Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 147 din 29 decembrie 2004

pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animala si nonanimala si reziduurile de medicamente de uz veterinar in produsele de origine animala

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 143 din 17 februarie 2005


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare nr. 24.026 din 28 decembrie 2004, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
    avand in vedere prevederile art. 13 si 22^1 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 6^3 lit. d), i), m) si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animala, prevazute in anexa nr. 1*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine nonanimala, prevazute in anexa nr. 2*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    Art. 3
    Se aproba Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar din produsele de origine animala, prevazute in anexele nr. 3A - 3D*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Se aproba Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind metodele de prelevare a probelor pentru determinarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animala si nonanimala, prevazute la anexa nr. 4*) care face parte integranta din prezentul ordin.
-----------
    *) Anexele nr. 3A - 3D si 4 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    Art. 5
    Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti in produsele de origine animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001.
    Art. 8
    (1) Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei Europene 86/363/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele si completarile aduse pana in anul 2001), referitoare la limitele admise pentru reziduuri de pesticide pentru produsele de origine animala, Reglementarea Consiliului 2377/90/CE (cu amendamentele si completarile aduse pana in anul 2001) referitoare la limitele admise pentru reziduurile de medicamente, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1224/1990, Directiva Comisiei Europene 90/642/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 350/1990 (cu amendamentele si completarile aduse pana in anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide in si pe anumite produse de origine vegetala, incluzand fructe si legume, Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele si completarile aduse pana in anul 2004), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide in si pe cereale, Directiva Comisiei Europene 76/895, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340/1976 (cu amendamentele si completarile aduse pana in anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide in si pe fructe si legume, Directiva Comisiei Europene 63/2002, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187/2002, referitoare la metodele comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide in si pe produse de origine vegetala si animala.
    (2) Anexele la reglementarile comunitare sus-mentionate, referitoare la produsele de origine animala, au fost amendate si completate in perioada 2001 - 2004 dupa cum urmeaza: Directiva Comisiei Europene 86/363/CE a fost amendata prin directivele Comisiei Europene 2002/23/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/60/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2004/2/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, si 2004/61/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004. Reglementarea Consiliului 2377/90/CE a fost amendata prin reglementarile Consiliului 1815/2001/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 246/2001, 1879/2001/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 258/2001, 2162/2001/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2001, 2584/2001/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345/2001, 77/2002/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 016/2002, 868/2002/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 869/2002/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 1181/2002/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/2002, 1530/2002/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 230/2002, 1752/2002/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 264/2002, 1937/2002/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2002, 61/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 11/2003, 544/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81/2003, 665/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 96/2003, 739/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 106/2003, 1029/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 149/2003, 1490/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2003, 1873/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 275/2003, 2011/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2003, 2145/2003/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322/2003, 324/2004/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 58/2004, 546/2004/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87/2004, 1101/2004/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/2004, 1646/2004/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 296/2004, si 1851/2004/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 323/2004.
    (3) Reglementarile comunitare referitoare la reziduurile de pesticide in si pe produsele de origine nonanimala au fost amendate si completate dupa cum urmeaza: Directiva Comisiei Europene 90/642/CE a fost amendata prin directivele Consiliului 93/58/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/30/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/38/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 95/61/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292/1995, 96/32/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, si prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/57/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/58/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/35/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136/2001, 2001/39/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/5/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 34/2002, 2002/23/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2002/100/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 2/2003, 2003/62/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/69/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/2003, si prin Regulamentul Consiliului (EC) nr. 806/2003, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC a fost amendata prin directivele Consiliului 88/298/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 90/654/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353/1990, 93/57/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/29/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/39/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 96/33/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, si prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/58/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/39/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/23/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/62/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2003/118/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, 2004/2/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, 2004/61/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004, si de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 807/2003, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 76/895 a fost amendata prin directivele Comisiei Europene 80/428/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 102/1980, 2000/24/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/57/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/82/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2002/66/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2003/60/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, si 2003/118/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, si prin directivele Consiliului 81/36/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 46/1981, 82/528/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 234/1982, 88/298/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 89/186/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 66/1989, 93/58/EEC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 96/32/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, si 97/41/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, si prin regulamentele Consiliului 3768/85, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 362/1985, si 807/2003, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
                 Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                           Gabriel Vasile DraganSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 147/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 147 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu