Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr. 1405 din 03.08.2012

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17 august 2012SmartCity1

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.656/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 25 octombrie 2011, se abrogă. p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Marcel Ioan Boloş, secretar de stat ANEXĂLISTA* cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Nr. crt. Indicativ Denumirea Indicativul standardului armonizat înlocuit Data punerii în aplicare a standardului armonizat Data la care încetează perioada de coexistenţă**
1 2 3 4 5 6
1. SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 1.01.2008 1.01.2009
SR EN 1:2001/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
2. SR EN 40-4:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat 1.10.2006 1.10.2007
SR EN 40-4:2006/AC:2007 1.01.2007 1.01.2007
3. SR EN 40-5:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel 1.02.2003 1.02.2005
4. SR EN 40-6:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu 1.02.2003 1.02.2005
5. SR EN 40-7:2003 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre 1.10.2003 1.10.2004
1 2 3 4 5 6
6. SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2:Echipament de control şi semnalizare 1.01.2008 1.08.2009
SR EN 54-2:+AC:2000/A1:2007 1.01.2008 1.08.2009
7. SR EN 54-3:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 1.04.2003 1.06.2009
SR EN 54-3:2002/A1:2003 1.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-3:2002/A2:2006 1.03.2007 1.06.2009
8. EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 1.10.2003 1.08.2009
EN 54-4+AC:2000/A1:2003 1.10.2003 1.08.2009
EN 54-4+AC:2000/A2:2007 1.06.2007 1.08.2009
9. SR EN 54-5:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale 1.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-5:2002/A1:2003 1.04.2003 30.06.2005
10. SR EN 54-7:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 1.04.2003 1.08.2009
SR EN 54-7:2002/A1:2003 1.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-7:2002/A2:2007 1.05.2007 1.08.2009
11. SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale 1.09.2006 1.09.2008
SR EN 54-10:2002/A1:2006 1.09.2006 1.09.2008
12. SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală 1.09.2006 1.09.2008
SR EN 54-11:2002/A1:2006 1.09.2006 1.09.2008
13. SR EN 54-12:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice 1.10.2003 31.12.2005
14. SR EN 54-16:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei 1.01.2009 1.04.2011
15. SR EN 54-17:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 1.10.2006 1.12.2008
SR EN 54-17:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
16. SR EN 54-18:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire 1.10.2006 1.12.2008
SR EN 54-18:2006/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
17. SR EN 54-20:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie 1.04.2007 1.07.2009
SR EN 54-20:2006/AC:2009 1.08.2009 1.08.2009
18. SR EN 54-21:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament 1.03.2007 1.06.2009
19. SR EN 54-23:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică 1.12.2010 1.03.2013
20. SR EN 54-24:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare 1.01.2009 1.04.2011
1 2 3 4 5 6
21. SR EN 54-25:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio 1.01.2009 1.04.2011
SR EN 54-25:2008/AC:2012*** 1.07.2012 1.07.2012
22. SR EN 179:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 179:2004 1.01.2009 1.01.2010
23. SR EN 197-1:2011*** Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 197-1:2002 SR EN 197-4:2004 1.07.2012 1.07.2013
24. SR EN 295-10:2006 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă 1.01.2006 1.01.2007
25. SR EN 331:2002 Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii 1.09.2011 1.09.2012
SR EN 331:2002/A1:2011 1.09.2011 1.09.2012
26. SR EN 413-1:2011 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate SR EN 413-1:2004 1.02.2012 1.02.2013
27. SR EN 416-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate 1.12.2009 1.12.2010
28. SR EN 438-7:2005 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare 1.11.2005 1.11.2006
29. SR EN 442-1:2000 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice 1.12.2004 1.12.2005
SR EN 442-1:2000/A1:2004 1.12.2004 1.12.2005
30. SR EN 450-1+ A1:2008 Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 450-1:2006 1.01.2009 1.01.2010
31. SR EN 459-1:2011 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate SR EN 459-1:2003 1.06.2011 1.06.2012
32. SR EN 490:2012*** Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse SR EN 490:2005 1.08.2012 1.08.2012
33. SR EN 492:2005 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 492:2005/A1:2006 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 492:2005/A2:2007 1.07.2007 1.07.2008
34. SR EN 494+A3:2007 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare SR EN 494:2005 1.01.2008 1.01.2009
1 2 3 4 5 6
35. SR EN 516:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte 1.11.2006 1.11.2007
36. SR EN 517:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă 1.12.2006 1.12.2007
37. SR EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări SR EN 520:2005 1.06.2010 1.12.2010
38. SR EN 523:2004 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate 1.06.2004 1.06.2005
39. SR EN 534 + A1:2010 Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări SR EN 534:2006 1.01.2011 1.01.2011
40. SR EN 544:2011 Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 544:2006 1.04.2012 1.04.2012
41. SR EN 572-9:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
42. SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie 1.10.2002 1.10.2003
43. SR EN 598+A1:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 598:2008 1.04.2010 1.04.2011
44. SR EN 621:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 1.08.2010 1.08.2011
45. SR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide 1.02.2002 1.04.2004
SR EN 671-1:2002/AC:2003 1.01.2007 1.01.2007
46. SR EN 671-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate 1.02.2002 1.04.2004
SR EN 671-2:2002/A1:2004 1.03.2007 1.03.2008
47. SR EN 681-1:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 1.01.2003 1.01.2009
SR EN 681-1:2002/A1:2002 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-1:2002/A2:2003 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-1:2002/A3:2006 1.01.2008 1.01.2009
48. SR EN 681-2:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-2:2002/A1:2003 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-2:2002/A2:2006 1.01.2010 1.01.2010
1 2 3 4 5 6
49. EN 681-3:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-3:2002/A1:2003 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-3:2002/A2:2006*** 1.07.2012 1.07.2012
50. EN 681-4:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-4:2002/A1:2003 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-4:2002/A2:2006*** 1.07.2012 1.07.2012
51. EN 682:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide 1.10.2002 1.12.2003
EN 682:2002/A1:2006*** 1.07.2012 1.07.2012
52. SR EN 771-1:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă SR EN 771-1:2003 1.02.2012 1.02.2013
53. SR EN 771-2:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar SR EN 771-2[2003]:2003 1.02.2012 1.02.2013
54. SR EN 771-3:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3:Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare) SR EN 771-3:2004 1.02.2012 1.02.2013
55. SR EN 771-4:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat SR EN 771-4:2004 1.02.2012 1.02.2013
56. SR EN 771-5:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială SR EN 771-5:2004 1.02.2012 1.02.2013
57. SR EN 771-6:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală SR EN 771-6:2006 1.02.2012 1.02.2013
58. SR EN 777-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D -Securitate 1.11.2009 1.11.2010
59. SR EN 777-2:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E -Securitate 1.11.2009 1.11.2010
60. SR EN 777-3:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F -Securitate 1.11.2009 1.11.2010
1 2 3 4 5 6
61. SR EN 777-4:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H -Securitate 1.11.2009 1.11.2010
62. SR EN 778:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere 1.08.2010 1.08.2011
63. SR EN 845-1+A1:2008 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console SR EN 845-1:2004 1.01.2009 1.01.2010
64. SR EN 845-2:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi 1.02.2004 1.04.2006
65. SR EN 845-3+A1:2008 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale SR EN 845-3:2004 1.01.2009 1.01.2010
66. SR EN 858-1:2002 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 858-1:2002/A1:2005 1.09.2005 1.09.2006
67. SR EN 877:2004 Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii 1.01.2008 1.09.2009
SR EN 877:2004/A1:2007 1.01.2008 1.09.2009
SR EN 877:2004/ A1:2007/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
68. SR EN 934-2:2009 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-2:2003 1.03.2010 1.03.2011
69. SR EN 934-3:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-3:2004 1.05.2010 1.05.2011
70. SR EN 934-4:2009 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-4:2002 1.03.2010 1.03.2011
71. SR EN 934-5:2008 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare 1.01.2009 1.01.2010
72. SR EN 969:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare 1.01.2010 1.01.2011
1 2 3 4 5 6
73. SR EN 997:2012*** Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat SR EN 997:2004 1.12.2012 1.06.2013
74. SR EN 998-1:2011 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire SR EN 998-1:2004 1.06.2011 1.06.2012
75. SR EN 998-2:2011 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie SR EN 998-2:2004 1.06.2011 1.06.2012
76. SR EN 1020:2010 Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 1.08.2010 1.08.2011
77. SR EN 1036-2:2008 Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.01.2009 1.01.2010
78. SR EN 1051-2:2008 Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.01.2009 1.01.2010
79. SR EN 1057+A1:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire SR EN 1057:2006 1.12.2010 1.12.2010
80. SR EN 1090-1+A1:2012*** Executarea structurilor de oţel şi a structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii componentelor structurale SR EN 1090-1:2009 1.09.2012 1.07.2014
81. SR EN 1096-4:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
82. SR EN 1123-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 1.06.2005 1.06.2006
SR EN 1123-1:2002/A1:2005 1.06.2005 1.06.2006
83. SR EN 1124-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 1.06.2005 1.06.2006
SR EN 1124-1:2002/A1:2005 1.06.2005 1.06.2006
84. SR EN 1125:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1125:2001 1.01.2009 1.01.2010
85. SR EN 1154:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1154:2001/A1:2003 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1154:2001/ A1:2003/AC:2006 1.01.2010 1.01.2010
1 2 3 4 5 6
86. SR EN 1155:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1155:2001/A1:2003 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1155:2001/ A1:2003/AC:2006 1.01.2010 1.01.2010
87. SR EN 1158:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1158:2001/A1:2003 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1158:2001/ A1:2003/AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
88. SR EN 1168+A3:2011*** Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri SR EN 1168+ A2:2009 1.07.2012 1.07.2013
89. SR EN 1279-5 + A2:2010 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii SR EN 1279-5+ A1:2009 1.02.2011 1.02.2012
90. SR EN 1304:2005 Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs 1.02.2006 1.02.2007
91. SR EN 1317-5:+A2:2012*** Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor SR EN 1317-5+ A1:2008 1.01.2013 1.01.2013
92. SR EN 1319:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW 1.10.2010 1.10.2011
93. SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri 1.01.2006 1.01.2007
94. SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 1.02.2005 1.02.2006
SR EN 1337-4:2004/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
95. SR EN 1337-5:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală 1.01.2006 1.01.2007
96. SR EN 1337-6:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere 1.02.2005 1.02.2006
97. SR EN 1337-7:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE SR EN 1337-7:2003 1.12.2004 1.06.2005
98. SR EN 1337-8:2008 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate 1.01.2009 1.01.2010
99. SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 1.03.2004 1.03.2005
SR EN 1338:2004/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
100. SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări 1.03.2004 1.03.2005
SR EN 1339:2004/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
101. SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 1.02.2004 1.02.2005
SR EN 1340:2004/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
1 2 3 4 5 6
102. SR EN 1341:2002 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare 1.10.2002 1.10.2003
103. SR EN 1342:2002 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare 1.10.2002 1.10.2003
104. SR EN 1343:2002 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare 1.10.2002 1.10.2003
105. SR EN 1344:2003 Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare 1.01.2003 1.01.2004
106. SR EN 1423:2012*** Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente SR EN 1423:1999 1.11.2012 1.11.2012
107. SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii 1.08.2003 1.08.2004
SR EN 1433:2003/A1:2006 1.01.2006 1.01.2006
108. SR EN 1457-1:2012*** Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 1.11.2012 1.11.2013
109. SR EN 1457-2:2012*** Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: :Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 1.11.2012 1.11.2013
110. SR EN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă SR EN 1463-1:1999 1.01.2010 1.01.2011
111. SR EN 1469:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii 1.07.2005 1.07.2006
112. SR EN 1504-2:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton 1.09.2005 1.01.2009
113. SR EN 1504-3:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală 1.10.2006 1.01.2009
114. SR EN 1504-4:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală 1.09.2005 1.01.2009
115. SR EN 1504-5:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton 1.10.2005 1.01.2009
1 2 3 4 5 6
116. SR EN 1504-6:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii 1.06.2007 1.01.2009
117. SR EN 1504-7:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii 1.06.2007 1.01.2009
118. SR EN 1520:2011 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale SR EN 1520:2003 1.01.2012 1.01.2013
119. SR EN 1748-1-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
120. SR EN 1748-2-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
121. SR EN 1806:2007 Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare 1.05.2007 1.05.2008
122. SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 1825-1:2005/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
123. SR EN 1856-1:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum SR EN 1856-1:2004 1.03.2010 1.03.2011
124. SR EN 1856-2:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice SR EN 1856-2:2004 1.03.2010 1.03.2011
125. SR EN 1857:2010 Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton SR EN 1857+A1:2008 1.01.2011 1.01.2012
126. SR EN 1858+A1:2011 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi SR EN 1858:2009 1.04.2012 1.04.2013
127. SR EN 1863-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
128. SR EN 1873:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare 1.10.2006 1.10.2009
129. SR EN 1916:2003 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 1.08.2003 23.11.2004
SR EN 1916:2003/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
1 2 3 4 5 6
130. SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 1.08.2003 23.11.2004
SR EN 1917:2003/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
131. SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2002 1.12.2003
SR EN 1935:2003/AC:2004 1.01.2007 1.01.2007
132. SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare 1.09.2005 1.09.2006
133. SR EN 10088-4:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii 1.02.2010 1.02.2011
134. SR EN 10088-5:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii 1.01.2010 1.01.2011
135. SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 1.02.2007 1.02.2008
136. SR EN 10219-1:2006 Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 1.02.2007 1.02.2008
137. SR EN 10224:2003 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 10224:2003/A1:2005 1.04.2006 1.04.2007
138. SR EN 10255+A1:2007 Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare 1.01.2010 1.01.2011
139. SR EN 10311:2005 Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase inclusiv apei potabile 1.03.2006 1.03.2007
140. SR EN 10312:2003 Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 10312:2003/A1:2005 1.04.2006 1.04.2007
141. SR EN 10340:2008 Oţeluri turnate pentru construcţii 1.01.2010 1.01.2011
SR EN 10340:2008/AC:2009 1.01.2010 1.01.2010
142. SR EN 10343:2009 Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare 1.01.2010 1.01.2011
143. SR EN 12004:2008 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare SR EN 12004:2001 1.06.2008 1.06.2010
144. SR EN 12050-1:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale 1.11.2001 1.11.2002
1 2 3 4 5 6
145. SR EN 12050-2:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale 1.10.2001 1.10.2002
146. SR EN 12050-3:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale 1.10.2001 1.10.2002
147. SR EN 12050-4:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale 1.10.2001 1.10.2002
148. SR EN 12057:2005 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii 1.09.2005 1.09.2006
149. SR EN 12058:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii 1.09.2005 1.09.2006
150. SR EN 12094-1:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare 1.02.2004 1.05.2006
151. SR EN 12094-2:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare 1.02.2004 1.05.2006
152. SR EN 12094-3:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire 1.01.2004 1.09.2005
153. SR EN 12094-4:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor 1.05.2005 1.08.2007
154. SR EN 12094-5:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor SR EN 12094-5:2002 1.02.2007 1.05.2009
155. SR EN 12094-6:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune SR EN 12094-6:2002 1.02.2007 1.05.2009
1 2 3 4 5 6
156. SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 1.10.2001 1.04.2004
SR EN 12094-7:2002/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
157. SR EN 12094-8:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri 1.02.2007 1.05.2009
158. SR EN 12094-9:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu 1.01.2004 1.09.2005
159. SR EN 12094-10:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate 1.02.2004 1.05.2006
160. SR EN 12094-11:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire 1.01.2004 1.09.2005
161. SR EN 12094-12:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice 1.01.2004 1.09.2005
162. SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur 1.01.2002 1.04.2004
SR EN 12094-13:2002/AC:2002 1.01.2010 1.01.2010
163. SR EN 12101-1:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum 1.06.2006 1.09.2008
SR EN 12101-1:2006/A1:2006 1.12.2006 1.09.2008
164. SR EN 12101-2:2004 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi 1.04.2004 1.09.2006
165. SR EN 12101-3:2003 Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură 1.04.2004 1.04.2005
SR EN 12101-3:2003/AC:2005 1.01.2006 1.01.2006
166. SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 12101-6:2005/AC:2007 1.01.2007 1.01.2007
1 2 3 4 5 6
167. SR EN 12101-7:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului 1.02.2012 1.02.2013
168. SR EN 12101-8:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului 1.02.2012 1.02.2013
169. SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 1.10.2006 1.05.2012
SR EN 12101-10:2006/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
170. SR EN 12150-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
171. SR EN 12209:2004 Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare 1.12.2004 1.06.2006
SR EN 12209:2004/AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
172. SR EN 12259-1+A1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 1.04.2002 1.09.2005
SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004 1.03.2005 1.03.2006
SR EN 12259-1 +A1:2002/A3:2006 1.11.2006 1.11.2007
173. SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-2:2002/A2:2006 1.09.2006 1.08.2007
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 1.06.2005 1.06.2005
174. SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-3:2002/A2:2006 1.09.2006 1.08.2007
175. SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 1.01.2002 1.04.2004
SR EN 12259-4:2002/A1:2003 1.01.2002 1.04.2004
176. SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei 1.07.2003 1.09.2005
177. SR EN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerinţe 1.01.2008 1.01.2011
178. SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe 1.01.2009 1.01.2011
1 2 3 4 5 6
179. SR EN 12285-2:2005 Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa 1.01.2006 1.01.2008
180. SR EN 12326-1:2004 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs 1.05.2005 1.05.2008
181. SR EN 12337-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
182. SR EN 12352:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate 1.02.2007 1.02.2008
183. SR EN 12368:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 1.02.2007 1.02.2008
184. SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii 1.10.2003 1.10.2004
185. SR EN 12446:2011 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton SR EN 12446:2004 1.04.2012 1.04.2013
186. SR EN 12467:2006 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 12467:2006/A1:2006 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 12467:2006/A2:2007 1.07.2007 1.07.2008
187. SR EN 12566-1:2002 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri 1.12.2004 1.12.2005
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 1.12.2004 1.12.2005
188. SR EN 12566-3+A1:2009 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ SR EN 12566-3:2006 1.11.2009 1.11.2010
189. SR EN 12566-4:2008 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate 1.01.2009 1.01.2010
190. SR EN 12591:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere 1.01.2010 1.01.2011
191. SR EN 12620 +A1:2008 Agregate pentru beton SR EN 12620:2003 1.01.2009 1.01.2010
192. SR EN 12676-1:2002 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici 1.02.2004 1.02.2006
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 1.02.2004 1.02.2006
193. SR EN 12737 + A1:2008 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale 1.01.2009 1.01.2010
1 2 3 4 5 6
194. SR EN 12764 + A1:2008 Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei SR EN 12764:2005 1.01.2009 1.01.2010
195. SR EN 12794 + A1:2007 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie SR EN 12794:2006 1.02.2008 1.02.2009
SR EN 12794 + A1:2007/AC:2009 1.08.2009 1.08.2009
196. SR EN 12809:2003 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12809:2003/A1:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12809:2003/AC:2006 1.01.2008 1.01.2008
SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008 1.01.2008 1.01.2008
197. SR EN 12815:2003 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12815:2003/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008 1.01.2008 1.01.2008
198. SR EN 12839:2012*** Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri SR EN 12839:2002 1.10.2012 1.10.2013
199. SR EN 12843:2005 Produse prefabricate de beton. Stâlpi 1.09.2005 1.09.2007
200. SR EN 12859:2011 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 12859:2008 1.12.2011 1.12.2012
201. SR EN 12860:2003 Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare 1.04.2002 1.04.2003
SR EN 12860:2003/AC:2003 1.01.2010 1.01.2010
202. SR EN 12878:2005 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare 1.03.2006 1.03.2007
SR EN 12878:2005/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
203. SR EN 12899-1:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe 1.01.2009 1.01.2013
204. SR EN 12899-2:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase 1.01.2009 1.01.2013
205. SR EN 12899-3:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante 1.01.2009 1.01.2013
206. SR EN 12951:2005 Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş . Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări 1.09.2005 1.09.2006
1 2 3 4 5 6
207. SR EN 12966-1 + A1:2010 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs SR EN 12966-1:2006 1.08.2010 1.08.2010
208. SR EN 13024-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
209. SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic 1.07.2003 1.06.2004
SR EN 13043:2003/AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
210. SR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment 1.03.2003 1.06.2004
SR EN 13055-1:2003/AC:2004 1.01.2010 1.01.2010
211. SR EN 13055-2:2004 Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate 1.05.2005 1.05.2006
212. SR EN 13063-1 + A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş SR EN 13063-1:2006 1.05.2008 1.05.2009
213. SR EN 13063-2 + A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede SR EN 13063-2:2005 1.05.2008 1.05.2009
214. SR EN 13063-3:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere 1.05.2008 1.05.2009
215. SR EN 13069:2006 Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare 1.05.2006 1.05.2007
216. SR EN 13084-5:2005 Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 13084-5:2005/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
217. SR EN 13084-7:2006 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel 1.08.2006 1.08.2007
SR EN 13084-7:2006/AC:2009 1.08.2009 1.08.2009
218. SR EN 13101:2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii 1.08.2003 1.08.2004
1 2 3 4 5 6
219. SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-1:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
220. SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-2:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
221. SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-3:2006/ AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
222. SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-4:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
223. SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-5:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
224. SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-6:2006/ AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
225. SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-7:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
226. SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare 1.03.2003 1.06.2004
SR EN 13139:2003/AC:2004 1.01.2010 1.01.2010
227. SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 1.03.2004 1.03.2005
228. SR EN 13162:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie SR EN 13162:2003 1.09.2009 1.09.2010
229. SR EN 13163:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie SR EN 13163:2003 1.09.2009 1.09.2010
230. SR EN 13164:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie SR EN 13164:2003 1.09.2009 1.09.2010
231. SR EN 13165:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie SR EN 13165:2003 1.09.2009 1.09.2010
232. SR EN 13166:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie SR EN 13166:2003 1.09.2009 1.09.2010
233. SR EN 13167:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie SR EN 13167:2003 1.09.2009 1.09.2010
1 2 3 4 5 6
234. SR EN 13168:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie SR EN 13168:2003 1.09.2009 1.09.2010
235. SR EN 13169:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie SR EN 13169:2003 1.09.2009 1.09.2010
236. SR EN 13170:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie SR EN 13170:2003 1.09.2009 1.09.2010
237. SR EN 13171:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie SR EN 13171:2003 1.09.2009 1.09.2010
238. SR EN 13224:2012*** Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri SR EN 13224 + A1:2007 1.08.2012 1.08.2013
239. SR EN 13225:2005 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură 1.09.2005 1.09.2007
SR EN 13225:2005/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
240. SR EN 13229:2003 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13229:2003/A1:2004 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13229:2003/A2:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13229:2003/AC:2006 1.07.2007 1.07.2007
SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 1.01.2008 1.01.2008
241. SR EN 13240:2003 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13240:2003/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
242. SR EN 13241-1 + A1:2011 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum SR EN 13241-1:2004 1.01.2012 1.01.2013
243. SR EN 13242 + A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri SR EN 13242:2003 1.01.2009 1.01.2010
244. SR EN 13245-2:2009 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare 1.07.2010 1.07.2010
SR EN 13245-2:2008/AC:2010 1.07.2010 1.07.2012
1 2 3 4 5 6
245. SR EN 13249:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură) 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13249:2001/ A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
246. SR EN 13250:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13250:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
247. SR EN 13251:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13251:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
248. SR EN 13252:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13252:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
249. SR EN 13253:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri) 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13253:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
250. SR EN 13254:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13254:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13254:2001/AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
251. SR EN 13255:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13255:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13255:2001/AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
252. SR EN 13256:2001 Geotextile şi produse înrudite Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13256:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13256:2001/AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
253. SR EN 13257:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13257:2001/A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13257:2001/AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
254. SR EN 13263-1 + A1:2009 Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 13263-1:2005 1.01.2010 1.01.2011
255. SR EN 13265:2003 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide 1.10.2001 1.10.2002
1 2 3 4 5 6
SR EN 13265:2003/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13265:2003/ AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
256. SR EN 13279-1:2009 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii SR EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010
257. SR EN 13310:2004 Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 1.02.2004 1.02.2006
258. SR EN 13341 + A1:2011 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13341:2005 1.10.2011 1.10.2011
259. SR EN 13361:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13361:2005/ A1:2007 1.06.2007 1.06.2008
260. SR EN 13362:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale 1.02.2006 1.02.2007
261. SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii 1.03.2003 1.06.2004
SR EN 13383-1:2003/AC:2004 1.01.2010 1.01.2010
262. SR EN 13407:2007 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări 1.01.2008 1.01.2009
263. SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferată 1.10.2003 1.06.2004
SR EN 13450:2003/AC:2004 1.01.2007 1.01.2007
264. SR EN 13454-1:2005 Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii 1.07.2005 1.07.2006
265. SR EN 13479:2005 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 1.10.2005 1.10.2006
266. SR EN 13491:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13491:2005/A1:2007 1.06.2007 1.06.2008
267. SR EN 13492:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13492:2005/A1:2007 1.06.2007 1.06.2008
1 2 3 4 5 6
268. SR EN 13493:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare 1.03.2006 1.03.2007
269. SR EN 13502:2003 Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă / ceramice. Condiţii şi metode de încercare 1.08.2003 1.08.2004
270. SR EN 13561 + A1:2009 Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13561:2004 1.08.2009 1.08.2010
271. SR EN 13564-1:2003 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe 1.05.2003 1.05.2004
272. SR EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 1.05.2005 1.05.2006
SR EN 13616:2004/AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
273. SR EN 13658-1:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare 1.03.2006 1.03.2007
274. SR EN 13658-2:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare 1.03.2006 1.03.2007
275. SR EN 13659 + A1:2009 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13659:2004 1.08.2009 1.08.2010
276. SR EN 13693 + A1:2009 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş SR EN 13693:2005 1.05.2010 1.05.2011
277. SR EN 13707 + A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici SR EN 13707:2005 1.04.2010 1.10.2010
278. SR EN 13747 + A2:2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee SR EN 13747 + A1:2009 1.01.2011 1.01.2011
279. SR EN 13748-1:2004 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 1.06.2005 1.10.2006
SR EN 13748-1:2004/A1:2005 1.04.2006 1.10.2006
SR EN 13748-1:2004/AC:2005 1.06.2005 1.06.2005
280. SR EN 13748-2:2004 Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior 1.04.2005 1.04.2006
281. SR EN 13808:2005 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum 1.01.2010 1.01.2011
282. SR EN 13813:2003 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe 1.08.2003 1.08.2004
283. SR EN 13815:2007 Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 1.06.2007 1.06.2008
284. SR EN 13830:2004 Faţade cortină. Standard de produs 1.12.2004 1.12.2005
1 2 3 4 5 6
285. SR EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue SR EN 13859-1 + A1:2009 1.04.2011 1.04.2012
286. SR EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi SR EN 13859-2 + A1:2009 1.04.2011 1.04.2012
287. SR EN 13877-3:2005 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton 1.09.2005 1.09.2006
288. SR EN 13915:2008 Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 1.06.2008 1.06.2009
289. SR EN 13924:2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure 1.01.2010 1.01.2011
SR EN 13924:2006/AC:2007 1.01.2010 1.01.2010
290. SR EN 13950:2006 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 1.09.2006 1.09.2007
291. SR EN 13956:2006 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici 1.07.2006 1.07.2007
SR EN 13956:2006/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
292. SR EN 13963:2005 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.03.2006 1.03.2007
SR EN 13963:2005/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
293. SR EN 13964:2004 Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare 1.01.2005 1.07.2007
SR EN 13964:2004/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
294. SR EN 13967:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 1.10.2005 1.10.2006
SR EN 13967:2005/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
295. SR EN 13969:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13969:2005/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
296. SR EN 13970:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13970:2005/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
1 2 3 4 5 6
297. SR EN 13978-1:2005 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere 1.03.2006 1.03.2008
298. SR EN 13984:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13984:2005/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
299. SR EN 13986:2005 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 13986:2003 1.06.2005 1.06.2006
300. SR EN 14016-1:2004 Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezita caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe 1.12.2004 1.12.2005
301. SR EN 14023: 2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri 1.01.2011 1.01.2012
302. SR EN 14037-1:2004 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice 1.02.2004 1.02.2005
303. SR EN 14041:2004 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 14041:2004/AC:2007 1.01.2007 1.01.2007
304. SR EN 14055:2011 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare 1.09.2011 1.09.2012
305. SR EN 14063-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare 1.06.2005 1.06.2006
SR EN 14063-1:2005/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
306. SR EN 14064-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare 1.12.2010 1.12.2011
307. SR EN 14080:2005 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe 1.04.2006 1.12.2012
308. SR EN 14081-1 + A1:2011 Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 14081-1:2006 1.10.2011 31.12.2011
309. SR EN 14178-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
310. SR EN 14179-2:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.03.2006 1.03.2007
1 2 3 4 5 6
311. SR EN 14188-1:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald 1.07.2005 1.01.2007
312. SR EN 14188-2:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece 1.10.2005 1.01.2007
313. SR EN 14188-3:2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor 1.11.2006 1.11.2007
314. SR EN 14190:2005 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.04.2006 1.04.2007
315. SR EN 14195:2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 14195:2005/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
316. SR EN 14209:2006 Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.09.2006 1.09.2007
317. SR EN 14216:2004 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă 1.02.2005 1.02.2006
318. SR EN 14229:2011 Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene 1.09.2011 1.09.2012
319. SR EN 14246:2006 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.04.2007 1.04.2008
SR EN 14246:2006/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
320. SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată SR EN 14250:2005 1.11.2010 1.11.2010
321. SR EN 14296:2005 Instalaţii sanitare. Lavoare colective 1.03.2006 1.03.2008
322. SR EN 14303:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
323. SR EN 14304:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
324. SR EN 14305:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
1 2 3 4 5 6
325. SR EN 14306:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
326. SR EN 14307:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
327. SR EN 14308:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
328. SR EN 14309:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
329. SR EN 14313:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
330. SR EN 14314:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie 1.08.2010 1.08.2012
331. SR EN 14316-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.06.2005 1.06.2006
332. SR EN 14317-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.06.2005 1.06.2006
333. SR EN 14321-2:2006 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs 1.06.2006 1.06.2007
334. SR EN 14339:2006 Hidranţi de incendiu subterani 1.05.2006 1.05.2007
335. SR EN 14342 + A1:2008 Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 14342:2005 1.03.2009 1.03.2010
336. SR EN 14351-1 + A1:2010 Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum SR EN 14351-1:2006 1.12.2010 1.12.2010
1 2 3 4 5 6
337. SR EN 14353 + A1:2010 Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare SR EN 14353:2007 1.11.2010 1.11.2010
338. SR EN 14374:2005 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe 1.09.2005 1.09.2006
339. SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani 1.05.2006 1.05.2007
340. SR EN 14388:2006 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii 1.05.2006 1.05.2007
SR EN 14388:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
341. SR EN 14396:2004 Scări fixe pentru cămine de vizitare 1.12.2004 1.12.2005
342. SR EN 14399-1:2005 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale 1.01.2006 1.10.2007
343. SR EN 14411:2007 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare. SR EN 14411:2004 1.01.2008 1.01.2009
344. SR EN 14428 + A1:2008 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14428:2005 1.01.2009 1.01.2010
345. SR EN 14449:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.03.2006 1.03.2007
SR EN 14449:2005/AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
346. SR EN 14471:2006 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare 1.06.2006 1.06.2007
347. SR EN 14496:2006 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.09.2006 1.09.2007
348. SR EN 14509:2007 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii 1.01.2009 1.10.2010
SR EN 14509:2007/AC:2009 1.01.2009 1.01.2009
349. SR EN 14516. + A1:2011 Căzi de baie pentru scopuri casnice 1.05.2011 1.05.2012
350. SR EN 14527. + A1:2011 Căzi de duş pentru scopuri casnice 1.05.2011 1.05.2012
351. SR EN 14528:2007 Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14528:2005 1.01.2008 1.01.2009
352. SR EN 14545:2009 Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe 1.08.2009 1.08.2010
353. SR EN 14566. + A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 14566:2008 1.05.2010 1.11.2010
354. SR EN 14592:2009 Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe 1.08.2009 1.08.2010
355. SR EN 14604:2006 Dispozitive de alarmă de fum 1.05.2006 1.08.2008
SR EN 14604:2006/AC:2009 1.08.2009 1.08.2009
356. SR EN 14647:2006 Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 1.08.2006 1.08.2007
SR EN 14647:2006/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
1 2 3 4 5 6
357. SR EN 14680:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii 1.01.2008 1.01.2009
358. SR EN 14688:2007 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare 1.01.2008 1.01.2009
359. SR EN 14695:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici 1.10.2010 1.10.2011
360. SR EN 14716:2005 Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare 1.10.2005 1.10.2006
361. SR EN 14782:2006 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe 1.11.2006 1.11.2007
362. SR EN 14783:2007 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe 1.07.2007 1.07.2008
363. SR EN 14785:2006 Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare 1.01.2010 1.01.2011
364. SR EN 14800:2007 Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 1.01.2008 1.01.2009
365. SR EN 14814:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii 1.01.2008 1.01.2009
366. SR EN 14843:2007 Produse prefabricate de beton. Scări 1.01.2008 1.01.2009
367. SR EN 14844+A2:2012*** Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane SR EN 14844+ A1:2009 1.09.2012 1.09.2013
368. SR EN 14846:2009 Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare 1.09.2011 1.09.2012
369. SR EN 14889-1:2007 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate 1.06.2007 1.06.2008
370. SR EN 14889-2:2007 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate 1.06.2007 1.06.2008
371. SR EN 14904:2006 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie 1.02.2007 1.02.2008
372. SR EN 14909:2006 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici 1.02.2007 1.02.2008
1 2 3 4 5 6
373. SR EN 14915:2007 Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare 1.06.2007 1.06.2008
SR EN 14915:2007/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
374. SR EN 14933:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie 1.07.2008 1.07.2009
375. SR EN 14934:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie 1.07.2008 1.07.2009
376. SR EN 14963:2007 Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare 1.08.2009 1.08.2012
377. SR EN 14964:2007 Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici 1.01.2008 1.01.2009
378. SR EN 14967:2006 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici 1.03.2007 1.03.2008
379. SR EN 14989-1:2007 Coşuri de fum - condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 1.01.2008 1.01.2009
380. SR EN 14989-2:2008 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe 1.01.2009 1.01.2010
381. SR EN 14991:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie 1.01.2008 1.01.2009
382. SR EN 14992:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi 1.01.2008 1.05.2010
383. SR EN 15037-1:2008 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi 1.01.2010 1.01.2011
384. SR EN 15037-2 + A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton 1.12.2011 1.12.2012
385. SR EN 15037-3 + A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă 1.12.2011 1.12.2012
386. SR EN 15037-4:2010 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat 1.11.2010 1.11.2011
1 2 3 4 5 6
387. SR EN 15048-1:2007 Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale 1.01.2008 1.10.2009
388. SR EN 15050+A1:2012*** Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri SR EN 15050:2007 1.12.2012 1.12.2012
389. SR EN 15069:2008 Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 1.01.2009 1.01.2010
390. SR EN 15088:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare 1.10.2006 1.10.2007
391. SR EN 15102 + A1:2011*** Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri SR EN 15102:2008 1.07.2012 1.07.2012
392. SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice 1.08.2010 1.08.2011
393. SR EN 15167-1:2007 Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 1.01.2008 1.01.2009
394. SR EN 15250:2007 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare 1.01.2008 1.01.2010
395. SR EN 15258:2009 Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin 1.01.2010 1.01.2011
396. SR EN 15274:2008 Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare 1.04.2010 1.04.2011
397. SR EN 15275:2008 Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile 1.04.2010 1.04.2011
SR EN 15275:2007/AC:2010 1.01.2011 1.01.2011
398. SR EN 15283-1 + A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiţii, condiţii şi metode de încercări - Partea 1 - Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură SR EN 15283-1:2008 1.06.2010 1.06.2011
399. SR EN 15283-2 + A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiţii, condiţii şi metode de încercări - Partea 2 - Plăci de ipsos armate cu fibre SR EN 15283-2:2008 1.06.2010 1.06.2011
400. SR EN 15285:2008 Piatră aglomerată - plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 1.01.2009 1.01.2010
SR EN 15285:2008/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
401. SR EN 15322:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii-cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi 1.06.2010 1.06.2011
402. SR EN 15368 + A1:2010 Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate 1.09.2011 1.09.2012
403. SR EN 15381:2009 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice 1.01.2010 1.01.2011
1 2 3 4 5 6
404. SR EN 15382:2009 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi 1.01.2010 1.01.2011
405. SR EN 15435:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 1.02.2009 1.02.2010
406. SR EN 15498:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 1.02.2009 1.02.2010
407. SR EN 15599-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.04.2011 1.04.2012
408. SR EN 15600-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.04.2011 1.04.2012
409. SR EN 15650:2010 Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc 1.09.2011 1.09.2012
410. SR EN 15743:2010 Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 1.11.2010 1.11.2011
411. SR EN 15821:2011 Cuptor cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid 1.07.2011 1.07.2012
412. SR EN 15824:2009 Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici 1.04.2010 1.04.2011

* Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii, care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 10 iulie 2012 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 176 din 19 iunie 2012. Aceste standarde sunt elaborate în conformitate cu prevederile Directivei 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ** Data la care încetează perioada de coexistenţă reprezintă data la care încetează perioada de coexistenţă a standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs. NOTĂ: După această dată, pentru evaluarea conformităţii produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a sau ale agrementului tehnic european. În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformităţii produsului, până la data prevăzută în coloana a 6-a. *** Standarde adoptate de către ASRO prin filă de confirmare/anunţ.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1405/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1405 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu