Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 13 din  5 februarie 1996

pentru aprobarea Normelor de metrologie legala si a Normelor tehnice de metrologie

ACT EMIS DE: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din  4 martie 1996
    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata prin Legea nr. 11/1994,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala,
    directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala, numit prin Decizia nr. 31/1995 a primului-ministru, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de metrologie legala (N.M.L.), specificate in anexa nr. 1 la prezentul ordin, care vor sta la baza lucrarilor de etalonare / verificare si incercare de model, in laboratoarele autorizate sau acreditate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    Art. 2
    Se aproba Normele tehnice de metrologie (N.T.M.), specificate in anexa nr. 2 la prezentul ordin, care sunt valabile pana la transformarea lor in Norme de metrologie legala, avand in vedere ca acestea cuprind mijloacele de masurare de interes public, supuse obligatoriu controlului statului.
    Art. 3
    Se aproba Normele tehnice de metrologie (N.T.M.), care se refera la etaloane, specificate in anexa nr. 3 la prezentul ordin, care raman in vigoare si care la revizuiri, completari, actualizari sau armonizari cu reglementarile internationale se elaboreaza ca norme de metrologie legala.
    Art. 4
    Se aproba Normele tehnice de metrologie (N.T.M.), specificate in anexa nr. 4 la prezentul ordin. Prevederile acestei categorii de norme vor fi folosite la etalonarea/verificarea mijloacelor de masurare care nu sunt supuse obligatoriu controlului statului, in laboratoarele de metrologie autorizate sau acreditate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    Art. 5
    Normele de metrologie legala cuprinse in anexa nr. 1 si Normele tehnice de metrologie cuprinse in anexele nr. 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Pentru asigurarea etalonarii/verificarii metrologice a tuturor mijloacelor de masurare care se folosesc in procesele de productie, comert etc., cat si a noilor tipuri de mijloace de masurare reglementate si nereglementate, beneficiarii din economie se pot adresa Biroului Roman de Metrologie Legala pentru cuprinderea normelor de metrologie corespunzatoare in planurile anuale de elaborari si tiparituri.
    Art. 7
    Unitatile din structura Biroului Roman de Metrologie Legala vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi dat publicitatii in conformitate cu prevederile Metodologiei privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 390/1993.
    Ordinul va intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    Prezentul ordin anuleaza toate ordinele anterioare prin care s-au aprobat Normele tehnice de metrologie si Normele de metrologie legala cuprinse in anexele nr. 1, 2, 3 si 4.

           Directorul general al Biroului
           Roman de Metrologie Legala,
           dr. ing. Dan Grigore Stoichitoiu


    ANEXA 1

    BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA


                NORMELE DE METROLOGIE LEGALA (N.M.L.)
care se aplica pentru operatiunile de etalonare/verificare si incercare a mijloacelor de masurare
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.
 crt.  Simbolul           Denumirea normei                 Pozitia din L.O.
--------------------------------------------------------------------------------
 1.   N.M.L.    Metodologia de elaborare a normelor de
      0-01-94   metrologie legala                                   -
 2.   N.M.L.    Standuri de masurare a fortei de franare la
      3-01-94   autovehicule                                      3.04-96
 3.   N.M.L.    Aparate de cantarit cu functionare automata si
     3-02/1-94  balante de clasa 1, 2, 3, 4, 5, balante
                semiautomate, bascule zecimale, romane
                semiautomate-pod pentru autovehicule
                Partea I. Cerinte metrologice si tehnice.
                          Incercari                               3.01-07
 4.  N.M.L.     Contoare de apa rece. Partea I.
   3-03/1-94    Conditii metrologice si tehnice. Metode de
                incercare si verificare metrologica               1.05-17
 5.  N.M.L.     Taximetre electronice. Aparate de taxat spatiul
   10-01-94     si timpul pe autovehicule taxi                    10.02
 6. N.M.L.      Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule  1.03-16
   1-01-94
 7. N.M.L.      Rigle pentru masurarea convergentei rotilor
   1-02-94      directoare la autovehicule
 8. N.M.L.      Contoare-etalon de energie electrica activa        5.11-01
   5-01-94                                                         5.11-02
 9. N.M.L.      Materiale de referinta, certificate pentru putere
   7-01-94      calorifica in stare gazoasa                        7.04-01
10. N.M.L.      Fummetre                                           8.20-01
   8-01-94
11. N.M.L.      Etilometre                                         9.09-02
  9-01-94
12. N.M.L.      Spectrofotometre cu absorbtie atomica pentru
  9-02-94       masurarea poluantilor metalici in apa              9.04-05
13. N.M.L.      Alcoolmetre si areometre pentru alcool             9.09-01
  9-03-94
14. N.M.L.      Spectrofotometre utilizate pentru masurari privind
  9-04-94       sanatatea                                          9.04-05
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2


        BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

                  NORMELE TEHNICE DE METROLOGIE (N.T.M.)
care sunt valabile pana la aprobarea Normelor de metrologie legala (N.M.L.)
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Nr.                                                  Pozitia din L.O.
 crt. normei (N.T.M.)    Denumirea normei                    la care se aplica
--------------------------------------------------------------------------------
  0       1                    2                                   3
--------------------------------------------------------------------------------
                           1. Marimi geometrice
  1.    1-02-76    Verificarea metrologica a riglelor din lemn
                   de un metru                                         1.01-05
  2.    1-09-88    Verificarea metrologica si etalonarea panglicilor
                   si ruletelor de masurat                             1.01-09
  3.    1-18-94    Verificarea metrologica a aparatelor pentru
                   masurarea ecartamentului si suprainaltarii cailor
                   ferate si a sinei a treia de metrou                 1.01-13
  4.    1-20-78    Verificarea metrologica a planimetrelor             1.04-02
  5.    1-22-88    Verificarea metrologica a masinilor de masurat
                   suprafata pieilor                                   1.04-03
  6.    1-24-78    Verificarea metrologica a mirelor topografice si de
                   nivelment                                           1.01-08
  7.    1-27-78    Verificarea metrologica a mirelor de nivelment cu
                   bara din invar                                      1.01-08
  8.    1-62-82    Verificarea metrologica a mirelor orizontale din
                   invar                                               1.01-08
  9.    1-73-83    Verificarea metrologica a masinilor de masurat
                   tesaturi                                            1.01-20
 10.    1-74-85    Verificarea metrologica a masinilor de masurat
                   lungimea sarmelor, cablurilor si benzilor           1.01-20
 11.    1-75-85    Verificarea metrologica a vartelnitelor             1.01-17
 12.    1-77-86    Verificarea metrologica a dioptimetrelor            8.21-01
 13.    1-87-86    Verificarea metrologica a blocurilor de calibrare
                   pentru verificarea si reglarea aparatelor de
                   detectie a defectelor cu ultrasunete                1.01-03
 14.    1-92-94    Verificarea metrologica a defectoscoapelor cu
                   ultrasunete                                         1.01-03
 15.    1-305-90   Verificarea metrologica a teodolitelor              1.03-12
 16.    1-101-76   Verificarea metrologica a seringilor de uz medical  1.05-07
                   Prescriptii referitoare la seringi de uz special
                   pentru injectat
 17.    1-101/1-86 Verificarea metrologica a seringilor medicale de uz
                   general                                             1.05-07
 18.    1-101/2-88 Verificarea metrologica a seringilor hipodermice
                   nereutilizabile, de uz general                      1.05-07
 19.    1-102-88   Verificarea metrologica a pipetelor de uz curent    1.05-05
 20.    1-105-90   Verificarea metrologica a fiolelor gradate cu
                   centrifuga                                          1.05-05
 21.    1-107-90   Verificarea metrologica a masurilor metalice
                   pentru lichide                                      1.05-08
 22.    1-108-88   Verificarea metrologica a biuretelor pentru lichide 1.05-08
 23.    1-109-88   Verificarea metrologica a butoaielor                1.05-22
 24.    1-110-90   Verificarea metrologica a baloanelor cotate         1.05-04
 25.    1-111-90   Verificarea metrologica a cilindrilor gradati       1.05-01
 26.    1-112-90   Verificarea metrologica a cisternelor auto pentru
                   produse petroliere                                  1.05-20
 27.    1-113-77   Verificarea metrologica a microbiuretelor cu
                   robinet                                             1.05-02
 28.    1-114-78   Verificarea metrologica a picnometrelor             1.05-03
 29.    1-115-78   Verificarea metrologica a micropipetelor de uz
                   curent                                              1.05-05
 30.    1-116-77   Verificarea metrologica a biuretelor pentru gaze    1.05-02
 31.    1-117-78   Verificarea metrologica a pipetelor hematologice    1.05-05
 32.   1-119/1-83  Verificarea metrologica a aparatelor de masura,
                   in mod discontinuu, a volumului lichidelor          1.05-16
 33.   1-119/2-83  Verificarea metrologica prealabila a contoarelor    1.05-16
 34.   1-119/3-83  Verificarea metrologica a instalatiilor de masurat
                   volume, in afara de apa                             1.05-16
 35.    1-120-82   Verificarea masurilor de uz comercial din sticla    1.05-01
 36.    1-121-87   Verificarea metrologica a butirometrelor            1.05-06
 37.    1-122-90   Verificarea metrologica a masurilor de lapte cu
                   plutitor                                            1.05-26
 38.   1-123/1-82  Verificarea metrologica a rezervoarelor metalice
                   folosite la depozitarea si masurarea volumelor de
                   petrol si de produse petroliere                     1.05-21
 39.   1-123/2-82  Verificarea metrologica a rezervoarelor.            1.05-21
                   Metoda volummetrica de calibrare
 40.   1-123/3-86  Verificarea metrologica a rezervoarelor cilindrice
                   verticale cu capac fix                              1.05-21
 41.   1-123/4-83  Calibrarea metrologica a rezervoarelor cilindrice
                   verticale cu capac flotant                          1.05-21
 42.   1-123/5-86  Calibrarea metrologica a rezervoarelor cilindrice
                   orizontale prin metoda geometrica                   1.05-21
 43.   1-123/6-86  Verificarea metrologica a rezervoarelor sferice prin
                   metoda geometrica                                   1.05-21
 44.   1-123/7-90  Calibrarea metrologica a rezervoarelor cilindrice
                   verticale prin metoda optica de interior            1.05-21
 45.   1-124-90    Verificarea metrologica a vagoanelor-cisterna       1.05-20
 46.   1-125-82    Verificarea metrologica a aparatelor de masurat
                   nivelul lichidelor                                  1.03-14
 47.  1-119/3-83   Distribuitoare de produse petroliere                1.05-15
                   2. Marimi cinematice
 48.   3-171-87    Verificarea metrologica a cronometrelor mecanice    2.01-04
 49.   3-176-82    Verificarea metrologica a ceasornicelor pentru
                   impulsuri de tact din telecomunicatii               2.01-05
 50.   3-177-83    Verificarea metrologica a cronometrelor de marina   2.01-02
 51.   3-178-83    Verificarea metrologica a ceasornicelor
                   programatoare pentru contoare electrice             2.01-08
 52.   2-25-94     Verificarea metrologica a generatoarelor de
                   impulsuri de tact din centralele telefonice urbane  2.01-06
 53.   2-26-94     Verificarea metrologica a ceasornicelor generatoare
                   de impulsuri de tact din centralele telefonice
                   interurbane automate                                2.01-05
 54.   1-174-87    Verificarea metrologica a vitezometrelor
                   electromecanice pentru autovehicule                 2.10-09
 55.   1-191-94    Verificarea metrologica si exploatarea aparatelor
                   de masurat viteza de circulatie a autovehiculelor -
                   cinemometrelor                                      2.10-06
                   3. Marimi mecanice
 56.   3-02-77     Verificarea metrologica a balantelor de clasa 1
                   si 2                                                3.01-07
 57.   3-16-88     Verificarea metrologica a balantelor - etalon       3.01-07
 58.   3-03-88     Verificarea metrologica a basculelor - pod pentru
                   vehicule rutiere                                    3.01-07
 59.   3-04-76     Verificarea metrologica a balantelor pentru cereale 3.01-06
 60.   3-05-77     Verificarea metrologica a balantelor de clasa 3, 4
                   si 5                                                3.01-07
 61.   3-06-76     Verificarea metrologica a greutatilor de lucru      3.01-01
 62.   3-07-83     Verificarea metrologica a basculelor zecimale       3.01-07
 63.   3-08-77     Stabilirea metrologica (tabele) a masei hectolitrice
                   a cerealelor                                        3.01-06
 64.   3-09-76     Verificarea metrologica a balantelor semiautomate   3.01-07
 65.   3-10-72     Verificarea metrologica a basculelor romane
                   transportabile                                      3.01-07
 66.   3-12-75     Verificarea metrologica a basculelor semiautomate   3.01-07
 67.   3-13-72     Verificarea metrologica a basculelor automate
                   si inregistratoare                                  3.01-08
 68.   3-15-77     Verificarea metrologica a basculelor - pod pentru
                   vagoane                                             3.01-07
 69.   3-17-83     Verificarea metrologica a aparatelor de numarat
                   piese prin cantarire                                3.01-07
 70.   3-18-77     Verificarea metrologica a dozatoarelor gravimetrice 3.01-08
 71.   3-19-83     Verificarea metrologica a balantelor semiautomate
                   cu indicarea preturilor                             3.01-07
 72.   3-21-90     Verificarea metrologica a balantelor de torsiune    3.01-07
 73.   3-22-90     Verificarea metrologica a balantelor pentru
                   determinarea cantitatii de apa din grasimi          3.01-07
 74.   3-23-90     Verificarea metrologica a balantelor pentru fibre
                   textile                                             3.01-07
 75.   3-128-77    Verificarea metrologica a sfigmomanometrelor        3.02-07
 76.   3-131-82    Verificarea metrologica a manometrelor
                   vacuummetrelor si a manovacuummetrelor cu semnal
                   de iesire unificat pneumatic                        3.02-08
 77.   3-152-82    Verificarea metrologica a contoarelor de gaze
                   volummetrice, uscate, cu membrana, de uz general    1.05-18
 78.   3-153-87    Verificarea metrologica a debitmetrelor diferentiale
                   cu plutitor, clopot, balanta inelara si element
                   elastic                                             3.03-06
 79.   3-159-94    Verificarea metrologica a contoarelor de energie
                   termica                                             7.06-01
 80.   3-160-83    Verificarea metrologica a traductoarelor pneumatice
                   de diferenta de presiune                            3.03-06
 81.   3-161-83    Verificarea metrologica a traductoarelor electronice
                   de diferenta de presiune                            3.03-06
 82.   3-162-88    Verificarea metrologica dimensionala a
                   traductoarelor primare cu diafragma                 3.03-02
 83.   3-163-94    Verificarea metrologica a sistemelor cu diafragma
                   de masurare a cantitatilor de fluide si de energie
                   termica                                             7.06-03
 84.   3-177-88    Verificarea metrologica a lanturilor electronice
                   pentru masurarea diferentei de presiune, a
                   presiunii relative si a temperaturii                3.03-05
 85.   3-178-90    Verificarea metrologica a canalelor de masurare
                   a debitelor de apa in sistemele de curgere cu nivel
                   liber                                               3.03-07
 86.   3-151-77    Contoare de apa rece                                1.05-17
 87.   3-51-90     Verificarea metrologica a indicatoarelor hidraulice
                   de eforturi in cabluri                              3.04-07
 88.   3-54-90     Verificarea metrologica a indicatoarelor mecanice
                   de eforturi in cabluri                              3.04-02
 89.   3-57-76     Verificarea metrologica a cheilor dinamometrice
                   cu element elastic                                  3.07-03
 90.   3-58-76     Verificarea metrologica a dinamometrelor medicale   3.04-02
 91.   3-59-75     Verificarea metrologica a torsiometrelor            3.07-02
 92.   3-60-90     Verificarea metrologica a masinilor de incercari
                   mecanice statice la tractiune, compresiune si
                   incovoiere                                          3.04-04
 93.   3-63-90     Verificarea metrologica a preselor de incercari
                   mecanice, statice la compresiune si flambaj         3.04-63
 94.   3-171-88    Verificarea metrologica a anemometrelor             2.10-08
 95.   3-65-75     Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   la tractiune a mortarelor de ciment (Fruhling -
                   Michael)                                            3.04-05
 96.   3-67-75     Verificarea metrologica a masinilor electro-
                   hidraulice de incercari la tractiune                3.04-04
 97.   3-68-90     Verificarea metrologica a ciocanelor - pendul pentru
                   incercarea materialelor la incovoiere prin soc      3.06-01
 98.   3-73-76     Verificarea metrologica a masinilor de fluaj si
                   relaxare                                            3.04-04
 99.   3-74-76     Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   la incovoiere dinamica si statica tip Dynstat       3.06-01
100.   3-75-75     Verificarea metrologica a pulsatoarelor hidraulice
                   de incercari oscilante                              3.04-04
101.   3-101-76    Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii dupa metoda Brinell                     3.08-01
102.   3-102-76    Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii dupa metoda Vickers                     3.08-01
103.   3-103-90    Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii Rokwell                                 3.08-01
104.   3-104-90    Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii dupa metoda dinamica - elastica (prin
                   ricosare)                                           3.08-01
                   4. Marimi acustice
105.   7-01-87     Verificarea metrologica a audiometrelor tonale      4.08-03
106.   7-02-88     Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare
                   a nivelului presiunii sonore                        4.07-04
107.   7-04-82     Verificarea metrologica a dozimetrelor de zgomot    4.07-05
                   5. Marimi electromagnetice
108.   5-17-94     Verificarea metrologica a aparatelor pentru
                   masurarea rezistentei electrice a prizelor de
                   pamant                                              5.03-08
109.   4-33-83     Verificarea metrologica a contoarelor de energie
                   electrica                                           5.11-01
                                                                       5.11-02
110.   4-54-83     Verificarea metrologica a instalatiilor specializate
                   pentru verificarea de lot si reglarea contoarelor
                   monofazate                                          5.11-06

                   6. Marimi caracteristice reactiilor nucleare si
                   radiatiilor ionizante
111.  10-01-86     Verificarea metrologica a expozimetrelor si a
                   debitmetrelor de expunere                           6.08-01
112.  10-02-75     Verificarea metrologica a radiometrelor
113.  10-04-90     Verificarea metrologica a dozimetrelor si
                   debitmetrelor de radiatii X si Y                    6.90-01
114.  10-05-88     Verificarea metrologica a dozimetrelor de buzunar
                   (stilodozimetre)                                    6.90-05
115.  10-06-82     Verificarea metrologica a avertizoarelor de radiatii
                   X si y                                              6.90-04
116.  10-07-82     Verificarea metrologica a sistemelor spectrometrice
                   pentru radiatii (alfa, beta, Y cu detectoare de
                   rezolutie joasa                                     6.06-01
117.  10-08-82     Verificarea metrologica a instalatiilor de masurare
                   cu  lichizi si schimbarea automata a probelor       6.01-03
118.  10-09-82     Verificarea metrologica a numaratoarelor de
                   particule                                           6.01-04
119.  10-13-83     Etalonarea metrologica a sistemelor spectrometrice
                   de inalta rezolutie                                 6.06-01
120.  10-16-86     Verificarea metrologica a instalatiilor de masurare
                   a surselor alfa, beta, Y                            6.01-02
121.  10-18-87     Verificarea metrologica a sistemelor dozimetrice
                   termoluminiscente                                   6.05-01
122.  10-19-88     Verificarea metrologica a contaminometrelor alfa,
                   beta de suprafata                                   6.01-07
123.  10-20-90     Verificarea metrologica a dozimetrelor si
                   debitmetrelor de radiatii beta                      6.04-01
                   7. Marimi termice
124.   5-02-90     Verificarea metrologica a termometrelor maximale
                   medicale si veterinare                              7.01-01
125.   5-06-87     Verificarea metrologica a pirometrelor de radiatie
                   totala                                              7.01-07
126.   5-07-88     Verificarea metrologica a termometrelor tehnice
                   cu rezistenta electrica                             7.01-02
127.   7-33-94     Verificarea metrologica a termometrelor electrice
                   medicale                                            7.01-05
                   8. Marimi optice  9. Marimi fizico-chimice
128.   8-05-90     Verificarea metrologica a explozimetrelor           9.04-11
129.   8-06-82     Verificarea metrologica a conductometrelor          9.03-02
130.   8-08-80     Verificarea metrologica a ebuliometrelor            9.09-03
131.   8-09-80     Verificarea metrologica a areometrelor              9.05-01
132.   8-11-82     Verificarea metrologica a refractometrelor de
                   imersie de laborator                                8.26-01
133.   8-13-86     Verificarea metrologica a gazanalizatoarelor CO2    9.04-11
134.   8-16-86     Verificarea metrologica a pX-metrelor               9.11-04
135.   8-17-87     Verificarea metrologica a redoxmetrelor             9.11-05
136.   8-18-87     Verificarea metrologica a refractometrelor de
                   laborator                                           8.26-01
137.   8-24-88     Verificarea metrologica a psihrometrelor cu
                   aspiratie                                           9.10-02
138.   8-25-88     Verificarea metrologica a umidimetrelor capacitive
                   pentru seminte agricole                             9.10-03
139.   9-26-94     Verificarea metrologica a zaharimetrelor
                   polarimetrice                                       9.07-01
140.   8-27-90     Verificarea metrologica a gaz-cromatografelor de
                   proces dotate cu detectori de conductibilitate
                   termica si/sau cu ionizare in flacari               9.04-12
141.   8-32-90     Verificarea metrologica a pH-metrelor si a
                   electrozilor de PH                                  9.11-03
142.   9-33-94     Verificarea metrologica a gaz-cromatografelor
                   portabile destinate masurarii concentratiei
                   compusilor chimici poluanti                         9.04-12
143.   9-01-88     Verificarea metrologica a spectrofotometrelor
                   de absorbtie moleculara in ultraviolet si vizibil   9.01-05
144.   9-04-88     Verificarea metrologica a spectrometrelor automate
                   cu emisie optica si prin fluorescenta razelor X
                   folosite la masurarea compozitiei chimice
                   elementare pe probe solide sub forma de monolit     9.04-08
145.   9-05-87     Verificarea metrologica a spectrofotometrelor cu
                   absorbtie atomica                                   9.04-05
146.   9-07-90     Verificarea metrologica a spectrofotometrelor cu
                   flacara                                             9.04-06
147.   9-10-90     Verificarea metrologica a spectrometrelor automate
                   de fluorescenta de raze X                           9.04-08
148.   8-12-94     Verificarea metrologica a spectrofotometrelor
                   cu absorbtie moleculara in infrarosu                9.04-05
                   10. Marimi din alte domenii
149.  10-01-94     Verificarea metrologica a electroencefalografelor
                   analogice                                           10-03
150.  10-02-94     Verificarea metrologica a electrocardioscoapelor    10-05
151.  10-03-94     Verificarea metrologica a electrocardiografelor
                   digitale                                            10-04
152.  10-04-94     Verificarea metrologica a electrozilor pentru       10-03
                   electrocardiografe si electroencefalografe          10-04
153.  10-05-94     Verificarea metrologica a detectoarelor de flux
                   sanguin cu ultrasunete cu efect Doppler             10-07
154.  10-07-95     Verificarea metrologica a cardiotahometrelor -
                   pulsmetre                                           10-04
155.  10-08-05     Verificarea metrologica a ergometrelor
156.  10-09-96     Monitoare de pat sau de campanie                 10-03 pana
                                                                    la 10-07
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3


    BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

         NORMELE TEHNICE DE METROLOGIE CARE SE REFERA LA ETALOANE
--------------------------------------------------------------------------------
  Nr.    Nr.                                                   Se aplica
  crt.  normei (N.T.M.)    Denumirea normei                la pozitia din L.O.
--------------------------------------------------------------------------------
   0        1                      2                               3
--------------------------------------------------------------------------------
                   1. Marimi geometrice
  1.    1-08-85    Verificarea metrologica a truselor de accesorii
                   pentru cale plan-paralele                          1.01-02 E
  2.    1-13-78    Verificarea metrologica a calelor-plan paralele cu
                   lungimea nominala de 0-100 m                       1.01-01 E
  3.    1-14-82    Verificarea metrologica a comparatoarelor
                   electronice de masurat lungimi                     1.01-11 E
  4.    1-15-72    Verificarea metrologica a optimetrelor orizontale
                   cu valoarea diviziunii de 0,001 mm                 1.01-11 E
  5.    1.23.82    Verificarea metrologica a comparatoarelor
                   orizontale tip Abbe                                1.01-11 E
  6.    1-32-90    Verificarea metrologica a comparatoarelor verticale
                   Abbe                                               1.01-11 E
  7.    1-33-77    Verificarea metrologica a microscoapelor
                   universale                                         1.90-04 E
  8.    1-35-76    Verificarea metrologica a microscoapelor de
                   atelier                                            1.90-04 E
  9.    1-40-80    Verificarea metrologica a optimetrelor verticale
                   cu valoarea diviziunii de 0,2 um                   1.01-11 E
 10.    1-41-72    Verificarea metrologica a masinilor universale de
                   masura "Zeiss" de 450 mm                           1.01-10 E
 11.    1-42-72    Verificarea metrologica a masinilor de verificat
                   lungimi de 1 .... 3 m                              1.01-10 E
 12.    1-44-72    Verificarea metrologica a riglelor metalice de
                   masurat                                            1.01-05 E
 13.    1-51-78    Verificarea metrologica a opticatoarelor verticale
                   cu valoarea diviziunii de 0,001 m                  1.01-11 E
 14.    1-53-80    Verificarea metrologica a micrometrelor si
                   opticatoarelor                                     1.01-11 E
 15.    1-59-82    Verificarea metrologica a riglelor metalice etalon
                   de ordinul 11 si de lucru                          1.01-05 E
 16.    1-63-82    Verificarea metrologica a sarmelor de masurat
                   filete                                             1.01-04 E
 17.    1-64-90    Verificarea metrologica a aparatelor pentru
                   verificat comparatoare si extensometre             1.01-12 E
 18.    1-67-94    Verificarea metrologica a masinilor de masurat in
                   trei coordonate                                    1.90-03 E
 19.    1-79-86    Verificarea metrologica a masinilor de masurat
                   lungimi SIPMUL 1000                                1.01-10 E
 20.    1-85-87    Verificarea si etalonarea metrologica a calibrelor
                   cilindrice netede                                  1.01-03 E
 21.    1-86-87    Etalonarea metrologica a firelor si panglicilor
                   din invar                                          1.01-07 E
 22.    1-88-88    Verificarea metrologica a masinilor universale de
                   masurat lungimi tip MUL 300 si SIP-M               1.01-10 E
 23.    1.90-88    Verificarea metrologica a masinilor universale de
                   masurat lungimi tip ULM 600                        1.01-10 E
 24.    1-91-90    Verificarea metrologica a masinilor de masurat
                   lungimi in doua coordonate - microscoape universale
                   cu valoarea diviziunii mai mica de 1 um            1.90-04 E
 25.    1-93-90    Etalonarea metrologica a calibrelor cilindrice
                   netede etalon                                      1.01-13 E
 26.    1-94-94    Verificarea metrologica a bancurilor de verificare
                   a aparatelor de masurat ecartamentul si
                   suprainaltarea sinelor de cale ferata si de metrou 1.01-13 E
 27.    1-10-80    Verificarea metrologica a echerelor de unghi drept 1.03-03 E
 28.    1-36-82    Verificarea metrologica a divizoarelor optice      1.03-06 E
 29.    1-38-85    Verificarea metrologica a riglelor pentru
                   verificarea rectilinitatii si planeitatii si a
                   placilor pentru verificarea planeitatii            1.02-03 E
 30.    1-39-94    Verificarea si etalonarea metrologica a calelor
                   unghiulare                                         1.03-01 E
 31.    1-48-75    Verificarea metrologica a sticlelor plane si plan-
                   paralele                                           1.02-01 E
 32.    1-54-82    Verificarea metrologica a nivelelor de coincidenta 1.03-10 E
 33.    1-60-94    Verificarea si etalonarea metrologica a nivelelor
                   electronice                                        1.03-10 E
 34.    1-68-82    Etalonarea metrologica a aparatelor pentru verificat
                   echere                                             1.03-15 E
 35.    1-69-82    Etalonarea metrologica a masurilor - etalon de
                   rugozitate                                         1.02-08 E
 36.    1-304-88   Verificarea metrologica a rotilor dintate de
                   masurare                                           1.90-05 E
 37.    1-306-90   Verificarea metrologica a aparatelor pentru
                   controlul rotilor dintate tip TA-450 fabricatie
                   C. Zeiss-Yena                                      1.90-08 E
 38.    1-307-90   Verificarea metrologica a autocolimatoarelor       1.03-11 E
 39.    1-309-90   Verificarea metrologica a proiectoarelor de profil 1.02-07 E
 40.    1-310-94   Verificarea metrologica a meselor divizoare        1.03-05 E
 41.    1-311-94   Etalonarea metrologica a goniometrelor             1.03-07 E
 42.    1-312-94   Verificarea metrologica a poligoanelor - etalon
                   secundar II                                        1.03-02 E
 43.    1-314-94   Etalonarea metrologica a aparatelor de verificat
                   nivele si autocolimatoare                          1.03-09 E
 44.    1-315-94   Verificarea metrologica a aparatelor electronice
                   de masurat rugozitatea suprafetelor                1.02-09 E
 45.    1-103-80   Verificarea metrologica a masurilor - etalon de
                   volum, din sticla                                  1.05-01 E
 46.    1-104-90   Verificarea metrologica a instalatiilor-etalon cu
                   masuri de volum                                    1.05-09 E
 47.    1-126-90   Etalonarea metrologica a instalatiilor-etalon cu
                   contor pentru lichide prin metoda volummetrica    1.05-10 E
 48.    1-127-88   Verificarea metrologica a masurilor-etalon secundar
                   de volum, metalice                                 1.05-08 E
                   2. Marimi cinematice
 49.    1-177-83   Verificarea metrologica a cronometrelor de marina  2.01-02 E
 50.    3-182-87   Verificarea metrologica a cronometrelor digitale   2.01-03 E
 51.    2-05-90    Verificarea metrologica a frecventmetrelor digitale
                   si cronometrelor                                   2-06-03 E
 52.    2-11-88    Verificarea metrologica a generatoarelor de semnal
                   cu cuart                                           2.06-01 E
 53.    2-24-90    Verificarea metrologica a orologiilor cu cuart     2.01-01 E
 54.    1-172-87   Verificarea metrologica a tahometrelor mecanice    2.07-02 E
 55.    1-181-87   Verificarea metrologica a tahometrelor electrice
                   si electronice                                     2.07-01 E
 56.    1-185-88   Verificarea metrologica a traductoarelor de
                   acceleratie piezoelectrice                         2.05-01 E
 57.    1-187-88   Verificarea metrologica a instalatiilor de
                   verificat tahometre si vitezometre                 2.07-03 E
                   3. Marimi mecanice
 58.    3-02-77    Verificarea metrologica a maselor-etalon           3.01-01 E
 59.    3-16-88    Verificarea metrologica a balantelor-etalon        3.01-07 E
 60.    3-129-87   Verificarea metrologica a manometrelor cu piston
                   si greutati                                        3.02-01 E
 61.    3-130-94   Verificarea metrologica a manometrelor,
                   vacuummetrelor etalon cu element elastic           3.02-05 E
 62.    3-142-88   Verificarea metrologica a manometrelor,
                   vacuummetrelor si manovacuummetrelor - etalon
                   cu rezervor si tub vertical                        3.02-01 E
 63.    3-154-87   Verificarea metrologica a instalatiilor-etalon
                   folosite la verificarea contoarelor de viteza
                   (apometrelor)                                      1.05-09 E
 64.    3-155-77   Verificarea metrologica a instalatiilor cu clopot
                   folosite la verificarea contoarelor de gaze        1.05-12 E
 65.    3-170-88   Verificarea metrologica a instalatiilor-etalon
                   folosite la verificarea anemometrelor              2.10-04 E
 66.    32-172-88  Verificarea metrologica a instalatiilor-etalon
                   utilizate la verificarea debitmetrelor cu lichide  1.05-09 E
 67.    3-173-88   Verificarea metrologica a debitmetrelor
                   electromagnetice                                   3.03-05 E
 68.    3-174-88   Verificarea metrologica a instalatiilor-etalon
                   volummetrice utilizate la verificarea cu lichide a
                   debitmetrelor                                      1.05-09 E
 69.    3-175-88   Verificarea metrologica a anemometrelor-etalon     2.10-08 E
 70.    3-176-88   Verificarea metrologica a tunelurilor aerodinamice
                   mobile folosite la verificarea anemometrelor       2.10-04 E
 71.    3-52-76    Verificarea metrologica a dinamometrelor de
                   laborator cu element elastic prin incarcarea
                   directa cu greutati                                3.04-02 E
 72.    3-53-90    Verificarea metrologica a dinamometrelor
                   hidraulice                                         3.04-02 E
 73.    3-55-90    Verificarea metrologica a dinamometrelor tehnice
                   cu element elastic                                 3.04-02 E
 74.    3-78-75    Verificarea metrologica si calibrarea statica
                   a traductoarelor extensometrice                    3.04-01 E
 75.    3-79-75    Verificarea metrologica si etalonarea torsiodinamo
                   metrelor                                           3.07-01 E
 76.    3-81-86    Verificarea metrologica a celulelor cu
                   tensorezistoare pentru masurat forte si mase       3.01-04 E
 77.    3-83-87    Verificarea metrologica a aparatelor pentru reglat
                   si verificat chei dinamometrice                    3.07-03 E
 78.    3-105-90   Verificarea metrologica a placutelor-etalon de
                   duritate                                           3.08-02 E
 79.    3-106-76   Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii dupa metoda dinamica plastica          3.08-04 E
 80.    3-107-76   Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a microduritatii Vickers cu microsarcini           3.08-01 E
 81.    3-108-90   Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii elastomerilor vulcanizati si a
                   materialelor plastice dupa metoda Shore            3.08-01 E
 82.    3-109-86   Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii statice                                3.08-01 E
 83.    3-110-90   Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii Rokwell, superficial                   3.08-01 E
 84.    3-111-90   Verificarea metrologica a aparatelor de incercare
                   a duritatii elastomerilor vulcanizati in grade
                   internationale (IRHD)                              3.08-01 E
                   4. Marimi acustice
 85.    7-05-90    Verificarea metrologica a microfoanelor            4.07-03 E
 86.    7-12-83    Etalonarea metrologica in presiune prin metoda
                   reciprocitatii simplificate a microfoanelor
                   condensator de 1 inch                              4.07-03 E
 87.    7-13-86    Etalonarea metrologica a microfoanelor condensator
                   de 1 inch in presiune prin metoda reciprocitatii   4.07-03 E
 88.    7-15-86   Verificarea metrologica a surselor de zgomot-etalon 4.07-01 E
                                                                      4.07-02 E
 89.    7-16-86    Etalonarea metrologica a microfoanelor de 1 inch
                   in presiune prin metoda simplificata a
                   reciprocitatii                                     4.07-03 E
                   5. Marimi electromagnetice
 90.    4-01-83    Verificarea metrologica a sunturilor               5.01-12 E
 91.    4-02-90    Verificarea metrologica a voltmetrelor             5.07-04 E
                                                                      5.07-05 E
 92.    4-03-83    Verificarea metrologica a elementelor normale      5.07-01 E
 93.    4-04-83    Verificarea metrologica a ohmetrelor               5.03-07 E
 94.    4-05-90    Verificarea metrologica a ampermetrelor indicatoare
                   si inregistratoare                                 5.01-04 E
                                                                      5.01-05 E
 95.    4-06-88    Verificarea metrologica a rezistoarelor-etalon     5.03-01 E
 96.    4-07-88    Verificarea metrologica a rezistoarelor in decada  5.03-02 E
 97.    4-08-88    Verificarea metrologica a puntilor de curent       5.03-04 E
                   continuu                                           5.03-05 E
                                                                      5.03-06 E
 98.    4-09-80    Verificarea metrologica a divizoarelor de tensiune
                   rezistive                                          5.07-10 E
 99.    4-11-90    Verificarea metrologica a compensatoarelor de
                   curent continuu                                    5.07-02 E
100.    4-12-77    Verificarea metrologica a aparatelor pentru
                   masurarea rezistentelor mari                       5.03-01 E
101.    4-14-88    Verificarea metrologica a calibratoarelor de
                   tensiune continua                                  5.90-01 E
102.    4-16-82    Verificarea metrologica a aparatelor electronice
                   cu afisare numerica (digitala) pentru masurat
                   tensiuni, curenti, rezistente in curent continuu
                   (multimetre digitale)                              5.90-04 E
103.    5-26-94    Verificarea metrologica a transformatoarelor de
                   masura de curent                                   5.01-01 E
104.    5-27-94    Verificarea metrologica a transformatoarelor de
                   masura de tensiune                                 5.07-03 E
105.    4-30-76    Verificarea metrologica a wattmetrelor si
                   varmetrelor                                        5.10-03 E
                                                                      5.10-04 E
                                                                      5.10-05 E
106.    4-31-90    Verificarea metrologica a condensatoarelor in
                   decade                                             5.15-01 E
                                                                      5.15-02 E
                                                                      5.15-03 E
                                                                      5.15-04 E
107.    4-34-76    Verificarea metrologica a instalatiilor de
                   verificat transformatoare de masura                5.90-10 E
108.    4-36-90    Verificarea metrologica a puntilor Schering        5.90-07 E
109.    4-37-83    Verificarea metrologica a voltmetrelor electronice 5.07-07 E
110.    4-38-90    Verificarea metrologica a puntilor RLC si a
                   accesoriilor lor                                   5.90-05 E
                                                                      5.90-06 E
111.    4-39-90    Verificarea metrologica a instalatiilor de
                   verificat contoare de energie electrica            5.11-07 E
112.    4-40-77    Verificarea metrologica a adaptoarelor de tensiune
                   (rezistenta) - curent                              5.07-09 E
113.    4-41-72    Verificarea metrologica a compensatoarelor de
                   curent alternativ                                  5.07-02 E
114.    5-42-94    Etalonarea metrologica a transformatoarelor-etalon
                   de curent                                          5.01-01 E
115.    4-43-72    Verificarea metrologica a fazmetrelor si a
                   cosfimetrelor                                      5.17-01 E
116.    4-44-83    Verificarea metrologica a fazmetrelor
                   (cosfimetrelor) la frecvente intre 100 Hz si
                   1.000 Hz                                           5.17-02 E
117.    5-45-94    Etalonarea metrologica a transformatoarelor-etalon
                   de tensiune                                        5.07-03 E
118.    5-01-94    Verificarea metrologica a contoarelor-etalon de
                   energie electrica                                  5.11-02 E
119.    4-47-72    Verificarea metrologica a comparatoarelor de
                   curent alternativ-curent continuu, termoelectrice  5.90-03 E
120.    4-48-90    Verificarea metrologica a voltmetrelor digitale de
                   curent continuu                                    5.90-04 E
121.    4-50-82    Verificarea metrologica a divizoarelor inductive
                   de tensiune                                        5.07-10 E
122.    4-51-83    Verificarea metrologica a convertoarelor monofazate
                   de putere activa                                   5.10-01 E
123.    4-52-83    Verificarea metrologica a convertoarelor trifazate 5.10-02 E
                  de putere activa si a wattmetrelor trifazate-etalon 5.10-04 E
124.    4-53-83    Verificarea metrologica a insumatoarelor si a
                   inregistratoarelor de energie electrica            5.11-04 E
125.    4-57-83    Verificarea metrologica a capacimetrelor           5.90-05 E
126.    4-60-83    Verificarea metrologica a bobinelor si a cutiilor  5.04-01 E
                   de inductanta                                      5.04-02 E
127.    4-75-94    Verificarea metrologica a puntilor de selsine
                   si/sau rezolvere                                   5.07-17 E
128.    5-76-94    Verificarea si etalonarea metrologica a
                   kilovoltmetrelor electrostatice                    5.07-06 E
129.    2-06-76    Verificarea metrologica a generatoarelor de radio
                   frecventa cuprinsa intre 10 kHz...300 MHz          5.07-12 E
130.    2-09-77    Verificarea metrologica a wattmetrelor la
                   frecvente inalte                                   5.10-05 E
131.    5-76-94    Verificarea metrologica a fluxmetrelor cu traductor
                   inductiv                                           5.08-01 E
132.    4-78-76    Verificarea metrologica a etaloanelor de flux
                   magnetic (inductori mutuali)                       5.04-03 E
133.    4-81-90    Verificarea metrologica a aparatelor pentru
                   masurarea intensitatii campului magnetic si a
                   inductiei magnetice in aer                         5.06-02 E
134.    4-129-86   Verificarea metrologica a aparatelor de comanda    5.07-15 E
                   si indicarea abaterii. Simulator pentru detectorul 5.10-11 E
                   electromagnetic de debit
                   Simulator pneumatic de semnale unificate
                   Simulator de termocuplu
135.    4-138-92   Verificarea metrologica a simulatoarelor de
                   termocuplu                                         5.07-15 E
136.    5-139-94   Verificarea metrologica a simulatoarelor de
                   conductivitate                                     5.07-13 E
137.    5-140-94   Verificarea si etalonarea metrologica a
                   simulatoarelor de termorezistenta                  5.03-09 E
                   6. Marimi caracteristice reactiilor nucleare si
                      radiatiilor ionizante
138.    10-03-75   Etalonarea metrologica a surselor beta prin metoda
                   controlului proportional 4ă cu concentratie
                   de gaz                                             6.01-06 E
139.    10-10-83   Etalonarea metrologica a surselor de radiatii si
                   prin metoda coincidentelor                         6.01-05 E
140.    10-11-83   Verificarea si etalonarea metrologica a
                   instalatiilor de etalonare a radionuclizilor       6.01-05 E
141.    10-12-90   Etalonarea metrologica a generatoarelor de
                   radiatii X                                         6.06-02 E
142.    10-43-83   Etalonarea metrologica a surselor de radiatii alfa
                   prin metoda camerei de ionizare cu presiune si
                   grila                                              6.01-05 E
143.    10-15-86   Etalonarea metrologica a densitatii fluxurilor de
                   neutroni termici prin metoda activarii foitelor de
                   aur                                                6.01-05 E
144.    10.21-90   Etalonarea metrologica a surselor de neutroni prin
                   metoda baii de mangan                              6.01-05 E
                   7. Marimi termice
145.    5-18-83    Etalonarea metrologica a termometrelor din sticla-
                   etalon cu mercur                                   7.01-01 E
146.    5-19-88    Etalonarea metrologica a termocuplurilor PtRt-Pt-
                   etalon                                             7.01-03 E
147.    5-20-72    Verificarea metrologica si etalonarea termometrelor
                   etalon cu rezistenta de platina                    7.01-02 E
                   8. Marimi optice
148.    6-01-90    Verificarea metrologica a luxmetrelor              8.04-02 E
149.    6-05-90    Etalonarea metrologica a placilor-etalon de grad
                   de alb                                             8.22-02 E
150.    6-12-90    Etalonarea metrologica a lampilor fotometrice
                   de intensitate luminoasa                           8.01-01 E
151.    6-16-90    Etalonarea metrologica a lampilor fotometrice
                   de temperatura de culoare                          8.19-01 E
152.    6-19-90    Etalonarea metrologica a placilor-etalon de factor
                   spectral de reflexie si de factor global de
                   reflexie in vizibil in geometrie o/d.d/o si d/d    8.22-01 E
153.    6-20-90    Verificarea metrologica a spectrofotometrelor de
                   factor spectral si global de reflexie in vizibil   8-22-03 E
154.    6-37-90    Verificarea metrologica si etalonarea radiatoarelor
                   integrale-etalon de lucru de radianta in intervalul
                   de temperatura 500 K...1.100 K                     8.09-01 E
155.    6-38-90    Verificarea metrologica a filtrelor-etalon de
                   factor spectral de transmisie in vizibil           8.23-01 E
                   9. Marimi fizico-chimice
156.    8-01-82    Folosirea alcoolmetrelor si a tabelelor
                   alcoolmetrice                                      9.09-01 E
157.    8-02-86    Verificarea metrologica a viscozimetrelor de
                   sticla cu tub capilar                              9.08-02 E
158.    8-02a-86   Verificarea metrologica a viscozimetrelor cu bila
                   cazatoare in tub inclinat (tip Hoppler)            9.06-02 E
159.    9-02-90    Evaluarea si prelucrarea statistica a rezultatelor
                   determinarilor efectuate de laboratoarele
                   participante la analiza prin atestarea mostrelor-
                   etalon                                             9.04-03 E
160.    9-03-87    Metodologia si documentatia de atestare a
                   mostrelor etalon de compozitie chimica             9.04-03 E
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4

    BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

            NORMELE TEHNICE DE METROLOGIE (N.T.M.) CARE RAMAN IN VIGOARE
--------------------------------------------------------------------------------
  Nr.     Nr.                    Denumirea normei
  crt.    N.T.M.
--------------------------------------------------------------------------------
   0        1                           2
--------------------------------------------------------------------------------
                            1. Marimi geometrice
  1.    1-01-72    Verificarea metrologica a sublerelor
  2.    1-03-79    Verificarea metrologica a lupelor de masurat
  3.    1-04-78    Verificarea metrologica a clupelor forestiere
  4.    1-05-94    Verificarea metrologica a micrometrelor cu valoarea
                   diviziunii de 0,001 ...0,010 mm
  5.    1-06-79    Verificarea metrologica a micrometrelor cu parghie
  6.    1-07-78    Verificarea metrologica a zoometrelor
  7.    1-11-80    Verificarea metrologica a suporturilor si palpatoarelor
                   pentru aparate de masurat de tip comparator
  8.    1-12-85    Verificarea metrologica a comparatoarelor cu cadran cu
                   valoarea diviziunii de 0,01 mm
  9.    1-16-86    Verificarea metrologica a comparatoarelor cu valoarea
                   diviziunii de 0,001 mm si 0,002 mm
 10.    1-17-80    Verificarea metrologica a pasametrelor
 11.    1-19-78    Verificarea metrologica a minimetrelor, ortotestelor,
                   milimeselor si elmimeselor
 12.    1-25-82    Verificarea metrologica a micrometrelor pentru filete
 13.    1-26-77    Verificarea metrologica a microscoapelor Brinell
 14.    1-30-76    Verificarea metrologica a sublerelor de trasaj
 15.    1-43-72    Verificarea metrologica a masurilor pliante de lungimi
 16.    1-47-90    Verificarea metrologica a comparatoarelor de alezaje
 17.    1-49-75    Verificarea metrologica a micrometrelor de alezaj
 18.    1-52-80    Verificarea metrologica a comparatoarelor cu palpator
                   orientabil
 19.    1-55-80    Verificarea metrologica a lerelor de grosime
 20.    1-56-80    Verificarea metrologica a lerelor de raza
 21.    1-57-80    Verificarea metrologica a lerelor de filet metric si Whitwort
 22.    1-58-80    Verificarea metrologica a masinilor de masurat grosimea
                   tablei in flux
 23    1-61-82     Verificarea metrologica a compasurilor de masurat
 24.   1-66-82     Verificarea metrologica a comparatoarelor pneumatice de
                   masurat lungimi
 25.    1-70-83    Verificarea metrologica a extensometrelor mecanice
 26.    1-72-83    Verificarea metrologica si etalonarea micrometrelor verticale
 27.    1-76-90    Verificarea metrologica a extensometrelor electrice si
                   electronice
 28.    1-78-86    Verificarea metrologica a aparatelor pentru masurarea
                   grosimii acoperirilor
 29.    1-80-87    Verificarea metrologica a micrometrelor cu comparator
 30.    1-81-87    Verificarea metrologica a aparatelor mecanice de masurat
                   grosimi
 31.    1-82-87    Verificarea metrologica a aparatelor de masurat ceaprazul
 32.    1-83-87    Verificarea metrologica a comparatoarelor cu contacte
                   electrice
 33.    1-89-88    Verificarea metrologica a aparatelor de masurat grosimea cu
                   ultrasunete
 34.    1-21-82    Verificarea metrologica a riglelor de sinus
 35.    1-28-86    Verificarea metrologica a raportoarelor optice si mecanice
 36.    1-31-82    Verificarea metrologica a microscoapelor cu sectionare
                   luminoasa pentru masurarea rugozitatii
 37.    1-34-76    Verificarea metrologica a mostrelor de rugozitate
 38.    1-37-72    Verificarea metrologica a nivelelor cilindrice si
                   paralelipipedice si cu cadru
 39.    1-45-82    Verificarea metrologica a nivelelor cu microscop
 40.    1-46-82    Verificarea metrologica a nivelelor de lemn cu bula de aer
                   pentru constructii (boloboc)
 41.    1-65-82    Verificarea metrologica a aparatelor de masurat grosimea
                   dintilor la rotile dintate
 42.    1-84-87    Verificarea metrologica a aparatelor de masurat abaterea
                   pasului la rotile dintate
 43.    1-301-88   Verificarea metrologica a aparatelor pentru controlul bataii
                   radiale a rotilor dintate
 44.    1-302-88   Verificarea metrologica a aparatelor de masurat cota peste
                   dinti la rotile dintate
 45.    1-303-88   Verificarea metrologica a aparatelor pentru controlul
                   angrenarii pe doua flancuri a rotilor dintate
 46.    1-308-90   Verificarea metrologica a proiectoarelor de profil
 47.    1-316-94   Verificarea metrologica a lunetelor de aliniament
                   2. Marimi cinematice
 48.    1-128-90   Verificarea metrologica a standului folosit pentru
                   verificarea aparatelor automate de masurat nivelul lichidelor
                   in rezervoare
 49.    3-175-87   Verificarea metrologica a cronometrelor electrice
 50.    3-184-88   Verificarea metrologica a aparatelor de verificat ceasornice
 51.    3-188-90   Verificarea metrologica a aparatelor de masurat timpul,
                   utilizate in intrecerile sportive
 52.    2-01-85    Verificarea metrologica a generatoarelor de functii
 53.    2-03-87    Verificarea metrologica a frecventelor de audiofrecventa
 54.    2-10-80    Verificarea metrologica a generatoarelor de impulsuri
 55.    2-12-90    Verificarea metrologica a generatoarelor de radiofrecventa
                   peste 300 MHz.
 56.    2-23-90    Verificarea metrologica a convertoarelor de frecventa.
 57.    1-179-83   Verificarea metrologica a aparatelor de masurat avansul si
                   turatia la autovehicule
 58.    1-180-86   Verificarea metrologica a dwelmetrelor
 59.    1-186-88   Verificarea metrologica a aparatelor de masurat parametrii
                   vibratiei mecanice cu traductoare piezoelectrice de
                   acceleratie
 60.    1-189-82   Verificarea metrologica a aparatelor mecanice de masurat
                   parametrii vibratiei
 61.    1-190-90   Verificarea metrologica a vibrometrelor electronice
                   3. Marimi mecanice
 62.    3-126-78   Verificarea metrologica a manometrelor si vacuummetrelor si
                   monovacuummetrelor cu element elastic
 63.    3-127-75   Verificarea metrologica a manometrelor si vacuummetrelor si
                   manovacuummetrelor cu coloana de lichid si cu citire directa
 64.    3-141-88   Verificarea metrologica a vacuummetrelor cu compresie tip
                   Kammer pentru presiuni absolute joase
 65.    3-156-82   Verificarea metrologica a debitmetrelor de tip rotametru
                   pentru gaze
 66.    3-157-82   Verificarea metrologica a debitmetrelor de tip rotametru
                   pentru lichide
 67.    3-61-94    Verificarea metrologica a masinilor de incercari mecanice
                   statice la rasucire
 68.    3-62-75    Verificarea metrologica a masinilor de incercari mecanice
                   statice la tractiune a tesaturilor pielii si cauciucului
 69.    3-64-75    Verificarea metrologica a masinilor de incercat firele de
                   tractiune
 70.    3-66-75    Verificarea metrologica a aparatelor de incercari mecanice
                   ale nisipurilor de turnatorie
 71.    3-69-94    Verificarea metrologica a aparatelor de incercare statica la
                   ambutisare
 72.    3-70-94    Verificarea metrologica a masinilor de incercari la oboseala
                   prin incovoiere rotativa
 73.    3-71-94    Verificarea metrologica a masinilor de incercari ale
                   arcurilor
 74.    3-72-75    Verificarea metrologica a aparatelor de incercare a
                   elasticitatii segmentilor pentru pistoane
 75.    3-77-75    Verificarea metrologica a aparatelor de incercat hartia si
                   celuloidul la duble indoiri
 76.    3-82-85    Verificarea metrologica a aparatelor de masurat sarcini in
                   cablu
 77.    3-112-95   Verificarea metrologica a aparatelor BARCAL de incercare a
                   duritatii metalelor moi si a plastomerilor
                   4. Marimi acustice
 78.    7-03-82    Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare a nivelului
                   presiunii sonore in impulsuri
 79.    7-07-90    Verificarea metrologica a seturilor de filtre octava
 80.    7-09-90    Verificarea metrologica a filtrelor treime de octava
 81.    7-10-83    Verificarea metrologica a analizoarelor de frecventa
 82.    7-14-86    Verificarea metrologica a spectrometrelor de frecventa
 83.    7-17-86    Verificarea metrologica a analizoarelor heterodina
 84.    7-18-87    Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare a nivelului
                   presiunii sonore cu analizor de octava
 85.    7-19-87    Verificarea metrologica a aparatelor de calibrare a
                   microfoanelor prin metoda reciprocitatii
 86.    7-20-88    Verificarea metrologica a seturilor de filtre de octava si
                   treime de octava cu afisare digitala
 87.    7-21-88    Verificarea metrologica a analizoarelor spectrale in octava
                   si treime de octava
 88.    4.22.94    Verificarea metrologica a filtrului trece banda acordabila
                   5. Marimi electromagnetice
 89.    4-10-77    Verificarea metrologica a galvanometrelor de curent continuu
 90.    4-13-88    Verificarea metrologica a puntilor pentru cabluri
 91.    4-15-90    Verificarea metrologica a indicatoarelor de nul electronice
                   de curent continu produse de I.N.M.
 92.    4-32-82    Verificarea metrologica a Q-metrelor
 93.    4-29-82    Verificarea metrologica a transformatoarelor-cleste cu
                   ampermetru
 94.    4-28-83    Verificarea metrologica a catometrelor
 95    4-35-77     Verificarea metrologica a galvanometrelor magnetice cu
                   vibratii
 96.    4-49-82    Verificarea metrologica a indicatoarelor de nul electronice
                   de curent alternativ 20 Hz - 20 kHz
 97.    4-63-83    Verificarea metrologica a instalatiilor pentru determinarea
                   raportului de transformare la transformatoare de putere
 98.    4-64-83    Verificarea metrologica a osciloscoapelor
 99.    4-65-83    Verificarea metrologica a puntilor si impedantmetrelor de
                   frecvente inalte
100.    4-66-83    Verificarea metrologica a tranzistometrelor
101.    4-68-86    Verificarea metrologica a liniilor de masurare coaxiale
                   pentru frecvente inalte
102.    4-67-86    Verificarea metrologica a modulometrelor
103.    5-72-94    Verificarea metrologica a tensometrelor electronice
104.    5-73-94    Verificarea metrologica a voltmetrelor sensibile la faza
105.    5-69-95    Verificarea metrologica a atenuatoarelor
106.    2-02-77    Verificarea metrologica a generatoarelor de audiofrecventa
107.    2-04-77    Verificarea metrologica a distorsiometrelor armonice de
                   audiofrecventa
108.    2-07-77    Verificarea metrologica a receptoarelor de perturbatii radio
                   in domeniul 0,15 ... 30 MHz
109.    2-08-72    Verificarea metrologica receptoarelor pentru masurarea
                   perturbatiilor radio 30 ... 1.000 MHz
110.    5-77-94    Verificarea metrologica a instalatiilor Epstein cu cadru de
                   25 cm
111.    4-79-76    Verificarea metrologica a permeametrelor
112.    4-80-75    Verificarea metrologica a variometrelor magnetice de teren
                   tip balanta magnetica
113.    4-82-74    Verificarea metrologica a instalatiilor de masurat magnetice
                   de tipul ferometrelor si vectormetrelor
114.    4-91-90    Verificarea metrologica a indicatoarelor tip compensator si
                   punte cu autoechipare
115.    4-92-90    Verificarea metrologica a elementului adaptor pentru detector
                   de PH
116.    4-93-90    Verificarea metrologica a adaptoarelor pentru detectorul de
                   conductivitate
117.    4-94-90    Verificarea metrologica a elementului convertor
                   tensiune-curent
118.    4-95-77    Verificarea metrologica a elementului convertor de semnale
                   unificate
119.    4-96-77    Verificarea metrologica a elementelor de inmultire si/sau
                   impartire
120.    4-97-86    Verificarea metrologica a elementului integrator de radacina
                   patrata si a integratorului liniar
121.    4-98-86    Verificarea metrologica a inregistratoarelor tip punte sau
                   compensator cu autoechilibrare
122.    4-99-78    Verificarea metrologica a elementului de substituire
123.    4-100-78   Verificarea metrologica a elementului pentru reglat marimea
                   de referinta
124.    4-101-78   Verificarea metrologica a elementului pentru comanda manuala
125.    4-102-78   Verificarea metrologica a elementului de adunare-scadere
126.    4-103-78   Verificarea metrologica a elementului de fixare a raportului
127.    4-104-78   Verificarea metrologica a elementului pentru limitarea
                   semnalelor
128.    4-105-78   Verificarea metrologica a elementului de extragere a
                   radacinii patrate
129.    4-106-80   Verificarea metrologica a elementului de programare continua
                   si discontinua
130.    4-107-80   Verificarea metrologica a elementului compensator de
                   temperatura
131.    4-108-80   Verificarea metrologica a adaptorului pentru detectorul
                   electromagnetic de debit
132.    4-109-80   Verificarea metrologica a elementului regulator bidirectional
133.    4-110-80   Verificarea metrologica a regulatorului bipozitional in mai
                   multe puncte
134.    4-111-80   Verificarea metrologica a elementului regulator tripozitional
135.    4-112-80   Verificarea metrologica a elementului convertor rezistenta -
                   curent
136.    4-113-80   Verificarea metrologica a adaptorului echipamentului pentru
                   cantarire buncare si platforme
137.    4-114-80   Verificarea metrologica a indicatorului numeric de
                   temperatura sau alte marimi
138.    4-115-82   Verificarea metrologica a inregistratoarelor pneumatice
                   continue
139.    4-116-82   Verificarea metrologica a elementelor pneumatice de calcul 140.    4-117-82   Verificarea metrologica a adaptorului pentru detectorul de O2
                   in apa
141.    4-118-82   Verificarea metrologica a adaptorului pentru detectorul de
                   cianuri
142.    4-119-82   Verificarea metrologica a integratoarelor pneumatice
143.    4-120-82   Verificarea metrologica a indicatoarelor pneumatice de
                   abateri
144.    4-121-83   Verificarea metrologica a surselor individuale si multiple cu
                   izolare galvanica pentru alimentarea traductoarelor
                   electronice care functioneaza in conexiune bifilara
145.    4-122-83   Verificarea metrologica a generatoarelor pneumatice de
                   functii
146.    4-123-86   Verificarea metrologica a modulului selector de semnale (din
                   sistemul automat electronic unificat)
147.    4-124-86   Verificarea metrologica a modulului de semnalizare iesire din
                   limite (din sistemul automat electronic unificat)
148.    4-125-86   Verificarea metrologica a elementelor de automatizare
                   pneumatica. Aparate pentru fixarea raportului cu prescrierea
                   manuala a raportului
149.    4-126-86   Verificarea metrologica a elementelor de automatizare
                   pneumatica. Aparate pentru fixarea raportului cu prescrierea
                   pneumatica a raportului
150.    4-127-86   Verificarea metrologica a programatorului analogic
151.    4-128-86   Verificarea metrologica a aparatelor de comanda si indicare
152.    4-130-87   Verificarea metrologica a aparatelor pneumatice pentru
                   reglarea manuala
153.    4-131-87   Verificarea metrologica a programatoarelor pneumatice
154.    4-132-87   Verificarea metrologica a modulului adaptor potentiometru -
                   tensiune
155.    4-133-88   Verificarea metrologica a aparatelor pneumatice de comutare
                   manuala
156.    4-134-88   Verificarea metrologica a aparatelor de telecomanda
157.    4-135-88   Verificarea metrologica a modulului de repartitie sincrona
158.    4-136-88   Verificarea metrologica a programatorului analogic cu
                   microprocesor
159.    4-137-92   Verificarea metrologica a lanturilor de masurare din 5 A.M.

                   6. Marimi caracteristice reactiilor nucleare si radiatiilor
                      ionizante
160.    10-02-75   Verificarea metrologica a radiometrelor
161.    10-09-82   Verificarea metrologica a numaratoarelor de particule
162.    10-17-86   Verificarea metrologica a instalatiilor de masurare a
                   activitatii volummetrice a aerosolilor si gazelor radioactive
163.    10-22-90   Verificarea metrologica a debitmetrelor pentru neutroni
                   termici si a avertizoarelor de radiatii pentru neutroni
                   termici
                   7. Marimi termice
164.    5-01-72    Verificarea metrologica a termometrelor terapeutice
165.    5-03-90    Verificarea metrologica a termometrelor din sticla cu lichid
166.    5-04-86    Verificarea metrologica a termometrelor manometrice
167.    5-08-88    Verificarea metrologica a termocuplurilor tehnice
168.    5-06-87    Verificarea metrologica a pirometrelor de radiatie totala
169.    5-08-87    Verificarea metrologica a pirometrelor si micropirometrelor
                   optice monocromatice cu disparitia filamentului
170.    5-09-86    Verificarea metrologica a termometrelor metalice
171.    5-11-86    Verificarea metrologica a logometrelor magnetoelectrice,
                   indicatoare de temperatura
172.    5-12-82    Verificarea metrologica a cablurilor de prelungire a
                   termocuplurilor
173.    5-13-82    Verificarea metrologica a milivoltmetrelor indicatoare pentru
                   termocupluri
174.    5-14-82    Verificarea metrologica a ansamblului termocuplu -
                   milivoltmetru magnetoelectric indicator
175.    5-15-82    Verificarea metrologica a ansamblului termocuplu -
                   milivoltmetru destinat masurarii temperaturii suprafetelor
                   solide
176.    5-16-82    Verificarea metrologica a puntilor de compensare a
                   influentei variatiei temperaturii sudurii reci la termocuplu
177.    5-21-90    Verificarea metrologica a pirometrelor de culoare
178.    5-22-75    Verificarea metrologica a termometrelor Beckmann
179.    5-23-75    Verificarea metrologica a pirometrelor fotoelectrice
180.    5-24-77    Verificarea metrologica a termocuplurilor Ptrh 30%-Ptrh 6%
181.    5-34-94    Verificarea metrologica a termometrelor din sticla cu lichid
                   cu contacte electrice
182.    5-26-83    Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare a
                   conductivitatii termice prin metoda stationara a placilor
                   plan-paralele
183.    5-27-85    Verificarea si etalonarea metrologica a instalatiilor pentru
                   masurarea puterii calorice a combustibililor solizi si
                   lichizi
184.    5-28-86    Verificarea metrologica a instalatiilor pentru masurarea
                   puterii calorice a combustibililor gazosi
185.    5-29-88    Verificarea metrologica a instalatiilor radiometrice pentru
                   determinarea puterii calorice a combustibililor solizi tip
                   AWQC-3
186.    5-30-90    Verificarea si etalonarea metrologica a instalatiilor
                   adiabatice pentru masurarea puterii calorice a
                   combustibililor solizi si lichizi
187.    5-31-90    Verificarea metrologica a instalatiilor pentru masurarea
                   continua a puterii calorice
188.    7-32-94    Verificarea metrologica a conductivimetrelor bazate pe
                   metoda stationara a firului cald
189.    7-35-94    Verificarea si etalonarea metrologica a contoarelor de gaze
                   umede
190.    7-36-94    Verificarea metrologica a bombelor calorimetrice
                   8. Marimi optice
191.    6-02-72    Verificarea metrologica si calibrarea aparatelor pentru
                   reglarea farurilor auto tip ARFA
192.    6-14-90    Verificarea metrologica a exponometrelor fotoelectrice
193.    6-25-90    Verificarea metrologica a luminantmetrelor
194.    6-36-88    Verificarea metrologica a microfotometrelor
195.    6-39-90    Verificarea metrologica a powermetrelor pentru laseri
                   9. Marimi fizico-chimice
196.    8-03-82    Verificarea metrologica a cupelor viscozimetrice
197.    8-04-76    Verificarea metrologica a umidometrelor rezistive pentru
                   material lemnos
198.    8-07-80    Verificarea metrologica a viscozimetrelor cu corp rotitor
199.    8-14-86    Verificarea metrologica a balantelor Morh-Westphal
200.    8-19-88    Verificarea metrologica a analizoarelor de oxigen
201.    8-20-88    Verificarea metrologica a viscozimetrelor Engler
202.    8-21-88    Verificarea metrologica a polarimetrelor
203.    8-22-88    Verificarea metrologica a gamadensimetrelor cu transmisia
                   radiatiilor
204.    8-23-88    Verificarea metrologica a higrometrelor mecanice
205.    8-29-90    Metodologia de autorizare a laboratoarelor specializate
                   pentru prepararea amestecurilor de gaze (vapori) si
                   certificarea acestora ca etaloane de concentratie de gaze
                   (norma experimentala)
206.    8-30-90    Verificarea metrologica a analizoarelor I. R. pentru
                   masurarea concentratiei de deuteriu in apa intre intervalul
                   (0...5.000) ppm D/(D+H)
207.    8-31-90    Elaborarea metodei de verificare a refractometrelor de proces
208.    9-35-94    Verificarea metrologica a higrometrelor cu punct de roua cu
                   comprimarea gazului
209.    9-06-87    Verificarea metrologica a spectrofotometrelor de masa pentru
                   deuteriu si O2
210.    9-08-90    Verificarea metrologica a analizoarelor automate de
                   sulf-carbon de oteluri
211.    9-09-90    Verificarea metrologica a analizoarelor automate de
                   azot-oxigen
                   10. Marimi din alte domenii
212.    10-06-94   Verificarea metrologica a reactometrelor
                                                                               
COMENTARII la Ordinul 13/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
     We are a Finance Industry Company professionals with over 15 Years Experience and a focus on providing Bank Guarantee and Standby Letter of Credit from some of the World Top 25 Prime Banks primarily from Barclays, Deutsche Bank, HSBC,Credit Suisse e.t.c. FEATURES: Amounts from $1 million to 5 Billion+ Euro’s or US Dollars Great Attorney Trust Account Protection Delivered via MT760, MT799 and MT103 Swift with Full Bank Responsibility Brokers Always Protected Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Interested Agents/Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name:Richardson McAnthony Contact Mail : intertekfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 4 2017
    Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts six months after you get the money in your bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle
ANONIM a comentat Ordin 187 2009
    Tot se abroga si se modifica articole ale NML 021-05 pt a nu se mai putea castiga in instanta contestatiile la amenzile radar care in foarte multe cazuri sunt ilegale. Exista o "cardasie" a BRML si a UTI (beneficiarul aprobarii de model, reprezentantul producatorului in Romania) de pe urma caruia beneficiaza Brigada Rutiera care face nenumarate abuzuri in aplicarea sanctiunilor vis a vis de radar.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
     În prezent oferim împrumut persoanelor și companiilor interesate. Ați fost refuzat de împrumut de către bănci din cauza scorului de credit rău sau ați încercat și nu a avut succes, sau aveți nevoie să începeți o afacere, dar din punct de vedere financiar în jos, aplicați pentru un împrumut acum la 2% aplicați Toate Cererile ar trebui să fie transmise Agent de împrumut: Larry Buknor Website: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans Email: worldbestloans@gmail.com Mulțumesc.
ANONIM a comentat Ordin 726 2002
    Ia-ma de aici!.., Ambliopie, scoala profesionala speciala, injectie gama, fasie celuloza stomacala, argila , lichida,perioada 1997-2001.Am auzit, aidoma oxitocinei!...ca Aurelian Preda!.folclorist, rapsozii mioritici!...o simpla injectie Crucea Rosie!...cancer lichid!..chron,matisoare jeleuri scarabeu!.....3 luni, am zis, amin, cand am scapat!...3000 euro!..Ii dadui c cartea in cap pe scari, de averi pamantene!...popii!.....ca stiu textile, bine, si croitorie, ca-s analfabeta!..umblu cu Dracul!...deci chiar am scapat de neoplazie, mai ales prinmenstre si leucoree!n-am uter, restul, la bulau!..erau doua cu dispensa, restul, minori!..Da!...persoana mea!.stirile Tv!...Bosnia Hertegovina-Fasia Gaza-Macedonia, mai smereste-te-zeul Medicinii Asklepios, Isus in vis zicea de piatra pe vena cava , aorta, din reziduuri naturale, organice 10 septembrie a.c...am muncit cu dreapta!...morti!..saracii copii!.ca un sfant prapadit cu sfoara rosie!...gasise, a dat unul rinichiul, grup genom, alta sida, carpetye perete, chimica, gen tubul de virusi, razboi, de cornoii, si tiganii, neprieteni.Eu zic, nu!....Plantatia New-Orleans, ii asteapta, pe tot restul vietii, ape carbogazoase si verze conopizi.etc-fonta1..Iadul are usi de arama!....invatatura religioasa corecta, nu satanisme gresite!...ma ardea de innebunisem, am gonadele defecte, am luat la venerice, calciu special, n-am facut, am mostenit, n-avea nimic, eu, se pare, nu era romanca.Salicilat de mercur!...Prost bata!...pai nu mai dormeam de durere, cercetez, sa scap!..sa-mi traiesc viata la Locante!...hai pa!..........
ANONIM a comentat Legea 16 2006
    Bună, numele meu este Grace Williams, victima unei fraude în mâinile creditorilor falși. Am pierdut aproximativ 10.000 € pentru că aveam nevoie de un capital mare de 60.000 €, aproape că am murit, nu aveam unde să merg. Afacerea mea a fost distrusă, iar în acest proces mi-am pierdut fiul. Nu puteam să stau așa ceva din nou. În ianuarie 2017 am întâlnit un prieten care ma introdus într-o mamă bună, doamna Alicia Radu, care în cele din urmă mi-a ajutat să obțin un împrumut într-o companie. Mama bună vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, și Dumnezeu poate continua să vă binecuvânteze. De asemenea, îmi place să folosesc această ocazie pentru a vă sfătui pe colegii noștri din România, că există mulți escroci acolo, deci dacă aveți nevoie de un împrumut și doriți să vă asigurați rapid un împrumut, înregistrați-vă prin intermediul doamnei Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com ). Puteți să mă contactați și prin intermediul acestui e-mail: (gracewilliams451@gmail.com). Dacă aveți vreo îndoială. Vă rog, ea este singura persoană de încredere și de încredere. Mulțumesc.
ANONIM a comentat Hotărârea 840 2012
    Buna, Sunt doamna Alicia Radu, creditor privat de împrumut, care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Sunteți în orice fel de dificultăți financiare? Are nevoie de un împrumut pentru consolidarea datoriilor, la o rată de construcție de 2%, împrumut imobiliar, refinanțare, scop personal, de afaceri sau de urgență? Sunteți un om de afaceri sau femei care se gândesc la extinderea afacerii dvs. oferind împrumuturi de toate tipurile. Dacă sunteți interesat, contactați-ne astăzi prin (aliciaradu260@gmail.com) APPLICATION DATA 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stat: 5) Sex: 6) Starea civilă: 7) Ocupatia: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă în locul locului de muncă: 10) Venit lunar: 11) Suma imprumutului necesar: 12) Durata împrumutului: 13) Scopul împrumutului: 14) Religia: 15) Ați aplicat înainte: 16) Data nașterii: Mulțumiri,
ANONIM a comentat Hotărârea 840 2012
    Buna, Sunt doamna Alicia Radu, creditor privat de împrumut, care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Sunteți în orice fel de dificultăți financiare? Are nevoie de un împrumut pentru consolidarea datoriilor, la o rată de construcție de 2%, împrumut imobiliar, refinanțare, scop personal, de afaceri sau de urgență? Sunteți un om de afaceri sau femei care se gândesc la extinderea afacerii dvs. oferind împrumuturi de toate tipurile. Dacă sunteți interesat, contactați-ne astăzi prin (aliciaradu260@gmail.com) APPLICATION DATA 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stat: 5) Sex: 6) Starea civilă: 7) Ocupatia: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă în locul locului de muncă: 10) Venit lunar: 11) Suma imprumutului necesar: 12) Durata împrumutului: 13) Scopul împrumutului: 14) Religia: 15) Ați aplicat înainte: 16) Data nașterii: Mulțumiri,
ANONIM a comentat Ordin 520 2011
    Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle
ANONIM a comentat Decretul 430 2016
    DO YOU WANT A PERSONAL/BUSINESS/INVESTMENT LOAN? LOAN IS HERE FOR YOU We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 72 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $20 million. (dellloan@aol.com) We Offer: * Business Loan * Personal Loans or Signature Loans * Arrangements to Borrow from $10,000.00 up to $20,000,000 * Choose between 1 to 10 years repayment period. * Choose between monthly and annual repayment plan. * Flexible loan terms and conditions applied. * Interest rates as low as 1%. We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Contact us today via:dellloan@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu