E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.178 din 13.08.2019

privind modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 21 august 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi în sectorul energiei electrice fără a deţine o licenţă acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv persoanelor juridice având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România. 2. La articolul 4, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)participant la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - titularul de licenţă sau persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. c) care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare la aceasta; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică; 3. La articolul 4, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n)entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: Articolul 121
(1) Participantului desemnat de o entitate agregată îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la art. 12, precum şi cele prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
(2) În cazul înregistrării participantului desemnat de o entitate agregată, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPC-OTC se face la puterea instalată rezultată pentru entitatea agregată, comunicată OPC-OTC la momentul înregistrării.
(3) În cazul participantului desemnat de o entitate agregată, acesta comunică OPC-OTC componenţa acesteia, iar OPC-OTC o publică şi o include în convenţia de participare a acestuia.
Articolul IIRegulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 17 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)titularilor de licenţă din sectorul energiei electrice şi persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi în sectorul energiei electrice fără a deţine o licenţă acordată de ANRE, respectiv persoanelor juridice având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora ANRE le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România; 2. La articolul 5, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins: t)participant la PI - persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. a) care se înscrie la PI şi respectă convenţia de participare la aceasta; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică; 3. La articolul 5, după litera ff) se introduce o nouă literă, litera gg), cu următorul cuprins: gg) entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101
(1) Participantului desemnat de o entitate agregată de producători de energie electrică pe bază de surse regenerabile de energie îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la art. 10, precum şi cele prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
(2) În cazul înregistrării participantului desemnat de o entitate agregată, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPI se face la puterea instalată rezultată pentru entitatea agregată, care se comunică OPI la momentul înregistrării.
(3) În cazul participantului desemnat de o entitate agregată, acesta comunică OPI componenţa acesteia, iar OPI o publică şi o include în convenţia de participare a acestuia.
Articolul IIIRegulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 11 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)titularilor de licenţă din sectorul energiei electrice şi persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi în sectorul energiei electrice fără a deţine o licenţă acordată de ANRE, respectiv persoanelor juridice având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora ANRE le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România; 2. La articolul 5, punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: 42. participant la PZU - titularul de licenţă sau persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. a) care se înscrie la PZU şi respectă convenţia de participare la aceasta; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică; 3. La articolul 5, punctul 50 se abrogă . 4. La articolul 5, după punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 65, cu următorul cuprins: 65. entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26Participarea la PZU este voluntară, fiind permisă operatorilor prevăzuţi la art. 3 lit. a), care au fost înregistraţi ca participanţi la PZU. 6. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30Pentru a deveni participant la PZU, un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) trebuie să fie înregistrat de OPEE conform prevederilor unei proceduri publice, elaborate de OPEE în acest scop, în urma unui proces de consultare publică. 7. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32
(1) Un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) care doreşte să devină participant la PZU are obligaţia să achite tarifele aplicabile stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) În cazul înregistrării participantului desemnat de o entitate agregată, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se face la puterea instalată rezultată pentru entitatea agregată, care se comunică OPEE la momentul înregistrării.
(3) În cazul participantului desemnat de o entitate agregată, acesta comunică OPEE componenţa acesteia, iar OPEE o publică şi o include în convenţia de participare a acestuia.
8. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34Înregistrarea la PZU se realizează ulterior înregistrării ca PRE de către un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a). 9. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35
(1) OPEE stabileşte conţinutul convenţiei de participare la PZU, care trebuie să cuprindă drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPEE şi ale participantului la PZU. Înregistrarea ca participant la PZU devine efectivă după semnarea de către părţi a convenţiei de participare, de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Participantului la PZU desemnat de o entitate agregată îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la alin. (1), precum şi cele prevăzute în reglementări naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
10. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 155Fiecare operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) care doreşte să fie înregistrat în calitate de participant la PZU, inclusiv OTS în calitate de participant implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar la o bancă comercială care îndeplineşte criteriile prevăzute într-o procedură publică elaborată de OPEE, denumită în continuare bancă de decontare. 11. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 158Un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) care doreşte să devină participant la PZU depune la OPEE, înainte de a transmite oferte de vânzare cu preţ negativ/oferte de cumpărare energie electrică cu preţ pozitiv, mandatul privind plata prin debitare directă încheiat cu banca sa de decontare care să permită OPEE încasarea sumelor la care este îndreptăţit conform notelor de decontare. 12. Articolul 159 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 159OPEE are dreptul să solicite participantului la PZU constituirea unei garanţii financiare înainte ca respectivul participant la PZU să transmită oferte de cumpărare cu preţuri pozitive sau oferte de vânzare cu preţuri negative; participantul implicit nu este obligat să constituie garanţii financiare, dar ia toate măsurile astfel încât termenele de decontare să nu fie depăşite din cauza lipsei de disponibilităţi în conturile sale de decontare.
Articolul IVRegulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 şi 166 bis din 22 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (1), după litera nn) se introduce o nouă literă, litera oo), cu următorul cuprins: oo) entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) Un PPE înregistrat poate să delege drepturile şi responsabilităţile care îi revin în această calitate altui/altor PPE, prin includerea uneia sau a mai multora dintre UD/grupurile generatoare pe care le exploatează în una sau mai multe UD exploatate de acel/acei PPE, respectiv prin includerea CD pe care îl exploatează în CD exploatat de acel/acei PPE, în conformitate cu prevederile RPUPCD.
(2) În cazul în care delegarea drepturilor şi responsabilităţilor conform prevederilor alin. (1) are ca efect constituirea unei UD formate doar din grupuri generatoare de energie electrică din surse regenerabile aparţinând membrilor unei entităţi agregate, această UD este încadrată, în conformitate cu prevederile art. 7, de către PPE desemnat de entitatea agregată, în categoria corespunzătoare tehnologiei care are puterea instalată cea mai mare în cadrul entităţii agregate.
(3) Participantul desemnat al unei entităţi agregate trebuie să deţină calitatea de producător ce exploatează UD şi acestuia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile corespunzătoare participării la PE.
Articolul VRegulile de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare. 2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Dacă mai mulţi membri ai PRE sunt asociaţi într-o entitate agregată, participantul desemnat al acesteia transmite o singură notificare aferentă întregii entităţi agregate, conform prevederilor alin. (1).
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), prevederile art. 5 se aplică pentru conturul entităţii agregate respective.
Articolul VIRegulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 28. participant la piaţa de echilibrare - titular de licenţă care exploatează unităţi dispecerizabile sau client final deţinător de consumatori dispecerizabili, care ofertează puterea disponibilă pe PE, în vederea utilizării acesteia de către OPE în scopul echilibrării SEN; în cazul participării ca o singură entitate agregată, este considerat participant titularul de licenţă pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică şi căruia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare la PE, aferente unităţilor dispecerizabile rezultate la nivelul entităţii agregate; 2. La articolul 4, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins: 42. entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32Fiecare titular de licenţă, inclusiv responsabilul desemnat în cazul unei entităţi agregate, depune toate eforturile în vederea adaptării producţiei şi/sau a încheierii de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare de energie electrică astfel încât suma dintre producţie, import şi achiziţie să fie egală cu suma dintre consum, export şi vânzare la nivelul fiecărui interval de dispecerizare. Titularii de licenţă, inclusiv responsabilii desemnaţi de entităţile agregate, trimit înainte de ora 16,30 a zilei anterioare celei de livrare valorile acestor mărimi la PRE căreia şi-au delegat responsabilitatea echilibrării, precum şi la OTS. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producţiei, importurilor şi SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor şi SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare şi interval de dispecerizare. Articolul VIISocietatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin procedurile şi/sau convenţiile în concordanţă cu prevederile ordinului şi le publică pe pagina proprie de internet. Articolul VIIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IXDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul X Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 178/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 178 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu