Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1323 din 31.08.2015

privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 05 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.672 din 17 iunie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă metodele dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării prevăzute în anexele nr. 1-24*).*) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 2Pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării se aprobă utilizarea următoarelor metode dendrometrice: a)metoda tabelelor de cubaj, prevăzută în anexa nr. 1; b)metoda seriilor de înălţimi relative, prevăzută în anexa nr. 2; c)metoda seriilor de volume relative, prevăzută în anexa nr. 3; d)metoda cu arbori de probă, prevăzută în anexa nr. 4; e)metoda ecuaţiei de regresie a volumelor, prevăzută în anexa nr. 5; f)metoda ecuaţiei de regresie a înălţimilor relative, prevăzută în anexa nr. 6; g)metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, prevăzută în anexa nr. 7; h)metode de evaluare a volumului de lemn după recoltare, prevăzut în anexa nr. 8; i)metode de evaluare a volumului de lemn rezultat din doborâturile şi rupturile produse de vânt şi zăpadă, prevăzute în anexa nr. 9; j)metode pentru determinarea volumului arborilor exploataţi/extraşi în raport cu diametrul măsurat la cioată, prevăzute în anexa nr. 10; k)metoda cu suprafeţe de probă, prevăzută în anexa nr. 11. Articolul 3(1) Alegerea metodei dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării se face în funcţie de gradul de preferinţă al acesteia, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 12. (2) La calculul volumului de lemn destinat valorificării prin metodele dendrometrice prevăzute la art. 2 se utilizează: a)tabelele de cubaj, pe specii prevăzute în anexa nr. 13; b)criteriile ajutătoare pentru stabilirea clasei de calitate la arborii nedoborâţi, prevăzute în anexa nr. 14; c)valorile medii k_0,5 şi f_0,1 şi ecuaţiile de regresie privind legătura dintre coeficientul de formă natural f0,1 şi indicele de formă natural k0,5 prevăzute în anexa nr. 15; d)valorile coeficienţilor de regresie din ecuaţia log v = a0 + a1log d + a2log2d + a3log h + a4log2 h, prevăzute în anexa nr. 16; e)diametrele de bază (d) după diametrul cioatei (dc), la principalele specii forestiere, prevăzute în anexa nr. 17; f)seriile de înălţimi relative pentru zona centrală a amplitudinii de variaţie a diametrelor în arboretele echiene şi relativ echiene prevăzute în anexa nr. 18; g)seriile de înălţimi relative pentru arboretele pluriene, prevăzute în anexa nr. 19; h)seriile de volume (relative) pentru arboretele echiene şi relativ echiene, prevăzute în anexa nr. 20; i)seriile de volume pentru arboretele pluriene, prevăzute în anexa nr. 21; j)tabelele de sortare dimensională pentru arbori, prevăzute în anexa nr. 22; k)tabelele de sortare industrială pentru arbori, prevăzute în anexa nr. 23; l)tabelele de sortare dimensională pentru arborete, prevăzute în anexa nr. 24. Articolul 4(1) Aplicaţia informatică bazată pe metodele dendrometrice prevăzute la art. 2 lit. e)-g) şi cea aferentă elaborării amenajamentelor silvice se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi se avizează în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură care funcţionează în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) Elaborarea aplicaţiei informatice prevăzută la alin. (1) se realizează şi se testează în termen de maxim un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(3) Avizarea aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (1) în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură se face numai după transmiterea codului-sursă de către persoana juridică ce o realizează, către direcţia care coordonează activitatea de control a regimului silvic din cadrul autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură; aceasta are obligaţia securizării codului-sursă, în condiţiile legii. Articolul 5Aplicaţia informatică existentă, bazată pe metoda dendrometrică prevăzută la art. 2 lit. g), se poate utiliza până la avizarea aplicaţiei informatice prevăzute la art. 4 alin. (3), în condiţiile prezentului ordin. Articolul 6Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1323/2015

 
25.11.2022 18:12:21  Anonim  a scris :
Vreau și eu anexa 13
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1323/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu