Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 170 din 10 martie 2008

privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 21 martie 2008In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergii Voineagu

ANEXĂ

LISTA

ocupaţiilor ce completează Clasificarea ocupaţiilor din România

1.

Imbuteliator gaz petrol lichefiat se modifică în operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat

codul 815506

2.

Controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie

codul 822213

3.

Şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei

codul 122233

4.

Organizator producţie (studii superioare)

codul 245536

5.

Asistent regizor studio

codul 347134

6.

Asistent regizor emisie

codul 347135

7.

Miner în subteran pentru construcţii

codul 711106

8.

Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor

codul 315218

9.

Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie

codul 741205

10.

Analist cumpărări/consultant furnizori

codul 241401

11.

Analist preţ de revenire/costuri

codul 241126

12.

Tehnician preţ de revenire/costuri

codul 311906

13.

Ţesător manual

codul 743214

14.

Manager de produs

codul 241938

15.

Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

codul 916208

16.

Expert prevenire şi combatere a corupţiei

codul 241942

17.

Administrator societate comercială

codul 241939

18.

Expert achiziţii publice

codul 241940

19.

Consilier de probaţiune

codul 242206

20.

Inspector probaţiune

codul 242207

21.

Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

codul 814136

22.

Operator la colectatul şi manipulatul lemnului

codul 833106

23.

Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri

codul 311211

24.

Inginer proiectant comunicaţii

codul 214435

25.

Subinginer proiectant comunicaţii

codul 214436

26.

Funcţionar ghişeu servicii publice

codul 423101

27.

Referent evidenţa persoanelor

codul 423102

28.

Inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

codul 214546

29.

Subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

codul 214547

30.

Registrator coordonator

codul 123112

31.

Registrator de carte funciară

codul 242914

32.

Asistent registrator

codul 343214

33.

Registrator-şef

codul 123113

34.

Stilist protezist de unghii

codul 514110

35.

Administrator public

codul 247008

36.

Ingrijitor câini în adăposturi

codul 916201

37.

Prinzător câini

codul 916205

38.

Operator recepţie

codul 413333

39.

Agent curier

codul 413334

40.

Şef trafic auto intern

codul 122676

41.

Şef trafic curierat intern

codul 122677

42.

Şef departament logistică

codul 122678

43.

Manipulant cutter-plotter

codul 734308

44.

Colator publicitar

codul 734504

45.

Serigraf

codul 734604

46.

Operator presă de transfer termic

codul 734605

47.

Formator tuburi spectrale

codul 732206

48.

Modelator tuburi spectrale

codul 732202

49.

Operator procesare text şi imagine

codul 411305

50.

Operator mase plastice

codul 823209

51.

Operator maşini de termo-formatare

codul 823210

52.

Tipograf prinţ digital şi offset

codul 825109

53.

Operator la maşina de gravat şi decupat cu laser

codul 825110

54.

Operator la maşina de tampografiat

codul 825111

55.

Operator la maşina de laminat

codul 825302

56.

Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator

codul 213907

57.

Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare

codul 244111

58.

Administrator financiar (patrimoniu) studii medii

codul 412207

59.

Laborant determinări fizico-mecanice

codul 712921

60.

Preparator ferodouri

codul 815905

61.

Finisor universal ferodouri

codul 815906

62.

Preparator plăci de etanşare comprimate

codul 823129

63.

Broker bursa de mărfuri

codul 341905

64.

Brokerîn asigurări

codul 341202

65.

Manager de inovare

codul 241941

66.

Consilier în domeniul adicţiilor

codul 244604

67.

Preşedinte asociaţie patronală

codul 114217

68.

Vicepreşedinte asociaţie patronală

codul 114218

69.

Terapeut ocupaţional

codul 258505

70.

Asistent meteorolog

codul 211206

71.

Controlor acces metrou

codul 511205

72.

Agent staţie metrou

codul 413335

73.

Impiegat de mişcare metrou

codul 413336

74.

Operator mişcare metrou

codul 413337

75.

Casier metrou

codul 421113

76.

Şef echipă întreţinere cale metrou

codul 712922

77.

Şef echipă lucrări artă metrou

codul 712923

78.

Mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou

codul 831105

79.

Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou

codul 831106

80.

Constructor structuri monolite

codul 712304

81.

Instrumentist (studii medii)

codul 347307

82.

Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

codul 241220

83.

Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

codul 315219

84.

Lucrător operativ pentru autocontainere

codul 832403

85.

Lucrător operativ pentru autocompactoare

codul 916101

86.

Lucrător pentru salubrizare căi publice

codul 916102

87.

Lucrător pentru salubrizare spaţii verzi

codul 916103

88.

Lucrător sortator deşeuri reciclabile

codul 932008

89.

Dispecer operaţiuni salubrizare

codul 413205

90.

Operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile

codul 829003

91.

Analist financiar

codul 241943

92.

Expert în ingineria costurilor investiţionale

codul 241944

93.

Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă

codul 241945

94.

Operator la utilaje de forjat dirijat

codul 833204

95.

Operator la utilaje de reabilitări conducte subterane

codul 833205

96.

Operator la utilaje pentru subtraversări

codul 833206

97.

Operator textile

codul 826907

98.

Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 311413

99.

Maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 311414

100.

Şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 311415

101.

Tehnician în serviciile de trafic aerian

codul 311416

102.

Controlor trafic aerian dirijare non-radar

codul 314413

103.

Controlor trafic aerian dirijare radar

codul 314414

104.

Controlor trafic aerian informare

codul 314415

105.

Navigator informare

codul 314416

106.

Operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

codul 314417

107.

Şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

codul 314418

108.

Controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

codul 314419

109.

Navigator instructor informare

codul 314420

110.

Şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţia Civilă

codul 122679

111.

Şef centru meteo aeronautic

codul 122680

112.

Şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom

codul 122681

113.

Şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene

codul 122682

114.

Şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian

codul 122683

115.

Meteorolog aeronautic prognozist

codul 211207

116.

Meteorolog aeronautic tehnician

codul 311118

117.

Inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

codul 214548

118.

Şef executiv audit intern

codul 122952

119.

Inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

codul 214437

120.

Referent/inspector în serviciile de trafic aerian

codul 342912

121.

Operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian

codul 312207

122.

Instalator reţele termice şi sanitare

codul 713612

123.

Muncitor în serviciile de trafic aerian

codul 933009

124.

Optometrist (studii superioare)

codul 222911

125.

Ofiţer control doping

codul 244605

126.

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)

codul 241221

127.

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)

codul 315220

128.

Asistent personal îngrijire

codul 513305

129.

Mercantizor

codul 342102

130.

Operator termoprotecţie

codul 714109

131.

Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

codul 724205

132.

Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor

codul 724206

133.

Operator în verificare întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

codul 723307

134.

Metodist

codul 214906

135.

Manager îmbunătăţire procese

codul 241946

136.

Manager al sistemului de management al riscului

codul 242314

137.

Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă

codul 242315

138.

Lucrător pentru drumuri şi căi ferate

codul 712924

139.

Confecţionerîmbrăcare volane în piele

codul 733212

140.

Asistent analist

codul 241947

141.

Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

codul 242317

142.

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

codul 241948

143.

Şef echipă docheri

codul 835002

144.

Docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu

codul 835003

145.

Docher armator

codul 835004

146.

Docher mecanizator

codul 835005

147.

Tractorist portuar

codul 835006

148.

Conducător autotrailer

codul 835007

149.

Conducător autoîncărcător portuar

codul 835008

150.

Macaragiu portuar

codul 835009

151.

Stivuitorist portuar

codul 835010

152.

Consultant cameral

codul 244705

153.

Inspector protecţia mediului

codul 242318

154.

Medic specialist psihiatru

codul 222912

155.

Medic de familie cu competenţe în sănătate mintală

codul 222913

156.

Asistent social cu competenţe în sănătate mintală

codul 244607

157.

Nursă de psihiatrie

codul 322106

158.

Confecţionertâmplărie din aluminiu şi mase plastice

codul 713409

159.

Art terapeut

codul 244606

160.

Consilier afaceri europene

codul 241949

161.

Subsecretar de stat

codul 111074

162.

Merceolog

codul 343308

163.

Referent

codul 343309

164.

Manager general

codul 121028

165.

Manager

codul 121029

166.

Agent de intervenţie pază şi ordine

codul 516907

167.

Agent transport valori

codul 516908

168.

Agent conducători câini de serviciu

codul 516909

169.

Dispecer centru de alarmă

codul 516910

170.

Şef tură

codul 516911

171.

Inspector de securitate

codul 516912

172.

Evaluator de risc efracţie

codul 516913

173.

Consultant de securitate

codul 516914

174.

Grafolog

codul 244408

175.

Şef cancelarie

codul 122953

176.

Schelar

codul 721432

177.

Responsabil de mediu

codul 242316

178.

Purtător de cuvânt

codul 244706

179.

Specialist în managementul deşeurilor

codul 242319

180.

Agent poliţie comunitară

codul 516915

181.

Designer floral

codul 347136

182.

Consilier pentru tineret

codul 244801

183.

Auditor în domeniul siguranţei alimentare

codul 242320

184.

Grefier arhivar

codul 343215

185.

Grefier registrator

codul 343216

186.

Operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

codul 311119

187.

Operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

codul 816117

188.

Consilier tehnic

codul 214439

189.

Brand manager

codul 244707

190.

ŞefstudioRTV

codul 214441

191.

Scenograf

codul 245537

192.

Asistent scenograf

codul 245538

193.

Videojurnalist

codul 245539

194.

Manager în domeniul siguranţei alimentare

codul 242321

195.

Montator electromecanic

codul 828704

196.

Grafician mers de tren

codul 413341

197.

Operator injectorist

codul 712305

198.

Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii

codul 724413

199.

Electromecanic

codul 724414

200.

Psiholog în specialitatea psihologie clini

codul 244501

201.

Psiholog în specialitatea consiliere psihologică

codul 244502

202.

Psiholog în specialitatea psihoterapie

codul 244503

203.

Psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională

codul 244504

204.

Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor

codul 244505

205.

Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii

codul 244506

206.

Psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

codul 244507

207.

Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială

codul 244508

208.

Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

codul 244509

209.

Psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

codul 244510

210.

Imbuteliator gaz petrol lichefiat

codul 932009

Se exclude ocupaţia montator sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724205.

Se exclude ocupaţia montator sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor codul 724206.

Se exclude ocupaţia de cămătar codul 421402.

Se redenumeşte grupa de bază 4214 Amanetări.

Se exclude ocupaţia operator în verificarea, întreţinerea şi/sau repararea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724207.

Se exclude ocupaţia operator în verificarea, întreţinerea şi/sau repararea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor codul 724208.

Se modifică denumirea grupei de bază 2446 Specialişti în activitatea socială în Asistenţi sociali.

Se modifică denumirea grupei de bază 3460 din Asistenţi sociali în Lucrători în asistenţă socială.

Se elimină ocupaţiile psiholog codul 244501, psihopedagog codul 244502, specialist poligraf codul 244503 şi psiholog clinician 244504.

Ocupaţia şef depou se completează şi devine şef depou/adjunct codul 122630.

Se completează ocupaţia şef secţie (sector) transporturi şi asimilaţi codul 122645 şi devine şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi.

Se modifică denumirea ocupaţiei care devine preşedinte secţie (la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii) codul 111039.

Se exclude ocupaţia arhivar registrator codul 343209.

Se introduce o grupă de bază 2448 Specialişti în activitatea de tineret, care are următoarea descriere: „Specialiştii în activitatea de tineret oferă informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri şi organizaţii neguvernamentale pentru tineret; informează, organizează şi participă la activităţi recreative şi educative pentru tineri; asigură consiliere/consultanţă tinerilor aflaţi în situaţii conflictuale, cu probleme de integrare socială sau aflaţi în situaţii de risc; contribuie prin activităţi specifice la creşterea implicării tinerilor în viaţa publică sub toate formele ei de manifestare."

Ocupaţia specialist plan progres se înlocuieşte cu specialist îmbunătăţire procese   codul 241928.

Ocupaţia organizator procese funcţionale se înlocuieşte cu responsabil proces       codul 241931.

Ocupaţia agent pază în incinte (hoteluri, magazine etc.) se înlocuieşte cu ocupaţia agent de securitate incinte (magazin, hotel întreprindere etc.)   codul 516903.

Ocupaţia gardian public se înlocuieşte cu ocupaţia agent gardă de corp   codul 516904.

Ocupaţia agent pază control acces, ordine şi intervenţie se înlocuieşte cu ocupaţia agent securitate codul 516901.

Ocupaţia agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valori se înlocuieşte cu ocupaţia agent control acces codul 516902.

Se exclude ocupaţia docher de la grupa de bază 8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane.

Se creează o grupă de bază nouă 8350 Docheri, mecanizatori şi conducători de utilaje portuare, cu următoarea descriere: „Docherii, docherii mecanizatori şi conducătorii de utilaje portuare manipulează mărfurile, manevrează sculele şi dispozitivele adecvate fiecărei categorii de marfă în funcţie de ambalaj sau greutate/unitate, conduc, întreţin şi supraveghează instalaţii de încărcare/descărcare/transport şi manipulare a mărfurilor."

Se înlocuieşte ocupaţia de operator în verificare, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu ocupaţia operator în verificare, reîncarnarea şi repararea stingătoarelor de     codul 723305.

Ocupaţia muzician se înlocuieşte cu ocupaţia instrumentist muzicant       codul 347303.

Se introduce ocupaţia ghid montan      codul 349106.

Se elimină ocupaţia de expert criminalist   codul 242901.

Se introduce grupa minoră 423 Funcţionari în servicii publice comunitare, respectiv grupa de bază 4231 Funcţionari în servicii publice comunitare, care vor avea următoarea descriere: „Funcţionarii în servicii publice comunitare desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor depuse de cetăţeni la ghişeele publice comunitare, actualizează şi valorifică registrul de evidenţă al persoanelor, furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, date de identificare ale persoanelor."


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 170/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 170 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu