Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1954 din 16 decembrie 2005

pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1176 din 27 decembrie 2005


SmartCity3

 

    In baza art. 3 alin. (1) pct. 7 din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 19 lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, potrivit carora Ministerul Finantelor Publice aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice,
    tinand seama de necesitatea corelarii clasificatiei bugetare cu Sistemul conturilor nationale si cu Manualul de statistica finantelor publice, editia 2001,
    pentru respectarea standardelor organismelor internationale privind compilarea si prezentarea statisticilor privind finantele publice, in vederea imbunatatirii structurii si a transparentei operatiunilor desfasurate pe seama fondurilor publice, precum si a angajamentului Romaniei privind implementarea acquis-ului comunitar in domeniul finantelor publice, asumat prin documentul de pozitie la capitolul 11 - Uniunea Economica si Monetara,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, potrivit anexei nr. I*), cu urmatoarele componente:
    a) Clasificatia indicatorilor privind bugetul de stat, potrivit anexei nr. 1;
    b) Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale, potrivit anexei nr. 2;
    c) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit anexei nr. 3;
    d) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit anexei nr. 4;
    e) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit anexei nr. 5;
    f) Clasificatia cheltuielilor din credite externe, potrivit anexei nr. 6;
    g) Clasificatia cheltuielilor din credite interne, potrivit anexei nr. 7;
    h) Clasificatia indicatorilor privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, potrivit anexei nr. 8;
    i) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Trezoreriei statului, potrivit anexei nr. 9;
    j) Clasificatia indicatorilor privind bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, potrivit anexei nr. 10;
    k) Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetelor locale, potrivit anexei nr. 11.
------------
    *) Anexa nr. I este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Se aproba clasificatia in profil departamental, potrivit anexelor nr. II si III*).
------------
    *) Anexele nr. II si III sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Clasificatia economica este prevazuta in anexa nr. I in forma extinsa, urmand ca institutiile publice sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor.
    Art. 4
    Institutiile publice pot detalia subdiviziunile prevazute in clasificatia economica si functionala a cheltuielilor, pentru necesitati de analiza, raportare sau prelucrare a datelor.
    Art. 5
    In functie de modificarile ce vor interveni in legislatie, clasificatiile prevazute in anexele la prezentul ordin vor fi adaptate si completate in mod corespunzator. Aceste modificari si completari vor fi publicate pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice si vor fi comunicate directiilor generale ale finantelor publice si altor institutii interesate.
    Art. 6
    Clasificatiile aprobate prin prezentul ordin nu constituie temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli.
    Art. 7
    Prezentul ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006. Cu aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 28 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.025/2005, modificat si completat pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de buget pe anul 2006.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 9
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ordonatorii de credite vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Doina-Elena Dascalu,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

             CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND FINANTELE PUBLICE

    VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              A. VENITURI FISCALE

                              A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL

                              A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
  01.00                       Impozit pe profit
         01.00.01              Impozit pe profit de la agentii economici*)
         01.00.02              Impozit pe profit de la bancile comerciale*)
  02.00                       Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                              capital de la persoane juridice
         02.00.01              Impozit pe veniturile realizate de persoanele
                               juridice nerezidente
         02.00.02              Impozitul pe profit obtinut din activitati
                               comerciale ilicite sau din nerespectarea
                               Legii privind protectia consumatorului
         02.00.03              Impozit pe dividende datorat de persoane
                               juridice
         02.00.04              Impozitul pe venitul reprezentantelor din
                               Romania ale societatilor comerciale si
                               organizatiilor economice straine
         02.00.05              Impozit pe profitul realizat de persoana fizica
                               dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu
                               genereaza o persoana juridica
         02.00.06              Impozit pe venitul microintreprinderilor
         02.00.07              Impozit pe veniturile microintreprinderilor
                               realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu
                               o persoana juridica, care nu genereaza o persoana
                               juridica
         02.00.50              Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                               capital de la persoane juridice

                              A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
  03.00                       Impozit pe venit
         03.00.01              Impozit pe venituri din activitati independente
         03.00.02              Impozit pe venituri din salarii
         03.00.03              Impozit pe venituri din cedarea folosintei
                               bunurilor
         03.00.04              Impozit pe venituri din dividende
         03.00.05              Impozit pe venituri din dobanzi
         03.00.06              Impozit pe venituri din pensii
         03.00.07              Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de
                               noroc, din premii si din prime in bani si/sau
                               natura
         03.00.09              Impozit pe venituri din transferul titlurilor de
                               valoare
         03.00.10              Impozit pe venituri din operatiuni de
                               vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza
                               de contract, precum si orice alte operatiuni
                               similare
         03.00.11              Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor
                               de proprietate intelectuala
         03.00.12              Impozit pe venituri realizate de persoanele
                               fizice nerezidente
         03.00.13              Impozit pe venituri din activitati agricole
         03.00.14              Impozit pe venituri obtinute din valorificarea
                               de bunuri in regim de consignatie si din
                               activitati desfasurate pe baza unui contract de
                               agent, comision sau mandat comercial
         03.00.15              Impozit pe veniturile din activitatile de
                               expertiza contabila, tehnica judiciara si
                               extrajudiciara
         03.00.16              Impozit pe venituri din activitati desfasurate
                               in baza contractelor/conventiilor civile
                               incheiate potrivit Codului civil
         03.00.17              Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor
                               publici              - Restante anii anteriori -
         03.00.18              Impozitul pe veniturile din transferul
                               proprietatilor imobiliare din patrimoniul
                               personal
         03.00.19              Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor
                               nonprofit (se scad)
         03.00.50              Impozit pe venituri din alte surse
         03.00.60              Regularizari
  04.00                       Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se
                              scad)
         04.00.01              Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
         04.00.04              Sume alocate de consiliul judetean pentru
                               echilibrarea bugetelor locale

                              ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL
  05.00                       Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                              capital de la persoane fizice
         05.00.50              Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                               capital

                              A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
                                                    - Restante anii anteriori -
  06.00                       Impozit pe salarii - total
         06.00.01              Impozit pe salarii   - Restante anii anteriori -
         06.00.02              Cote defalcate din impozitul pe salarii
                                                    - Restante anii anteriori -

                              A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
  07.00                       Impozite si taxe pe proprietate
         07.00.01              Impozit pe cladiri
                  07.00.01.01   Impozit pe cladiri de la persoane fizice*)
                  07.00.01.02   Impozit pe cladiri de la persoane juridice*)
         07.00.02              Impozit pe terenuri
                  07.00.02.01   Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
                  07.00.02.02   Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
                  07.00.02.03   Impozit pe terenul din extravilan
         07.00.03              Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
                               activitatea notariala si alte taxe de timbru
                               - La bugetul de stat = restante anii anteriori -
         07.00.50              Alte impozite si taxe pe proprietate

                              A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
  10.00                       Taxa pe valoarea adaugata
         10.00.01              Taxa pe valoarea adaugata incasata*)
                  10.00.01.01   TVA incasata pentru operatiuni interne*)
                  10.00.01.02   TVA incasata pentru importurile de bunuri*)
         10.00.02              TVA restituita (se scade)*)
                  10.00.02.01   Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.*)
                  10.00.02.02   Restituiri pentru tari terte care au tranzactii
                                cu Romania*)
                  10.00.02.03   Alte restituiri*)
         10.00.03              Dobanzi si penalitati de intarziere aferente
                               TVA*)
  11.00                        Sume defalcate din TVA (se scad)
         11.00.01              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
                               la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti
                               (se scad)
         11.00.02              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
                               la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si
                               sectoarelor Municipiului Bucuresti (se scad)
         11.00.03              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru subventionarea energiei termice livrate
                               populatiei (se scad)
         11.00.04              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru sistemele centralizate de producere si
                               distributie a energiei termice (se scad)
         11.00.05              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru drumuri (se scad)
         11.00.06              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
  12.00                       Alte impozite si taxe generale pe bunuri si
                              servicii
         12.00.01              Impozit pe titeiul din productia interna si
                               gazele naturale
         12.00.02              Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
                               electrice si termice - Restante anii anteriori -
         12.00.03              Cote aplicate asupra veniturilor realizate in
                               domeniul aviatiei civile
         12.00.04              Taxa de timbru social asupra valorii
                               automobilelor noi din import
         12.00.05              Taxe de autorizare pentru comercializarea
                               alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din
                               tutun si a cafelei
         12.00.06              Cote din taxe de scolarizare
         12.00.07              Taxe hoteliere
         12.00.08              Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul
                               comunicatiilor electronice
         12.00.50              Alte impozite si taxe generale pe cifra de
                               afaceri, vanzari si valoare adaugata
  14.00                       Accize*)
         14.00.01              Accize incasate din vanzarea uleiurilor
                               minerale*)
         14.00.02              Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate
                               si bauturi alcoolice*)
         14.00.03              Accize incasate din vanzarea produselor din
                               tutun*)
         14.00.04              Accize incasate din vanzarea de cafea*)
         14.00.05              Accize incasate din vanzarea altor produse*)
         14.00.06              Accize incasate din vanzarea energiei electrice
                               din productia interna*)
         14.00.07              Accize incasate din vanzarea autoturismelor din
                               productia interna*)
         14.00.08              Accize incasate din vanzarea aparatelor de aer
                               conditionat*)
         14.00.11              Accize incasate in vama din importul uleiurilor
                               minerale*)
         14.00.12              Accize incasate in vama din importul de alcool,
                               distilate si bauturi alcoolice*)
         14.00.13              Accize incasate in vama din importul de produse
                               din tutun*)
         14.00.14              Accize incasate in vama din importul de cafea*)
         14.00.15              Accize incasate in vama din importul energiei
                               electrice*)
         14.00.16              Accize incasate in vama din importul altor
                               produse*)
         14.00.17              Accize incasate in vama din importul
                               autoturismelor*)
         14.00.18              Accize incasate in vama din importul aparatelor
                               de aer conditionat*)
         14.00.50              Accize de restituit/de compensat*)
  15.00                       Taxe pe servicii specifice
         15.00.01              Impozit pe spectacole
         15.00.02              Venituri cu destinatie speciala din cota unica
                               asupra carburantilor auto livrati la intern de
                               producatori precum si pentru carburantii auto
                               consumati de acestia si asupra carburantilor
                               auto importati (Restante anii anteriori)
         15.00.50              Alte taxe pe servicii specifice
  16.00                       Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                              utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
                              activitati
         16.00.01              Taxe pentru jocurile de noroc
         16.00.02              Taxa asupra mijloacelor de transport
                  16.00.02.01   Taxa asupra mijloacelor de transport detinute
                                de persoane fizice*)
                  16.00.02.02   Taxa asupra mijloacelor de transport detinute
                                de persoane juridice*)
         16.00.03              Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
                               autorizatii de functionare
         16.00.04              Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare
                               si exploatare a resurselor minerale
         16.00.05              Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii
                               si din publicitatea lor
         16.00.06              Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
         16.00.07              Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru
                               eliberarea autorizatiilor de transport in trafic
                               international
         16.00.50              Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                               utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
                               activitati

                              A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE
                              INTERNATIONALE
  17.00                       Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile
                              internationale
         17.00.01              Taxe vamale de la persoane juridice
                  17.00.01.01   Taxe vamale de la persoane juridice pentru
                                importurile din Uniunea Europeana*)
                  17.00.01.02   Taxe vamale de la persoane juridice pentru
                                restul importurilor*)
                  17.00.01.03   Dobanzi si penalitati de intarziere aferente
                                taxelor vamale de la persoane juridice*)
         17.00.02              Taxe vamale si alte venituri de la persoane
                               fizice
         17.00.03              Venituri cu destinatie speciala din comisionul
                               pentru servicii vamale
         17.00.50              Alte taxe pe tranzactii si comert international

                              A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
  18.00                       Alte impozite si taxe fiscale
         18.00.50              Alte impozite si taxe

                              B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
  20.00                       Contributiile angajatorilor
         20.00.01              Contributii de asigurari sociale de stat
                               datorate de angajatori
                  20.00.01.01   Contributii pentru asigurari sociale datorate
                                de angajatori*)
                  20.00.01.02   Contributii pentru asigurari sociale datorate
                                de persoanele aflate in somaj*)
         20.00.02              Contributii de asigurari pentru somaj datorate
                               de angajatori
                  20.00.02.01   Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor
                                juridice asimilate angajatorului*)
                  20.00.02.02   Cota din contributii de la agentii economici*)
         20.00.03              Contributii de asigurari sociale de sanatate
                               datorate de angajatori
                  20.00.03.01   Contributii de la persoane juridice sau fizice,
                                care angajeaza personal salariat*)
                  20.00.03.02   Contributii pentru asigurari sociale de sanatate
                                datorate de persoanele aflate in somaj*)
                  20.00.03.03   Venituri incasate in urma valorificarii
                                creantelor de catre Autoritatea pentru
                                Valorificarea Activelor Statului*)
         20.00.04              Contributii de asigurari pentru accidente de
                               munca si boli profesionale datorate de angajatori
                  20.00.04.01   Contributii de asigurare pentru accidente de
                                munca si boli profesionale datorate de
                                angajatori*)
                  20.00.04.02   Contributii de asigurare pentru accidente de
                                munca si boli profesionale pentru someri pe
                                durata practicii profesionale*)
         20.00.05              Varsaminte de la persoane juridice, pentru
                               persoane cu handicap neincadrate
         20.00.50              Alte contributii pentru asigurari sociale
                               datorate de angajatori (+ restante anii anteriori
                               din contributia agentilor economici pentru
                               persoane cu handicap)
  21.00                       Contributiile asiguratilor
         21.00.01              Contributii de asigurari sociale de stat datorate
                               de asigurati
         21.00.02              Contributii de asigurari pentru somaj datorate de
                               asigurati
                  21.00.02.01   Contributii individuale*)
                  21.00.02.02   Contributii datorate de persoanele care incheie
                                contract de asigurare pentru somaj*)
         21.00.03              Contributii de asigurari sociale de sanatate
                               datorate de asigurati
                  21.00.03.01   Contributia datorata de persoanele asigurate
                                care au calitatea de angajat*)
                  21.00.03.02   Contributia datorata de alte persoane
                                asigurate*)
         21.00.04              Contributia altor persoane asigurate
         21.00.05              Contributii facultative ale asiguratilor
         21.00.06              Contributii de asigurare pentru accidente de
                               munca si boli profesionale datorate de alte
                               persoane fizice care incheie asigurare
         21.00.50              Alte contributii pentru asigurari sociale
                               datorate de asigurati

                              C.  VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.00                       Venituri din proprietate
         30.00.01              Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,
                               societatilor si companiilor nationale
         30.00.02              Incasari din cota retinuta, conform Codului penal
         30.00.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
         30.00.05              Venituri din concesiuni si inchirieri
         30.00.06              Venituri din cota-parte transferata din tarifele
                               de utilizare a spectrului
         30.00.07              Alte venituri pentru asigurarile de accidente de
                               munca si boli profesionale
         30.00.08              Venituri din dividende
         30.00.09              Venituri din utilizarea pasunilor comunale
         30.00.50              Alte venituri din proprietate
  31.00                       Venituri din dobanzi
         31.00.01              Venituri din dobanzi aferente trezoreriei
                               statului de la alte bugete
         31.00.02              Venituri din dobanzi aferente trezoreriei
                               statului de la alte sectoare
         31.00.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  33.00                       Venituri din prestari de servicii si alte
                              activitati
         33.00.01              Taxe de metrologie
         33.00.02              Taxe consulare
         33.00.03              Venituri din taxe pentru prestatii vamale
         33.00.04              Taxe si tarife pentru analize si servicii
                               efectuate de laboratoare
         33.00.05              Taxe si alte venituri in invatamant
         33.00.06              Venituri din expertiza tehnica judiciara si
                               extrajudiciara
         33.00.07              Venituri realizate cu ocazia participarii la
                               actiuni sub egida organizatiilor internationale
         33.00.08              Venituri din prestari de servicii
         33.00.09              Taxe si alte venituri din protectia mediului
         33.00.10              Contributia parintilor sau sustinatorilor legali
                               pentru intretinerea copiilor in crese
         33.00.11              Contributia pentru bilete de tratament si odihna
         33.00.12              Contributia persoanelor beneficiare ale
                               cantinelor de ajutor social
         33.00.13              Contributia de intretinere a persoanelor asistate
         33.00.14              Contributia elevilor si studentilor pentru
                               internate, camine si cantine
         33.00.15              Contributia pentru tabere si turism scolar
         33.00.16              Venituri din valorificarea produselor obtinute
                               din activitatea proprie sau anexa
         33.00.17              Venituri din organizarea de cursuri de calificare
                               si conversie profesionala, specializare si
                               perfectionare
         33.00.19              Venituri din serbari si spectacole scolare,
                               manifestari culturale, artistice si sportive
         33.00.20              Venituri din cercetare
         33.00.21              Venituri din contractele incheiate cu casele de
                               asigurari sociale de sanatate
         33.00.23              Venituri din timbrul judiciar
         33.00.24              Taxe din activitati cadastrale si agricultura
         33.00.25              Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare
                               avansate de stat
         33.00.26              Venituri din despagubiri
         33.00.27              Contributia lunara a parintilor pentru
                               intretinerea copiilor in unitatile de protectie
                               sociala
         33.00.28              Venituri din recuperarea cheltuielilor de
                               judecata, imputatii si despagubiri
         33.00.50              Alte venituri din prestari de servicii si alte
                               activitati
  34.00                       Venituri din taxe administrative, eliberari
                              permise
         34.00.01              Venituri din taxe pentru eliberari de permise si
                               certificate
         34.00.02              Taxe extrajudiciare de timbru
         34.00.50              Alte venituri din taxe administrative, eliberari
                               permise
  35.00                       Amenzi, penalitati si confiscari
         35.00.01              Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
                               potrivit dispozitiilor legale
         35.00.02              Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu
                               intarziere a declaratiei de impozite si taxe
         35.00.03              Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
                               abandonate si alte sume constatate odata cu
                               confiscarea potrivit legii
         35.00.04              Dobanzi si penalitati de intarziere pentru
                               venituri nevarsate la termen
         35.00.50              Alte amenzi, penalitati si confiscari
  36.00                       Diverse venituri
         36.00.01              Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
         36.00.02              Venituri din recuperarea cheltuielilor de
                               judecata, imputatii si despagubiri
         36.00.03              Sume din recuperarea debitelor provenite din
                               drepturile necuvenite
         36.00.04              Venituri din producerea riscurilor asigurate
         36.00.05              Varsaminte din veniturile si/sau
                               disponibilitatile institutiilor publice
         36.00.06              Taxe speciale
         36.00.07              Amortizare mijloace fixe
         36.00.08              Depozite speciale pentru constructii de locuinte
         36.00.09              Fondul de risc
         36.00.10              Fond de rulment
         36.00.11              Venituri din ajutoare de stat recuperate
         36.00.50              Alte venituri
  37.00                       Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.00.01              Donatii si sponsorizari
         37.00.50              Alte transferuri voluntare

                              II. VENITURI DIN CAPITAL
  39.00                       Venituri din valorificarea unor bunuri
         39.00.01              Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                               institutiilor publice
         39.00.02              Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve
                               de stat si de mobilizare
         39.00.03              Venituri din vanzarea locuintelor construite din
                               fondurile statului
         39.00.04              Venituri din privatizare
         39.00.05              Incasari din valorificarea activelor bancare
         39.00.06              Venituri obtinute in procesul de stingere a
                               creantelor bugetare
         39.00.07              Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
                               domeniului privat
         39.00.50              Alte venituri din valorificarea unor bunuri

                              III. OPERATIUNI FINANCIARE
  40.00                       Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
         40.00.01              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
                               conventii bilaterale si acorduri
                               interguvernamentale
         40.00.02              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               persoanelor care beneficiaza de statutul de
                               refugiat
         40.00.03              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru infiintarea si dezvoltarea de
                               intreprinderi mici si mijlocii
         40.00.04              Incasari din rambursarea imprumuturilor din
                               fondul de redresare financiara
         40.00.05              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru proiecte de investitii in turism
         40.00.06              Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru
                               infiintarea unor institutii si servicii publice
                               de interes local sau a unor activitati finantate
                               integral din venituri proprii
         40.00.07              Incasari din rambursarea microcreditelor de la
                               persoane fizice si juridice
         40.00.08              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si
                               ROMGAZ
         40.00.09              Incasari de la beneficiarii creditului extern
                               pentru importul de combustibil
         40.00.10              Imprumuturi temporare din trezoreria statului*)
         40.00.11              Sume din fondul de rulment pentru acoperirea
                               golurilor temporare de casa*)
         40.00.12              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru finantarea lucrarilor agricole
         40.00.50              Incasari din rambursarea altor imprumuturi
                               acordate

                              IV. SUBVENTII

                              SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
                              PUBLICE
  42.00                       Subventii de la bugetul de stat
                              A. De capital
         42.00.01              Retehnologizarea centralelor termice si electrice
                               de termoficare
         42.00.03              Investitii finantate partial din imprumuturi
                               externe
         42.00.04              Aeroporturi de interes local
         42.00.05              Planuri si regulamente de urbanism
         42.00.06              Strazi care se vor amenaja in perimetrele
                               destinate constructiilor de cvartale de locuinte
                               noi
         40.00.07              Finantarea studiilor de fezabilitate aferente
                               proiectelor SAPARD
         42.00.09              Finantarea programului de pietruire a drumurilor
                               comunale si alimentare cu apa a satelor
         42.00.10              Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
                               seismic al constructiilor existente cu destinatie
                               de locuinta
                              B. Curente
         42.00.21              Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
                               handicap
         42.00.22              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care satisfac serviciul militar in
                               termen
         42.00.23              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care executa o pedeapsa privativa de
                               libertate sau arest preventiv
         42.00.24              Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale
                               de stat
         42.00.25              Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru
                               somaj
         42.00.26              Subventii primite de bugetul fondului national
                               unic de asigurari sociale de sanatate
         42.00.28              Subventii primite din Fondul de Interventie
         42.00.29              Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
  43.00                       Subventii de la alte administratii
         43.00.01              Subventii primite de la bugetele consiliilor
                               judetene pentru protectia copilului
         43.00.04              Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj
                               catre bugetele locale, pentru finantarea
                               programelor pentru ocuparea temporara a fortei
                               de munca
         43.00.05              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care se afla in concediu medical sau in
                               concediu medical pentru ingrijirea copilului
                               bolnav in varsta de pana la 7 ani
         43.00.06              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care se afla in concediu medical din
                               cauza de accidente de munca si boli profesionale
         43.00.07              Subventii primite de la alte bugete locale pentru
                               institutiile de asistenta sociala pentru
                               persoanele cu handicap
         43.00.08              Subventii primite de la bugetele consiliilor
                               locale si judetene pentru ajutoare in situatii de
                               extrema dificultate
         43.00.09              Subventii pentru institutii publice
  44.00                       Donatii din strainatate
         44.00.01              Donatii din strainatate
                  44.00.01.01   Curente*)
                  44.00.01.02   De capital*)
         44.00.02              De la guverne straine
                  44.00.02.01   Curente*)
                  44.00.02.02   De capital*)
         44.00.03              De la alte administratii
                  44.00.03.01   Curente*)
                  44.00.03.02   De capital*)
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 1

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.00                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.00                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.00.01              Autoritati executive si legislative
                  51.00.01.01   Administratia prezidentiala
                  51.00.01.02   Autoritati legislative
                  51.00.01.03   Autoritati executive
                  51.00.01.04   Alte organe ale autoritatilor publice
         51.00.02              Servicii publice descentralizate
         51.00.03              Contributia la bugetul UE si cofinantarea
                               fondurilor primite de la Uniunea Europeana
  53.00                       Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
         53.00.01              Cercetare fundamentala (de baza)
         53.00.02              Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
                               generale
  54.00                       Alte servicii publice generale
         54.00.01              Programe de informare si prezentare a imaginii
                               Romaniei
         54.00.02              Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
         54.00.03              Fond de interventie la dispozitia Guvernului
         54.00.04              Fondul National de Preaderare
         54.00.05              Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                               autoritatilor locale
         54.00.06              Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,
                               contractate/garantate de stat
         54.00.07              Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,
                               contractate/garantate de administratiile publice
                               locale
         54.00.08              Fond de rulment
         54.00.09              Targuri, saloane si expozitii de carte si de
                               publicatii culturale
         54.00.10              Servicii publice comunitare de evidenta a
                               persoanelor
         54.00.50              Alte servicii publice generale
  55.00                       Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
  56.00                       Transferuri cu caracter general intre diferite
                              nivele ale administratiei
         56.00.01              Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                               locale, finantate partial din imprumuturi externe
         56.00.02              Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                               asigurarilor sociale de stat
         56.00.03              Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                               asigurarilor pentru somaj
         56.00.04              Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                               fondului de asigurari sociale de sanatate
         56.00.05              Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                               locale din Fondul de Interventie
         56.00.06              Transferuri din bugetele consiliilor judetene
                               pentru finantarea centrelor pentru protectia
                               copilului
         56.00.07              Transferuri din bugetele locale pentru
                               institutiile de asistenta sociala pentru
                               persoanele cu handicap

  59.00                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  60.00                       Aparare
         60.00.01              Administratie centrala
         60.00.02              Aparare nationala
         60.00.03              Ajutor militar extern
         60.00.25              Cercetare si dezvoltare pentru aparare
         60.00.50              Alte cheltuieli in domeniul apararii
  61.00                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.00.01              Administratia centrala
         61.00.02              Servicii publice descentralizate
         61.00.03              Ordine publica
                  61.00.03.01   Politie
                  61.00.03.02   Jandarmerie
                  61.00.03.03   Paza si supravegherea frontierei
                  61.00.03.04   Politie comunitara
         61.00.04              Siguranta nationala
         61.00.05              Servicii de protectie contra incendiilor
         61.00.06              Autoritati judecatoresti
         61.00.07              Penitenciare
         61.00.08              Protectie civila
         61.00.09              Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta
         61.00.25              Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
                               siguranta nationala
         61.00.50              Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
                               sigurantei nationale

  64.00                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.00                       Invatamant
         65.00.01              Administratie centrala
         65.00.02              Servicii publice descentralizate
         65.00.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.00.03.01   Invatamant prescolar
                  65.00.03.02   Invatamant primar
         65.00.04              Invatamant secundar
                  65.00.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.00.04.03   Invatamant profesional
         65.00.05              Invatamant postliceal
         65.00.06              Invatamant superior
                  65.00.06.02   Invatamant postuniversitar
         65.00.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.00.07.01   Centre de specializare, perfectionare,
                                calificare si recalificare
                  65.00.07.02   Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
                  65.00.07.03   Case de copii
                  65.00.07.04   Invatamant special
         65.00.11              Servicii auxiliare pentru educatie
                  65.00.11.01   Tabere si turism scolar
                  65.00.11.02   Casa Corpului Didactic
                  65.00.11.03   Internate si cantine pentru elevi
                  65.00.11.04   Camine si cantine pentru studenti
                  65.00.11.30   Alte servicii auxiliare
         65.00.25              Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
         65.00.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  66.00                       Sanatate
         66.00.01              Administratia centrala
         66.00.02              Servicii publice descentralizate
         66.00.03              Produse farmaceutice, materiale sanitare
                               specifice si dispozitive medicale
                  66.00.03.01   Medicamente cu si fara contributie personala
                  66.00.03.02   Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
                                utilizate in programele nationale cu scop
                                curativ
                  66.00.03.03   Materiale sanitare specifice utilizate in
                                programele nationale cu scop curativ
                  66.00.03.04   Servicii medicale de hemodializa si dializa
                                peritoneala
                  66.00.03.05   Dispozitive si echipamente medicale
                  66.00.03.06   Alte produse farmaceutice, materiale sanitare
                                specifice si dispozitive
         66.00.04              Servicii medicale in ambulator
                  66.00.04.01   Asistenta medicala primara
                  66.00.04.02   Asistenta medicala pentru specialitati clinice
                  66.00.04.03   Asistenta medicala stomatologica
                  66.00.04.04   Asistenta medicala pentru specialitati
                                paraclinice
                  66.00.04.05   Asistenta medicala in centre medicale
                                multifunctionale
                  66.00.04.06   Servicii medicale acordate in cadrul programelor
                                nationale de sanatate
                  66.00.04.07   Asistenta medicala ambulatorie de recuperare -
                                reabilitare a sanatatii
                  66.00.04.50   Alte servicii medicale ambulatorii
         66.00.05              Servicii de urgenta prespitalicesti si transport
                               sanitar
         66.00.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.00.06.01   Spitale generale
                  66.00.06.02   Spitale de specialitate
                  66.00.06.03   Unitati medico-sociale
                  66.00.06.04   Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
                  66.00.06.05   Maternitati
                  66.00.06.06   Sanatorii balneare si de recuperare
                  66.00.06.07   Centre medicale cu paturi
                  66.00.06.50   Alte unitati sanitare cu paturi
         66.00.07              Ingrijiri medicale la domiciliu
         66.00.08              Servicii de sanatate publica
         66.00.09              Hematologie si securitate transfuzionala
         66.00.10              Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala
                               in sanatate
         66.00.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.00.50.01   Activitati de ergoterapie in unitati
                                medico-sanitare
                  66.00.50.02   Policlinici cu plata
                  66.00.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.00                       Cultura, recreere si religie
         67.00.01              Administratie centrala
         67.00.02              Servicii publice descentralizate
         67.00.03              Servicii culturale
                  67.00.03.01   Biblioteci publice nationale
                  67.00.03.02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,
                                municipale
                  67.00.03.03   Muzee
                  67.00.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.00.03.05   Scoli populare de arta si meserii
                  67.00.03.06   Case de cultura
                  67.00.03.07   Camine culturale
                  67.00.03.08   Centre pentru conservarea si promovarea culturii
                                traditionale
                  67.00.03.09   Universitati populare
                  67.00.03.10   Presa
                  67.00.03.11   Edituri
                  67.00.03.12   Consolidarea si restaurarea monumentelor
                                istorice
                  67.00.03.13   Imprumuturi acordate pentru protejarea
                                monumentelor istorice
                  67.00.03.14   Centre culturale
                  67.00.03.15   Gradini botanice
                  67.00.03.30   Alte servicii culturale
         67.00.04              Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
         67.00.05              Servicii recreative si sportive
                  67.00.05.01   Sport
                  67.00.05.02   Tineret
                  67.00.05.03   Intretinere gradini publice, parcuri, zone
                                verzi, baze sportive si de agrement
         67.00.06              Servicii religioase
         67.00.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii,
                               recreerii si religiei
         67.00.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
                               religiei
  68.00                       Asigurari si asistenta sociala
         68.00.01              Administratie centrala
         68.00.02              Servicii publice descentralizate
         68.00.03              Pensii si ajutoare pentru batranete
         68.00.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.00.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  68.00.05.01   Asistenta sociala in caz de boli
                  68.00.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         68.00.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.00.07              Asigurari pentru somaj
         68.00.08              Ajutoare la trecerea in rezerva
         68.00.09              Ajutoare pentru urmasi
         68.00.10              Ajutoare pentru locuinte
         68.00.11              Crese
         68.00.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.00.15.01   Ajutor social
                  68.00.15.02   Cantine de ajutor social
                  68.00.15.03   Centre de primire si cazare a persoanelor
                                solicitante a statutului de refugiat
                  68.00.15.04   Servicii sociale
                  68.00.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         68.00.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor
                               si asistentei sociale
         68.00.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  68.00.50.01   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
                  68.00.50.03   Alte cheltuieli de administrare fond

  69.00                       ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE
                              MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
         69.00.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  69.00.05.01   Asistenta sociala in caz de boli
                  69.00.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         69.00.07              Asigurari pentru somaj
         69.00.09              Ajutoare pentru urmasi
         69.00.15              Prevenirea excluderii sociale
                  69.00.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         69.00.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  69.00.50.02   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
                  69.00.50.03   Alte cheltuieli de administrare fond

                              Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.00                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.00.01              Administratie centrala
         70.00.02              Servicii publice descentralizate
         70.00.03              Locuinte
                  70.00.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
                  70.00.03.30   Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
         70.00.04              Servicii si dezvoltare publica
         70.00.05              Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
                  70.00.05.01   Alimentare cu apa
                  70.00.05.02   Amenajari hidrotehnice
         70.00.06              Iluminat public si electrificari rurale
         70.00.07              Alimentare cu gaze naturale in localitati
         70.00.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii publice
         70.00.50              Alte servicii in domeniile locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii comunale
  74.00                       Protectia mediului
         74.00.01              Administratie centrala
         74.00.02              Servicii publice descentralizate
         74.00.03              Reducerea si controlul poluarii
         74.00.04              Protectia biosferei si a mediului natural
         74.00.05              Salubritate si gestiunea deseurilor
                  74.00.05.01   Salubritate
                  74.00.05.02   Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
         74.00.06              Canalizarea si tratarea apelor reziduale
         74.00.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
         74.00.50              Alte servicii in domeniul protectiei mediului
  79.00                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.00                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.00.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.00.01.01   Administratie centrala
                  80.00.01.02   Servicii publice descentralizate
                  80.00.01.03   Meteorologie
                  80.00.01.04   Educatia si protectia consumatorului
                  80.00.01.05   Sistemul national antigrindina
                  80.00.01.06   Prevenire si combatere inundatii si gheturi
                  80.00.01.07   Stimularea exportului
                  80.00.01.08   Cooperare economica internationala
                  80.00.01.09   Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
                  80.00.01.10   Programe de dezvoltare regionala si sociala
                  80.00.01.11   Rezerve de stat si de mobilizare
                  80.00.01.30   Alte cheltuieli pentru actiuni generale
                                economice si comerciale
         80.00.02              Actiuni generale de munca
                  80.00.02.01   Protectia muncii
                  80.00.02.02   Pastrarea si completarea carnetelor de munca si
                                alte prestatii
                  80.00.02.03   Eliberarea permiselor de munca
                  80.00.02.04   Masuri active pentru combaterea somajului
                  80.00.02.05   Stimularea crearii de locuri de munca
                  80.00.02.30   Alte actiuni generale de munca
  81.00                       Combustibili si energie
         81.00.01              Administratie centrala
         81.00.02              Carbune si alti combustibili minerali solizi
         81.00.03              Petrol si gaze naturale
         81.00.04              Combustibil nuclear
         81.00.05              Energie electrica
         81.00.06              Energie termica
         81.00.07              Alti combustibili
         81.00.50              Alte cheltuieli privind combustibili si energia
  82.00                       Industria extractiva, prelucratoare si constructii
         82.00.01              Industria extractiva a resurselor minerale altele
                               decat combustibilii minerali
         82.00.02              Industria prelucratoare
         82.00.03              Constructii
         82.00.50              Alte cheltuieli in domeniul industriei
  83.00                       Agricultura, silvicultura, piscicultura si
                              vanatoare
         83.00.01              Administratie centrala
         83.00.02              Servicii publice descentralizate
         83.00.03              Agricultura
                  83.00.03.01   Amendare soluri acide si alcaline
                  83.00.03.02   Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                                combaterea eroziunii solului
                  83.00.03.03   Protectia plantelor si carantina fitosanitara
                  83.00.03.04   Programe pentru sprijinirea producatorilor
                                agricoli
                  83.00.03.05   Reproductia si selectia animalelor
                  83.00.03.30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
         83.00.04              Silvicultura
         83.00.05              Piscicultura si vanatoare
         83.00.50              Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
                               silviculturii, pisciculturii si vanatorii
  84.00                       Transporturi
         84.00.01              Administratie centrala
         84.00.03              Transport rutier
                  84.00.03.01   Drumuri si poduri
                  84.00.03.02   Transport in comun
                  84.00.03.03   Strazi
         84.00.04              Transport feroviar
                  84.00.04.01   Transport pe calea ferata
                  84.00.04.02   Transport cu metroul
         84.00.05              Transport pe apa
         84.00.06              Transport aerian
                  84.00.06.01   Aeroporturi
                  84.00.06.02   Aviatia civila
                  84.00.06.03   Zboruri speciale
                  84.00.06.04   Perfectionarea personalului din aviatia civila
                  84.00.06.05   Alte actiuni in domeniul aviatiei civile
         84.00.07              Conducte si alte sisteme de transport
         84.00.50              Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
  85.00                       Comunicatii
         85.00.01              Comunicatii
  86.00                       Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
         86.00.01             Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor
                              generale economice, comerciale si de munca
         86.00.02             Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
                              silviculturii, pisciculturii si vanatorii
         86.00.03             Cercetare si dezvoltare in domeniul
                              combustibilului si energiei
         86.00.04             Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
                              extractive, prelucratoare si constructiilor
         86.00.05             Cercetare si dezvoltare in domeniul
                              transporturilor
         86.00.06             Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicatiilor
         86.00.07             Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
  87.00                      Alte actiuni economice
         87.00.01             Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
         87.00.03             Zone libere
         87.00.04             Turism
         87.00.05             Proiecte de dezvoltare multifunctionale
         87.00.50             Alte actiuni economice

  96.00                      Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  97.00                      Rezerve
         97.00.01             Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii
         97.00.02             Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de
                              Sanatate
  98.00                      Excedent
  99.00                      Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 1

               CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND FINANTELE PUBLICE

    CHELTUIELI CLASIFICATIA ECONOMICA
 ______________________________________________________________________________
|Titlu|Articol|Alineat |               DENUMIREA INDICATORILOR                 |
|_____|_______|________|_______________________________________________________|
                        TOTAL CHELTUIELI

                        01. CHELTUIELI CURENTE
                        (01 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)

  10                    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
        10.01           Cheltuieli salariale in bani
               10.01.01  Salarii de baza
               10.01.02  Salarii de merit
               10.01.03  Indemnizatie de conducere
               10.01.04  Spor de vechime
               10.01.05  Sporuri pentru conditii de munca
               10.01.06  Alte sporuri
               10.01.07  Ore suplimentare
               10.01.08  Fond de premii
               10.01.09  Prima de vacanta
               10.01.10  Fond pentru posturi ocupate prin cumul
               10.01.11  Fond aferent platii cu ora
               10.01.12  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
               10.01.13  Indemnizatii de delegare
               10.01.14  Indemnizatii de detasare
               10.01.15  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
               10.01.16  Alocatii pentru locuinte
               10.01.30  Alte drepturi salariale in bani
        10.02           Cheltuieli salariale in natura
               10.02.01  Tichete de masa
               10.02.02  Norme de hrana
               10.02.03  Uniforme si echipament obligatoriu
               10.02.04  Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
                         sa
               10.02.05  Transportul la si de la locul de munca
               10.02.30  Alte drepturi salariale in natura
        10.03           Contributii
               10.03.01  Contributii de asigurari sociale de stat
               10.03.02  Contributii de asigurari de somaj
               10.03.03  Contributii de asigurari sociale de sanatate
               10.03.04  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
                         boli profesionale
               10.03.05  Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
                         angajati

  20                    TITLUL II BUNURI SI SERVICII
        20.01           Bunuri si servicii
               20.01.01  Furnituri de birou
               20.01.02  Materiale pentru curatenie
               20.01.03  Incalzit, iluminat si forta motrica
               20.01.04  Apa, canal si salubritate
               20.01.05  Carburanti si lubrifianti
               20.01.06  Piese de schimb
               20.01.07  Transport
               20.01.08  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
               20.01.09  Materiale si prestari de servicii cu caracter
                         functional
               20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
                         functionare
        20.02           Reparatii curente
        20.03           Hrana
               20.03.01  Hrana pentru oameni
               20.03.02  Hrana pentru animale
        20.04           Medicamente si materiale sanitare
               20.04.01  Medicamente
               20.04.02  Materiale sanitare
               20.04.03  Reactivi
               20.04.04  Dezinfectanti
        20.05           Bunuri de natura obiectelor de inventar
               20.05.01  Uniforme si echipament
               20.05.03  Lenjerie si accesorii de pat
               20.05.30  Alte obiecte de inventar
        20.06           Deplasari, detasari, transferari
               20.06.01  Deplasari interne, detasari, transferari
               20.06.02  Deplasari in strainatate
        20.09           Materiale de laborator
        20.10           Cercetare-dezvoltare
        20.11           Carti, publicatii si materiale documentare
        20.12           Consultanta si expertiza
        20.13           Pregatire profesionala
        20.14           Protectia muncii
        20.15           Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
                        pentru armata
        20.16           Studii si cercetari
        20.18           Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
                        animalelor
        20.19           Contributii ale administratiei publice locale la
                        realizarea unor lucrari si servicii de interes public
                        local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
        20.20           Reabilitare infrastructura program inundatii pentru
                        autoritati publice locale
        20.21           Meteorologie
        20.22           Finantarea actiunilor din domeniul apelor
        20.23           Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
        20.24           Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
               20.24.01  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
                         externe
               20.24.02  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
                         interne
               20.24.03  Stabilirea riscului de tara
        20.25           Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
                        actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
                        dispozitiilor legale
        20.30           Alte cheltuieli
               20.30.01  Reclama si publicitate
               20.30.02  Protocol si reprezentare
               20.30.03  Prime de asigurare non-viata
               20.30.04  Chirii
               20.30.06  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
               20.30.07  Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
                         publice
               20.30.08  Fondul Primului-ministru
               20.30.09  Executarea silita a creantelor bugetare
               20.30.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  30                    TITLUL III DOBANZI
        30.01           Dobanzi aferente datoriei publice interne
               30.01.01  Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
               30.01.02  Dobanzi aferente creditelor interne garantate
        30.02           Dobanzi aferente datoriei publice externe
               30.02.01  Dobanzi aferente datoriei publice externe directe
               30.02.02  Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
                         ordonatorii de credite
               30.02.03  Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau
                         directe subimprumutate
               30.02.05  Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
        30.03           Alte dobanzi
               30.03.01  Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
               30.03.02  Dobanda datorata trezoreriei statului
               30.03.03  Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din
                         trezoreria statului
               30.03.04  Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in
                         contul trezoreriei statului
               30.03.05  Dobanzi la operatiunile de leasing

  40                    TITLUL IV SUBVENTII
        40.01           Subventii pe produse
        40.02           Subventii pe activitati
        40.03           Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                        tarif
        40.04           Subventii pentru sustinerea transportului feroviar
                        public de calatori
        40.05           Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
        40.06           Actiuni de ecologizare
        40.07           Valorificarea cenusilor de pirita
        40.08           Subventii pentru dobanzi la credite bancare
        40.09           Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a
                        angajatilor
        40.10           Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de
                        munca
        40.11           Prime acordate producatorilor agricoli
        40.12           Subventii pentru completarea primelor de asigurare
                        pentru factorii de risc din agricultura
        40.13           Stimularea exporturilor
        40.14           Sustinerea infrastructurii de transport
        40.15           Sprijinirea producatorilor agricoli
        40.16           Programe de conservare sau de inchidere a minelor
        40.17           Programe de protectie sociala si integrare
                        socioprofesionala a persoanelor cu handicap
        40.18           Protectie sociala in sectorul minier
        40.19           Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca
        40.30           Alte subventii

  50                    TITLUL V FONDURI DE REZERVA
        50.01           Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
        50.02           Fond de interventie la dispozitia Guvernului
        50.04           Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
                        locale

  51                    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
                        PUBLICE
        51.01           Transferuri curente
               51.01.01  Transferuri catre institutii publice
               51.01.02  Finantarea de baza a invatamantului superior
               51.01.03  Actiuni de sanatate
               51.01.04  Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
                         handicap
               51.01.05  Finantarea aeroporturilor de interes local
               51.01.06  Transferuri din Fondul de interventie
               51.01.07  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                         asigurarilor sociale de stat
               51.01.08  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                         asigurarilor pentru somaj
               51.01.09  Transferuri privind contributii de sanatate pentru
                         persoane care satisfac serviciul militar in termen
               51.01.10  Transferuri privind contributii de sanatate pentru
                         persoane care executa pedepse privative de
                         libertate sau arest preventiv
               51.01.11  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
                         national unic de asigurari sociale de sanatate
               51.01.12  Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                         ocrotirii sanatatii
               51.01.13  Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
               51.01.14  Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru
                         finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
               51.01.15  Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de
                         asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
               51.01.16  Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat
                         catre bugetul fondului national unic de asigurari
                         sociale de sanatate
               51.01.17  Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
                         catre bugetul asigurarilor sociale de stat
               51.01.18  Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
                         catre bugetele locale pentru finantarea programelor
                         pentru ocuparea temporara a fortei de munca
               51.01.19  Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
                         catre bugetul fondului national unic de asigurari
                         sociale de sanatate
               51.01.20  Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj
                         catre bugetul asigurarilor sociale de stat
                         reprezentand asigurare pentru accidente de munca si
                         boli profesionale pentru someri pe durata practicii
                         profesionale
               51.01.21  Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat
                         catre bugetul fondului national unic de asigurari
                         sociale de sanatate reprezentand contributia
                         persoanelor aflate in concediu medical din cauza de
                         accident de munca sau boala profesionala
               51.01.22  Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele de
                         utilizare a spectrului
               51.01.23  Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului national
                         unic de asigurari sociale de sanatate din
                         valorificarea creantelor bugetare
               51.01.24  Transferuri din bugetele consiliilor locale si
                         judetene pentru acordarea unor ajutoare catre
                         unitatile administrativ-teritoriale in situatii de
                         extrema dificultate
               51.01.25  Programe pentru sanatate
        51.02           Transferuri de capital
               51.02.01  Finantarea strazilor care se vor amenaja in
                         perimetrele destinate constructiilor de cvartale de
                         locuinte noi
               51.02.02  Finantarea investitiilor finantate partial din
                         imprumuturi externe
               51.02.03  Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea
                         cu apa a satelor
               51.02.04  Programul pentru constructii de locuinte si sali de
                         sport
               51.02.05  Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
                         urbanistice generale si a regulamentelor locale de
                         urbanism
               51.02.06  Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
                         termoficare
               51.02.07  Finantarea studiilor de fezabilitate aferente
                         proiectelor SAPARD
               51.02.08  Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
                         urgenta
               51.02.09  Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
                         seismic al constructiilor existente cu destinatie de
                         locuinta
               51.02.10  Plati in contul creditelor garantate si/sau
                         subimprumutate
               51.02.11  Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

  55                    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
        55.01           A. Transferuri interne
               55.01.01  Restructurarea industriei de aparare
               55.01.02  Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
                         Olimpic Roman
               55.01.03  Programe cu finantare rambursabila
               55.01.04  Fondul de garantare a imprumuturilor acordate
                         intreprinderilor mici si mijlocii
               55.01.05  Programul de realizare a sistemului national
                         antigrindina
               55.01.06  Sprijinirea proprietarilor de paduri
               55.01.07  Programe comunitare
               55.01.08  Programe PHARE si alte programe cu finantare
                         nerambursabila
               55.01.09  Programe ISPA
               55.01.10  Programe SAPARD
               55.01.11  Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
                         post aderare de la Comunitatea Europeana
               55.01.12  Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
               55.01.13  Programe de dezvoltare
               55.01.14  Fond National de Preaderare
               55.01.15  Fond Roman de Dezvoltare Sociala
               55.01.16  Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
                         sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
                         mijlocii
               55.01.17  Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire
                         a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
               55.01.18  Alte transferuri curente interne
        55.02           B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
                        internationale)
               55.02.01  Contributii si cotizatii la organisme internationale
               55.02.02  Cooperare economica internationala
               55.02.04  Alte transferuri curente in strainatate
        55.03           C. Contributia Romaniei la bugetul U.E.
               55.03.01  Contributii din taxe vamale
               55.03.02  Contributii din resursa bazata pe TVA
               55.03.03  Contributii din resursa bazata pe VNB
               55.03.10  Alte contributii

  57                    TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
        57.01           Asigurari sociale
        57.02           Ajutoare sociale
               57.02.01  Ajutoare sociale in numerar
               57.02.02  Ajutoare sociale in natura

  59                    TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
        59.01           Burse
        59.02           Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale
        59.03           Finantarea partidelor politice
        59.04           Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                        minoritatilor nationale altele decat cele care
                        primesc subventii de la bugetul de stat
        59.05           Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
                        combatere a intolerantei
        59.06           Producerea si distribuirea filmelor
        59.07           Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
                        organizatiilor reprezentative ale acestora
        59.08           Programe pentru tineret
        59.09           Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de
                        calamitati naturale in agricultura
        59.10           Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
                        comunitatilor romanesti de pretutindeni
        59.11           Asociatii si fundatii
        59.12           Sustinerea cultelor
        59.13           Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii
                        Ortodoxe Romane din afara granitelor
        59.14           Contributia statului la salarizarea personalului de cult
        59.15           Contributii la salarizarea personalului neclerical
        59.16           Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste
                        hotare
        59.17           Despagubiri civile
        59.18           Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
                        prevenirii si combaterii epizootiilor
        59.19           Indemnizatia de merit
        59.20           Sume destinate finantarii programelor sportive realizate
                        de structurile sportive de drept privat
        59.21           Comenzi de stat pentru carti si publicatii
        59.22           Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
        59.23           Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                        comunismului si al rezistentei Sighet"
        59.24           Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei -
                        Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara

  70                    70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)

  71                    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)
        71.01           Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
               71.01.01  Constructii
               71.01.02  Masini, echipamente si mijloace de transport
               71.01.03  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
               71.01.30  Alte active fixe
        71.02            Stocuri
               71.02.01  Rezerve de stat si de mobilizare

  72                    TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE
        72.01           Active financiare
               72.01.01  Participare la capitalul social al societatilor
                         comerciale

  79                    79. OPERATIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81)

  80                    TITLUL XII IMPRUMUTURI
        80.01           Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin
                        conventii bilaterale si interguvernamentale
        80.02           Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
        80.03           Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau
                        activitati finantate integral din venituri proprii
        80.04           Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj
        80.05           Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea,
                        reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
        80.06           Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
                        activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
                        vederea intretinerii materiale
        80.07           Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor
                        istorice
        80.08           Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare
                        de casa
        80.09           Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si
                        administrate prin agentii de credit
        80.30           Alte imprumuturi

  81                    TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE
        81.01           Rambursari de credite externe
               81.01.01  Rambursari de credite externe contractate de
                         ordonatorii de credite
               81.01.02  Rambursari de credite externe din fondul de garantare
               81.01.05  Rambursari de credite aferente datoriei publice externe
                         locale
               81.01.06  Diferente de curs aferente datoriei publice externe
        81.02           Rambursari de credite interne
               81.02.01  Rambursari de credite interne garantate
               81.02.02  Diferente de curs aferente datoriei publice interne
               81.02.05  Rambursari de credite aferente datoriei publice interne
                         locale

  90                    TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
        91.01           Rezerve
        92.01           Excedent
        93.01           Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

    ANEXA 1

            CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT

 VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              A. VENITURI FISCALE

                              A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL

                              A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
  01.01                       Impozit pe profit
         01.01.01              Impozit pe profit de la agentii economici*)
         01.01.02              Impozit pe profit de la bancile comerciale*)
  02.01                       Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                              capital de la persoane juridice
         02.01.01              Impozit pe veniturile realizate de persoanele
                               juridice nerezidente
         02.01.02              Impozitul pe profit obtinut din activitati
                               comerciale ilicite sau din nerespectarea
                               Legii privind protectia consumatorului
         02.01.03              Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
         02.01.04              Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania
                               ale societatilor comerciale si organizatiilor
                               economice straine
         02.01.05              Impozit pe profitul realizat de persoana fizica
                               dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu
                               genereaza o persoana juridica
         02.01.06              Impozit pe venitul microintreprinderilor
         02.01.07              Impozit pe veniturile microintreprinderilor
                               realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu
                               o persoana juridica, care nu genereaza o persoana
                               juridica
         02.01.50              Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                               capital de la persoane juridice

                              A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
  03.01                       Impozit pe venit
         03.01.01              Impozit pe venituri din activitati independente
         03.01.02              Impozit pe venituri din salarii
         03.01.03              Impozit pe venituri din cedarea folosintei
                               bunurilor
         03.01.04              Impozit pe venituri din dividende
         03.01.05              Impozit pe venituri din dobanzi
         03.01.06              Impozit pe venituri din pensii
         03.01.07              Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de
                               noroc, din premii si din prime in bani si/sau
                               natura
         03.01.09              Impozit pe venituri din transferul titlurilor de
                               valoare
         03.01.10              Impozit pe venituri din operatiuni de
                               vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de
                               contract, precum si orice alte operatiuni
                               similare
         03.01.11              Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor
                               de proprietate intelectuala
         03.01.12              Impozit pe venituri realizate de persoanele
                               fizice nerezidente
         03.01.13              Impozit pe venituri din activitati agricole
         03.01.14              Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de
                               bunuri in regim de consignatie si din activitati
                               desfasurate pe baza unui contract de agent,
                               comision sau mandat comercial
         03.01.15              Impozit pe veniturile din activitatile de
                               expertiza contabila, tehnica judiciara si
                               extrajudiciara
         03.01.16              Impozit pe venituri din activitati desfasurate in
                               baza contractelor/conventiilor civile incheiate
                               potrivit Codului civil
         03.01.17              Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor
                               publici              - Restante anii anteriori -
         03.01.18              Impozitul pe veniturile din transferul
                               proprietatilor imobiliare din patrimoniul
                               personal
         03.01.19              Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor
                               nonprofit (se scad)
         03.01.50              Impozit pe venituri din alte surse
         03.01.60              Regularizari
  04.01                       Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se
                              scad)
         04.01.01              Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

                              ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL
  05.01                       Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                              capital de la persoane fizice
         05.01.50              Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                               capital

                              A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
                              - Restante anii anteriori -
  06.01                       Impozit pe salarii - total
         06.01.01              Impozit pe salarii   - Restante anii anteriori -

                              A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
  07.01                        Impozite si taxe pe proprietate
         07.01.02              Impozit pe terenuri
                  07.01.02.03   Impozit pe terenul din extravilan*)
         07.01.03              Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
                               activitatea notariala si alte taxe de timbru
                               - La bugetul de stat = Restante anii anteriori -

                              A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
  10.01                       Taxa pe valoarea adaugata
         10.01.01              Taxa pe valoarea adaugata incasata*)
                  10.01.01.01   TVA incasata pentru operatiuni interne*)
                  10.01.01.02   TVA incasata pentru importurile de bunuri*)
         10.01.02              TVA restituita (se scade)*)
                  10.01.02.01   Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.*)
                  10.01.02.02   Restituiri pentru tari terte care au tranzactii
                                cu Romania*)
                  10.01.02.03   Alte restituiri*)
         10.01.03              Dobanzi si penalitati de intarziere aferente
                               TVA*)
  11.01                       Sume defalcate din TVA (se scad)
         11.01.01              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
                               la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti
                               (se scad)
         11.01.02              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
                               la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si
                               sectoarelor Municipiului Bucuresti (se scad)
         11.01.03              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru subventionarea energiei termice livrate
                               populatiei (se scad)
         11.01.04              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru sistemele centralizate de producere si
                               distributie a energiei termice (se scad)
         11.01.05              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru drumuri (se scad)
         11.01.06              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
  12.01                       Alte impozite si taxe generale pe bunuri si
                              servicii
         12.01.01              Impozit pe titeiul din productia interna si
                               gazele naturale
         12.01.02              Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
                               electrice si termice - Restante anii anteriori -
         12.01.03              Cote aplicate asupra veniturilor realizate in
                               domeniul aviatiei civile
         12.01.04              Taxa de timbru social asupra valorii
                               automobilelor noi din import
         12.01.05              Taxe de autorizare pentru comercializarea
                               alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din
                               tutun si a cafelei
         12.01.06              Cote din taxe de scolarizare
         12.01.50              Alte impozite si taxe generale pe cifra de
                               afaceri, vanzari si valoare adaugata
  14.01                       Accize*)
         14.01.01              Accize incasate din vanzarea uleiurilor
                               minerale*)
         14.01.02              Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate
                               si bauturi alcoolice*)
         14.01.03              Accize incasate din vanzarea produselor din
                               tutun*)
         14.01.04              Accize incasate din vanzarea de cafea*)
         14.01.05              Accize incasate din vanzarea altor produse*)
         14.01.06              Accize incasate din vanzarea energiei electrice
                               din productia interna*)
         14.01.07              Accize incasate din vanzarea autoturismelor din
                               productia interna*)
         14.01.08              Accize incasate din vanzarea aparatelor de aer
                               conditionat*)
         14.01.11              Accize incasate in vama din importul uleiurilor
                               minerale*)
         14.01.12              Accize incasate in vama din importul de alcool,
                               distilate si bauturi alcoolice*)
         14.01.13              Accize incasate in vama din importul de produse
                               din tutun*)
         14.01.14              Accize incasate in vama din importul de cafea*)
         14.01.15              Accize incasate in vama din importul energiei
                               electrice
         14.01.16              Accize incasate in vama din importul altor
                               produse*)
         14.01.17              Accize incasate in vama din importul
                               autoturismelor*)
         14.01.18              Accize incasate in vama din importul aparatelor
                               de aer conditionat*)
         14.01.50              Accize de restituit/de compensat*)
  15.01                       Taxe pe servicii specifice
         15.01.02              Venituri cu destinatie speciala din cota unica
                               asupra carburantilor auto livrati la intern de
                               producatori precum si pentru carburantii auto
                               consumati de acestia si asupra carburantilor auto
                               importati (Restante anii anteriori)
         15.01.50              Alte taxe pe servicii specifice
  16.01                       Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                              utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
                              activitati
         16.01.01              Taxe pentru jocurile de noroc
         16.01.03              Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
                               autorizatii de functionare
         16.01.04              Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si
                               exploatare a resurselor minerale
         16.01.05              Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii
                               si din publicitatea lor
         16.01.06              Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
         16.01.07              Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru
                               eliberarea autorizatiilor de transport in trafic
                               international
         16.01.50              Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                               utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
                               activitati

                              A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE
                              INTERNATIONALE
  17.01                       Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile
                              internationale
         17.01.01              Taxe vamale de la persoane juridice
                  17.01.01.01   Taxe vamale de la persoane juridice pentru
                                importurile din Uniunea Europeana*)
                  17.01.01.02   Taxe vamale de la persoane juridice pentru
                                restul importurilor*)
                  17.01.01.03   Dobanzi si penalitati de intarziere aferente
                                taxelor vamale de la persoane juridice*)
         17.01.02              Taxe vamale si alte venituri de la persoane
                               fizice
         17.01.03              Venituri cu destinatie speciala din comisionul
                               pentru servicii vamale
         17.01.50              Alte taxe pe tranzactii si comert international

                              A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
  18.01                       Alte impozite si taxe fiscale
         18.01.50              Alte impozite si taxe

                              B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
  20.01                       Contributiile angajatorilor
         20.01.05              Varsaminte de la persoane juridice, pentru
                               persoane cu handicap neincadrate
         20.01.50              Alte contributii pentru asigurari sociale
                               datorate de angajatori (+ restante anii anteriori
                               din contributia agentilor economici pentru
                               persoane cu handicap)
  21.01                       Contributiile asiguratilor
         21.01.01              Contributii de asigurari sociale de stat datorate
                               de asigurati
         21.01.50              Alte contributii pentru asigurari sociale
                               datorate de asigurati

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.01                       Venituri din proprietate
         30.01.01              Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,
                               societatilor si companiilor nationale
         30.01.02              Incasari din cota retinuta, conform Codului penal
         30.01.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
         30.01.05              Venituri din concesiuni si inchirieri
         30.01.08              Venituri din dividende
         30.01.50              Alte venituri din proprietate
  31.01                       Venituri din dobanzi
         31.01.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  33.01                       Venituri din prestari de servicii si alte
                              activitati
         33.01.01              Taxe de metrologie
         33.01.02              Taxe consulare
         33.01.03              Venituri din taxe pentru prestatii vamale
         33.01.04              Taxe si tarife pentru analize si servicii
                               efectuate de laboratoare
         33.01.05              Taxe si alte venituri in invatamant
         33.01.06              Venituri din expertiza tehnica judiciara si
                               extrajudiciara
         33.01.07              Venituri realizate cu ocazia participarii la
                               actiuni sub egida organizatiilor internationale
         33.01.08              Venituri din prestari de servicii
         33.01.09              Taxe si alte venituri din protectia mediului
         33.01.23              Venituri din timbrul judiciar
         33.01.25              Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare
                               avansate de stat
         33.01.26              Venituri din despagubiri
         33.01.50              Alte venituri din prestari de servicii si alte
                               activitati
  34.01                       Venituri din taxe administrative, eliberari
                              permise
         34.01.01              Venituri din taxe pentru eliberari de permise si
                               certificate
         34.01.02              Taxe extrajudiciare de timbru - la bugetul de
                               stat restante anii anteriori -
         34.01.50              Alte venituri din taxe administrative, eliberari
                               permise
  35.01                       Amenzi, penalitati si confiscari
         35.01.01              Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
                               potrivit dispozitiilor legale
         35.01.02              Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu
                               intarziere a declaratiei de impozite si taxe
         35.01.03              Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
                               abandonate si alte sume constatate odata cu
                               confiscarea potrivit legii
         35.01.04              Dobanzi si penalitati de intarziere pentru
                               venituri nevarsate la termen
         35.01.50              Alte amenzi, penalitati si confiscari
  36.01                       Diverse venituri
         36.01.01              Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
         36.01.03              Sume din recuperarea debitelor provenite din
                               drepturile necuvenite
         36.01.04              Venituri din producerea riscurilor asigurate
         36.01.05              Varsaminte din veniturile si/sau
                               disponibilitatile institutiilor publice
         36.01.09              Fondul de risc
         36.01.11              Venituri din ajutoare de stat recuperate
         36.01.50              Alte venituri
  37.01                       Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.01.01              Donatii si sponsorizari
         37.01.50              Alte transferuri voluntare

                              II. VENITURI DIN CAPITAL
  39.01                       Venituri din valorificarea unor bunuri
         39.01.01              Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                               institutiilor publice
         39.01.02              Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve
                               de stat si de mobilizare
         39.01.03              Venituri din vanzarea locuintelor construite din
                               fondurile statului
         39.01.06              Venituri obtinute in procesul de stingere a
                               creantelor bugetare
         39.01.50              Alte venituri din valorificarea unor bunuri

                              III. OPERATIUNI FINANCIARE
  40.01                       Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
         40.01.01              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
                               conventii bilaterale si acorduri
                               interguvernamentale
         40.01.02              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               persoanelor care beneficiaza de statutul de
                               refugiat
         40.01.04              Incasari din rambursarea imprumuturilor din
                               fondul de redresare financiara
         40.01.05              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru proiecte de investitii in turism
         40.01.07              Incasari din rambursarea microcreditelor de la
                               persoane fizice si juridice
         40.01.08              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si
                               ROMGAZ
         40.01.09              Incasari de la beneficiarii creditului extern
                               pentru importul de combustibil
         40.01.12              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru finantarea lucrarilor agricole
         40.01.50              Incasari din rambursarea altor imprumuturi
                               acordate

                              IV. SUBVENTII
  44.01                       Donatii din strainatate
         44.01.01              Donatii din strainatate
                  44.01.01.01   Curente*)
                  44.01.01.02   De capital*)
         44.01.02              De la guverne straine
                  44.01.02.01   Curente*)
                  44.01.02.02   De capital*)
         44.01.03              De la alte administratii
                  44.01.03.01   Curente*)
                  44.01.03.02   De capital*)
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 1

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.01                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.01                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.01.01              Autoritati executive si legislative
                  51.01.01.01   Administratia prezidentiala
                  51.01.01.02   Autoritati legislative
                  51.01.01.03   Autoritati executive
                  51.01.01.04   Alte organe ale autoritatilor publice
         51.01.02              Servicii publice descentralizate
         51.01.03              Contributia la bugetul UE si cofinantarea
                               fondurilor primite de la Uniunea Europeana
  53.01                       Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
         53.01.01              Cercetare fundamentala (de baza)
         53.01.02              Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
                               generale
  54.01                       Alte servicii publice generale
         54.01.01              Programe de informare si prezentare a imaginii
                               Romaniei
         54.01.02              Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
         54.01.03              Fond de interventie la dispozitia Guvernului
         54.01.04              Fondul National de Preaderare
         54.01.50              Alte servicii publice generale
  55.01                       Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
  56.01                       Transferuri cu caracter general intre diferite
                              nivele ale administratiei
         56.01.01              Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                               locale, finantate partial din imprumuturi externe
         56.01.02              Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                               asigurarilor sociale de stat
         56.01.03              Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                               asigurarilor pentru somaj
         56.01.04              Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                               fondului de asigurari sociale de sanatate
         56.01.05              Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                               locale din Fondul de Interventie

  59.01                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  60.01                       Aparare
         60.01.01              Administratie centrala
         60.01.02              Aparare nationala
         60.01.03              Ajutor militar extern
         60.01.04              Aparare civila (protectie civila militara)
         60.01.25              Cercetare si dezvoltare pentru aparare
         60.01.50              Alte cheltuieli in domeniul apararii
  61.01                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.01.01              Administratia centrala
         61.01.02              Servicii publice descentralizate
         61.01.03              Ordine publica
                  61.01.03.01   Politie
                  61.01.03.02   Jandarmerie
                  61.01.03.03   Paza si supravegherea frontierei
         61.01.04              Siguranta nationala
         61.01.05              Protectie civila si protectie contra incendiilor
         61.01.06              Autoritati judecatoresti
         61.01.07              Penitenciare
         61.01.08              Protectie civila
         61.01.25              Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
                               siguranta nationala
         61.01.50              Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
                               sigurantei nationale

  64.01                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.01                       Invatamant
         65.01.01              Administratie centrala
         65.01.02              Servicii publice descentralizate
         65.01.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.01.03.01   Invatamant prescolar
                  65.01.03.02   Invatamant primar
         65.01.04               Invatamant secundar
                  65.01.04.01   Invatamant secundar inferior
                  65.01.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.01.04.03   Invatamant profesional
         65.01.05              Invatamant postliceal
         65.01.06              Invatamant superior
                  65.01.06.01   Invatamant universitar
                  65.01.06.02   Invatamant postuniversitar
         65.01.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.01.07.01   Centre de specializare, perfectionare,
                                calificare si recalificare
                  65.01.07.02   Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
                  65.01.07.03   Case de copii
                  65.01.07.04   Invatamant special
         65.01.11              Servicii auxiliare pentru educatie
                  65.01.11.03   Internate si cantine pentru elevi
                  65.01.11.04   Camine si cantine pentru studenti
                  65.01.11.30   Alte servicii auxiliare
         65.01.25              Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
         65.01.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  66.01                       Sanatate
         66.01.01              Administratia centrala
         66.01.02              Servicii publice descentralizate
         66.01.04              Servicii medicale in ambulator
                  66.01.04.02   Asistenta medicala pentru specialitati clinice
                  66.01.04.05   Asistenta medicala in centre medicale
                                multifunctionale
                  66.01.04.50   Alte servicii medicale ambulatorii
         66.01.05              Servicii de urgenta prespitalicesti si transport
                               sanitar
         66.01.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.01.06.01   Spitale generale
                  66.01.06.04   Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
                  66.01.06.05   Maternitati
                  66.01.06.06   Sanatorii balneare si de recuperare
                  66.01.06.07   Centre medicale cu paturi
                  66.01.06.50   Alte unitati sanitare cu paturi
         66.01.08              Servicii de sanatate publica
         66.01.09              Hematologie si securitate transfuzionala
         66.01.10              Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala
                               in sanatate
         66.01.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.01.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.01                       Cultura, recreere si religie
         67.01.01              Administratie centrala
         67.01.02              Servicii publice descentralizate
         67.01.03              Servicii culturale
                  67.01.03.01   Biblioteci publice nationale
                  67.01.03.03   Muzee
                  67.01.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.01.03.11   Edituri
                  67.01.03.12   Consolidarea si restaurarea monumentelor
                                istorice
                  67.01.03.13   Imprumuturi acordate pentru protejarea
                                monumentelor istorice
                  67.01.03.14   Centre culturale
                  67.01.03.15   Gradini botanice
                  67.01.03.16   Targuri, saloane si expozitii de carte si de
                                publicatii culturale
                  67.01.03.30   Alte servicii culturale
         67.01.04              Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
         67.01.05              Servicii recreative si sportive
                  67.01.05.01   Sport
                  67.01.05.02   Tineret
         67.01.06              Servicii religioase
         67.01.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii,
                               recreerii si religiei
         67.01.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
                               religiei
  68.01                       Asigurari si asistenta sociala
         68.01.01              Administratie centrala
         68.01.02              Servicii publice descentralizate
         68.01.03              Pensii si ajutoare pentru batranete
         68.01.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.01.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  68.01.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         68.01.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.01.08              Ajutoare la trecerea in rezerva
         68.01.09              Ajutoare pentru urmasi
         68.01.10              Ajutoare pentru locuinte
         68.01.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.01.15.01   Ajutor social
                  68.01.15.03   Centre de primire si cazare a persoanelor
                                solicitante a statutului de refugiat
                  68.01.15.04   Servicii sociale
                  68.01.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         68.01.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor
                               si asistentei sociale
         68.01.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale

                              Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.01                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.01.01              Administratie centrala
         70.01.02              Servicii publice descentralizate
         70.01.03              Locuinte
                  70.01.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
                  70.01.03.30   Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
         70.01.05              Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
                  70.01.05.02   Amenajari hidrotehnice
         70.01.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii publice
         70.01.50              Alte servicii in domeniile locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii comunale
  74.01                       Protectia mediului
         74.01.01              Administratie centrala
         74.01.02              Servicii publice descentralizate
         74.01.03              Reducerea si controlul poluarii
         74.01.04              Protectia biosferei si a mediului natural
         74.01.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
         74.01.50              Alte servicii in domeniul protectiei mediului

  79.01                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.01                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.01.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.01.01.01   Administratie centrala
                  80.01.01.02   Servicii publice descentralizate
                  80.01.01.03   Meteorologie
                  80.01.01.04   Educatia si protectia consumatorului
                  80.01.01.05   Sistemul national antigrindina
                  80.01.01.06   Prevenire si combatere inundatii si gheturi
                  80.01.01.07   Stimularea exportului
                  80.01.01.08   Cooperare economica internationala
                  80.01.01.09   Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
                  80.01.01.10   Programe de dezvoltare regionala si sociala
                  80.01.01.11   Rezerve de stat si de mobilizare
                  80.01.01.30   Alte cheltuieli pentru actiuni generale
                                economice si comerciale
         80.01.02              Actiuni generale de munca
                  80.01.02.04   Masuri active pentru combaterea somajului
                  80.01.02.30   Alte actiuni generale de munca
  81.01                       Combustibili si energie
         81.01.01               Administratie centrala
         81.01.02               Carbune si alti combustibili minerali solizi
         81.01.03               Petrol si gaze naturale
         81.01.04               Combustibil nuclear
         81.01.05               Energie electrica
         81.01.07               Alti combustibili
         81.01.50               Alte cheltuieli privind combustibili si energia
  82.01                       Industria extractiva, prelucratoare si constructii
         82.01.01              Industria extractiva a resurselor minerale altele
                               decat combustibilii minerali
         82.01.02              Industria prelucratoare
         82.01.50              Alte cheltuieli in domeniul industriei
  83.01                       Agricultura, silvicultura, piscicultura si
                              vanatoare
         83.01.01             Administratie centrala
         83.01.02             Servicii publice descentralizate
         83.01.03             Agricultura
                  83.01.03.01   Amendare soluri acide si alcaline
                  83.01.03.02   Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                                combaterea eroziunii solului
                  83.01.03.03   Protectia plantelor si carantina fitosanitara
                  83.01.03.04   Programe pentru sprijinirea producatorilor
                                agricoli
                  83.01.03.05   Reproductia si selectia animalelor
                  83.01.03.30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
         83.01.04              Silvicultura
         83.01.05              Piscicultura si vanatoare
         83.01.50              Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
                               silviculturii, pisciculturii si vanatorii
  84.01                       Transporturi
         84.01.01              Administratie centrala
         84.01.03              Transport rutier
                  84.01.03.01   Drumuri si poduri
                  84.01.03.02   Transport in comun
         84.01.04              Transport feroviar
                  84.01.04.01   Transport pe calea ferata
                  84.01.04.02   Transport cu metroul
         84.01.05              Transport pe apa
         84.01.06              Transport aerian
                  84.01.06.01   Aeroporturi
                  84.01.06.02   Aviatia civila
                  84.01.06.03   Zboruri speciale
                  84.01.06.05   Alte actiuni in domeniul aviatiei civile
         84.01.07              Conducte si alte sisteme de transport
         84.01.50              Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
  85.01                       Comunicatii
         85.01.01              Comunicatii
  86.01                       Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
         86.01.01              Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor
                               generale economice, comerciale si de munca
         86.01.02              Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
                               silviculturii, pisciculturii si vanatorii
         86.01.03              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               combustibilului si energiei
         86.01.04              Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
                               extractive, prelucratoare si constructiilor
         86.01.05              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               transporturilor
         86.01.06              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               comunicatiilor
         86.01.07              Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
  87.01                       Alte actiuni economice
         87.01.01              Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
         87.01.04              Turism
         87.01.05              Proiecte de dezvoltare multifunctionale

  96.01                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  97.01                       Rezerve
  98.01                       Excedent
  99.01                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru
efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005

    ANEXA 2

             CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE

    Venituri
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              A. VENITURI FISCALE

                              A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL

                              A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
  01.02                       Impozit pe profit
         01.02.01              Impozit pe profit de la agentii economici*)

                              A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
  04.02                       Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
         04.02.01              Cote defalcate din impozitul pe venit
         04.02.04              Sume alocate de consiliul judetean pentru
                               echilibrarea bugetelor locale

                              ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
                              CAPITAL
  05.02                       Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                              capital de la persoane fizice
         05.02.50              Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
                               capital

                              A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -
                              Restante anii anteriori -
  06.02                       Impozit pe salarii - total
         06.02.02              Cote defalcate din impozitul pe salarii -
                               Restante anii anteriori -

                              A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
  07.02                       Impozite si taxe pe proprietate
         07.02.01              Impozit pe cladiri
                  07.02.01.01   Impozit pe cladiri de la persoane fizice*)
                  07.02.01.02   Impozit pe cladiri de la persoane juridice*)
         07.02.02              Impozit pe terenuri
                  07.02.02.01   Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
                  07.02.02.02   Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
         07.02.03              Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
                               activitatea notariala si alte taxe de timbru
         07.02.50              Alte impozite si taxe pe proprietate

                              A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
  11.02                       Sume defalcate din TVA
         11.02.01              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
                               la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti
         11.02.02              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
                               la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si
                               sectoarelor Municipiului Bucuresti
         11.02.03              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru subventionarea energiei termice livrate
                               populatiei
         11.02.04              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru sistemele centralizate de producere si
                               distributie a energiei termice
         11.02.05              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru drumuri
         11.02.06              Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
                               pentru echilibrarea bugetelor locale
  12.02                       Alte impozite si taxe generale pe bunuri si
                              servicii
         12.02.07              Taxe hoteliere
  15.02                       Taxe pe servicii specifice
         15.02.01              Impozit pe spectacole
         15.02.50              Alte taxe pe servicii specifice
  16.02                       Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                              utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
                              activitati
         16.02.02              Taxa asupra mijloacelor de transport
                  16.02.02.01   Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
                                persoane fizice*)
                  16.02.02.02   Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
                                persoane juridice*)
         16.02.03              Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
                               autorizatii de functionare
         16.02.50              Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                               utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
                               activitati

                              A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
  18.02                       Alte impozite si taxe fiscale
         18.02.50              Alte impozite si taxe

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.02                       Venituri din proprietate
         30.02.01              Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,
                               societatilor si companiilor nationale
         30.02.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
         30.02.05              Venituri din concesiuni si inchirieri
         30.02.08              Venituri din dividende
         30.02.50              Alte venituri din proprietate
  31.02                       Venituri din dobanzi
         31.02.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  33.02                       Venituri din prestari de servicii si alte
                              activitati
         33.02.08              Venituri din prestari de servicii
         33.02.10              Contributia parintilor sau sustinatorilor legali
                               pentru intretinerea copiilor in crese
         33.02.12              Contributia persoanelor beneficiare ale
                               cantinelor de ajutor social
         33.02.24              Taxe din activitati cadastrale si agricultura
         33.02.27              Contributia lunara a parintilor pentru
                               intretinerea copiilor in unitatile de protectie
                               sociala
         33.02.28              Venituri din recuperarea cheltuielilor de
                               judecata, imputatii si despagubiri
         33.02.50              Alte venituri din prestari de servicii si alte
                               activitati
  34.02                       Venituri din taxe administrative, eliberari
                              permise
         34.02.02              Taxe extrajudiciare de timbru
         34.02.50              Alte venituri din taxe administrative, eliberari
                               permise
  35.02                       Amenzi, penalitati si confiscari
         35.02.01              Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
                               potrivit dispozitiilor legale
         35.02.02              Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu
                               intarziere a declaratiei de impozite si taxe
         35.02.03              Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
                               abandonate si alte sume constatate odata cu
                               confiscarea potrivit legii
         35.02.50              Alte amenzi, penalitati si confiscari
  36.02                       Diverse venituri
         36.02.05              Varsaminte din veniturile si/sau
                               disponibilitatile institutiilor publice
         36.02.11              Venituri din ajutoare de stat recuperate
         36.02.50              Alte venituri
  37.02                        Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.02.01              Donatii si sponsorizari
         37.02.50              Alte transferuri voluntare

                              II. VENITURI DIN CAPITAL
  39.02                       Venituri din valorificarea unor bunuri
         39.02.01              Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                               institutiilor publice
         39.02.03              Venituri din vanzarea locuintelor construite din
                               fondurile statului
         39.02.04              Venituri din privatizare
         39.02.07              Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
                               domeniului privat al statului

                              III. OPERATIUNI FINANCIARE
  40.02                       Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
         40.02.06              Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru
                               infiintarea unor institutii si servicii publice
                               de interes local sau a unor activitati finantate
                               integral din venituri proprii
         40.02.07              Incasari din rambursarea microcreditelor de la
                               persoane fizice si juridice
         40.02.10              Imprumuturi temporare din trezoreria statului*)
         40.02.11              Sume din fondul de rulment pentru acoperirea
                               golurilor temporare de casa*)
         40.02.50              Incasari din rambursarea altor imprumuturi
                               acordate

                              IV. SUBVENTII

                              SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
                              PUBLICE
  42.02                       Subventii de la bugetul de stat
                              A. De capital
         42.02.01              Retehnologizarea centralelor termice si electrice
                               de termoficare
         42.02.03              Investitii finantate partial din imprumuturi
                               externe
         42.02.04              Aeroporturi de interes local
         42.02.05              Planuri si regulamente de urbanism
         42.02.06              Strazi care se vor amenaja in perimetrele
                               destinate constructiilor de cvartale de locuinte
                               noi
         42.02.07              Finantarea studiilor de fezabilitate aferente
                               proiectelor SAPARD
         42.02.09              Finantarea programului de pietruire a drumurilor
                               comunale si alimentare cu apa a satelor
         42.02.10              Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
                               seismic al constructiilor existente cu destinatie
                               de locuinta
                              B. Curente
         42.02.21              Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
                               handicap
         42.02.28              Subventii primite din Fondul de Interventie
         42.02.29              Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
  43.02                       Subventii de la alte administratii
         43.02.01              Subventii primite de la bugetele consiliilor
                               judetene pentru protectia copilului
         43.02.04              Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj
                               catre bugetele locale, pentru finantarea
                               programelor pentru ocuparea temporara a fortei de
                               munca
         43.02.07              Subventii primite de la alte bugete locale pentru
                               institutiile de asistenta sociala pentru
                               persoanele cu handicap
         43.02.08              Subventii primite de la bugetele consiliilor
                               locale si judetene pentru ajutoare in situatii de
                               extrema dificultate
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 2

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA

 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.02                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.02                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.02.01              Autoritati executive si legislative
                  51.02.01.03   Autoritati executive
  54.02                       Alte servicii publice generale
         54.02.05              Fond de rezerva bugetara la dispozitia
                               autoritatilor locale
         54.02.06              Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,
                               contractate/garantate de stat
         54.02.07              Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,
                               contractate/garantate de administratiile publice
                               locale
         54.02.10              Servicii publice comunitare de evidenta a
                               persoanelor
         54.02.50              Alte servicii publice generale
  55.02                       Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
  56.02                       Transferuri cu caracter general intre diferite
                              nivele ale administratiei
         56.02.06              Transferuri din bugetele consiliilor judetene
                               pentru finantarea centrelor pentru protectia
                               copilului
         56.02.07              Transferuri din bugetele locale pentru
                               institutiile de asistenta sociala pentru
                               persoanele cu handicap

  59.02                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  60.02                       Aparare
         60.02.02              Aparare nationala
  61.02                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.02.03              Ordine publica
                  61.02.03.04   Politie comunitara
         61.02.05              Protectie civila si protectia contra incendiilor
                               (protectie civila nonmilitara)

  64.02                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.02                       Invatamant
         65.02.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.02.03.01   Invatamant prescolar
                  65.02.03.02   Invatamant primar
         65.02.04              Invatamant secundar
                  65.02.04.01   Invatamant secundar inferior
                  65.02.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.02.04.03   Invatamant profesional
         65.02.05              Invatamant postliceal
         65.02.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.02.07.04   Invatamant special
         65.02.11              Servicii auxiliare pentru educatie
                  65.02.11.03   Internate si cantine pentru elevi
                  65.02.11.30   Alte servicii auxiliare
         65.02.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  66.02                       Sanatate
         66.02.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.02.06.01   Spitale generale
         66.02.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.02.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.02                       Cultura, recreere si religie
         67.02.03              Servicii culturale
                  67.02.03.02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,
                                municipale
                  67.02.03.03   Muzee
                  67.02.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.02.03.05   Scoli populare de arta si meserii
                  67.02.03.06   Case de cultura
                  67.02.03.07   Camine culturale
                  67.02.03.08   Centre pentru conservarea si promovarea culturii
                                traditionale
                  67.02.03.12   Consolidarea si restaurarea monumentelor
                                istorice
                  67.02.03.30   Alte servicii culturale
         67.02.05              Servicii recreative si sportive
                  67.02.05.01   Sport
                  67.02.05.02   Tineret
                  67.02.05.03   Intretinere gradini publice, parcuri, zone
                                verzi, baze sportive si de agrement
         67.02.06              Servicii religioase
         67.02.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii
                               si religiei
  68.02                       Asigurari si asistenta sociala
         68.02.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.02.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  68.02.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         68.02.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.02.10              Ajutoare pentru locuinte
         68.02.11              Crese
         68.02.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.02.15.01   Ajutor social
                  68.02.15.02   Cantine de ajutor social
         68.02.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale

                              Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.02                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.02.03              Locuinte
                  70.02.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
                  70.02.03.30   Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
         70.02.05              Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
                  70.02.05.01   Alimentare cu apa
                  70.02.05.02   Amenajari hidrotehnice
         70.02.06              Iluminat public si electrificari rurale
         70.02.07              Alimentare cu gaze naturale in localitati
         70.02.50              Alte servicii in domeniile locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii comunale
  74.02                       Protectia mediului
         74.02.05              Salubritate si gestiunea deseurilor
                  74.02.05.01   Salubritate
                  74.02.05.02   Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
         74.02.06              Canalizarea si tratarea apelor reziduale

  79.02                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.02                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.02.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.02.01.06   Prevenire si combatere inundatii si gheturi
                  80.02.01.09   Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
                  80.02.01.10   Programe de dezvoltare regionala si sociala
                  80.02.01.30   Alte cheltuieli pentru actiuni generale
                                economice si comerciale
  81.02                       Combustibili si energie
         81.02.06              Energie termica
         81.02.07              Alti combustibili
         81.02.50              Alte cheltuieli privind combustibili si energia
  83.02                       Agricultura, silvicultura, piscicultura si
                              vanatoare
         83.02.03              Agricultura
                  83.02.03.03   Protectia plantelor si carantina fitosanitara
                  83.02.03.30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
  84.02                       Transporturi
         84.02.03              Transport rutier
                  84.02.03.01   Drumuri si poduri
                  84.02.03.02   Transport in comun
                  84.02.03.03   Strazi
         84.02.06              Transport aerian
                  84.02.06.02   Aviatia civila
         84.02.50              Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
  87.02                       Alte actiuni economice
         87.02.01              Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
         87.02.03              Zone libere
         87.02.04              Turism
         87.02.05              Proiecte de dezvoltare multifunctionale
         87.02.50              Alte actiuni economice

  96.02                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  97.02                       Rezerve
  98.02                       Excedent
  99.02                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.

    ANEXA 3

    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

    Venituri
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
  20.03                       Contributiile angajatorilor
         20.03.01              Contributii de asigurari sociale de stat datorate
                               de angajatori
                  20.03.01.01   Contributii pentru asigurari sociale datorate de
                                angajatori*)
                  20.03.01.02   Contributii pentru asigurari sociale datorate de
                                persoanele aflate in somaj*)
         20.03.04              Contributii de asigurari pentru accidente de
                               munca si boli profesionale datorate de angajatori
                  20.03.04.01   Contributii de asigurare pentru accidente de
                                munca si boli profesionale datorate de
                                angajatori*)
                  20.03.04.02   Contributii de asigurare pentru accidente de
                                munca si boli profesionale pentru someri pe
                                durata practicii profesionale*)
  21.03                       Contributiile asiguratilor
         21.03.01              Contributii de asigurari sociale de stat datorate
                               de asigurati
         21.03.04              Contributia altor persoane asigurate
         21.03.05              Contributii facultative ale asiguratilor
         21.03.06              Contributii de asigurare pentru accidente de
                               munca si boli profesionale datorate de alte
                               persoane fizice care incheie asigurare
         21.03.50              Alte contributii pentru asigurari sociale
                               datorate de asigurati

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.03                       Venituri din proprietate
         30.03.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
         30.03.07              Alte venituri pentru asigurarile de accidente de
                               munca si boli profesionale
         30.03.50              Alte venituri din proprietate

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  33.03                       Venituri din prestari de servicii si alte
                              activitati
         33.03.08              Venituri din prestari de servicii
         33.03.11              Contributia pentru bilete de tratament si odihna
         33.03.50              Alte venituri din prestari de servicii si alte
                               activitati
  36.03                       Diverse venituri
         36.03.50              Alte venituri
  37.03                       Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.03.01              Donatii si sponsorizari
         37.03.50              Alte transferuri voluntare

                              IV. SUBVENTII

                              SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
                              PUBLICE
  42.03                       Subventii de la bugetul de stat
                              B. Curente
         42.03.24              Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale
                               de stat
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 3

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA

 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.03                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  54.03                       Alte servicii publice generale
         54.00.50              Alte servicii publice generale
  55.03                       Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

  64.03                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  68.03                       Asigurari si asistenta sociala
         68.03.03              Pensii si ajutoare pentru batranete
         68.03.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.03.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  68.03.05.01   Asistenta sociala in caz de boli
                  68.03.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         68.03.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.03.09              Ajutoare pentru urmasi
         68.03.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.03.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         68.03.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  68.03.50.02   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
                  68.03.50.03   Alte cheltuieli de administrare fond

| 69.03 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI
        PROFESIONALE
         69.03.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  69.03.05.01   Asistenta sociala in caz de boli
                  69.03.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         69.03.07              Asigurari pentru somaj
         69.03.09              Ajutoare pentru urmasi
         69.03.15              Prevenirea excluderii sociale
                  69.03.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         69.03.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  69.03.50.02   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
                  69.03.50.03   Alte cheltuieli de administrare fond

  96.03                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  97.03                       Rezerve
         97.03.01              Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii
  98.03                       Excedent
         98.04.03              Excedentul sistemului asigurarilor sociale de
                               stat
         98.04.04              Excedentul sistemului de asigurari pentru
                               accidente si boli profesionale
  99.03                       Deficit
         98.04.03              Deficitul sistemului asigurarilor sociale de
                               stat
         98.04.04              Deficitul sistemului de asigurari pentru
                               accidente si boli profesionale
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.

    ANEXA 4

      CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

    VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
  20.04                       Contributiile angajatorilor
         20.04.02              Contributii de asigurari pentru somaj datorate de
                               angajatori
                  20.04.02.01   Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor
                                juridice asimilate angajatorului*)
                  20.04.02.02   Cota din contributii de la agentii economici*)
  21.04                       Contributiile asiguratilor
         21.04.02              Contributii de asigurari pentru somaj datorate de
                               asigurati
                  21.04.02.01   Contributii individuale*)
                  21.04.02.02   Contributii datorate de persoanele care incheie
                                contract de asigurare pentru somaj*)

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.04                       Venituri din proprietate
         30.04.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
  31.04                       Venituri din dobanzi
         31.04.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  36.04                       Diverse venituri
         36.04.50              Alte venituri
  37.04                       Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.04.01              Donatii si sponsorizari
         37.04.50              Alte transferuri voluntare

                              III. OPERATIUNI FINANCIARE
  40.04                       Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
         40.04.03              Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                               pentru infiintarea si dezvoltarea de
                               intreprinderi mici si mijlocii
         40.04.10              Imprumuturi temporare din trezoreria statului*)

                              IV. SUBVENTII

                              SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
                              PUBLICE
  42.04                       Subventii de la bugetul de stat
                              B. Curente
         42.04.25              Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru
                               somaj
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 4

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.04                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  54.04                       Alte servicii publice generale
         54.04.50              Alte servicii publice generale
  55.04                       Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

  64.04                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.04                       Invatamant
         65.04.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.04.07.01   Centre de specializare, perfectionare,
                                calificare si recalificare
         65.04.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  68.04                       Asigurari si asistenta sociala
         68.04.07              Asigurari pentru somaj
         68.04.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.04.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         68.04.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  68.04.50.02   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
                  68.04.50.03   Alte cheltuieli de administrare fond

  79.04                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.04                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.04.02              Actiuni generale de munca
                  80.04.02.04   Masuri active pentru combaterea somajului
                  80.04.02.05   Stimularea crearii de locuri de munca
                  80.04.02.30   Alte actiuni generale de munca

  96.04                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  97.04                       Rezerve
  98.04                       Excedent
  99.04                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei.
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005

    ANEXA 5

    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

     VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
  20.05                       Contributiile angajatorilor
         20.05.03              Contributii de asigurari sociale de sanatate
                               datorate de angajatori
                  20.05.03.01   Contributii de la persoane juridice sau fizice,
                                care angajeaza personal salariat*)
                  20.05.03.02   Contributii pentru asigurari sociale de sanatate
                                datorate de persoanele aflate in somaj*)
                  20.05.03.03   Venituri incasate in urma valorificarii
                                creantelor de catre Autoritatea pentru
                                Valorificarea Activelor Statului*)
  21.05                       Contributiile asiguratilor
         21.05.03              Contributii de asigurari sociale de sanatate
                               datorate de asigurati
                  21.05.03.01   Contributia datorata de persoanele asigurate
                                care au calitatea de angajat*)
                  21.05.03.02   Contributia datorata de alte persoane
                                asigurate*)
         21.05.05              Contributii facultative ale asiguratilor
         21.05.50              Alte contributii pentru asigurari sociale
                               datorate de asigurati

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.05                       Venituri din proprietate
         30.05.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
         30.05.50              Alte venituri din proprietate
  31.05                       Venituri din dobanzi
         31.05.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  36.05                       Diverse venituri
         36.05.50              Alte venituri
  37.05                       Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.05.01              Donatii si sponsorizari
         37.05.50              Alte transferuri voluntare

                              IV. SUBVENTII

                              SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
                              PUBLICE
  42.05                       Subventii de la bugetul de stat
                              B. Curente
         42.05.22              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care satisfac serviciul militar in
                               termen
         42.05.23              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care executa o pedeapsa privativa de
                               libertate sau arest preventiv
         42.05.26              Subventii primite de bugetul fondului national
                               unic de asigurari sociale de sanatate
  43.05                       Subventii de la alte administratii
         43.05.05              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care se afla in concediu medical sau in
                               concediu medical pentru ingrijirea copilului
                               bolnav in varsta de pana la 7 ani
         43.05.06              Contributii de asigurari de sanatate pentru
                               persoane care se afla in concediu medical din
                               cauza de accidente de munca si boli profesionale
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 5

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.05                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  54.05                       Alte servicii publice generale
         54.05.50              Alte servicii publice generale

  64.05                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  66.05                       Sanatate
         66.05.01              Administratia centrala
         66.05.02              Servicii publice descentralizate
         66.05.03              Produse farmaceutice, materiale sanitare
                               specifice si dispozitive medicale
                  66.05.03.01   Medicamente cu si fara contributie personala
                  66.05.03.02   Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
                                utilizate in programele nationale cu scop
                                curativ
                  66.05.03.03   Materiale sanitare specifice utilizate in
                                programele nationale cu scop curativ
                  66.05.03.04   Servicii medicale de hemodializa si dializa
                                peritoneala
                  66.05.03.05   Dispozitive si echipamente medicale
                  66.05.03.06   Alte produse farmaceutice, materiale sanitare
                                specifice si dispozitive
        66.05.04               Servicii medicale in ambulator
                  66.05.04.01   Asistenta medicala primara
                  66.05.04.02   Asistenta medicala pentru specialitati clinice
                  66.05.04.03   Asistenta medicala stomatologica
                  66.05.04.04   Asistenta medicala pentru specialitati
                                paraclinice
                  66.05.04.05   Asistenta medicala in centre medicale
                                multifunctionale
                  66.05.04.06   Servicii medicale acordate in cadrul programelor
                                nationale de sanatate
                  66.05.04.07   Asistenta medicala ambulatorie de recuperare-
                                reabilitare a sanatatii
                  66.05.04.50   Alte servicii medicale ambulatorii
         66.05.05              Servicii de urgenta prespitalicesti si transport
                               sanitar
         66.05.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.05.06.01   Spitale generale
                  66.05.06.02   Spitale de specialitate
                  66.05.06.03   Unitati medico-sociale
                  66.05.06.04   Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
                  66.05.06.05   Maternitati
                  66.05.06.07   Centre medicale cu paturi
                  66.05.06.50   Alte unitati sanitare cu paturi
         66.05.07              Ingrijiri medicale la domiciliu

  96.05                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  97.05                       Rezerve
         97.05.02              Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari
                               de Sanatate
  98.05                       Excedent
  99.05                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005

    ANEXA 6

                 CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE EXTERNE

    CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.06                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.06                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.06.01              Autoritati executive si legislative
                  51.06.01.03   Autoritati executive
         51.06.02              Servicii publice descentralizate
  53.06                       Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare
         53.06.02              Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
                               generale

  59.06                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  60.06                       Aparare
         60.06.02              Aparare nationala
  61.06                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.06.01              Administratia centrala
         61.06.03              Ordine publica
                  61.06.03.01   Politie
                  61.06.03.03   Paza si supravegherea frontierei
         61.06.04              Siguranta nationala
         61.06.05              Protectie civila si paza contra incendiilor
         61.06.06              Autoritati judecatoresti
         61.06.50              Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
                               sigurantei nationale

  64.06                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.06                       Invatamant
         65.06.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.06.03.01   Invatamant prescolar
                  65.06.03.02   Invatamant primar
         65.06.04              Invatamant secundar
                  65.06.04.01   Invatamant secundar inferior
                  65.06.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.06.04.03   Invatamant profesional
         65.06.06              Invatamant superior
                  65.06.06.01   Invatamant universitar
         65.06.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.06.07.04   Invatamant special
         65.06.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  66.06                       Sanatate
         66.06.02              Servicii publice descentralizate
         66.06.05              Servicii de urgenta prespitalicesti si transport
                               sanitar
         66.06.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.06.06.01   Spitale generale
                  66.00.06.05   Maternitati
         66.06.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.06.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.06                       Cultura, recreere si religie
         67.06.03              Servicii culturale
                  67.06.03.02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,
                                municipale
                  67.06.03.03   Muzee
                  67.06.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.06.03.05   Scoli populare de arta si meserii
                  67.06.03.06   Case de cultura
                  67.06.03.07   Camine culturale
                  67.06.03.08   Centre pentru conservarea si promovarea culturii
                                traditionale
                  67.06.03.12   Consolidarea si restaurarea monumentelor
                                istorice
                  67.06.03.14   Centre culturale
                  67.06.03.30   Alte servicii culturale
         67.06.04              Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
         67.06.06              Servicii religioase
         67.06.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
                               religiei
  68.06                       Asigurari si asistenta sociala
         68.06.02              Servicii publice descentralizate
         68.06.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.06.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.06.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.06.15.02   Cantine de ajutor social
                  68.06.15.04   Servicii sociale
                  68.06.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         68.06.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  68.06.50.03   Alte cheltuieli de administrare fond
  69.06                       Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de
                              munca si boli profesionale
         69.06.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  69.06.50.03   Alte cheltuieli de administrare fond

                              Partea a IV-a SERVICII si DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.06                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.06.03              Locuinte
                  70.06.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
                  70.06.03.30   Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
         70.06.05              Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
                  70.06.05.01   Alimentare cu apa
                  70.06.05.02   Amenajari hidrotehnice
         70.06.06              Iluminat public si electrificari rurale
         70.06.07              Alimentare cu gaze naturale in localitati
         70.06.50              Alte servicii in domeniile locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii comunale
  74.06                       Protectia mediului
         74.06.05              Salubritate si gestiunea deseurilor
                  74.06.05.01   Salubritate
                  74.06.05.02   Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
         74.06.06              Canalizarea si tratarea apelor reziduale

  79.06                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.06                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.06.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.06.01.03   Meteorologie
                  80.06.01.04   Educatia si protectia consumatorului
                  80.06.01.06   Prevenire si combatere inundatii si gheturi
                  80.06.01.10   Programe de dezvoltare regionala si sociala
         80.06.02              Actiuni generale de munca
                  80.06.02.04   Masuri active pentru combaterea somajului
  81.06                        Combustibili si energie
         81.06.01               Administratie centrala
         81.06.02               Carbune si alti combustibili minerali solizi
         81.06.04               Combustibil nuclear
         81.06.05               Energie electrica
         81.06.06               Energie termica
         81.06.07               Alti combustibili
         81.06.50               Alte cheltuieli privind combustibili si energia
  83.06                       Agricultura, silvicultura, piscicultura si
                              vanatoare
         83.06.03              Agricultura
                  83.06.03.02   Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                                combaterea eroziunii solului
  84.06                       Transporturi
         84.06.01              Administratie centrala
         84.06.03              Transport rutier
                  84.06.03.01   Drumuri si poduri
                  84.06.03.02   Transport in comun
                  84.06.03.03   Strazi
         84.06.04              Transport feroviar
                  84.06.04.01   Transport pe calea ferata
                  84.06.04.02   Transport cu metroul
         84.06.05              Transport pe apa
         84.06.06              Transport aerian
                  84.06.06.01   Aeroporturi
                  84.06.06.02   Aviatia civila
         84.06.07              Conducte si alte sisteme de transport
         84.06.50              Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
  85.06                       Comunicatii
         85.06.01              Comunicatii
  87.06                       Alte actiuni economice
         87.06.01              Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
         87.06.50              Alte actiuni economice

  96.06                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  99.06                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005

    ANEXA 7

                 CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE INTERNE

    CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.07                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.07                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.07.01              Autoritati executive si legislative

  59.07                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  61.07                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.07.04              Siguranta nationala

  64.07                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.07                       Invatamant
         65.07.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.07.03.01   Invatamant prescolar
                  65.07.03.02   Invatamant primar
         65.07.04              Invatamant secundar
                  65.07.04.01   Invatamant secundar inferior
                  65.07.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.07.04.03   Invatamant profesional
         65.07.05              Invatamant postliceal
         65.07.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.07.07.04   Invatamant special
         65.07.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  66.07                       Sanatate
         66.07.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.07.06.01   Spitale generale
         66.07.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.07.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.07                       Cultura, recreere si religie
         67.07.03              Servicii culturale
                  67.07.03.02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,
                                municipale
                  67.07.03.03   Muzee
                  67.07.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.07.03.05   Scoli populare de arta si meserii
                  67.07.03.06   Case de cultura
                  67.07.03.07   Camine culturale
                  67.07.03.08   Centre pentru conservarea si promovarea culturii
                                traditionale
                  67.07.03.12   Consolidarea si restaurarea monumentelor
                                istorice
                  67.07.03.30   Alte servicii culturale
         67.07.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
                               religiei
  68.07                       Asigurari si asistenta sociala
         68.07.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.07.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.07.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.07.15.02   Cantine de ajutor social
                  68.07.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale

                              Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.07                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.07.03              Locuinte
                  70.07.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
                  70.07.03.30   Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
         70.07.05              Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
                  70.07.05.01   Alimentare cu apa
                  70.07.05.02   Amenajari hidrotehnice
         70.07.06              Iluminat public si electrificari rurale
         70.07.07              Alimentare cu gaze naturale in localitati
  74.07                       Protectia mediului
         74.07.05              Salubritate si gestiunea deseurilor
                  74.07.05.01   Salubritate
                  74.07.05.02   Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
         74.07.06              Canalizarea si tratarea apelor reziduale

  79.07                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.07                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.07.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.07.01.06   Prevenire si combatere inundatii si gheturi
  84.07                       Transporturi
        84.07.03               Transport rutier
                  84.07.03.01   Drumuri si poduri
                  84.07.03.03   Strazi
        84.07.06               Transport aerian
                  84.07.06.02   Aviatia civila

  96.07                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  99.07                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005

    ANEXA 8

    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

    VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  31.08                       Venituri din dobanzi
         31.08.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  36.08                       Diverse venituri
         36.08.50              Alte venituri
  37.08                       Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.08.01              Donatii si sponsorizari
         37.08.50              Alte transferuri voluntare

                              IV. SUBVENTII
  44.08                       Donatii din strainatate
         44.08.01              Donatii din strainatate
                  44.08.01.01   Curente*)
                  44.08.01.02   De capital*)
         44.08.02              De la guverne straine
                  44.08.02.01   Curente*)
                  44.08.02.02   De capital*)
         44.08.03              De la alte administratii
                  44.08.03.01   Curente*)
                  44.08.03.02   De capital*)
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 8

    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

    CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.08                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.08                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.08.01              Autoritati executive si legislative
                  51.08.01.01   Administratia prezidentiala
                  51.08.01.02   Autoritati legislative
                  51.08.01.03   Autoritati executive
                  51.08.01.04   Alte organe ale autoritatilor publice
         51.08.02              Servicii publice descentralizate
  53.08                       Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare
         53.08.01              Cercetare fundamentala (de baza)
         53.08.02              Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
                               generale
  54.08                       Alte servicii publice generale
         54.08.10              Servicii publice comunitare de evidenta a
                               persoanelor
         54.08.50              Alte servicii publice generale

  59.08                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  60.08                       Aparare
         60.08.01              Administratie centrala
         60.08.02              Aparare nationala
         60.08.03              Ajutor militar extern
         60.08.25              Cercetare si dezvoltare pentru aparare
         60.08.50              Alte cheltuieli in domeniul apararii
  61.08                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.08.01              Administratia centrala
         61.08.02              Servicii publice descentralizate
         61.08.03              Ordine publica
                  61.08.03.01   Politie
                  61.08.03.02   Jandarmerie
                  61.08.03.03   Paza si supravegherea frontierei
                  61.08.03.04   Politie comunitara
         61.08.04              Siguranta nationala
         61.08.05              Servicii de protectie contra incendiilor
         61.08.06              Autoritati judecatoresti
         61.08.07              Penitenciare
         61.08.50              Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
                               sigurantei nationale

  64.08                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.08                       Invatamant
         65.08.01              Administratie centrala
         65.08.02              Servicii publice descentralizate
         65.08.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.08.03.01   Invatamant prescolar
                  65.08.03.02   Invatamant primar
         65.08.04              Invatamant secundar
                  65.08.04.01   Invatamant secundar inferior
                  65.08.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.08.04.03   Invatamant profesional
         65.08.05              Invatamant postliceal
         65.08.06              Invatamant superior
                  65.08.06.01   Invatamant universitar
         65.08.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.08.07.01   Centre de specializare, perfectionare,
                                calificare si recalificare
                  65.08.07.03   Case de copii
                  65.08.07.04   Invatamant special
         65.08.11              Servicii auxiliare pentru educatie
                  65.08.11.03   Internate si cantine pentru elevi
                  65.08.11.04   Camine si cantine pentru studenti
                  65.08.11.30   Alte servicii auxiliare
         65.08.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  66.08                       Sanatate
         66.08.01              Administratia centrala
         66.08.02              Servicii publice descentralizate
         66.08.04              Servicii medicale in ambulator
                  66.08.04.02   Asistenta medicala pentru specialitati clinice
                  66.08.04.05   Asistenta medicala in centre medicale
                                multifunctionale
                  66.08.04.50   Alte servicii medicale ambulatorii
         66.08.05              Servicii de urgenta prespitalicesti si transport
                               sanitar
         66.08.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.08.06.01   Spitale generale
                  66.08.06.06   Sanatorii balneare si de recuperare
                  66.08.06.07   Centre medicale cu paturi
                  66.08.06.50   Alte unitati sanitare cu paturi
         66.08.08              Servicii de sanatate publica
         66.08.09              Hematologie si securitate transfuzionala
         66.08.10              Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala
                               in sanatate
         66.08.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.08.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.08                       Cultura, recreere si religie
         67.08.01              Administratie centrala
         67.08.02              Servicii publice descentralizate
         67.08.03              Servicii culturale
                  67.08.03.01   Biblioteci publice nationale
                  67.08.03.02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,
                                municipale
                  67.08.03.03   Muzee
                  67.08.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.08.03.05   Scoli populare de arta si meserii
                  67.08.03.06   Case de cultura
                  67.08.03.07   Camine culturale
                  67.08.03.08   Centre pentru conservarea si promovarea culturii
                                traditionale
                  67.08.03.12   Consolidarea si restaurarea monumentelor
                                istorice
                  67.08.03.14   Centre culturale
                  67.08.03.30   Alte servicii culturale
         67.08.04              Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
         67.08.05              Servicii recreative si sportive
                  67.08.05.01   Sport
                  67.08.05.02   Tineret
                  67.08.05.03   Intretinere gradini publice, parcuri, zone
                                verzi, baze sportive si de agrement
         67.08.06              Servicii religioase
         67.08.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
                               religiei
  68.08                       Asigurari si asistenta sociala
         68.08.01              Administratie centrala
         68.08.02              Servicii publice descentralizate
         68.08.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.08.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  68.08.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         68.08.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.08.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.08.15.01   Ajutor social
                  68.08.15.02   Cantine de ajutor social
                  68.08.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale
         68.08.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  68.08.50.01   Rezerva de stat

                              Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.08                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.08.01              Administratie centrala
         70.08.03              Locuinte
                  70.08.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
                  70.08.03.30   Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
         70.08.04              Servicii si dezvoltare publica
         70.08.05              Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
                  70.08.05.01   Alimentare cu apa
                  70.08.05.02   Amenajari hidrotehnice
         70.08.06              Iluminat public si electrificari rurale
         70.08.07              Alimentare cu gaze naturale in localitati
         70.08.50              Alte servicii in domeniile locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii comunale
  74.08                       Protectia mediului
         74.08.01              Administratie centrala
         74.08.02              Servicii publice descentralizate
         74.08.03              Reducerea si controlul poluarii
         74.08.04              Protectia biosferei si a mediului natural
         74.08.05              Salubritate si gestiunea deseurilor
                  74.08.05.01   Salubritate
                  74.08.05.02   Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
         74.08.06              Canalizarea si tratarea apelor reziduale
         74.08.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
         74.08.50              Alte servicii in domeniul protectiei mediului

  79.08                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.08                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.08.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.08.01.01   Administratie centrala
                  80.08.01.02   Servicii publice descentralizate
                  80.08.01.03   Meteorologie
                  80.08.01.04   Educatia si protectia consumatorului
                  80.08.01.06   Prevenire si combatere inundatii si gheturi
                  80.08.01.09   Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
                  80.08.01.10   Programe de dezvoltare regionala si sociala
                  80.08.01.30   Alte cheltuieli pentru actiuni generale
                                economice si comerciale
  81.08                       Combustibili si energie
         81.08.01              Administratie centrala
         81.08.04              Combustibil nuclear
         81.08.05              Energie electrica
         81.08.06              Energie termica
         81.08.07              Alti combustibili
         81.08.50              Alte cheltuieli privind combustibili si energia
  82.08                       Industria extractiva, prelucratoare si constructii
         82.08.01              Industria extractiva a resurselor minerale altele
                               decat combustibilii minerali
         82.08.02              Industria prelucratoare
         82.08.50              Alte cheltuieli in domeniul industriei
  83.08                       Agricultura, silvicultura, piscicultura si
                              vanatoare
         83.08.01              Administratie centrala
         83.08.02              Servicii publice descentralizate
         83.08.03              Agricultura
                  83.08.03.01   Amendare soluri acide si alcaline
                  83.08.03.02   Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                                combaterea eroziunii solului
                  83.08.03.03   Protectia plantelor si carantina fitosanitara
                  83.08.03.04   Programe pentru sprijinirea producatorilor
                                agricoli
                  83.08.03.05   Reproductia si selectia animalelor
                  83.08.03.30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
         83.08.04              Silvicultura
         83.08.05              Piscicultura si vanatoare
         83.08.50              Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
                               silviculturii, pisciculturii si vanatorii
  84.08                       Transporturi
         84.08.01              Administratie centrala
         84.08.03              Transport rutier
                  84.08.03.01   Drumuri si poduri
                  84.08.03.02   Transport in comun
                  84.08.03.03   Strazi
         84.08.04              Transport feroviar
                  84.08.04.01   Transport pe calea ferata
                  84.08.04.02   Transport cu metroul
         84.08.05              Transport pe apa
         84.08.06              Transport aerian
                  84.08.06.01   Aeroporturi
                  84.08.06.02   Aviatia civila
                  84.08.06.05   Alte actiuni in domeniul aviatiei civile
         84.08.07              Conducte si alte sisteme de transport
         84.08.50              Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
  85.08                       Comunicatii
         85.08.01              Comunicatii
  86.08                       Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
         86.08.01              Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor
                               generale economice, comerciale si de munca
         86.08.02              Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
                               silviculturii, pisciculturii si vanatorii
         86.08.03              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               combustibilului si energiei
         86.08.04              Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
                               extractive, prelucratoare si constructiilor
         86.08.05              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               transporturilor
         86.08.06              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               comunicatiilor
         86.08.07              Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
  87.08                       Alte actiuni economice
         87.08.01              Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
         87.08.03              Zone libere
         87.08.04              Turism

  96.08                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  98.08                       Excedent
  99.08                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru
efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.

    ANEXA 9

        CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

    VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.09                       Venituri din proprietate
         30.09.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
  31.09                       Venituri din dobanzi
         31.09.01              Venituri din dobanzi aferente trezoreriei
                               statului de la alte bugete
         31.09.02              Venituri din dobanzi aferente trezoreriei
                               statului de la alte sectoare
         31.09.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  35.09                       Amenzi, penalitati si confiscari
         35.09.04              Dobanzi si penalitati de intarziere pentru
                               venituri nevarsate la termen
         35.09.50              Alte amenzi, penalitati si confiscari
  36.09                       Diverse venituri
         36.09.50              Alte venituri
________________________________________________________________________________

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.09                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.09                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.09.01              Autoritati executive si legislative
                  51.09.01.03   Autoritati executive
  55.09                       Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

  96.09                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  98.09                       Excedent
  99.09                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005

    ANEXA 10

    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

    VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              A. VENITURI FISCALE

                              A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
  12.10                       Alte impozite si taxe generale pe bunuri si
                              servicii
         12.10.08              Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul
                               comunicatiilor electronice
         12.10.50              Alte impozite si taxe generale pe cifra de
                               afaceri, vanzari si valoare adaugata
  14.10                       Accize*)
         14.10.02              Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate
                               si bauturi alcoolice*)
         14.10.03              Accize incasate din vanzarea produselor din
                               tutun*)
         14.10.12              Accize incasate in vama din importul de alcool,
                               distilate si bauturi alcoolice*)
         14.10.13              Accize incasate in vama din importul de produse
                               din tutun*)
  15.10                       Taxe pe servicii specifice
         15.10.01              Impozit pe spectacole
         15.10.50              Alte taxe pe servicii specifice
  16.10                       Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                              utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
                              activitati
         16.10.01              Taxe pentru jocurile de noroc
         16.10.03              Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
                               autorizatii de functionare
         16.10.50              Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
                               utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
                               activitati

                              A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
  18.10                       Alte impozite si taxe fiscale
         18.10.50              Alte impozite si taxe

                              B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
  20.10                       Contributiile angajatorilor
         20.10.03              Contributii de asigurari sociale de sanatate
                               datorate de angajatori

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
  30.10                       Venituri din proprietate
         30.10.01              Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,
                               societatilor si companiilor nationale
         30.10.03              Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
                               anilor precedenti
         30.10.05              Venituri din concesiuni si inchirieri
         30.10.06              Venituri din cota-parte transferata din tarifele
                               de utilizare a spectrului
         30.10.08              Venituri din dividende
         30.10.09              Venituri din utilizarea pasunilor comunale
         30.10.50              Alte venituri din proprietate
  31.10                       Venituri din dobanzi
         31.10.03              Alte venituri din dobanzi

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  33.10                       Venituri din prestari de servicii si alte
                              activitati
         33.10.01              Taxe de metrologie
         33.10.02              Taxe consulare
         33.10.04              Taxe si tarife pentru analize si servicii
                               efectuate de laboratoare
         33.10.05              Taxe si alte venituri in invatamant
         33.10.07              Venituri realizate cu ocazia participarii la
                               actiuni sub egida organizatiilor internationale
         33.10.08              Venituri din prestari de servicii
         33.10.09              Taxe si alte venituri din protectia mediului
         33.10.13              Contributia de intretinere a persoanelor asistate
         33.10.14              Contributia elevilor si studentilor pentru
                               internate, camine si cantine
         33.10.15              Contributia pentru tabere si turism scolar
         33.10.16              Venituri din valorificarea produselor obtinute
                               din activitatea proprie sau anexa
         33.10.17              Venituri din organizarea de cursuri de calificare
                               si conversie profesionala, specializare si
                               perfectionare
         33.10.19              Venituri din serbari si spectacole scolare,
                               manifestari culturale, artistice si sportive
         33.10.20              Venituri din cercetare
         33.10.21              Venituri din contractele incheiate cu casele de
                               asigurari sociale de sanatate
         33.10.50              Alte venituri din prestari de servicii si alte
                               activitati
  34.10                       Venituri din taxe administrative, eliberari
                              permise
         34.10.50              Alte venituri din taxe administrative, eliberari
                               permise
  35.10                       Amenzi, penalitati si confiscari
         35.10.01              Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
                               potrivit dispozitiilor legale
         35.10.50              Alte amenzi, penalitati si confiscari
  36.10                       Diverse venituri
         36.10.04              Venituri din producerea riscurilor asigurate
         36.10.05              Varsaminte din veniturile si/sau
                               disponibilitatile institutiilor publice
         36.10.50              Alte venituri
  37.10                       Transferuri voluntare, altele decat subventiile
         37.10.01              Donatii si sponsorizari
         37.10.50              Alte transferuri voluntare

                              II. VENITURI DIN CAPITAL
  39.10                       Venituri din valorificarea unor bunuri
         39.10.01              Venituri din valorificarea unor bunuri ale
                               institutiilor publice
         39.10.02              Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve
                               de stat si de mobilizare
         39.10.04              Venituri din privatizare
         39.10.05              Incasari din valorificarea activelor bancare
         39.10.06              Venituri obtinute in procesul de stingere a
                               creantelor bugetare
         39.10.50              Alte venituri din valorificarea unor bunuri

                              III. OPERATIUNI FINANCIARE
  40.10                       Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
         40.10.50              Incasari din rambursarea altor imprumuturi
                               acordate

                              IV. SUBVENTII

  43.10                       SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
         43.10.09              Subventii pentru institutii publice
________________________________________________________________________________
    *) Detalierea se face numai in executie

    ANEXA 10

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.10                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.10                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.10.01              Autoritati executive si legislative
                  51.10.01.02   Autoritati legislative
                  51.10.01.03   Autoritati executive
                  51.10.01.04   Alte organe ale autoritatilor publice

  53.10                       CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE-DEZVOLTARE
         53.10.01              Cercetare fundamentala (de baza)
         53.10.02              Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
                               generale
  54.10                       Alte servicii publice generale
         54.10.10              Servicii publice comunitare de evidenta a
                               persoanelor
  55.10                       Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

  59.10                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  60.10                       Aparare
         60.10.02              Aparare nationala
  61.10                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.10.03              Ordine publica
                  61.10.03.01   Politie
                  61.10.03.02   Jandarmerie
                  61.10.03.03   Paza si supravegherea frontierei
         61.10.04              Siguranta nationala
         61.10.05              Protectie civila si protectie contra incendiilor
         61.10.06              Autoritati judecatoresti
         61.10.07              Penitenciare
         61.10.09              Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta
         61.10.50              Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
                               sigurantei nationale

  64.10                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.10                       Invatamant
         65.10.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.10.03.01   Invatamant prescolar
                  65.10.03.02   Invatamant primar
         65.10.04              Invatamant secundar
                  65.10.04.01   Invatamant secundar inferior
                  65.10.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.10.04.03   Invatamant profesional
         65.10.05              Invatamant postliceal
         65.10.06              Invatamant superior
                  65.10.06.01   Invatamant universitar
                  65.10.06.02   Invatamant postuniversitar
         65.10.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.10.07.01   Centre de specializare, perfectionare,
                                calificare si recalificare
                  65.10.07.02   Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
                  65.10.07.03   Case de copii
                  65.10.07.04   Invatamant special
         65.10.11              Servicii auxiliare pentru educatie
                  65.10.11.01   Tabere si turism scolar
                  65.10.11.02   Casa Corpului Didactic
                  65.10.11.03   Internate si cantine pentru elevi
                  65.10.11.04   Camine si cantine pentru studenti
                  65.10.11.30   Alte servicii auxiliare
         65.10.25              Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
         65.10.50              Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
  66.10                       Sanatate
         66.10.02              Servicii publice descentralizate
         66.10.04              Servicii medicale in ambulator
                  66.10.04.02   Asistenta medicala pentru specialitati clinice
                  66.10.04.05   Asistenta medicala in centre medicale
                                multifunctionale
                  66.10.04.50   Alte servicii medicale ambulatorii
         66.10.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.10.06.01   Spitale generale
                  66.10.06.06   Sanatorii balneare si de recuperare
         66.10.09              Hematologie si securitate transfuzionala
         66.10.10              Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala
                               in sanatate
         66.10.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.10.50.01   Activitati de ergoterapie in unitati
                                medico-sanitare
                  66.10.50.02   Policlinici cu plata
                  66.10.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.10                       Cultura, recreere si religie
         67.10.01              Administratie centrala
         67.10.02              Servicii publice descentralizate
         67.10.03              Servicii culturale
                  67.10.03.03   Muzee
                  67.10.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.10.03.05   Scoli populare de arta si meserii
                  67.10.03.06   Case de cultura
                  67.10.03.07   Camine culturale
                  67.10.03.09   Universitati populare
                  67.10.03.10   Presa
                  67.10.03.11   Edituri
                  67.10.03.13   Imprumuturi acordate pentru protejarea
                                monumentelor istorice
                  67.10.03.15   Gradini botanice
                  67.10.03.30   Alte servicii culturale
         67.10.04              Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
         67.10.05              Servicii recreative si sportive
                  67.10.05.01   Sport
         67.10.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii,
                               recreerii si religiei
         67.10.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
                               religiei
  68.10                       Asigurari si asistenta sociala
         68.10.01              Administratie centrala
         68.10.02              Servicii publice descentralizate
         68.10.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.10.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  68.10.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         68.10.11              Crese
         68.10.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor
                               si asistentei sociale
         68.10.50              Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
                               asistentei sociale
                  68.10.50.01   Rezerva de stat

                              Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.10                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.10.02              Servicii publice descentralizate
         70.10.03              Locuinte
                  70.10.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
                  70.10.03.30   Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
         70.10.04              Servicii si dezvoltare publica
         70.10.25              Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii publice
         70.10.50              Alte servicii in domeniile locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii comunale

  79.10                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.10                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.10.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.10.01.30   Alte cheltuieli pentru actiuni generale
                                economice si comerciale
         80.10.02              Actiuni generale de munca
                  80.10.02.01   Protectia muncii
                  80.10.02.02   Pastrarea si completarea carnetelor de munca si
                                alte prestatii
                  80.10.02.03   Eliberarea permiselor de munca
  82.10                       Industria extractiva, prelucratoare si constructii
         82.10.03              Constructii
         82.10.50              Alte cheltuieli in domeniul industriei
  83.10                       Agricultura, silvicultura, piscicultura si
                              vanatoare
                  83.10.03.30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
         83.10.04              Silvicultura
  84.10                       Transporturi
         84.10.03              Transport rutier
                  84.10.03.04   Scoli de conducatori auto
         84.10.06              Transport aerian
                  84.10.06.04   Perfectionarea personalului din aviatia civila
         84.10.50              Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
  85.10                       Comunicatii
         85.10.01              Comunicatii
  86.10                       Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
         86.10.01              Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor
                               generale economice, comerciale si de munca
         86.10.02              Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
                               silviculturii, pisciculturii si vanatorii
         86.10.03              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               combustibilului si energiei
         86.10.04              Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
                               extractive, prelucratoare si constructiilor
         86.10.05              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               transporturilor
         86.10.06              Cercetare si dezvoltare in domeniul
                               comunicatiilor
         86.10.07              Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
  87.10                       Alte actiuni economice
         87.10.50              Alte actiuni economice

  96.10                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  98.10                       Excedent
  99.10                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

    ANEXA 11

    CLASIFICATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETELOR LOCALE

    VENITURI
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL VENITURI

                              I. VENITURI CURENTE

                              C. VENITURI NEFISCALE

                              C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
  36.11                       Diverse venituri
         36.11.06              Taxe speciale
         36.11.07              Amortizare mijloace fixe
         36.11.08              Depozite speciale pentru constructii de locuinte
         36.11.09              Fondul de risc
         36.11.10              Fond de rulment
         36.11.50              Alte venituri
________________________________________________________________________________

    ANEXA 11

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcap. | Paragraf  |            DENUMIREA INDICATORILOR              |
|_______|________|___________|_________________________________________________|
                              TOTAL CHELTUIELI

  50.11                       Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
  51.11                       Autoritati publice si actiuni externe
         51.11.01              Autoritati executive si legislative
                  51.11.01.03   Autoritati executive
  54.11                       Alte servicii publice generale
         54.11.08              Fond de rulment
         54.11.10              Servicii publice comunitare de evidenta a
                               persoanelor
         54.11.50              Alte servicii publice generale

  59.11                       Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                              NATIONALA
  61.11                       Ordine publica si siguranta nationala
         61.11.03              Ordine publica
                  61.11.03.04   Politie comunitara

  64.11                       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  65.11                       Invatamant
         65.11.03              Invatamant prescolar si primar
                  65.11.03.01   Invatamant prescolar
                  65.11.03.02   Invatamant primar
         65.11.04              Invatamant secundar
                  65.11.04.01   Invatamant secundar inferior
                  65.11.04.02   Invatamant secundar superior
                  65.11.04.03   Invatamant profesional
         65.11.05              Invatamant postliceal
         65.11.07              Invatamant nedefinibil prin nivel
                  65.11.07.04   Invatamant special
         65.11.11              Servicii auxiliare pentru educatie
                  65.11.11.03   Internate si cantine pentru elevi
                  65.11.11.30   Alte servicii auxiliare
  66.11                       Sanatate
         66.11.06              Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
                  66.11.06.01   Spitale generale
         66.11.50              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
                  66.11.50.50   Alte institutii si actiuni sanitare
  67.11                       Cultura, recreere si religie
         67.11.03              Servicii culturale
                  67.11.03.02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,
                                municipale
                  67.11.03.03   Muzee
                  67.11.03.04   Institutii publice de spectacole si concerte
                  67.11.03.05   Scoli populare de arta si meserii
                  67.11.03.06   Case de cultura
                  67.11.03.07   Camine culturale
                  67.11.03.08   Centre pentru conservarea si promovarea culturii
                                traditionale
                  67.11.03.12   Consolidarea si restaurarea monumentelor
                                istorice
                  67.11.03.14   Centre culturale
                  67.11.03.30   Alte servicii culturale
         67.11.05              Servicii recreative si sportive
                  67.11.05.01   Sport
                  67.11.05.02   Tineret
                  67.11.05.03   Intretinere gradini publice, parcuri, zone
                                verzi, baze sportive si de agrement
         67.11.06              Servicii religioase
         67.11.50              Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
                               religiei
  68.11                       Asigurari si asistenta sociala
         68.11.04              Asistenta acordata persoanelor in varsta
         68.11.05              Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
                  68.11.05.02   Asistenta sociala in caz de invaliditate
         68.11.06              Asistenta sociala pentru familie si copii
         68.11.15              Prevenirea excluderii sociale
                  68.11.15.01   Ajutor social
                  68.11.15.02   Cantine de ajutor social
                  68.11.15.50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
                                excluderii sociale

  69.11                       Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                              LOCUINTE, MEDIU SI APE
  70.11                       Locuinte, servicii si dezvoltare publica
         70.11.03              Locuinte
                  70.11.03.01   Dezvoltarea sistemului de locuinte
         70.11.05               Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
                  70.11.05.01   Alimentare cu apa
                  70.11.05.02   Amenajari hidrotehnice
         70.11.06              Iluminat public si electrificari rurale
         70.11.07              Alimentare cu gaze naturale in localitati
         70.11.50              Alte servicii in domeniile locuintelor,
                               serviciilor si dezvoltarii comunale
  74.11                       Protectia mediului
         74.11.05              Salubritate si gestiunea deseurilor
                  74.11.05.01   Salubritate
                  74.11.05.02   Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
         74.11.06              Canalizarea si tratarea apelor reziduale

  79.11                       Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
  80.11                       Actiuni generale economice, comerciale si de munca
         80.11.01              Actiuni generale economice si comerciale
                  80.11.01.06   Prevenire si combatere inundatii si gheturi
                  80.11.01.30   Alte cheltuieli pentru actiuni generale
                                economice si comerciale
  83.11                       Agricultura, silvicultura, piscicultura si
                              vanatoare
         83.11.03              Agricultura
                  83.11.03.03   Protectia plantelor si carantina fitosanitara
                  83.11.03.30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
  84.11                       Transporturi
         84.11.03              Transport rutier
                  84.11.03.01   Drumuri si poduri
                  84.11.03.02   Transport in comun
                  84.11.03.03   Strazi
         84.11.06              Transport aerian
                  84.11.06.02   Aviatia civila
         84.11.50              Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
  87.11                       Alte actiuni economice
         87.11.01              Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

  96.11                       Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
  98.11                       Excedent
  99.11                       Deficit
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
    - Clasificatia economica este prevazuta in anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

    ANEXA 2

                                CLASIFICATIA
in profil departamental cuprinzand autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, judetele si municipiul Bucuresti

_______________________________________________________________________________
Cod                 Denumirea ordonatorului principal de credite
_______________________________________________________________________________
    AUTORITATI PUBLICE, MINISTERE SI CELELALTE ORGANE ALE ADMINISTRATIEI
    PUBLICE CENTRALE
  1 Administratia Prezidentiala
  2 Senatul Romaniei
  3 Camera Deputatilor
  4 Inalta Curte de Casatie si Justitie
  5 Curtea Constitutionala
  6 Consiliul Legislativ
  7 Curtea de Conturi
  8 Consiliul Concurentei
  9 Avocatul Poporului
 10 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
 11 Consiliul National al Audiovizualului
 12 Cancelaria Primului-Ministru
 13 Secretariatul General al Guvernului
 14 Ministerul Afacerilor Externe
 15 Ministerul Integrarii Europene
 16 Ministerul Finantelor Publice
 17 Ministerul Justitiei
 18 Ministerul Apararii Nationale
 19 Ministerul Administratiei si Internelor
 20 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
 21 Ministerul Economiei si Comertului
 22 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
 23 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
 24 Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
 25 Ministerul Educatiei si Cercetarii
 26 Ministerul Sanatatii
 27 Ministerul Culturii si Cultelor
 28 Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
 29 Ministerul Public
 30 Departamentul National Anticoruptie
 31 Serviciul Roman de Informatii
 32 Serviciul de Informatii Externe
 33 Serviciul de Protectie si Paza
 34 Serviciul de Telecomunicatii Speciale
 35 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
 36 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
 37 Academia Romana
 38 Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
 39 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
 40 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor
 41 Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
 42 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
 43 Agentia Nationala de Presa ROMPRES
 44 Institutul Cultural Roman
 45 Societatea Romana de Radiodifuziune
 46 Societatea Romana de Televiziune
 47 Consiliul Superior al Magistraturii
 48 Autoritatea Electorala Permanenta
 49 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
 50 Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
    Personal
 65 Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale

    JUDETE SI MUNICIPIUL BUCURESTI

  1 Judetul Alba
  2 Judetul Arad
  3 Judetul Arges
  4 Judetul Bacau
  5 Judetul Bihor
  6 Judetul Bistrita-Nasaud
  7 Judetul Botosani
  8 Judetul Brasov
  9 Judetul Braila
 10 Judetul Buzau
 11 Judetul Caras-Severin
 12 Judetul Calarasi
 13 Judetul Cluj
 14 Judetul Constanta
 15 Judetul Covasna
 16 Judetul Dambovita
 17 Judetul Dolj
 18 Judetul Galati
 19 Judetul Giurgiu
 20 Judetul Gorj
 21 Judetul Harghita
 22 Judetul Hunedoara
 23 Judetul Ialomita
 24 Judetul Iasi
 25 Judetul Ilfov
 26 Judetul Maramures
 27 Judetul Mehedinti
 28 Judetul Mures
 29 Judetul Neamt
 30 Judetul Olt
 31 Judetul Prahova
 32 Judetul Satu Mare
 33 Judetul Salaj
 34 Judetul Sibiu
 35 Judetul Suceava
 36 Judetul Teleorman
 37 Judetul Timis
 38 Judetul Tulcea
 39 Judetul Vaslui
 40 Judetul Valcea
 41 Judetul Vrancea
 42 Municipiul Bucuresti
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 3

    CLASIFICATIA IN PROFIL DEPARTAMENTAL A AUTORITATILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

 ________________________________________________________________________
|Cod|                              Denumire                              |
|___|____________________________________________________________________|
   1 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
   2 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania
   3 Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate
   4 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
   5 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale
   6 Agentia Nationala pentru Locuinte
   7 Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare
   8 Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii
   9 Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de
     Gospodarie Comunala
  10 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
  11 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
  12 Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
  13 Inspectoratul de Stat in Constructii
  14 Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

                           


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1954/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1954 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1954/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu