E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.178 din 13.08.2019

privind modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 21 august 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi în sectorul energiei electrice fără a deţine o licenţă acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv persoanelor juridice având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România. 2. La articolul 4, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)participant la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - titularul de licenţă sau persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. c) care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare la aceasta; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică; 3. La articolul 4, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n)entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: Articolul 121
(1) Participantului desemnat de o entitate agregată îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la art. 12, precum şi cele prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
(2) În cazul înregistrării participantului desemnat de o entitate agregată, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPC-OTC se face la puterea instalată rezultată pentru entitatea agregată, comunicată OPC-OTC la momentul înregistrării.
(3) În cazul participantului desemnat de o entitate agregată, acesta comunică OPC-OTC componenţa acesteia, iar OPC-OTC o publică şi o include în convenţia de participare a acestuia.
Articolul IIRegulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 17 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)titularilor de licenţă din sectorul energiei electrice şi persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi în sectorul energiei electrice fără a deţine o licenţă acordată de ANRE, respectiv persoanelor juridice având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora ANRE le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România; 2. La articolul 5, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins: t)participant la PI - persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. a) care se înscrie la PI şi respectă convenţia de participare la aceasta; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică; 3. La articolul 5, după litera ff) se introduce o nouă literă, litera gg), cu următorul cuprins: gg) entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101
(1) Participantului desemnat de o entitate agregată de producători de energie electrică pe bază de surse regenerabile de energie îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la art. 10, precum şi cele prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
(2) În cazul înregistrării participantului desemnat de o entitate agregată, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPI se face la puterea instalată rezultată pentru entitatea agregată, care se comunică OPI la momentul înregistrării.
(3) În cazul participantului desemnat de o entitate agregată, acesta comunică OPI componenţa acesteia, iar OPI o publică şi o include în convenţia de participare a acestuia.
Articolul IIIRegulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 11 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)titularilor de licenţă din sectorul energiei electrice şi persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi în sectorul energiei electrice fără a deţine o licenţă acordată de ANRE, respectiv persoanelor juridice având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora ANRE le-a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România; 2. La articolul 5, punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: 42. participant la PZU - titularul de licenţă sau persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. a) care se înscrie la PZU şi respectă convenţia de participare la aceasta; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică; 3. La articolul 5, punctul 50 se abrogă . 4. La articolul 5, după punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 65, cu următorul cuprins: 65. entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26Participarea la PZU este voluntară, fiind permisă operatorilor prevăzuţi la art. 3 lit. a), care au fost înregistraţi ca participanţi la PZU. 6. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30Pentru a deveni participant la PZU, un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) trebuie să fie înregistrat de OPEE conform prevederilor unei proceduri publice, elaborate de OPEE în acest scop, în urma unui proces de consultare publică. 7. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32
(1) Un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) care doreşte să devină participant la PZU are obligaţia să achite tarifele aplicabile stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) În cazul înregistrării participantului desemnat de o entitate agregată, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se face la puterea instalată rezultată pentru entitatea agregată, care se comunică OPEE la momentul înregistrării.
(3) În cazul participantului desemnat de o entitate agregată, acesta comunică OPEE componenţa acesteia, iar OPEE o publică şi o include în convenţia de participare a acestuia.
8. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34Înregistrarea la PZU se realizează ulterior înregistrării ca PRE de către un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a). 9. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35
(1) OPEE stabileşte conţinutul convenţiei de participare la PZU, care trebuie să cuprindă drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPEE şi ale participantului la PZU. Înregistrarea ca participant la PZU devine efectivă după semnarea de către părţi a convenţiei de participare, de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Participantului la PZU desemnat de o entitate agregată îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la alin. (1), precum şi cele prevăzute în reglementări naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
10. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 155Fiecare operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) care doreşte să fie înregistrat în calitate de participant la PZU, inclusiv OTS în calitate de participant implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar la o bancă comercială care îndeplineşte criteriile prevăzute într-o procedură publică elaborată de OPEE, denumită în continuare bancă de decontare. 11. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 158Un operator dintre cei prevăzuţi la art. 3 lit. a) care doreşte să devină participant la PZU depune la OPEE, înainte de a transmite oferte de vânzare cu preţ negativ/oferte de cumpărare energie electrică cu preţ pozitiv, mandatul privind plata prin debitare directă încheiat cu banca sa de decontare care să permită OPEE încasarea sumelor la care este îndreptăţit conform notelor de decontare. 12. Articolul 159 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 159OPEE are dreptul să solicite participantului la PZU constituirea unei garanţii financiare înainte ca respectivul participant la PZU să transmită oferte de cumpărare cu preţuri pozitive sau oferte de vânzare cu preţuri negative; participantul implicit nu este obligat să constituie garanţii financiare, dar ia toate măsurile astfel încât termenele de decontare să nu fie depăşite din cauza lipsei de disponibilităţi în conturile sale de decontare.
Articolul IVRegulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 şi 166 bis din 22 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (1), după litera nn) se introduce o nouă literă, litera oo), cu următorul cuprins: oo) entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) Un PPE înregistrat poate să delege drepturile şi responsabilităţile care îi revin în această calitate altui/altor PPE, prin includerea uneia sau a mai multora dintre UD/grupurile generatoare pe care le exploatează în una sau mai multe UD exploatate de acel/acei PPE, respectiv prin includerea CD pe care îl exploatează în CD exploatat de acel/acei PPE, în conformitate cu prevederile RPUPCD.
(2) În cazul în care delegarea drepturilor şi responsabilităţilor conform prevederilor alin. (1) are ca efect constituirea unei UD formate doar din grupuri generatoare de energie electrică din surse regenerabile aparţinând membrilor unei entităţi agregate, această UD este încadrată, în conformitate cu prevederile art. 7, de către PPE desemnat de entitatea agregată, în categoria corespunzătoare tehnologiei care are puterea instalată cea mai mare în cadrul entităţii agregate.
(3) Participantul desemnat al unei entităţi agregate trebuie să deţină calitatea de producător ce exploatează UD şi acestuia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile corespunzătoare participării la PE.
Articolul VRegulile de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare. 2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Dacă mai mulţi membri ai PRE sunt asociaţi într-o entitate agregată, participantul desemnat al acesteia transmite o singură notificare aferentă întregii entităţi agregate, conform prevederilor alin. (1).
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), prevederile art. 5 se aplică pentru conturul entităţii agregate respective.
Articolul VIRegulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 28. participant la piaţa de echilibrare - titular de licenţă care exploatează unităţi dispecerizabile sau client final deţinător de consumatori dispecerizabili, care ofertează puterea disponibilă pe PE, în vederea utilizării acesteia de către OPE în scopul echilibrării SEN; în cazul participării ca o singură entitate agregată, este considerat participant titularul de licenţă pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică şi căruia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare la PE, aferente unităţilor dispecerizabile rezultate la nivelul entităţii agregate; 2. La articolul 4, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins: 42. entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32Fiecare titular de licenţă, inclusiv responsabilul desemnat în cazul unei entităţi agregate, depune toate eforturile în vederea adaptării producţiei şi/sau a încheierii de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare de energie electrică astfel încât suma dintre producţie, import şi achiziţie să fie egală cu suma dintre consum, export şi vânzare la nivelul fiecărui interval de dispecerizare. Titularii de licenţă, inclusiv responsabilii desemnaţi de entităţile agregate, trimit înainte de ora 16,30 a zilei anterioare celei de livrare valorile acestor mărimi la PRE căreia şi-au delegat responsabilitatea echilibrării, precum şi la OTS. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producţiei, importurilor şi SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor şi SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare şi interval de dispecerizare. Articolul VIISocietatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin procedurile şi/sau convenţiile în concordanţă cu prevederile ordinului şi le publică pe pagina proprie de internet. Articolul VIIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IXDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul X Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 178/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 178 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu