Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 181 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Decont privind accizele" si "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor prevazute in anexa nr. 1:
    a) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
    b) Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod 14.13.01.05.
    (2) Formularele prevazute la alin. (1) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor aferente anului fiscal 2002 si se depun pana la termenele prevazute pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se depun in format hartie, dupa cum urmeaza:
    - pe formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitatile fiscale subordonate;
    - pe formularul editat de contribuabil prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau prin accesarea si descarcarea de pe serverul de web la adresa www.mfinante.ro.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, vor fi insotite de formatul electronic al acestora, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Deconturile in format electronic vor fi transmise pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS. Discheta va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format electronic, se depun la acelasi termen ca si formularele tiparite sau listate, la unitatea fiscala competenta.
    Art. 4
    Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia sa transmita o data cu Decontul privind accizele, respectiv Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, si formatul electronic al acestora, rezultat din folosirea programului de asistenta.
    Art. 5
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 5a), 5b) si 5c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    120                   DECONT                      |        | MFP |        |
                     PRIVIND ACCIZELE                 |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                    Pentru anul ......                |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala: ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR IN SUMA FIXA                            |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea produsului si a grupei de        |Cantitate  | UM |Acciza  |
|                       produse                      |livrata sau|    |datorata|
|                                                    |importata  |    |(lei)   |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| A. Alcool, distilate, bauturi alcoolice            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 1. Alcool etilic, distilate de origine agricola si |           |    |        |
|    bauturi alcoolice distilate                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.1. Alcool etilic                              |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.2. Distilate de origine agricola: distilate   |           |    |        |
|         din cereale, distilat de vin, distilate din|           |    |        |
|         fructe si orice alte distilate de origine  |           |    |        |
|         agricola                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.3. Bauturi alcoolice distilate                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.4. Alte produse destinate industriei          |           |    |        |
|         alimentare sau consumului, care contin     |           |    |        |
|         alcool etilic rafinat                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 2. Vinuri                                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1. Vinuri linistite                           |           |    |        |
|         din care:                                  |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1.1. Vinuri din hibrizi producatori           |           |    |        |
|           directi - H.P.D.                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.2. Vinuri spumoase                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.3. Vinuri speciale                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 3. Bere                                            |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.1. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 100 mii hl si pana la 200 mii hl   |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.2. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 50 mii hl si pana la 100 mii hl    |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.3. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala de pana|           |    |        |
|         la 50 mii hl inclusiv                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 4. Bauturi fermentate, altele decat berea si vinul |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 5. Produse intermediare                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total A                                         |           |    |        |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
    Cod 14.13.01.03

 ______________________________________________________________________________
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| B. Produse din tutun                               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 6. Tigarete*)                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 7. Tigarete si tigari de foi                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 8. Tutun destinat fumatului,                       |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    8.1. Tutun destinat rularii in tigarete         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total B                                         |           |    |        |
|    (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8)                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| C. Uleiuri minerale                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 9. Benzine cu plumb                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 10. Benzine fara plumb                             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 11. Motorine                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 12. Petrol turboreactor                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 13. Alte uleiuri medii si grele, utilizate drept   |           |    |        |
|     combustibil pentru incalzit,                   |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     13.1. Pacura                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 14. Gaze petroliere lichefiate,                    |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.1. Utilizate drept carburant                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.2. Utilizate drept combustibil pentru       |           |    |        |
|           incalzit                                 |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.3. Utilizate in consum casnic               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni si|           |    |        |
|     amestecuri de izomeri ai xilenului             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 16. Uleiuri pentru motoare auto                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total C                                        |           |    |        |
|     (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13     |           |    |        |
|     + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16)                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| D. Produse din anexa nr. 2 la                      |           |    |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001  |           |    |        |
|    de la poz. 1 la poz. 3                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 17. Cafea verde                                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 18. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 19. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea   |           |    |        |
|     solubila                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total D                                        |           |    |        |
|     (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|

 ______________________________________________________________________________
| II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD - VALOREM                             |
|______________________________________________________________________________|
|   Denumirea produsului si a grupei de    |Contravaloarea|Valoarea in| Acciza |
|                produse                   |  bunurilor   | vama plus |datorata|
|                                          |   livrate    |taxe vamale| (lei)  |
|                                          |   exclusiv   |  si alte  |        |
|                                          |   accizele   |   taxe    |        |
|                                          |    (lei)     |  speciale |        |
|                                          |              |   (lei)   |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| E. Pentru produsele din anexa nr. 2 la   |              |           |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului     |              |           |        |
|    nr. 158/2001, de la poz. 4 la poz. 15 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 1. Confectii din blanuri naturale        |              |           |        |
|    (cu exceptia celor de iepure, oaie,   |              |           |        |
|    capra)                                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 2. Articole din cristal                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 3. Bijuterii din aur si/sau din platina, |              |           |        |
|    cu exceptia verighetelor              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 4. Autoturisme si autoturisme de teren   |              |           |        |
|    (inclusiv din import, rulate):        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1. echipate cu motor cu benzina:    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 1.800 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.801 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 2.500 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2. echipate cu motor Diesel:        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.501 si 3.100 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 3.100 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 5. Produse de parfumerie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.1. Parfumuri,                       |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de parfum                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.2. Ape de toaleta,                  |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de colonie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 6. Aparate video de inregistrat sau de   |              |           |        |
|    reprodus, chiar incorporand un        |              |           |        |
|    receptor de semnale videofonice;      |              |           |        |
|    combine audio                         |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 7. Dublu radiocasetofoane cu redare de   |              |           |        |
|    pe banda magnetica sau compact disc   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 8. Aparate de luat imagini fixe si alte  |              |           |        |
|    camere video cu inregistrare; aparate |              |           |        |
|    fotografice numerice                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 9. Cuptoare cu microunde                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 10. Aparate pentru conditionat aer, de   |              |           |        |
|     perete sau de ferestre, formand un   |              |           |        |
|     singur corp                          |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 11. Arme de vanatoare si arme de uz      |              |           |        |
|     individual, altele decat cele de uz  |              |           |        |
|     militar sau de sport                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 12. Iahturi si barci cu motor pentru     |              |           |        |
|     agrement                             |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL E                              |              |           |        |
|     (rd. 1 la rd. 12)                    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL                                |              |           |        |
|     (Total A + Total B + Total C +       |              |           |        |
|     Total D + Total E)                   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
    *) In cazul tigaretelor, valoarea accizei totale datorata va include si valoarea aferenta accizei calculata in cota procentuala.
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.

                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

        Data ......................

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                          DECONT                      |         _____         |
    130    PRIVIND IMPOZITUL LA TITEIUL SI LA GAZELE  |        | MFP |        |
                NATURALE DIN PRODUCTIA INTERNA        |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                     Pentru anul ......               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala:            ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
| Denumirea produsului sau | Cantitate |   U.M.  | Impozit datorat |
|   a grupei de produse    |           |         |     (lei)       |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 1. Titei                 |           | tona    |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 2. Gaze naturale         |           | 1000 mc |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.
                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

    Data ......................
________________________________________________________________________________
    Cod 14.13.01.05

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind accizele"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de accize, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de accize in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se datoreaza pentru cantitatile livrate, exclusiv cantitatile livrate cu titlu de redeventa.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare

    Decont privind accizele
    1. Denumire: Decont privind accizele
    2. Cod: 14.13.01.03
    3. Format: A3/t2
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe ambele fete
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea accizelor
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de accize
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                - copia - la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe

    Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    1. Denumire: Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    2. Cod: 14.13.01.05
    3. Format: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele
                         naturale din productia interna
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                  copia   la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxeSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu