Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 19 din 19 martie 2010

pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 30 aprilie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 431 din 23 februarie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 699 din 14 octombrie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Corneliu Ceică

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

LISTA

bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

I. Boli comune mai multor specii de animale

I. Multiple species diseases

1. Antrax

2.  Boala Aujeszky

3.  Boala limbii albastre/Bluetongue

4.   Brucelozele animalelor - Brucella abortus/Brucella melitensis/Brucella suis

5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de Crimeea Congo

6.  Echinococoza/Hidatidoza

7.  Boala hemoragică epizootică

8.  Encefalomielita ecvină de Est

9.  Febra aftoasă

10.  Pericardita exsudativă infecţioasă

11.  Encefalita japoneză

12.  Leptospirozele

13.  Boala produsă de Cochlioymia hominivorax

14.  Boala produsă de Chrisomia bezziana

15.  Paratuberculoza

16.  Febra Q

17.  Rabia

18.  Febra Văii Rift

19.  Pesta bovină

1. Anthrax

2. Aujeszky' s disease

3. Bluetongue

4.    Animal   brucellosis   -   Brucella   abortus/Brucella melitensis/Brucella suis

5.  Crimean Congo haemorrhagic fever

6. Echinococcosis/Hydatidosis

7. Epizootic haemorrhagic disease

8. Eastern equine encephalomyelitis

9. Foot and mouth disease

10. Heartwater

11. Japanese encephalitis

12. Leptospirosis

13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

14.  Old world screewworm (Chrysomya bezziana)

15. Paratuberculosis

16.  Q fever

17. Rabies

18. Rift Valley fever

19. Rinderpest

20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi

21. Trichineloza

22. Tularemia

23. Stomatita veziculoasă

24. Febra Nilului de Vest

20. Surra (Trypanosoma evansi)

21. Trichinelosys

22. Tularemia

23. Vesicular stomatitis

24. West Nile fever

II. Boli specifice bovinelor

II. Bovine diseases

1. Anaplasmoza

2. Babesioza

3. Campilobacterioza genitală

4. Encefalopatia spongiformă

5. Tuberculoza bovină

6. Diareea virală

7. Pleuropeneumonia contagioasă

8. Leucoza enzootică

9. Septicemia hemoragică

10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă infecţioasă

11. Dermatoza nodulară virotică

12. Teilerioza

13. Trichomonoza

14. Tripanosomiaza

1. Bovine anaplasmosis

2. Bovine babesiosis

3. Bovine genital campylobacteriosis

4. Bovine spongiform encephalopathy

5. Bovine tuberculosis

6. Bovine viral diarrhea

7. Contagious bovine pleuropneumonia

8. Enzootic bovine leucosis

9. Haemorrhagic septicemia

10 Infectious   bovine   rhinotracheitis/infectious   pustular

vulvovaginitis

11. Lumpky skin disease

12. Theileriosis

13. Trichomonosis

14. Trypanosomosis

III. Boli specifice ovinelor şi caprinelor

III. Sheep and goat diseases

1. Artrita/Encefalita caprinelor

2. Agalaxia contagioasă

3. Pleuropeneumonia contagioasă a caprinelor

4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină

5. Maedi Visna

6. Boala de Nairobi a ovinelor

7. Epididimita berbecilor

8. Pesta micilor rumegătoare

9. Salmonelozele

10. Scrapie

11. Variola ovină şi caprină

1. Caprine arthritis/encephalitis

2. Contagious agalactia

3. Contagious caprine pleuropneumonia

4. Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis)

5. Maedi-Visna

6. Nairobi sheep disease

7. Ovine epididymitis (Brucella ovis)

8. Pesfe de petits ruminants

9. Salmonellosis (S. abortus ovis)

10. Scrapie

11. Sheep pox and goat pox

IV Boli specifice ecvinelor

IV Equine diseases

1. Pesta africană a calului

2. Metrita contagioasă

3. Durina

4. Encefalomielita ecvină de vest

5. Anemia infecţioasă

6. Influenţa

7. Piroplasmoza

8. Rinopneumonia

9. Arterita virală

10. Morva

11. Encefalita ecvină venezueleană

1. African horse sickness

2. Contagious equine metritis

3. Dourine

4. Western Equine encephalomyelitis

5. Equine infectious anaemia

6. Equine influenza

7. Equine piroplasmosis

8. Equine rhinopneumonitis

9. Equine viral arteritis

10. Glanders

11. Venezuelean equine encephalomyelitis

V Boli specifice suinelor

V. Swine diseases

1. Pesta porcină africană

2. Pesta porcină clasică

3. Encefalita cu virusul Nipah

4. Cisticercoza

5. Sindromul reproductiv şi respirator

6. Boala veziculoasă

7. Gastroenterita transmisibilă

1. African swine fever

2. Classical swine fever

3. Nipah virus encephalitis

4. Porcine cysticercosis

5. Porcine reproductive and respiratory syndrome

6. Swine vesicular disease

7. Transmissible gastroenteritis

VI. Boli specifice păsărilor

VI. Avian diseases

1. Chlamidioza

2. Bronşita infecţioasă

3. Laringotraheita infecţioasă

4. Micoplasmoza produsă de M. gallisepticum

5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae

6. Hepatita virală a raţelor

7. Holera

1. Avian chlamydiosis

2. Avian infectious bronchitis

3. Avian infectious laryngotracheitis

4. Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)

5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae)

6. Duck virus hepatitis

7. Fowl cholera

8. Tifoza

9. Gripa aviară de înaltă şi joasă patogenitate

10. Bursita infectioasă

11. Boala Marek

12. Boala de Newcastle

13. Puloroza

14. Rinotraheita curcilor

8. Fowl typhoid

9. Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic

avian influenza

10. Infectious bursal disease

11. Marek's disease

12. Newcastle disease

13. Pullorum disease

14. Turkey rhinotracheitis

VII. Boli specifice leporidelor

VII. Lagomorph diseases

1. Mixomatoza

2. Boala hemoragică a iepurilor

1. Myxomatosis

2. Rabbit haemorrhagic disease

VIII. Boli specifice albinelor

VIII. Bees diseases

1. Acarioza

2. Loca americană

3. Loca europeană

4. Atacul gândacului mic de stup

5. Tropilelapsoza

6. Varooza

1. Acarapisosis of honey bees

2. American foulbrood of honey bees

3. European foulbrood ofhoney bees

4. Small hive beetle infestation

5. Tropilaelaps infestation of honey bees

6. Varroosis of honey bees

IX. Bolile specifice peştilor

IX. Fish diseases

1. Necroza hematopoietică epizootică

2. Necroza hematopoietică infectioasă (NHI)

3. Viremia de primăvară a crapului

4. Septicemia hemoragică virală la salmonide

5. Anemia infectioasă a somonului

6. Sindromul epizootic ulcerativ

7. Girodactiloza - infestaţia cu Gyrodactylus salaris

8. Boala iridovirală a plăticii roşii de mare

9. Virusul herpetic al crapului koi

1. Epizootie haematopoietic necrosis

2. Infectious haematopoietic necrosis

3. Spring viraemia of carp

4. Viral haemorrhagic septicaemia

5. Infectious salmon anaemia

6. Epizootie ulcerative syndrome

7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

8. Red sea bream iridoviral disease

9. Infection with Herpes virus of the koi carp

X. Bolile specifice crustaceelor

X. Crustacean diseases

1. Sindromul Taura

2. Boala petelor albe

3. Boala capului galben

4. Necroza epizootică hematopoietică

5. Infecţia cu Aphanomyces astaci

6. Mionecroza infectioasă

7. Boala cozii albe

1. Taura syndrome

2. White spot disease

3. Yellow head disease

4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci)

6. Infectious myonecrosis

7. White tail disease

XI. Bolile specifice moluştelor

XI. Mollusc diseases

1. Bonamioza - infecţia cu Bonamia ostreae

2. Bonamioza - infecţia cu Bonamia exitiosa

3. Marteilioza - infecţia cu Marteilia refringens

4. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus marinus

5. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus olseni

6. Infecţia cu Xenohaliotis californiensis

7. Infecţia cu Herpes virus

8. Infecţia cu Microcytos mackini

1. Infection with Bonamia ostreae

2. Infection with Bonamia exitiosa

3. Infection with Marteilia refringens

4. Infection with Perkinsus marinus

5. Infection with Perkinsus olseni

6. Infection with Xenohaliotis californiensis

7. Infection with Herpes virus

8. Infection with Microcytos mackini

XII. Bolile specifice amfibienilor

XII. Amphibians diseases

1. Infecţia cu Batrachochytrium dendrobatidis

2. Infecţia cu Ranavirus

1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

2. Infection with Ranavirus

XIII. Alte boli

XIII. Other diseases

1. Variola cămilelor

2. Leishmanioza

1. Camei pox

2. Leishmaniosis


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 19/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 19 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu