Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 19 din 19 martie 2010

pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 30 aprilie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 431 din 23 februarie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 699 din 14 octombrie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Corneliu Ceică

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

LISTA

bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

I. Boli comune mai multor specii de animale

I. Multiple species diseases

1. Antrax

2.  Boala Aujeszky

3.  Boala limbii albastre/Bluetongue

4.   Brucelozele animalelor - Brucella abortus/Brucella melitensis/Brucella suis

5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de Crimeea Congo

6.  Echinococoza/Hidatidoza

7.  Boala hemoragică epizootică

8.  Encefalomielita ecvină de Est

9.  Febra aftoasă

10.  Pericardita exsudativă infecţioasă

11.  Encefalita japoneză

12.  Leptospirozele

13.  Boala produsă de Cochlioymia hominivorax

14.  Boala produsă de Chrisomia bezziana

15.  Paratuberculoza

16.  Febra Q

17.  Rabia

18.  Febra Văii Rift

19.  Pesta bovină

1. Anthrax

2. Aujeszky' s disease

3. Bluetongue

4.    Animal   brucellosis   -   Brucella   abortus/Brucella melitensis/Brucella suis

5.  Crimean Congo haemorrhagic fever

6. Echinococcosis/Hydatidosis

7. Epizootic haemorrhagic disease

8. Eastern equine encephalomyelitis

9. Foot and mouth disease

10. Heartwater

11. Japanese encephalitis

12. Leptospirosis

13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

14.  Old world screewworm (Chrysomya bezziana)

15. Paratuberculosis

16.  Q fever

17. Rabies

18. Rift Valley fever

19. Rinderpest

20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi

21. Trichineloza

22. Tularemia

23. Stomatita veziculoasă

24. Febra Nilului de Vest

20. Surra (Trypanosoma evansi)

21. Trichinelosys

22. Tularemia

23. Vesicular stomatitis

24. West Nile fever

II. Boli specifice bovinelor

II. Bovine diseases

1. Anaplasmoza

2. Babesioza

3. Campilobacterioza genitală

4. Encefalopatia spongiformă

5. Tuberculoza bovină

6. Diareea virală

7. Pleuropeneumonia contagioasă

8. Leucoza enzootică

9. Septicemia hemoragică

10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă infecţioasă

11. Dermatoza nodulară virotică

12. Teilerioza

13. Trichomonoza

14. Tripanosomiaza

1. Bovine anaplasmosis

2. Bovine babesiosis

3. Bovine genital campylobacteriosis

4. Bovine spongiform encephalopathy

5. Bovine tuberculosis

6. Bovine viral diarrhea

7. Contagious bovine pleuropneumonia

8. Enzootic bovine leucosis

9. Haemorrhagic septicemia

10 Infectious   bovine   rhinotracheitis/infectious   pustular

vulvovaginitis

11. Lumpky skin disease

12. Theileriosis

13. Trichomonosis

14. Trypanosomosis

III. Boli specifice ovinelor şi caprinelor

III. Sheep and goat diseases

1. Artrita/Encefalita caprinelor

2. Agalaxia contagioasă

3. Pleuropeneumonia contagioasă a caprinelor

4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină

5. Maedi Visna

6. Boala de Nairobi a ovinelor

7. Epididimita berbecilor

8. Pesta micilor rumegătoare

9. Salmonelozele

10. Scrapie

11. Variola ovină şi caprină

1. Caprine arthritis/encephalitis

2. Contagious agalactia

3. Contagious caprine pleuropneumonia

4. Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis)

5. Maedi-Visna

6. Nairobi sheep disease

7. Ovine epididymitis (Brucella ovis)

8. Pesfe de petits ruminants

9. Salmonellosis (S. abortus ovis)

10. Scrapie

11. Sheep pox and goat pox

IV Boli specifice ecvinelor

IV Equine diseases

1. Pesta africană a calului

2. Metrita contagioasă

3. Durina

4. Encefalomielita ecvină de vest

5. Anemia infecţioasă

6. Influenţa

7. Piroplasmoza

8. Rinopneumonia

9. Arterita virală

10. Morva

11. Encefalita ecvină venezueleană

1. African horse sickness

2. Contagious equine metritis

3. Dourine

4. Western Equine encephalomyelitis

5. Equine infectious anaemia

6. Equine influenza

7. Equine piroplasmosis

8. Equine rhinopneumonitis

9. Equine viral arteritis

10. Glanders

11. Venezuelean equine encephalomyelitis

V Boli specifice suinelor

V. Swine diseases

1. Pesta porcină africană

2. Pesta porcină clasică

3. Encefalita cu virusul Nipah

4. Cisticercoza

5. Sindromul reproductiv şi respirator

6. Boala veziculoasă

7. Gastroenterita transmisibilă

1. African swine fever

2. Classical swine fever

3. Nipah virus encephalitis

4. Porcine cysticercosis

5. Porcine reproductive and respiratory syndrome

6. Swine vesicular disease

7. Transmissible gastroenteritis

VI. Boli specifice păsărilor

VI. Avian diseases

1. Chlamidioza

2. Bronşita infecţioasă

3. Laringotraheita infecţioasă

4. Micoplasmoza produsă de M. gallisepticum

5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae

6. Hepatita virală a raţelor

7. Holera

1. Avian chlamydiosis

2. Avian infectious bronchitis

3. Avian infectious laryngotracheitis

4. Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)

5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae)

6. Duck virus hepatitis

7. Fowl cholera

8. Tifoza

9. Gripa aviară de înaltă şi joasă patogenitate

10. Bursita infectioasă

11. Boala Marek

12. Boala de Newcastle

13. Puloroza

14. Rinotraheita curcilor

8. Fowl typhoid

9. Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic

avian influenza

10. Infectious bursal disease

11. Marek's disease

12. Newcastle disease

13. Pullorum disease

14. Turkey rhinotracheitis

VII. Boli specifice leporidelor

VII. Lagomorph diseases

1. Mixomatoza

2. Boala hemoragică a iepurilor

1. Myxomatosis

2. Rabbit haemorrhagic disease

VIII. Boli specifice albinelor

VIII. Bees diseases

1. Acarioza

2. Loca americană

3. Loca europeană

4. Atacul gândacului mic de stup

5. Tropilelapsoza

6. Varooza

1. Acarapisosis of honey bees

2. American foulbrood of honey bees

3. European foulbrood ofhoney bees

4. Small hive beetle infestation

5. Tropilaelaps infestation of honey bees

6. Varroosis of honey bees

IX. Bolile specifice peştilor

IX. Fish diseases

1. Necroza hematopoietică epizootică

2. Necroza hematopoietică infectioasă (NHI)

3. Viremia de primăvară a crapului

4. Septicemia hemoragică virală la salmonide

5. Anemia infectioasă a somonului

6. Sindromul epizootic ulcerativ

7. Girodactiloza - infestaţia cu Gyrodactylus salaris

8. Boala iridovirală a plăticii roşii de mare

9. Virusul herpetic al crapului koi

1. Epizootie haematopoietic necrosis

2. Infectious haematopoietic necrosis

3. Spring viraemia of carp

4. Viral haemorrhagic septicaemia

5. Infectious salmon anaemia

6. Epizootie ulcerative syndrome

7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

8. Red sea bream iridoviral disease

9. Infection with Herpes virus of the koi carp

X. Bolile specifice crustaceelor

X. Crustacean diseases

1. Sindromul Taura

2. Boala petelor albe

3. Boala capului galben

4. Necroza epizootică hematopoietică

5. Infecţia cu Aphanomyces astaci

6. Mionecroza infectioasă

7. Boala cozii albe

1. Taura syndrome

2. White spot disease

3. Yellow head disease

4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci)

6. Infectious myonecrosis

7. White tail disease

XI. Bolile specifice moluştelor

XI. Mollusc diseases

1. Bonamioza - infecţia cu Bonamia ostreae

2. Bonamioza - infecţia cu Bonamia exitiosa

3. Marteilioza - infecţia cu Marteilia refringens

4. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus marinus

5. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus olseni

6. Infecţia cu Xenohaliotis californiensis

7. Infecţia cu Herpes virus

8. Infecţia cu Microcytos mackini

1. Infection with Bonamia ostreae

2. Infection with Bonamia exitiosa

3. Infection with Marteilia refringens

4. Infection with Perkinsus marinus

5. Infection with Perkinsus olseni

6. Infection with Xenohaliotis californiensis

7. Infection with Herpes virus

8. Infection with Microcytos mackini

XII. Bolile specifice amfibienilor

XII. Amphibians diseases

1. Infecţia cu Batrachochytrium dendrobatidis

2. Infecţia cu Ranavirus

1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

2. Infection with Ranavirus

XIII. Alte boli

XIII. Other diseases

1. Variola cămilelor

2. Leishmanioza

1. Camei pox

2. Leishmaniosis


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 19/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 19 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu