Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1955 din 18 octombrie 1995

pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 59 bis  din 22 martie 1996


SmartCity3


    Ministrul sanatatii,
    vazand Nota Directiei generale a medicinii preventive si promovarii sanatatii,
    avand in vedere dispozitiile legale in vigoare privind asigurarea sanatatii populatiei, dispozitii obligatorii pentru unitatile publice si private, precum si pentru intreaga populatie,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,
    emite prezentul ordin.

    1. Se aproba Normele de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Normele de igiena aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor, din sistemul public si privat.
    3. Nerespectarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor atrage raspunderea disciplinara, administrativ-contraventionala, materiala, civila ori, dupa caz, penala a persoanelor vinovate de abaterile savarsite, potrivit legii.
    4. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.136/1994 isi inceteaza aplicarea incepand cu data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.
    5. Directia generala a medicinii preventive si promovarii sanatatii, celelalte directii din Ministerul Sanatatii, directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva, precum si ministerele cu retea sanitara proprie, in colaborare cu Ministerul Invatamantului si cu structurile sale teritoriale, vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

                            Ministrul sanatatii,
                        prof. dr. doc. Iulian Mincu

    ANEXA 1

                                NORME DE IGIENA
privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

    CAP. 1
    Norme generale

    Art. 1
    (1) In unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor se vor asigura conditiile de igiena necesare apararii, pastrarii si promovarii starii de sanatate, dezvoltarii fizice si neuropsihice armonioase a acestora si prevenirii aparitiei unor imbolnaviri.
    (2) Conducerile unitatilor sunt raspunzatoare de realizarea intocmai a acestor conditii.
    Art. 2
    In unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, publice sau private, se vor primi numai copiii si tinerii care prezinta documente medicale, care atesta starea lor de sanatate si efectuarea imunizarilor profilactice obligatorii.
    Art. 3
    (1) Amplasarea unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor se va face cu respectarea normelor privind protectia sanitara fata de nocivitati - in zone ferite de surse de poluare a atmosferei si de zgomote, in afara arterelor de mare circulatie - avand orientarea ferestrelor salilor de grupa sau de clasa si ale amfiteatrelor spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, in functie de zonele climatice. Intre cladirea unitatii si accesul in curtea acesteia va fi prevazut un spatiu verde cu latimea de minimum 25 m, cu rol si in reducerea influentei zgomotului stradal.
    (2) Pentru proiectele-tip ale cladirilor destinate unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cat si pentru cladirile care nu sunt construite dupa proiecte-tip se va solicita avizul prealabil al inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti.
    (3) Terenul aferent unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor trebuie sa permita desfasurarea in aer liber a activitatilor copiilor si tinerilor, asigurand pentru aceasta:
    - minimum 20 mp pentru un copil anteprescolar sau prescolar;
    - intre 10 si 50 mp pentru un elev, pe tura, in functie de factorii geografici, de mediu (urban, rural) si de specificul unitatii (cu sau fara internat si cantina). Este interzisa functionarea unitatilor pentru copii si tineri fara gard imprejmuitor al terenului aferent.
    De asemenea, terenul va fi astfel ales, incat sa impiedice baltirea apei pluviale.
    Art. 4
    (1) Unitatile pentru anteprescolari (crese, leagane) si pentru prescolari (gradinite, case de copii) vor fi prevazute cu incaperi pentru primire (filtru-vestiar), situate la fiecare nivel al cladirii, iluminate si ventilate natural si dimensionate astfel incat sa se evite aglomerarea la orele de varf (primire, plecare).
    (2) In unitatile in care functioneaza crese cuplate cu gradinite, personalul educativ si sanitar va supraveghea cu atentie sporita desfasurarea activitatilor, eventual comune, ale copiilor pentru evitarea riscului de accidentare a acestora.
    (3) Cresele nu vor putea fi cuplate cu unitati scolare, sanitare sau de alt profil (cluburi, camine culturale, consilii locale etc.).
    (4) In interiorul unitatilor circulatia copiilor si tinerilor va fi separata de cea pentru activitatile administrativ-gospodaresti.
    Va fi asigurat circuitul separat al copiilor si tinerilor sanatosi fata de cel al bolnavilor din izolator si infirmerie.
    (5) In internatele scolare, casele de copii scolari si caminele studentesti se vor asigura, separat de dormitoare, spatii pentru studiul individual si pentru activitati cultural-educative si sportive; de asemenea, vor fi prevazute spatii pentru pastrarea imbracamintei si a obiectelor personale.
    In casele de copii pot functiona incaperi cu dubla functionalitate: pentru odihna-somn si pentru pregatirea lectiilor.
    (6) Se interzice, de regula, functionarea claselor sau salilor de grupa in internate scolare (in mod exceptional si numai cu avizul inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial se permite functionarea de clase).
    Casele de copii functioneaza pe principiul "familial" cuprinzand copii de varste si sexe diferite, dar cu asigurarea de dormitoare, grupuri sanitare si paliere, separate pe sexe, la copiii de varsta scolara.
    Conform prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1985, pentru prescolarii din casele de copii, procesul educativ se desfasoara in gradinitele din localitate.
    Primirea in casele de copii a nou-venitilor din familii este conditionata si de un dosar medical, care va cuprinde un aviz epidemiologic eliberat de medicul dispensarului, care are in evidenta familiile copiilor, (evitandu-se in acest fel carantinarea copiilor), si o fisa medicala completata de acelasi medic, continand antecedentele personale fiziologice, patologice si vaccinale, cat si examenul clinic de bilant al starii de sanatate a copilului.
    In scoli profesionale, in licee si camine studentesti este permisa cazarea pe sexe, dar cu intrari si paliere separate.
    (7) Orice modificare de structura si de dotare a spatiilor din unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor se va efectua numai cu avizul inspectoratelor de politie sanitara si medicina preventiva judetene sau al municipiului Bucuresti.
    (8) Se interzice schimbarea destinatiei incaperilor din aceste unitati fara avizul prealabil al inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial.
    Art. 5
    (1) Numarul maxim de copii admisi la o grupa in unitatile de anteprescolari si prescolari sau intr-o clasa pentru elevi se va stabili in functie de normele specifice de cubaj si de particularitatile tipului de unitate si nu va depasi, in crese, 15 copii - la sugari si 20 copii - la celelalte varste, 12 - 15 copii in casele de copii prescolari, 20 prescolari in gradinite, 25 de elevi in ciclul primar si 30 de elevi in ciclul gimnazial, invatamantul liceal si profesional.
    (2) In crese, leagane, gradinite cu program saptamanal si case de copii prescolari se vor asigura, pentru fiecare grupa de copii, in mod obligatoriu, spatii pentru somn, separate.
    Art. 6
    (1) Unitatile care asigura cazare pentru copii si tineri, inclusiv cele cu caracter temporar (tabere), vor fi prevazute cu spalatorii dotate cu spatii, aparatura si mijloace tehnice pentru colectarea, dezinfectarea, spalarea, fierberea, uscarea, calcarea si distribuirea rufelor. Se vor asigura spatii pentru depozitarea rufelor cu respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufaria curata si cea murdara.
    Pentru uscarea si calcarea lenjeriei personale de catre elevi si studenti in internate si camine se vor asigura spatiile necesare. Schimbarea lenjeriei individuale se va face saptamanal sau ori de cate ori este nevoie.
    La spalarea rufelor se vor respecta urmatoarele faze: debarasarea eventuala de materii fecale, dezinfectie timp de 30 de minute in solutie 0,5 - 1% substanta clorigena, inmuiere cu detergenti in solutie 0,5%, spalare, fierbere si limpezire. Calcarea lenjeriei de corp, de pat si a fetelor de masa este obligatorie.
    (2) In internatele scolare pentru elevii din licee si scoli profesionale si in caminele studentesti se vor amenaja oficii dotate corespunzator la fiecare nivel al cladirilor.
    Art. 7
    (1) Dimensionarea, amplasarea si adaptarea instalatiilor sanitare se va realiza in raport cu varsta copiilor si a tinerilor.
    (2) Grupurile sanitare pentru copii si tineri vor fi separate de cele pentru personalul adult si vor fi repartizate proportional la fiecare palier. In unitatile pentru elevi si studenti grupurile sanitare destinate acestora vor fi separate pe sexe, inclusiv la salile de educatie fizica.
    (3) In vestibulul grupurilor sanitare, in spatiile de recreatie (interioare sau exterioare), ateliere scolare, laboratoare, sali de mese, sali de educatie fizica scolara se vor amenaja surse de apa potabila cu jet ascendent si chiuvete - lavoare pentru spalarea mainilor.
    (4) Acolo unde nu exista posibilitatea de racordare la centrale de alimentare cu apa potabila, conducerile unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor vor asigura amenajarea de surse proprii de apa (controlate periodic din punct de vedere al potabilitatii) si de retele de distributie a apei potabile in unitatea respectiva.
    In mod exceptional si pana la realizarea unor astfel de retele se vor monta recipiente care sa asigure minimum 3 - 4 l/elev/tura pentru spalatul mainilor inainte de servirea gustarii si dupa folosirea grupurilor sanitare.
    (5) In lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obligate sa-si prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere si a apelor uzate, care se vor executa si se vor exploata astfel incat sa nu produca poluarea solului, a apelor si a aerului.
    Aceste instalatii vor fi mentinute in permanenta stare de functionare, evitandu-se depasirea capacitatii. Distanta minima a haznalelor vidanjabile va fi de 10 m de cea mai apropiata cladire a unitatii de copii sau de tineri. Pentru reziduurile menajere se vor amenaja ghene betonate, prevazute cu hidrant si sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul alimentar.
    (6) Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a reziduurilor, sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare (closete, pisoare, lavoare, bai, dusuri) vor fi mentinute in permanenta stare de functionare si curatenie si vor fi dezinfectate periodic cu solutii in concentratii eficiente (substante clorigene 2 - 5% in functie de instalatiile respective etc.); in cazul aparitiei de boli transmisibile cu poarta de intrare digestiva (hepatita virala acuta, dizenteria), concentratia la grupurile sanitare se va dubla.
    Pentru efectuarea dezinfectiei (prin stergere) a grupurilor sanitare vor exista 4 stergatoare de culori diferite: una pentru manerele usilor cabinelor closetelor si pentru manerul lantului de tras apa din rezervor, alta pentru peretii si usa cabinei, o a treia pentru colacul vaselor closetelor si ultima pentru podeaua acestora.
    (7) Orice transformare, suplimentare, reducere a retelei de instalatii sanitare vor fi efectuate numai cu avizul inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva judetean sau al municipiului Bucuresti.
    (8) Conducerile unitatilor sunt obligate sa rezolve cu maximum de operativitate toate defectiunile aparute in reteaua apa-canal.
    Art. 8
    (1) Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzator varstei si dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor, avand in vedere numarul acestora, caracterul activitatii si destinatia incaperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de catre Ministerul Sanatatii.
    (2) Conducerile unitatilor au obligatia de a repara imediat orice defectiuni ale mobilierului.
    (3) In unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor nu se admite utilizarea paturilor pliante, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit. Paturile vor fi strict individualizate.
    (4) Se interzice, de regula, utilizarea paturilor suprapuse in unitatile de orice fel pentru copii si tineri. In situatii deosebite (daca se indeplinesc cubajele specifice tipului de colectivitate, evitarea riscului de accidentare etc.), folosirea acestora se va face numai cu avizul prealabil al inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva judetean sau al municipiului Bucuresti.
    (5) Se interzice utilizarea in laboratoare sau ateliere scolare a taburetelor cu suprafata de sedere metalica.
    (6) In salile de clasa nu este permisa folosirea scaunelor fara spatar.
    Art. 9
    Pentru prevenirea imbolnavirilor cauzate de disconfortul termic, indeosebi in sezonul rece, se vor asigura urmatoarele conditii ale regimului de incalzire:
    a) oscilatiile de temperatura din interiorul incaperilor nu vor depasi 2 grade C pe perioada in care copiii si tinerii se afla in incaperile respective;
    b) diferentele dintre temperatura incaperilor destinate activitatii sau odihnei copiilor si cea a anexelor (coridoare, vestiare s.a.) nu vor depasi 2 grade C pentru unitatile de anteprescolari si prescolari si 3 grade C pentru unitatile scolare si de invatamant superior;
    c) sistemele de incalzire utilizate nu trebuie sa permita degajarea de substante toxice in incaperi. Pentru evitarea unor accidente toxice se interzice, in toate institutiile pentru copii si tineri, utilizarea pentru incalzire a sobelor metalice, precum si folosirea carbunilor in crese, gradinite si case de copii prescolari.
    Suprafata de incalzire va avea o temperatura ce nu va depasi 70 - 80 grade C pentru a nu se scadea umiditatea relativa sub 30%;
    d) corpurile de incalzire centrala din incaperile unitatilor pentru anteprescolari si prescolari si din salile de educatie fizica scolara vor fi prevazute cu grilaje de protectie pentru evitarea accidentelor; pentru evitarea accidentelor prin arsuri se vor monta in dreptul usilor sobelor, in sezonul rece, paravane protectoare din materiale ignifuge;
    e) in anotimpul cald, pentru evitarea supraincalzirii incaperilor, se vor folosi mijloace de reducere a insoririi directe si metode de intensificare a ventilatiei;
    f) in dormitoare, sali de grupa si de clasa, sali de gimnastica si laboratoare se vor asigura pardoseli din materiale izoterme (parchet, dusumea) sau izolatii termice (linoleum). Pentru laboratoarele de chimie pavimentul va fi acoperit cu suprafete care sa permita spalarea periodica a acestuia. Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii;
    g) incaperile pentru depozitarea olitelor, baile si dusurile vor fi prevazute cu gratare, iar in vestiarele din unitatile pentru anteprescolari si prescolari se va asigura dusumea din material lemnos sau pavimentul va fi acoperit cu linoleum.
    Art. 10
    (1) Toate incaperile destinate copiilor si tinerilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilatie trebuie sa asigure o primenire a aerului de cel putin 1,5 schimburi de aer pe ora in incaperile de grupa din unitatile pentru anteprescolari si prescolari, 3 schimburi pe ora in salile de clasa si de cursuri pentru elevi si studenti si 5 schimburi pe ora in grupurile sanitare. Eficienta ventilatiei se va aprecia prin metode de laborator (nivelul aeromicroflorei).
    (2) Viteza curentilor de aer din incaperile destinate copiilor si tinerilor nu va depasi 0,3 m/s.
    (3) Ventilatia prin deschiderea ferestrei se va realiza in asa fel, incat sa se evite disconfortul termic si sa se asigure inlaturarea continua a aerului viciat.
    (4) Pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente, oberlihturile vor avea o suprafata totala de cel putin 1/50 din suprafata incaperii; sensul de deschidere a acestora va fi spre interior si in sus.
    (5) Incaperile destinate copiilor si tinerilor se vor ventila in pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. In aceste perioade copiii si tinerii vor parasi obligatoriu incaperea.
    (6) Aerisirea larga a dormitoarelor si a salilor de mese se va efectua in perioadele in care copiii nu se afla in aceste incaperi.
    (7) La calcularea cubajului, in incaperile destinate pentru copii si tineri, nu se va lua in calcul (cu exceptia salilor de educatie fizica) o valoare a inaltimii mai mare de 3 m.
    (8) Pentru prevenirea accidentelor prin caderea copiilor de la nivelul incaperilor situate la etaj se vor lua masurile de protectie necesare.
    Art. 11
    (1) In incaperile destinate activitatii copiilor si tinerilor se va asigura un iluminat natural direct, cu un raport luminos de 1/4 - 1/5, iar in cele pentru odihna acestora de 1/6 - 1/8. In salile de desen si in ateliere raportul luminos va fi de 1/3.
    (2) La locul de activitate se va asigura primirea luminii din partea stanga. Se va evita reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori inchise folosite la zugravirea interioarelor.
    (3) Se va utiliza iluminatul local oriunde este necesar, in functie de specificul si dificultatea sarcinii vizuale (tabla, loc de lucru in ateliere, sali de lectura, sali de desen s.a.).
    (4) Iluminatul artificial trebuie sa asigure o iluminare uniforma a spatiilor in care se desfasoara activitatea, sa evite efectele de palpaire (stroboscopic), fenomenele de stralucire si de modificare a culorilor. In acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat vor fi utilizate tuburi de cel putin doua culori diferite, prevazute cu grile protectoare pentru evitarea accidentelor.
    (5) In exploatarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere prevederile normativelor referitoare la verificarea instalatiilor electrice si la inlocuirea lampilor uzate, curatarea periodica a echipamentului de iluminat si a suprafetelor reflectorizante din incapere (geamuri, pereti, tavan).
    Art. 12
    Nivelul de zgomot (acustic-echivalent continuu Leq) in incaperile pentru activitatea teoretica a copiilor si tinerilor nu va depasi 35 dB (A), curba de zgomot 30.
    Art. 13
    (1) Jucariile si materialele didactice utilizate in unitatile pentru copii vor fi astfel confectionate, incat, prin natura materialului sau prin forma lor, sa nu constituie un risc pentru sanatatea acestora si sa permita curatarea si dezinfectarea lor periodica.
    Fiecare grupa va avea jucarii separate. Se va asigura un numar corespunzator de jucarii si materiale didactice, adaptate cerintelor dezvoltarii neuropsihice si specificului activitatilor. Pastrarea acestora se va face in dulapuri anume destinate acestui scop.
    (2) Jucariile si materialele didactice deteriorate vor fi scoase, periodic, din folosinta.
    (3) Sticlaria si unele materiale didactice infectate (instrumente utilizate in unitatile de invatamant, in cadrul activitatilor practice si de laborator) vor fi spalate si dezinfectate dupa fiecare intrebuintare. Este interzisa folosirea elevilor la astfel de operatiuni.
    Art. 14
    Materialul, croiala si executia imbracamintei vor fi adaptate varstei (taliei), anotimpurilor si perioadelor activitatilor copiilor.
    Art. 15
    (1) Unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor vor fi dotate si aprovizionate permanent cu utilajele, materialele si substantele necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.
    Aceste utilaje, substante si materiale vor fi pastrate in spatii inchise, anume destinate.
    (2) Se vor asigura incaperi separate cu dulapuri separate pentru pastrarea imbracamintei si, respectiv, a echipamentului de protectie a personalului de ingrijire din blocurile alimentare si spalatorii.
    (3) Se vor asigura materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din unitate, corespunzator numarului de copii si tineri (hartie igienica, sapun, substante dezinfectante, mijloace de uscare a mainilor dupa spalare).
    Art. 16
    (1) Regimul de activitate si de odihna in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor va fi asigurat in concordanta cu particularitatile de varsta ale curbei fiziologice a capacitatii de efort din cursul unei ore, zile, saptamani, trimestru si an de invatamant. In dozarea solicitarilor se va avea in vedere evitarea eforturilor crescute la inceputul si sfarsitul perioadelor de timp mentionate. In leagane, crese, gradinite cu program saptamanal si case de copii prescolari, continutul regimului de viata va fi astfel organizat, incat, pe langa stimularea dezvoltarii corespunzatoare a motricitatii, a functiilor de cunoastere, a vorbirii si a comportamentului social, sa previna aparitia hospitalismului prin varietatea activitatilor, a mijloacelor de stimulare si a individualizarii stricte a activitatilor cu copiii.
    (2) In unitatile de prescolari si scolari se va urmari desfasurarea activitatii in conditiile unui regim de activitate si de odihna corespunzator capacitatii de efort a diferitelor grupe de varsta (tabelul nr. 1). Nu este permisa functionarea gradinitelor cu orar normal dupa-amiaza.
    (3) Asezarea copiilor in banci va tine seama de inaltime, tulburari vizuale, tulburari auditive s.a.
    (4) Elevii din clasele I - IV vor avea cursuri numai dimineata.
    (5) La intocmirea orarelor si la repartizarea zilnica, saptamanala, trimestriala si anuala a solicitarilor cuprinse in programele diferitelor discipline este de dorit sa se tina seama de prescriptiile prezentate in tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1
________________________________________________________________________________
 Varsta                        Numarul de ore (din 24 de ore)
 (ani)   _______________________________________________________________________
         Activitate intelectuala  Activitati recreative  Somn (din 24  Somn in
         si fizica cu caracter    in aer liber, sport,   de ore)       timpul
         de instruire*)           joc                                  zilei
________________________________________________________________________________
   3       1 (fractionat in 4                6              13           2
           perioade)
   4                1                        6            12 1/2         2
   5              1 1/2                      5              12         1 1/2 - 2
   6                3                        4            11 1/2         1
 7 - 8            4 1/2                      4              11           1
 9 - 10             5                        4            10 1/2         -
11 - 13             6                        3              10           -
14 - 15             7                        3             9 1/2         -
16 - 18             8                        3               9           -
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv timpul de pregatire a temelor pentru ziua urmatoare.

    Art. 17
    Conducerile creselor, leaganelor, gradinitelor cu program prelungit si saptamanal, ale unitatilor scolare cu semiinternat, internat si cantina scolara, ale caselor de copii prescolari si scolari, ale unitatilor de invatamant superior cu cantina studenteasca si ale taberelor de odihna vor asigura o alimentatie colectiva adaptata varstei si starii de sanatate, specificului activitatii si anotimpului, asigurandu-se un aport caloric si nutritiv in conformitate cu recomandarile Ministerului Sanatatii, cuprinse in tabelele nr. 2 si nr. 3.

    Tabelul nr. 2

    Necesarul zilnic de calorii si substante nutritive pentru copii si adolescenti

________________________________________________________________________________
                                                           Adolescenti
                                                 _______________________________
                                Copii              Baieti              Fete
                     _______________________  ________________  ________________
                     1 - 3   4 - 6   7 - 10   11 - 14  15 - 19  11 - 14  15 - 19
                      ani     ani      ani      ani      ani      ani      ani
________________________________________________________________________________
                       1       2       3         4        5        6        7
________________________________________________________________________________
Calorii
- necesar mediu      1.300  1.800    2.400    3.100    3.500    2.600    2.800
- variatii posibile  900 -  1.300 -  1.700 -  2.200 -  3.000 -  1.800 -  2.000 -
in functie de        1.800  2.300    3.300    3.700    3.900    3.000    3.000
caracteristicile
grupului
Proteine totale
- necesar mediu      44 -   61 -     82 -     106 -    120 -    89 -     96 -
                     51 g   70 g     94 g     121 g    137 g    101 g    109 g
- variatii posibile  31 -   44 -     58 -     75 -     102 -    61 -     68 -
in functie de        70 g   90 g     129 g    144 g    152 g    117 g    117 g
nivelul caloric
- % din valoarea     14 -   14 -     14 -     14 -     14 -     14 -     14 -
calorica             16%    16%      16%      16%      16%      16%      16%
Proteine animale
- necesar mediu      31 -   40 -     49 -     52 -     60 -     49 -     48 -
                     36 g   46 g     56 g     55 g     69 g     55 g     54 g
- variatii posibile  22 -   29 -     35 -     41 -     51 -     34 -     34 -
in functie de        49 g   59 g     77 g     79 g     76 g     64 g     59 g
nivelul caloric
- % din cantitatea   70%    65%      60%      55%      50%      55%      50%
proteinelor totale
Proteine vegetale
- necesar mediu      13 -   21 -     33 -     54 -     60 -     40 -     48 -
                     15 g   24 g     38 g     66 g     69 g     46 g     55 g
- variatii posibile  9 -    15 -     23 -     34 -     51 -     25 -     34 -
in functie de        21 g   31 g     52 g     65 g     76 g     55 g     58 g
nivelul caloric
- % din cantitatea   30%    35%      40%      45%      50%      45%      50%
proteinelor totale
Lipide totale
- necesar mediu      49 -   58 -     65 -     83 -     94 -     70 -     75 -
                     60 g   68 g     77 g     100 g    113 g    84 g     90 g
- variatii posibile  34 -   42 -     46 -     71 -     81 -     49 -     54 -
in functie de        77 g   87 g     106 g    119 g    126 g    87 g     97 g
nivelul caloric
- % din valoarea     35 -   30 -     25 -     25 -     25 -     25 -     25 -
calorica             40%    35%      30%      30%      30%      30%      30%
Lipide animale
- necesar mediu      37 -   44 -     49 -     58 -     60 -     50 -     53 -
                     45 g   51 g     58 g     70 g     79 g     59 g     63 g
- variatii posibile  26 -   32 -     35 -     50 -     57 -     37 -     38 -
in functie de        58 g   65 g     80 g     83 g     88 g     68 g     68 g
nivelul caloric
- % din cantitatea   75%    75%      75%      70%      70%      70%      70%
lipidelor totale
Lipide vegetale
- necesar mediu      12 -   14 -     16 -     25 -     28 -     20 -     22 -
                     15 g   17 g     19 g     30 g     47 g     25 g     27 g
- variatii posibile  8 -    10 -     11 -     21 -     24 -     11 -     16 -
in functie de        19 g   22 g     26 g     36 g     38 g     29 g     29 g
nivelul caloric
- % din cantitatea   25%    25%      25%      30%      30%      30%      30%
lipidelor totale
Glucide
- necesar mediu      143 -  220 -    322 -    416 -    470 -    349 -    376 -
                     168 g  240 g    351 g    454 g    521 g    380 g    410 g
- variatii posibile  100 -  174 -    228 -    295 -    402 -    241 -    268 -
in functie de        222 g  309 g    483 g    541 g    571 g    439 g    439 g
nivelul caloric
- % din valoarea     45 -   50 -     55 -     55 -     55 -     55 -     55 -
calorica             53%    55%      60%      60%      60%      60%      60%
________________________________________________________________________________

    Tabelul nr. 3

    Necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcatuirea dietei la copii si adolescenti (cantitati comerciale bruto)*)

    *) a) Pentru aprecierea cantitatilor de alimente, consumate in medie pe zi de o persoana, se poate folosi ancheta alimentatiei pe baza foilor de alimente scoase din magazie zilnic, pe o perioada de 10 zile lucratoare (in doua saptamani consecutive) in lunile februarie, mai si octombrie.
    Cantitatile din grupele de alimente cumulate pe cele 10 zile se vor imparti la numarul total de consumatori din aceasta perioada, obtinandu-se ratiile realizate, care se vor compara cu ratiile recomandate din tabelul nr. 3.
    Continutul alimentelor in calorii si in anumite substante nutritive (protide, lipide si glucide) se va stabili prin calcul, folosind tabele de compozitia alimentelor, rezultatele obtinute comparandu-se cu necesarul zilnic consemnat in tabelul nr. 2.
    Se permite depasirea ratiilor recomandate cu pana la 20% la lapte si produse lactate, carne si preparate din carne, peste, legume si fructe. La copiii anteprescolari si prescolari nu se recomanda untura, ca grasime animala, ci numai unt sau smantana.
    In cresele cu orar de zi si in gradinitele cu orar prelungit ratiile realizate trebuie sa reprezinte 75 - 80% din ratiile recomandate in tabelul nr. 3.
    b) Echivalente alimentare
    - 100 ml lapte concentrat (condensat) = 250 ml lapte proaspat
    - 100 g lapte praf integral = 800 ml lapte proaspat
    - 100 g cascaval = 700 ml lapte proaspat
    - 100 g branza topita = 700 ml lapte proaspat
    - 100 g branza telemea de vaca = 550 ml lapte proaspat
    - 100 g branza telemea de oi = 450 ml lapte proaspat
    - 100 g branza proaspata de vaca = 400 ml lapte proaspat
    - 100 g cas = la fel ca la branza telemea
    - 100 g mezeluri = 125 g carne
    - 100 g specialitati din carne (sunca de Praga, muschi file, muschi tiganesc, ceafa, pastrama etc.) = 135 g carne
    - 100 g alte preparate din carne (toba, caltabos, carne prajita, conservata in grasime) = 125 g carne
    - 100 g smantana = 40 g unt
    - 100 g slanina sarata, costita = 88 g untura
    - 100 g slanina cruda = 80 g untura
    - 100 g paine neagra = 71 g faina
    - 100 g paine semialba (intermediara) = 73 g faina
    - 100 g paine alba = 76 g faina
    - 100 g paste fainoase (inclusiv biscuiti fara crema) = 100 g faina
    - 100 g malai, orez, gris = 100 g faina
    - 100 g compot = 15 g zahar
    - 100 g dulceata = 70 g zahar
    - 100 g gem, peltea, marmelada = 40 g zahar
    - 100 g nectar de fructe = 30 g zahar
    - 100 g sirop de fructe concentrat = 60 g zahar
    - 100 g bomboane = 90 g zahar
    - 100 g miere = 80 g zahar
    - 100 g halva = 45 g zahar si 30 g grasime vegetala
    - 100 g ciocolata = 50 g zahar si 30 g grasime vegetala
    - 100 g bulion sau pasta de rosii = 600 g patlagele rosii (tomate)
    - 100 g suc de rosii = 135 g tomate
    - 100 g varza acra = 130 g varza cruda
    - 100 g muraturi = 125 g legume crude
    - 100 g fulgi de cartofi = 1.000 g cartofi cruzi
    - 100 g fructe deshidratate, afumate, uscate = 400 g fructe crude
    - 100 g fulgi de fasole boabe = 300 g fasole boabe uscata
    - 100 g morcovi deshidratati = 1.700 g morcovi cruzi
    - 100 g conserve de legume = 100 g legume crude
    - 100 g conserve din carne in suc propriu = 100 g carne cruda
    - 100 g conserve de peste = 100 g peste crud.
    c) Pentru un meniu corect se vor respecta urmatoarele:
    - evitarea asocierii alimentelor din aceeasi grupa la felurile de mancare servite (de exemplu, la micul dejun nu se va servi ceai cu paine cu gem, ci cu preparate din carne sau cu derivate lactate; in schimb se poate folosi lapte cu paine cu gem sau cu biscuiti; la masa de pranz nu se vor servi felul 1 si felul 2 preponderente cu glucide - cereale, ca de exemplu, supa cu galuste si friptura cu garnitura din paste fainoase, ci din legume);
    - evitarea la cina a mancarurilor care solicita un efort digestiv puternic sau care au efect excitant ori a caror combinatie produce efecte digestive nefavorabile (cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt sau cu compot);
    - permiterea mancarurilor gen tocaturi prajite sau snitele, numai daca sunt prelucrate termic, in prealabil, prin fierbere sau sub forma de salamuri prajite ori pregatite la cuptor. Ouale se recomanda a fi servite ca omleta la cuptor si nu ca ochiuri romanesti sau prajite;
    - imbogatirea ratiei in vitamine si saruri minerale prin folosire de salate din cruditati si adaugare de legume-frunze in supe si ciorbe;
    - interdictia folosirii cremelor cu oua si frisca, a maionezelor, indiferent de anotimp, cat si a oualor fierte (nesectionate dupa fierbere).
    d) Ca reguli de igiena, in blocurile alimentare nu se vor omite:
    - servirea fiecarui fel de mancare in farfurii separate si interdictia spalarii si folosirii veselei si a tacamurilor de la o serie la alta la aceeasi masa (mic dejun, masa de pranz, cina);
    - cadrele medii sanitare ale unitatilor de copii si tineri cu bloc alimentar vor consemna zilnic, dimineata (iar in colectivitatile unde se prepara masa si pentru seara si la pranz), intr-un caiet anume destinat (care va fi contrasemnat de conducatorul unitatii), urmatoarele date:
        - starea organoleptica a alimentelor scoase din magazie;
        - starea de sanatate a personalului blocului alimentar (cu interdictia activitatii, in cadrul acestuia, a persoanelor prezentand diaree, infectii ale pielii, amigdalite pultacee, tuse cu expectoratie purulenta, febra);
        - starea agregatelor frigorifice si existenta graficului de notare a temperaturii interioare a acestora (de doua ori pe zi);
        - starea de igiena a blocului alimentar;
        - existenta si modul de pastrare a probelor de mancare din fiecare aliment servit, la rece, pentru o perioada de 36 - 48 de ore;
    - prepararea mancarurilor pentru masa de seara, obligatoriu dupa ora 15,00.
    De asemenea, se vor respecta cu strictete:
    - interdictia depozitarii sacilor, a pungilor, a cutiilor cu diverse alimente direct pe pavimentul magaziilor ci numai pe gratare sau rafturi;
    - montarea unei chiuvete-lavoar in bucatarii, destinata pentru igiena mainilor personalului, prevazuta cu periuta de unghii si sapun;
    - montarea de site din sarma groasa la toate ferestrele de la subsolul blocului alimentar impotriva infestarii cu sobolani;
    - se vor respecta si prevederile art. 29, 30 si 31 din prezentele norme.

________________________________________________________________________________
Grupa de                        Copii                     Adolescenti
alimente (g)            ____________________  __________________________________
                        1 - 3  4 - 6  7 - 10       Baieti             Fete
                         ani    ani    ani    ________________  ________________
                                              11 - 14  15 - 19  11 - 14  15 - 19
                                                ani      ani      ani      ani
________________________________________________________________________________
                          1      2      3        4        5        6        7
________________________________________________________________________________
Lapte si produse
lactate (in echivalent
lapte)                  700    700    800     750      700      700      700
Carne si preparate
din carne (in
echivalent carne)        60     85    110     190      230      170      190
Peste si preparate din
peste (in echivalent
peste)                    0     15     25      35       35       30       30
Oua (g)                  30     35     40      50       50       50       50
Grasimi comerciale
- total                  25     32     40      50       55       35       40
- animale                15     20     25      30       30       20       20
- vegetale               10     12     15      20       25       15       20
Produse cerealiere
(in echivalent faina)    90    160    230     380      460      330      360
Cartofi                 110    150    180     200      230      180      200
Alte legume             210    220    230     350      380      290      310
Leguminoase uscate        0      5      5      10       15        7        7
Fructe                  100    130    150     180      200      180      180
Zahar si produse
zaharoase                35     45     50      70       80       55       55
________________________________________________________________________________

    Art. 18
    (1) Pentru asistenta medicala in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor se vor asigura urmatoarele spatii:
    a) cabinet medical in: crese, gradinite cu program prelungit si saptamanal, case de copii prescolari si scolari, unitati scolare din mediul urban sau grupuri scolare industriale din mediul rural, internate scolare (in cazul in care sediul acestora este diferit de cel al unitatilor scolare), institutii de invatamant superior, tabere de odihna;
    b) izolator: in crese, leagane, gradinite cu program prelungit si saptamanal, case de copii prescolari si scolari, internate scolare, tabere de odihna;
    c) infirmerie in: case de copii scolari, internate scolare, tabere de odihna.
    (2) In izolatoare si infirmerii scolare se va asigura separarea bolnavilor pe sexe.
    Numarul de paturi in izolator va fi de 1% din efectivul copiilor, iar la infirmerie, de 2% din efectivul copiilor, dar nu mai putin de 2 paturi.
    (3) Leaganele vor avea si o sectie de carantina cu un numar de paturi reprezentand cel putin 10% din totalul locurilor.
    (4) Casele de copii scolari, precum si unitatile de prescolari si scolari cu paturi pentru deficienti psihici, motori si senzoriali vor avea o camera pentru carantina cu un numar de paturi de minimum 5% din numarul total, dar nu mai putin de 5 paturi.
    (5) Cabinetele medicale din crese si leagane vor fi dotate cu instrumentar, aparatura, medicamente, materiale sanitare, mobilier de catre directiile sanitare judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (6) Cabinetele medicale din celelalte unitati pentru copii si tineri vor fi dotate cu instrumentar, aparatura, medicamente, materiale sanitare, mobilier tip M.S. de catre directiile sanitare judetene sau a municipiului Bucuresti, dotarea cu restul mobilierului revenind conducerilor unitatilor respective.
    (7) Izolatoarele si infirmeriile vor fi prevazute cu apa curenta.
    Personalul medico-sanitar va fi obligatoriu dotat cu echipament de protectie conform regulamentelor existente.
    Art. 19
    Pentru promovarea si mentinerea starii de sanatate a copiilor si tinerilor, precum si a persoanelor adulte din institutiile de copii si tineri, conducerile unitatilor au urmatoarele obligatii:
    a) sa controleze formarea si fixarea deprinderilor de igiena la copii si tineri, asigurand in acest scop materialele necesare pentru igiena individuala a acestora;
    b) sa controleze periodic igiena individuala a copiilor si tinerilor, starea de curatenie a imbracamintei si a lenjeriei de pat si sa ia masurile necesare in caz de constatare a unor deficiente;
    c) sa interzica utilizarea pentru alte activitati a personalului care lucreaza in blocul alimentar sau care manipuleaza alimente;
    d) sa interzica folosirea elevilor si studentilor la activitati de intretinere igienica a grupurilor sanitare, precum si la unele activitati in cadrul blocurilor alimentare, pentru a caror prestare este necesar controlul starii de sanatate;
    e) sa asigure si sa controleze prezentarea personalului adult la controalele medicale la angajare, periodice si la imunizari, precum si la instruirea in probleme igienico-sanitare, potrivit programelor stabilite de organele sanitare;
    f) sa stabileasca, impreuna cu medicul care are in supraveghere colectivitatea, programarea copiilor si tinerilor la efectuarea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate, la controalele medicale periodice si la imunizari;
    g) sa comunice medicului, care are in supraveghere colectivitatea, orice caz suspect de boala transmisibila in termen de 24 de ore de la depistarea acestuia, precum si orice caz de imbolnavire acuta provocata de consumul sau de inhalarea de substante toxice, cat si cazurile suspecte de toxi-infectii alimentare;
    h) sa organizeze puncte sanitare de prim-ajutor (inclusiv in atelierele scolare) si sa le doteze pentru acordarea asistentei de urgenta in caz de accident sau de intoxicatie, conform baremurilor stabilite de catre Ministerul Sanatatii;
    i) sa asigure prezentarea elevilor la triajele epidemiologice dupa fiecare vacanta scolara;
    j) sa asigure, in colaborare cu cadrele medico-sanitare ale unitatii, desfasurarea unei activitati educativ-sanitare sustinute.
    Art. 20
    Conducerile unitatilor pentru copii si tineri raspund de mentinerea starii de igiena si confort in unitate, ingrijindu-se de:
    a) intretinerea igienica permanenta a terenului, localurilor, instalatiilor si mobilierului;
    b) maturarea umeda sau aspirarea mecanica a prafului, zilnic sau ori de cate ori este nevoie, precum si dezinfectia periodica si dupa necesitate a mobilierului si a jucariilor;
    c) intretinerea permanenta a starii de curatenie generala si a grupurilor sanitare din unitati prin dotarea si folosirea corespunzatoare a materialelor de curatenie si a substantelor dezinfectante si prin spalare si dezinfectare zilnica si la necesitate;
    d) intretinerea starii permanente de curatenie in spatiile de invatamant, de cazare, in blocul alimentar, in spalatorie si in spatiile exterioare cladirii unitatii;
    e) dezinsectia si deratizarea incaperilor si a anexelor, periodic si ori de cate ori se constata prezenta insectelor si a rozatoarelor;
    f) colectarea si transportul reziduurilor potrivit prevederilor legislatiei sanitare. Platformele pentru colectarea reziduurilor vor fi amplasate la distanta de minimum 10 m de cladirea unitatii;
    g) asigurarea curateniei generale si a dezinfectiei mobilierului si a pavimentelor, saptamanal, in unitatile de anteprescolari si prescolari, iar in unitatile scolare, casele de copii scolari, internatele scolare si caminele studentesti, inainte de reluarea activitatii dupa vacantele scolare sau la nevoie;
    h) in taberele de odihna vor fi asigurate efectuarea curateniei generale si a dezinfectiei mobilierului si a pavimentelor inainte de inceperea activitatii si in intervalele dintre serii, precum si pregatirea materiala corespunzatoare (repararea cladirii, mobilierului, instalatiilor sanitare si electrice, de apa si de canalizare, a utilajelor si aparatelor blocului alimentar; dotarea cu inventar moale in cantitati suficiente si de calitate corespunzatoare, cu tacamuri si vesela egale cu numarul consumatorilor; stabilirea modului si a locului de spalare a inventarului moale; asigurarea apei calde necesare blocului alimentar si imbaierii saptamanale a elevilor; efectuarea vidanjarii ritmice a foselor septice; asigurarea mijloacelor adecvate de transport auto pentru aprovizionarea taberei; amenajarea si dotarea corespunzatoare a cabinetului medical, a izolatorului si a infirmeriei).
    Art. 21
    In organizarea taberelor de odihna se vor respecta indicatiile medicale cu privire la regimul climatic favorabil fiecarui copil sau tanar, precum si alte reglementari ale Ministerului Sanatatii (aviz epidemiologic, consemnarea antecedentelor vaccinale in fisa de tabara, existenta examenelor medicale periodice la personalul taberei si la cadrele didactice insotitoare, controlul clinic in centre anume destinate, cu 24 de ore inainte de plecarea in tabara, cu consemnarea intr-un proces-verbal a situatiei medicale a elevilor si a insotitorilor care pleaca in tabara).
    Art. 22
    Examenele medicale profilactice, inclusiv triajul epidemiologic dupa vacante, precum si activitatea medicala de orientare scolara si profesionala se efectueaza potrivit normelor in vigoare ale Ministerului Sanatatii.

    CAP. 2
    Norme specifice diferitelor tipuri de unitati pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

    Art. 23
    Unitati pentru copii anteprescolari (crese, leagane):
    a) in dormitoare se va asigura un cubaj de aer de minimum 8 mc pentru un copil, iar in spatiul de joaca din salile de grupa se va asigura un cubaj de aer de minimum 5 mc pentru un copil;
    b) microclimatul din salile de grupa si din dormitoare va asigura o temperatura de 22 - 24 grade C, o umiditate relativa de 40 - 50% si o viteza a curentilor de aer de 0,1 - 0,3 m/s;
    c) iluminatul artificial in camerele de primire va fi de 300 lucsi, iar in salile de grupa va fi de 200 lucsi. Prizele si intrerupatoarele electrice vor fi amplasate mai sus decat posibilitatea de atingere a copiilor si vor fi protejate;
    d) se vor asigura urmatoarele obiecte sanitare: o cadita cu scurgere la reteaua de canalizare pentru maximum 10 copii, o chiuveta pentru maximum 5 copii, un scaun WC pentru maximum 10 copii si un dus flexibil (mobil) pentru maximum 10 copii.
    Pentru copiii sub 2 ani vor fi prevazute si olite individuale, care vor fi utilizate, spalate si dezinfectate astfel incat sa se evite riscul aparitiei unor boli transmisibile.
    Olitele vor fi pastrate intre perioadele de folosire in recipiente cu solutie dezinfectanta, astfel incat sa fie complet acoperite.
    Pentru personalul adult vor fi prevazute: o cabina WC si o chiuveta pentru 40 de persoane, precum si un dus flexibil pentru 10 persoane, in conformitate cu prevederile STAS 1478 - 90;
    e) in dormitoare, paturile vor fi amplasate la o distanta de minimum 1 m fata de perete, iar intervalele intre randuri vor fi de 0,75 - 1 m;
    f) se va asigura cazarmamentul adecvat varstei copiilor (saltea, pled, musama de protectie), 2 - 3 schimburi de pat si de lenjerie pentru fiecare copil;
    g) amplasarea salilor de grupa pentru copiii de 1 - 2 ani se va face numai la parterul cladirii.
    Art. 24
    In unitatile pentru prescolari:
    a) se va asigura un cubaj de aer de 8 mc pentru un copil, in camerele de grupa folosite si ca dormitoare sau/si sali de mese, precum si in dormitoarele cu paturi fixe, din colectivitatile cu program saptamanal si casele de copii prescolari, si de 5 mc pentru un copil, in cazul utilizarii lor numai pentru procesul instructiv-educativ; in dormitoarele cu paturi fixe din gradinitele cu program prelungit se admite un cubaj de cel putin 6 mc pentru un copil;
    b) microclimatul din salile de grupa si dormitoare va asigura o temperatura de 20 - 22 grade C, o umiditate relativa de 30 - 60% si o viteza a curentilor de aer de 0,1 - 0,3 m/s;
    c) se vor asigura 150 lucsi pentru iluminatul incandescent (sau minimum 24 W/mp) si 300 lucsi pentru iluminatul fluorescent in salile de grupa;
    d) mobilierul (scaunele si masutele pentru 4 prescolari) va respecta urmatoarele dimensiuni (in functie de varsta si talia copiilor):
    - scaunele de 3 dimensiuni (tabelul nr. 4);
    - masute de 3 dimensiuni (tabelul nr. 5).

    Tabelul nr. 4

    Dimensiunile scaunelelor (cm)

    ______________________________________
    Marimea  Inaltimea  Adancimea  Latimea
    ______________________________________
       I         21         20       20
      II         26         24       23
     III         30         29       26
    ______________________________________

    Tabelul nr. 5

    Dimensiunile masutelor pentru 4 copii (cm)

    __________________
    Marimea  Inaltimea
    __________________
       I         43
      II         47
     III         52
    __________________

    e) in toate unitatile pentru prescolari vor fi asigurate obiecte sanitare in conformitate cu prevederile din tabelul nr. 6 (STAS 1478 - 90);
    f) amplasarea chiuvetelor se va face la o inaltime de 45 cm fata de podea pentru copiii in varsta de 3 - 4 ani, 50 cm pentru copiii in varsta de 4 - 5 ani si 55 cm pentru copiii in varsta de 5 - 6 ani.

    Tabelul nr. 6

    Obiectele sanitare in colectivitatile de prescolari

________________________________________________________________________________
Destinatia cladirii   W.C.-uri  Lavoare  Dusuri*)        Observatii
                      ________  _______  ________
                       B    F    B   F    B    F
________________________________________________________________________________
Gradinite cu program                               Grupurile sanitare sunt
normal, prelungit si                               comune pentru copiii de
saptamanal, case de                                ambele sexe. Cifrele se
copii prescolari.                                  refera la copiii de pe un
Pentru un numar de                                 nivel. Bateriile dusurilor
copii de maximum:                                  sunt cu tub flexibil. La
 - 25                     3         3        3     oficiu se prevede un
 - 50                     5         5        4     spalator. La cabinetul
 - 75                     8         8        6     medical se prevede un lavoar.
 - 100                   10        10        8
 - 150                   15        15       11
 - 200                   20        20       15
 - 250                   22        22       17
 - 300                   25        25       20
Pentru personal           F         F        F
(F = femei)              --        --       --
                         40        40       40
________________________________________________________________________________
    *) Numai in casele de copii prescolari si in gradinitele cu program saptamanal.

    g) in gradinitele cu program prelungit la care, din motive obiective, nu se pot amenaja dormitoare cu paturi fixe, se pot folosi in salile de grupa paturi pliante pentru somnul de dupa-amiaza al copiilor, cu conditia ca acestea sa fie dimensionate la talia prescolarilor, sa asigure o pozitie fiziologica confortabila in timpul somnului si sa fie dotate cu cazarmamentul corespunzator dimensiunilor paturilor.
    Art. 25
    In unitatile scolare si studentesti:
    a) in salile de clasa si cursuri se va asigura un cubaj de aer de 5 - 8 mc pentru o persoana, iar in dormitoare cubajul de aer va fi, pentru o persoana, urmatorul:
    - pentru scolarii intre 7 - 10 ani: 10 - 12 mc;
    - pentru scolarii intre 11 - 15 ani: 13 - 15 mc;
    - pentru scolarii peste 15 ani: 16 - 20 mc;
    b) microclimatul in salile de clasa si de cursuri va asigura o temperatura de 18 - 20 grade C, o umiditate relativa de 20 - 60% si o viteza a curentilor de aer de 0,2 - 0,3 m/s. In dormitoare se va asigura o temperatura de 18 - 19 grade C, o umiditate relativa de 30 - 60% si o viteza a curentilor de aer de 0,2 - 0,3 m/s.
    In salile de educatie fizica temperatura va fi de 16 - 18 grade C;
    c) in salile de clasa, de cursuri, de lectura, de meditatii, in biblioteca si in laboratoare iluminatul artificial fluorescent va asigura minimum 300 lucsi (pentru iluminatul incandescent 150 lucsi sau minimum 24 W/mp).
    In salile de desen se vor asigura 400 - 500 lucsi (pentru iluminatul incandescent minimum 40 W/mp).
    In salile de gimnastica si de festivitati va fi asigurat un iluminat artificial de 200 lucsi;
    d) obiectele sanitare pentru unitatile scolare si studentesti vor fi asigurate in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 (tabelele nr. 7 si nr. 8);
    e) salile de educatie fizica vor fi prevazute cu vestiare si grupuri sanitare, separate pe sexe;
    f) in fiecare sala de clasa (de curs) se vor asigura trei dimensiuni de banci asezate "in amfiteatru" pentru evitarea aparitiei deformarilor de coloana vertebrala la elevi si studenti. Dimensiunile bancilor vor fi de 8 marimi pentru urmatoarele grupe de inaltime a elevilor (studentilor):
    101 - 110 cm    141 - 150 cm
    111 - 120 cm    151 - 160 cm
    121 - 130 cm    161 - 170 cm
    131 - 140 cm    peste 171 cm.

    Tabelul nr. 7

    Obiectele sanitare in spatiile de invatamant scolare si studentesti

________________________________________________________________________________
Destinatia cladirii  W.C.-uri  Pisoare  Robinete   Lavoare  Dusuri  Observatii
                     ________           cu jet     _______  _______
                      B    F            ascendent   B   F    B   F
________________________________________________________________________________
Scoli si institutii                                                 Valorile
de invatamant                                                       inscrise
superior - pentru                                                   sunt
un numar de elevi                                                   valabile
(studenti) de                                                       pentru
maximum                                                             elevii de
(concomitent):                                                      acelasi sex,
                                                                    pentru
                                                                    acelasi grup
                                                                    sanitar.
- 50                  2     5     3         1      1     1  -    -
- 100                 3     8     5         2      2     2  -    -
- 200                 4    13     9         3      3     3  -    -
- 400                 6    20    14         4      4     4  -    -
- 600                 8    25    17         5      5     5  -    -
- 1.000              10    30    20         6      6     6  -    -
- sali de
gimnastica si
ateliere-scoala      B      F     B        B+F     B     F  B    F
                     __    __    __        __      __   __  __  __
                     60    20    30        50      10   10  10  10
- pentru cadre
didactice si
personal
administrativ         B    F      B                 B   F
                     __    __    __          -     __   __  -    -
                     60    20    30                25   35
________________________________________________________________________________

    Tabelul nr. 8

    Obiectele sanitare in internatele scolare si caminele studentesti

________________________________________________________________________________
Destinatia cladirii  W.C.-uri  Pisoare  Bai        Lavoare  Dusuri  Observatii
                     ________           pentru     _______  _______
                      B    F            picioare    B   F    B   F
                                        _________
                                         B     F
________________________________________________________________________________
Cladiri pentru                                                      Cel putin
cazare:                                                             unul dintre
- camine si                                                         dusuri, la
internate avand                                                     fete, va fi
obiectele sanitare                                                  mobil,
in grupurile                                                        pentru
sanitare              B     F     B      B      F   B    F   B   F  igiena
                     __    __    __     __     __  __   __  __  __  intima, la
                     15    10    20     40     40   7    7  15  15  fiecare sala
                                                                    de dusuri.
- camine si           B     F     B      B      F   B    F   B   F
internate cu         __    __    __     __     __  __   __  __  __
lavoare in fiecare   15    10    20     40     40  30   30  15  15
camera

- camine si           B     F                       B    F   B   F
internate cu         __    __     -      -      -  __   __  __  __
grupuri sanitare in  10    10                       6    6  10  10
camera
________________________________________________________________________________

    Art. 26
    Conducerile unitatilor pentru educarea si instruirea copiilor si tinerilor vor asigura in asa fel activitatea scolara a elevilor, incat intre tura de dimineata si cea de dupa-amiaza sa existe o pauza de cel putin o ora pentru efectuarea curateniei grupurilor sanitare si a spatiilor de invatamant.
    Art. 27
    Pauza necesara efectuarii operatiunilor de igienizare in taberele de odihna, intre o serie si alta, va fi de 2 zile.
    Art. 28
    Volumul si greutatea manualelor, ale rechizitelor si ale altor materiale necesare in procesul de invatamant, transportate zilnic de elevi la scoala si de la scoala, vor fi adaptate capacitatii de efort fizic corespunzatoare varstei copiilor si tinerilor. Elevii din clasele I - IV vor folosi ghiozdane pentru prevenirea aparitiei deformarilor de coloana vertebrala. Greutatea continutului ghiozdanului nu va depasi 2 - 2,5 kg.
    Art. 29
    La nivelul oficiilor din crese se vor respecta urmatoarele conditii:
    a) mobilierul si instalatiile vor cuprinde un dulap pentru depozitarea veselei (separat pe grupe de copii), masa acoperita cu tabla zincata sau cu alt material inoxidabil, chiuveta dubla pentru spalat, dezinfectat si zvantat vesela, sistem de apa calda si rece, resou pentru incalzirea unor mancaruri;
    b) asistenta coordonatoare a cresei va controla, zilnic, starea de igiena si functionalitatea oficiilor.
    Art. 30
    Pentru servirea meselor in salile de grupa din crese, gradinite si case de copii prescolari se vor asigura urmatoarele conditii:
    a) mancarea va fi adusa de la bucatarie in vase acoperite;
    b) personalul care aduce mancarea de la bucatarie va purta echipament sanitar de protectie a alimentelor si va avea efectuate examinarile medicale periodice specifice personalului din unitatile de alimentatie colective si prevazute de legislatia sanitara in vigoare;
    c) in unitatile pentru prescolari se interzice cu strictete folosirea la servitul mesei, la debarasarea veselei si la spalarea acesteia a personalului de ingrijire care a participat, in prealabil, la curatenia grupurilor sanitare;
    d) se interzice servirea mesei pe masute fara fete de masa din material textil;
    e) fetele de masa se vor pastra intre orele de servire a meselor in asa fel incat sa fie ferite de contactul cu praful, mustele sau gandacii;
    f) inlocuirea fetelor de masa murdare se va face ori de cate ori este nevoie;
    g) masutele pe care se serveste masa copiilor vor fi sterse, in prealabil, cu o solutie clorigena de 1%;
    h) una dintre masute va fi folosita, in exclusivitate, pentru asezarea vaselor mari;
    i) inainte de servirea mesei, copiii se vor spala pe maini sub supravegherea educatoarelor (la prescolari) si a asistentelor sau a infirmierelor (in crese);
    j) in colectivitatile de prescolari, supravegherea respectarii normelor de igiena la masa copiilor revine educatoarelor si, prin sondaj, cadrelor medii sanitare ale colectivitatii;
    k) dupa servirea mesei se vor efectua operatiunile de curatenie a salilor de grupa, cu aerisirea obligatorie a acestora timp de 15 - 30 de minute, in functie de sezon si de tipul salii de grupa (cu dubla sau tripla functionalitate);
    l) paharele copiilor, pentru baut apa intre mese, vor fi strict individualizate si vor fi pastrate in locuri ferite de praf sau de contactul cu insectele;
    m) se interzice asezarea scaunelor pe masute in timpul efectuarii curateniei salii de grupa;
    n) montarea paturilor in salile de grupa folosite si ca dormitoare din colectivitatile de prescolari nu se va face inainte de terminarea curateniei de dupa servirea mesei.
    Art. 31
    In semiinternatele scolare fara bucatarie se vor asigura urmatoarele conditii:
    a) amenajarea obligatorie a unui oficiu pentru spalarea si depozitarea veselei, cu un ghiseu pentru servirea mesei, o usa pentru debarasarea veselei din sala de mese si o chiuveta dubla;
    b) aducerea tuturor produselor alimentare de la blocul alimentar (bucatarie) al altei unitati de alimentatie colectiva numai cu mijloace de transport auto, care sa nu fie folosite in alte scopuri, in recipiente cu capace etanse, care sa asigure o ermetizare perfecta;
    c) montarea in oficii a unui sistem de incalzire pentru unele dintre mancarurile servite;
    d) asigurarea spalarii veselei si a tacamurilor obligatoriu cu apa calda (de la reteaua orasului sau prin sisteme proprii de incalzire). Aceasta spalare va consta in urmatoarele operatiuni: curatare mecanica de resturi alimentare, spalare cu apa calda cu adaos de soda de 1 - 2% sau de detergenti de 1 - 2%, dezinfectie cu solutie clorigena (var cloros sau cloramina 0,5 - 2%) timp de 20 - 30 de minute, clatire cu apa rece si zvantare;
    e) depozitarea veselei si a tacamurilor numai in dulapuri inchise;
    f) asigurarea veselei si tacamurilor in numar egal cu cel al consumatorilor care servesc masa, interzicandu-se spalarea veselei intre serii si folosirea acesteia la mai multe serii de consumatori;
    g) montarea, la ferestrele incaperilor semiinternatului, a sitelor impotriva infestarii cu muste; pentru usile de acces in oficiu se vor asigura mijloace mecanice de protectie in acest scop;
    h) asigurarea pentru personalul semiinternatului a echipamentului de protectie si a efectuarii la zi a examinarilor medicale prevazute de instructiunile Ministerului Sanatatii pentru angajatii unitatilor de alimentatie colective;
    i) pastrarea de probe din toate alimentele consumate timp de 36 - 48 de ore, in scopul prevenirii toxiinfectiilor alimentare. Pastrarea se va face in spatii frigorifice;
    j) efectuarea, la sfarsitul fiecarei saptamani, a curateniei generale si, trimestrial, a operatiunilor de dezinsectie a semiinternatului;
    k) efectuarea de reparatii curente ale incaperilor semiinternatului, anual sau ori de cate ori este nevoie;
    l) interzicerea folosirii salii de mese pentru alte activitati (artistice, didactice, meditatii);
    m) individualizarea stricta a lenjeriei in semiinternatele cu paturi, alaturi de montarea de cuiere sau amenajarea de dulapuri-vestiare;
    n) asigurarea de catre cadrul mediu sanitar de la cabinetul medical al scolii cu semiinternat a controlului zilnic al starii igienico-sanitare si al functionalitatii semiinternatului, precum si al starii agregatelor frigorifice. Acelasi cadru sanitar va controla si starea de sanatate a personalului, consemnand constatarile intr-un caiet anume destinat, care va fi contrasemnat de directorul unitatii scolare respective;
    o) asigurarea in sala de mese (ca si in orice cantina scolara sau studenteasca) a unei suprafete de cel putin 1,2 mp/elev;
    p) interzicerea asezarii scaunelor pe mese in timpul efectuarii curateniei de dupa servirea mesei.
    Art. 32
    In laboratoarele scolare vor fi asigurate urmatoarele conditii:
    a) iluminat artificial de minimum 300 lucsi si iluminat natural cu raport luminos intre suprafata ferestrelor si cea a podelei de 1/3 - 1/4;
    b) temperatura de 18 - 20 grade C, umiditate relativa de 30 - 60% si o viteza a curentilor de aer de 0,2 - 0,3 m/s.;
    c) cubaj de aer de minimum 6 mc pentru un elev;
    d) amenajarea in laboratoarele de chimie a unor nise cu hote prevazute cu un sistem eficient de absorbtie a gazelor degajate;
    e) obtinerea autorizatiei sanitare si de protectie a muncii speciale de catre laboratoarele de chimie care poseda substante toxice;
    f) manipularea substantelor toxice numai de catre profesorii si laborantii instruiti si numai in nise;
    g) respectarea stricta a normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor (inclusiv inchiderea usilor de intrare a laboratoarelor de chimie spre interiorul acestora si pastrarea substantelor chimice in dulapuri inchise sub cheie, iar pentru cele toxice, in recipiente cu semnul "cap de mort" si cu denumirea substantelor respective);
    h) montarea in laboratoarele de chimie a instalatiilor de apa si gaze;
    l) acoperirea meselor de lucru in laboratoarele de chimie cu materiale acido si alcalo-rezistente si usor lavabile;
    j) interzicerea depozitarii in nisele din laboratoarele de chimie a substantelor chimice sau a altor materiale;
    k) dotarea laboratoarelor de chimie cu truse de prim-ajutor specifice substantelor toxice existente in laborator;
    l) in laboratoarele de chimie, la orele in care se efectueaza experiente, elevii vor purta obligatoriu halate de protectie.
    Art. 33
    In atelierele scolare se vor asigura urmatoarele conditii:
    a) cubaj de aer de 9 - 15 mc pentru un elev, in functie de specificul activitatii;
    b) temperatura interioara de 16 grade C in sezonul rece in atelierele in care activitatea necesita efort fizic mediu sau mare (tamplarie, lacatuserie, prelucrari prin aschiere), iar in celelalte, de +18 grade C;
    c) iluminat natural cu raport luminos intre suprafata ferestrelor si cea a podelei de 1/3 - 1/4;
    d) iluminat artificial general de minimum 300 lucsi, combinat in functie de specificul activitatii cu iluminatul local;
    e) amplasarea de gratare in atelierele cu paviment de mozaic sau de beton;
    f) situarea inaltimii bancului de lucru in atelierele de lacatuserie la nivelul cotului indoit lipit de torace +/- 5 cm. In acest scop se vor monta minimum 3 inaltimi ale menghinei, iar pentru elevii cu statura foarte mica se vor aseza gratare de lemn sub picioare;
    g) montarea de sisteme de ventilatie artificiala, eficiente in atelierele in care, in urma activitatii, apar pulberi, gaze sau vapori;
    h) adaptarea dimensiunilor uneltelor de lucru la indicatorii antropometrici ai elevilor;
    i) diferentierea sarcinilor de lucru dupa sex, indicatori antropometrici (somatometrici), varsta, eventuale tulburari ale starii de sanatate a elevilor;
    j) interzicerea pastrarii in ateliere a hainelor de strada si a ghiozdanelor elevilor;
    k) purtarea obligatorie, in timpul activitatii, a echipamentului de protectie (halate, iar in atelierele de prelucrari prin aschiere, ochelari de protectie, bascuri pentru baieti si basmale pentru fete);
    l) dotarea atelierelor de mecanica si de tamplarie cu truse de prim-ajutor in caz de accidente;
    m) dotarea atelierelor de mecanica si de prelucrare a lemnului cu chiuvete pentru spalarea mainilor (potrivit STAS 1478-90), sapun si prosop de hartie;
    n) interzicerea depozitarii in atelierele scolare a altor materiale si unelte de lucru decat cele care se folosesc curent in activitatea de instruire practica in ziua respectiva;
    o) respectarea intocmai a contraindicatiilor medicale temporare sau definitive, conditionate de eventualele tulburari ale starii de sanatate a elevilor.
    Art. 34
    In cadrul activitatilor specifice, la instruirea practica a elevilor (studentilor) conducerile unitatilor respective raspund de aplicarea tuturor masurilor de prevenire a accidentarii elevilor (studentilor) sau a contractarii unor imbolnaviri de catre acestia (boli transmisibile, intoxicatii etc.).
    Art. 35
    In crese si leagane se va avea in vedere dotarea corespunzatoare a salii de joc (tarcuri, jucarii, tobogane etc.), precum si a curtii colectivitatii (nisipare, umbrele, cumpene etc.), cat si organizarea activitatii in functie de varsta copiilor.

    CAP. 3
    Norme de igiena a procesului instructiv-educativ

    Art. 36
    (1) In gradinite si case de copii prescolari vor fi respectate urmatoarele perioade de activitati obligatorii:
    a) pentru grupele mici: 10 - 15 minute;
    b) pentru grupele mijlocii: 15 - 20 minute;
    c) pentru grupele mari: 20 - 25 minute;
    d) pentru grupele pregatitoare: 25 - 30 minute.
    (2) Pentru grupele mici se va asigura o singura perioada de activitate obligatorie.
    (3) Pentru grupele mijlocii si mari se vor asigura doua perioade de activitate obligatorie, cu o pauza de 15 minute intre ele.
    (4) Pentru grupele pregatitoare se vor asigura trei perioade de activitate obligatorie, cu o pauza de 15 minute intre ele.
    Art. 37
    Pentru formele de invatamant primar, gimnazial, liceal, profesional, complementar, postliceal si universitar, in scopul prevenirii aparitiei manifestarilor de oboseala si surmenaj cronic, este necesar ca numarul zilnic de ore de activitate scolara, in orar, sa nu depaseasca urmatoarele limite:
    a) pentru invatamantul primar:
    - clasa I = 3 - 4 ore pe zi
    - clasele a II-a - a IV-a = 4 ore pe zi;
    b) pentru invatamantul gimnazial:
    - clasele a V-a - a VIII-a = 4 - 5 ore pe zi;
    c) pentru invatamantul liceal, profesional si complementar:
    - clasele a IX-a - a XII-a = 5 - 6 ore pe zi;
    d) pentru invatamantul postliceal si universitar:
    - 6 ore pe zi.
    Art. 38
    Activitatea de scriere nu se va desfasura la clasele I - a II-a la prima ora, deoarece este o activitate obositoare.
    Art. 39
    Orele de educatie fizica nu vor fi efectuate in prima ora a turei de dupa-amiaza si nici in ultima ora de curs (indiferent de tura).
    Art. 40
    Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua in perioadele de timp in care elevii beneficiaza de iluminatul natural.
    Art. 41
    Situarea a doua ore consecutive ale aceluiasi obiect de studiu va fi evitata.
    Art. 42
    (1) Se va evita planificarea unui numar mai mare de doua teze pe saptamana, iar pentru clasele la care sunt prevazute numai doua teze se va planifica o teza pe saptamana.
    (2) Tezele si lucrarile de control planificate nu vor fi situate in prima si in ultima zi din saptamana scolara si nici in doua zile scolare consecutive.
    Art. 43
    (1) Programul de instruire practica a elevilor din scoli si licee va incepe dupa ora 7,30 si nu va depasi ora 19,00.
    (2) Durata activitatii zilnice de instruire practica va fi de 1 - 3 ore pentru elevii din invatamantul gimnazial si de maximum 5 - 6 ore pentru cei din invatamantul liceal si profesional.
    (3) Se interzice efectuarea instruirii practice la locurile de munca cu noxe profesionale sau cu conditii de munca periculoase ori care reclama pozitii vicioase ale corpului. Se interzice ca elevii sub 16 ani sa faca transporturi manuale intr-o activitate permanenta, care necesita ridicari de greutati mai mari de 5 kg pentru fete si 10 kg pentru baieti, pe o distanta care nu trebuie sa depaseasca 50 m, cu o diferenta de nivel de cel mult 4 m.
    (4) Inaltimea maxima la care elevii pot ridica manual greutati pe verticala este 0,75 m.
    (5) Elevii care isi desfasoara activitatea de instruire practica in atelierele scolare sau in intreprinderi vor fi instruiti periodic si ori de cate ori este necesar pentru cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si vor dispune de echipamentul individual de protectie, conform normativelor in vigoare.
    (6) La repartizarea pe meserii si locuri de munca, in cadrul instruirii practice, se va tine seama de starea de sanatate si de posibilitatile de efort ale elevilor la recomandarea medicului, in conformitate cu criteriile medicale de orientare scolara si profesionala.
    Art. 44
    Regimul de activitate si de odihna in taberele scolare va fi organizat in functie de varsta, sexul, capacitatea fizica si starea de sanatate a elevilor. Se va acorda o atentie sporita in supravegherea elevilor cu deficiente intelectuale sau senzoriale, in situatia cazarii in aceeasi serie a acestora impreuna cu elevii normali, educatorii raspunzand nemijlocit de securitatea copiilor cu deficiente.
    Art. 45
    Pentru alte norme privind alimentatia copiilor si a tinerilor din colectivitati se vor respecta si prevederile ordinelor ministrului sanatatii nr. 863/1995 si nr. 611/1995, iar pentru cele vizand problemele de igiena mediului in aceste colectivitati, si prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 981/1994.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1955/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1955 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1955/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu