale de primire a notificarilor.
    (I)21.3 Evidenta notificarile efectuate si a masurilor intreprinse.
    (I)21.4 Continutul notificarilor.

    MEDIUL

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 22 | Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei |
|               |                                                              |
|               | Amplasamentul, dimensiunile si compartimentarea constructiei |
|               | corespund misiunii serviciului pentru protectia copilului de |
|               | tip rezidential.                                             |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de o locatie deschisa catre comunitate,   |
|               | cu caracteristici de tip familial si care raspunde nevoilor  |
|               | individuale ale copiilor.                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 22                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 22.1. SR este amplasat intr-un loc accesibil pentru toti membrii comunitatii,|
|       tinand cont de mijloacele de transport, de comunicare si de distanta   |
|       fata de alte servicii sociale comunitare, precum si de facilitatile de |
|       educatie si recreere.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 22.2. Intr-un imobil comun (bloc) este permisa amenajarea a maximum 10% din  |
|       totalul apartamentelor pentru copii/tineri aflati in evidenta          |
|       sistemului de protectie a copilului, astfel incat sa se evite          |
|       reiterarea modelului colectivitatii institutionale de tip clasic.      |
|______________________________________________________________________________|
| 22.3. Un program de sensibilizare a comunitatii este dezvoltat in paralel cu |
|       pregatirea apartamentelor/caselor, precum si pe o perioada de minim    |
|       6 luni dupa includerea in locuinta a copilului/tanarului pentru a se   |
|       asigura premise pozitive de integrare/includere sociala.               |
|______________________________________________________________________________|
| 22.4. Locatia asigura un spatiu suficient pentru copiii pe care ii are in    |
|       ingrijire si protectie. Numarul de copii dintr-o grupa, corespunzatoare|
|       unei subunitati sau modul/casa/apartament, nu trebuie sa depaseasca    |
|       cifra 12. Numarul de copii dintr-o grupa, in functie de categoriile de |
|       varsta, este cel recomandat in tabelul de la procedura 27.3. Totodata, |
|       se recomanda ca diferenta de varsta dintre copiii dintr-o grupa sa nu  |
|       fie mai mare de 3 - 4 ani, cu exceptia fratilor.                       |
|______________________________________________________________________________|
| 22.5. Spatiul locativ este structurat si amenajat in mod functional, la un   |
|       nivel decent, pentru a permite desfasurarea in conditii corespunzatoare|
|       a activitatilor SR si pentru a oferi o ambianta confortabila, cat mai  |
|       apropiata de cea familiala.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 22.6. Nu este permisa utilizarea spatiilor din SR in scopuri straine de      |
|       misiunea SR sau intr-un mod care sa prejudicieze copiii rezidenti.     |
|______________________________________________________________________________|
| 22.7. Locatia, precum si constructiile, renovarile si modificarile           |
|       structurilor corespund normelor legale de siguranta.                   |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 22
    (I)22.1.1 SR este amplasat in comunitate sau in proximitate si exista mijloace de transport care leaga SR de serviciile si facilitatile din comunitate.
    (I)22.1.2 Existenta unui post telefonic, in functiune, precum si a altor mijloace de comunicare.
    (I)22.2 Amplasamentul corespunde SMO prezente.
    (I)22.3 Materiale informative si alte documente care atesta campania de sensibilizare a comunitatii.
    (I)22.4.1 Numarul de copii rezidenti.
    (I)22.4.2 Numarul de copii din grupa/grupe nu depaseste numarul maxim admis.
    (I)22.5.1 Spatiile pentru activitatile desfasurate in SR au ambianta familiala si corespund scopului si obiectivelor. Amenajarea, mobilarea, decorarea spatiilor.
    (I)22.5.2 SR detine spatii exterioare (de exemplu, curte, gradina) sau se afla in apropierea ori are acces la spatii exterioare pentru petrecerea timpului liber (de exemplu, parcuri, terenuri de joaca, terenuri sportive).
    (I)22.5.3 SR are acces la utilitati: apa, canalizare, curent electric, caldura etc.
    (I)22.7.1 Autorizarile SR, conform normelor in vigoare.
    (I)22.7.2 Masurile de siguranta, igiena si prevenire a imbolnavirilor, prevenirea accidentelor, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului etc., aplicate in unitati de protectie sociala, prin raportare la normele legale, specifice, in vigoare.
    (I)22.7.3 Munca de constructie si renovare se desfasoara in afara orelor de functionare ale SR sau, daca acest lucru nu este posibil si acest fapt este bine documentat, sunt utilizate bariere pentru restrictionarea accesului copiilor in zonele respective si sunt luate masuri pentru prevenirea patrunderii prafului si a fumului in zonele in care se afla copiii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 23 | Conditiile de locuit                                         |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente|
|               | si asemanatoare mediului familial.                           |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii traiesc intr-un mediu de tip familial corespunzator   |
|               | nevoilor lor specifice de viata si ingrijire.                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 23                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 23.1. Gazduirea copiilor in SR este pe o perioada determinata, serviciul     |
|       respectiv asigurandu-se, cu implicarea directa a managerului de caz, ca|
|       reintegrarea in familie sau in comunitate, cu precadere in cea de      |
|       provenienta a copilului, are loc in cel mai scurt timp de la admiterea |
|       acestuia in cadrul SR.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 23.2. Locatia SR este amenajata si mobilata adecvat nevoilor copiilor        |
|       rezidenti, ca numar, distributie pe sexe, varsta, traditii etnice si   |
|       culturale etc.                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 23.3. SR are si aplica un program de intretinere si reparatii, de mentinere a|
|       sigurantei, curateniei si igienei, in toate spatiile aferente,         |
|       interioare sau, dupa caz, exterioare.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 23.4. Fiecare copil beneficiaza de un spatiu propriu intr-un dormitor. Pot   |
|       ocupa impreuna un dormitor maximum 4 copii, de acelasi sex.            |
|       Coordonatorul SR poate admite exceptii in cazul particular al copiilor |
|       frati si stabileste modalitatile concrete in acest sens.               |
|______________________________________________________________________________|
| 23.5. In dormitor se asigura o suprafata locuibila de minimum 6 mp/copil.    |
|______________________________________________________________________________|
| 23.6. In dormitor, copiii trebuie sa aiba cel putin: un pat propriu, cu      |
|       saltea, curat si confortabil, dotat cu echipamentele necesare;         |
|       dulap/compartiment propriu pentru haine, ce se poate incuia; sursa de  |
|       lumina individuala; masa, scaune; covor sau alte materiale potrivite;  |
|       perdele sau transperante.                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 23.7. Copiii sunt incurajati sa-si decoreze camerele proprii conform         |
|       preferintelor.                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 23.8. Nu este admis ca membri ai personalului sa ocupe o camera impreuna cu  |
|       copiii.                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 23.9. Copiilor li se asigura spatii suficiente si dotarile corespunzatoare   |
|       pentru vizitele efectuate in SR de familie si alte persoane importante |
|       pentru copil, pentru pregatirea, pastrarea si servirea meselor, pentru |
|       studiu si alte activitati educationale, pentru recreere-socializare -  |
|       vezi procedurile 5.6, 10.7, 14.5 si 15.8.                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 23
    (I)23.1 Numarul de copii care locuiesc in SR de 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an, 3 ani si peste 5 ani. Motivele pentru care copiii care locuiesc in SR de mai mult de un an si nu au putut fi (re)integrati in familie sau in societate.
    (I)23.2 Mobilierul si echipamentele existente in SR sunt in conformitate cu numarul, varsta si nevoile copiilor.
    (I)23.3.1 Starea imobilului, instalatiilor, mobilierului, curateniei si igienei.
    (I)23.3.2 Planurile si programele de intretinere, reparare, modernizare, curatenie si igiena ale SR, bugetul alocat si personalul desemnat.
    (I)23.4.1 Numarul de copii din fiecare dormitor nu depaseste numarul maxim admis.
    (I)23.4.2 Exceptiile admise de coordonatorul SR.
    (I)23.5 - 23.8 Conditiile din dormitoare corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)23.9 Vezi (I)5.6, 10.7, 14.5 si 15.8.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 24 | Spatiile igienico-sanitare                                   |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente,        |
|               | amenajate si dotate cu echipamentul corespunzator numarului  |
|               | si nevoilor copiilor.                                        |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii au acces la spatii igienico-sanitare, in conditii de  |
|               | siguranta, functionalitate si confort, de respectare a       |
|               | demnitatii si intimitatii personale.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 24                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 24.1. In SR exista toalete suficiente, organizate pe sexe. Toaletele sunt    |
|       amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapida (gresie, faianta) |
|       si sunt dotate cu instalatiile necesare (cabine WC, chiuvete) si       |
|       materialele consumabile uzuale (sapun, hartie igienica).               |
|______________________________________________________________________________|
| 24.2. SR asigura cate o cabina WC si respectiv cate o chiuveta la maximum    |
|       6 copii.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 24.3. In SR exista bai si/sau dusuri suficiente, organizate pe sexe: o       |
|       baie/dus la maximum 6 copii. Spatiile pentru bai/dusuri sunt amenajate |
|       cu materiale ce pot fi cu usurinta igienizate (gresie, faianta), sunt  |
|       dotate cu echipamentele necesare (cazi de baie/dusuri) si materialele  |
|       consumabile uzuale (sapun, sampon, prosoape de uz individual etc.).    |
|______________________________________________________________________________|
| 24.4. In toate spatiile igienico-sanitare se asigura apa rece si apa calda   |
|       permanent.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 24.5. Spatiile igienico-sanitare sunt compartimentate, iar usile             |
|       compartimentelor se incuie pe dinauntru, pentru a respecta cerintele   |
|       de intimitate si siguranta ale copiilor. Personalul poate descuia      |
|       usile de la grupurile igienico-sanitare, din afara compartimentelor,   |
|       in caz de urgenta.                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 24.6. In SR exista spatii adecvate pentru spalarea, curatarea, igienizarea   |
|       rufariei, conform normelor igienico-sanitare in vigoare si cu dotarile |
|       necesare.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 24.7. SR are amenajate spatii adecvate, conform normelor legale in vigoare,  |
|       pentru depozitarea in conditii de siguranta a materialelor de          |
|       igienizare (detergenti, dezinfectanti etc.).                           |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 24
    (I)24.1 Toaletele din SR corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)24.2 Raportul dintre numarul de copii din SR si numarul de cabine WC.
    (I)24.3.1 Baile si/sau dusurile corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)24.3.2 Raportul dintre numarul de copii din SR si numarul de bai/dusuri.
    (I)24.4 Furnizarea apei reci si calde la grupurile igienico-sanitare.
    (I)24.5 Compartimentarea spatiilor igienico-sanitare, modul de inchidere a acestora.
    (I)24.6 Existenta unor spatii igienico-sanitare adecvate pentru membrii personalului.
    (I)24.6 Spatiile pentru spalarea, curatarea si igienizarea rufariei corespund normelor igienico-sanitare in vigoare.
    (I)24.7 Materialele de igienizare nu sunt la indemana copiilor.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 25 | Siguranta si securitatea                                     |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential ia   |
|               | masurile de siguranta si securitate legale si necesare pentru|
|               | asigurarea protectiei copiilor, personalului si a            |
|               | vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu     |
|               | potential vatamator.                                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii se afla in siguranta atat in cadrul serviciului pentru|
|               | protectia copilului de tip rezidential, cat si in afara      |
|               | acestuia.                                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 25                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 25.1. Coordonatorul SR se asigura ca evaluarea factorilor si potentialului   |
|       de risc pentru siguranta si securitatea copiilor si a celorlalte       |
|       persoane din incinta SR are loc periodic si este inregistrata.         |
|       Evaluarea se realizeaza de personal calificat desemnat de coordonatorul|
|       unitatii, precum si al unor servicii specializate de inspectie si      |
|       control din afara SR, conform legii in vigoare: verificarea            |
|       instalatiilor de gaz, de apa, electrice, de incalzit, verificarea      |
|       stocului de alimente, medicamente si a trusei de prim ajutor,          |
|       verificarea depozitarii gunoiului si a resturilor menajere etc.        |
|______________________________________________________________________________|
| 25.2. Pe baza evaluarii riscurilor mentionata anterior, administratorul SR   |
|       identifica masurile necesare pentru evitarea pericolelor sau reducerea |
|       riscului la un nivel acceptabil, cum ar fi: paza contra incendiilor,   |
|       proceduri de evacuare de urgenta a unitatii etc.                       |
|______________________________________________________________________________|
| 25.3. SR isi stabileste proceduri referitoare la siguranta si securitate in  |
|       cadrul SR si in afara acestuia, inclusiv cu privire la solutionarea    |
|       unor situatii de criza care pot fi anticipate: imbolnavire,            |
|       accidentare, reclamatii grave, reducere de personal, incendiu etc.     |
|       Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta personalului si copiilor.    |
|______________________________________________________________________________|
| 25.4. Coordonatorul SR se asigura ca SR are toate autorizatiile si           |
|       asigurarile necesare pentru o functionare optima si raspunde cerintelor|
|       autoritatilor locale in ceea ce priveste siguranta si securitatea      |
|       copiilor, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.       |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru standardul 25
    (I)25.1 - 25.2 Documentele administrative ale SR.
    (I)25.3 MOF contine proceduri referitoare la siguranta si securitate. Copiii si personalul cunosc aceste proceduri; existenta documentelor de prezentare a riscurilor de accidente si de luare la cunostinta de catre copii si personal (in mod periodic).
    (I)25.4 Existenta si valabilitatea autorizatiilor, asigurarilor, altor documente administrative.

    RESURSE UMANE

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 26 | Recrutare si angajare                                        |
|               |                                                              |
|               | Personalul este selectat cu atentie si responsabilitate prin |
|               | intermediul unui proces de recrutare si angajare care se     |
|               | desfasoara in acord cu legislatia in vigoare si raspunde     |
|               | nevoilor copiilor si misiunii serviciului pentru protectia   |
|               | copilului de tip rezidential.                                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii din cadrul serviciului pentru protectia copilului de  |
|               | tip rezidential, precum si parintii sau alte persoane care ii|
|               | viziteaza beneficiaza de servicii de calitate oferite de     |
|               | personal calificat.                                          |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 26                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 26.1. Angajatorul este obligat sa angajeze personal calificat care sa        |
|       raspunda prevederilor SMO prezente. Daca SR functioneaza intr-o zona   |
|       geografica in care traiesc comunitati etnice minoritare, se recomanda  |
|       ca in componenta personalului SR sa existe si profesionisti care       |
|       vorbesc limba minoritatilor respective. Se recomanda angajarea unor    |
|       profesionisti care au abilitati empatice si de comunicare cu copiii.   |
|______________________________________________________________________________|
| 26.2. Angajatorul poate dispune, in conditiile legii, si de alt personal     |
|       decat cel prevazut in statul de functii al SR, in vederea indeplinirii |
|       misiunii SR in conditii optime.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 26.3. Coordonatorul SR trebuie sa aiba studii superioare si experienta de    |
|       cel putin un an in servicii pentru copil si familie. La angajare se    |
|       acorda prioritate profesionistilor care au pregatire manageriala.      |
|______________________________________________________________________________|
| 26.4. Coordonatorul SR se asigura ca fisele de post sunt revizuite in        |
|       functie de dinamica cerintelor posturilor respective.                  |
|______________________________________________________________________________|
| 26.5. In SR din sistemul public se poate angaja personal disponibilizat in   |
|       urma inchiderii institutiilor de tip vechi, daca acesta beneficiaza de |
|       reconversie sau recalificare si corespunde prevederilor SMO prezente.  |
|______________________________________________________________________________|
| 26.6. Recrutarea si angajarea asa numitului parinte social, inclusiv         |
|       intocmirea fisei de post a acestuia, trebuie sa respecte prevederile   |
|       SMO prezente.                                                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 26
    (I)26.1.1 Diplomele de studii si alte acte care atesta calificarea personalului angajat.
    (I)26.1.2 Procesul de recrutare si angajare este conform legislatiei in vigoare si prevederilor standardelor minime obligatorii.
    (I)26.2 Statul de functii al SR si organigrama completa a furnizorului de servicii.
    (I)26.3 - (I)26.6 Organigrama, diplomele de studii, contractele de munca, contractele de voluntariat, fisele de post, dosarele angajatilor.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 27 | Numarul si structura de personal                             |
|               | Numarul si structura de personal ale serviciului pentru      |
|               | protectia copilului de tip rezidential sunt satisfacatoare   |
|               | pentru indeplinirea misiunii acestuia in conditii optime.    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de continuitate in ingrijire si de        |
|               | servicii de calitate oferite de personal calificat la orice  |
|               | ora din zi si din noapte.                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 27                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 27.1.  Numarul si structura de personal trebuie sa fie adecvate pentru       |
|        indeplinirea activitatilor prevazute de SMO prezente. Angajatorul     |
|        trebuie sa-si stabileasca o structura organizatorica flexibila, pe    |
|        categorii de personal, in corelare cu necesitatile identificate in    |
|        evolutia sociala a comunitatii si ale serviciilor pe care le ofera.   |
|______________________________________________________________________________|
| 27.2.  Stabilirea numarului si structurii de personal se face de catre       |
|        angajator impreuna cu coordonatorul SR, se inregistreaza si se        |
|        revizuieste cel putin anual. In stabilirea numarului si structurii de |
|        personal se tine cont de permanenta pe timp de zi si de noapte,       |
|        raportul minim adulti - copii (vezi procedura 27.3), planurile        |
|        individualizate de protectie, nevoile specifice ale copiilor, precum  |
|        si de numarul de copii din SR, prezenta ambelor sexe si rezolvarea    |
|        oricaror dificultati cu care se confrunta SR la un moment dat.        |
|        Normarea se face in functie de raportul minim adulti - copii (vezi    |
|        procedura 27.3) si cu asigurarea respectarii drepturilor angajatilor, |
|        conform prevederilor Codului muncii.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 27.3.  Raportul minim adulti - copii care trebuie respectat in SR este redat |
|        in tabelul de mai jos. La calcularea acestui raport se iau in         |
|        considerare: a) numarul de copii din SR si b) numarul personalului de |
|        ingrijire de baza si educatie non-formala si informala din SR.        |
|______________________________________________________________________________|
| 27.4.  Furnizorul de servicii trebuie sa asigure urmatoarele categorii       |
|        principale de personal pentru copiii din SR: a) personal pentru       |
|        ingrijirea de baza si educatia non-formala si informala, b) personal  |
|        pentru ingrijirea sanatatii, c) personal pentru conducere si          |
|        administrare, d) personal pentru intretinere si paza, e) personal     |
|        pentru dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea reintegrarii  |
|        sau integrarii familiale. In cazul asa-numitului parinte social,      |
|        acesta poate asigura activitatile de ingrijire de baza, educatie      |
|        non-formala si informala, supraveghere pe timp de noapte, administrare|
|        a medicamentelor prescrise de medic, pregatirea meselor, asigurarea   |
|        curateniei, spalatul rufelor, dezvoltarea unora dintre deprinderile de|
|        viata independenta etc.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 27.5.  Coordonatorul si furnizorul de servicii trebuie sa asigure            |
|        profesionisti pentru supervizarea personalului - vezi standardul 28.  |
|______________________________________________________________________________|
| 27.6.  Personalul pentru ingrijirea de baza si educatie non-formala si       |
|        informala este reprezentat de educator sau educatorul specializat. Se |
|        asigura doi educatori pe grupa de copii, cate un educator pe tura,    |
|        respectiv 7.00 - 15.00 si 14.00 - 22.00; pe timpul noptii, in situatia|
|        in care nu se poate asigura prezenta unui educator, se asigura        |
|        prezenta unui supraveghetor la doua grupe de copii,                   |
|        intre 21.00 - 7.00.                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 27.7.  Personalul pentru ingrijirea sanatatii poate fi reprezentat de        |
|        infirmiere, asistente medicale, inclusiv dieteticiene, si medici, in  |
|        functie de nevoile copiilor din SR. Se asigura o asistenta medicala la|
|        doua grupe de copii, cate o asistenta pe tura. Toti copiii din SR     |
|        trebuie inscrisi la medicul de familie din comunitate. In situatia in |
|        care acest lucru nu este posibil si faptul este bine documentat,      |
|        furnizorul de servicii trebuie sa asigure angajarea unui medic,       |
|        conform prevederilor Codului muncii. Acordarea serviciilor medicale de|
|        specialitate si stomatologice se realizeaza in acord cu prevederile   |
|        legislative in vigoare din domeniul sanatatii si ale SMO prezente.    |
|______________________________________________________________________________|
| 27.8.  Personalul pentru conducere si administrare este reprezentat de       |
|        coordonator, contabil, administrator etc., care, in functie de tipul  |
|        SR, pot sau nu sa se regaseasca in aceeasi locatie cu copiii.         |
|______________________________________________________________________________|
| 27.9.  Personalul pentru intretinere si paza este reprezentat de bucatar,    |
|        ajutor de bucatar, ingrijitor de curatenie, spalatoreasa, muncitor    |
|        pentru intretinere, fochisti, paznic, sofer etc.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 27.10. Personalul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea    |
|        reintegrarii sau integrarii familiale este reprezentat in principal de|
|        psihologi si asistenti sociali. Numarul si modalitatea de angajare se |
|        face cu respectarea legislatiei in vigoare si a prevederilor SMO      |
|        prezente, dar totodata tine cont de SMO pentru serviciul de dezvoltare|
|        a deprinderilor de viata independenta, pentru centrul de pregatire si |
|        sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie si pentru|
|        managementul de caz in domeniul protectiei copilului.                 |
|______________________________________________________________________________|
| 27.11. Furnizorul de servicii impreuna cu coordonatorul SR face toate        |
|        eforturile pentru a asigura continuitatea personalului, pentru a nu   |
|        produce tulburari de atasament si de dezvoltare ale copiilor          |
|        rezidenti.                                                            |
|______________________________________________________________________________|

    Tabel - Raportul minim adulti - copii din SR

     ____________________________________________________
    | Categorii de     | Nr. de copii/  | Raport minim   |
    | varsta           | grupa          | adulti - copii |
    |__________________|________________|________________|
    | nastere - 3 ani  |         6      |       1:2      |
    |__________________|________________|________________|
    | 4 - 6 ani        |         8      |       1:3      |
    |__________________|________________|________________|
    | 7 - 12 ani       |        12      |       1:4      |
    |__________________|________________|________________|
    | Peste 13 ani     |        12      |       1:6      |
    |__________________|________________|________________|

    Indicatorii pentru Standardul 27
    (I)27.2.1 Numarul si structura de personal sunt inregistrate si corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)27.2.1 MOF cuprinde cel putin urmatoarele aspecte referitoare la numarul si structura de personal: a) raportul adulti - copii pe ture, in timpul zilei si in timpul noptii, b) numarul personalului angajat conform prevederilor Codului muncii, prezent in SR, care lucreaza pe anumite perioade, ale zilei, lunii sau anului, in SR si care lucreaza pentru SR dar, in cea mai mare parte a timpului, in alte locatii, d) structura de personal per ansamblu si pe ture, in timpul zilei si in timpul noptii e) organizarea si planificarea turelor (durata, ora de incepere si de terminare, personal, date etc).
    (I)27.3 Raportul adulti - copii este inregistrat si este cel putin egal sau mai mare decat numarul minim din SMO prezente.
    (I)27.3 - 27.12 Organigrama, dosarele angajatilor, MOF. Corespondenta dintre numarul si structura de personal si raportul minim adulti - copii, activitatile obligatorii din SR si totalul activitatilor prevazute pentru indeplinirea misiunii SR, in conformitate cu SMO prezente. Modalitatile de angajare sunt variate (norma intreaga, jumatati de norma, subcontractare firme de specialitate, conventii de colaborare cu alti furnizori de servicii etc.) in functie de resursele furnizorului de servicii, tipul SR.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 28 | Formarea initiala si continua a personalului                 |
|               |                                                              |
|               | Resursele umane ale serviciului pentru protectia copilului de|
|               | tip rezidential au pregatirea corespunzatoare si abilitati de|
|               | a lucra cu copiii si in echipa.                              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de servicii de calitate si personalizate  |
|               | din partea unor profesionisti bine pregatiti, cu abilitati   |
|               | empatice si de comunicare.                                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 28                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 28.1.  La angajare, in lipsa unei formari initiale in domeniul protectiei    |
|        copilului, fiecare profesionist beneficiaza de formare in acest       |
|        domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 28.2.  Fiecare angajat al SR, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiaza   |
|        de cel putin 42 de ore pe an de formare continua in domeniul          |
|        protectiei copilului sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate  |
|        din bugetul angajatorului.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 28.3.  Educatia permanenta a personalului de specialitate, precum si formarea|
|        profesionala continua pentru toti angajatii SR, vor fi promovate,     |
|        sprijinite si inregistrate de catre coordonatorul SR.                 |
|______________________________________________________________________________|
| 28.4.  Voluntarii actioneaza in baza unor contracte clare, in acord cu       |
|        legislatia in vigoare.                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 28.5.  SR are obligatia sa asigure un numar minim de 14 ore de formare in    |
|        cadrul SR pentru voluntari, inainte de inceperea activitatilor        |
|        acestora.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 28.6.  Formarea profesionala continua a voluntarilor va fi promovata,        |
|        sprijinita si inregistrata de catre coordonatorul unitatii.           |
|______________________________________________________________________________|
| 28.7.  La angajare, in lipsa unei pregatiri in domeniul managementului       |
|        serviciilor sociale, coordonatorul SR beneficiaza de formare in acest |
|        domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 28.8.  Coordonatorul SR beneficiaza anual de cel putin 21 de ore de formare  |
|        in domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul         |
|        angajatorului.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 28.9.  Educatia permanenta si formarea profesionala continua a angajatilor   |
|        se realizeaza conform legislatiei in vigoare, prin intermediul        |
|        cursurilor organizate in cadrul sistemului educational, sanitar si al |
|        formarii profesionale a adultilor.                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 28.10. Asa numitul parintele social trebuie sa aiba pregatire de educator sau|
|        educator specializat. Se recomanda utilizarea si promovarea termenului|
|        de <<persoana de referinta>> in locul celui de <<parinte social>>.    |
|______________________________________________________________________________|
| 28.11. Vezi procedurile 8.4, 13.1, 17.10, 18.6, 19.2 pentru care angajatorul |
|        asigura formarea din bugetul sau.                                     |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 28
    (I)28.1 - (I)28.8 Dosarul personal al fiecarui angajat, inclusiv al coordonatorului si voluntarilor, cuprinde documentele prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare initiala si continua prevazute de SMO prezente. Exemple de domenii conexe si/sau interdisciplinare: asistenta sociala, prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului, inclusiv a traficului si celor mai grave forme de munca a copilului, violenta in familie.
    (I)28.9 - 28.10 Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala si cele cu recunoastere din partea angajatorului. In cazul celor din urma se verifica modalitatea de desfasurare a programului de formare, utilizand criteriile existente in legislatia de formare profesionala a adultului.
    (I)28.11 Vezi indicatorii corespunzatori.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 29 | Supervizare                                                  |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor   |
|               | umane, care permite functionarea sa la randament optim.      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Personalul este motivat si performant, asigurand servicii    |
|               | de calitate pentru copiii rezidenti.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 29                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 29.1. Sedintele de supervizare cu personalul au loc, prin rotatie,           |
|       periodic - cel putin o data pe saptamana - sau de cate ori este nevoie |
|       si sunt inregistrate.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 29.2. Sedintele de supervizare se desfasoara individual si in echipa.        |
|______________________________________________________________________________|
| 29.3. Coordonatorul SR are obligatia de a asigura supervizarea interna si    |
|       externa a personalului de specialitate si a voluntarilor.              |
|______________________________________________________________________________|
| 29.4. Supervizarea voluntarilor este asigurata de catre personal desemnat de |
|       coordonatorul SR.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 29.5. Furnizorul de servicii are obligatia de a asigura supervizarea         |
|       coordonatorului SR.                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 29.6. Supervizarea se realizeaza de specialisti cu studii superioare         |
|       socio-umane cu pregatire in supervizare sau experienta de cel putin    |
|       doi ani in servicii pentru copil si familie in plus fata de persoanele |
|       carora li se asigura supervizarea respectiva.                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 29
    (I)29.1 Numarul mediu lunar si numarul anual de sedinte de supervizare a personalului.
    (I)29.2 - (I)29.5 Numarul mediu lunar si numarul anual de supervizari individuale si de grup pentru personal, voluntari si coordonator.
    (I)29.6 Documentele inregistrate referitoare la supervizare.

    ADMINISTRARE SI MANAGEMENT

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 30 | Proiectul institutional                                      |
|               |                                                              |
|               | Coordonatorul se asigura ca serviciul pentru protectia       |
|               | copilului de tip rezidential functioneaza in acord cu un     |
|               | proiect institutional intocmit in baza prevederilor          |
|               | standardelor minime obligatorii prezente si a nevoilor       |
|               | specifice ale copiilor care sunt protejati in serviciul      |
|               | respectiv.                                                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de protectie la standarde cel putin       |
|               | minime de calitate pe toata perioada cat sunt rezidenti in   |
|               | cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip         |
|               | rezidential.                                                 |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 30                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 30.1. Coordonatorul SR are obligatia de a elabora, in colaborare cu          |
|       personalul de specialitate din subordine, un document cadru - numit    |
|       proiect institutional, care cuprinde cel putin urmatoarele:            |
|       a) definitia SR, b) misiunea acestuia, c) principiile, d) obiectivele  |
|       de dezvoltare institutionala, e) activitatile, f) clientii si nevoile  |
|       specifice ale acestora, g) resursele umane, materiale si financiare    |
|       disponibile si potentiale.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 30.2. In afara prevederilor SMO prezente, in elaborarea proiectului          |
|       institutional, coordonatorul trebuie sa tina cont de prevederile       |
|       Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, in vederea          |
|       imbunatatirii proiectului institutional si cresterii calitatii         |
|       protectiei copiilor peste limita minima din SMO prezente sau alte SMO  |
|       aprobate.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 30.3. In vederea elaborarii proiectului institutional, coordonatorul impreuna|
|       cu personalul de specialitate realizeaza o analiza a situatiei actuale |
|       a SR in ceea ce priveste gradul si modul de indeplinire a SMO prezente.|
|       Aceasta analiza se consemneaza intr-un raport de evaluare initiala a SR|
|       in termen de 60 de zile de la publicarea SMO prezente in Monitorul     |
|       Oficial.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 30.4. Proiectul institutional este reevaluat si, dupa caz, revizuit anual    |
|       sau de cate ori este nevoie, in aceleasi conditii ca si elaborarea sa. |
|______________________________________________________________________________|
| 30.5. Proiectul institutional al SR este avizat de furnizorul de servicii,   |
|       care este obligat sa monitorizeze punerea in practica a acestuia.      |
|______________________________________________________________________________|
| 30.6. SMO si proiectul institutional stau la baza intocmirii celorlalte      |
|       documente cu care opereaza unitatea, respectiv MOF, regulamentul de    |
|       ordine interioara sau, dupa caz, normele interne de functionare,       |
|       proceduri de lucru, materiale informative etc.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 30.7. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SR sa fie formulata in |
|       scris, afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul acestuia, cat si |
|       in comunitate.                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 30.8. SR are un regulament de ordine interioara sau, dupa caz, norme interne |
|       de functionare, care reflecta spiritul valorilor democratice de respect|
|       pentru drepturile copilului si ale individului, sunt avizate de        |
|       coordonatorul SR si aduse la cunostinta intregului personal.           |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 30
    (I)30.1.1 SR dispune de un proiect institutional semnat de coordonator si personalul de specialitate care au contribuit la elaborarea acestuia.
    (I)30.1.2 Continutul proiectului institutional este in acord cu prevederile SMO prezente.
    (I)30.2 Gradul in care proiectul institutional reflecta prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului.
    (I)30.3 Raportul de evaluare initiala a SR.
    (I)30.4 Numarul de revizuiri efectuate pe parcursul unui an, rapoartele de reevaluare a SR.
    (I)30.5 Proiectul institutional este semnat de furnizorul de servicii sau de persoana desemnata de acesta pentru monitorizarea SR, rapoartele de vizita intocmite de aceasta persoana.
    (I)30.7 Misiunea SR este afisata intr-un loc adecvat, este cunoscuta de personal si popularizata prin mijloace specifice in comunitate (de exemplu, pliante, brosuri s.a.).
    (I)30.8 Regulamentul de ordine interioara a unitatii (in cazul SR cu personalitate juridica), respectiv normele interne de functionare (in cazul SR fara personalitate juridica), sunt disponibile si cunoscute de catre personalul SR.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 31 | Managementul comunicarii si informatiei                      |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritatile        |
|               | administratiei locale si alte servicii pentru copil si       |
|               | familie din comunitate si totodata promoveaza munca in echipa|
|               | atat in interiorul, cat si in exteriorul sau.                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii rezidenti beneficiaza de sprijinul si serviciile      |
|               | oferite sau facilitate de serviciul pentru protectia         |
|               | copilului de tip rezidential in vederea reintegrarii sau     |
|               | integrarii familiale si/sau integrarii lor                   |
|               | socio-profesionale.                                          |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 31                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 31.1.  Activitatea de parteneriat cu celelalte institutii si servicii din    |
|        comunitate se desfasoara in conformitate cu MOF intocmita in baza     |
|        prevederilor SMO prezente.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 31.2.  Furnizorul de servicii este obligat sa asigure monitorizarea externa a|
|        activitatii SR. Persoana desemnata in acest sens va efectua vizite la |
|        SR, anuntate si neanuntate, in mod periodic - cel putin o data pe     |
|        luna, care sunt inregistrate in documentele furnizorului de servicii  |
|        si in copie la SR. Se recomanda ca aceste vizite sa se faca in general|
|        neanuntat. Vizitele anuntate se fac in cazul in care persoana         |
|        desemnata doreste sa intalneasca anumiti profesionisti din cadrul SR, |
|        care trebuie instiintati din timp in legatura cu vizita respectiva.   |
|______________________________________________________________________________|
| 31.3.  Vizitele se fac cu scopul monitorizarii punerii in practica a         |
|        proiectului institutional, ceea ce implica verificarea tuturor        |
|        documentelor relevante si a termenelor limita, precum si discutii cu  |
|        personalul si cu orice copil care doreste acest lucru.                |
|______________________________________________________________________________|
| 31.4.  Persoana desemnata face recomandari, avizate de furnizorul de servicii|
|        si verifica modul de indeplinire a acestora.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 31.5.  SR isi organizeaza o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea |
|        si evaluarea propriilor activitati, care este utilizata conform       |
|        legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste accesul la informatii si  |
|        asigurarea confidentialitatii informatiilor cu privire la clienti.    |
|______________________________________________________________________________|
| 31.6.  SR are obligatia de a completa fisa de monitorizare a situatiei       |
|        copilului, pe care o transmite la SPSPC pentru realizarea bazei de    |
|        date si monitorizarii situatiei tuturor copiilor aflati in evidenta   |
|        sistemului de protectie a copilului.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 31.7.  Toti angajatii SR, precum si profesionistii care intervin in          |
|        activitatea SR la un moment dat, semneaza contracte de                |
|        confidentialitate privind informatiile despre clientii SR.            |
|______________________________________________________________________________|
| 31.8.  Coordonatorul trebuie sa ia masuri cu privire la orice problema       |
|        aparuta in SR (de exemplu, rulaj mare al personalului, reclamatii) sau|
|        in viata copiilor (de exemplu, abuz, abandon scolar). In situatiile de|
|        urgenta, definite prin punerea in pericol a vietii si/sau securitatii |
|        copilului, masurile trebuie luate in cel mai scurt timp, maxim 24 de  |
|        ore, cu anuntarea managerului de caz si a furnizorului de servicii.   |
|______________________________________________________________________________|
| 31.9.  Fondurile alocate SR de catre furnizorul de servicii (SPSPC, OPA sau  |
|        autoritatile administratiei publice locale) sunt suficiente pentru    |
|        indeplinirea misiunii SR, prevederilor SMO prezente si a oricaror alte|
|        activitati derulate de SR in acord cu legislatia in vigoare si nevoile|
|        identificate.                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 31.10. Coordonatorul SR are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare|
|        de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea          |
|        resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor      |
|        necesare in SR si in comunitate.                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 31.11. Coordonatorul SR are responsabilitatea de a superviza utilizarea      |
|        fondurilor derulate de SR.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 31.12. Pe tot parcursul rezidentei in SR, copiii care au implinit varsta de  |
|        10 ani, precum si familia sau, dupa caz, reprezentantul legal al      |
|        copilului au acces la datele din dosarul copilului, numai daca acest  |
|        lucru nu contravine interesului superior al acestuia. In situatia in  |
|        care unele date din dosar pot pune in pericol securitatea si          |
|        dezvoltarea copilului, coordonatorul SR poate decide restrictionarea  |
|        accesului persoanelor mentionate anterior la aceste date, pe o        |
|        perioada determinata de timp, si acest fapt se consemneaza in dosarul |
|        copilului impreuna cu motivatia acestui fapt.                         |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 31
    (I)31.1.1 MOF este disponibila si cunoscuta de personalul SR.
    (I)31.1.2 Numarul anual de conventii de colaborare dintre furnizorul de servicii si alte institutii si servicii din comunitate.
    (I)31.2.1 Numarul anual al rapoartelor de vizita, pe categorii (anuntate si neanuntate).
    (I)31.2.2 si 31.3.1 Continutul rapoartelor de vizita.
    (I)31.3.2 Numarul de copii cu care se intalneste persoana desemnata de furnizorul de servicii, per vizita, lunar si anual.
    (I)31.4 Gradul de indeplinire a recomandarilor formulate de persoana desemnata de furnizorul de servicii.
    (I)31.5.1 Baza de date a centrului este operationala.
    (I)31.5.2 SR are un sistem clar de utilizare a bazei de date de catre personalul unitatii in ceea ce priveste accesul la informatii si asigurarea confidentialitatii pentru clienti.
    (I)31.7 Existenta contractelor de confidentialitate.
    (I)31.8 Numarul mediu lunar si numarul anual de masuri de urgenta, tipologia acestora.
    (I)31.9 - 31.11 Bugetul anual al SR.
    (I)31.12 Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri in care accesul la unele date din dosarul copilului a fost restrictionat temporar de catre coordonatorul SR.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 32 | Managementul resurselor umane                                |
|               |                                                              |
|               | Coordonatorul serviciului pentru protectia copilului de tip  |
|               | rezidential se asigura ca intregul personal este calificat si|
|               | pregatit corespunzator, constient de responsabilitatile care |
|               | ii revin prin fisa postului si capabil sa lucreze in echipa. |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Personalul corespunde numarului de copii rezidenti,          |
|               | nevoilor lor specifice si dificultatilor cu care se poate    |
|               | confrunta serviciul pentru protectia copilului de tip        |
|               | rezidential la un moment dat.                                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 32                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 32.1 Vezi prevederile standardelor 26 - 29.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 32.2 Personalului i se pun la dispozitie toate documentele relevante pentru  |
|      munca sa: proiectul institutional, MOF, regulamentul de ordine          |
|      interioara sau, dupa caz, normele interne de functionare, proceduri de  |
|      lucru etc.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 32.3 Coordonatorul SR organizeaza periodic - cel putin o data pe luna, sau de|
|      cate ori este nevoie sedinte administrative cu intregul personal. Aceste|
|      sedinte sunt planificate, au o agenda afisata si continutul lor este    |
|      consemnat in procese-verbale.                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 32.4 Copiilor nu li se acorda responsabilitati legate de alti copii din SR,  |
|      nici pentru acoperirea lipsei de personal din cadrul SR. Copiii, carora |
|      li se acorda responsabilitati legate de anumite sarcini in cadrul SR in |
|      procesul dezvoltarii deprinderilor de viata independenta, sunt          |
|      supravegheati de catre personal desemnat in acest sens, pentru a se     |
|      asigura ca isi indeplinesc adecvat sarcinile (de exemplu, fara sa       |
|      abuzeze de alti copii, fara sa se raneasca).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 32.5 Se recomanda ca personalul sa fie mixt, format din persoane de ambele   |
|      sexe.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 32.6 Prin activitatile de formare, prin modul de intocmire si revizuire a    |
|      fiselor de post pentru fiecare angajat, precum si prin toate            |
|      activitatile de comunicare interna ale SR, se promoveaza principiul     |
|      muncii in echipa ca mod de interventie pentru asigurarea protectiei     |
|      copilului. Se organizeaza periodic sau de cate ori este nevoie si se    |
|      documenteaza reuniuni ale personalului de specialitate care constituie  |
|      echipa multidisciplinara a SR (de exemplu, pentru dezbaterea            |
|      implementarii PIP sau PIS).                                             |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 32
    (I)32.1 Vezi indicatorii corespunzatori.
    (I)32.2 Personalul cunoaste continutul documentelor relevante pentru munca sa.
    (I)32.3.1 Numarul mediu lunar si numarul anual al sedintelor administrative cu personalul, organizate pentru a discuta, de exemplu: activitatea de ingrijire a copiilor din SR, administrarea grupului de copii prezenti in SR, revizuirea practicilor din cadrul SR.
    (I)32.3.2 Continutul proceselor-verbale.
    (I)32.4 Continutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
    (I)32.5 Distributia personalului pe sexe.
    (I)32.6 Numarul mediu lunar si numarul anual de reuniuni ale echipei multidisciplinare a SR, continutul documentat al acestor reuniuni.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 21/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 21 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Loyalty info a comentat Hotărârea 11 2017
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Ordin 510 2003
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Legea 410 2004
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
ANONIM a comentat Hotărârea 516 1991
     I am a direct Mandate to a genuinely renowned Investment Finance Company and providers offering Financial Instruments such as BG/SBLC/MTN/LC/DLC on Lease and Sale at the best rates and with the most feasible procedures. Instruments offered can be put in all forms of trade and can be monetized or discounted for direct funding. We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Kindly contact for genuine inquiries and I can provide you with the needed information. Contact : fred stones Email: premiumfinanceserviceltd@gmail.com Skype: fredforrealasurance403
ANONIM a comentat Legea 278 2011
     We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 21/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu