Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 139/N din 11 noiembrie 1997

pentru aprobarea Precizarilor privind constituirea, inregistrarea si functionarea asociatiilor de proprietari

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 338 bis  din  2 decembrie 1997


SmartCity3


    Pentru a veni in intampinarea tuturor celor implicati in procesul de constituire si functionare a asociatiilor de proprietari care se vor constitui ca urmare a aplicarii Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare;
    in baza Hotararii Guvernului nr. 507/1997 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,
    ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Precizarile privind constituirea, inregistrarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
    2. Asociatiile de locatari vor lua masuri pentru punerea in aplicare a precizarilor si pentru transformarea asociatiilor respective sau a unei parti dintre acestea in asociatii de proprietari.
    3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija Directiei lucrari publice si locuinte, si intra in vigoare la data publicarii lui.

                 Ministrul lucrarilor publice
                 si amenajarii teritoriului,
                 Nicolae Noica

                          PRECIZARI
privind constituirea, inregistrarea si functionarea asociatiilor de proprietari

    Avantajele asociatiilor de proprietari
    Asociatia de proprietari reprezinta forma de asociere a proprietarilor unui condominiu.
    Prin condominiu, in sensul definit de Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, se intelege, de regula, o cladire sau un bloc de locuinte din care unele parti pot avea alta destinatie decat aceea de locuinta, alte parti reprezinta apartamentele, iar restul constituie proprietatea comuna indiviza, aferenta in cota-parte fiecareia dintre proprietatile enumerate si de care nu poate fi separata.
    Nu se exclude insa posibilitatea crearii unei asociatii de proprietari in cladirile in care toate proprietatile individuale sau in marea lor majoritate sunt spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta (spre exemplu, cladiri de birouri).
    In contextul celor de mai sus, in marea majoritate a cazurilor, asociatia de proprietari se constituie pe o cladire, dar sunt si cazuri in care:
    - asociatia de proprietari se poate constitui pe o scara sau pe un tronson de cladire la care in proprietatea comuna, asa cum este ea definita mai sus, nu sunt cuprinse cote-parti de proprietate aferente proprietatilor individuale din celelalte scari sau tronsoane ale cladirii (terasa, elemente de structura, instalatii, echipamente, folosinta terenului aferent constructiei, curti, gradini etc.);
    - conform situatiilor exceptate de lege, asociatia de proprietari se poate constitui pe mai multe cladiri invecinate, legate de un interes comun (centrala termica de bloc, gradini, anexe gospodaresti etc.) si numai daca in fiecare dintre aceste cladiri sunt mai mult de doi proprietari si mai putin de 20.
    Aceasta asociere are ca scop administrarea cladirii in mod eficient si controlat de catre membrii asociatiei de proprietari.
    Asociatia de proprietari se infiinteaza pe baza unui acord de asociere si a unui statut la care consimt proprietarii apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladire. Asociatia de proprietari devine persoana juridica cu caracter nonprofit, prin sentinta judecatoreasca.
    Asociatia de proprietari este persoana juridica nonprofit, avand in vedere ca banii din fondul de dezvoltare, cei proveniti din dobanzile de la societatile bancare sau din alte surse nu se impart membrilor asociatiei, ci se folosesc numai pentru imbunatatirea sau pentru repararea proprietatii comune, in functie de hotararile adunarii generale a proprietarilor.
    Avantajele care decurg din infiintarea unei asociatii de proprietari sunt urmatoarele:

    1. Asociatia de proprietari actioneaza ca persoana juridica, cu toate drepturile si responsabilitatile ce decurg din aceasta calitate

    Asociatia de proprietari incheie direct contractele cu furnizorii de servicii publice: apa potabila, agent termic si apa calda, gaze, energie electrica, salubritate (agentii economici prestatori de servicii).
    Asociatia de proprietari poate incheia contracte cu prestatori particulari de servicii (instalatori, electricieni, gradinari, zidari, mecanici, lucratori pentru servicii de dezinsectie, deratizare, igienizare) prin intermediul agentilor economici la care acestia lucreaza sau prin contract individual de prestari de servicii.
    La contractarea serviciilor cu furnizorii, asociatia de proprietari este parte contractanta, cu obligatii si drepturi, si poate impune clauze contractuale care sa o avantajeze.
    Asociatia de proprietari poate actiona in justitie pe proprietarii rau-platnici sau pe cei care au incalcat drepturile celorlalti proprietari, prevazute in regulamentele asociatiei de proprietari.
    In functie de hotararile adunarii generale a proprietarilor, asociatia de proprietari poate stabili incasarea unor penalitati, aplicate proprietarilor care nu-si respecta obligatiile de plata a cotei de cheltuieli de intretinere si/sau a cotelor de contributie pentru repararea sau imbunatatirea bunurilor din proprietate.

    2. Proprietarii decid prioritatea executarii lucrarilor care le afecteaza cladirea, cine si in ce conditii le realizeaza:

    Asociatia de proprietari detine documentele tehnice ale imobilului (cartea tehnica, expertizele tehnice etc.), iar adunarea generala a proprietarilor are urmatoarele atributii:
    - aproba planul anual de reparatii si lucrari de intretinere;
    - programeaza reparatiile capitale (in functie de situatia financiara de la inceput de an si de urgenta reparatiilor);
    - stabileste planul lucrarilor de investitii si imbunatatiri ale cladirii (amenajarea boxelor in subsoluri, asanarea subsolurilor, deratizarea, zugravitul scarilor, amenajarea uscatoriilor, repararea terasei sau a acoperisului etc.);
    - hotaraste contractarea lucrarilor cu personal de specialitate, dupa analiza ofertelor;
    - efectueaza controlul indeplinirii clauzelor contractuale privind prestarile sau furnizarile de servicii.

    3. Membrii asociatiei de proprietari detin controlul asupra situatiei financiare a acesteia, avand in vedere ca:

    - hotarasc prin vot prioritatile asociatiei de proprietari;
    - pot veni cu propuneri si initiative pentru imbunatatirea proprietatii;
    - decid prin vot bugetul asociatiei de proprietari;
    - pot controla in orice moment situatia financiara;
    - pot propune investitii sau cheltuieli benefice pentru asociatia de proprietari;
    - primesc un raport financiar trimestrial;
    - cunosc regulile de plata si isi pot programa plata intretinerii.
    Aceste avantaje pledeaza pentru administrarea proprietatilor imobiliare care au cota-parte in proprietate indiviza prin asociatii de proprietari, avand in vedere ca:
    - proprietarii trebuie sa-si exercite drepturile si sa-si asume responsabilitatile cu privire la proprietatea pe care o detin in comun;
    - proprietarii trebuie sa traiasca in conditii civilizate, in curatenie si in confort, daca se implica in intretinerea si in mentinerea calitatii proprietatii pe care o detin;
    - proprietarii doresc sa aiba apa si caldura, atat timp cat isi achita regulat cotele de intretinere;
    - fiecare proprietar dintr-un imobil este raspunzator pentru modul in care este intretinuta cladirea si imprejurimile acesteia;
    - fiecare proprietar are dreptul si trebuie sa fie informat asupra modului in care se folosesc banii asociatiei de proprietari la care are cota-parte de contributie;
    - prestatorii de servicii (termoficare, apa, agentii economici de salubritate, gaz, energie electrica etc.) prefera sa aiba contracte cu persoane juridice care sunt raspunzatoare in fata legii pentru actiunile lor;
    - asociatia de proprietari, fiind constituita, de principiu, pe o cladire, nu preia si datoriile unor proprietari rau-platnici, aflati in alte cladiri, cu care nu are nici o legatura, si, nu in ultimul rand, pentru ca este mai usor de administrat o unitate mica, o singura cladire, decat una constituita din mai multe cladiri.

    Etapele constituirii unei asociatii de proprietari

    1. Intrunirea proprietarilor pentru stabilirea actiunilor necesare constituirii asociatiei de proprietari

    Premergator datei de organizare si de desfasurare a unei adunari generale de constituire a asociatiei de proprietari se va organiza o intrunire a tuturor proprietarilor, in care se va discuta si se va vota infiintarea asociatiei de proprietari.
    Intrunirea proprietarilor se poate realiza astfel:
    a) pentru proprietarii din cladirile in care nu exista asociatii de locatari, prin constituirea unui grup de initiativa, care sa convoace pe toti proprietarii din cladire, persoane fizice sau juridice. Uzual, acest grup se poate constitui si prin participarea celor care, in numele proprietarilor, au participat la receptia partilor comune ale cladirii.
    b) pentru asociatiile de locatari, comitetul executiv al acestora poate convoca o adunare generala extraordinara in care sa se hotarasca asupra transformarii asociatiei respective sau a unei parti din aceasta in asociatie de proprietari.
    In cadrul primei intruniri a proprietarilor este necesar sa se stabileasca:
    - cine intocmeste statutul. In cazul in care se hotaraste sa se apeleze la persoane fizice sau juridice de specialitate, se stabileste si se aproba reprezentantul proprietarilor care va urmari achizitionarea acestor servicii, costurile etc.;
    - cine intocmeste acordul de asociere in forma scrisa;
    - modalitatea de inregistrare a proprietatii asupra imobilului (individual sau prin procura data unui reprezentant, necesitatea unor notificari care se vor adresa proprietarilor de apartamente sau ai unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladire, persoane fizice sau juridice, care nu sunt prezenti la intrunirea respectiva, pentru inscrierea proprietatii etc.);
    - pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de infiintarea asociatiei de proprietari, pana la inregistrarea sa ca persoana juridica (intocmirea si redactarea statutului si a acordului de asociere, legalizarea documentelor asociatiei, efectuarea corespondentei), este necesar ca toti proprietarii sa contribuie cu o suma de bani acoperitoare (stabilita prin aprecierea cheltuielilor necesare), suma care va constitui patrimoniul asociatiei de proprietari si care va fi precizat ca atare in cadrul statutului. Aceasta suma se poate dimensiona si pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de inregistrarea asociatiei de proprietari la judecatorie, inregistrarea la administratia financiara, deschiderea contului in banca (provizoriu si definitiv, incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, preluarea patrimoniului de la asociatia de locatari din care a facut parte, comandarea stampilei, organizarea si desfasurarea adunarilor organizatorice etc.). Pana la deschiderea unui cont in banca, in numele asociatiei de proprietari ca persoana juridica, sumele precizate mai sus se pot acumula intr-un depozit (cont) intr-o societate bancara, deschis de reprezentantul proprietarilor, membrii fondatori, in numele asociatiei in curs de infiintare. Toate platile ce se vor efectua din acest cont se vor justifica pe baza de documente de plata, cheltuielile repartizandu-se in functie de cota-parte indiviza de proprietate. Dupa inregistrarea asociatiei de proprietari ca persoana juridica si deschiderea contului propriu, sumele din contul initial se vor transfera in contul asociatiei de proprietari, preluandu-se in contabilitatea acesteia, impreuna cu documentele de justificare a cheltuielilor efectuate.

    2. Inscrierea proprietatii in registrele de carte funciara sau, acolo unde acestea nu sunt constituite, in registrele de transcriptiuni imobiliare, la birourile de publicitate imobiliara ale judecatorilor

    In toate cazurile, in vederea inscrierii asociatiei de proprietari, se va solicita eliberarea unui extras de carte funciara sau a numarului si datei de transcriere, prin care sa se ateste inscrierea, respectiv transcrierea proprietatii. Procedurile de urmat pentru inscrierea, respectiv transcrierea proprietatii, sunt precizate in anexa nr. 1.
    Pentru cladirile de locuit la care sunt efectuate aceste inscrieri sau transcrieri de proprietate nu se vor face altele noi.

    3. Organizarea si desfasurarea adunarii generale de constituire a asociatiei de proprietari

    Adunarea generala de constituire va fi convocata de grupul de initiativa sau, dupa caz, de comitetul executiv al asociatiei de locatari.
    In cadrul adunarii generale se vor lua decizii cu privire la:
    - hotararea de a se constitui in asociatie de proprietari;
    - stabilirea numelui si sediului asociatiei de proprietari;
    - semnarea acordului de asociere, prevazut in anexa nr. 2, si adoptarea statutului asociatiei de proprietari, prevazut in anexa nr. 3;
    - alegerea comitetului executiv, a prezidiului si a comisiei de cenzori;
    - elaborarea procesului-verbal de constituire a asociatiei de proprietari.
    In vederea inregistrarii asociatiei de proprietari la judecatorie, pentru dobandirea personalitatii juridice, in prealabil, fiecare proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta trebuie sa-si transcrie actele care constituie titlu de proprietate sau, acolo unde exista carte funciara, sa fie inscrisa intreaga proprietate asupra cladirii.
    In situatia in care nu se poate realiza aceasta conditie prevazuta in art.  4 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, si in pct. 48 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 446/1997, se poate adopta urmatoarea solutie:
    - adunarea de constituire a asociatiei de proprietari poate adopta decizia de inregistrare ca persoana juridica cu votul majoritatii proprietarilor prezenti;
    - daca proprietarii, care au fost prezenti la adunarea generala constitutiva, si-au transcris actele de proprietate solicitate de lege sau, dupa caz, intreaga proprietate asupra cladirii a fost inscrisa in cartea funciara, se apreciaza ca acestia au calitatea necesara de a cere inregistrarea ca persoana juridica a asociatiei de proprietari la judecatorie.
    In acest scop, in procesul-verbal al adunarii generale constitutive se va mentiona expres ca proprietarii prezenti au hotarat inregistrarea la judecatorie ca asociatie de proprietari si, totodata, se va nominaliza persoana imputernicita de ei sa ceara inregistrarea la judecatorie. Avand in vedere ca acest mod de rezolvare a inregistrarii asociatiilor de proprietari s-a transmis judecatoriilor numai cu titlu informativ, este necesar ca proprietarii sau reprezentantul acestora sa se documenteze la judecatoriile de care apartin, pentru obtinerea procedurii de aplicare a acestora.

    4. Legalizarea statutului si a acordului de asociere si depunerea actelor de inregistrare a asociatiei de proprietari la judecatorie, in vederea obtinerii sentintei judecatoresti de infiintare

    Legalizarea se face la orice birou notarial.
    Aceste documente se vor legaliza intr-un numar de copii necesar inregistrarii asociatiei de proprietari la judecatorie.
    De regula, aceste acte sunt solicitate de judecatorii intr-un exemplar original si o copie legalizata, numarul acestora fiind stabilit de catre judecatorii.
    Judecatoria va putea dispune inregistrarea asociatiei de proprietari ca persoana juridica, la cererea persoanei imputernicite prin procesul-verbal al adunarii constitutive. La aceasta cerere se vor atasa:
    - un exemplar al procesului-verbal sus-mentionat, semnat de proprietarii care au participat la adunarea constitutiva;
    - acordul de asociere, intocmit in conditiile art. 8 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare;
    - statutul asociatiei, aprobat prin procesul-verbal al adunarii generale constitutive;
    - dovada patrimoniului asociatiei de proprietari (cu extras de cont).
    Toate aceste acte este necesar sa fie intocmite in cel putin doua exemplare originale, dintre care unul se va depune la judecatorie;
    - dovada/dovezile de transcriere a actelor de proprietate, cel putin de catre proprietarii care au fost prezenti si au consimtit la inregistrarea asociatiei de proprietari ca persoana juridica (sau un certificat eliberat de grefierul de la Registrul de transcriptiuni imobiliare, care va atesta numai faptul ca actele de proprietate au fost transcrise).
    In cazul cladirilor din localitatile supuse regimului de carte funciara, prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938, intrucat se poate inscrie intreaga cladire intr-o carte funciara colectiva, chiar daca nu toti proprietarii au cerut inscrierea proprietatii individuale potrivit prevederilor art. 59 din aceasta lege, nu se creeaza dificultati la inregistrarea asociatiilor de proprietari la judecatorii, proprietatea asupra cladirii putand fi dovedita printr-un extras de carte funciara.
    Cu privire la cererea asociatiei de proprietari, instanta de judecata se va pronunta printr-o sentinta care se va inscrie in Registrul special privind persoanele juridice, dupa ce sentinta ramane definitiva.
    Inregistrarea asociatiilor de proprietari la judecatorii este supusa taxei judiciare de timbru de 50.000 lei, potrivit art. 4 lit. b) din Legea nr. 146/1997, si unui timbru judiciar de 3.000 lei, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile ulterioare.

    5. Comandarea stampilelor

    Stampila se poate comanda la orice agent economic de profil de catre persoana delegata de asociatia de proprietari, in prima adunare generala de organizare.
    Pentru a afla conditiile de eliberare a stampilei, documentele necesare si costul confectionarii acesteia, asociatia de proprietari se poate adresa unitatilor de profil.

    6. Deschiderea contului la o societate bancara

    Asociatia de proprietari isi poate alege societatea bancara la care doreste sa-si deschida cont. Aceasta poate fi C.E.C. sau orice societate bancara cu capital de stat sau privat din Romania.
    Pentru deschiderea contului la societatea bancara sunt necesare, de regula, urmatoarele acte:
    - copie legalizata de pe statutul asociatiei de proprietari;
    - copie legalizata de pe acordul de asociere;
    - copie legalizata de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari;
    - formular pentru specimen de semnatura, care se completeaza la societatea bancara si suma pe care asociatia de proprietari doreste sa o depuna, reprezentand capitalul social.
    Deschiderea contului la societatea bancara se face de catre presedintele asociatiei de proprietari impreuna cu contabilul acesteia.

    7. Inregistrarea la administratia financiara

    Pentru ca asociatia de proprietari sa fie luata in evidenta administratiei financiare trebuie sa obtina un numar de cod fiscal.
    Asociatia de proprietari nu plateste T.V.A.
    Pentru obtinerea numarului de cod fiscal sunt necesare, de regula, urmatoarele acte:
    - formularul de inregistrare la administratia financiara, completat la masina de scris, semnat si stampilat;
    - copie de pe statutul asociatiei de proprietari;
    - copie de pe acordul de asociere;
    - copie de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari.
    Inregistrarea la administratia financiara se face de catre persoana desemnata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

    8. Incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati edilitar-gospodaresti (apa-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.)

    La incheierea contractelor sunt necesare urmatoarele documente:
    - copie de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari;
    - copie de pe documentul de confirmare a codului fiscal si numarul contului din societatea bancara;
    - contractul-tip al agentului economic prestator de servicii;
    - scrisoare de garantie bancara pentru o suma acoperitoare a costurilor pe o perioada de o luna de varf pentru serviciul furnizat.
    Contractul-tip al agentului economic furnizor se poate completa cu obiectii la contract, acceptate de ambele parti.

    9. Preluarea patrimoniului de catre asociatia de proprietari de la asociatia de locatari

    Este necesar ca asociatia de proprietari sa preia de la asociatia de locatari urmatoarele valori si documente justificative, care se consemneaza intr-un proces-verbal de predare-primire a patrimoniului (aferent condominiului/cladirii pentru care aceasta s-a constituit):
    - soldul in casa;
    - soldul contului disponibil in societatea bancara sau la C.E.C.;
    - situatia sumelor neachitate la data constituirii asociatiei de proprietari de catre membrii sai, care au facut parte din asociatia de locatari, contributiile restante la fondurile speciale, in cazul in care din respectivele fonduri s-au efectuat plati de catre asociatia de locatari (sau daca aceste plati sunt in curs de efectuare pentru prestatii sau lucrari contractate);
    - situatia debitorilor, altii decat membrii asociatiei de locatari;
    - evidenta fondului de rulment si a garantiilor pentru furnizarea de utilitati;
    - soldul fondului de reparatii;
    - soldul altor fonduri legal constituite;
    - creditorii;
    - mijloacele materiale si mijloacele fixe.
    Etapele preluarii patrimoniului asociatiei de proprietari de la asociatia de locatari pot fi urmatoarele:
    A. Incheierea unui protocol intre asociatia de proprietari si asociatia de locatari din care aceasta a facut parte, dupa modelul prezentat in anexa nr. 4.
    B. Verificarea corectitudinii documentelor de catre comisiile de cenzori ale celor doua asociatii (asociatia de locatari, respectiv de proprietari). Cele doua comisii de cenzori pot lucra in comun.
    C. Plata sumelor restante ale membrilor asociatiei de proprietari catre asociatia de locatari. Aceasta plata se poate face din suma pe care asociatia de proprietari trebuie sa o primeasca de la asociatia de locatari, reprezentand cuantumul total al fondului de rulment colectat de la membrii noii asociatii de proprietari.
    D. Incheierea unui angajament de plata pentru decontarile ulterioare intre asociatia de locatari si asociatia de proprietari. Se va folosi formularul prezentat in anexa D la protocol.
    E. Preluarea mijloacelor fixe, daca este cazul. Se va folosi formularul prezentat in anexa A la protocol.
    In cazul in care presedintele asociatiei de proprietari este si presedintele asociatiei de locatari, pentru asociatia de locatari vor semna documentele toti membrii comitetului executiv al acesteia.

    ANEXA 1
    la precizari

                        INSCRIEREA PROPRIETATII
    la birourile de publicitate imobiliara ale judecatoriilor

    In vederea constituirii asociatiilor de proprietari din cladirile cu mai multe locuinte, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, Regulamentului-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si Normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 446/1997, dreptul de proprietate al fiecarui proprietar trebuie inscris in prealabil in cartea funciara, iar pana la infiintarea cartii funciare, in registrele de publicitate imobiliara in vigoare.
    In prezent, pana la finalizarea lucrarilor de cadastru si de carte funciara, potrivit Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, sunt aplicabile in cea mai mare parte a teritoriului tarii dispozitiile Codului civil si ale Codului de procedura civila cu privire la transcrierea actelor de dobandire a dreptului de proprietate imobiliara, iar in Transilvania, Banat si Bucovina sunt aplicabile dispozitiile Decretului-lege nr. 115/1938, referitoare la cartea funciara.
    La cererea de transcriere in registrele de publicitate imobiliara sau, dupa caz, de inscriere in cartea funciara a titlului de proprietate al fiecarui proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladire - cu specificarea adresei si a pozitiei apartamentului, respectiv a spatiului - se ataseaza, in original sau in copie legalizata:
    1. inscrisul care atesta dreptul de proprietate sau de concesiune ori, dupa caz, de folosinta asupra terenului;
    2. contractul de construire sau, dupa caz, de vanzare-cumparare a apartamentelor care fac parte din cladire;
    3. dupa caz, procesul-verbal de predare-primire a apartamentului;
    4. plansele sau schitele de identificare, prin localizare si suprafata, a fiecarui spatiu sau apartament din alcatuirea cladirii, intocmite si certificate de catre fiecare proprietar.
    La judecatoriile care tin registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, fiecare proprietar din cladirile cu mai multe locuinte trebuie sa ceara, in mod individual, transcrierea dreptului sau de proprietate asupra apartamentului si/sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cat si asupra cotei-parti indivize din partile comune ale cladirii si ale terenului; intreaga documentatie se inregistreaza cu un singur numar de inregistrare, pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
    Documentatia se depune in doua exemplare originale, impreuna cu cererea. Al doilea exemplar, daca nu este original, se depune in copie legalizata. Unul dintre exemplare - originalul - se elibereaza de catre grefier proprietarului, cu atestarea numarului si a datei de inregistrare a operatiunii de transcriere. Transcrierea mai multor proprietati se poate cere si in baza unei procuri, data printr-un inscris, sub semnatura privata, de catre proprietarii din aceeasi cladire, unuia dintre ei, si care va fi semnata de proprietarii interesati ori de reprezentantii lor legali. Procura pentru inregistrarea proprietatilor imobiliare se poate da si unei terte persoane fizice sau juridice, in care caz va fi intocmita in forma autentica; se va da cate un numar de inregistrare, separat, pentru transcrierea actelor de proprietate asupra fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
    In regim de carte funciara se procedeaza in conformitate cu art. 59 din Decretul-lege nr. 115/1938: in urma depunerii cererii, cu anexarea documentatiei sus-mentionate, se va deschide o carte funciara colectiva pentru intreaga cladire formata din mai multe apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si cate o carte funciara individuala pentru fiecare apartament sau spatiu.
    Potrivit art. 111 si 112 din Decretul-lege nr. 115/1938, cererea de inscriere in cartea funciara colectiva a dreptului de proprietate asupra cladirii cu mai multe apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta se poate introduce de catre proprietarii acestora, eventual prin procura data in conditiile aratate la transcriere. De asemenea, inscrierea se poate cere si de catre titularul anterior al dreptului de proprietate din cartea funciara de la care se transmite acest drept (persoana fizica sau juridica - direct sau prin procura autentica) ori, dupa caz, de catre consiliul local.
    Inscrierea in cartea funciara individuala a fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si asupra cotei-parti indivize din cladire si din teren se face la cererea titularului dreptului de proprietate.
    Se apreciaza ca inscrierea cladirii cu mai multe apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta intr-o foaie colectiva este o dovada suficienta pentru a considera operatiunea de publicitate efectuata in vederea constituirii asociatiei de proprietari. Prin inscrierea in cartea funciara colectiva se vor inlatura piedicile ce ar rezulta din faptul ca nu toti proprietarii si-au inscris dreptul lor, mai ales ca o asemenea inscriere se face in masura in care proprietarul isi manifesta optiunea in acest sens.
    Se va proceda in acelasi mod la transcrierea si, dupa caz, la inscrierea dreptului de proprietate asupra apartamentelor si/sau spatiilor din cladire cu alta destinatie decat aceea de locuinta, daca aceste operatiuni de publicitate nu au fost efectuate pana in prezent.
    Pana la o noua reglementare legala, transcrierea titlurilor de proprietate sau, dupa caz, intabularea drepturilor de proprietate ale membrilor asociatiilor de proprietari este supusa taxei judiciare de timbru de 650 lei, potrivit prevederilor cap. XI din Ordonanta Guvernului nr. 10/1993, si unui timbru judiciar de 1.500 lei, in baza Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, cu modificarile ulterioare. Aceleasi taxe sunt datorate si pentru apartamentele din blocurile de locuinte dobandite potrivit Legii nr. 85/1992, precum si pentru cele care se construiesc in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, in vederea constituirii asociatiilor de proprietari. Formele de publicitate imobiliara pentru locuintele dobandite in conditiile Legii nr. 112/1995 sunt scutite de taxe de timbru.

    ANEXA 2
    la precizari

                          ACORD DE ASOCIERE*)
                              - model -
----------------
    *) Continutul acordului de asociere, prezentat ca model, nu este obligatoriu sau limitativ.

    1. Asocierea
    1.1. Prin prezentul acord, noi, proprietarii de bunuri imobiliare (locuinte/apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta) din condominiul (cladirea/tronsonul de cladire, scara) situat in localitatea ....................., str. ............... nr. ......, judetul .........., sectorul ...., am hotarat sa ne asociem in asociatie de proprietari.
    1.2. Asocierea a fost determinata de existenta proprietatii comune, indivizibil legata de proprietatile individuale pe care le detinem in cadrul condominiului. Asociatia de proprietari constituie forma de organizare si de reprezentare a intereselor tuturor proprietarilor, legate de intretinerea, functionarea, dezvoltarea si exploatarea proprietatii pe care o detinem in comun.
    2. Descrierea proprietatii
    2.1. Condominiul are urmatoarele caracteristici:
    a) bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter (nivelul ......) si cu alte spatii destinate unor activitati lucrative ...............;
    b) regim de inaltime: subsol pe (nr.) niveluri, demisol, parter, mezanin si numar de etaje. Subsolurile sunt niveluri tehnice sau, dupa caz, destinate unor activitati lucrative, depozite, adaposturi de aparare civila etc.;
    c) structura in functie de destinatia proprietatii:
    - un numar de ....... apartamente, cu o suprafata utila totala de .... mp, destinate locuirii, din care:
      - cu 1 camera/garsoniere: ....... (nr.) ........
      - cu 2 camere: ......... (nr.) .......
      - cu 3 camere: ......... (nr.) .......
      - cu 4 camere: ......... (nr.) .......
      - etc. ...............................;
    - un numar de .......... spatii comerciale, birouri, sedii de societati comerciale etc., situate la ..............., insumand o suprafata utila de                             (nivelul)
     .......... mp;
    d) structura cladirii: (de exemplu: diafragme din beton armat, integral prefabricate, cu pereti interiori neportanti, stalpi si grinzi, precum si cadre; diafragme din beton armat sau inlocuitori, plansee din beton armat sau din lemn etc., cu acoperis, tip sarpanta/terasa);
    e) cladirea a fost data in folosinta in anul ...... si este/nu este inclusa in lista monumentelor istorice;
    f) cladirea este legata la retelele de utilitati (termoficare, apa rece, canalizare, telefonie, electricitate etc.) comunale sau, dupa caz, are centrala termica proprie etc.
    2.2. Proprietatea, in cadrul asociatiei de proprietari, este reprezentata prin proprietatea individuala si proprietatea comuna
    2.3. Proprietatea individuala (apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta) apartine exclusiv proprietarului si este un bun al sau, asupra caruia poate decide in deplina libertate. Fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta consta in suprafata cuprinsa intre zidurile, subdiviziunile dintr-un apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta si zidurile de perimetru cu suprafata interioara a acestora. Zidurile interioare, podelele si tavanele se considera ca facand parte din apartament, respectiv din spatiul in care sunt cuprinse. Zidurile de invecinare intre apartamente si/sau spatiu fac parte in cota-parte egala din fiecare dintre acestea. Sunt considerate ca fac parte din proprietatea individuala si dependintele situate la acelasi nivel sau la niveluri diferite, nelegate structural de apartamentul sau de spatiul respectiv, dar facand parte din acesta. Proprietatii asupra unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta ii corespunde si o cota-parte proportionala din proprietatea comuna, alocata conform cotelor inscrise in anexa la prezentul acord de asociere.
    2.4. Proprietatea comuna include toate partile din condominiu, care nu sunt parti dintr-un apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Toate aceste parti formeaza obiecte ale coproprietatii fortate, adica a starii de indiviziune fortata si perpetua, destinate a fi utilizate in comun de proprietari.
    Proprietatea comuna include urmatoarele: terenul aferent constructiei, in suprafata totala de ........ mp, fundatiile, fatada, intrarile, suprafata exterioara a zidurilor de perimetru ale proprietatii individuale, scarile comune, casa scarii, casa ascensorului, ascensoarele, trotuarele, centrala termica sau punctul termic, canalizarea, instalatiile de apa si incalzire centrala, de gaze, electricitate si telefonice de la punctul de bransament sau de racordare la reteaua stradala (exclusiv acesta) pana la punctul de racord la instalatia interioara a apartamentului sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, spalatoria, uscatoria, culoarele cladirii, subsolul sau nivelul tehnic, incaperile personalului de serviciu al cladirii, incaperea/constructia destinata depozitarii gunoaielor, tubul colector, instalatii de ventilatie, canale termice, spatiile care deservesc crematorii, podul, acoperisul si invelitoarea acestuia, antena si cablul TV pana la priza de bransament. Se considera, de asemenea, in indiviziune fortata, boxele din subsoluri sau camerele de serviciu din mansarde, magazii si garaje, platforme exterioare sau incorporate cladirii, amplasate, de regula, separat de proprietatea individuala, daca au destinatia de a servi, in comun, toate aceste proprietati individuale. Suprafetele exterioare zidurilor de perimetru ale proprietatilor individuale, podelele si tavanele din jurul acestor proprietati si orice conducte, cabluri, linii de utilitati, care trec prin acestea si care deservesc mai mult de o asemenea proprietate, sunt considerate obiecte de folosinta comuna, fiind supuse starii de indiviziune fortata.
    Toate aceste componente ale proprietatii sau folosintei comune se vor defini concret, dupa caz.
    2.5. Fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, impreuna cu cota-parte indiviza a sa din proprietatea comuna reprezinta o parcela individuala de proprietate imobiliara si formeaza o unitate care poate fi instrainata sau transferata in orice mod, numai ca un tot.
    2.6. Fiecare dintre aceste proprietati imobiliare poate fi folosita, ipotecata sau instrainata in deplina libertate de catre proprietarul/proprietarii acesteia, tinandu-se seama de conditia mentionata mai sus si de legile si reglementarile in vigoare.
    2.7. Pentru identificarea, prin localizare si suprafata, a fiecarui apartament, respectiv spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sunt anexate la prezentul acord de asociere planse sau schite, inclusiv ale terenului aferent constructiei.
    3. Inregistrarea proprietatii
    3.1. Proprietatile imobiliare sunt in numar de ............, in totalitate, inscrise in registrul de transcriptiuni/inscriptiuni/cartea funciara.
    3.2. In cadrul condominiului, un numar de ........ proprietati imobiliare sunt proprietate de stat si sunt gestionate de ............ .
    3.3. Pentru fiecare proprietate imobiliara, care a fost trecuta in proprietate privata, si la fiecare transfer de proprietate ulterior se vor face consemnarile necesare, la birourile de publicitate imobiliara, prin grija proprietarului/proprietarilor acesteia.
    3.4. In momentul dobandirii unui apartament sau a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, fiecare proprietar poate deveni membru al asociatiei de proprietari.
    3.5. Fiecare proprietar va ramane membru al asociatiei de proprietari, pana la pierderea calitatii de proprietar in cadrul condominiului.
    4. Restrictii privind folosinta si constructiile
    4.1. Fiecare proprietar, indiferent daca face parte sau nu din prezenta asociatie de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comuna din cladire, in conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritatilor in drept, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incat sa lezeze drepturile sau interesele oricarui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul acord de asociere si prin statutul asociatiei de proprietari.
    4.2. Proprietatea comuna, definita la pct. 2.2., se afla in grija tuturor proprietarilor, care participa, proportional, cu cota-parte indiviza de proprietate la intretinerea si la repararea ei.
    4.3. Chiriasii din proprietatile imobiliare individuale, aferente condominiului, nu pot participa la managementul acestora sau la adoptarea de decizii ale asociatiei de proprietari, ci trebuie sa se supuna regulilor adoptate de asociatia de proprietari, in masura in care acestea se aplica tuturor ocupantilor cladirii.
    4.4. Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta il poate folosi conform destinatiei: pentru sine, pentru familia sa, pentru chiriasi sau pentru musafiri.
    Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta are dreptul de a-l inchiria, cu conditia ca respectivul chirias sa accepte folosirea acestuia in conditiile prevazute in prezentul acord de asociere sau in orice reguli sau regulamente ale asociatiei de proprietar.
    4.5. Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta este obligat sa mentina apartamentul sau spatiul respectiv in buna stare si este raspunzator de daunele provocate din cauza neindeplinirii acestei obligatii.
    Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta poate face lucrari de constructii sau renovari ale acestuia, doar daca aceste lucrari sunt realizate pe riscul si pe cheltuiala sa si in conformitate cu conditiile stabilite de lege.
    4.6. Orice instalatie suplimentara fata de cele cuprinse in cartea tehnica a constructiei pe proprietatea comuna, in favoarea unuia sau a mai multor proprietari (fire electrice, antene de televiziune, masini si echipamente, dispozitive de aer conditionat, instalatii telefonice etc.), sau pe peretii exteriori ai cladirii, prin strapungerea peretilor acoperisului, se poate realiza numai cu acordul asociatiei de proprietari si dupa obtinerea aprobarilor legale.
    4.7. Reprezentantii asociatiei de proprietari au dreptul sa intre intr-un apartament sau intr-un spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in baza unui preaviz de 15 zile, semnat pentru luare la cunostinta de catre proprietar, si inmanat acestuia, pentru a repara, a efectua lucrari de intretinere, a renova sau a inlocui parti ale proprietatii comune din apartament sau din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sau la care accesul se poate face numai prin apartamentul ori spatiul respectiv.
    Daca necesitatea de a intra in apartament sau in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta este urgenta (cazuri de calamitate: incendiu, inundatie, emanatii de gaz, scurgeri de substante chimice nocive etc.), nu este nevoie de preaviz, iar reprezentantii asociatiei de proprietari pot intra, indiferent daca proprietarul este sau nu prezent, cu respectarea prevederilor legale referitoare la cazurile de necesitate.
    In cazul cand proprietarii care nu au semnat acordul de asociere se opun acestor prevederi se vor utiliza caile legale de atac a unor asemenea pozitii, asociatia de proprietari revendicandu-si dreptul de a calcula si de a pretinde daune morale si materiale provocate de acest refuz.
    4.8. Orice tip de publicitate in/pe proprietatea comuna se poate face numai cu acordul asociatiei de proprietari. Ocupantii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta trebuie sa acorde atentie folosirii obiectelor zgomotoase, instrumentelor muzicale, echipamentelor cu amplificare audio, televizoarelor, radiourilor, astfel incat sa nu deranjeze in nici un fel pe ceilalti colocatari ai blocului. (Se pot preciza si alte restrictii, ca de exemplu: depozitarea de substante si produse periculoase etc.).
    Proprietarii care detin animale in apartament sau in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in nume propriu sau al ocupantilor acestora, raspund pentru deteriorarea proprietatii comune de catre animale si trebuie sa ia masuri pentru a nu afecta linistea si confortul colocatorilor din imobil.
    5. Administrare, sanctiuni si reguli interne
    5.1. Asociatia de proprietari va raspunde de administrarea si de functionarea cladirii/cladirilor si de intretinerea, repararea, renovarea si imbunatatirea proprietatii comune, iar costurile aferente vor fi calculate conform cotei-parti proportionale de proprietate sau, dupa caz, conform numarului de persoane prevazute in anexa la prezentul acord de asociere. (Se pot face precizari concrete privind repartizarea cheltuielilor comune de intretinere pe cota-parte indiviza sau pe numar de persoane, dupa caz, avandu-se in vedere prevederile legale si optiunile asociatiilor de proprietari, acolo unde legea permite acest lucru).
    5.2. Nici un proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu va fi exceptat de obligatia de a contribui la cheltuielile comune, ca urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sau in alte situatii.
    5.3. Administrarea cladirii se va face in conformitate cu prevederile prezentului acord de asociere, precum si cu regulile si regulamentele statutului asociatiei de proprietari, care se vor adopta prin vot de catre proprietari.
    5.4. Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta se va conforma regulilor prezentului acord de asociere, regulilor si regulamentelor asociatiei de proprietari, precum si hotararilor si rezolutiilor adoptate legal de catre asociatie.
    Nerespectarea acestor prevederi, hotarari si rezolutii va constitui temeiul actiunii in justitie a asociatiei de proprietari impotriva celor in cauza, pentru recuperarea daunelor sau in vederea obligarii la conformare. In cazul in care un chirias sau alt ocupant al apartamentului sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu respecta reglementarile mentionate, asociatia de proprietari poate chema in judecata pe chiriasul/ocupantul sau pe proprietarul respectivului apartament ori spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sau pe ambii, dupa cum hotaraste asociatia de proprietari.
    5.5. Daca o hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari sau prevederile prezentului acord de asociere conduc la lezarea intereselor unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate intenta actiune in justitie impotriva asociatiei de proprietari, pentru invalidarea hotararii sau a prevederii respective, in termen de 60 de zile de la adoptarea ei.
    Actiunea in justitie nu suspenda executarea hotararii sau aplicarea prevederii, decat daca instanta hotaraste ca o astfel de suspendare este necesara.
    Presedintele comitetului executiv va reprezenta asociatia de proprietari in procesele intentate impotriva proprietarilor sau de catre proprietari.
    6. Revocarea sau amendarea acordului de asociere
    6.1. Prezentul acord de asociere poate fi revocat sau amendat cu acordul a mai mult de 80% din semnatarii acestuia.
    7. Semnarea acordului de asociere
    Data:
    Acordul fiecarui proprietar se consemneaza in tabelul de mai jos:
-----------------------------------------------------------------------
| Nr. | Numarul        | Numele si prenumele| Calitatea*1)| Semnatura/ |
| crt.| apartamentului/| (denumirea         |             | stampila*2)|
|     | al spatiului cu|  detinatorului)    |             |            |
|     | alta destinatie|                    |             |            |
|     | decat aceea de |                    |             |            |
|     | locuinta, pe   |                    |             |            |
|     | condominiu si  |                    |             |            |
|     | nivel curent   |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| 1.  |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| 2.  |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| 3.  |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| 4.  |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| 5.  |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| 6.  |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| 7.  |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| .   |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|
| .   |                |                    |             |            |
|_____|________________|____________________|_____________|____________|

    *1) Se va preciza calitatea de proprietar sau de coproprietar, reprezentant legal al proprietarilor.
    *2) Stampila se va folosi de catre persoanele juridice.

    NOTA:
    Persoanele semnatare ale acordului de asociere trebuie sa posede capacitate juridica deplina. Minorii sau interzisii, desi sunt membri ai asociatiei de proprietari, nu-si exercita personal drepturile conferite de lege, ci prin reprezentanti legali.
    In cazul coproprietarilor unei proprietati imobiliare, daca nu este data o delegare de reprezentare in forma autentica, se va solicita acordul fiecaruia dintre acestia.

    ANEXA
    la Acordul de asociere
    al Asociatiei de proprietari ....................
                                  (denumirea)

                            TABEL
cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna, ce revin fiecarei proprietati individuale din cadrul condominiului
---------------------------------------------------------------------
| Numarul           | Suprafata utila | Cota-parte    | Numarul     |
| apartamentului    |       (mp)      | indiviza din  | de persoane |
| (al spatiului     |                 | proprietate   | care        |
| cu alta destinatie|                 | (procent      | gospodaresc |
| decat aceea       |                 | sau valoare   | impreuna    |
| de locuinta)      |                 | absoluta)     |             |
| pe nivel          |                 |               |             |
| curent            |                 |               |             |
|___________________|_________________|_______________|_____________|
|                   |                 |               |             |
|___________________|_________________|_______________|_____________|
|                   |                 |               |             |
|___________________|_________________|_______________|_____________|
|                   |                 |               |             |
|___________________|_________________|_______________|_____________|

    NOTA:
    In tabel se vor inscrie toate proprietatile individuale din cadrul condominiului.

    ANEXA 3

                              STATUTUL
                    asociatiei de proprietari*)
                              - model -

---------------
    *) Continutul statutului asociatiei de proprietari, prezentat ca model, nu este obligatoriu sau limitativ.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, obiectul de activitate, sediul, durata, membrii asociatiei de proprietari

    Art. 1
    Denumirea asociatiei de proprietari
    Denumirea asociatiei de proprietari este .............................. .
    Art. 2
    Forma juridica a asociatiei de proprietari
    Asociatia de proprietari .............. este persoana juridica
                              (denumirea)
    romana de drept privat, nonprofit (fara scopuri patrimoniale), constituita in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare.
    Asociatia de proprietari isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut. Asociatia de proprietari are stampila proprie.
    Art. 3
    Obiectul de activitate
    Asociatia de proprietari are ca obiect de activitate asigurarea conditiilor de functionare normala atat a locuintelor (apartamentelor) si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta - denumite in continuare spatii -, aflate in proprietate exclusiva, cat si a spatiilor constructiilor si instalatiilor, aflate in proprietate comuna indivizibila, aferenta cladirii.
    In scopul realizarii obiectului sau de activitate asociatia de proprietari are urmatoarele atributii:
    - incheie contracte cu furnizorii de produse si de servicii si isi asuma obligatii in nume propriu si/sau al proprietarilor;
    - angajeaza si, dupa caz, suspenda din functie administratorul (managerul) proprietatii comune indivize sau personalul necesar bunei gospodariri a acestei proprietati;
    - reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea proprietatii comune;
    - adopta si amendeaza bugetul de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment; asigura calcularea si incasarea cotelor obisnuite si speciale pentru cheltuieli comune de la proprietari; impune penalizari pentru intarzierea la plata cotelor de intretinere;
    - adopta sau amendeaza decizii, reguli sau regulamente;
    - initiaza si apara in procese, in nume propriu si/sau al asociatilor, interesele comune legate de cladire;
    - exercita si alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul asociatilor.
    Pentru furnizarea unor servicii necesare realizarii obiectului sau de activitate, asociatia de proprietari poate angaja persoane fizice sau juridice specializate, din cadrul asociatiei si/sau din afara acesteia. Personalul necesar bunei gospodariri a proprietatii comune din cladire poate fi angajat prin contract individual de munca sau prin conventie civila, conform celor ce se stabilesc prin negociere.
    Art. 4
    Sediul asociatiei
    Sediul asociatiei de proprietari este in Romania, localitatea .......... , str. ................ nr. ........, judet/sector ............ (se va specifica si locul/adresa de primire a corespondentei).
    Art. 5
    Durata asociatiei de proprietari
    Durata asociatiei de proprietari este nelimitata.
    Art. 6
    Membrii asociatiei de proprietari
    Membrii asociatiei de proprietari sunt toti proprietarii, persoane fizice si/sau juridice, detinatori de una sau mai multe locuinte sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din condominiu (pentru cazurile in care asociatia se constituie pe mai multe cladiri, in conditiile de exceptie prevazute de lege), care au semnat acordul de asociere, prezentati in anexa.

    CAP. 2
    Patrimoniul asociatiei de proprietari

    Art. 7
    Patrimoniul asociatiei de proprietari este format din:
    - Mijloace banesti, in valoare de ............, care pot fi majorate sau  reduse in urma deciziei adunarii generale a asociatiei, cu respectarea prevederilor legale. Marirea acestor fonduri se poate face numai prin varsarea de lichiditati.
    - Mijloace materiale: scule, dispozitive, utilaje si mijloace fixe, necesare in administrarea proprietatii comune.
    Mijloacele banesti ale asociatiei de proprietari sunt alcatuite din fondurile constituite la infiintarea asociatiei, din sumele prevazute si incasate conform listelor lunare de plata a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile asociatiei, care reprezinta contravaloarea facturilor sau actelor de plata, precum si din alte venituri ale asociatiei. Asociatia de proprietari are unui sau mai multe conturi la unitatea bancara sau la filiala C.E.C. stabilita de comitetul executiv al acesteia.
    Fondul de rulment se constituie pe baza hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari. Necesitatea constituirii acestuia este determinata de modul de intocmire a listei lunare de plata, termenul de plata a cotelor de contributie si sistemul de penalizari al asociatiei de proprietari si al furnizorilor de servicii.
    Fondul de rulment se calculeaza pentru fiecare proprietar in functie de numarul de persoane inregistrate in cartea de imobil si de cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna, dupa natura serviciului facturat (modul de repartizare a consumurilor aferente facturilor).
    Valoarea fondului de rulment trebuie sa fie egala cu suma corespunzatoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic.
    Daca este cazul, in conditii de instabilitate economica, fondul de rulment se actualizeaza periodic prin depunerea de catre fiecare proprietar a unei sume reprezentand diferenta dintre valoarea existenta si cea necesara acoperirii cheltuielilor lunare ale asociatiei de proprietari, corespunzatoare fiecarui proprietar.
    Fiecare proprietar va beneficia de propriul fond de rulment, pentru acoperirea cheltuielilor curente.
    Restantele proprietarilor la fondul de rulment constituie elemente ale sistemului de penalizari, in ceea ce priveste neacoperirea curenta a cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
    Fondul de rulment constituit se utilizeaza numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare. Dupa plata facturilor curente, fondul de rulment se reintregeste lunar, prin incasarea cotelor de contributie afisate pe lista de plata a lunii in curs, avand ca referinta de calcul aceste facturi curente, corespunzatoare consumurilor lunii anterioare.
    In perioadele in care valoarea fondului de rulment este mai mare decat volumul cheltuielilor, diferenta devine depozit bancar purtator de dobanda.
    Fondul de rulment se incaseaza distinct fata de cota de contributie lunara.
    In momentul pierderii calitatii de membru al asociatiei de proprietari, fondul de rulment se restituie in intregime respectivului proprietar, urmand ca viitorul proprietar, membru al asociatiei, sa achite fondul de rulment, corespunzator cheltuielilor aferente lui.
    Fondul de reparatii se constituie pana la limita maxima aprobata de adunarea generala a asociatiei de proprietari la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli anual, in functie de necesitatile stabilite de comitetul executiv, prin contributie lunara a membrilor, proportional cu cota-parte din proprietatea comuna.
    Dupa efectuarea platilor din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari, fondul de reparatii se reintregeste lunar prin contributia fiecarui proprietar. Sumele ramase necheltuite fie se restituie proprietarilor, fie se constituie intr-un depozit bancar, urmand a fi incluse in bugetul anual urmator, hotararea luand-o adunarea generala a asociatiei de proprietari.
    In momentul pierderii calitatii de membru al asociatiei de proprietari, fondul de reparatii nu se restituie, acesta urmand a fi alimentat in continuare de viitorul proprietar.
    Fondurile special constituite si alte fonduri au acelasi regim ca si fondul de reparatii.
    Mijloacele materiale se compun din: mobilier, unelte, utilaje, SDV-uri, materiale pentru curatenie si iluminat, consumabile necesare desfasurarii activitatilor in cadrul asociatiei de proprietari etc.
    Mijloacele materiale se dobandesc prin cumparare sau prin donatie. Sumele necesare pentru cumpararea mijloacelor materiale, altele decat cele care sunt cuprinse in cheltuielile administrative, se obtin prin contributia proprietarilor, proportional cu cota-parte din proprietatea comuna, si se restituie sau se depoziteaza, in masura an care nu au fost cheltuite, conform hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari.
    Art. 8
    Patrimoniul asociatiei de proprietari poate proveni si din donatii banesti, sponsorizari, subventii.
    Apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cumparate de asociatia de proprietari, vor face parte din patrimoniul asociatiei.
    Art. 9
    Gestionarea patrimoniului, ca si activitatea financiar-contabila, se exercita fie de membri ai comisiei de cenzori sau alti membri ai asociatiei de proprietari, cu cunostinte de specialitate si experienta in domeniile economic, financiar si juridic, fie de persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati.
    Controlul gestiunii patrimoniului se face printr-o forma adoptata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.
    Art. 10
    Patrimoniul asociatiei de proprietari nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.

    CAP. 3
    Structura organizatorica

    Art. 11
    Adunarea generala
    Asociatia de proprietari este condusa de adunarea generala.
    Dupa prima intrunire organizatorica, adunarea generala se intruneste cel putin o data in fiecare an calendaristic.
    Intrunirea adunarii generale va fi anuntata in scris, cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii.
    Pentru ca hotararile adunarii generale sa fie valide, este necesar un cvorum de doua treimi din numarul proprietarilor prezenti personal sau prin reprezentanti desemnati de ei.
    In cazul in care cvorumul nu este intrunit, adunarea generala va fi convocata la o data ulterioara, cand proprietarii prezenti pot hotari asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, indiferent daca este intrunit sau nu cvorumul de doua treimi (dar nu mai putin de majoritate simpla).
    Hotararile adunarii generale vor fi luate cu majoritate de voturi, adica cu mai mult de 50% din voturile proprietarilor prezenti la adunarea generala.
    Pentru situatia in care pe ordinea de zi figureaza modificarea statutului sau dizolvarea asociatiei de proprietari, este necesar un cvorum de voturi mai mare de 80% din numarul total al acestora. Fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul asociatiei de proprietari, da dreptul la un vot.
    Daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara legii sau acordului de asociere sau este de natura sa produca daune considerabile intereselor unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate initia actiune in justitie impotriva valabilitatii respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actiunea in justitie nu trebuie sa se interpuna in executarea (aplicarea) deciziei, decat atunci cand instanta hotaraste suspendarea aplicarii deciziei respective.
    Adunarea generala are urmatoarele atributii:
    - aproba darea de seama anuala asupra activitatii comitetului executiv al asociatiei de proprietari, raportul comisiei de cenzori si raportul exercitiului bugetar, acordand anual descarcare de gestiune comitetului executiv si celui care exercita managementul (administrarea) cladirii, in masura in care cei in cauza nu se fac vinovati de lipsuri in gestiune sau de alte fapte care implica raspunderi materiale sau penale; adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment, daca acesta se constituie; valideaza rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli;
    - adopta sau amendeaza deciziile, regulile si regulamentele;
    - hotaraste cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti, asupra necesitatii constituirii fondului de rulment, fondului de reparatii si a altor fonduri speciale;
    - hotaraste cu acceptul a 80% din numarul membrilor asociati modificarile ulterioare ale statutului asociatiei de proprietari si/sau ale acordului de asociere;
    - hotaraste asupra: naturii si volumului mijloacelor materiale si banesti necesare desfasurarii activitatii asociatiei de proprietari; modului de folosire a mijloacelor banesti, sumele pana la care comitetul executiv poate angaja cheltuieli in numele asociatiei de proprietari si limita maxima sau cuantumul sumelor ce se pot retine in casa proprie pentru efectuarea platilor curente (plafonul de casa);
    - hotaraste modul de asigurarea al managementului cladirii (persoana fizica sau juridica);
    - hotaraste volumul serviciilor necesare a fi efectuate pentru o buna functionare a cladirii;
    - hotaraste asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor si premiilor pentru personalul incadrat cu contract individual de munca sau pe baza de conventie civila, membri sau nemembri ai asociatiei de proprietari si asupra valorii de contractare (procent, criterii etc.), in cazul in care managementul cladirii este asigurat de persoane juridice; hotaraste care dintre functiile din structura organizatorica a asociatiei pot fi salarizate;
    - hotaraste asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari, alesi sau nu in structura organizatorica a asociatiei, care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia;
    - la constituirea asociatiei de proprietari, hotaraste numarul membrilor comitetului executiv si ai comisiei de cenzori, precum si durata mandatelor acestora;
    - alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comitetul executiv al asociatiei, validand dintre acestia pe presedinte;
    - alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comisia de cenzori sau hotaraste delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati;
    - revoca, atunci cand este cazul, oricare dintre membrii comitetului executiv sau ai comisiei de cenzori, alegand un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul majoritatii simple a celor prezenti;
    - hotaraste termenul si forma de plata a cotelor de contributie a membrilor asociatiei de proprietari;
    - valideaza sistemul de penalizari stabilit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari;
    - hotaraste cu cel putin 80% din numarul voturilor tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra necesitatii angajarii de credite bancare pentru indeplinirea scopurilor asociatiei de proprietari si modul de garantare a acestora;
    - hotaraste cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti destinatia excedentului bugetar al asociatiei de proprietari; adopta masuri pentru acoperirea deficitului bugetar pentru anul care a trecut;
    - decide cu 80% din numarul voturilor tuturor asociatilor asupra participarii cu capital la constituirea de agenti economici sau asupra oportunitatii cumpararii sau preluarii in locatie de gestiune a spatiilor comerciale situate la parterul condominiului (cladirii); de asemenea, decide, cu acelasi numar de voturi, asupra cumpararii de apartamente sau de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul cladirii, de la persoane fizice sau juridice, membre ale asociatiei, in scopul eficientizarii activitatii asociatiei; hotaraste destinatia spatiilor cumparate sau preluate de asociatia de proprietari;
     - poate decide cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti preluarea in administrare sau in concesionare a terenurilor aferente (exterioare) condominiului (cladirii);
    - adopta masuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor nevoiase, membre ale asociatiei de proprietari, pe perioade limitate; adopta programe de instruire si constientizare a proprietarilor asupra importantei folosirii rationale a utilitatilor (apa, curent electric, gaze naturale etc.);
    - hotaraste cu cel putin doua treimi din numarul voturilor tuturor asociatilor schimbarea instalatiilor mai importante ca: incalzirea centrala, boilerele cu apa calda, rezervoarele cu apa, lifturile si alte dotari de amploare similara;
    - adopta masuri privind conditiile ce trebuie indeplinite de detinatorii de animale de casa din cadrul condominiului.
    Discutiile si deciziile adunarii generale se consemneaza intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza la presedintele asociatiei de proprietari; procesul-verbal se va semna de toti membrii participanti.
    Art. 12
    Comitetul executiv
    Autoritatea de a stabili directiile privind functionalitatea si managementul (administrarea) condominiului (cladirii) este delegata de catre asociatia de proprietari catre comitetul executiv al acesteia.
    Comitetul executiv va actiona in numele proprietarilor in ceea ce priveste administrarea si functionalitatea cladirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv acestora.
    Comitetul executiv se va intruni de cel putin 4 ori pe an. Numarul membrilor ce formeaza comitetul executiv va fi stabilit de adunarea generala, dar va fi un numar impar si nu mai mic de trei.
    Comitetul executiv va fi condus de un presedinte care va fi desemnat de regula in persoana celui care intruneste cel mai mare numar de voturi la alegerea comitetului executiv. (Se poate delega aceasta atributie comitetului executiv, care poate alege presedintele dintre membrii sai alesi la prima intrunire organizatorica).
    Comitetul executiv va alege vicepresedintele, secretarul si trezorierul (contabilul), care vor fi membri ai comitetului executiv.
    Presedintele asociatiei de proprietari va fi si presedintele comitetului executiv.
    Atributiile comitetului executiv sunt:
    - aduce la indeplinire hotararile adunarii generale, executa bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari si intocmeste proiectul bugetului pentru anul urmator; prezinta dari de seama asupra activitatii desfasurate, precum si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acesteia; in situatii exceptionale, hotaraste rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, in prima adunare generala validandu-se aceasta rectificare; convoaca adunarea generala in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie;
   - raspunde de ingrijirea, pastrarea in bune conditii si supravegherea utilitatilor cladirii, spatiilor comune si instalatiilor. Angajarea personalului se face pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila, prin negociere;
    - analizeaza oferte si negociaza contracte, in cazul in care managementul (administrarea) cladirii, partial sau total, va fi asigurat de persoane juridice (societati comerciale, institutii specializate, asociatii);
    - raspunde de incasarea lunara a cotelor de contributie de la proprietari; emite somatii catre restantierii care depasesc termenul de plata; rezolva contestatiile proprietarilor cu privire la cuantumul cotelor de contributie;
    - emite decizii de imputare, in conditiile Codului muncii, pentru pagubele produse asociatiei de proprietari de personalul incadrat si de alte persoane; urmareste recuperarea pagubelor. In caz de neidentificare a persoanelor vinovate, da dispozitii de reparare din contul asociatiei de proprietari, in conditiile prevazute de lege;
    - negociaza contracte cu persoane fizice sau juridice, membre sau nemembre ale asociatiei de proprietari, pentru inchirierea sau intrebuintarea unor elemente sau suprafete din proprietatea comuna. Elementele proprietatii comune sunt prevazute in acordul de asociere;
    - propune adunarii generale ca managementul de proprietate si managementul financiar, inclusiv atributiile comisiei de cenzori, sa fie preluate, pe baza de contract, de catre persoane juridice;
    - hotaraste necesitatea efectuarii operatiunilor de verificare si control asupra modului de gestionare a bunurilor asociatiei de proprietari;
    - instiinteaza proprietarii despre necesitatea efectuarii reparatiilor la partile si instalatiile comune ale cladirii (pentru apartamentele sau spatiile proprietate de stat, instiintarea va fi facuta institutiei care le are in administrare); avizeaza inceperea, intr-o ordine de prioritati, a lucrarilor de reparatii;
   - da dispozitii de realizare a unui sistem propriu de protejare a bunurilor asociatiei de proprietari, de securitate a cladirii, a proprietatii;
    - propune adunarii generale crearea unor fonduri speciale necesare bunei functionari si dezvoltarii cladirii, precum si pentru crearea unei ambiante placute pentru petrecerea timpului liber, in cadrul condominiului (cladirii), de catre proprietarii membri ai asociatiei si alte persoane; urmareste completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
    - imputerniceste administratorul (managerul de proprietate) pentru a putea inspecta apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in vederea reparatiilor la instalatiile proprietate comuna, inlaturarii pierderilor de apa datorate instalatiilor pe verticala sau pe orizontala defecte ori altor pierderi care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor, citirii contoarelor individuale, acolo unde exista, si, daca este cazul, in functie de prevederile contractuale cu furnizorii, asigurarii unei igiene corespunzatoare, sugerand, cand este cazul, proprietarilor efectuarea de dezinsectii, dezinfectii, deratizari asupra proprietatii individuale si rezolvarea altor probleme;
    - participa la receptia lucrarilor angajate de asociatia de proprietari pentru reparatii asupra proprietatii comune, precum si altor lucrari;
    - stabileste modul de calcul si de incasare a fondului de rulment, daca acesta se constituie, si avizeaza actualizarea acestuia, daca este cazul;
    - hotaraste asupra managementului financiar al asociatiei de proprietari (data afisarii listei de plata, formatul si caracteristicile listei de plata, locul si programul de incasari etc.), daca acesta este asigurat de persoana fizica; stabileste si supune validarii adunarii generale a asociatiei de proprietari sistemul de penalizari pentru neplata cotelor lunare de contributie si pentru pierderi datorate inexistentei depozitelor bancare rezultate din exercitiul financiar-contabil, tinand cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislatie; hotaraste conditiile in care se efectueaza introducerea la plata a persoanelor care locuiesc clandestin in bloc;
    - hotaraste actionarea in justitie a proprietarilor vinovati de neplata cotelor lunare de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit;
    - hotaraste actionarea in justitie a celor ce se fac vinovati de incalcarea prevederilor contractuale pe care asociatia de proprietari le-a angajat, in cazul in care nu se gasesc solutii de rezolvare prin conciliere;
    - asigura conditiile necesare securitatii si igienei in procesul muncii, precum si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
    - supune aprobarii adunarii generale si transmite hotararea acesteia cu privire la transformarea suprafetelor apartamentelor in spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau cu privire la modificarea destinatiei suprafetelor deja transformate, tinand cont de respectarea de catre solicitant a prevederilor statutului si a legilor; anunta furnizorii de servicii, daca in termenul prevazut de statut proprietarii cu astfel de solicitari nu prezinta asociatiei dosar cu copii de pe contractele individuale angajate cu acestia. Daca, in urma acestor transformari, activitatea ce urmeaza sa se desfasoare implica cheltuieli (consumuri) suplimentare pentru asociatie, negociaza si incheie, anual, o conventie cu proprietarul/proprietarii;
    - hotaraste societatea bancara la care asociatia de proprietari isi va deschide unul sau mai multe conturi;
    - propune adunarii generale masuri si solutii cu privire la dezvoltarea condominiului (cladirii) si eficientizarea activitatii asociatiei de proprietari, modificari ale statutului, participari cu capital, cumparari sau inchirieri de spatii, concesionari de terenuri, contractari de credite, asigurari etc.; raspunde tuturor intrebarilor si solicitarilor venite de la proprietari; incurajeaza si sprijina initiative personale ale membrilor asociatiei, in scopurile acesteia. Comitetul executiv lucreaza valabil in prezenta a jumatate plus unu (majoritatea simpla) din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu cel putin doua treimi din numarul voturilor.
    Discutiile si deciziile se consemneaza in registrul de procese-verbale, care se pastreaza la presedinte, procesele-verbale semnandu-se de toti membrii comitetului executiv prezenti.
    Art. 13
    Comisia de cenzori
    Membrii asociatiei de proprietari pot alege dintre ei sau din afara asociatiei o comisie de cenzori care va verifica situatia financiara si contabilitatea si va consilia asociatia in ceea ce priveste problemele financiare si statutare.
    Numarul membrilor comisiei de cenzori, care nu poate fi mai mic de trei, si durata mandatului acestora se stabilesc la adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari.
    Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din comitetul executiv si trebuie sa aiba cunostinte in domeniile economic, financiar si juridic. Comisia de cenzori isi va alege, dintre membrii sai, un presedinte.
    Mandatul membrilor comisiei de cenzori inceteaza inainte de expirarea duratei sale, prin revocare sau in cazul imposibilitatii de a-si continua atributiile.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
    - verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale;
    - verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs;
    - efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerile in contul curent al asociatiei de proprietari a numerarului ce depaseste plafonul de casa, in cazul in care managementul financiar al asociatiei este asigurat de o persoana fizica. Viza de control preventiv se acorda de un membru al comisiei, in cazul in care asociatia nu are o persoana care indeplineste functia de contabil (trezorier);
    - daca managementul financiar este asigurat de o persoana fizica, verifica, cel putin o data pe semestru, gestiunea asociatiei de proprietari, stabilirea si incasarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza de presedintele comisiei sau de un alt membru stabilit de aceasta;
    - stabileste registrele asociatiei, necesare desfasurarii unui bun management financiar;
    - intocmeste, pe baza verificarilor efectuate, si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand anual descarcarea de gestiune a comitetului executiv si a celui care asigura managementul cladirii;
    - propune spre aprobare adunarii generale a asociatiei de proprietari sau, dupa caz, comitetului executiv programe, proiecte de programe cu masuri necesare desfasurarii managementului financiar; propune imputarea si recuperarea sumelor ce reprezinta despagubiri pentru pagube produse de personalul ce deserveste asociatia de proprietari sau de membri ai acesteia. Recomanda comitetului executiv sesizarea instantelor de urmarire penala, cand constata savarsirea unor infractiuni financiar-contabile;
    - in cazul in care managementul financiar se hotaraste a fi asigurat de persoane juridice, comisia de cenzori, prin presedinte sau membri delegati, participa la negocierea contractelor respective, stabilind si modalitatile de exercitare a acestuia.
    Art. 14
    Presedintele
    Conducatorul executiv al asociatiei de proprietari este presedintele.
    Presedintele este inlocuit de vicepresedinte, care ii va indeplini atributiile, in cazul absentei acestuia sau cand se afla in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile.
    Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
    - verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de adunarea generala a asociatiei de locatari si de catre comitetul executiv, controleaza si sugereaza solutii corespunzatoare personalului care deserveste asociatia, pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin sau, in cazul in care managementul (administrarea) cladirii este asigurat de persoane juridice, supravegheaza stricta respectare a clauzelor contractuale;
    - reprezinta asociatia de proprietari in incheierea si derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele asociatiei;
    - reprezinta asociatia de proprietari impotriva unor terti, inclusiv in actiunile judecatoresti initiate de asociatie impotriva unui proprietar, membru al asociatiei, care nu si-a indeplinit obligatiile statutare fata de asociatie, sau in procesele initiate de unul dintre proprietari, care contesta o decizie a asociatiei;
    - avizeaza ordinea de prioritati si planul lucrarilor de intretinere si reparatii a partilor si instalatiilor comune ale cladirii;
    - are drept de semnatura asupra conturilor asociatiei de proprietari;
    - primeste cererile si reclamatiile de la proprietari si sesizarile administratorului (managerului), pe care le supune dezbaterii comitetului executiv;
    - convoaca comitetul executiv ori de cate ori este nevoie;
    - intocmeste ordinea de zi a sedintei comitetului executiv si conduce lucrarile acesteia;
    - semneaza deciziile de imputare, precum si orice alte acte (cereri, actiuni de chemare in judecata, sesizari, reclamatii etc.) emise de comitetul executiv; semneaza si parafeaza contractele individuale de munca si conventiile civile;
    - pastreaza si foloseste stampila asociatiei de proprietari.
    Art. 15
    Secretarul comitetului executiv
    Secretarul va pastra si va intocmi procesele-verbale ale sedintelor comitetului executiv si procesele-verbale ale tuturor adunarilor generale ale asociatiei de proprietari.
    Secretarul va pastra registrele si actele, dupa cum va hotari comitetul executiv.
    Art. 16
    Contabilul (trezorierul) asociatiei de proprietari
    Contabilul (trezorierul) va raspunde de fondurile si bunurile asociatiei de proprietari si va asigura o evidenta contabila completa si corecta de inregistrare a bonurilor de decontare si de plata, ce privesc asociatia.
    Functia de contabil (trezorier) poate fi indeplinita de cel care este numit in functia de secretar.

    CAP. 4
    Managementul asociatiei de proprietari

    Art. 17
    Prin managementul asociatiei de proprietari, managementul condominiului sau administrarea condominiului se intelege managementul de proprietate (administrarea propriu-zisa a cladirii, a instalatiilor si a tuturor elementelor proprietatii comune, functionarea centralelor termice sau a punctelor termice aflate in proprietatea sau in administrarea asociatiei) si managementul financiar (contabilitate si casierie).
    Activitatea de management al cladirii se asigura fie de persoane fizice angajate cu contracte individuale de munca sau conventii civile, fie de persoane juridice, prin contracte de management, in functie de hotararea adunarii generale.
    Art. 18
    Administratorul (managerul de proprietate)
    Administratorul (managerul de proprietate), persoana fizica, poate fi desemnat dintre membrii asociatiei de proprietari sau dintre alte persoane cu cunostinte profesionale sau cu experienta necesara in domeniu.
    Administratorul (managerul de proprietate), persoana fizica, poate fi angajat si pe functia de contabil, daca indeplineste conditiile prevazute in statut.
    Asociatia de proprietari angajeaza administratorul (managerul de proprietate) si contabilul, persoane fizice, pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila, pe perioada determinata, in care sunt prevazute drepturile si obligatiile fiecareia dintre parti, stabilite prin negociere.
    Asociatia de proprietari, prin comitetul executiv, poate suspenda din functie sau poate rezilia contractul individual de munca sau conventia civila incheiata cu oricare din personalul angajat, persoana fizica sau juridica, daca se constata ca este afectata buna functionare a cladirii.
    Pentru reparatii si pentru alte activitati de intretinere, administratorul (managerul de proprietate), tinand cont de cost, timp de executie si calitate, propune comitetului executiv, spre analiza si aprobare, agenti economici care satisfac cerintele in vederea executarii lucrarilor, conform legilor existente.
    Pentru asigurarea functionarii centralelor termice apartinand asociatiilor de proprietari sau aflate in administrarea acestora pot fi angajati fochisti si alte persoane, prin contract individual de munca sau prin conventie civila, sau poate fi delegat un agent economic specializat, persoana juridica.
    Incadrarea personalului cu contract individual de munca se face cu respectarea dispozitiilor legale privind repartizarea fortei de munca.
    Durata si valoarea contractului individual de munca si a conventiei civile, sarcinile, drepturile si obligatiile se stabilesc prin negocieri intre parti, cu respectarea prevederilor legale.
    Administratorul (managerul de proprietate), persoana fizica sau juridica, are urmatoarele atributii:
    - asigura managementul financiar al asociatiei de proprietari prin:
    - gestiunea bunurilor si fondurilor banesti;
    - intocmirea listelor lunare de plata;
    - incasarea, in locuri specifice, a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei de proprietari;
    - efectuarea platilor si incasarii veniturilor;
    - sesizarea comitetului executiv in vederea somarii restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor, cu penalizarile aferente;
    - calcularea si incasarea penalizarilor conform sistemului aprobat de adunarea generala;
    - actualizarea, daca este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;
    - intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari specifice managementului financiar;
    - prezentarea, la solicitarea comitetului executiv sau a comisiei de cenzori, a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari;
    - verificarea sau avizarea, daca este cazul, a indexului contoarelor de retea aferente mai multor asociatii de proprietari;
    - controlul facturarii corecte a consumurilor in functie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, daca acestea exista, conform prevederilor legale, si in functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu exista contorizare la nivel de asociatie de proprietari;
    Daca toti proprietarii sunt abonati individuali ai furnizorilor de servicii, contabilul nu raspunde de modul de facturare a consumurilor sau de achitarea facturilor, decat in conditiile existentei unui contract intre asociatia de proprietari si furnizorul respectiv;
    - verificarea existentei contractelor intre persoanele juridice, membre ale asociatiei de proprietari si furnizorii de servicii (apa, gaze, energie electrica si termica, salubrizare etc.);
    - respectarea altor prevederi privind modul de exercitare a managementului financiar;
    - asigura managementul de proprietate al asociatiei de proprietari prin:
    - urmarirea comportarii in timp a constructiei (cladirii), pe toata durata contractului; intocmirea fiselor tehnice periodice cu privire la starea cladirii si a instalatiilor acesteia;
    - raspunderea fata de functionalitatea si integritatea elementelor proprietatii comune, fata de mijloacele materiale ale asociatiei de proprietari si de utilizarea in bune conditii a acestora;
    - procurarea mijloacelor materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietatii comune; raspunderea asupra integritatii acestora;
    - instiintarea comitetului executiv si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere si reparatii;
    - urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati;
    - verificarea existentei contractelor de inchiriere intre asociatia de proprietari si persoane fizice sau juridice care la data constituirii acesteia folosesc spatii sau elemente din proprietatea comuna. Daca aceste contracte nu exista, li se atrage atentia prin comitetul executiv ca in termen de 30 de zile lucratoare sa incheie contracte cu asociatia de proprietari;
    - supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor, consemnand finalizarea acestora; asigura efectuarea de plati corespunzatoare stadiului lucrarii;
    - controlul personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale si, in caz de incalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
    - inspectarea proprietatii individuale in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa etc.).
    Daca se constata defectiuni la instalatiile apartinand proprietatii individuale - apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta - se instiinteaza proprietarul respectiv asupra obligatiei de a remedia aceste defectiuni;
    - asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor de locuit in condominiu (cladire);
    - indeplineste orice alte obligatii prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 19
    Venituri si cheltuieli comune; calculul cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari
    Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic.
    Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, un buget de venituri si cheltuieli anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate ale asociatiei.
    Bugetul anual de venituri si cheltuieli se adopta prin votul majoritatii simple a adunarii generale a asociatiei de proprietari.
    Toti proprietarii trebuie sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune - cheltuieli repartizate in functie de cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna. Plata se face conform hotararii luate in adunarea generala.
    Cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari reprezinta suma pe care fiecare proprietar trebuie sa o plateasca lunar.
    Cheltuielile lunare ale asociatiei de proprietari sunt repartizate in cheltuieli de intretinere si cheltuieli comune.
    Cotele de contributie se calculeaza in baza facturilor emise de furnizorii de servicii fondurilor aprobate in adunarea generala a asociatiei si a normelor metodologice in domeniu.
    Cheltuielile de intretinere (apa rece si calda; combustibil pentru prepararea apei calde; gaze naturale; energie electrica; iluminarea scarii; instalatii scara si forta lift; salubritate; salarii pentru administrare, contabilitate, casierie si curatenie, materiale consumabile pentru intretinere; alte servicii ce deservesc proprietarii) se repartizeaza in functie de numarul de persoane care locuiesc in luna respectiva in condominiu (cladire).
    Pentru proprietarii care determina consumuri suplimentare (spalari masini, covoare etc.), calculul cotei de contributie se face conform baremurilor stabilite prin legile sau actele normative existente.
    Cheltuielile comune (fonduri stabilite; cheltuieli administrative; intretinerea liftului; intretinerea interfonului; salarii pentru fochist, instalator, electrician, portar etc.; prime; credite bancare; alte servicii catre proprietatea comuna) se calculeaza in functie de cota-parte indiviza din proprietatea comuna. Energia termica sub forma de caldura sau combustibilul pentru incalzire (cheltuieli de incalzire) se repartizeaza dupa suprafata radianta (sau echivalenta cu cea locuibila) a fiecarui spatiu apartinand proprietarilor, in cadrul cheltuielilor comune.
    Cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este prevazuta in acordul de asociere. Modificarile asupra cotei-parti se consemneaza in acordul de asociere.
    Facturile primite de asociatia de proprietari de la furnizorii de servicii, care nu contin index de consum, trebuie sa respecte normele metodologice de repartizare a consumurilor, conform prevederilor legale.
    Stabilirea cotelor-parti din veniturile asociatiei de proprietari, care sunt venituri comune, se face proportional cu cota-parte din proprietatea comuna aferenta fiecarui proprietar.
    Pentru neplata cotelor de contributie prevazute in lista de plata afisata lunar, inclusiv a celor neprevazute, asociatia de proprietari, prin sistemul de penalizari propriu, impune o penalizare oricarui proprietar care se face vinovat, dupa o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la termenul stabilit.
    Urmarirea de catre asociatia de proprietari a sumelor datorate de proprietarii restantieri se face in baza extrasului din ultima lista de plata. Cheltuielile efectuate in scopul recuperarii datoriilor vor fi suportate de restantierii in cauza.
    Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari pentru sumele datorate de oricare proprietar poate fi pusa in aplicare prin orice modalitate permisa de Codul de procedura civila, pentru acoperirea datoriilor.

    CAP. 5
    Obligatiile proprietarilor

    Art. 20
    Fiecare proprietar este obligat sa-si mentina proprietatea imobiliara (proprietatea individuala si cota-parte de proprietate comuna indiviza aferenta acesteia) in buna stare si este raspunzator de daunele provocate din cauza neindeplinirii acestei obligatii.
    Art. 21
    Proprietarii de apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt obligati sa plateasca cotele de intretinere obisnuite sau speciale catre asociatia de proprietari, pentru a se putea acoperi toate cheltuielile comune ale cladirii.
    Art. 22
    Proprietarii din condominiu indiferent daca fac parte sau nu din asociatia de proprietari, sunt obligati:
    - sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari;
    - sa anunte administratia daca gazduieste persoane straine mai mult de 15 zile calendaristice consecutive;
    - sa semnaleze in timp util orice problema care apare la instalatiile de folosinta comuna;
    - sa respecte regulamentul intern al asociatiei de proprietari cu privire la normele de convietuire sociala in cadrul condominiului (cladirii), sa anunte comitetul executiv al asociatiei de proprietari despre intentia de a schimba destinatia proprietatii individuale, cerand acordul in scris, si sa prezinte, in copie, toate documentele necesare desfasurarii activitatilor propuse (contracte, avize etc.), in termen de 30 de zile lucratoare de la obtinerea acordului;
    - sa nu schimbe aspectul proprietatii comune fara acceptul scris al comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
    - sa accepte accesul in spatiul sau, cu un preaviz de 15 zile, al unui reprezentant al asociatiei de proprietari, atunci cand este necesar sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai prin spatiul respectiv. Fac exceptie cazurile de maxima urgenta, cand nu este necesar nici un preaviz;
    - in conditii de neparticipare la luarea deciziilor si la desfasurarea activitatilor in cadrul asociatiei de proprietari, sa nu aduca prejudicii morale celorlalti proprietari asociati sau celor care desfasoara activitati pentru asociatie;
    - sa incheie cu asociatia de proprietari contracte de inchiriere, pe care le negociaza cu comitetul executiv, pentru elemente sau suprafete din proprietatea comuna folosita in interes personal.
    Art. 23
    Proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, au urmatoarele obligatii:
    - sa respecte statutul asociatiei de proprietari;
    - sa se supuna hotararilor adunarii generale a asociatiei de proprietari;
    - sa participe la adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
    - sa nu denigreze activitatea asociatiei de proprietari in interiorul si exteriorul acesteia;
    - sa respecte orice angajament facut fata de asociatia de proprietari;
    - sa nu aduca prejudicii materiale asociatiei de proprietari;
    - sa participe, atunci cand este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima urgenta, corespunzatoare scopurilor asociatiei de proprietari;
    - sa se conformeze tuturor obligatiilor precizate pentru toti proprietarii din condominiu (cladire), prevazute la art. 22.
    Art. 24
    Proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt obligati ca in termen de 30 de zile lucratoare de la constituirea asociatiei de proprietari sa prezinte comitetului executiv un dosar cu copii de pe contractele individuale cu furnizorii de servicii conform legilor in vigoare.
    Art. 25
    Daca proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau altei proprietati individuale, respectivul proprietar trebuie sa repare ceea ce a stricat sau sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.
    Art. 26
    In cazul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, respectiv al apartamentelor, cu mai mult de un proprietar, relatiile de coproprietate dintre proprietari vor fi reglementate in conformitate cu prevederile Codului civil.
    Art. 27
    Zidurile dintre apartamentele alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate, prin acord intre proprietarii apartamentelor sau spatiilor respective si cu instiintarea asociatiei de proprietari, in conditiile legii.
    Zidurile dintre apartamente si proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.
    Art. 28
    Daca unul dintre proprietari impiedica, cu buna stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii, creand prejudicii celorlalti proprietari, dupa caz, masurile pentru folosirea normala a imobilului se vor hotari pe cale judecatoreasca, la solicitarea asociatiei de proprietari.
    Art. 29
    Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta are obligatia sa se conformeze regulilor prezentului statut, precum si regulilor regulamentelor, hotararilor si rezolutiilor adoptate legal de asociatia de proprietari.

    CAP. 6
    Drepturile proprietarilor

    Art. 30
    Fiecare proprietar, indiferent daca face parte sau nu din prezenta asociatie de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comuna din condominiu (cladire), in conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritatilor in drept, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incat sa lezeze drepturile sau interesele oricarui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul statut.
    Art. 31
    Fiecare proprietar poate folosi, ipoteca sau instraina, in deplina libertate, proprietatea imobiliara pe care o detine in cadrul condominiului (cladirii).
    Art. 32
    Membrii asociatiei de proprietari au si urmatoarele drepturi:
    - sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a asociatiei de proprietari sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei. Pentru a beneficia de acest drept, persoana in cauza trebuie sa posede capacitate juridica deplina. Minorii sau interzisii nu pot fi alesi in organele de conducere sau de control ale asociatiei de proprietari;
    - sa solicite si sa primeasca, ori de cate ori este necesar si motivat, explicatii cu privire la calculul cotei de contributie afisate pe lista de plata si sa conteste, in scris, la comitetul executiv al asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei, cuantumul stabilit al acestei cote, iar in cazul in care contestatia a fost respinsa, sa se adreseze adunarii generale; contestatia nu suspenda plata contributiei, dar determina, in cazul aprobarii ei, aplicarea unei proceduri de reglementare ulterioara, in cadrul comitetului executiv sau adunarii generale a asociatiei de proprietari;
    - daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natura sa produca daune considerabile unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actiunea in justitie nu intrerupe executarea deciziei decat in cazul in care instanta hotaraste suspendarea acesteia;
    - sa solicite, in baza unei cereri catre presedintele asociatiei de proprietari, diminuarea temporara a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei (reducerea cheltuielilor de intretinere, dar nu si a cheltuielilor comune), daca lipsa din apartament este de cel putin 30 de zile calendaristice in decursul a doua luni consecutive;
    - sa puna intrebari si sa solicite explicatii comitetului executiv, referitoare la activitatea asociatiei de proprietari;
    - sa beneficieze, cand este cazul, de toate facilitatile rezultate in urma activitatilor desfasurate de asociatia de proprietari, in functie de cota-parte de proprietate si de gradul de implicare;
    - sa participe la activitatile lucrative ale asociatiei, benevol, in functie de capacitatile profesionale;
    - sa beneficieze de garantii morale si materiale, stabilite de adunarea generala, pentru initiative personale, finalizate, in folosul asociatiei de proprietari;
    - sa prezinte spre rezolvare probleme specifice asociatiei de proprietari sau probleme deosebite, care nu au putut fi solutionate pe cale obisnuita, si sa participe activ la actiunea de solutionare;
    - sa obtina drepturi banesti, compensatii si recompense materiale, in conformitate cu legile existente.

    CAP. 7
    Dizolvarea asociatiei de proprietari

    Art. 33
    Asociatia de proprietari se va dizolva in momentul in care numarul proprietarilor condominiului (blocului) scade sub trei sau cu acordul tuturor proprietarilor sau reprezentantilor acestora, in conditii de maxima urgenta, cand situatia sau cand starea cladirii o impune.
    Art. 34
    Asociatia de proprietari se va putea dizolva si in urmatoarele cazuri:
    - cand scopul pentru care a fost legal infiintata nu se indeplineste;
    - prin hotararea adunarii generale a proprietarilor, cu votul a 80% din numarul membrilor asociati.
    Art. 35
    In momentul dizolvarii, patrimoniul asociatiei de proprietari, respectiv veniturile provenite din preluarea sau din lichidarea bunurilor asociatiei vor fi distribuite proprietarilor, proportional cu cotele-parti din proprietatea comuna, sau, daca este cazul, dupa cota de participare a proprietarilor la constituirea bunurilor asociatiei.
    Art. 36
    Dizolvarea asociatiei de proprietari va fi anuntata la judecatoria unde aceasta a fost inregistrata.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Activitatea asociatiei de proprietari se desfasoara si cu respectarea metodologiei de incheiere, de executare si incetare a raporturilor de munca, de conducere a evidentei, de efectuare a operatiunilor de disciplina financiara si de casa, precum si de verificare financiar-contabila, stabilite de ministerele de resort.
    Arhivarea documentelor si a registrelor asociatiei de proprietari se face conform prevederilor legale.
    Art. 38
    Daca toti proprietarii, membri ai asociatiei, sunt abonati individuali, pe baza de contract, ai furnizorilor de servicii, asociatia de proprietari este degrevata de atributiile avute pana la data respectiva, cu referire la calculul si incasarea cotelor de contributie, precum si la plata facturilor aferente.
    Pe baza unui contract intre furnizorii de servicii si asociatia de proprietari, cu aprobarea adunarii generale, asociatia poate presta servicii de intermediere, conform statutului si legilor in vigoare.
    Art. 39
    Pentru obtinerea de venituri necesare desfasurarii activitatilor sale, asociatia de proprietari poate desfasura activitati lucrative, in conditiile legii.
    Art. 40
    Controlul activitatii asociatiei de proprietari poate fi efectuat de organele prevazute de lege in acest scop, carora asociatia este obligata sa le puna la dispozitie registrele, actele asociatiei si toate informatiile considerate utile de acestea.
    Art. 41
    Evidentele contabile si bilantul contabil se vor tine in lei, conform prevederilor legale.
    Art. 42
    Calculul si repartizarea profitului se stabilesc prin bilantul contabil aprobat de asociatia de proprietari.
    Art. 43
    In cazul decesului unuia dintre asociati, activitatea asociatiei de proprietari va putea continua cu succesorii testamentari sau legali, dupa caz.
    Art. 44
    Solutionarea litigiilor dintre asociatia de proprietari si terte persoane fizice sau juridice romane este de competenta instantelor judecatoresti romane.
    Litigiile asociatiei de proprietari cu persoane fizice sau juridice straine sunt de competenta organelor judecatoresti prevazute in legislatia romana.
    Art. 45
    Pentru recuperarea banilor datorati si a dobanzii aferente, asociatia de proprietari va putea chema in justitie pe proprietarii care nu isi achita cotele de intretinere datorate mai mult de 90 de zile.
    Executarea acestor hotarari judecatoresti se va face conform Codului civil.
    Art. 46
    Prevederile prezentului statut au fost redactate in ......... exemplare autentificate.

    ANEXA 1
    la Statutul Asociatiei de proprietari
    .....................................

                            LISTA
    membrilor Asociatiei de proprietari .....................
    cu sediul in ................, str. ........ nr. ......, bl. ........,
   judetul/sectorul ...............
____________________________________________________
| Scara/nivelul | Apartament      | Numele         |
| curent        | (spatiu cu alta | si prenumele*) |
|               | destinatie      |                |
|               | decat aceea     |                |
|               | de locuinta)    |                |
|_______________|_________________|________________|
|               |                 |                |
|_______________|_________________|________________|
|               |                 |                |
|_______________|_________________|________________|
-----------------
   *) Se vor completa numele si prenumele proprietarului apartamentului/spatiului. In cazul in care este persoana juridica, se completeaza cu denumirea acesteia sau cu numele si prenumele administratorului legal desemnat de aceasta.

    ANEXA 4

                   PROTOCOL Nr. ................
                   incheiat astazi (zi/luna/an)
                            - model -

    Subsemnatii ....................., in calitate de presedinte al Asociatiei de locatari ................., cu sediul in ....................., str. ..........    ........ nr. .............., bl. ......., sc. ......., ap. ......, am procedat la predarea, respectiv primirea, activelor si pasivelor rezultate din constituirea Asociatiei de proprietari ............., ca urmare a hotararii adunarii generale a proprietarilor din imobilul respectiv, din data ......... .
    Predarea, respectiv primirea, se face pe baza bilantului contabil al Asociatiei de locatari nr. .........., incheiat la ....................., si a procesului-verbal al comisiei de cenzori, care atesta verificarea activitatii gestionare si financiare pe anul .........., si care fac parte integranta din prezentul protocol.
    Urmatoarele anexe fac parte din prezentul protocol:
    a) situatia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar care se predau, respectiv se preiau (anexa A);
    b) situatia analitica a debitorilor si creditorilor care se predau, respectiv se preiau, impreuna cu documentele in sustinerea soldurilor (anexa B);
    c) situatia fondului de rulment constituit pe persoane (anexa C);
    d) situatia decontarilor ulterioare, ce trebuie facute intre predator si primitor (anexa D);
    e) situatia personalului angajat, care se transfera (anexa E);
    f) situatia litigiilor in derulare la diferite organisme si care privesc pe membrii asociatiei de proprietari (anexa F).
    Prezentul protocol a fost incheiat azi ..........., in 4 exemplare.

    Am predat, ..............               Am primit,..................
    Presedintele                            Presedintele
    Asociatiei de locatari ..........,      Asociatiei de proprietari ........,

    ANEXA A
    la Protocolul nr. ...... /.........

                             SITUATIA
mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar care se predau, respectiv se preiau
------------------------------------------------------------------
| Nr. | Denumirea   | Cantitatea | Pretul | Valoarea | Observatii |
| crt.| mijloacelor |            | unitar |          |            |
|     | fixe        |            |        |          |            |
|     | (obiectelor |            |        |          |            |
|     | de inventar)|            |        |          |            |
|_____|_____________|____________|________|__________|____________|
|     |             |            |        |          |            |
|_____|_____________|____________|________|__________|____________|
|     |             |            |        |          |            |
|_____|_____________|____________|________|__________|____________|

        Am predat,                               Am primit,

--------------
    *) Se completeaza de catre administratorul asociatiei de locatari, pe baza mijloacelor fixe existente, care urmeaza a fi predate, si a documentelor justificative (chitante de cumparare, facturi etc.).

     ANEXA B
     la Protocolul nr. ...... /...........

                          SITUATIA
analitica a debitorilor si creditorilor care se predau, respectiv se preiau
-------------------------------------------------------------------------
| Nr.| Numele si     | Suma         | Suma ce    | Dosarul  | Observatii |
|crt.| prenumele     | inregistrata | revine     | nr. .... |            |
|    | debitorului   |              | imobilului |          |            |
|    | (creditorului)|              |            |          |            |
|    | (denumirea    |              |            |          |            |
|    | persoanei     |              |            |          |            |
|    | juridice)     |              |            |          |            |
|____|_______________|______________|____________|__________|____________|
|    |               |              |            |          |            |
|____|_______________|______________|____________|__________|____________|
|    |               |              |            |          |            |
|____|_______________|______________|____________|__________|____________|

         Am predat,                                   Am primit,

-----------------
    *) Se completeaza de catre administratorul asociatiei de locatari.
    La rubrica "Suma inregistrata" se completeaza suma totala debitoare / creditoare, iar la rubrica "Suma ce revine imobilului" se completeaza cu suma defalcata, pentru imobilul respectiv, din totalul sumei debitoare/creditoare.

    ANEXA C
    la Protocolul nr. ........../.........

                      SITUATIA
fondului de rulment aferent proprietarilor din Asociatia de proprietari ......

--------------------------------------------------------------
| Nr. | Numele si | Apartament         | Suma   | Observatii |
| crt.| prenumele | (spatiu cu alta    | depusa |            |
|     |           | destinatie decat   |        |            |
|     |           | aceea de locuinta) |        |            |
|_____|___________|____________________|________|____________|
|     |           |                    |        |            |
|_____|___________|____________________|________|____________|
|     |           |                    |        |            |
|_____|___________|____________________|________|____________|

     Am predat,                          Am primit,

    ANEXA D
    la Protocolul nr. .......... / .........

                         SITUATIA
    decontarilor ulterioare ce trebuie facute intre predator si primitor
---------------------------------------------------------------
| Nr. | Tipul sumei | Numarul si data | Suma     | Observatii |
| crt.| datorate    | documentului    | datorata |            |
|     |             | justificativ    |          |            |
|_____|_____________|_________________|__________|____________|
|     |             |                 |          |            |
|_____|_____________|_________________|__________|____________|
|     |             |                 |          |            |
|_____|_____________|_________________|__________|____________|

     Am predat,                     Am primit,

-----------------
    *) Se completeaza de catre administratorul asociatiei de locatari.
    La rubrica "Tipul sumei datorate" se poate completa, de exemplu: Cote de intretinere restante la data de ........... (suma datorata de asociatia de proprietari catre asociatia de locatari) sau fond de rulment pana la data de ...... (suma datorata de asociatia de locatari catre asociatia de proprietari).

    ANEXA E
    la Protocolul nr. ....... / ..........

                          SITUATIA
personalului angajat care se transfera la Asociatia de proprietari ...........
--------------------------------------------------------
| Nr. | Numele si  | Forma     | Salariul | Observatii |
| crt.| prenumele, | de        | lunar    |            |
|     | ocupatia   | incadrare |          |            |
|_____|____________|___________|__________|____________|
|     |            |           |          |            |
|_____|____________|___________|__________|____________|
|     |            |           |          |            |
|_____|____________|___________|__________|____________|

      Am predat,                           Am primit,

---------------------
    *) Personalul care doreste sa se transfere la asociatia de proprietari trebuie sa aleaga intre urmatoarele alternative:
    - contract individual de munca;
    - conventie civila pentru prestari de servicii;
    - munca cu ora, pe baza de bon de lucru (in acest caz, cel care presteaza serviciul trebuie sa fie angajatul unui agent economic de profil sau sa lucreze ca persoana fizica autorizata si trebuie sa emita chitanta pentru plata serviciilor prestate).

    ANEXA F
    la Protocolul nr. ....... /........

                       SITUATIA
litigiilor in derulare, care privesc pe membrii Asociatiei de proprietari .....
-----------------------------------------------------
| Nr. | Numele si  | Cauza,  | Dosarul | Observatii |
| crt.| prenumele  | termene | nr. ... |            |
|     | persoanei  |         |         |            |
|     | in litigiu |         |         |            |
|_____|____________|_________|_________|____________|
|     |            |         |         |            |
|_____|____________|_________|_________|____________|
|     |            |         |         |            |
|_____|____________|_________|_________|____________|

     Am predat,                           Am primit,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 139/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 139 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu