Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 181 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Decont privind accizele" si "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor prevazute in anexa nr. 1:
    a) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
    b) Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod 14.13.01.05.
    (2) Formularele prevazute la alin. (1) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor aferente anului fiscal 2002 si se depun pana la termenele prevazute pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se depun in format hartie, dupa cum urmeaza:
    - pe formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitatile fiscale subordonate;
    - pe formularul editat de contribuabil prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau prin accesarea si descarcarea de pe serverul de web la adresa www.mfinante.ro.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, vor fi insotite de formatul electronic al acestora, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Deconturile in format electronic vor fi transmise pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS. Discheta va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format electronic, se depun la acelasi termen ca si formularele tiparite sau listate, la unitatea fiscala competenta.
    Art. 4
    Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia sa transmita o data cu Decontul privind accizele, respectiv Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, si formatul electronic al acestora, rezultat din folosirea programului de asistenta.
    Art. 5
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 5a), 5b) si 5c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    120                   DECONT                      |        | MFP |        |
                     PRIVIND ACCIZELE                 |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                    Pentru anul ......                |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala: ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR IN SUMA FIXA                            |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea produsului si a grupei de        |Cantitate  | UM |Acciza  |
|                       produse                      |livrata sau|    |datorata|
|                                                    |importata  |    |(lei)   |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| A. Alcool, distilate, bauturi alcoolice            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 1. Alcool etilic, distilate de origine agricola si |           |    |        |
|    bauturi alcoolice distilate                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.1. Alcool etilic                              |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.2. Distilate de origine agricola: distilate   |           |    |        |
|         din cereale, distilat de vin, distilate din|           |    |        |
|         fructe si orice alte distilate de origine  |           |    |        |
|         agricola                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.3. Bauturi alcoolice distilate                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.4. Alte produse destinate industriei          |           |    |        |
|         alimentare sau consumului, care contin     |           |    |        |
|         alcool etilic rafinat                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 2. Vinuri                                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1. Vinuri linistite                           |           |    |        |
|         din care:                                  |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1.1. Vinuri din hibrizi producatori           |           |    |        |
|           directi - H.P.D.                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.2. Vinuri spumoase                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.3. Vinuri speciale                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 3. Bere                                            |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.1. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 100 mii hl si pana la 200 mii hl   |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.2. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 50 mii hl si pana la 100 mii hl    |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.3. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala de pana|           |    |        |
|         la 50 mii hl inclusiv                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 4. Bauturi fermentate, altele decat berea si vinul |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 5. Produse intermediare                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total A                                         |           |    |        |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
    Cod 14.13.01.03

 ______________________________________________________________________________
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| B. Produse din tutun                               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 6. Tigarete*)                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 7. Tigarete si tigari de foi                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 8. Tutun destinat fumatului,                       |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    8.1. Tutun destinat rularii in tigarete         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total B                                         |           |    |        |
|    (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8)                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| C. Uleiuri minerale                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 9. Benzine cu plumb                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 10. Benzine fara plumb                             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 11. Motorine                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 12. Petrol turboreactor                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 13. Alte uleiuri medii si grele, utilizate drept   |           |    |        |
|     combustibil pentru incalzit,                   |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     13.1. Pacura                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 14. Gaze petroliere lichefiate,                    |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.1. Utilizate drept carburant                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.2. Utilizate drept combustibil pentru       |           |    |        |
|           incalzit                                 |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.3. Utilizate in consum casnic               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni si|           |    |        |
|     amestecuri de izomeri ai xilenului             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 16. Uleiuri pentru motoare auto                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total C                                        |           |    |        |
|     (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13     |           |    |        |
|     + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16)                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| D. Produse din anexa nr. 2 la                      |           |    |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001  |           |    |        |
|    de la poz. 1 la poz. 3                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 17. Cafea verde                                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 18. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 19. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea   |           |    |        |
|     solubila                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total D                                        |           |    |        |
|     (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|

 ______________________________________________________________________________
| II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD - VALOREM                             |
|______________________________________________________________________________|
|   Denumirea produsului si a grupei de    |Contravaloarea|Valoarea in| Acciza |
|                produse                   |  bunurilor   | vama plus |datorata|
|                                          |   livrate    |taxe vamale| (lei)  |
|                                          |   exclusiv   |  si alte  |        |
|                                          |   accizele   |   taxe    |        |
|                                          |    (lei)     |  speciale |        |
|                                          |              |   (lei)   |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| E. Pentru produsele din anexa nr. 2 la   |              |           |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului     |              |           |        |
|    nr. 158/2001, de la poz. 4 la poz. 15 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 1. Confectii din blanuri naturale        |              |           |        |
|    (cu exceptia celor de iepure, oaie,   |              |           |        |
|    capra)                                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 2. Articole din cristal                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 3. Bijuterii din aur si/sau din platina, |              |           |        |
|    cu exceptia verighetelor              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 4. Autoturisme si autoturisme de teren   |              |           |        |
|    (inclusiv din import, rulate):        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1. echipate cu motor cu benzina:    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 1.800 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.801 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 2.500 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2. echipate cu motor Diesel:        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.501 si 3.100 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 3.100 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 5. Produse de parfumerie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.1. Parfumuri,                       |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de parfum                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.2. Ape de toaleta,                  |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de colonie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 6. Aparate video de inregistrat sau de   |              |           |        |
|    reprodus, chiar incorporand un        |              |           |        |
|    receptor de semnale videofonice;      |              |           |        |
|    combine audio                         |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 7. Dublu radiocasetofoane cu redare de   |              |           |        |
|    pe banda magnetica sau compact disc   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 8. Aparate de luat imagini fixe si alte  |              |           |        |
|    camere video cu inregistrare; aparate |              |           |        |
|    fotografice numerice                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 9. Cuptoare cu microunde                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 10. Aparate pentru conditionat aer, de   |              |           |        |
|     perete sau de ferestre, formand un   |              |           |        |
|     singur corp                          |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 11. Arme de vanatoare si arme de uz      |              |           |        |
|     individual, altele decat cele de uz  |              |           |        |
|     militar sau de sport                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 12. Iahturi si barci cu motor pentru     |              |           |        |
|     agrement                             |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL E                              |              |           |        |
|     (rd. 1 la rd. 12)                    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL                                |              |           |        |
|     (Total A + Total B + Total C +       |              |           |        |
|     Total D + Total E)                   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
    *) In cazul tigaretelor, valoarea accizei totale datorata va include si valoarea aferenta accizei calculata in cota procentuala.
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.

                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

        Data ......................

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                          DECONT                      |         _____         |
    130    PRIVIND IMPOZITUL LA TITEIUL SI LA GAZELE  |        | MFP |        |
                NATURALE DIN PRODUCTIA INTERNA        |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                     Pentru anul ......               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala:            ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
| Denumirea produsului sau | Cantitate |   U.M.  | Impozit datorat |
|   a grupei de produse    |           |         |     (lei)       |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 1. Titei                 |           | tona    |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 2. Gaze naturale         |           | 1000 mc |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.
                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

    Data ......................
________________________________________________________________________________
    Cod 14.13.01.05

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind accizele"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de accize, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de accize in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se datoreaza pentru cantitatile livrate, exclusiv cantitatile livrate cu titlu de redeventa.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare

    Decont privind accizele
    1. Denumire: Decont privind accizele
    2. Cod: 14.13.01.03
    3. Format: A3/t2
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe ambele fete
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea accizelor
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de accize
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                - copia - la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe

    Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    1. Denumire: Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    2. Cod: 14.13.01.05
    3. Format: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele
                         naturale din productia interna
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                  copia   la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu