Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 169 din 25 octombrie 2001

privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din 27 noiembrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, cu modificarile ulterioare;
    - Avizul Oficiului Concurentei nr. 4.077 din 22 octombrie 2001,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale, prevazute in anexele nr. 4, 5.1, 5.2 si 5.3.
    Art. 2
    Actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute in anexa nr. 1, vor fi incadrate in tariful corespunzator, de catre directiile de specialitate, in functie de clasificarea actelor, de criteriile de apreciere, de gradele de complexitate si de coeficientii corespunzatori, precum si de gradul de complexitate a categoriei de zacamant, conform prevederilor anexei nr. 2.
    Art. 3
    Solicitarea emiterii actelor prevazute in anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comanda, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, care va insoti documentatia tehnico-economica prevazuta in normele si in instructiunile de aplicare a Legii minelor nr. 61/1998. Pentru fiecare solicitare directiile de specialitate care executa comanda au obligatia sa intocmeasca fisa de urmarire a modului de rezolvare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Actele vor fi eliberate numai dupa ce solicitantul face dovada achitarii tarifului corespunzator.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile cuprinse in anexa nr. 1 lit. A pct. 2, 3 si 4 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 204/2000 privind tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000.

         Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                          Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzand actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in baza prevederilor Legii minelor nr. 61/1998

    1.
    a) Permis de prospectiune
    b) Permis de exploatare
    c) Licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru explorare
    d) Licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare
    e) Acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare in administrare sau in concesiune cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere
    f) Aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune catre alta persoana juridica:
    - f)1. pentru licenta de explorare;
    - f)2. pentru licenta de exploatare
    g) Autorizatie de incepere a activitatilor miniere.
    2.
    a) Aviz la programele de lucrari geologice de cercetare (pentru primul an si in continuare pentru fiecare an aprobat prin licenta de concesiune)
    b) Aviz pentru documentatiile de modificare a adancimii si/sau a amplasamentelor, de ridicare a abandonarii pentru lucrarile de cercetare geologica
    c) Aviz pentru abandonarea de rezerve de substante minerale utile (carbuni, minereuri, sare gema, roci utile, ape subterane, termominerale, namoluri si turbe terapeutice)
    d) Aviz la documentatiile tehnico-economice de exploatare
    e) Aviz la documentatiile de incetare a activitatilor miniere de exploatare sau de explorare la mine/cariere
    f) Aviz la documentatiile de incetare a activitatilor de exploatare a sarii in solutie prin campuri de sonde
    g) Aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrarilor prevazute in planul tehnologic de incetare a activitatii miniere de exploatare sau explorare
    h) Aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sarii in solutie
    i) Aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitara pentru zacamintele de ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice
    j) Aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologica pentru ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice
    k) Aviz la programul anual de exploatare
    l) Aviz la modificarea programului anual de exploatare
    m) Aviz pentru amplasamentele de obiective civile si/sau industriale de utilitate publica, ale planurilor si ale schitelor de sistematizare, precum si ale lucrarilor ingineresti
    n) Aviz la lucrarile geologico-tehnice.
    3.
    Documentele de verificare si inregistrare, ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor pentru rezerve minerale.
    4.
    Documentul de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnica de a executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de intocmire a documentatiilor aferente acestora, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.

    ANEXA 2

    A. CLASIFICAREA ACTELOR

    A1. Acte de complexitate redusa
    Acte emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru care nu sunt necesare expertize ale documentatiilor. Actele respective se realizeaza la solicitarea tertilor si implica doar verificarea actelor prezentate de solicitanti, fara deplasarea in teritoriu a consilierilor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) permisul de prospectiune;
    b) permisul de exploatare;
    c) licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru explorare;
    d) licenta de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare;
    e) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare in administrare sau in concesiune cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere;
    f) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune catre alta persoana juridica:
    f)1. pentru licenta de explorare;
    f)2. pentru licenta de exploatare;
    g) autorizatie de incepere a activitatilor miniere.

    A2. Acte de complexitate medie
    Acte emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru care sunt necesare analiza si evaluarea documentatiilor de catre personalul de specialitate al acesteia. Pentru zacamintele cantonate in structuri geologice complicate Agentia Nationala pentru Resurse Minerale poate decide necesitatea expertizelor efectuate de persoane juridice/fizice specializate si autorizate in acest sens. Eliberarea actelor implica evaluarea calitativa a documentatiilor prezentate de titularii de licenta miniera, putand fi necesare deplasari de scurta durata (1 - 2 zile) in teritoriu a consilierilor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Documentatiile sunt de complexitate medie si vizeaza in general programele de lucrari de cercetare sau de exploatare prezentate si convenite la eliberarea licentei miniere, modificari ale acestora sau avize pentru diferite obiective de importanta social-economica sau de protectie a zacamintelor. Un capitol aparte il constituie atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau care executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) aviz pentru documentatiile de modificare a adancimii si/sau a amplasamentelor, de ridicare a abandonarii pentru lucrarile de cercetare geologica;
    b) aviz pentru abandonarea de rezerve de substante minerale utile;
    c) aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitara pentru zacamintele de ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice;
    d) aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologica pentru ape subterane, termominerale, de namoluri si turbe terapeutice;
    e) aviz la programul anual de exploatare;
    f) aviz la modificarea programului anual de exploatare;
    g) aviz pentru amplasamentele de obiective civile si/sau industriale de utilitate publica, ale planurilor si ale schitelor de sistematizare, precum si ale lucrarilor ingineresti;
    h) aviz la lucrarile geologico-tehnice;
    i) documentul de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnica de a executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de intocmire a documentatiilor aferente acestora, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.

    A3. Acte de complexitate ridicata
    Acte pentru a caror emitere pot fi necesare, la decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, expertize ale documentatiilor efectuate pe baza contractuala de societati/persoane fizice specializate si autorizate in acest sens. Eliberarea actelor implica evaluarea documentatiilor prezentate de titularii de licente din punct de vedere al metodelor si tehnicilor de exploatare geologico-miniere si a protectiei zacamantului si mediului, tehnologii de preparare/prelucrare si al eficientei economice. Sunt necesare deplasari in teritoriu ale consilierilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale mai lungi de doua zile. Documentatiile sunt de complexitate ridicata si vizeaza calculul resurselor/rezervelor de substante minerale utile, noi planuri si/sau tehnologii de exploatare in raport cu cele convenite la incheierea licentei miniere, inchideri de mine etc.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) documentele de verificare si inregistrare, ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor pentru rezerve minerale;
    b) aviz la programele de lucrari geologice de cercetare (pentru primul an in continuare pentru fiecare an aprobat prin licenta de concesiune);
    c) aviz la documentatiile tehnico-economice de exploatare;
    d) aviz la documentatiile de incetare a activitatilor miniere de exploatare sau explorare la mine/cariere;
    e) aviz la documentatiile de incetare a activitatilor de exploatare a sarii in solutie prin campuri de sonde;
    f) aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrarilor prevazute in planul tehnologic de incetare a activitatii miniere de exploatare sau explorare;
    g) aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sarii in solutie.

    A4. Alte acte
    In aceasta categorie sunt incluse actele privind transferul de licenta miniera sau acordul de asociere al titularului de licenta miniera cu alte persoane juridice, in vederea efectuarii in comun, in tot sau in parte, a prevederilor din licente. Pentru aceste acte, avand in vedere ca implica aceleasi operatiuni si acelasi grad de complexitate cu actele similare emise pentru titularii de licente miniere pentru care au fost aprobate tarife in baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 145/1998 (prezentate in anexa nr. 1), propunem incadrarea lor in acelasi regim de tarifare.
    Actele incadrate in aceasta categorie sunt:
    a) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare in administrare sau in concesiune cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere;
    b) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune catre alta persoana juridica:
    - pentru licenta de explorare;
    - pentru licenta de exploatare.

    B. CRITERIILE DE APRECIERE, GRADELE DE COMPLEXITATE SI COEFICIENTII CORESPUNZATORI PENTRU ACTELE DIN CATEGORIILE A.2 si A.3

    Pentru documentatiile incadrate in categoriile de complexitate A.2 si A.3 [cu exceptia categoriei A.2 lit. i)], conform celor de mai sus (A. Clasificarea actelor), in vederea unei incadrari cat mai judicioase a acestora, se iau in considerare mai multe criterii suplimentare de apreciere a complexitatii, in functie de:
    - complexitatea geologica a regiunii;
    - tipul lucrarilor preconizate si volumul acestora;
    - gradul de documentare si justificare a lucrarilor propuse.
    Gradele de complexitate (1 - scazut, 2 - mediu, 3 - ridicat), cu coeficientii aferenti, au fost stabilite prin practica indelungata a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale legata de aceste tipuri de lucrari, corelata cu metodele de cercetare (explorare) practicate pe plan intern si international, precum si in functie de caracterul documentatiilor, respectiv de corectitudinea acestora in ceea ce priveste modul de justificare a lucrarilor preconizate.
________________________________________________________________________________
          Criterii     Grade de complexitate si coeficientii corespunzatori (k)
        de apreciere   ---------------------------------------------------------
      a complexitatii     1 - scazut        2 - mediu          3 - ridicat
                           k = 0,75          k = 1,00           k = 1,50
________________________________________________________________________________
  I. Complexitatea      - formatiuni      - formatiuni     - formatiuni
     geologica            sedimentare       eruptive si      metamorfice,
     a regiunii         - tectonica         sedimentare      eruptive,
                          simpla          - tectonica        sedimentare
                                            complicata     - tectonica
                                                             foarte complicata
 II. Tipul lucrarilor   - una sau doua    - utilizarea mai - metode de lucru
     si volumul           metode de         multor metode    prin lucrari
     acestora             lucru plus        de lucru plus    miniere subterane
                          lucrari miniere   lucrari          plus foraje (de
                                            miniere          la suprafata
                                            usoare plus      si/sau subteran)
                                            foraje
III. Gradul             - documentatie    - documentatia   - documentatia
     de documentare       completa          necesita         necesita completari
     si justificare a   - nu necesita       completari       majore sau refacere
     lucrarilor           verificari        minore         - necesita verificari
     propuse              de teren        - necesita         de teren
                                            verificari       (peste 2 zile)
                                            sumare de
                                            teren
                                            (1 - 2 zile)
________________________________________________________________________________

    In privinta actelor emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, incadrate la categoria A.2 lit. i), pentru care la incadrare nu se poate tine seama de criteriile de complexitate mentionate mai sus, in baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001, criteriile de incadrare tarifara sunt cele mentionate mai jos:
________________________________________________________________________
Incadrarea                        Activitati atestate
 tarifara       (conform Ordinului presedintelui A.N.R.M. nr. 38/2001)
________________________________________________________________________

                           Atestarea persoanelor juridice
   I/1     - executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrarilor
             legate de exploatarea resurselor minerale [art. 31 lit. c)
             din anexa la Ordinul presedintelui A.N.R.M. nr. 38/2001]
   I/2     - elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice,
             geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activitati
             miniere si operatiuni petroliere [art. 31 lit. b) din anexa
             la Ordinul presedintelui A.N.R.M. nr. 38/2001]
   I/3     - efectuarea lucrarilor de teren si de laborator [art. 31
             lit. a) din anexa la Ordinul presedintelui A.N.R.M.
             nr. 38/2001]

                           Atestarea persoanelor fizice
  II/1     - atestarea ca expert
  II/2     - atestarea ca specialist
________________________________________________________________________

    C. CLASIFICAREA ZACAMINTELOR IN FUNCTIE DE GRADUL DE COMPLEXITATE

    Gradul rational de detaliere a cercetarii unui zacamant sau a unui perimetru pentru a putea intra in exploatare se stabileste in raport cu complexitatea conditiilor geologice, tinandu-se seama de costul executarii si al intretinerii lucrarilor geologice, precum si de necesitatea reducerii duratei de cercetare si de atragere in circuitul economic.
    In raport cu complexitatea conditiilor geologice zacamintele de substante minerale utile sau subdiviziunile acestora, care sunt incadrate in aceasta categorie conform prevederilor art. 2 din Legea minelor nr. 61/1998, se impart in trei clase, si anume:
    - Clasa I cuprinde zacaminte sau corpuri de substanta minerala utila cu alcatuire geologica, conditii de zacamant si forma simple, de masiv sau tabulare, la care grosimea are un coeficient de variatie de pana la 80% . Zacamantul este netectonizat sau afectat de falii izolate. Substanta minerala utila este continua, iar daca apar intreruperi, ele au o forma regulata, astfel incat pot fi usor conturate. Eventualele sortimente calitative deosebite apar in zone diferite din cadrul zacamantului si delimitarea lor se face usor. Continutul in elemente utile si alte caracteristici calitative sunt relativ uniforme, prezentand un coeficient de variatie cu valori de pana la 100% .
    - Clasa a II-a cuprinde zacaminte sau corpuri de substanta minerala utila cu o alcatuire geologica, conditii de zacamant si forma complicate. La zacamintele tabulare coeficientul de variatie al grosimii este cuprins intre 80% si 120% . Continuitatea substantei minerale utile este intrerupta fie de o tectonica complicata, fie de aparitia unor zone sterile sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. Diferitele sortimente calitative au o raspandire neregulata. Continutul in elemente utile si alte caracteristici calitative sunt neuniforme, prezentand un coeficient de variatie cu valori cuprinse intre 100% si 150% .
    - Clasa a III-a cuprinde zacaminte sau corpuri de substanta minerala utila cu alcatuire geologica, conditii de zacamant si forma foarte complicate. La zacamintele tabulare coeficientul de variatie al grosimii este mai mare de 120% . Substanta minerala utila prezinta o discontinuitate accentuata ca urmare a unei tectonici foarte complicate sau a alternantelor frecvente de substanta utila si steril. Diferitele sortimente calitative de substanta minerala utila se intrepatrund si au o raspandire atat de complicata incat ele nu pot fi localizate spatial, ci doar estimate statistic. Continutul in elemente utile si alte caracteristici calitative sunt foarte neuniforme, prezentand un coeficient de variatie mai mare de 150% .
    In functie de particularitatile geologice corpurile de substanta minerala utila din cadrul aceluiasi zacamant sau parti ale acestora pot fi incadrate in clase diferite.

    ANEXA 3

                        A. MODEL DE SCRISOARE-COMANDA*1)

    Agentul economic .............................
    Adresa/sediul ................................
    Codul fiscal .................................
    Autorizatia nr. ..............................
    Telefon/fax ..................................

                    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Hotararii Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998 si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat documentatia tehnico-economica necesara in vederea obtinerii .......................................*2) pentru perimetrul ........................*3).
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat .................................*4) la data eliberarii acestuia.
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

             Director general,                      Director economic,
         .........................                 ....................
          (semnatura si stampila)                      (semnatura)

                            Incadrarea documentatiei*5)

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ................. si se tarifeaza cu suma de .................. lei, conform anexei nr. .......... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......../............., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ...... din ................ .

             ..............                             Director,
                 (data)                            .....................
------------
    *1) Se completeaza si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in cazul solicitarii eliberarii actelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    *2) Se completeaza cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 1 sau 2, dupa caz.
    *3) Se completeaza cu tipul perimetrului: prospectiune/explorare/exploatare, dupa caz, si cu denumirea acestuia.
    *4) Se mentioneaza "in numerar", "fila cec" sau "transfer bancar", dupa caz. In cazul in care plata nu se efectueaza in numerar la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, data eliberarii actului va fi ziua lucratoare imediat urmatoare datei la care sumele ce constituie plati au intrat efectiv in contul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    *5) Se completeaza de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

                        B. FISA DE URMARIRE A SOLICITARII

    I. Solicitantul ........................................................
    II. Tipul actului ......................................................
    III. Numarul si data de inregistrare a solicitarii la comisia de evaluare .............................
    IV. Rezultatul evaluarii documentatiei tehnico-economice ...............

                           Seful comisiei de evaluare,
                        ................................
                        (numele, prenumele si semnatura)

    V. Numarul si data scrisorii de comunicare catre solicitant ..............
    VI. Tipul actului emis, numarul si data inregistrarii la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale ......................................................
    VII. Confirmarea de primire a actului de catre solicitant ................

    ANEXA 4

                               FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 1 din anexa nr. 1

                                       - lei -
_________________________________________________
Nr.    Tipul    Numarul   Costuri/ora   Tariful
crt.  actului   de ore
_________________________________________________
  1.   1.a)       15        72.548     1.088.000
_________________________________________________
  2.   1.b)       33        72.548     2.394.000
_________________________________________________
  3.   1.c)       45        72.548     3.265.000
_________________________________________________
  4.   1.d)      108        72.548     7.835.000
_________________________________________________
  5.   1.e)        4        72.548       290.000
_________________________________________________
  6.   1.f)1      15        72.548     1.088.000
_________________________________________________
  7.   1.f)2      29        72.548     2.104.000
_________________________________________________
  8.   1.g)       17        72.548     1.234.000
_________________________________________________

    ANEXA 5.1

                               FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 2 din anexa nr. 1

                                                           - lei -
___________________________________________________________________
Nr.      Gradul        Coeficientul Numarul  Costuri/ora   Tariful
crt.  de complexitate      mediu    de ore
___________________________________________________________________
  1. I-1  II-1  III-1     0,7500      32        72.548    2.285.262
  2. I-1  II-1  III-2     0,8333      35        72.548    2.539.078
  3. I-1  II-1  III-3     1,0000      42        72.548    3.047.016
___________________________________________________________________
  4. I-1  II-2  III-1     0,8333      35        72.548    2.539.078
  5. I-1  II-2  III-2     0,9167      39        72.548    2.793.200
  6. I-1  II-2  III-3     1,0833      45        72.548    3.300.832
___________________________________________________________________
  7. I-1  II-3  III-1     1,0000      42        72.548    3.047.016
  8. I-1  II-3  III-2     0,9750      41        72.548    2.970.841
  9. I-1  II-3  III-3     1,2500      53        72.548    3.808.770
___________________________________________________________________
 10. I-2  II-1  III-1     0,8333      35        72.548    2.539.078
 11. I-2  II-1  III-2     0,9167      39        72.548    2.793.200
 12. I-2  II-1  III-3     1,0833      45        72.548    3.300.832
___________________________________________________________________
 13. I-2  II-2  III-1     0,9167      39        72.548    2.793.200
 14. I-2  II-2  III-2     1,0000      42        72.548    3.047.016
 15. I-2  II-2  III-3     1,1667      49        72.548    3.554.954
___________________________________________________________________
 16. I-2  II-3  III-1     1,0833      45        72.548    3.300.832
 17. I-2  II-3  III-2     1,1667      49        72.548    3.554.954
 18. I-2  II-3  III-3     1,3333      56        72.548    4.062.586
___________________________________________________________________
 19. I-3  II-1  III-1     1,0000      42        72.548    3.047.016
 20. I-3  II-1  III-2     1,0833      45        72.548    3.300.832
 21. I-3  II-1  III-3     1,2500      53        72.548    3.808.770
___________________________________________________________________
 22. I-3  II-2  III-1     1,0833      45        72.548    3.300.832
 23. I-3  II-2  III-2     1,1667      49        72.548    3.554.954
 24. I-3  II-2  III-3     1,3333      56        72.548    4.062.586
___________________________________________________________________
 25. I-3  II-3  III-1     1,2500      53        72.548    3.808.770
 26. I-3  II-3  III-2     1,3333      56        72.548    4.062.586
 27. I-3  II-3  III-3     1,5000      63        72.548    4.570.524
___________________________________________________________________

    ANEXA 5.2

                              FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 3 din anexa nr. 1

                                                           - lei -
____________________________________________________________________
Nr.      Gradul        Coeficientul  Numarul  Costuri/ora   Tariful
crt.  de complexitate      mediu     de ore
____________________________________________________________________
                         Clasa I
____________________________________________________________________
  1. I-1  II-1  III-1     0,7500      114       72.548     8.270.472
  2. I-1  II-1  III-2     0,8333      127       72.548     9.189.046
  3. I-1  II-1  III-3     1,0000      152       72.548    11.027.296
____________________________________________________________________
  4. I-1  II-2  III-1     0,8333      127       72.548     9.189.046
  5. I-1  II-2  III-2     0,9167      139       72.548    10.108.722
  6. I-1  II-2  III-3     1,0833      165       72.548    11.945.870
____________________________________________________________________
  7. I-1  II-3  III-1     1,0000      152       72.548    11.027.296
  8. I-1  II-3  III-2     0,9750      148       72.548    10.751.614
  9. I-1  II-3  III-3     1,2500      190       72.548    13.784.120
____________________________________________________________________
                         Clasa a II-a
____________________________________________________________________
 10. I-2  II-1  III-1     0,8333      127       72.548     9.189.046
 11. I-2  II-1  III-2     0,9167      139       72.548    10.108.722
 12. I-2  II-1  III-3     1,0833      165       72.548    11.945.870
____________________________________________________________________
 13. I-2  II-2  III-1     0,9167      139       72.548    10.108.722
 14. I-2  II-2  III-2     1,0000      152       72.548    11.027.296
 15. I-2  II-2  III-3     1,1667      177       72.548    12.865.546
____________________________________________________________________
 16. I-2  II-3  III-1     1,0833      165       72.548    11.945.870
 17. I-2  II-3  III-2     1,1667      177       72.548    12.865.546
 18. I-2  II-3  III-3     1,3333      203       72.548    14.702.694
____________________________________________________________________
                         Clasa a III-a
____________________________________________________________________
 19. I-3  II-1  III-1     1,0000      152       72.548    11.027.296
 20. I-3  II-1  III-2     1,0833      165       72.548    11.945.870
 21. I-3  II-1  III-3     1,2500      190       72.548    13.784.120
____________________________________________________________________
 22. I-3  II-2  III-1     1,0833      165       72.548    11.945.870
 23. I-3  II-2  III-2     1,1667      177       72.548    12.865.546
 24. I-3  II-2  III-3     1,3333      203       72.548    14.702.694
____________________________________________________________________
 25. I-3  II-3  III-1     1,2500      190       72.548    13.784.120
 26. I-3  II-3  III-2     1,3333      203       72.548    14.702.694
 27. I-3  II-3  III-3     1,5000      228       72.548    16.540.944
____________________________________________________________________

    ANEXA 5.3

                              FUNDAMENTAREA
tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prevazute la pct. 4 din anexa nr. 1

                                                      - lei -
_______________________________________________________________
Nr.   Incadrarea  Coeficientul  Numarul  Costuri/ora   Tariful
crt.                  mediu     de ore
_______________________________________________________________
  1.     I/1          1,250       53        72.548    3.845.044
  2.     I/2          1,000       42        72.548    3.047.016
  3.     I/3          0,750       32        72.548    2.321.536
_______________________________________________________________
  4.    II/1          0,500       21        72.548    1.523.508
  5.    II/2          0,250       11        72.548      798.028
_______________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 169/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 169 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu