Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 154 din 11 aprilie 2002

privind recoltarea prin impuscare a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din 13 mai 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. z) si ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Recoltarea prin impuscare a unui exemplar dintr-o specie de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale, reprezinta impuscarea acestui exemplar in afara perioadei legale de vanare a speciei din care face parte sau in cadrul perioadei legale de vanare a acesteia, dar in cazul in care cota de recolta aprobata a fost realizata, daca exemplarul respectiv se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
    a) se afla intr-o stare biologica care nu ii asigura supravietuirea in mediul natural de viata, datorita desfasurarii unor actiuni de vanatoare anterioare in urma carora a fost ranit, dar nu a mai fost recuperat;
    b) a suferit accidente sau raniri in urma unor atacuri produse de carnivorele mari, care nu ii asigura supravietuirea in mediul natural de viata;
    c) sufera de diferite boli interne cu efecte morfologice si fiziologice vizibile, iar in urma observatiilor repetate se constata ca refacerea si supravietuirea acestuia in mediul natural de viata este incerta;
    d) este captiv intr-un anumit tip de cursa sau capcana, cu leziuni fizice evidente, care ii reduc vitalitatea si capacitatea de supravietuire.
    Art. 2
    In situatiile prezentate la art. 1 personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului de vanatoare in raza caruia se constata un astfel de caz va lua toate masurile necesare pentru salvarea exemplarului respectiv. Masurile intreprinse vor fi consemnate in documentele care se incheie in acest sens si vor avea in vedere, dupa caz, urmatoarele:
    a) eliberarea animalului din cursa sau capcana, inclusiv prin folosirea armei cu tranchilizant;
    b) administrarea de medicamente;
    c) luarea unor masuri suplimentare de observatie si paza.
    Art. 3
    (1) In cazul in care se constata ca masurile prevazute la art. 2 nu pot fi luate sau nu sunt eficiente, se va proceda la impuscarea exemplarului aflat in una dintre situatiile prezentate la art. 1. Aceasta actiune se va desfasura dupa solicitarea, de catre gestionarul fondului de vanatoare, inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui zona de competenta se afla fondul de vanatoare in cauza, a delegarii unui angajat al oficiului cinegetic. In aceasta situatie inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va confirma cu promptitudine prezentarea, respectiv neprezentarea delegatului la aceasta actiune. In cazul in care prezentarea delegatului oficiului cinegetic nu s-a realizat, in documentele incheiate se va consemna si motivul invocat de inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic pentru nedelegarea acestuia.
    (2) Recoltarea prin impuscare a exemplarului se va face de catre personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului de vanatoare pe care a fost constatata situatia exceptionala, efectuandu-se, in masura posibilitatilor, inregistrarea exemplarului pe caseta video atat inainte, cat si dupa recoltare. Daca acest lucru nu este posibil, se vor executa fotografii, in masura posibilitatilor inainte, dar obligatoriu dupa recoltare, cu aparate de fotografiat care sa prezinte pe cliseu data fotografierii. La actiune vor participa cel putin doua persoane imputernicite de gestionarul fondului de vanatoare. La incheierea actiunii se va intocmi un proces-verbal intre cei prezenti, in care sa fie consemnate circumstantele si rezultatele desfasurarii acesteia.
    Art. 4
    Fiecare exemplar astfel recoltat va fi transportat in maximum 24 de ore de la impuscare la medicul veterinar oficial in a carui circumscriptie teritoriala a fost recoltat, care va intocmi actul de necropsie in care sa fie consemnata starea anatomopatologica a exemplarului respectiv, inclusiv leziunile existente inainte de impuscarea acestuia, si va elibera certificatul sanitar veterinar de transport.
    Art. 5
    (1) O data cu desfasurarea actiunilor prezentate la art. 2 - 4 gestionarii fondurilor de vanatoare au pentru fiecare caz obligatia de a intocmi o documentatie corespunzatoare, care va cuprinde urmatoarele:
    a) raportul de constatare a situatiei exceptionale si de luare a masurilor necesare, in conditiile prevazute la art. 2;
    b) cel putin o fotografie a exemplarului, executata cu ocazia actiunii de recoltare, cu semnatura operatorului pe verso, sau, dupa caz, caseta video pe care a fost facuta inregistrarea;
    c) procesul-verbal intocmit dupa incheierea actiunii de recoltare, prevazut la art. 3 alin. (2);
    d) documentele sanitare veterinare prevazute la art. 4.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se inregistreaza si se arhiveaza de catre gestionarii fondurilor de vanatoare.
    (3) In termen de maximum 24 de ore de la eliberarea certificatului sanitar veterinar de transport prevazut la art. 4 gestionarul fondului de vanatoare este obligat sa informeze inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui zona de competenta a fost recoltat exemplarul despre rezultatele desfasurarii actiunii.
    (4) In termen de maximum 15 zile de la data primirii instiintarii prevazute la alin. (3) un reprezentant al oficiului cinegetic din cadrul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic va verifica existenta si corectitudinea intocmirii documentelor prevazute la alin. (1), incheind cu aceasta ocazie un document de constatare.
    Art. 6
    In toate cazurile de recoltare a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale, gestionarii fondurilor de vanatoare vor avea in vedere urmatoarele:
    a) in cazul recoltarii exemplarului in perioada cuprinsa intre inceputul perioadei de vanare a speciei respective si depunerea si sustinerea lucrarii anuale de evaluare a efectivelor de vanat la autoritatea publica centrala in domeniul cinegetic, acest caz va fi operat corespunzator la rubricile "exemplare realizate din cota de recolta aprobata pentru sezonul de vanatoare incheiat" si, respectiv, "efective evaluate in anul curent";
    b) in cazul recoltarii exemplarului in perioada cuprinsa intre depunerea si sustinerea lucrarii anuale de evaluare a efectivelor de vanat si inceperea perioadei de vanare a speciei respective, cota de recolta aprobata se reduce cu exemplarul respectiv.
    Art. 7
    Recoltarea prin impuscare a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale, in conditiile prevazute de prezentul ordin, nu exonereaza pe gestionarii fondurilor de vanatoare de indeplinirea celorlalte obligatii pe care le au conform reglementarilor legale in vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, respectiv valorificarea vanatului recoltat.
    Art. 8
    Recoltarea prin impuscare, in temeiul prevederilor prezentului ordin, a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, aflate in alte situatii decat cele definite la art. 1, sau recoltarea unor exemplare aflate in situatii exceptionale, intocmai cum acestea au fost definite, in alte conditii decat cele prevazute de prezentul ordin, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii, a celor care se fac vinovati de aceste fapte.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie SarbuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 154/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 154 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 154/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu