E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 171 din 20 aprilie 2004

pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 11 august 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 111/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                                Elena Dumitru

    ANEXA 1

                               PROCEDURI
privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

    Prezentele proceduri reglementeaza aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.

    Art. 1
    Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevazute la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege, dupa cum urmeaza:
    a) persoane care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
    b) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
    c) persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
    d) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
    e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
    f) persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    g) persoane care si-au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, dupa satisfacerea stagiului militar sau ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;
    h) persoane aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei.
    Art. 2
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g), pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, au urmatoarele drepturi ale caror costuri se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
    b) sa beneficieze de materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice.
    (2) Pe langa drepturile prevazute la alin. (1), in vederea optimizarii procesului de formare profesionala, persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g) au urmatoarele drepturi ale caror costuri se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    a) sa beneficieze de rechizite;
    b) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
    c) sa beneficieze de consultatii medicale, de analize medicale si teste necesare frecventarii cursului;
    d) sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, pe perioada cat participa la pregatirea profesionala, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta.
    Art. 3
    Persoanele prevazute la art. 1 lit. h), care participa la un program de formare profesionala gratuit, au drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) si alin. (2) lit. a), costurile fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 4
    Costul drepturilor de care beneficiaza persoanele care participa la un program de formare profesionala gratuit se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    Art. 5
    (1) Necesarul de rechizite, materiale de instruire si manuale se stabileste, dupa caz, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor sau de furnizorii de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii, in functie de programa de pregatire, pentru fiecare cursant.
    (2) Rechizitele, materialele de instruire si manualele sunt puse la dispozitie participantilor la programul de formare profesionala, dupa caz, de furnizorii de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii, de centrele de formare profesionala sau de centrele regionale de formare profesionala a adultilor in cadrul carora se realizeaza cursurile.
    (3) Manualele se dau in folosinta si se recupereaza la finalizarea cursului.
    Art. 6
    (1) Persoanele inscrise la cursuri beneficiaza de echipament de protectie in perioada instruirii practice, in vederea protejarii integritatii si sanatatii acestora.
    (2) Furnizorii de servicii de formare profesionala au obligatia sa asigure echipamentele de protectie necesare cursului, in functie de cerintele ocupatiei sau meseriei si de normele de protectie a muncii.
    (3) In cazul in care pregatirea practica se desfasoara in centrele regionale de formare profesionala, aflate in subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, echipamentul necesar se asigura de catre acestea. Aceeasi obligatie revine si centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, aflate in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (4) Echipamentul de protectie a muncii, specific pentru fiecare ocupatie sau meserie, este, in mod obligatoriu, cel stabilit prin programa de pregatire.
    Art. 7
    (1) Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport in comun se acorda persoanelor care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, dupa caz:
    a) pe mijloacele de transport feroviar si auto interurban, precum si, dupa caz, pe cel mult doua linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, daca aceasta se afla in alta localitate;
    b) pentru maximum doua linii de transport urban de suprafata pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire a cursantului;
    c) pentru mijloacele de transport urban subteran si o linie de transport urban de suprafata.
    (2) Decontarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire se efectueaza pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare.
    (3) Costul abonamentelor, precum si cheltuielile de transport se deconteaza, dupa caz, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor, la expirarea fiecarei perioade pentru care au fost procurate, pe toata durata cursului, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) - g), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada in care participa la pregatirea profesionala, sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
    (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se asigura de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, prin intermediul unitatilor de cazare cu care se vor incheia contracte in acest sens.
    (3) In contractele prevazute la alin. (2) se vor mentiona si numarul de persoane beneficiare de aceste drepturi, precum si perioada pentru care beneficiaza.
    (4) In situatia in care persoanele care au dreptul sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei, in conditiile legii, se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesionala, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, centrele regionale de formare profesionala a adultilor vor instiinta unitatile de cazare cu privire la data incetarii drepturilor prevazute la alin. (1).
    (5) Decontarea cheltuielilor se face la finalizarea programului de formare profesionala, pe baza devizului intocmit de unitatea de cazare, care va cuprinde cheltuielile cu cazarea si suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, numai pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza gratuit de aceste drepturi.
    Art. 9
    (1) Consultatiile medicale, analizele medicale, precum si testele privind aptitudinile de exercitare a ocupatiei sau a meseriei, obligatorii pentru inscrierea la curs, se efectueaza la unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.
    (2) Consultatiile medicale, analizele medicale si testele se solicita pentru fiecare curs, pe baza de tabel nominal, in functie de specificul meseriilor/ocupatiilor la care se constata necesitatea efectuarii lor, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    (3) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau centrele regionale de formare profesionala a adultilor incheie cu unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat, ca urmare a selectiei organizate in conditiile legislatiei privind achizitiile publice, o conventie in care se prevad modalitatea de eliberare a adeverintelor medicale, precum si decontarea serviciilor prestate.
    (4) Decontarea cheltuielilor se face, dupa caz, de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre centrele regionale de formare profesionala a adultilor, dupa primirea si verificarea documentatiei de catre compartimentul de formare profesionala, pe baza facturilor emise de unitatile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.
    Art. 10
    Directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau directorii centrelor regionale de formare profesionala a adultilor raspund de cheltuirea fondurilor aferente acordarii drepturilor, potrivit prevederilor prezentului ordin, in conditii de legalitate, economicitate si oportunitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 171/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 171 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 171/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu