Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1645 din 30 noiembrie 2010

pentru aprobarea modului de organizare si functionare a Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 821 din 8 decembrie 2010Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

ANEXĂ

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Art. 1. - Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliu, este un organism fără personalitate juridică ce funcţionează pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 2. - (1) Principalele atribuţii ale Consiliului sunt următoarele:

a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecţia persoanelor cu handicap, iniţiate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap sau de alte autorităţi competente;

b) analizează problematica protecţiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora;

c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap.

(2) Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art. 3. -In realizarea atribuţiilor sale, Consiliul colaborează cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora, cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu şi cu alţi parteneri sociali.

Art. 4. - (1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale la convocarea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Consiliul poate funcţiona în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor şi poate lua hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 5. - (1) Agenda de lucru este stabilită de către ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi directorul general al Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap împreună cu secretariatul Consiliului, la propunerea membrilor, cu cel puţin 14 zile înainte de reuniune.

(2) Secretariatul transmite spre informare tuturor membrilor agenda de lucru, precum şi procesele-verbale ale reuniunii precedente, cu cel puţin 7 zile înainte de reuniune.

Art. 6. - (1) Şedinţele se desfăşoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.

(2) Fiecare participant îşi suportă cheltuielile de deplasare în vederea participării la şedinţele Consiliului.

Art. 7. - (1) Consiliul are ca membri permanenţi câte un reprezentant desemnat de conducerea următoarelor organisme guvernamentale şi neguvernamentale:

a) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va desemna câte un reprezentant din cadrul Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap, a Direcţiei generale protecţia copilului, a Direcţiei generale de inspecţie socială;

b) Ministerul Sănătăţii;

c) Consiliul Naţional al Dizabilităţi! din România;

d) o organizaţie neguvernamentală pentru protecţia drepturilor omului.

(2) Pot avea statut de membri nepermanenţi reprezentanţii organismelor administraţiei publice centrale şi/sau locale, precum şi ai organismelor de drept public sau privat în domeniu.

(3) La şedinţele Consiliului pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele nominalizate la alin. (1) şi (2).

(4) Membrii Consiliului nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate.

Art. 8. - Secretariatul Consiliului se asigură de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap, care se va îngriji de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor acestuia prin:

a) pregătirea documentelor;

b) redactarea punctelor de vedere asupra documentelor supuse discuţiei;

c) elaborarea rapoartelor necesare şi colectarea de date şi informaţii cu privire la monitorizarea progreselor realizate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

d) realizarea de propuneri cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor cu handicap;

e) asigurarea de informări permanente ale membrilor Consiliului în legătură cu problematica persoanelor cu handicap pe plan european şi internaţional.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1645/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1645 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1645/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu