Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 132/76/352 din 12 martie 2002

privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 132 din 12 martie 2002
              MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
              Nr. 76 din 13 martie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 352 din 14 martie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 195 din 21 martie 2002

    Ministrul muncii si solidaritatii sociale, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul finantelor publice,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ale Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 lit. l) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
    emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Angajatii agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7220), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
    2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
    3. au diploma de absolvire a unei forme de invatamant superior de lunga durata, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile: Automatica, Calculatoare, Informatica, Matematica, Cibernetica, Electronica, respectiv una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
    4. angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2001.
    Art. 2
    Prin activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul Ordonantei Guvernului nr. 7/2001, se intelege activitatile mentionate in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
    a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
    b) organigrama angajatorului;
    c) fisa postului;
    d) copie legalizata de pe diploma de absolvire;
    e) carnetul de munca sau copie de pe carnetul de munca;
    f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001;
    g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
    h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
    (2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
    (3) Statul de plata, intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu alin. (1) lit. f), va fi depus lunar la inspectoratele teritoriale de munca.
    Art. 4
    Scutirea de impozit pe venit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca.
    Art. 5
    Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, constituie responsabilitatea angajatorului.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian Sarbu

             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                 Dan Nica

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator
________________________________________________________________________________
Nr.
crt.       Ocupatia                       Descrierea activitatii
________________________________________________________________________________
 1.  Analist             Activitati de realizare a analizei in vederea definirii
                         specificatiilor pentru construirea efectiva a
                         sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda
                         cerintelor utilizatorilor
 2.  Programator         Activitati de realizare a programelor pentru
                         calculator, conform unor specificatii predefinite, si
                         asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea
                         in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile
 3.  Proiectant de       Activitati care combina aptitudinile analitice si de
     sistem informatic   proiectare bazate pe cunostinte de specialitate cu
                         cunostinte in utilizarea instrumentelor software sau a
                         limbajelor de programare, in vederea producerii si
                         implementarii unor solutii functionale care sa
                         corespunda cerintelor predefinite ori unor necesitati
                         organizationale
 4.  Inginer/Programator Activitati care combina aptitudinile analitice si de
     de sistem           proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie
     informatic          software si hardware, in vederea definirii,
                         proiectarii, realizarii, testarii, implementarii si
                         modificarii sistemelor informatice ce contin software
                         ca principala componenta
 5.  Administrator de    Activitati de furnizare a expertizei de specialitate si
     baze de date        a asistentei practice in managementul sistemelor de
                         baze de date si in utilizarea datelor informatice
                         pentru a raspunde cerintelor sistemului informatic in
                         orice moment al ciclului de viata, in conformitate cu
                         criteriile de calitate definite
 6.  Inginer software    Activitati de adaptare si/sau de armonizare a
                         solutiilor hardware, software si a sistemelor de
                         operare, precum si a aplicatiilor existente sau
                         proiectate la necesitatile reale sau estimate ale
                         utilizatorilor, in vederea indeplinirii cerintelor
                         privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de
                         raspuns)
 7.  Manager de proiect  Activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare
     informatic          specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv
                         coordonarea personalului si urmarirea cerintelor
                         proiectelor (informatii/date necesare, programare,
                         analiza). Managerii de proiect dezvolta, planifica,
                         analizeaza, estimeaza si stabilesc prioritatile
                         aferente componentelor ce urmeaza sa fie realizate,
                         precum si fazele si termenele de executie a proiectelor
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                               LISTA
                      cuprinzand specializarile

    1. Automatica si informatica industriala
    2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
    3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
    4. Matematica, Matematica informatica
    5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
    6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiuneSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 132/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 132 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 132/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu