E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.141 din 01.08.2013

privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier
ACT EMIS DE: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 28 august 2013SmartCity1

Având în vedere:

dispoziţiile art. 6 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

dispoziţiile art. 105 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (8) şi ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinelor de serviciu nr. ........ .......... şi legitimaţiilor nr. ........ ............, am efectuat un control la ........ ................ ........ .........., cu sediul în ........ ........ ............., str. ........ ................ ........ nr. ......., bl. ......., sc. ..., ap. ..., sectorul (judeţul) ........ .........., telefon ........ ........., înmatriculată la O.N.R.C. cu nr. J..../....../.........., C.U.I. ........ ................, cod CAEN ........ ............, ramura de activitate ........ ............ . B. Operatorul economic controlat a fost reprezentat de ........ ................ ................ .............., în calitate de ........ ........ ............., având domiciliul stabil în ........ ................ ..........., str. ........ ........ .............. nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul (judeţul) .............., telefon ........ ........., legitimat cu ......, seria ...... nr. ........ ........, eliberat(ă) de ........ ........ .............. la data de ........ ........, CNP ........ ................ ........ ........... C. Locul de desfăşurare a controlului ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... D. Obiectivele controlului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... E. Constatările verificărilor sunt înscrise în cele ........ file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfăşurat în intervalul orar: ........ ........ ............ . Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul şi asupra celor constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, persoanele prezente ........ ................ ................ ........... nu au de făcut/au de făcut următoarele obiecţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare şi a fost înregistrat în Registrul unic de control al contribuabilului la poziţia ..........., din care un exemplar a fost înmânat reprezentanţilor contribuabilului. Inspectori O.N.J.N., ........ ................ ........ ........ ................ ........ Reprezentant operator economic, ........ ................ ........ Martori, ........ ................ ........ ........ ................ ........ Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............ municipiul Bucureşti Inspectori O.N.J.N., ........ ................ ........ ........ ................ ........ Reprezentant operator economic, ........ ................ ........ Martori, ........ ................ ........ ........ ................ ........ Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............ municipiul Bucureşti Inspectori O.N.J.N., ........ ................ ........ ........ ................ ........ Reprezentant operator economic, ........ ................ ........ Martori, ........ ................ ........ ........ ................ ........ Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............ municipiul Bucureşti De la locul controlului nu se ridică/se ridică următoarele/sume de bani, bunurile, valorile şi înscrisuri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Inspectori O.N.J.N., ........ ................ ........ ........ ................ ........ Reprezentant operator economic, ........ ................ ........ Martori, ........ ................ ........ ........ ................ ........ ANEXA Nr. 5Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, municipiul Bucureşti PROCES-VERBAL seria ONJN/A nr. ............... de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Încheiat în ........ ..............., ziua .... luna ............. anul ........ Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ............, având funcţia de ........ ............. la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, ale legitimaţiilor nr. ........ şi ale ordinelor de serviciu nr. ........ ........ ........., în urma controlului efectuat în ziua ........ luna ........ ............ anul ...... ora ..... la ........ ................ ........ ............ din ........ ................ .......... str. ........ ........ ............. nr. ......, sectorul/judeţul ..........., am constatat următoarele1:_____1 În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal. 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la: 1. art. ............. din ........ ............... şi se sancţionează conform art. ........din ........ ......... cu amendă în sumă de ............... lei; 2. art. ............. din ........ ............... şi se sancţionează conform art. ........ din ........ ......... cu amendă în sumă de ............... lei; 3. art. ............. din ........ ............... şi se sancţionează conform art. ........ din ........ ......... cu amendă în sumă de ................ lei, în sumă totală de ........ ........... lei. De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul2 ........ ................ ................, reprezentat de numele/prenumele: ................ ........ ................ ........ ............... ocupaţia ........ ........ ..........., locul de muncă ........ ........ .........., domiciliat(ă) în ........ ........ ..............., str. ........ ................ .......... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ........ .........., legitimat(ă) cu ....... seria .... nr. .............., CNP........ ........ ........_____2 Pentru contravenient persoană juridică se trec denumirea şi sediul social, codul unic de înregistrare (CUI) şi datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă. Inspectori, ........ ................ ........ ................ Contravenient, ........ ................ Martor, ........ ........ .......... Contravenientul [ ] nu este de faţă/[ ] refuză/[ ] nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul: numele/prenumele: ........ ................ ........ ..............., domiciliat(ă) în ........ ........ ........, str. ........ ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........, legitimat(ă) cu ........ seria ....... nr. .............., CNP........ ........ ........ Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Alte menţiuni: Cu privire la cele constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, contravenientul a luat la cunoştinţă că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat următoarele obiecţiuni ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Suma totală de ........ ........ ........ lei reprezentând amendă contravenţională a fost achitată cu chitanţa seria ...... nr. ............. din data ........ ........ sau va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului procesul-verbal, în contul nr. ........ ................ ........ ............. deschis la ........ ................ ........ ............. B. În conformitate cu art. ............/din ............... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Pentru fapta de la pct. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Precizări cu privire la măsuri de conservare şi valorificare ........ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Bunurile confiscate sunt în proprietatea ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se va depune la judecătoria competentă. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, un exemplar a fost înmânat astăzi ............ sau se va comunica contravenientului în cel mult o lună de la data încheierii. Inspectori, ............... ........ .......... Contravenient, ........ ............. Martor, .............. ANEXA Nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 141/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu