Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1384 din 29.11.2017

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04 decembrie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 12.718 din 29.11.2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.709 din 28.11.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:art. 58 alin. (4) şi (5), art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile" litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 331 se abrogă. 2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile" litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 374, 375 şi 377 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„374 W53878001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** PREZISTA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM. P-RF/R 60 20,051800 22,619599 6,394567
375 W53877001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** PREZISTA 600 mg COMPR. FILM. 600 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM. P-RF/R 60 30,022800 33,487800 9,445533
...
377 W61896001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** PREZISTA 800 mg COMPR. FILM. 800 mg JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV BELGIA FLAC. CU CAPACITATEA DE 75 ML DIN PEID X 30 COMPR. FILM. PRF 30 40,103599 45,239200 12,789133"

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile" litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 466 se introduc douăzeci şi opt de noi poziţii, poziţiile 467-494 cu următorul cuprins:

„467 W63687002 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM IMIPENEM/ CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/500 mg PULB. PT. SOL. PERF. 500 mg/ 500 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF. PR 10 18,581000 22,684000 0,000000
468 W63533001 J01FA02 SPIRAMYCINUM ROVAMYCINE® 1,5 Mil. UI COMPR. FILM. 1,5 Mil. U.I. SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 8 COMPR. FILM. P-RF 16 0,472500 0,638750 0,000000
469 W63534002 J01FA02 SPIRAMYCINUM ROVAMYCINE 3 Mil. UI COMPR. FILM. 3 Mil U. I. SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. PRF 10 1,933000 2,613000 0,000000
470 W63534001 J01FA02 SPIRAMYCINUM ROVAMYCINE 3 Mil. U.I. COMPR. FILM. 3Mil U.I. SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 5 COMPR. FILM. PRF 10 1,933000 2,613000 0,000000
471 W63492001 J01FA09 CLARITHROMYCINUM KLACID SR 500 mg COMPR. ELIB. PREL. 500 mg MYLAN PRODUCTS LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL. PRF 5 1,458000 1,970570 1,777430
472 W63535001 J01XD01 METRONIDAZOLUM FLAGYL 250 mg (vezi P01AB01) COMPR. FILM. 250 mg SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. PRF 20 0,211999 0,286399 0,081101
473 W63515001 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 1 116,430000 142,140000 0,000000
474 W63515002 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 10 108,858000 122,470000 0,000000
475 W63505001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
476 W63457001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
477 W63403001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
478 W63506001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
479 W63458001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
480 W63404001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
481 W61241001 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 100 mg COMPR. 100 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 20 0,115000 0,155500 0,000000
482 W61241002 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 100 mg COMPR. 100 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 50 0,115200 0,155600 0,000000
483 W61241003 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 100 mg COMPR. 100 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC PRF 1.500 0,110333 0,134693 0,000000
484 W61242003 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 300 mg COMPR. 300 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC PRF 1.500 0,272473 0,322426 0,000000
485 W61242002 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 300 mg COMPR. 300 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 50 0,287800 0,386911 0,002089
486 W61242001 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 300 mg COMPR. 300 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 20 0,288000 0,386911 0,002089
487 W63664001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ALVOGEN 400 mg COMPR. FILM. 400 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 16,709833 18,849666 0,000000
488 W63423025 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU UN FLACON DIN PEÎD, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ŞI DESICANT X 60 COMPR. FILM. PR 60 17,097833 19,272500 0,000000
489 W63665001 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ALVOGEN 600 mg COMPR. FILM. 600 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 25,019000 27,906500 0,000000
490 W63424025 J05AE10 DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 600 mg COMPR. FILM. 600 mg TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU UN FLACON DIN PEÎD, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ŞI DESICANT X 60 COMPR. FILM. PR 60 25,398166 28,319833 0,000000
491 W63331001 J05AE10 DARUNAVIRUM** DARUNAVIR MYLAN 600 mg COMPR. FILM. 600 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 25,398166 28,319833 0,000000
492 W63332001 J05AE10 DARUNAVIRUM** DARUNAVIR MYLAN 800 mg COMPR. FILM. 800 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 34,195666 38,545000 0,000000
493 W63666001 J05AE10 DARUNAVIRUM** DARUNAVIR ALVOGEN 800 mg COMPR. FILM. 800 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM. PR 30 33,419666 37,699333 0,000000
494 W63292001 J05AF07 TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1 TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg COMPR. FILM. 245 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM. PR 30 23,265600 26,885333 0,000000"

4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile" litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţia 85 se abrogă. 5. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile" litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 94 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 95-101, cu următorul cuprins:

„95 W63492001 J01FA09 CLARITHROMYCINUM KLACID SR 500 mg COMPR. ELIB. PREL. 500 mg MYLAN PRODUCTS LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL. PRF 5 1,458000 1,970570 1,777430
96 W61241001 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 100 mg COMPR. 100 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 20 0,115000 0,155500 0,000000
97 W61241002 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 100 mg COMPR. 100 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 50 0,115200 0,155600 0,000000
98 W61241003 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 100 mg COMPR. 100 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC PRF 1.500 0,110333 0,134693 0,000000
99 W61242001 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 300 mg COMPR. 300 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 20 0,288000 0,386911 0,002089
100 W61242002 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 300 mg COMPR. 300 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR. PRF 50 0,287800 0,386911 0,002089
101 W61242003 J04AC01 ISONIAZIDUM IZONIAZIDA ARENA 300 mg COMPR. 300 mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC PRF 1.500 0,272473 0,322426 0,000000"

6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţiile 10, 28, 353, 354 şi 528 se abrogă. 7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţiile 228 şi 230 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„228 W03581001 L01DB06 IDARUBICINUM ZAVEDOS 5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 5 mg PFIZER EUROPE MA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU LIOF. PT. SOL. INJ. S 1 85,224000 107,760000 25,610000
...
230 W58249002 L01DC01 BLEOMYCINUM SULFAS BLEOMYCIN MEDAC 15000 UI PULB. PT. SOL. INJ. 15000 UI MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄ PARATE GERMANIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ. PR 1 49,944000 59,017200 66,452800"

8. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", după poziţia 544 se introduc două noi poziţii, poziţiile 545 şi 546, cu următorul cuprins:

„545 W63523001 L01DB06 IDARUBICINUM IDARUBICINA ACCORD 5 mg/5 ml SOL. INJ. 5 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. INCOLOR CARE CONŢINE 5 ML SOL. INJ. PR 1 71,020000 89,800000 0,000000
546 W63065002 L01DC01 BLEOMYCINUM SULFAS BLEOMICINA ACCORD 15000 UI PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 15000 UI ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF PR 10 41,620000 49,181000 0,000000"

9. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţiile 39, 87 şi 88 se abrogă. 10. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţia 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„138 W62895003 A11DBN1 COMBINAŢII ** NEUROSSEN INJEKT SOL. INJ. FĂRĂ CONCEN-TRAŢIE AAA-PHARMA GMBH GERMANIA CUTIE X 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE X 2 ML SOL. INJ. PRF 10 2,551000 3,337000 0,000000"

11. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 141 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 142-144, cu următorul cuprins:

„142 W08932002 A10AB05 INSULINUM ASPART** NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ml SOL. INJ. 100 U/ml NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML P-RF 5 28,243200 34,478400 1,331600
143 W08973001 A10AD05 INSULINUM ASPART** NOVOMIX 30 FLEXPEN SOL. INJ. 100 U/ml NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML P-RF 5 29,990000 36,612000 0,000000
144 W41731002 A10AE05 INSULINUM DETEMIR** LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml SOL. INJ. 100 U/ml NOVO NORDISK A/S DANEMARCA CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML P-RF 5 46,926000 57,288000 0,000000"

12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" , subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie", poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11 W61060001 B02BD02 MOROCTOCOG ALFA ** REFACTO AF 500 UI PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. 500 UI PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFON PR 1 1.174,420000 1.318,270000 0,000000"

13. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie", după poziţia 50 se introduce o nouă poziţie, poziţia 51, cu următorul cuprins:

„51 W62271001 B02BD02 MOROCTOCOG ALFA** REFACTO AF 500 UI PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 500 UI PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL MEDICINAL + 1 PLASTURE + 1 BUCATĂ DE TIFON + 1 CAPAC STERIL PT. AERISIRE PR 1 1.174,420000 1.318,270000 0,000000"

14. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară", poziţiile 1, 9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1 W43049001 C02KX01 BOSENTANUM** TRACLEER 125 mg COMPR. FILM. 125 mg ACTELION REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM. P-RF/R 56 59,593070 65,773928 90,325179
...
9 W42831001 G04BE03 SILDENAFILUM** REVATIO 20 mg COMPR. FILM. 20 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 6 BLIST. AL/PVC X 15 COMPR. FILM. PR 90 10,687999 12,158533 10,297022
...
11 W63139001 G04BE03 SILDENAFILUM ** MYSILDECARD 20 mg COMPR. FILM. 20 mg MYLAN S.A.S FRANŢA CUTIE CU BLIST. PVC-AL X 90 COMPR. FILM. PR 90 10,687999 12,158533 2,713022"

15. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară", după poziţia 11 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 12-15, cu următorul cuprins:

„12 W63291002 C02KX01 BOSENTANUM** BOPAHO 125 mg COMPR. FILM. 125 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM. PR 56 49,660892 54,811607 0,000000
13 W63429002 G04BE03 SILDENAFILUM** BALCOGA 20 mg COMPR. FILM. 20 mg SANDOZ S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 90 COMPR. FILM. PRF 90 9,769444 11,072555 0,000000
14 W63626002 G04BE03 SILDENAFILUM** GRANPIDAM 20 mg COMPR. FILM. 20 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90X1 COMPR. FILM. PR 90 8,906666 10,132111 0,000000
15 W63626001 G04BE03 SILDENAFILUM ** GRANPIDAM 20 mg COMPR. FILM. 20 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90 COMPR. FILM. PR 90 8,906666 10,132111 0,000000"

16. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză", poziţiile 1-3 se abrogă. 17. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză", după poziţia 28 se introduc două noi poziţii, poziţiile 29 şi 30, cu următorul cuprins:

„29 W63526002 A09AA02 PANCREATINUM ** PANCREATINA FORTE MYLAN 40000 CAPS. GASTROREZ. 400 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU 50 CAPS. GASTROREZ. P6L 50 1,684200 2,129600 0,000000
30 W63492001 J01FA09 CLARITHROMYCINUM KLACID SR 500 mg COMPR. ELIB. PREL. 500 mg MYLAN PRODUCTS LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL. PRF 5 1,458000 1,970570 1,777430"

18. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive", poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1 W43049001 C02KX01 BOSENTANUM ** TRACLEER 125 mg COMPR. FILM. 125 mg ACTELION REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM. P-RF/R 56 59,593070 65,773928 90,325179"

19. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive", după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

„3 W63291002 C02KX01 BOSENTANUM ** BOPAHO 125 mg COMPR. FILM. 125 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM. PR 56 49,660892 54,811607 0,000000"

20. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.19 „Scleroză tuberoasă", după poziţia 2 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 3-5, cu următorul cuprins:

„3 W63465001 L01XE10 EVEROLIMUS **1 VOTUBIA 2 mg COMPR. PT. DISP. ORALĂ 2 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ PR 30 147,923000 162,508000 0,000000
4 W63466001 L01XE10 EVEROLIMUS **1 VOTUBIA 3 mg COMPR. PT. DISP. ORALĂ 3 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ PR 30 218,218000 239,129666 0,000000
5 W63467001 L01XE10 EVEROLIMUS **1 VOTUBIA 5 mg COMPR. PT. DISP. ORALĂ 5 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ PR 30 360,500333 394,217666 0,000000"

21. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine" - „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţiile 19, 23, 25 şi 31 se abrogă. 22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 „Transplant medular", poziţiile 5 şi 177 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„5 W51505002 A04AA01 ONDANSETRONUM ** EMESET 8 mg/ 4 ml SOL. INJ./PERF. 8 mg/4 ml CIPLA (UK) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 5 FIOLE STICLĂ + INEL RUPERE X 4 ML SOL. INJ. / PERF. PRF 5 6,938000 9,074000 0,000000
...
177 W03581001 L01DB06 IDARUBICINUM ZAVEDOS 5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 5 mg PFIZER EUROPE MA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU LIOF. PT. SOL. INJ. S 1 85,224000 107,760000 25,610000"

23. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 „Transplant medular", după poziţia 291 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 292-305, cu următorul cuprins:

„292 W63687002 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM IMIPENEM/CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/ 500 mg PULB. PT. SOL. PERF. 500 mg/ 500 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF. PR 10 18,581000 22,684000 0,000000
293 W63515002 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 10 108,858000 122,470000 0,000000
294 W63515001 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 1 116,430000 142,140000 0,000000
295 W63505001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
296 W63457001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
297 W63403001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
298 W63404001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
299 W63506001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
300 W63458001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
301 W63589001 L01BA01 METHOTREXATUM METORTHRIT 10 mg/ml SOL INJ. IN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 10 mg/ml ROMPHARM COMPANY S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 1 ML, CARE CONŢINE 0,75 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ PR 1 25,581000 32,343000 29,537000
302 W63589010 L01BA01 METHOTREXATUM METORTHRIT 10 mg/ml SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 10 mg/ml ROMPHARM COMPANY S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 2,25 ML, CARE CONŢINE 2 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ PR 1 53,022000 64,731000 62,359000
303 W63589007 L01BA01 METHOTREXATUM METORTHRIT 10 mg/ml SOL INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ 10 mg/ml ROMPHARM COMPANY S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 2,25 ML, CARE CONŢINE 1,5 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ PR 1 39,771000 48,552000 31,148000
304 W63589004 L01BA01 METHOTREXATUM METORTHRIT 10 mg/ml SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 10 mg/ml ROMPHARM COMPANY S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 1 ML, CARE CONŢINE 1 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ PR 1 33,609000 41,031000 5,699000
305 W63523001 L01DB06 IDARUBICINUM IDARUBICINA ACCORD 5 mg/ 5 ml SOL. INJ. 5 mg/5ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. INCOLOR CARE CONŢINE 5 ML SOL. INJ. PR 1 71,020000 89,800000 0,000000"

24. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.2 „Transplant de cord", după poziţia 117 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 118-120, cu următorul cuprins:

„118 W63687002 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM IMIPENEM/ CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/500 mg PULB. PT. SOL. PERF. 500 mg/ 500 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF. PR 10 18,581000 22,684000 0,000000
119 W63515002 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 10 108,858000 122,470000 0,000000
120 W63515001 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 1 116,430000 142,140000 0,000000"

25. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 „Transplant hepatic", poziţiile 6, 9, 10, 12, 103 şi 104 se abrogă. 26. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 „Transplant hepatic", după poziţia 107 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 108-119, cu următorul cuprins:

„108 W63590002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml SOL. INJ. 2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml SANOFI ROMÂNIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 5,083000 6,427000 0,000000
109 W63591002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml SOL. INJ. 4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 9,222000 11,660000 0,000000
110 W63592002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml SOL. INJ. 6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 12,277000 14,988000 0,000000
111 W63593002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml SOL. INJ. 8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ. PR/PRF 6 15,641666 19,778333 0,000000
112 W63515002 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 10 108,858000 122,470000 0,000000
113 W63515001 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 1 116,430000 142,140000 0,000000
114 W63403001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
115 W63457001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
116 W63505001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
117 W63404001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
118 W63458001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
119 W63506001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000"

27. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", poziţiile 13, 16, 17 şi 19 se abrogă. 28. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", după poziţia 190 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 191-202, cu următorul cuprins:

„191 W63590002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml SOL. INJ. 2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 5,083000 6,427000 0,000000
192 W63591002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml SOL. INJ. 4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 9,222000 11,660000 0,000000
193 W63592002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml SOL. INJ. 6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 12,277000 14,988000 0,000000
194 W63593002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml SOL. INJ. 8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ. PR/PRF 6 15,641666 19,778333 0,000000
195 W63515001 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 1 116,430000 142,140000 0,000000
196 W63515002 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 10 108,858000 122,470000 0,000000
197 W63403001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
198 W63457001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
199 W63505001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 820,670000 932,680000 0,000000
200 W63458001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
201 W63404001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000
202 W63506001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA ATB 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.061,930000 1.195,660000 0,000000"

29. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice", după poziţia 30 se introduc două noi poziţii, poziţiile 31-32, cu următorul cuprins:

„31 W63515001 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 1 116,430000 142,140000 0,000000
32 W63515002 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 10 108,858000 122,470000 0,000000"

30. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar", poziţiile 1, 4, 5 şi 7 se abrogă. 31. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar", după poziţia 149 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 150-155, cu următorul cuprins:

„150 W63590002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml SOL. INJ. 2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 5,083000 6,427000 0,000000
151 W63591002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml SOL. INJ. 4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 9,222000 11,660000 0,000000
152 W63592002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml SOL. INJ. 6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 12,277000 14,988000 0,000000
153 W63593002 B01AB05 ENOXAPARINUM CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml SOL. INJ. 8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ. PR/PRF 6 15,641666 19,778333 0,000000
154 W63515001 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 1 116,430000 142,140000 0,000000
155 W63515002 J01XX08 LINEZOLIDUM LINEZOLID KRKA 2 mg/ml SOL. PERF. 2 mg/ml KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT PRF 10 108,858000 122,470000 0,000000"

32. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţiile 10, 13, 14 şi 16 se abrogă. 33. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 90 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 91-96, cu următorul cuprins:

„91 W62870001 B01AB01 HEPARINUM ** HEPARINA GALENIKA 5000 UI/ml SOL. INJ. 5000 UI/ml MESFARMA SRL ROMÂNIA CUTIE CU 5 FIOLE DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1 ML SOLUŢIE INJECTABILĂ PR 5 3,310000 4,474000 0,000000
92 W62870002 B01AB01 HEPARINUM ** HEPARINA GALENIKA 5000 UI/ml SOL. INJ. 5000 UI/ml MESFARMA SRL ROMÂNIA CUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ INCOLORĂ X 5 ML SOLUŢIE INJECTABILĂ PR 10 10,891000 13,296000 0,000000
93 W63590002 B01AB05 ENOXAPARINUM ** CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml SOL. INJ. 2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 5,083000 6,427000 0,000000
94 W63591002 B01AB05 ENOXAPARINUM ** CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml SOL. INJ. 4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 9,222000 11,660000 0,000000

95 W63592002 B01AB05 ENOXAPARINUM ** CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml SOL. INJ. 6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ. PR/PRF 10 12,277000 14,988000 0,000000
96 W63593002 B01AB05 ENOXAPARINUM ** CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml SOL. INJ. 8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ. PR/PRF 6 15,641666 19,778333 0,000000"

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna decembrie 2017. Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel Bodog Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Laurenţiu-Teodor MihaiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1384/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1384 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 775 2002
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards, Ashraf Skype:goldencrow59@gmail.com email :goldencrow59@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1384/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu