Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 181 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Decont privind accizele" si "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor prevazute in anexa nr. 1:
    a) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
    b) Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod 14.13.01.05.
    (2) Formularele prevazute la alin. (1) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor aferente anului fiscal 2002 si se depun pana la termenele prevazute pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se depun in format hartie, dupa cum urmeaza:
    - pe formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitatile fiscale subordonate;
    - pe formularul editat de contribuabil prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau prin accesarea si descarcarea de pe serverul de web la adresa www.mfinante.ro.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, vor fi insotite de formatul electronic al acestora, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Deconturile in format electronic vor fi transmise pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS. Discheta va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format electronic, se depun la acelasi termen ca si formularele tiparite sau listate, la unitatea fiscala competenta.
    Art. 4
    Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia sa transmita o data cu Decontul privind accizele, respectiv Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, si formatul electronic al acestora, rezultat din folosirea programului de asistenta.
    Art. 5
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 5a), 5b) si 5c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    120                   DECONT                      |        | MFP |        |
                     PRIVIND ACCIZELE                 |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                    Pentru anul ......                |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala: ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR IN SUMA FIXA                            |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea produsului si a grupei de        |Cantitate  | UM |Acciza  |
|                       produse                      |livrata sau|    |datorata|
|                                                    |importata  |    |(lei)   |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| A. Alcool, distilate, bauturi alcoolice            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 1. Alcool etilic, distilate de origine agricola si |           |    |        |
|    bauturi alcoolice distilate                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.1. Alcool etilic                              |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.2. Distilate de origine agricola: distilate   |           |    |        |
|         din cereale, distilat de vin, distilate din|           |    |        |
|         fructe si orice alte distilate de origine  |           |    |        |
|         agricola                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.3. Bauturi alcoolice distilate                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.4. Alte produse destinate industriei          |           |    |        |
|         alimentare sau consumului, care contin     |           |    |        |
|         alcool etilic rafinat                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 2. Vinuri                                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1. Vinuri linistite                           |           |    |        |
|         din care:                                  |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1.1. Vinuri din hibrizi producatori           |           |    |        |
|           directi - H.P.D.                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.2. Vinuri spumoase                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.3. Vinuri speciale                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 3. Bere                                            |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.1. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 100 mii hl si pana la 200 mii hl   |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.2. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 50 mii hl si pana la 100 mii hl    |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.3. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala de pana|           |    |        |
|         la 50 mii hl inclusiv                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 4. Bauturi fermentate, altele decat berea si vinul |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 5. Produse intermediare                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total A                                         |           |    |        |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
    Cod 14.13.01.03

 ______________________________________________________________________________
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| B. Produse din tutun                               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 6. Tigarete*)                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 7. Tigarete si tigari de foi                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 8. Tutun destinat fumatului,                       |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    8.1. Tutun destinat rularii in tigarete         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total B                                         |           |    |        |
|    (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8)                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| C. Uleiuri minerale                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 9. Benzine cu plumb                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 10. Benzine fara plumb                             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 11. Motorine                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 12. Petrol turboreactor                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 13. Alte uleiuri medii si grele, utilizate drept   |           |    |        |
|     combustibil pentru incalzit,                   |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     13.1. Pacura                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 14. Gaze petroliere lichefiate,                    |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.1. Utilizate drept carburant                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.2. Utilizate drept combustibil pentru       |           |    |        |
|           incalzit                                 |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.3. Utilizate in consum casnic               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni si|           |    |        |
|     amestecuri de izomeri ai xilenului             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 16. Uleiuri pentru motoare auto                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total C                                        |           |    |        |
|     (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13     |           |    |        |
|     + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16)                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| D. Produse din anexa nr. 2 la                      |           |    |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001  |           |    |        |
|    de la poz. 1 la poz. 3                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 17. Cafea verde                                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 18. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 19. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea   |           |    |        |
|     solubila                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total D                                        |           |    |        |
|     (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|

 ______________________________________________________________________________
| II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD - VALOREM                             |
|______________________________________________________________________________|
|   Denumirea produsului si a grupei de    |Contravaloarea|Valoarea in| Acciza |
|                produse                   |  bunurilor   | vama plus |datorata|
|                                          |   livrate    |taxe vamale| (lei)  |
|                                          |   exclusiv   |  si alte  |        |
|                                          |   accizele   |   taxe    |        |
|                                          |    (lei)     |  speciale |        |
|                                          |              |   (lei)   |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| E. Pentru produsele din anexa nr. 2 la   |              |           |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului     |              |           |        |
|    nr. 158/2001, de la poz. 4 la poz. 15 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 1. Confectii din blanuri naturale        |              |           |        |
|    (cu exceptia celor de iepure, oaie,   |              |           |        |
|    capra)                                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 2. Articole din cristal                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 3. Bijuterii din aur si/sau din platina, |              |           |        |
|    cu exceptia verighetelor              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 4. Autoturisme si autoturisme de teren   |              |           |        |
|    (inclusiv din import, rulate):        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1. echipate cu motor cu benzina:    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 1.800 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.801 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 2.500 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2. echipate cu motor Diesel:        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.501 si 3.100 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 3.100 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 5. Produse de parfumerie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.1. Parfumuri,                       |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de parfum                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.2. Ape de toaleta,                  |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de colonie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 6. Aparate video de inregistrat sau de   |              |           |        |
|    reprodus, chiar incorporand un        |              |           |        |
|    receptor de semnale videofonice;      |              |           |        |
|    combine audio                         |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 7. Dublu radiocasetofoane cu redare de   |              |           |        |
|    pe banda magnetica sau compact disc   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 8. Aparate de luat imagini fixe si alte  |              |           |        |
|    camere video cu inregistrare; aparate |              |           |        |
|    fotografice numerice                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 9. Cuptoare cu microunde                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 10. Aparate pentru conditionat aer, de   |              |           |        |
|     perete sau de ferestre, formand un   |              |           |        |
|     singur corp                          |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 11. Arme de vanatoare si arme de uz      |              |           |        |
|     individual, altele decat cele de uz  |              |           |        |
|     militar sau de sport                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 12. Iahturi si barci cu motor pentru     |              |           |        |
|     agrement                             |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL E                              |              |           |        |
|     (rd. 1 la rd. 12)                    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL                                |              |           |        |
|     (Total A + Total B + Total C +       |              |           |        |
|     Total D + Total E)                   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
    *) In cazul tigaretelor, valoarea accizei totale datorata va include si valoarea aferenta accizei calculata in cota procentuala.
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.

                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

        Data ......................

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                          DECONT                      |         _____         |
    130    PRIVIND IMPOZITUL LA TITEIUL SI LA GAZELE  |        | MFP |        |
                NATURALE DIN PRODUCTIA INTERNA        |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                     Pentru anul ......               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala:            ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
| Denumirea produsului sau | Cantitate |   U.M.  | Impozit datorat |
|   a grupei de produse    |           |         |     (lei)       |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 1. Titei                 |           | tona    |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 2. Gaze naturale         |           | 1000 mc |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.
                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

    Data ......................
________________________________________________________________________________
    Cod 14.13.01.05

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind accizele"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de accize, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de accize in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se datoreaza pentru cantitatile livrate, exclusiv cantitatile livrate cu titlu de redeventa.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare

    Decont privind accizele
    1. Denumire: Decont privind accizele
    2. Cod: 14.13.01.03
    3. Format: A3/t2
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe ambele fete
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea accizelor
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de accize
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                - copia - la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe

    Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    1. Denumire: Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    2. Cod: 14.13.01.05
    3. Format: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele
                         naturale din productia interna
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                  copia   la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxeSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu