Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 154 din 11 aprilie 2002

privind recoltarea prin impuscare a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din 13 mai 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. z) si ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Recoltarea prin impuscare a unui exemplar dintr-o specie de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale, reprezinta impuscarea acestui exemplar in afara perioadei legale de vanare a speciei din care face parte sau in cadrul perioadei legale de vanare a acesteia, dar in cazul in care cota de recolta aprobata a fost realizata, daca exemplarul respectiv se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
    a) se afla intr-o stare biologica care nu ii asigura supravietuirea in mediul natural de viata, datorita desfasurarii unor actiuni de vanatoare anterioare in urma carora a fost ranit, dar nu a mai fost recuperat;
    b) a suferit accidente sau raniri in urma unor atacuri produse de carnivorele mari, care nu ii asigura supravietuirea in mediul natural de viata;
    c) sufera de diferite boli interne cu efecte morfologice si fiziologice vizibile, iar in urma observatiilor repetate se constata ca refacerea si supravietuirea acestuia in mediul natural de viata este incerta;
    d) este captiv intr-un anumit tip de cursa sau capcana, cu leziuni fizice evidente, care ii reduc vitalitatea si capacitatea de supravietuire.
    Art. 2
    In situatiile prezentate la art. 1 personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului de vanatoare in raza caruia se constata un astfel de caz va lua toate masurile necesare pentru salvarea exemplarului respectiv. Masurile intreprinse vor fi consemnate in documentele care se incheie in acest sens si vor avea in vedere, dupa caz, urmatoarele:
    a) eliberarea animalului din cursa sau capcana, inclusiv prin folosirea armei cu tranchilizant;
    b) administrarea de medicamente;
    c) luarea unor masuri suplimentare de observatie si paza.
    Art. 3
    (1) In cazul in care se constata ca masurile prevazute la art. 2 nu pot fi luate sau nu sunt eficiente, se va proceda la impuscarea exemplarului aflat in una dintre situatiile prezentate la art. 1. Aceasta actiune se va desfasura dupa solicitarea, de catre gestionarul fondului de vanatoare, inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui zona de competenta se afla fondul de vanatoare in cauza, a delegarii unui angajat al oficiului cinegetic. In aceasta situatie inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va confirma cu promptitudine prezentarea, respectiv neprezentarea delegatului la aceasta actiune. In cazul in care prezentarea delegatului oficiului cinegetic nu s-a realizat, in documentele incheiate se va consemna si motivul invocat de inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic pentru nedelegarea acestuia.
    (2) Recoltarea prin impuscare a exemplarului se va face de catre personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului de vanatoare pe care a fost constatata situatia exceptionala, efectuandu-se, in masura posibilitatilor, inregistrarea exemplarului pe caseta video atat inainte, cat si dupa recoltare. Daca acest lucru nu este posibil, se vor executa fotografii, in masura posibilitatilor inainte, dar obligatoriu dupa recoltare, cu aparate de fotografiat care sa prezinte pe cliseu data fotografierii. La actiune vor participa cel putin doua persoane imputernicite de gestionarul fondului de vanatoare. La incheierea actiunii se va intocmi un proces-verbal intre cei prezenti, in care sa fie consemnate circumstantele si rezultatele desfasurarii acesteia.
    Art. 4
    Fiecare exemplar astfel recoltat va fi transportat in maximum 24 de ore de la impuscare la medicul veterinar oficial in a carui circumscriptie teritoriala a fost recoltat, care va intocmi actul de necropsie in care sa fie consemnata starea anatomopatologica a exemplarului respectiv, inclusiv leziunile existente inainte de impuscarea acestuia, si va elibera certificatul sanitar veterinar de transport.
    Art. 5
    (1) O data cu desfasurarea actiunilor prezentate la art. 2 - 4 gestionarii fondurilor de vanatoare au pentru fiecare caz obligatia de a intocmi o documentatie corespunzatoare, care va cuprinde urmatoarele:
    a) raportul de constatare a situatiei exceptionale si de luare a masurilor necesare, in conditiile prevazute la art. 2;
    b) cel putin o fotografie a exemplarului, executata cu ocazia actiunii de recoltare, cu semnatura operatorului pe verso, sau, dupa caz, caseta video pe care a fost facuta inregistrarea;
    c) procesul-verbal intocmit dupa incheierea actiunii de recoltare, prevazut la art. 3 alin. (2);
    d) documentele sanitare veterinare prevazute la art. 4.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se inregistreaza si se arhiveaza de catre gestionarii fondurilor de vanatoare.
    (3) In termen de maximum 24 de ore de la eliberarea certificatului sanitar veterinar de transport prevazut la art. 4 gestionarul fondului de vanatoare este obligat sa informeze inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic in a carui zona de competenta a fost recoltat exemplarul despre rezultatele desfasurarii actiunii.
    (4) In termen de maximum 15 zile de la data primirii instiintarii prevazute la alin. (3) un reprezentant al oficiului cinegetic din cadrul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic va verifica existenta si corectitudinea intocmirii documentelor prevazute la alin. (1), incheind cu aceasta ocazie un document de constatare.
    Art. 6
    In toate cazurile de recoltare a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale, gestionarii fondurilor de vanatoare vor avea in vedere urmatoarele:
    a) in cazul recoltarii exemplarului in perioada cuprinsa intre inceputul perioadei de vanare a speciei respective si depunerea si sustinerea lucrarii anuale de evaluare a efectivelor de vanat la autoritatea publica centrala in domeniul cinegetic, acest caz va fi operat corespunzator la rubricile "exemplare realizate din cota de recolta aprobata pentru sezonul de vanatoare incheiat" si, respectiv, "efective evaluate in anul curent";
    b) in cazul recoltarii exemplarului in perioada cuprinsa intre depunerea si sustinerea lucrarii anuale de evaluare a efectivelor de vanat si inceperea perioadei de vanare a speciei respective, cota de recolta aprobata se reduce cu exemplarul respectiv.
    Art. 7
    Recoltarea prin impuscare a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, in situatii exceptionale, in conditiile prevazute de prezentul ordin, nu exonereaza pe gestionarii fondurilor de vanatoare de indeplinirea celorlalte obligatii pe care le au conform reglementarilor legale in vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, respectiv valorificarea vanatului recoltat.
    Art. 8
    Recoltarea prin impuscare, in temeiul prevederilor prezentului ordin, a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, aflate in alte situatii decat cele definite la art. 1, sau recoltarea unor exemplare aflate in situatii exceptionale, intocmai cum acestea au fost definite, in alte conditii decat cele prevazute de prezentul ordin, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii, a celor care se fac vinovati de aceste fapte.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie SarbuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 154/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 154 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 154/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu