Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 181 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Decont privind accizele" si "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor prevazute in anexa nr. 1:
    a) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
    b) Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod 14.13.01.05.
    (2) Formularele prevazute la alin. (1) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor aferente anului fiscal 2002 si se depun pana la termenele prevazute pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se depun in format hartie, dupa cum urmeaza:
    - pe formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitatile fiscale subordonate;
    - pe formularul editat de contribuabil prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau prin accesarea si descarcarea de pe serverul de web la adresa www.mfinante.ro.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, vor fi insotite de formatul electronic al acestora, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Deconturile in format electronic vor fi transmise pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS. Discheta va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format electronic, se depun la acelasi termen ca si formularele tiparite sau listate, la unitatea fiscala competenta.
    Art. 4
    Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia sa transmita o data cu Decontul privind accizele, respectiv Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, si formatul electronic al acestora, rezultat din folosirea programului de asistenta.
    Art. 5
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 5a), 5b) si 5c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    120                   DECONT                      |        | MFP |        |
                     PRIVIND ACCIZELE                 |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                    Pentru anul ......                |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala: ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR IN SUMA FIXA                            |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea produsului si a grupei de        |Cantitate  | UM |Acciza  |
|                       produse                      |livrata sau|    |datorata|
|                                                    |importata  |    |(lei)   |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| A. Alcool, distilate, bauturi alcoolice            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 1. Alcool etilic, distilate de origine agricola si |           |    |        |
|    bauturi alcoolice distilate                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.1. Alcool etilic                              |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.2. Distilate de origine agricola: distilate   |           |    |        |
|         din cereale, distilat de vin, distilate din|           |    |        |
|         fructe si orice alte distilate de origine  |           |    |        |
|         agricola                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.3. Bauturi alcoolice distilate                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.4. Alte produse destinate industriei          |           |    |        |
|         alimentare sau consumului, care contin     |           |    |        |
|         alcool etilic rafinat                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 2. Vinuri                                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1. Vinuri linistite                           |           |    |        |
|         din care:                                  |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1.1. Vinuri din hibrizi producatori           |           |    |        |
|           directi - H.P.D.                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.2. Vinuri spumoase                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.3. Vinuri speciale                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 3. Bere                                            |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.1. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 100 mii hl si pana la 200 mii hl   |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.2. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 50 mii hl si pana la 100 mii hl    |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.3. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala de pana|           |    |        |
|         la 50 mii hl inclusiv                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 4. Bauturi fermentate, altele decat berea si vinul |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 5. Produse intermediare                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total A                                         |           |    |        |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
    Cod 14.13.01.03

 ______________________________________________________________________________
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| B. Produse din tutun                               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 6. Tigarete*)                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 7. Tigarete si tigari de foi                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 8. Tutun destinat fumatului,                       |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    8.1. Tutun destinat rularii in tigarete         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total B                                         |           |    |        |
|    (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8)                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| C. Uleiuri minerale                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 9. Benzine cu plumb                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 10. Benzine fara plumb                             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 11. Motorine                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 12. Petrol turboreactor                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 13. Alte uleiuri medii si grele, utilizate drept   |           |    |        |
|     combustibil pentru incalzit,                   |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     13.1. Pacura                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 14. Gaze petroliere lichefiate,                    |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.1. Utilizate drept carburant                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.2. Utilizate drept combustibil pentru       |           |    |        |
|           incalzit                                 |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.3. Utilizate in consum casnic               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni si|           |    |        |
|     amestecuri de izomeri ai xilenului             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 16. Uleiuri pentru motoare auto                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total C                                        |           |    |        |
|     (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13     |           |    |        |
|     + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16)                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| D. Produse din anexa nr. 2 la                      |           |    |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001  |           |    |        |
|    de la poz. 1 la poz. 3                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 17. Cafea verde                                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 18. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 19. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea   |           |    |        |
|     solubila                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total D                                        |           |    |        |
|     (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|

 ______________________________________________________________________________
| II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD - VALOREM                             |
|______________________________________________________________________________|
|   Denumirea produsului si a grupei de    |Contravaloarea|Valoarea in| Acciza |
|                produse                   |  bunurilor   | vama plus |datorata|
|                                          |   livrate    |taxe vamale| (lei)  |
|                                          |   exclusiv   |  si alte  |        |
|                                          |   accizele   |   taxe    |        |
|                                          |    (lei)     |  speciale |        |
|                                          |              |   (lei)   |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| E. Pentru produsele din anexa nr. 2 la   |              |           |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului     |              |           |        |
|    nr. 158/2001, de la poz. 4 la poz. 15 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 1. Confectii din blanuri naturale        |              |           |        |
|    (cu exceptia celor de iepure, oaie,   |              |           |        |
|    capra)                                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 2. Articole din cristal                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 3. Bijuterii din aur si/sau din platina, |              |           |        |
|    cu exceptia verighetelor              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 4. Autoturisme si autoturisme de teren   |              |           |        |
|    (inclusiv din import, rulate):        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1. echipate cu motor cu benzina:    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 1.800 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.801 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 2.500 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2. echipate cu motor Diesel:        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.501 si 3.100 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 3.100 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 5. Produse de parfumerie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.1. Parfumuri,                       |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de parfum                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.2. Ape de toaleta,                  |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de colonie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 6. Aparate video de inregistrat sau de   |              |           |        |
|    reprodus, chiar incorporand un        |              |           |        |
|    receptor de semnale videofonice;      |              |           |        |
|    combine audio                         |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 7. Dublu radiocasetofoane cu redare de   |              |           |        |
|    pe banda magnetica sau compact disc   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 8. Aparate de luat imagini fixe si alte  |              |           |        |
|    camere video cu inregistrare; aparate |              |           |        |
|    fotografice numerice                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 9. Cuptoare cu microunde                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 10. Aparate pentru conditionat aer, de   |              |           |        |
|     perete sau de ferestre, formand un   |              |           |        |
|     singur corp                          |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 11. Arme de vanatoare si arme de uz      |              |           |        |
|     individual, altele decat cele de uz  |              |           |        |
|     militar sau de sport                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 12. Iahturi si barci cu motor pentru     |              |           |        |
|     agrement                             |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL E                              |              |           |        |
|     (rd. 1 la rd. 12)                    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL                                |              |           |        |
|     (Total A + Total B + Total C +       |              |           |        |
|     Total D + Total E)                   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
    *) In cazul tigaretelor, valoarea accizei totale datorata va include si valoarea aferenta accizei calculata in cota procentuala.
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.

                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

        Data ......................

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                          DECONT                      |         _____         |
    130    PRIVIND IMPOZITUL LA TITEIUL SI LA GAZELE  |        | MFP |        |
                NATURALE DIN PRODUCTIA INTERNA        |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                     Pentru anul ......               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala:            ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
| Denumirea produsului sau | Cantitate |   U.M.  | Impozit datorat |
|   a grupei de produse    |           |         |     (lei)       |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 1. Titei                 |           | tona    |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 2. Gaze naturale         |           | 1000 mc |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.
                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

    Data ......................
________________________________________________________________________________
    Cod 14.13.01.05

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind accizele"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de accize, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de accize in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se datoreaza pentru cantitatile livrate, exclusiv cantitatile livrate cu titlu de redeventa.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare

    Decont privind accizele
    1. Denumire: Decont privind accizele
    2. Cod: 14.13.01.03
    3. Format: A3/t2
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe ambele fete
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea accizelor
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de accize
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                - copia - la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe

    Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    1. Denumire: Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    2. Cod: 14.13.01.05
    3. Format: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele
                         naturale din productia interna
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                  copia   la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxeSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu