E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 181 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Decont privind accizele" si "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor prevazute in anexa nr. 1:
    a) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
    b) Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod 14.13.01.05.
    (2) Formularele prevazute la alin. (1) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor aferente anului fiscal 2002 si se depun pana la termenele prevazute pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se depun in format hartie, dupa cum urmeaza:
    - pe formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitatile fiscale subordonate;
    - pe formularul editat de contribuabil prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau prin accesarea si descarcarea de pe serverul de web la adresa www.mfinante.ro.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, vor fi insotite de formatul electronic al acestora, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Deconturile in format electronic vor fi transmise pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS. Discheta va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
    Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format electronic, se depun la acelasi termen ca si formularele tiparite sau listate, la unitatea fiscala competenta.
    Art. 4
    Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia sa transmita o data cu Decontul privind accizele, respectiv Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, in format hartie, si formatul electronic al acestora, rezultat din folosirea programului de asistenta.
    Art. 5
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 5a), 5b) si 5c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                                                      |         _____         |
    120                   DECONT                      |        | MFP |        |
                     PRIVIND ACCIZELE                 |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                    Pentru anul ......                |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala: ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR IN SUMA FIXA                            |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea produsului si a grupei de        |Cantitate  | UM |Acciza  |
|                       produse                      |livrata sau|    |datorata|
|                                                    |importata  |    |(lei)   |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| A. Alcool, distilate, bauturi alcoolice            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 1. Alcool etilic, distilate de origine agricola si |           |    |        |
|    bauturi alcoolice distilate                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.1. Alcool etilic                              |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.2. Distilate de origine agricola: distilate   |           |    |        |
|         din cereale, distilat de vin, distilate din|           |    |        |
|         fructe si orice alte distilate de origine  |           |    |        |
|         agricola                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.3. Bauturi alcoolice distilate                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    1.4. Alte produse destinate industriei          |           |    |        |
|         alimentare sau consumului, care contin     |           |    |        |
|         alcool etilic rafinat                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 2. Vinuri                                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1. Vinuri linistite                           |           |    |        |
|         din care:                                  |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.1.1. Vinuri din hibrizi producatori           |           |    |        |
|           directi - H.P.D.                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.2. Vinuri spumoase                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    2.3. Vinuri speciale                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 3. Bere                                            |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.1. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 100 mii hl si pana la 200 mii hl   |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.2. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala mai    |           |    |        |
|         mare de 50 mii hl si pana la 100 mii hl    |           |    |        |
|         inclusiv                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    3.3. Bere produsa de producatorii independenti  |           |    |        |
|         cu o capacitate de productie anuala de pana|           |    |        |
|         la 50 mii hl inclusiv                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 4. Bauturi fermentate, altele decat berea si vinul |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 5. Produse intermediare                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total A                                         |           |    |        |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
    Cod 14.13.01.03

 ______________________________________________________________________________
|                 1                                  |     2     |  3 |   4    |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| B. Produse din tutun                               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 6. Tigarete*)                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 7. Tigarete si tigari de foi                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 8. Tutun destinat fumatului,                       |           |    |        |
|    din care:                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    8.1. Tutun destinat rularii in tigarete         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|    Total B                                         |           |    |        |
|    (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8)                         |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| C. Uleiuri minerale                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 9. Benzine cu plumb                                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 10. Benzine fara plumb                             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 11. Motorine                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 12. Petrol turboreactor                            |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 13. Alte uleiuri medii si grele, utilizate drept   |           |    |        |
|     combustibil pentru incalzit,                   |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     13.1. Pacura                                   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 14. Gaze petroliere lichefiate,                    |           |    |        |
|     din care:                                      |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.1. Utilizate drept carburant                |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.2. Utilizate drept combustibil pentru       |           |    |        |
|           incalzit                                 |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     14.3. Utilizate in consum casnic               |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni si|           |    |        |
|     amestecuri de izomeri ai xilenului             |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 16. Uleiuri pentru motoare auto                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total C                                        |           |    |        |
|     (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13     |           |    |        |
|     + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16)                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| D. Produse din anexa nr. 2 la                      |           |    |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001  |           |    |        |
|    de la poz. 1 la poz. 3                          |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 17. Cafea verde                                    |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 18. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori   |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
| 19. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea   |           |    |        |
|     solubila                                       |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|
|     Total D                                        |           |    |        |
|     (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)                     |           |    |        |
|____________________________________________________|___________|____|________|

 ______________________________________________________________________________
| II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD - VALOREM                             |
|______________________________________________________________________________|
|   Denumirea produsului si a grupei de    |Contravaloarea|Valoarea in| Acciza |
|                produse                   |  bunurilor   | vama plus |datorata|
|                                          |   livrate    |taxe vamale| (lei)  |
|                                          |   exclusiv   |  si alte  |        |
|                                          |   accizele   |   taxe    |        |
|                                          |    (lei)     |  speciale |        |
|                                          |              |   (lei)   |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| E. Pentru produsele din anexa nr. 2 la   |              |           |        |
|    Ordonanta de urgenta a Guvernului     |              |           |        |
|    nr. 158/2001, de la poz. 4 la poz. 15 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 1. Confectii din blanuri naturale        |              |           |        |
|    (cu exceptia celor de iepure, oaie,   |              |           |        |
|    capra)                                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 2. Articole din cristal                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 3. Bijuterii din aur si/sau din platina, |              |           |        |
|    cu exceptia verighetelor              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 4. Autoturisme si autoturisme de teren   |              |           |        |
|    (inclusiv din import, rulate):        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1. echipate cu motor cu benzina:    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 1.800 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.801 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.1.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 2.500 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2. echipate cu motor Diesel:        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.01. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            sub 1.601 cm^3                |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.02. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 1.601 si 2.000 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.03. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.001 si 2.500 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.04. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            intre 2.501 si 3.100 cm^3     |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    4.2.05. cu capacitatea cilindrica     |              |           |        |
|            peste 3.100 cm^3              |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad normal de poluare   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|            - cu grad redus de poluare    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 5. Produse de parfumerie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.1. Parfumuri,                       |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de parfum                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|    5.2. Ape de toaleta,                  |              |           |        |
|         din care:                        |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|         - ape de colonie                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 6. Aparate video de inregistrat sau de   |              |           |        |
|    reprodus, chiar incorporand un        |              |           |        |
|    receptor de semnale videofonice;      |              |           |        |
|    combine audio                         |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 7. Dublu radiocasetofoane cu redare de   |              |           |        |
|    pe banda magnetica sau compact disc   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 8. Aparate de luat imagini fixe si alte  |              |           |        |
|    camere video cu inregistrare; aparate |              |           |        |
|    fotografice numerice                  |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 9. Cuptoare cu microunde                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 10. Aparate pentru conditionat aer, de   |              |           |        |
|     perete sau de ferestre, formand un   |              |           |        |
|     singur corp                          |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 11. Arme de vanatoare si arme de uz      |              |           |        |
|     individual, altele decat cele de uz  |              |           |        |
|     militar sau de sport                 |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
| 12. Iahturi si barci cu motor pentru     |              |           |        |
|     agrement                             |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL E                              |              |           |        |
|     (rd. 1 la rd. 12)                    |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
|     TOTAL                                |              |           |        |
|     (Total A + Total B + Total C +       |              |           |        |
|     Total D + Total E)                   |              |           |        |
|__________________________________________|______________|___________|________|
    *) In cazul tigaretelor, valoarea accizei totale datorata va include si valoarea aferenta accizei calculata in cota procentuala.
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.

                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

        Data ......................

                                                         ___________________
                                                       /       ROMANIA       \
                          DECONT                      |         _____         |
    130    PRIVIND IMPOZITUL LA TITEIUL SI LA GAZELE  |        | MFP |        |
                NATURALE DIN PRODUCTIA INTERNA        |        |_____|        |
                                                      | MINISTERUL FINANTELOR |
                     Pentru anul ......               |         PUBLICE       |
                                                       \_____________________/

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
                                                        Declaratie
 _____________________  __   _________________________  rectificativa        _
| Cod de inregistrare ||  | |                         | Se completeaza cu X |_|
| fiscala:            ||  | |                         | numai in cazul
|_____________________||__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declaratiilor
                                                        rectificative
 ______________________________________________________________________________
| Denumire     |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet        |       | Localitate |                                          |
|______________|_______|____________|__________________________________________|
| Strada |             | Numar   |            | Bloc |   | Scara |   | Ap. |   |
|________|_____________|_________|____________|______|___|_______|___|_____|___|
| Cod    |             | Sector |    | Tel.:|            | Fax:  |             |
| postal |             |        |    |      |            |       |             |
|________|_____________|________|____|______|____________|_______|_____________|
                                                         |e-mail:|             |
                                                         |_______|_____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
| Denumirea produsului sau | Cantitate |   U.M.  | Impozit datorat |
|   a grupei de produse    |           |         |     (lei)       |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 1. Titei                 |           | tona    |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
| 2. Gaze naturale         |           | 1000 mc |                 |
|__________________________|___________|_________|_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.
                                           _______________________
    Nume, prenume ______________________  | Semnatura si stampila |
                                          |                       |
    Functia ___________________________   |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare .........................

    Data ......................
________________________________________________________________________________
    Cod 14.13.01.05

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind accizele"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de accize, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de accize in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna"

    Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In decont se vor inscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se datoreaza pentru cantitatile livrate, exclusiv cantitatile livrate cu titlu de redeventa.
    Decontul se completeaza de toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, iar copia se pastreaza de platitor.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare

    Decont privind accizele
    1. Denumire: Decont privind accizele
    2. Cod: 14.13.01.03
    3. Format: A3/t2
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe ambele fete
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea accizelor
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de accize
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                - copia - la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe

    Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    1. Denumire: Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    2. Cod: 14.13.01.05
    3. Format: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea deconturilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele
                         naturale din productia interna
    9. Circula: - originalul - la organul fiscal competent
                  copia   la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxeSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu