E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 185/153 din 19 martie 2002

pentru aprobarea Normelor privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 185 din 19 martie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 153 din 11 aprilie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 19 aprilie 2002

    Ministrul sanatatii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. DB 2.955 din 19 martie 2002 si Referatul Directiei standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 171.212 din 4 aprilie 2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu Directia standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                NORME
privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare

    Art. 1
    (1) Prezentele norme se aplica solventilor de extractie utilizati sau destinati producerii alimentelor sau a ingredientelor alimentare.
    Normele nu se aplica solventilor de extractie utilizati in producerea aditivilor alimentari, vitaminelor si a altor aditivi nutritionali, cu exceptia cazului in care astfel de aditivi alimentari, vitamine sau alti aditivi nutritionali sunt enumerati in anexa.
    Prin utilizarea aditivilor alimentari, a vitaminelor sau a altor aditivi nutritionali nu trebuie sa rezulte alimente cu continut de reziduuri de solventi de extractie ce ating niveluri periculoase pentru sanatatea publica.
    (2) In sensul prezentelor norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) solvent reprezinta orice substanta utilizata pentru dizolvarea unui aliment sau a oricarui component din acesta, inclusiv a oricarui contaminant prezent in sau pe acest aliment;
    b) solvent de extractie reprezinta solventul care este utilizat in procesul de extractie in timpul prelucrarii materiilor prime, a alimentelor sau a componentelor ori a ingredientelor acestor produse si care este inlaturat, dar care poate determina involuntar si inevitabil, din punct de vedere tehnic, prezenta reziduurilor sau a derivatilor in aliment ori in ingredientul alimentar.
    Art. 2
    (1) Se autorizeaza utilizarea ca solventi de extractie la fabricarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare substantele si materialele enumerate in lista cuprinsa in anexa la prezentele norme, cu respectarea conditiilor de utilizare si cu incadrarea in limitele maxime de reziduuri precizate in aceasta.
    Nu se poate interzice, restrictiona sau obstructiona comercializarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare, in cazul in care solventii de extractie utilizati sau reziduurile lor sunt in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (2) Cu exceptia celor specificate in anexa, nu se autorizeaza utilizarea altor substante sau materiale ca solventi de extractie si nici extinderea conditiilor de utilizare sau a nivelului admis al reziduurilor solventilor de extractie mentionati in anexa la prezentele norme.
    (3) Apa, la care se pot adauga substante care regleaza aciditatea sau alcalinitatea, precum si alte substante alimentare care au proprietati de solventi si etanolul sunt autorizate ca solventi de extractie la fabricarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare.
    Art. 3
    Substantele si materialele prevazute ca solventi de extractie in anexa la prezentele norme trebuie sa se incadreze in urmatoarele criterii de puritate:
    a) nu contin o cantitate periculoasa din punct de vedere toxic din nici un element sau substanta;
    b) contin maximum 1 mg/kg arsen sau maximum 1 mg/kg plumb, sub rezerva unor exceptii prevazute la criteriile specifice de puritate.
    Art. 4
    In cazul in care, ca urmare a obtinerii unor informatii noi sau reevaluarii informatiilor existente, se constata ca:
    a) prezenta uneia dintre substantele enumerate sau limitele maxime prevazute;
    b) utilizarea unui solvent de extractie
constituie un pericol pentru sanatatea publica, desi sunt respectate conditiile prevazute in prezentele norme, atunci aplicarea prezentelor norme se suspenda temporar sau se limiteaza.
    Art. 5
    (1) Se interzice comercializarea substantelor mentionate in anexa la prezentele norme si destinate utilizarii ca solventi de extractie in alimente, daca ambalajele, recipientele sau etichetele nu au inscrise urmatoarele informatii obligatorii, lizibile, usor de identificat si intr-un mod care nu permite stergerea:
    a) denumirea comerciala conform anexei;
    b) o mentiune clara indicand ca materialul este de o calitate corespunzatoare pentru utilizarea in extractia alimentelor sau a ingredientelor alimentare;
    c) o referire prin care se poate identifica partida sau lotul respectiv;
    d) denumirea sau denumirea comerciala si adresa producatorului ori a ambalatorului sau distribuitorului din Romania;
    e) cantitatea neta exprimata in unitati de volum;
    f) daca este necesar, conditiile speciale de depozitare si conditiile de utilizare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), informatiile specificate la lit. c), d), e) si f) ale alineatului respectiv pot aparea numai pe documentele comerciale referitoare la partida sau lotul respectiv care se furnizeaza o data cu livrarea sau anterior livrarii.
    (3) Mentiunile prevazute in prezentul articol se inscriu in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora in alte limbi.
    Art. 6
    Anexa face parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                               LISTA
cuprinzand solventii de extractie care pot fi utilizati in timpul prelucrarii materiilor prime, alimentelor, componentelor sau ingredientelor alimentare

    PARTEA I
    Solventii de extractie care se utilizeaza in conformitate cu buna practica de fabricare pentru toate utilizarile*1)
__________________________________________________________________________
                            Denumirea
__________________________________________________________________________
                       Propan
                       Butan
                       Acetat de etil
                       Etanol
                       Dioxid de carbon
                       Acetona*2)
                       Protoxid de azot
__________________________________________________________________________
    *1) Se considera ca un solvent de extractie este utilizat in conformitate cu buna practica de fabricare, daca utilizarea sa duce numai la prezenta reziduurilor sau a derivatilor in cantitati inevitabile din punct de vedere tehnic si nu prezinta nici un pericol pentru sanatatea umana.
    *2) Se interzice utilizarea acetonei la rafinarea uleiului din turta de masline.

    PARTEA a II-a
    Solventii de extractie pentru care sunt specificate conditiile de utilizare
________________________________________________________________________________
                    Conditiile de utilizare                 Limitele maxime de
     Denumirea         (descrierea sumara                   reziduu in alimentul
                         a extractiei)                      sau ingredientul
                                                            alimentar extras
________________________________________________________________________________
Hexan*1)            Producerea sau fractionarea grasimilor  1 mg/kg in grasime
                    si uleiurilor si producerea untului     sau ulei ori unt de
                    de cacao                                cacao
                    Prepararea produselor proteice si a     10 mg/kg in
                    fainurilor degresate                    alimentul ce contine
                                                            produse proteice si
                                                            fainuri degresate
                                                            30 mg/kg in
                                                            produsele de soia
                                                            asa cum au fost
                                                            vandute
                                                            consumatorului final
                    Prepararea germenilor de cereale        5 mg/kg in germenii
                    degresati                               de cereale degresati
Acetat de metil     Decofeinizarea sau inlaturarea          20 mg/kg in cafea
                    substantelor iritante si amare din      sau ceai
                    cafea si ceai
                    Producerea zaharului din melase         1 mg/kg in zahar
Etilmetilcetona*2)  Fractionarea grasimilor si uleiurilor   5 mg/kg in grasime
                                                            sau ulei
                    Decofeinizarea sau inlaturarea          20 mg/kg in cafea
                    substantelor iritante si amare din      sau ceai
                    cafea si ceai
Diclormetan         Decofeinizarea sau inlaturarea          2 mg/kg in cafea
                    substantelor iritante si amare din      prajita si
                    cafea si ceai                           5 mg/kg in ceai
Metanol             Toate utilizarile                       10 mg/kg
Propanol-2
________________________________________________________________________________
    *1) Hexanul reprezinta produsul comercial care consta in esenta in hidrocarburi acrilice saturate ce contin 6 atomi de carbon si distileaza intre 64 grade C si 70 grade C. Se interzice utilizarea combinata a hexanului si etilmetilcetonei.
    *2) Prezenta n-hexanului in solvent nu depaseste 50 mg/kg. Acest solvent nu poate fi utilizat in combinatie cu hexanul.

    PARTEA a III-a
    Solventii de extractie pentru care nu sunt specificate conditiile de utilizare
_______________________________________________________________________________
                           Limitele maxime de reziduu din aliment, provenite
      Denumirea          din utilizarea solventilor de extractie la pregatirea
                              aromelor din materiale aromatizante naturale
_______________________________________________________________________________
Eter dietilic                               2 mg/kg
Hexan*1)                                    1 mg/kg
Acetat de metil                             1 mg/kg
Butanol-1                                   1 mg/kg
Butanol-2                                   1 mg/kg
Etilmetilcetona*1)                          1 mg/kg
Diclormetan                                 0,02 mg/kg
Propanol-1                                  1 mg/kg
Ciclohexan                                  1 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluoroetan                     0,02 mg/kg
_______________________________________________________________________________
    *1) Se interzice utilizarea combinata a celor doi solventi.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 185/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 185 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu