Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1566 din 22 decembrie 2008

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 29 decembrie 2008In temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi k) şi alin. (3) lit. m) şi p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV, subpunctul 5.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.1.1. La omologarea naţională sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.

5.1.1.1. Incepând cu 7 februarie 2011, la omologarea naţională sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M1şi N1 trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.

5.1.1.2. Incepând cu 7 august 2012, la omologarea naţională sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3 şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.

5.1.1.3. Prevederile Directivei 2008/89/CE se aplică începând cu 16 octombrie 2009.

5.1.1.4. La prima înmatriculare şi la comercializare, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 97/28/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.

5.1.1.5. Incepând cu 10 iulie 2011, la prima înmatriculare şi la comercializare, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă."

2.  La capitolul IV, după subpunctul 8.6.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.6.11, cu următorul cuprins:

„8.6.11. Regulamentul (CE) nr. 715/2007 şi Regulamentul (CE) nr. 692/2008 sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."

3. La capitolul IV, subpunctul 8.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.7. Motoarele pentru autovehiculele din categoriile M şi N cu o masă de referinţă mai mare de 2.610 kg, precum şi autovehiculele din categoriile M şi N cu o masă de referinţă mai mare de 2.610 kg echipate cu astfel de motoare trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţiile menţionate la subpct. 8.7.15 - 8.7.17):

8.7.1. Dacă prevederile subpct. 8.7.8-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE, şi valorile-limită opţionale pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 din anexa I la Directiva 2005/55/CE (EEV) sunt respectate, nu se admite:

8.7.1.1. refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip pentru un autovehicul;

8.7.1.2. interzicerea înmatriculării sau comercializării autovehiculelor noi;

8.7.1.3.  refuzarea acordării omologării CE de tip pentru un motor;

8.7.1.4.  interzicerea comercializării sau utilizării motoarelor noi.

8.7.2. Omologarea CE de tip a motoarelor, precum şi omologarea naţională sau omologarea CE de tip a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acordă numai dacă se respectă prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11 - 8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).

8.7.3. La prima înmatriculare şi la comercializare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate exportului în ţări terţe) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8-8.7.10, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).

8.7.4.  La comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excepţia motoarelor destinate exportului în ţări terţe sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8-8.7.10, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).

8.7.5. Incepând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare şi la comercializare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate exportului în ţări terţe) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).

8.7.6. Incepând cu 1 octombrie 2009, la comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excepţia motoarelor destinate exportului în ţări terţe sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).

8.7.7. Motoarele care respectă prevederile subpct. 8.7.8-8.7.13, ale anexelor I-VIII la Directiva 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, precum şi ale anexelor II-VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE, şi care respectă valorile-limită precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EEV), se consideră că respectă şi cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.2-8.7.6.

8.7.8. Atât pentru noile omologări de tip, cât şi pentru toate omologările de tip, producătorul trebuie să demonstreze că un motor cu aprindere prin comprimare sau un motor cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC omologat în conformitate cu valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la liniile B1, B2 sau C ale tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE respectă valorile-limită menţionate pentru o durată de viaţă de:

a) 100.000 km sau 5 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N1 şi M2;

b) 200.000 km sau 6 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N2, N3 cu masa maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 16 tone şi M3 din clasele I, II şi A, precum şi din clasa B cu masa maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 7,5 tone;

c) 500.000 km sau 7 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N3 cu masa maximă tehnic admisibilă care depăşeşte 16 tone şi M3 din clasa III, precum şi din clasa B cu masa maximă tehnic admisibilă care depăşeşte 7,5 tone.

8.7.9. Omologările acordate autovehiculelor trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă normală a autovehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în circulaţie corect întreţinute şi utilizate).

8.7.10. Atât pentru noile omologări de tip, cât şi pentru toate omologările de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare omologate în conformitate cu valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B1 sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum şi autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care să semnaleze conducătorului auto existenţa unei funcţionări necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B1 sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.

8.7.10.1. In cazul sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare, sistemul OBD poate înregistra următoarele defecte majore:

a) ale catalizatorului, în cazul în care acesta este instalat ca entitate distinctă, fie că este sau nu parte a unui sistem de reducere a emisiilor de oxid de azot sau a unui filtru de particule diesel;

b) ale sistemului de reducere a emisiilor de oxid de azot, în cazul în care este instalat un astfel de sistem;

c) ale filtrului de particule diesel, în cazul în care este instalat un astfel de filtru;

d) ale sistemului combinat de reducere a emisiilor de oxid de azot - filtru de particule diesel.

8.7.11. Pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 octombrie 2009 pentru toate omologările de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC omologate în conformitate cu valorile-limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B2 sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum şi autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care semnalează conducătorului auto existenţa unei funcţionări necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B2 sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.

8.7.11.1. Sistemul OBD trebuie să includă, de asemenea, o interfaţă între unitatea de control electronic a motorului (EECU) şi orice alt sistem electric sau electronic al motorului sau al autovehiculului care realizează un schimb de date cu EECU şi care acţionează asupra bunei funcţionări a sistemului de control al emisiilor, cum ar fi interfaţa între EECU şi o unitate de control electronic al transmisiei.

8.7.12. Limitele aplicabile sistemelor OBD sunt următoarele:

Linia

Motoare cu aprindere prin comprimare

Masa oxizilor de azot

(NOx g/kWh

Masa particulelor (PT) g/kWh

B-, (2007)

7,0

0,1

B2 (2008)

7,0

0,1

C (EEV)

7,0

0,1

8.7.13. Accesul complet şi standardizat la sistemele OBD trebuie asigurat în scopul inspecţiei, diagnosticării, întreţinerii şi reparaţiilor, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Directiva 70/220/CEE şi cu prescripţiile referitoare la piesele de schimb care asigură compatibilitatea cu sistemele OBD.

8.7.14.  Referinţele din reglementările existente privitoare la directivele abrogate prin anexa IX, partea A, la Directiva 2005/55/CE vor fi considerate ca fiind făcute la Directiva 2005/55/CE şi se vor citi conform tabelului de corespondenţă din anexa X la Directiva 2005/55/CE.

8.7.15.   Prevederile subpct. 8.7.3 şi 8.7.4 nu se aplică autovehiculelor din categoriile N1, N2 şi M3 şi nici motoarelor acestora, în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE.

8.7.16.  Prevederile subpct. 8.7 nu se aplică autovehiculelor din categoriile M1, N1, N2 şi M2 în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

8.7.17.  Până la termenele specificate în art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 pentru noi omologări şi la art. 10 alin. (3) din respectivul regulament pentru extinderi, omologările de tip pot fi acordate în continuare conform

Directivei 2005/55/CE, pusă în aplicare şi modificată prin Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE şi prin Directiva 2008/74/CE, pentru vehicule din categoriile N1, N2 şi M2 cu masa de referinţă sub 2.610 kg."

4.  La capitolul IV, subpunctul 8.71 se abrogă.

5.  La capitolul IV, subpunctul 9.1.11 se abrogă.

6.  La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2a, cu următorul cuprins:

„2a. Emisii (EURO 5 şi 6) vehicule uşoare/acces la informaţii

R(CE) 715/2007

R(CE) 692/2008

X

(9)

X

(9)

X

(9)

X

(9)

7. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, poziţiile 20,41 şi 60 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„20. Instalarea echipamentelor de iluminare şi semnalizare luminoasă

76/756

97/28 2007/35 2008/89

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48

41. Emisii (EURO IV şi V) vehicule grele

2005/55

2005/78 2006/51 2008/74

X

(10)

X

(10)

X

(10)

X

(10)

X

(10)

X

(10)

49

60. Sisteme de protecţie frontală

2005/66

Decizia 2006/368

X

(*)

X

8. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul A1, după nota de subsol (8) se introduc două noi note de subsol, notele de subsol (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) Pentru autovehiculele cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg. La cererea producătorului se poate aplica şi autovehiculelor cu o masă de referinţă de cel mult 2.840 kg.

(10) Pentru autovehiculele cu o masă de referinţă care depăşeşte 2.610 kg şi pentru care nu se aplică posibilitatea prevăzută la nota de subsol (9)."

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin transpune:

- Directiva 2008/74/CE a Comisiei din 18 iulie 2008 de modificare, privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (EURO 5 şi EURO 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, a Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2005/78/CE;

- Directiva 2008/89/CE a Comisiei din 24 septembrie 2008 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 3 ianuarie 2009.

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1566/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1566 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu