Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 169 din 25 octombrie 2001

privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din 27 noiembrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, cu modificarile ulterioare;
    - Avizul Oficiului Concurentei nr. 4.077 din 22 octombrie 2001,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale, prevazute in anexele nr. 4, 5.1, 5.2 si 5.3.
    Art. 2
    Actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute in anexa nr. 1, vor fi incadrate in tariful corespunzator, de catre directiile de specialitate, in functie de clasificarea actelor, de criteriile de apreciere, de gradele de complexitate si de coeficientii corespunzatori, precum si de gradul de complexitate a categoriei de zacamant, conform prevederilor anexei nr. 2.
    Art. 3
    Solicitarea emiterii actelor prevazute in anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comanda, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, care va insoti documentatia tehnico-economica prevazuta in normele si in instructiunile de aplicare a Legii minelor nr. 61/1998. Pentru fiecare solicitare directiile de specialitate care executa comanda au obligatia sa intocmeasca fisa de urmarire a modului de rezolvare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Actele vor fi eliberate numai dupa ce solicitantul face dovada achitarii tarifului corespunzator.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile cuprinse in anexa nr. 1 lit. A pct. 2, 3 si 4 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 204/2000 privind tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000.

         Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                          Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzand actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in baza prevederilor Legii minelor nr. 61/1998

    1.
    a) Permis de prospectiune
    b) Permis de exploatare
    c) Licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru explorare
    d) Licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare
    e) Acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare in administrare sau in concesiune cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere
    f) Aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune catre alta persoana juridica:
    - f)1. pentru licenta de explorare;
    - f)2. pentru licenta de exploatare
    g) Autorizatie de incepere a activitatilor miniere.
    2.
    a) Aviz la programele de lucrari geologice de cercetare (pentru primul an si in continuare pentru fiecare an aprobat prin licenta de concesiune)
    b) Aviz pentru documentatiile de modificare a adancimii si/sau a amplasamentelor, de ridicare a abandonarii pentru lucrarile de cercetare geologica
    c) Aviz pentru abandonarea de rezerve de substante minerale utile (carbuni, minereuri, sare gema, roci utile, ape subterane, termominerale, namoluri si turbe terapeutice)
    d) Aviz la documentatiile tehnico-economice de exploatare
    e) Aviz la documentatiile de incetare a activitatilor miniere de exploatare sau de explorare la mine/cariere
    f) Aviz la documentatiile de incetare a activitatilor de exploatare a sarii in solutie prin campuri de sonde
    g) Aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrarilor prevazute in planul tehnologic de incetare a activitatii miniere de exploatare sau explorare
    h) Aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sarii in solutie
    i) Aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitara pentru zacamintele de ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice
    j) Aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologica pentru ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice
    k) Aviz la programul anual de exploatare
    l) Aviz la modificarea programului anual de exploatare
    m) Aviz pentru amplasamentele de obiective civile si/sau industriale de utilitate publica, ale planurilor si ale schitelor de sistematizare, precum si ale lucrarilor ingineresti
    n) Aviz la lucrarile geologico-tehnice.
    3.
    Documentele de verificare si inregistrare, ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor pentru rezerve minerale.
    4.
    Documentul de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnica de a executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de intocmire a documentatiilor aferente acestora, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.

    ANEXA 2

    A. CLASIFICAREA ACTELOR

    A1. Acte de complexitate redusa
    Acte emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru care nu sunt necesare expertize ale documentatiilor. Actele respective se realizeaza la solicitarea tertilor si implica doar verificarea actelor prezentate de solicitanti, fara deplasarea in teritoriu a consilierilor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) permisul de prospectiune;
    b) permisul de exploatare;
    c) licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru explorare;
    d) licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare;
    e) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare in administrare sau in concesiune cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere;
    f) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune catre alta persoana juridica:
    f)1. pentru licenta de explorare;
    f)2. pentru licenta de exploatare;
    g) autorizatie de incepere a activitatilor miniere.

    A2. Acte de complexitate medie
    Acte emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru care sunt necesare analiza si evaluarea documentatiilor de catre personalul de specialitate al acesteia. Pentru zacamintele cantonate in structuri geologice complicate Agentia Nationala pentru Resurse Minerale poate decide necesitatea expertizelor efectuate de persoane juridice/fizice specializate si autorizate in acest sens. Eliberarea actelor implica evaluarea calitativa a documentatiilor prezentate de titularii de licenta miniera, putand fi necesare deplasari de scurta durata (1 - 2 zile) in teritoriu a consilierilor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Documentatiile sunt de complexitate medie si vizeaza in general programele de lucrari de cercetare sau de exploatare prezentate si convenite la eliberarea licentei miniere, modificari ale acestora sau avize pentru diferite obiective de importanta social-economica sau de protectie a zacamintelor. Un capitol aparte il constituie atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau care executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) aviz pentru documentatiile de modificare a adancimii si/sau a amplasamentelor, de ridicare a abandonarii pentru lucrarile de cercetare geologica;
    b) aviz pentru abandonarea de rezerve de substante minerale utile;
    c) aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitara pentru zacamintele de ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice;
    d) aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologica pentru ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice;
    e) aviz la programul anual de exploatare;
    f) aviz la modificarea programului anual de exploatare;
    g) aviz pentru amplasamentele de obiective civile si/sau industriale de utilitate publica, ale planurilor si ale schitelor de sistematizare, precum si ale lucrarilor ingineresti;
    h) aviz la lucrarile geologico-tehnice;
    i) documentul de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnica de a executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de intocmire a documentatiilor aferente acestora, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.

    A3. Acte de complexitate ridicata
    Acte pentru a caror emitere pot fi necesare, la decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, expertize ale documentatiilor efectuate pe baza contractuala de societati/persoane fizice specializate si autorizate in acest sens. Eliberarea actelor implica evaluarea documentatiilor prezentate de titularii de licente din punct de vedere al metodelor si tehnicilor de exploatare geologico-miniere si a protectiei zacamantului si mediului, tehnologii de preparare/prelucrare si al eficientei economice. Sunt necesare deplasari in teritoriu ale consilierilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale mai lungi de doua zile. Documentatiile sunt de complexitate ridicata si vizeaza calculul resurselor/rezervelor de substante minerale utile, noi planuri si/sau tehnologii de exploatare in raport cu cele convenite la incheierea licentei miniere, inchideri de mine etc.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) documentele de verificare si inregistrare, ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor pentru rezerve minerale;
    b) aviz la programele de lucrari geologice de cercetare (pentru primul an in continuare pentru fiecare an aprobat prin licenta de concesiune);
    c) aviz la documentatiile tehnico-economice de exploatare;
    d) aviz la documentatiile de incetare a activitatilor miniere de exploatare sau explorare la mine/cariere;
    e) aviz la documentatiile de incetare a activitatilor de exploatare a sarii in solutie prin campuri de sonde;
    f) aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrarilor prevazute in planul tehnologic de incetare a activitatii miniere de exploatare sau explorare;
    g) aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sarii in solutie.

    A4. Alte acte
    In aceasta categorie sunt incluse actele privind transferul de licenta miniera sau acordul de asociere al titularului de licenta miniera cu alte persoane juridice, in vederea efectuarii in comun, in tot sau in parte, a prevederilor din licente. Pentru aceste acte, avand in vedere ca implica aceleasi operatiuni si acelasi grad de complexitate cu actele similare emise pentru titularii de licente miniere pentru care au fost aprobate tarife in baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 145/1998 (prezentate in anexa nr. 1), propunem incadrarea lor in acelasi regim de tarifare.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare in administrare sau in concesiune cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere;
    b) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune catre alta persoana juridica:
    - pentru licenta de explorare;
    - pentru licenta de exploatare.

    B. CRITERIILE DE APRECIERE, GRADELE DE COMPLEXITATE SI COEFICIENTII CORESPUNZATORI PENTRU ACTELE DIN CATEGORIILE A.2 si A.3

    Pentru documentatiile incadrate in categoriile de complexitate A.2 si A.3 [cu exceptia categoriei A.2 lit. i)], conform celor de mai sus (A. Clasificarea actelor), in vederea unei incadrari cat mai judicioase a acestora, se iau in considerare mai multe criterii suplimentare de apreciere a complexitatii, in functie de:
    - complexitatea geologica a regiunii;
    - tipul lucrarilor preconizate si volumul acestora;
    - gradul de documentare si justificare a lucrarilor propuse.
    Gradele de complexitate (1 - scazut, 2 - mediu, 3 - ridicat), cu coeficientii aferenti, au fost stabilite prin practica indelungata a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale legata de aceste tipuri de lucrari, corelata cu metodele de cercetare (explorare) practicate pe plan intern si international, precum si in functie de caracterul documentatiilor, respectiv de corectitudinea acestora in ceea ce priveste modul de justificare a lucrarilor preconizate.
________________________________________________________________________________
          Criterii     Grade de complexitate si coeficientii corespunzatori (k)
        de apreciere   ---------------------------------------------------------
      a complexitatii     1 - scazut        2 - mediu          3 - ridicat
                           k = 0,75          k = 1,00           k = 1,50
________________________________________________________________________________
  I. Complexitatea      - formatiuni      - formatiuni     - formatiuni
     geologica            sedimentare       eruptive si      metamorfice,
     a regiunii         - tectonica         sedimentare      eruptive,
                          simpla          - tectonica        sedimentare
                                            complicata     - tectonica
                                                             foarte complicata
 II. Tipul lucrarilor   - una sau doua    - utilizarea mai - metode de lucru
     si volumul           metode de         multor metode    prin lucrari
     acestora             lucru plus        de lucru plus    miniere subterane
                          lucrari miniere   lucrari          plus foraje (de
                                            miniere          la suprafata
                                            usoare plus      si/sau subteran)
                                            foraje
III. Gradul             - documentatie    - documentatia   - documentatia
     de documentare       completa          necesita         necesita completari
     si justificare a   - nu necesita       completari       majore sau refacere
     lucrarilor           verificari        minore         - necesita verificari
     propuse              de teren        - necesita         de teren
                                            verificari       (peste 2 zile)
                                            sumare de
                                            teren
                                            (1 - 2 zile)
________________________________________________________________________________

    In privinta actelor emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, incadrate la categoria A.2 lit. i), pentru care la incadrare nu se poate tine seama de criteriile de complexitate mentionate mai sus, in baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001, criteriile de incadrare tarifara sunt cele mentionate mai jos:
________________________________________________________________________
Incadrarea                        Activitati atestate
 tarifara       (conform Ordinului presedintelui A.N.R.M. nr. 38/2001)
________________________________________________________________________

                           Atestarea persoanelor juridice
   I/1     - executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrarilor
             legate de exploatarea resurselor minerale [art. 31 lit. c)
             din anexa la Ordinul presedintelui A.N.R.M. nr. 38/2001]
   I/2     - elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice,
             geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activitati
             miniere si operatiuni petroliere [art. 31 lit. b) din anexa
             la Ordinul presedintelui A.N.R.M. nr. 38/2001]
   I/3     - efectuarea lucrarilor de teren si de laborator [art. 31
             lit. a) din anexa la Ordinul presedintelui A.N.R.M.
             nr. 38/2001]

                           Atestarea persoanelor fizice
  II/1     - atestarea ca expert
  II/2     - atestarea ca specialist
________________________________________________________________________

    C. CLASIFICAREA ZACAMINTELOR IN FUNCTIE DE GRADUL DE COMPLEXITATE

    Gradul rational de detaliere a cercetarii unui zacamant sau a unui perimetru pentru a putea intra in exploatare se stabileste in raport cu complexitatea conditiilor geologice, tinandu-se seama de costul executarii si al intretinerii lucrarilor geologice, precum si de necesitatea reducerii duratei de cercetare si de atragere in circuitul economic.
    In raport cu complexitatea conditiilor geologice zacamintele de substante minerale utile sau subdiviziunile acestora, care sunt incadrate in aceasta categorie conform prevederilor art. 2 din Legea minelor nr. 61/1998, se impart in trei clase, si anume:
    - Clasa I cuprinde zacaminte sau corpuri de substanta minerala utila cu alcatuire geologica, conditii de zacamant si forma simple, de masiv sau tabulare, la care grosimea are un coeficient de variatie de pana la 80% . Zacamantul este netectonizat sau afectat de falii izolate. Substanta minerala utila este continua, iar daca apar intreruperi, ele au o forma regulata, astfel incat pot fi usor conturate. Eventualele sortimente calitative deosebite apar in zone diferite din cadrul zacamantului si delimitarea lor se face usor. Continutul in elemente utile si alte caracteristici calitative sunt relativ uniforme, prezentand un coeficient de variatie cu valori de pana la 100% .
    - Clasa a II-a cuprinde zacaminte sau corpuri de substanta minerala utila cu o alcatuire geologica, conditii de zacamant si forma complicate. La zacamintele tabulare coeficientul de variatie al grosimii este cuprins intre 80% si 120% . Continuitatea substantei minerale utile este intrerupta fie de o tectonica complicata, fie de aparitia unor zone sterile sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. Diferitele sortimente calitative au o raspandire neregulata. Continutul in elemente utile si alte caracteristici calitative sunt neuniforme, prezentand un coeficient de variatie cu valori cuprinse intre 100% si 150% .
    - Clasa a III-a cuprinde zacaminte sau corpuri de substanta minerala utila cu alcatuire geologica, conditii de zacamant si forma foarte complicate. La zacamintele tabulare coeficientul de variatie al grosimii este mai mare de 120% . Substanta minerala utila prezinta o discontinuitate accentuata ca urmare a unei tectonici foarte complicate sau a alternantelor frecvente de substanta utila si steril. Diferitele sortimente calitative de substanta minerala utila se intrepatrund si au o raspandire atat de complicata incat ele nu pot fi localizate spatial, ci doar estimate statistic. Continutul in elemente utile si alte caracteristici calitative sunt foarte neuniforme, prezentand un coeficient de variatie mai mare de 150% .
    In functie de particularitatile geologice corpurile de substanta minerala utila din cadrul aceluiasi zacamant sau parti ale acestora pot fi incadrate in clase diferite.

    ANEXA 3

                        A. MODEL DE SCRISOARE-COMANDA*1)

    Agentul economic .............................
    Adresa/sediul ................................
    Codul fiscal .................................
    Autorizatia nr. ..............................
    Telefon/fax ..................................

                    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Hotararii Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998 si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat documentatia tehnico-economica necesara in vederea obtinerii .......................................*2) pentru perimetrul ........................*3).
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat .................................*4) la data eliberarii acestuia.
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

             Director general,                      Director economic,
         .........................                 ....................
          (semnatura si stampila)                      (semnatura)

                            Incadrarea documentatiei*5)

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ................. si se tarifeaza cu suma de .................. lei, conform anexei nr. .......... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......../............., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ...... din ................ .

             ..............                             Director,
                 (data)                            .....................
------------
    *1) Se completeaza si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in cazul solicitarii eliberarii actelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    *2) Se completeaza cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 1 sau 2, dupa caz.
    *3) Se completeaza cu tipul perimetrului: prospectiune/explorare/exploatare, dupa caz, si cu denumirea acestuia.
    *4) Se mentioneaza "in numerar", "fila cec" sau "transfer bancar", dupa caz. In cazul in care plata nu se efectueaza in numerar la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, data eliberarii actului va fi ziua lucratoare imediat urmatoare datei la care sumele ce constituie plati au intrat efectiv in contul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    *5) Se completeaza de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

                        B. FISA DE URMARIRE A SOLICITARII

    I. Solicitantul ........................................................
    II. Tipul actului ......................................................
    III. Numarul si data de inregistrare a solicitarii la comisia de evaluare .............................
    IV. Rezultatul evaluarii documentatiei tehnico-economice ...............

                           Seful comisiei de evaluare,
                        ................................
                        (numele, prenumele si semnatura)

    V. Numarul si data scrisorii de comunicare catre solicitant ..............
    VI. Tipul actului emis, numarul si data inregistrarii la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale ......................................................
    VII. Confirmarea de primire a actului de catre solicitant ................

    ANEXA 4

                               FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 1 din anexa nr. 1

                                       - lei -
_________________________________________________
Nr.    Tipul    Numarul   Costuri/ora   Tariful
crt.  actului   de ore
_________________________________________________
  1.   1.a)       15        72.548     1.088.000
_________________________________________________
  2.   1.b)       33        72.548     2.394.000
_________________________________________________
  3.   1.c)       45        72.548     3.265.000
_________________________________________________
  4.   1.d)      108        72.548     7.835.000
_________________________________________________
  5.   1.e)        4        72.548       290.000
_________________________________________________
  6.   1.f)1      15        72.548     1.088.000
_________________________________________________
  7.   1.f)2      29        72.548     2.104.000
_________________________________________________
  8.   1.g)       17        72.548     1.234.000
_________________________________________________

    ANEXA 5.1

                               FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 2 din anexa nr. 1

                                                           - lei -
___________________________________________________________________
Nr.      Gradul        Coeficientul Numarul  Costuri/ora   Tariful
crt.  de complexitate      mediu    de ore
___________________________________________________________________
  1. I-1  II-1  III-1     0,7500      32        72.548    2.285.262
  2. I-1  II-1  III-2     0,8333      35        72.548    2.539.078
  3. I-1  II-1  III-3     1,0000      42        72.548    3.047.016
___________________________________________________________________
  4. I-1  II-2  III-1     0,8333      35        72.548    2.539.078
  5. I-1  II-2  III-2     0,9167      39        72.548    2.793.200
  6. I-1  II-2  III-3     1,0833      45        72.548    3.300.832
___________________________________________________________________
  7. I-1  II-3  III-1     1,0000      42        72.548    3.047.016
  8. I-1  II-3  III-2     0,9750      41        72.548    2.970.841
  9. I-1  II-3  III-3     1,2500      53        72.548    3.808.770
___________________________________________________________________
 10. I-2  II-1  III-1     0,8333      35        72.548    2.539.078
 11. I-2  II-1  III-2     0,9167      39        72.548    2.793.200
 12. I-2  II-1  III-3     1,0833      45        72.548    3.300.832
___________________________________________________________________
 13. I-2  II-2  III-1     0,9167      39        72.548    2.793.200
 14. I-2  II-2  III-2     1,0000      42        72.548    3.047.016
 15. I-2  II-2  III-3     1,1667      49        72.548    3.554.954
___________________________________________________________________
 16. I-2  II-3  III-1     1,0833      45        72.548    3.300.832
 17. I-2  II-3  III-2     1,1667      49        72.548    3.554.954
 18. I-2  II-3  III-3     1,3333      56        72.548    4.062.586
___________________________________________________________________
 19. I-3  II-1  III-1     1,0000      42        72.548    3.047.016
 20. I-3  II-1  III-2     1,0833      45        72.548    3.300.832
 21. I-3  II-1  III-3     1,2500      53        72.548    3.808.770
___________________________________________________________________
 22. I-3  II-2  III-1     1,0833      45        72.548    3.300.832
 23. I-3  II-2  III-2     1,1667      49        72.548    3.554.954
 24. I-3  II-2  III-3     1,3333      56        72.548    4.062.586
___________________________________________________________________
 25. I-3  II-3  III-1     1,2500      53        72.548    3.808.770
 26. I-3  II-3  III-2     1,3333      56        72.548    4.062.586
 27. I-3  II-3  III-3     1,5000      63        72.548    4.570.524
___________________________________________________________________

    ANEXA 5.2

                              FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 3 din anexa nr. 1

                                                           - lei -
____________________________________________________________________
Nr.      Gradul        Coeficientul  Numarul  Costuri/ora   Tariful
crt.  de complexitate      mediu     de ore
____________________________________________________________________
                         Clasa I
____________________________________________________________________
  1. I-1  II-1  III-1     0,7500      114       72.548     8.270.472
  2. I-1  II-1  III-2     0,8333      127       72.548     9.189.046
  3. I-1  II-1  III-3     1,0000      152       72.548    11.027.296
____________________________________________________________________
  4. I-1  II-2  III-1     0,8333      127       72.548     9.189.046
  5. I-1  II-2  III-2     0,9167      139       72.548    10.108.722
  6. I-1  II-2  III-3     1,0833      165       72.548    11.945.870
____________________________________________________________________
  7. I-1  II-3  III-1     1,0000      152       72.548    11.027.296
  8. I-1  II-3  III-2     0,9750      148       72.548    10.751.614
  9. I-1  II-3  III-3     1,2500      190       72.548    13.784.120
____________________________________________________________________
                         Clasa a II-a
____________________________________________________________________
 10. I-2  II-1  III-1     0,8333      127       72.548     9.189.046
 11. I-2  II-1  III-2     0,9167      139       72.548    10.108.722
 12. I-2  II-1  III-3     1,0833      165       72.548    11.945.870
____________________________________________________________________
 13. I-2  II-2  III-1     0,9167      139       72.548    10.108.722
 14. I-2  II-2  III-2     1,0000      152       72.548    11.027.296
 15. I-2  II-2  III-3     1,1667      177       72.548    12.865.546
____________________________________________________________________
 16. I-2  II-3  III-1     1,0833      165       72.548    11.945.870
 17. I-2  II-3  III-2     1,1667      177       72.548    12.865.546
 18. I-2  II-3  III-3     1,3333      203       72.548    14.702.694
____________________________________________________________________
                         Clasa a III-a
____________________________________________________________________
 19. I-3  II-1  III-1     1,0000      152       72.548    11.027.296
 20. I-3  II-1  III-2     1,0833      165       72.548    11.945.870
 21. I-3  II-1  III-3     1,2500      190       72.548    13.784.120
____________________________________________________________________
 22. I-3  II-2  III-1     1,0833      165       72.548    11.945.870
 23. I-3  II-2  III-2     1,1667      177       72.548    12.865.546
 24. I-3  II-2  III-3     1,3333      203       72.548    14.702.694
____________________________________________________________________
 25. I-3  II-3  III-1     1,2500      190       72.548    13.784.120
 26. I-3  II-3  III-2     1,3333      203       72.548    14.702.694
 27. I-3  II-3  III-3     1,5000      228       72.548    16.540.944
____________________________________________________________________

    ANEXA 5.3

                              FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 4 din anexa nr. 1

                                                      - lei -
_______________________________________________________________
Nr.   Incadrarea  Coeficientul  Numarul  Costuri/ora   Tariful
crt.                  mediu     de ore
_______________________________________________________________
  1.     I/1          1,250       53        72.548    3.845.044
  2.     I/2          1,000       42        72.548    3.047.016
  3.     I/3          0,750       32        72.548    2.321.536
_______________________________________________________________
  4.    II/1          0,500       21        72.548    1.523.508
  5.    II/2          0,250       11        72.548      798.028
_______________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 169/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 169 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu