Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1555 din 16.10.2019

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 17 octombrie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. SP/2.656/2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/494/2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 366-369, 371, 372, 374, 396, 403-409, 411-413, 415-418, 456, 457, 463, 554, 590-592 şi 631-634 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„366 W53675003 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF/S 1000 0,649800 0,873850 0,000000
367 W42857001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200 mg SLAVIA PHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,225600
368 W53675001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,291100
369 W56038001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX 200 mg CAPS. 200 mg FARMEX COMPANY - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,249600
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
371 W60558001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER 200 mg COMPR. 200 mg GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. PRF 20 0,649800 0,878400 0,063100
372 W53225001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg COMPR. 200 mg LAROPHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,063100
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
374 W00044001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA 200 mg COMPR. 200 mg TERAPIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,058600
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
396 W53181001 J05AE08 ATAZANAVIRUM REYATAZ 300 mg CAPS. 300 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 CAPS. P-RF/R 30 27,988000 32,032800 23,063866
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
403 W63331001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR MYLAN 600 mg COMPR. FILM. 600 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 18,707166 21,026666 0,000000
404 W53877001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** PREZISTA 600 mg COMPR. FILM. 600 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM. P-RF/R 60 22,448599 25,231999 17,701334
405 W63665001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ALVOGEN 600 mg COMPR. FILM. 600 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 22,448599 25,231999 2,674501
406 W63424025 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 600 mg COMPR. FILM. 600 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU UN FLACON DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ŞI DESICANT X 60 COMPR. FILM. PR 60 22,448599 25,231999 4,242667
407 W63852007 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR SANDOZ 600 mg COMPR. FILM. 600 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 22,448599 25,231999 1,765334
408 W63959001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ZENTIVA 600 mg COMPR. FILM. 600 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 22,448599 25,231999 3,105667
409 W64532001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR KRKA 600 mg COMPR. FILM. 600 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 2 FLAC. DIN PEID A CÂTE 30 COMPR. FILM. PR 60 22,448599 25,231999 4,242834
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
411 W64415010 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 800 mg COMPR. FILM. 800 mg TEVA B.V. OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. PEID, CU DESICANT X 30 COMPR. FILM. PR 30 28,471999 32,560399 7,523934
412 W64415013 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 800 mg COMPR. FILM. 800 mg TEVA B.V. OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. PEID, FĂRĂ DESICANT X 30 COMPR. FILM. PR 30 28,471999 32,560399 7,523934
413 W63332001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR MYLAN 800 mg COMPR. FILM. 800 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 23,726666 27,133666 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
415 W63853007 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR SANDOZ 800 mg COMPR. FILM. 800 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 28,471999 32,560399 4,220934
416 W63960001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ZENTIVA 800 mg COMPR. FILM. 800 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 28,471999 32,560399 5,709267
417 W61896001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** PREZISTA 800 mg COMPR. FILM. 800 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA FLAC. CU CAPACITATEA DE 75 ML DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PRF 30 28,471999 32,560399 25,467934
418 W64531001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR KRKA 800 mg COMPR. FILM. 800 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM. PF 30 28,471999 32,560399 7,523934
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
456 W61528001 J05AR02 ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM** KIVEXA 600 mg/300 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 300 mg VIIV HEALTHCARE UK LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC-PVDC/AL) PR 30 20,740000 24,132799 27,189867
457 W63257001 J05AR03 COMBINAŢII (EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM) EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 245 mg MYLAN S.A.S FRANŢA CUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM. PR 30 9,545200 11,652799 14,608534
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
463 W64170005 J05AR10 LOPINAVIRUM+ RITONAVIRUM** LOPINAVIR/ RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mg COMPR. FILM. 200 mg/ 50 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. X 120 COMPR. FILM. PR 120 7,351666 8,331250 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
554 W65115001 J05AR02 ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM** KIVEXA 600 mg/300 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 300 mg VIIV HEALTHCARE BV OLANDA CUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE) PR 30 20,740000 24,132799 27,189867
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
590 W64138001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR MYLAN 300 mg CAPS. 300 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS. PR 30 23,323333 26,694000 0,000000
591 W65569001 J05AE08 ATAZANAVIRUM REYATAZ 300 mg CAPS. 300 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG IRLANDA CUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 23,063866
592 W64747004 J05AR02 ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM** ABACAVIR/ LAMIVUDINA MYLAN 600 mg/300 mg COMPR. FILM. 600 mg/ 300 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 17,283333 20,110666 0,000000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
631 W65633002 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ALVOGEN 300 mg CAPS. 300 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU FLAC. PEID CU CAPAC PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 4,606533
632 W65587003 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR SANDOZ 300 mg CAPS. 300 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU FLAC. PEID, CU CAPAC DIN PP PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 4,606533
633 W64334002 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA 300 mg CAPS. 300 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. PR 60 27,988000 32,032800 3,425700
634 W64334001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA 300 mg CAPS. 300 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 4,606533"

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 640 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 641-651, cu următorul cuprins:

„641 W66222001 J01MA14 MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACINA AUROBINDO 400 mg COMPR. FILM. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM. PRF 5 3,648000 4,930000 0,000000
642 W60727002 J01MA14 MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACINA KABI 400 mg/250 ml SOL. PERF. 400 mg/ 250 ml FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CÂTE 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA) PR 10 57,586000 66,584000 0,000000
643 W65783001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 200 mg COMPR. 200 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR. PRF 20 0,541500 0,732000 0,000000
644 W65784008 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 400 mg COMPR. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR. PRF 10 1,836000 2,481000 0,000000
645 W65779001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR KRKA 150 mg CAPS. 150 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT, X 60 CAPS. PR 60 17,261833 19,451333 0,000000
646 W65780001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR KRKA 200 mg CAPS. 200 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT, X 60 CAPS. PR 60 17,995500 20,251000 0,000000
647 W65781001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR KRKA 300 mg CAPS. 300 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT, X 30 CAPS. PR 30 27,988000 32,032800 4,606533
648 W65903002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML SOL. PERF. PR 1 932,550000 1.054,630000 0,000000
649 W65903003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF. PR 1 1.835,250000 2.038,570000 0,000000
650 W65903004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF. PR 1 3.674,450000 4.043,310000 0,000000
651 W65903001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF. PR 1 408,030000 482,900000 0,000000"

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 181 se introduc două noi poziţii, poziţiile 182 şi 183, cu următorul cuprins:

„182 W66222001 J01MA14 MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACINA AUROBINDO 400 mg COMPR. FILM. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM. PRF 5 3,648000 4,930000 0,000000
183 W60727002 J01MA14 MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACINA KABI 400 mg/250 ml SOL. PERF. 400 mg/ 250 ml FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CÂTE 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA) PR 10 57,586000 66,584000 0,000000"

4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţiile 184, 348, 359, 421, 438 şi 445 se abrogă. 5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţiile 211-212 şi 573 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„211 W64381001 L01XC03 TRASTUZUMABUM **1 HERCEPTIN 150 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 150 mg ROCHE REGISTRATION GMBH GERMANIA CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CONŢINÂND 150 MG TRASTUZUMAB PR 1 1.812,840000 2.021,772000 202,518000
212 W07881001 L01XC03 TRASTUZUMABUM **1 HERCEPTIN 150 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 150 mg ROCHE REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.812,840000 2.021,772000 202,518000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
573 W65273001 L01XC03 TRASTUZUMABUM **1 OGIVRI 150 mg PULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF. 150 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUORO-REZINĂ CONŢINÂND TRASTUZUMAB 150 MG PR 1 1.510,700000 1.684,810000 0,000000"

6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", după poziţia 627 se introduce o nouă poziţie, poziţia 628, cu următorul cuprins:

„628 W65545001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/ml SOL. INJ. 2,5 mg/ml STADA M&D - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF, CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML SOL. INJ. PR 1 648,000000 752,100000 1.248,440000"

7. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 178 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 179-181, cu următorul cuprins:

„179 W64794002 A10AB01 INSULINE UMANE HUMULIN R KwikPen 100 UI/ml SOL. INJ. 100 UI/ml LILLY FRANCE S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SOL. INJ. PRF 6 19,831200 25,071666 0,000000
180 W64795002 A10AC01 INSULINE UMANE HUMULIN N KwikPen 100 UI/ml SUSP. INJ. 100 UI/ml LILLY FRANCE S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SUSP. INJ. PRF 6 20,536666 25,071666 0,000000
181 W64796002 A10AD01 INSULINE UMANE HUMULIN M3 KwikPen 100 UI/ml SUSP. INJ. 100 UI/ml LILLY FRANCE S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SUSP. INJ. PRF 6 20,536666 25,071666 0,000000"

8. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză", după poziţia 27 se introduce o nouă poziţie, poziţia 28, cu următorul cuprins:

„28 W65830001 A09AA02 PANCREATINUM ** PANCREATINĂ FORTE MYLAN 35000 CAPS. GASTROREZ. 420 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ÎNCHIS CU CAPAC DIN PP X 50 CAPS. GASTROREZ. P6L 50 2,225600 2,717000 0,000000"

9. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune", subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziţia 34 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 35-38, cu următorul cuprins:

„35 W65903001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF. PR 1 408,030000 482,900000 0,000000
36 W65903002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML, SOL. PERF. PR 1 932,550000 1.054,630000 0,000000
37 W65903003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF. PR 1 1.835,250000 2.038,570000 0,000000
38 W65903004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF. PR 1 3.674,450000 4.043,310000 0,000000"

10. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.10 „Tirozinemie", poziţiile 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1 W51629001 A16AX04 NITISINONUM ORFADIN 10 mg CAPS. 10 mg SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB SUEDIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. P-RF/R 60 130,914600 143,460000 74,741000
2 W51622001 A16AX04 NITISINONUM ORFADIN 2 mg CAPS. 2 mg SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB SUEDIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. P-RF/R 60 26,662999 29,825599 18,197067
3 W51627001 A16AX04 NITISINONUM ORFADIN 5 mg CAPS. 5 mg SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB SUEDIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. P-RF/R 60 65,757400 72,438600 40,929400"

11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.10 „Tirozinemie", după poziţia 3 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 4-6, cu următorul cuprins:

„4 W65523001 A16AX04 NITISINONUM NITISINONE MENDELIKABS 10 mg CAPS. 10 mg MENDELIKABS EUROPE LIMITED MAREA BRITANIE FLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE CONŢINE 60 DE CAPS. PR 60 109,095500 119,550000 0,000000
5 W65521001 A16AX04 NITISINONUM NITISINONE MENDELIKABS 2 mg CAPS. 2 mg MENDELIKABS EUROPE LIMITED MAREA BRITANIE FLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE CONŢINE 60 DE CAPS. PR 60 22,219166 24,854666 0,000000
6 W65522001 A16AX04 NITISINONUM NITISINONE MENDELIKABS 5 mg CAPS. 5 mg MENDELIKABS EUROPE LIMITED MAREA BRITANIE FLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE CONŢINE 60 DE CAPS. PR 60 54,797833 60,365500 0,000000"

12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară", după poziţia 34 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 35-38, cu următorul cuprins:

„35 W65903002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML SOL. PERF. PR 1 932,550000 1.054,630000 0,000000
36 W65903003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF. PR 1 1.835,250000 2.038,570000 0,000000
37 W65903004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF. PR 1 3.674,450000 4.043,310000 0,000000
38 W65903001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF. PR 1 408,030000 482,900000 0,000000"

13. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 „Transplant medular", poziţia 225 se abrogă. 14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 „Transplant medular", poziţiile 134-137, 139-140 şi 142 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„134 W53675003 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF/S 1000 0,649800 0,873850 0,000000
135 W42857001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200 mg SLAVIA PHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,225600
136 W53675001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,291100
137 W56038001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX 200 mg CAPS. 200 mg FARMEX COMPANY - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,249600
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
139 W60558001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER 200 mg COMPR. 200 mg GEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. PRF 20 0,649800 0,878400 0,063100
140 W53225001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg COMPR. 200 mg LAROPHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,063100
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
142 W00044001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA 200 mg COMPR. 200 mg TERAPIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,058600"

15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 „Transplant medular", după poziţia 374 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 375-381, cu următorul cuprins:

„375 W65783001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 200 mg COMPR. 200 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR. PRF 20 0,541500 0,732000 0,000000
376 W65784008 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 400 mg COMPR. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR. PRF 10 1,836000 2,481000 0,000000
377 W65903002 J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF. PR 1 932,550000 1.054,630000 0,000000
378 W65903001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF. PR 1 408,030000 482,900000 0,000000
379 W65903003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF. PR 1 1.835,250000 2.038,570000 0,000000
380 W65903004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML X 200 ML SOL. PERF. PR 1 3.674,450000 4.043,310000 0,000000
381 W65904001 L01BA01 METHOTREXATUM JYLAMVO 2 mg/ml SOL. ORALĂ 2 mg/ml THERAKIND (EUROPE) LIMITED IRLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU ADAPTOR DIN PEJD PENTRU FLACON ŞI O SERINGĂ DOZATOARE DIN PP X 60 ML SOL. ORALĂ PR 1 622,970000 717,190000 0,000000"

16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4: „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", poziţiile 125-128, 130, 131 şi 133 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„125 W53675003 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF/S 1000 0,649800 0,873850 0,000000
126 W42857001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200 mg SLAVIA PHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,225600
127 W53675001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,291100
128 W56038001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX 200 mg CAPS. 200 mg FARMEX COMPANY -S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,249600
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
130 W60558001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER 200 mg COMPR. 200 mg GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. PRF 20 0,649800 0,878400 0,063100
131 W53225001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg COMPR. 200 mg LAROPHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,063100
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
133 W00044001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA 200 mg COMPR. 200 mg TERAPIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,058600"

17. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", după poziţia 249 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 250-255, cu următorul cuprins:

„250 W65783001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 200 mg COMPR. 200 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR. PRF 20 0,541500 0,732000 0,000000
251 W65784008 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 400 mg COMPR. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR. PRF 10 1,836000 2,481000 0,000000
252 W65903003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, X 100 ML SOL. PERF. PR 1 1.835,250000 2.038,570000 0,000000
253 W65903002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, X 50 ML SOL. PERF. PR 1 932,550000 1.054,630000 0,000000
254 W65903004 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, X 200 ML SOL. PERF. PR 1 3.674,450000 4.043,310000 0,000000
255 W65903001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML, X 20 ML SOL. PERF. PR 1 408,030000 482,900000 0,000000"

18. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar", poziţiile 90-93, 95, 96 şi 98 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„90 W53675003 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF/S 1000 0,649800 0,873850 0,000000
91 W42857001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200 mg SLAVIA PHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,225600
92 W53675001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,291100
93 W56038001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX 200 mg CAPS. 200 mg FARMEX COMPANY - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,249600
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
95 W60558001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER 200 mg COMPR. 200 mg GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. PRF 20 0,649800 0,878400 0,063100
96 W53225001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg COMPR. 200 mg LAROPHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,063100
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
98 W00044001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA 200 mg COMPR. 200 mg TERAPIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,058600"

19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar", după poziţia 162 se introduc două noi poziţii, poziţiile 163 şi 164, cu următorul cuprins:

„163 W65783001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 200 mg COMPR. 200 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR. PRF 20 0,541500 0,732000 0,000000
164 W65784008 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 400 mg COMPR. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR. PRF 10 1,836000 2,481000 0,000000"

20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", poziţiile 81-84, 86, 87 şi 89 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„81 W53675003 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF/S 1000 0,649800 0,873850 0,000000
82 W42857001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200 mg SLAVIA PHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,225600
83 W53675001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200 mg CAPS. 200 mg ARENA GROUP - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,291100
84 W56038001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX 200 mg CAPS. 200 mg FARMEX COMPANY - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,249600
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
86 W60558001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER 200 mg COMPR. 200 mg GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. PRF 20 0,649800 0,878400 0,063100
87 W53225001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR LAROPHARM 200 mg COMPR. 200 mg LAROPHARM - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,063100
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
89 W00044001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA 200 mg COMPR. 200 mg TERAPIA - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-RF 20 0,649800 0,878400 0,058600"

21. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", după poziţia 145 se introduc două noi poziţii, poziţiile 146 şi 147, cu următorul cuprins:

„146 W65783001 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 200 mg COMPR. 200 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR. PRF 20 0,541500 0,732000 0,000000
147 W65784008 J05AB01 ACICLOVIRUM ACICLOVIR AUROBINDO 400 mg COMPR. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR. PRF 10 1,836000 2,481000 0,000000"

22. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 113 se introduce o nouă poziţie, poziţia 114, cu următorul cuprins:

„114 W66221001 B01AB01 HEPARINUM** HEPARIN-BELMED 5000 UI/ml SOL. INJ. 5000 UI/ml C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 5 FLAC. X 5 ML SOL. INJ. PR 5 13,38240 16,336800 19,849200"

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna octombrie 2019.p. Ministrul sănătăţii,Tiberius-Marius Brădăţan,secretar de statPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1555/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1555 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1555/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu