Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 200 din 13 decembrie 2007

privind intocmirea listei nationale a propunerilor de mentiuni nutritionale si de sanatate asociate alimentelor si produselor destinate consumului uman, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului sanatatii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare predozate, si in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din 21 ianuarie 2008Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 279.975 din 11 decembrie 2007,

având în vedere prevederile art. 13 şi 14 din Regulamentul nr. 1.924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman,

având în vedere prevederile art. 3 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2), ale art. 4 şi 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. -Autorităţile competente pentru întocmirea listei naţionale a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman sunt:

1.  Ministerul Sănătăţii Publice, pentru produsele care fac obiectul Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare;

2.   Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru produsele care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, şi al Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienti.

Art. 2. - Lista naţională de propuneri de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman va fi alcătuită pe baza colectării de către autorităţi, în conformitate cu prevederile art. 1, a propunerilor de menţiuni de sănătate asociate produselor destinate consumului uman formulate de către persoanele fizice sau juridice responsabile pentru respectarea cerinţelor legale în vigoare, denumite în continuare operatori în domeniul alimentar.

Art. 3. - (1) Fiecare propunere de menţiune nutriţională şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor destinate consumului uman va fi elaborată de către fiecare operator din domeniul alimentar, atât în limba română, cât şi în limba engleză, în conformitate cu formularul şi cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Formularul pentru fiecare propunere de menţiune nutriţională şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor destinate consumului uman, din plante medicinale şi aromatice şi suplimentele alimentare care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi al Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 se depune în 4 exemplare la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia implementare politici de piaţă în sectorul culturi horticole, până la data de 4 ianuarie 2008, de către fiecare operator în domeniul alimentar interesat.

(3)   Fiecare operator în domeniul alimentar, pe baza formularelor depuse conform prevederilor alin. (2), va întocmi, atât în limba română, cât şi în limba engleză, lista proprie a propunerilor de menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, pe care o va transmite în sistem electronic la Institutul de Bioresurse Alimentare - Serviciul de notificare a produselor. Lista proprie a propunerilor de menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman se va întocmi în conformitate cu formularul şi cu prevederile anexei nr. 2.

(4)   Formularele depuse în conformitate cu prevederile alin. (2) vor fi supuse verificării Comisiei de aprobare a listei naţionale de propuneri de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman.

Art. 4. - (1) Comisia de verificare a listei naţionale de propuneri de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, denumită în continuare Comisie, este organism consultativ al autorităţilor competente ale statului şi este formată din cercetători, cadre didactice, experţi în domeniu, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale de profil.

(2)  Comisia este constituită din persoanele menţionate în anexa nr. 3, la care se adaugă 2 reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(3)  Membrii Comisiei, după o analiză individuală a fiecărei propuneri de menţiune de sănătate asociată alimentelor şi produselor destinate consumului uman, în cadrul unei întâlniri de lucru, ce va avea loc în data de 11 ianuarie 2008, vor da avizul favorabil propunerilor acceptate pentru a fi incluse în Lista naţională de propuneri de menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006. Avizul favorabil acordat de Comisie Listei naţionale de propuneri de menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006, va fi consemnat în scris sub semnătura fiecărui membru al Comisiei.

(4) Propunerile de menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman din plante, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006, care nu primesc avizul favorabil, vor fi listate pe site-ul IBA şi returnate operatorilor din domeniul alimentar care le-au propus, în vederea reformulării conţinutului.

(5) Operatorii din domeniul alimentar pot redepune o singură dată propunerile de menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman din plante medicinale şi aromatice care nu au primit avizul favorabil al Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare, de la afişarea pe site-ul IBA, conform prevederilor alin. (4).

(6) Comisia se va întâlni în data de 18 ianuarie 2008 pentru analizarea reformulărilor transmise de către operatorii din domeniul alimentar. Propunerile reformulate care vor fi acceptate de Comisie vor fi incluse în Lista naţională de propuneri de menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzută în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006.

(7) Până la data de 31 ianuarie 2008 va fi transmisă Comisiei Europene Lista naţională avizată de Comisie, în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (6), pentru a fi inclusă în lista finală a Comisiei Europene.

Art. 5. - Lista naţională a propunerilor de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzută în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006, în forma aprobată de Comisie, va fi afişată pe site-ul celor două autorităţi, în conformitate cu prevederile art.1.

Art. 6 - (1) Operatorii din industria alimentară ale căror produse fac obiectul Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007 vor completa on-line, în limbile română şi engleză, pe site-ul oficial al Ministerului Sănătăţii Publice, formularul prezentat în anexa nr. 1.

(2)Termenul limită al procesului de înregistrare a menţiunilor de sănătate prevăzut la alin. (1) este 10 decembrie 2008.

(3) Autoritatea Naţională de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice va transmite Comisiei, până la data de 31 ianuarie 2008, Lista naţională a menţiunilor de sănătate asociate alimentelor care fac obiectul Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007.

Art. 7. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Chetan Roatis

ANEXA Nr. 1

FORMULAR

de propunere de menţiune nutriţională şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, destinat completării de către operatorii din domeniul alimentar

Limba română

1.

2.

Componenta produsului

Relaţia cu sănătatea

Condiţii de utilizare

Natura evidenţelor

Formulările de marketing

3.

4.

5.

6.

7.

Nr.

Referinţe

8.

Limba engleză

1.

2.

Food Component

Health Relationship

Conditions of Use

Nature of evidence

Examples of wording

3.

4.

5.

6.

7.

No.

References

8.

Instrucţiuni de completare a formularului:

1. Numele şi datele de identificare ale operatorului în domeniul alimentar, care propune o anumită menţiune nutriţională şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor de consum uman: denumirea firmei, codul unic de înregistrare, adresa, numărul de telefon.

2. Numele şi datele de contact ale persoanei desemnate de operatorul în domeniul alimentar pentru susţinerea şi argumentarea propunerii de menţiune nutriţională şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor de consum uman: numele şi prenumele, funcţia în cadrul firmei, numărul de telefon, adresa de e-mail.

3. Componenta produsului este reprezentată de una sau mai multe plante medicinale şi aromatice, pentru care se va preciza distinct, pentru fiecare în parte: denumirea botanică a plantei, urmată de partea folosită şi denumirea populară uzuală.

4.  Relaţia cu sănătatea precizată pe scurt.

5. Condiţiile de utilizare.

6.  Enumerarea pe scurt a tipului surselor bibliografice citate de către operatorul în domeniul alimentar pentru argumentarea propunerii sale de menţiune nutriţională şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor destinate consumului uman.

7. Una sau mai multe formulări de marketing ce vor fi aplicate produsului finit care va conţine respectiva componentă, precizată la pct. 3, în conformitate cu relaţia cu sănătatea, ce a fost precizată la pct. 4. Fiecare formulare de marketing va fi trecută pe un rând separat, în cadrul acestei rubrici.

8.    Precizarea sursei bibliografice citate în scopul argumentării menţiunii nutriţionale şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor de uz uman propusă. Citarea fiecărei referinţe se va face menţionându-se: numele şi iniţialele prenumelui autorului sau autorilor, anul şi locul publicării, numele referinţei, volumul, capitolul, pagina în care se află argumentarea menţiunii propuse.

ANEXA Nr. 2

LISTA

de propuneri de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, întocmită de către operatorii din domeniul alimentar

Limba română

1.

2.

Nr.

Componenta produsului

Relaţia cu sănătatea

Condiţii de utilizare

Natura evidenţelor

Formulările de marketing

3.

4.

5.

6.

7.

Limba engleză

1.

2.

No.

Food Component

Health Relationship

Conditions of Use

Nature of evidence

Examples of wording

3.

4.

5.

6.

7.

Instrucţiuni de completare a listei:

Rubricile celor două tabele, cel în limba română şi cel în limba engleză, vor fi completate în conformitate cu instrucţiunile de completare din anexa nr. 1.

Fiecare linie din tabel corespunde câte unei propuneri de menţiune nutriţională şi de sănătate asociată alimentelor şi produselor de uz uman.

Numerotarea propunerilor se va face în conformitate cu ordinea în care acestea au fost depuse la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Numerele de ordine date propunerilor în lista redactată în limba română trebuie să corespundă cu numerele de ordine date traducerii informaţiilor din lista redactată în limba engleză.

ANEXA Nr. 3

COMPONENŢA

Comisiei de verificare a listei naţionale de propuneri de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alţi nutrienti

Comisia de verificare a listei naţionale de propuneri de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 'l .228/2005/244/63/2006, este alcătuită din:

1.  prof. dr.Gheorghe Mencinicopschi

2.  prof. dr. Ursula Stănescu

3.  prof. dr. Pavel Chirilă

4.  prof. dr. Paul Ştefănescu

5.  prof. dr. Cerasela Elena Gîrd

6. dr. farm. Ovidiu Bojor

7. dr. farm. Dora Szocs

8. dr. ing. Radu Stoianov

9. dr. Corneliu Moldovan

10. dr. biochim. Cristina Mateescu

11. dr. Sorin Godeanu

12. dr. biol. Tatiana Onisei

13. dr. ing. Dumitru Lazurcă

14.  mat. Andrei Gămulea

15. dr. farm. Villa Rădanţă

16. dr. şt. med. expert UE pentru suplimente alimentare Gabriela Garban

17.  ing. Mihai Talpoş

18.  prof. dr. Neacşu Constantin

19. conf. dr. Sigrig Eşianu

20. dr.Ana Dalia Faur


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 200/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 200 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 200/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu