E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 171 din 20 aprilie 2004

pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 11 august 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 111/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                                Elena Dumitru

    ANEXA 1

                               PROCEDURI
privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

    Prezentele proceduri reglementeaza aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.

    Art. 1
    Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevazute la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege, dupa cum urmeaza:
    a) persoane care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
    b) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
    c) persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
    d) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
    e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
    f) persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    g) persoane care si-au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, dupa satisfacerea stagiului militar sau ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;
    h) persoane aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei.
    Art. 2
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g), pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, au urmatoarele drepturi ale caror costuri se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
    b) sa beneficieze de materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice.
    (2) Pe langa drepturile prevazute la alin. (1), in vederea optimizarii procesului de formare profesionala, persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g) au urmatoarele drepturi ale caror costuri se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    a) sa beneficieze de rechizite;
    b) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
    c) sa beneficieze de consultatii medicale, de analize medicale si teste necesare frecventarii cursului;
    d) sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, pe perioada cat participa la pregatirea profesionala, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta.
    Art. 3
    Persoanele prevazute la art. 1 lit. h), care participa la un program de formare profesionala gratuit, au drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) si alin. (2) lit. a), costurile fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 4
    Costul drepturilor de care beneficiaza persoanele care participa la un program de formare profesionala gratuit se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    Art. 5
    (1) Necesarul de rechizite, materiale de instruire si manuale se stabileste, dupa caz, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor sau de furnizorii de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii, in functie de programa de pregatire, pentru fiecare cursant.
    (2) Rechizitele, materialele de instruire si manualele sunt puse la dispozitie participantilor la programul de formare profesionala, dupa caz, de furnizorii de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii, de centrele de formare profesionala sau de centrele regionale de formare profesionala a adultilor in cadrul carora se realizeaza cursurile.
    (3) Manualele se dau in folosinta si se recupereaza la finalizarea cursului.
    Art. 6
    (1) Persoanele inscrise la cursuri beneficiaza de echipament de protectie in perioada instruirii practice, in vederea protejarii integritatii si sanatatii acestora.
    (2) Furnizorii de servicii de formare profesionala au obligatia sa asigure echipamentele de protectie necesare cursului, in functie de cerintele ocupatiei sau meseriei si de normele de protectie a muncii.
    (3) In cazul in care pregatirea practica se desfasoara in centrele regionale de formare profesionala, aflate in subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, echipamentul necesar se asigura de catre acestea. Aceeasi obligatie revine si centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, aflate in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (4) Echipamentul de protectie a muncii, specific pentru fiecare ocupatie sau meserie, este, in mod obligatoriu, cel stabilit prin programa de pregatire.
    Art. 7
    (1) Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport in comun se acorda persoanelor care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, dupa caz:
    a) pe mijloacele de transport feroviar si auto interurban, precum si, dupa caz, pe cel mult doua linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, daca aceasta se afla in alta localitate;
    b) pentru maximum doua linii de transport urban de suprafata pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire a cursantului;
    c) pentru mijloacele de transport urban subteran si o linie de transport urban de suprafata.
    (2) Decontarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire se efectueaza pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare.
    (3) Costul abonamentelor, precum si cheltuielile de transport se deconteaza, dupa caz, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor, la expirarea fiecarei perioade pentru care au fost procurate, pe toata durata cursului, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada in care participa la pregatirea profesionala, sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
    (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se asigura de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, prin intermediul unitatilor de cazare cu care se vor incheia contracte in acest sens.
    (3) In contractele prevazute la alin. (2) se vor mentiona si numarul de persoane beneficiare de aceste drepturi, precum si perioada pentru care beneficiaza.
    (4) In situatia in care persoanele care au dreptul sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei, in conditiile legii, se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesionala, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, centrele regionale de formare profesionala a adultilor vor instiinta unitatile de cazare cu privire la data incetarii drepturilor prevazute la alin. (1).
    (5) Decontarea cheltuielilor se face la finalizarea programului de formare profesionala, pe baza devizului intocmit de unitatea de cazare, care va cuprinde cheltuielile cu cazarea si suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, numai pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza gratuit de aceste drepturi.
    Art. 9
    (1) Consultatiile medicale, analizele medicale, precum si testele privind aptitudinile de exercitare a ocupatiei sau a meseriei, obligatorii pentru inscrierea la curs, se efectueaza la unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.
    (2) Consultatiile medicale, analizele medicale si testele se solicita pentru fiecare curs, pe baza de tabel nominal, in functie de specificul meseriilor/ocupatiilor la care se constata necesitatea efectuarii lor, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    (3) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau centrele regionale de formare profesionala a adultilor incheie cu unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat, ca urmare a selectiei organizate in conditiile legislatiei privind achizitiile publice, o conventie in care se prevad modalitatea de eliberare a adeverintelor medicale, precum si decontarea serviciilor prestate.
    (4) Decontarea cheltuielilor se face, dupa caz, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor, dupa primirea si verificarea documentatiei de catre compartimentul de formare profesionala, pe baza facturilor emise de unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.
    Art. 10
    Directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau directorii centrelor regionale de formare profesionala a adultilor raspund de cheltuirea fondurilor aferente acordarii drepturilor, potrivit prevederilor prezentului ordin, in conditii de legalitate, economicitate si oportunitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 171/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 171 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 171/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu