Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 185/153 din 19 martie 2002

pentru aprobarea Normelor privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 185 din 19 martie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 153 din 11 aprilie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 19 aprilie 2002

    Ministrul sanatatii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. DB 2.955 din 19 martie 2002 si Referatul Directiei standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 171.212 din 4 aprilie 2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu Directia standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                NORME
privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare

    Art. 1
    (1) Prezentele norme se aplica solventilor de extractie utilizati sau destinati producerii alimentelor sau a ingredientelor alimentare.
    Normele nu se aplica solventilor de extractie utilizati in producerea aditivilor alimentari, vitaminelor si a altor aditivi nutritionali, cu exceptia cazului in care astfel de aditivi alimentari, vitamine sau alti aditivi nutritionali sunt enumerati in anexa.
    Prin utilizarea aditivilor alimentari, a vitaminelor sau a altor aditivi nutritionali nu trebuie sa rezulte alimente cu continut de reziduuri de solventi de extractie ce ating niveluri periculoase pentru sanatatea publica.
    (2) In sensul prezentelor norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) solvent reprezinta orice substanta utilizata pentru dizolvarea unui aliment sau a oricarui component din acesta, inclusiv a oricarui contaminant prezent in sau pe acest aliment;
    b) solvent de extractie reprezinta solventul care este utilizat in procesul de extractie in timpul prelucrarii materiilor prime, a alimentelor sau a componentelor ori a ingredientelor acestor produse si care este inlaturat, dar care poate determina involuntar si inevitabil, din punct de vedere tehnic, prezenta reziduurilor sau a derivatilor in aliment ori in ingredientul alimentar.
    Art. 2
    (1) Se autorizeaza utilizarea ca solventi de extractie la fabricarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare substantele si materialele enumerate in lista cuprinsa in anexa la prezentele norme, cu respectarea conditiilor de utilizare si cu incadrarea in limitele maxime de reziduuri precizate in aceasta.
    Nu se poate interzice, restrictiona sau obstructiona comercializarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare, in cazul in care solventii de extractie utilizati sau reziduurile lor sunt in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (2) Cu exceptia celor specificate in anexa, nu se autorizeaza utilizarea altor substante sau materiale ca solventi de extractie si nici extinderea conditiilor de utilizare sau a nivelului admis al reziduurilor solventilor de extractie mentionati in anexa la prezentele norme.
    (3) Apa, la care se pot adauga substante care regleaza aciditatea sau alcalinitatea, precum si alte substante alimentare care au proprietati de solventi si etanolul sunt autorizate ca solventi de extractie la fabricarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare.
    Art. 3
    Substantele si materialele prevazute ca solventi de extractie in anexa la prezentele norme trebuie sa se incadreze in urmatoarele criterii de puritate:
    a) nu contin o cantitate periculoasa din punct de vedere toxic din nici un element sau substanta;
    b) contin maximum 1 mg/kg arsen sau maximum 1 mg/kg plumb, sub rezerva unor exceptii prevazute la criteriile specifice de puritate.
    Art. 4
    In cazul in care, ca urmare a obtinerii unor informatii noi sau reevaluarii informatiilor existente, se constata ca:
    a) prezenta uneia dintre substantele enumerate sau limitele maxime prevazute;
    b) utilizarea unui solvent de extractie
constituie un pericol pentru sanatatea publica, desi sunt respectate conditiile prevazute in prezentele norme, atunci aplicarea prezentelor norme se suspenda temporar sau se limiteaza.
    Art. 5
    (1) Se interzice comercializarea substantelor mentionate in anexa la prezentele norme si destinate utilizarii ca solventi de extractie in alimente, daca ambalajele, recipientele sau etichetele nu au inscrise urmatoarele informatii obligatorii, lizibile, usor de identificat si intr-un mod care nu permite stergerea:
    a) denumirea comerciala conform anexei;
    b) o mentiune clara indicand ca materialul este de o calitate corespunzatoare pentru utilizarea in extractia alimentelor sau a ingredientelor alimentare;
    c) o referire prin care se poate identifica partida sau lotul respectiv;
    d) denumirea sau denumirea comerciala si adresa producatorului ori a ambalatorului sau distribuitorului din Romania;
    e) cantitatea neta exprimata in unitati de volum;
    f) daca este necesar, conditiile speciale de depozitare si conditiile de utilizare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), informatiile specificate la lit. c), d), e) si f) ale alineatului respectiv pot aparea numai pe documentele comerciale referitoare la partida sau lotul respectiv care se furnizeaza o data cu livrarea sau anterior livrarii.
    (3) Mentiunile prevazute in prezentul articol se inscriu in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora in alte limbi.
    Art. 6
    Anexa face parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                               LISTA
cuprinzand solventii de extractie care pot fi utilizati in timpul prelucrarii materiilor prime, alimentelor, componentelor sau ingredientelor alimentare

    PARTEA I
    Solventii de extractie care se utilizeaza in conformitate cu buna practica de fabricare pentru toate utilizarile*1)
__________________________________________________________________________
                            Denumirea
__________________________________________________________________________
                       Propan
                       Butan
                       Acetat de etil
                       Etanol
                       Dioxid de carbon
                       Acetona*2)
                       Protoxid de azot
__________________________________________________________________________
    *1) Se considera ca un solvent de extractie este utilizat in conformitate cu buna practica de fabricare, daca utilizarea sa duce numai la prezenta reziduurilor sau a derivatilor in cantitati inevitabile din punct de vedere tehnic si nu prezinta nici un pericol pentru sanatatea umana.
    *2) Se interzice utilizarea acetonei la rafinarea uleiului din turta de masline.

    PARTEA a II-a
    Solventii de extractie pentru care sunt specificate conditiile de utilizare
________________________________________________________________________________
                    Conditiile de utilizare                 Limitele maxime de
     Denumirea         (descrierea sumara                   reziduu in alimentul
                         a extractiei)                      sau ingredientul
                                                            alimentar extras
________________________________________________________________________________
Hexan*1)            Producerea sau fractionarea grasimilor  1 mg/kg in grasime
                    si uleiurilor si producerea untului     sau ulei ori unt de
                    de cacao                                cacao
                    Prepararea produselor proteice si a     10 mg/kg in
                    fainurilor degresate                    alimentul ce contine
                                                            produse proteice si
                                                            fainuri degresate
                                                            30 mg/kg in
                                                            produsele de soia
                                                            asa cum au fost
                                                            vandute
                                                            consumatorului final
                    Prepararea germenilor de cereale        5 mg/kg in germenii
                    degresati                               de cereale degresati
Acetat de metil     Decofeinizarea sau inlaturarea          20 mg/kg in cafea
                    substantelor iritante si amare din      sau ceai
                    cafea si ceai
                    Producerea zaharului din melase         1 mg/kg in zahar
Etilmetilcetona*2)  Fractionarea grasimilor si uleiurilor   5 mg/kg in grasime
                                                            sau ulei
                    Decofeinizarea sau inlaturarea          20 mg/kg in cafea
                    substantelor iritante si amare din      sau ceai
                    cafea si ceai
Diclormetan         Decofeinizarea sau inlaturarea          2 mg/kg in cafea
                    substantelor iritante si amare din      prajita si
                    cafea si ceai                           5 mg/kg in ceai
Metanol             Toate utilizarile                       10 mg/kg
Propanol-2
________________________________________________________________________________
    *1) Hexanul reprezinta produsul comercial care consta in esenta in hidrocarburi acrilice saturate ce contin 6 atomi de carbon si distileaza intre 64 grade C si 70 grade C. Se interzice utilizarea combinata a hexanului si etilmetilcetonei.
    *2) Prezenta n-hexanului in solvent nu depaseste 50 mg/kg. Acest solvent nu poate fi utilizat in combinatie cu hexanul.

    PARTEA a III-a
    Solventii de extractie pentru care nu sunt specificate conditiile de utilizare
_______________________________________________________________________________
                           Limitele maxime de reziduu din aliment, provenite
      Denumirea          din utilizarea solventilor de extractie la pregatirea
                              aromelor din materiale aromatizante naturale
_______________________________________________________________________________
Eter dietilic                               2 mg/kg
Hexan*1)                                    1 mg/kg
Acetat de metil                             1 mg/kg
Butanol-1                                   1 mg/kg
Butanol-2                                   1 mg/kg
Etilmetilcetona*1)                          1 mg/kg
Diclormetan                                 0,02 mg/kg
Propanol-1                                  1 mg/kg
Ciclohexan                                  1 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluoroetan                     0,02 mg/kg
_______________________________________________________________________________
    *1) Se interzice utilizarea combinata a celor doi solventi.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 185/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 185 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu