E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 171 din 20 aprilie 2004

pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 11 august 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 111/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                                Elena Dumitru

    ANEXA 1

                               PROCEDURI
privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

    Prezentele proceduri reglementeaza aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.

    Art. 1
    Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevazute la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege, dupa cum urmeaza:
    a) persoane care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
    b) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
    c) persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
    d) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
    e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
    f) persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    g) persoane care si-au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, dupa satisfacerea stagiului militar sau ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;
    h) persoane aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei.
    Art. 2
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g), pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, au urmatoarele drepturi ale caror costuri se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
    b) sa beneficieze de materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice.
    (2) Pe langa drepturile prevazute la alin. (1), in vederea optimizarii procesului de formare profesionala, persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g) au urmatoarele drepturi ale caror costuri se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    a) sa beneficieze de rechizite;
    b) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
    c) sa beneficieze de consultatii medicale, de analize medicale si teste necesare frecventarii cursului;
    d) sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, pe perioada cat participa la pregatirea profesionala, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta.
    Art. 3
    Persoanele prevazute la art. 1 lit. h), care participa la un program de formare profesionala gratuit, au drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) si alin. (2) lit. a), costurile fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 4
    Costul drepturilor de care beneficiaza persoanele care participa la un program de formare profesionala gratuit se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    Art. 5
    (1) Necesarul de rechizite, materiale de instruire si manuale se stabileste, dupa caz, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor sau de furnizorii de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii, in functie de programa de pregatire, pentru fiecare cursant.
    (2) Rechizitele, materialele de instruire si manualele sunt puse la dispozitie participantilor la programul de formare profesionala, dupa caz, de furnizorii de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii, de centrele de formare profesionala sau de centrele regionale de formare profesionala a adultilor in cadrul carora se realizeaza cursurile.
    (3) Manualele se dau in folosinta si se recupereaza la finalizarea cursului.
    Art. 6
    (1) Persoanele inscrise la cursuri beneficiaza de echipament de protectie in perioada instruirii practice, in vederea protejarii integritatii si sanatatii acestora.
    (2) Furnizorii de servicii de formare profesionala au obligatia sa asigure echipamentele de protectie necesare cursului, in functie de cerintele ocupatiei sau meseriei si de normele de protectie a muncii.
    (3) In cazul in care pregatirea practica se desfasoara in centrele regionale de formare profesionala, aflate in subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, echipamentul necesar se asigura de catre acestea. Aceeasi obligatie revine si centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, aflate in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (4) Echipamentul de protectie a muncii, specific pentru fiecare ocupatie sau meserie, este, in mod obligatoriu, cel stabilit prin programa de pregatire.
    Art. 7
    (1) Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport in comun se acorda persoanelor care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, dupa caz:
    a) pe mijloacele de transport feroviar si auto interurban, precum si, dupa caz, pe cel mult doua linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, daca aceasta se afla in alta localitate;
    b) pentru maximum doua linii de transport urban de suprafata pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire a cursantului;
    c) pentru mijloacele de transport urban subteran si o linie de transport urban de suprafata.
    (2) Decontarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire se efectueaza pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare.
    (3) Costul abonamentelor, precum si cheltuielile de transport se deconteaza, dupa caz, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor, la expirarea fiecarei perioade pentru care au fost procurate, pe toata durata cursului, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada in care participa la pregatirea profesionala, sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
    (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se asigura de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, prin intermediul unitatilor de cazare cu care se vor incheia contracte in acest sens.
    (3) In contractele prevazute la alin. (2) se vor mentiona si numarul de persoane beneficiare de aceste drepturi, precum si perioada pentru care beneficiaza.
    (4) In situatia in care persoanele care au dreptul sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei, in conditiile legii, se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesionala, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, centrele regionale de formare profesionala a adultilor vor instiinta unitatile de cazare cu privire la data incetarii drepturilor prevazute la alin. (1).
    (5) Decontarea cheltuielilor se face la finalizarea programului de formare profesionala, pe baza devizului intocmit de unitatea de cazare, care va cuprinde cheltuielile cu cazarea si suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, numai pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza gratuit de aceste drepturi.
    Art. 9
    (1) Consultatiile medicale, analizele medicale, precum si testele privind aptitudinile de exercitare a ocupatiei sau a meseriei, obligatorii pentru inscrierea la curs, se efectueaza la unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.
    (2) Consultatiile medicale, analizele medicale si testele se solicita pentru fiecare curs, pe baza de tabel nominal, in functie de specificul meseriilor/ocupatiilor la care se constata necesitatea efectuarii lor, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    (3) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau centrele regionale de formare profesionala a adultilor incheie cu unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat, ca urmare a selectiei organizate in conditiile legislatiei privind achizitiile publice, o conventie in care se prevad modalitatea de eliberare a adeverintelor medicale, precum si decontarea serviciilor prestate.
    (4) Decontarea cheltuielilor se face, dupa caz, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor, dupa primirea si verificarea documentatiei de catre compartimentul de formare profesionala, pe baza facturilor emise de unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.
    Art. 10
    Directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau directorii centrelor regionale de formare profesionala a adultilor raspund de cheltuirea fondurilor aferente acordarii drepturilor, potrivit prevederilor prezentului ordin, in conditii de legalitate, economicitate si oportunitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 171/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 171 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 171/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu