Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 127 din 25 iunie 2009

privind repartizarea pe proiecte a unor sume în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009"

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 458 din 2 iulie 2009Având în vedere prevederile paragrafului al cincilea din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea nr. 1 din 18 iunie 2009 a Comisiei interministeriale de coordonare a Programului „Electrificare 2007-2009",

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 7.233.000 lei pe proiecte, în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009", potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor,   şi   se   utilizează   pentru  finanţarea   cheltuielilor necesare execuţiei obiectivelor de investiţii prevăzute în cererile de finanţare, selectate în condiţiile legii.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea obiectivului

Sume alocate - lei -

1

Arad

Comuna Ghioroc

Extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică - comuna Ghioroc, judeţul Arad

98.000

2

Bihor

Municipiul Marghita

Extinderea reţelei electrice din municipiul Marghita

173.000

3

Bihor

Comuna Sântandrei

Extinderea reţelelor electrice în localitatea Sântandrei, Str. Plopului, comuna Sântandrei

77.000

4

Bihor

Comuna Sântandrei

Extinderea reţelelor electrice în localitatea Palota din comuna Sântandrei

180.000

5

Bihor

Comuna Sântandrei

Extinderea reţelelor electrice în localitatea Sântandrei, Str. Morii, comuna Sântandrei

53.000

6

Bihor

Comuna Sântandrei

Extinderea reţelelor electrice în localitatea Sântandrei, Str. Bujac, comuna Sântandrei

89.000

7

Bistrita-Năsăud

Comuna Cosbuc

Electrificarea unor grupuri de case în comuna Coşbuc

40.000

8

Bistrita-Năsăud

Comuna Chiuza

Electrificarea unui grup de case în Chiuza

17.000

9

Bistriţa-Năsăud

Comuna Chiochiş

Electrificarea unui grup de case în localitatea Bozieş, zona Fărcasfei

36.000

10

Bistrita-Năsăud

Comuna Şintereag

Electrificarea unui grup de case în zona „Valea Rosua", comuna Şintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud

240.000

11

Bistriţa-Năsăud

Comuna Rodna

Alimentare cu energie electrică în zona Putinei, localitatea Rodna

75.000

12

Buzău

Comuna Mărăcineni

Extindere electrificare în satul Căpăţâneşti

130.000

13

Buzău

Comuna Râmnicelu

Extindere electrificare în satul Ştiubei, comuna Râmnicelu

24.000

14

Călăraşi

Comuna Lehliu

Extindere alimentare cu energie electrică în satul Săpunari, comuna Lehliu

70.000

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea obiectivului

Sume alocate - lei -

15

Călăraşi

Comuna Dichiseni

Extindere reţea JT în localitatea Coslogeni, comuna Dichiseni, judeţul Călăraşi

105.000

16

Călăraşi

Comuna Cuza Vodă

Extindere electrificare în comuna Cuza Vodă, satul Ceacu

90.000

17

Călăraşi

Comuna Cuza Vodă

Extindere electrificare în comuna Cuza Vodă, satul Călăraşii Vechi

70.000

18

Constanţa

Oraşul Cernavodă

Alimentare cu energie electrică de joasă tensiune zona lotizare cartierul Cochirleni

40.000

19

Dolj

Comuna Cârcea

Alimentare cu energie electrică (extindere) în comuna Cârcea, satul Cârcea

100.000

20

Dolj

Comuna Bucovăt

Electrificare (extindere) în comuna Bucovăţ, satul Bucovăţ

100.000

21

Dolj

Comuna Malu Mare

Extindere reţea JT în comuna Malu Mare, satul Preajba

80.000

22

Dolj

Comuna Podari

Extindere reţea JT în comuna Podari, satele Podari, Livezi si Branişte

150.000

23

Dolj

Comuna Amărăştii de Jos

Extindere reţea JT în comuna Amărăştii de Jos, satul Ocolna

90.000

24

Galaţi

Comuna Slobozia Conachi

Extinderea reţelelor electrice în comuna Slobozia Conachi

160.000

25

Galaţi

Comuna Cosmeşti

Alimentare cu energie electrică abonaţi şi iluminat public în satele Cosmeşti Deal si Băltăreţi, comuna Cosmeşti

110.000

26

Galaţi

Comuna Drăgăneşti

Extinderea reţelelor electrice în localitatea Malul Alb, comuna Drăgăneşti

320.000

27

Galaţi

Comuna Munteni

Alimentare cu energie electrică în cartierele Sera şi Stadion, satul Munteni, şi în cartierele Est şi Vest, satul Ţigăneşti, comuna Munteni

80.000

28

Galaţi

Comuna Suceveni

Alimentarea cu energie electrică a Gospodăriei de apă din satul Rogojeni, comuna Suceveni, judeţul Galaţi

250.000

29

Galaţi

Comuna Griviţa

Alimentarea cu energie electrică a locuinţelor din localităţile Grivita si Călmătui

50.000

30

Gorj

Comuna Polovragi

Alimentare cu energie electrică în satul de vacanţă Cheile Olteţului, comuna Polovragi, judeţul Gorj

180.000

31

Harghita

Comuna Gălăuţaş

Electrificare în Gălăuţaş

100.000

32

Harghita

Comuna Păuleni Ciuc

Extinderea reţelei de JT în zona Păuleni-Ciuc-Şoimeni, judeţul Harghita

33.000

33

Hunedoara

Municipiul Lupeni

Realizarea reţelei de alimentare cu energie electrică în municipiul Lupeni, staţiunea turistică Straja

96.000

34

Hunedoara

Comuna Beriu

Extinderea reţelei electrice în satul Căstău, comuna Beriu, judeţul Hunedoara

85.000

35

Hunedoara

Comuna Ilia

Extinderea reţelelor de distribuţie pentru alimentarea cu energie electrică în satele Ilia, Bacea, Valea Lungă, comuna Ilia, judeţul Hunedoara

250.000

36

Maramureş

Oraşul Târgu Lăpuş

Extinderea reţelelor electrice în oraşul Târgu Lăpuş şi în satele aparţinătoare

280.000

37

Maramureş

Oraşul Tăuţii-Măgherăuş

Extinderea reţelelor electrice în localitatea Tăuţii-Măgherăuş-zona Cartier Tineri

120.000

38

Mureş

Comuna Ideciu de Jos

Electrificarea cătunului Bulei, comuna Ideciu de Jos

75.000

39

Satu Mare

Comuna Tarna Mare

Extindere LEA 0.4 kV în localitatea Tarna Mare

53.000

40

Satu Mare

Comuna Viile Satu Mare

Extindere LEA 0.4 kV în localitatea Viile Satu Mare, Str. Cireşilor, Str. Primăverii, Str. Muzicanţilor

40.000

41

Satu Mare

Comuna Viile Satu Mare

Extindere LEA 0.4 kV în localitatea Viile Satu Mare, str. Rozsa

10.000

42

Suceava

Comuna Calafindeşti

Extinderea reţelelor electrice în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava

50.000

43

Suceava

Comuna Vereşti

Extinderea reţelelor electrice în comuna Vereşti, judeţul Suceava

50.000

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea obiectivului

Sume alocate - lei -

44

Suceava

Comuna Hârtop

Extinderea reţelelor electrice în comuna Hârtop, judeţul Suceava

64.000

45

Suceava

Comuna Ilişeşti

Extinderea reţelelor electrice în zonele Cimitir, Ratoş şi Bâtcuta din comuna Ilisesti, judeţul Suceava

90.000

46

Suceava

Comuna Ciprian Porumbescu

Extinderi de reţele electrice în zonele Casa Memorială Ciprian Porumbescu, Tusiti, Căţelu, Canton silvic, comuna Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava

100.000

47

Suceava

Comuna Moldoviţa

Extinderea reţelelor electrice în comuna Moldoviţa, judeţul Suceava

250.000

48

Suceava

Comuna Vatra Moldoviţei

Extinderea reţelelor electrice în comuna Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava

100.000

49

Suceava

Comuna Grămeşti

Extinderea reţelelor electrice în comuna Grămeşti, judeţul Suceava

70.000

50

Timiş

Comuna Becicherecu Mic

Extinderea, modernizarea iluminatului public şi extinderea reţelelor 0,4kV

70.000

51

Tulcea

Comuna Grindu

Extindere electrificare linie electrică aeriană JT în localitatea Grindu

157.000

52

Tulcea

Comuna Somova

Alimentare cu energie electrică zona lotizări 17 loturi locuinţe, localitatea Parcheş

18.000

53

Vaslui

Comuna Lipovăţ

Extinderea reţelei electrice în satul Fundu Văii, comuna Lipovăţ, judeţul Vaslui

90.000

54

Vaslui

Comuna Stănileşti

Extinderea reţelei electrice JTÎn satele Stănileşti, Chersăcosu şi Pogăneşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui

45.000

55

Vaslui

Comuna Viişoara

Extinderea reţelei electrice de JTÎn zona PTA 2, satul Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui

17.000

56

Vâlcea

Comuna Bujoreni

Extinderea reţelei electrice în comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea

100.000

57

Vrancea

Oraşul Odobeşti

Extinderea reţelei electrice în ansamblul de locuinţe pentru tineri din satul Unirea, oraşul Odobeşti

110.000

58

Vrancea

Comuna Milcovul

Extinderea reţelei electrice pentru alimentare cu energie electrică locuinţe din satele Milcovul si Lamotesti

90.000

59

Vrancea

Comuna Tulnici

Extinderea reţelei electrice de distribuţie

80.000

60

Vrancea

Comuna Răstoaca

Extinderea reţelelor electrice de distribuţie în comuna Răstoaca, judeţul Vrancea

90.000

61

Vrancea

Comuna Tănăsoaia

Extinderea reţelelor electrice pentru alimentarea cu energie electrică în locuinţele din satele Tănăsoaia, Feldioara, Covrag, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea

93.000

62

Vrancea

Comuna Urecheşti

Extinderea reţelei de 20 kV posturi trafo şi coloană principală de 0,4 kV comuna Urecheşti, judeţul Vrancea

220.000

63

Vrancea

Comuna Năruja

Extinderea reţelei electrice pentru alimentare cu energie electrică în locuinţele din comuna Năruja, judeţul Vrancea

150.000

64

Vrancea

Comuna Spulber

Extinderea reţelelor electrice în satul Ţipau, comuna Spulber, judeţul Vrancea

70.000

65

Vrancea

Comuna Fitioneşti

Alimentarea cu energie electrică cătunul Moşinoaiele, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea

100.000

66

Vrancea

Comuna Cârligele

Extinderea reţelei electrice pentru alimentarea cu energie electrică în locuinţele din satul Cârligele, Dălhăuţi, comuna Cârligele, judeţul Vrancea

90.000

67

Vrancea

Comuna Suraia

Extinderea reţelei electrice pentru alimentarea cu energie electrică în locuinţele din satul Suraia, comuna Suraia, judeţul Vrancea

100.000

68

Vrancea

Comuna Soveja

Extinderea reţelelor electrice de distribuţie în comuna Soveja, judeţul Vrancea

240.000

69

Vrancea

Comuna Vidra

Extinderea zonelor de locuinţe în comuna Vidra, judeţul Vrancea. Alimentarea cu energie electrică şi post trafo

110.000


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 127/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 127 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 127/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu