Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.126 din 17.06.2011

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 07 iulie 2011SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul I Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, punctele 31 , 33 şi 58 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 31. Şcoala militară de subofiţeri de jandarmi «Grigore Alexandru Ghica» Drăgăşani ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 33. Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 58. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor «Nicolae Golescu» Slatina. 2. La articolul 1, după punctul 71 se introduc patruzeci şi trei de noi puncte, punctele 72-114, cu următorul cuprins: 72. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane 73. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 74. Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 75. Direcţia de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 76. Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 77. Direcţia de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 78. Direcţia operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 79. Direcţia de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 80. Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 81. Serviciul pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 82. Unitatea centrală de analiza informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 83. Serviciul special de intervenţie rapidă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti 84. Serviciul omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti 85. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Personalului Giurgiu 86. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Timişoara 87. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 88. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad 89. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov 90. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 91. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 92. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin 93. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna 94. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare 95. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 96. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea 97. Baza de administrare şi deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române 98. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş 99. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani 100. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 101. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa 102. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi 103. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara 104. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş 105. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi 106. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova 107. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare 108. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea 109. Unitatea Specială 76 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare 110. Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab“ Ploieşti 111. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni 112. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni 113. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ al Judeţului Caraş-Severin 114. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino“ al Judeţului Prahova 3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2 Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-114. 4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 Anexele 1-114 fac parte integrantă din prezentul ordin. 5. Anexele nr. 31 , 33 şi 58 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezentul ordin. 6. După anexa nr. 71 se introduc patruzeci şi trei de noi anexe, anexele nr. 72-114, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-46*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.____*) Însemnele heraldice din anexele nr. 1-46 sunt reproduse în facsimil. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 490/2008) ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA“ DRĂGĂŞANI Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica“ Drăgăşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu un chevron roşu, cu filiere de argint, încărcat, în partea de sus, cu o stea, de asemenea, de argint, având în vârf o grenadă aprinsă, de acelaşi metal, iar în şef o coroană voievodală, deschisă, cu cinci fleuroane, de aur, împodobită cu perle şi pietre preţioase. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI * „GRIGORE ALEXANDRU GHICA“ DRĂGĂŞANI. Semnificaţia elementelor însumate: a)chevron - pază, protecţie; b)stea de argint - unitate de învăţământ; c)grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; unitate de elită; d)coroana - perfecţiune; demnitate, putere; face trimitere la denumirea onorifică a unităţii.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 490/2008) CENTRUL CULTURAL AL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Emblema Centrului Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, între două ramuri de laur verzi, dispuse circular, o liră portocalie peste care broşează o carte deschisă, de argint. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere majuscule de aceeaşi culoare: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * CENTRUL CULTURAL. Semnificaţia elementelor însumate: a)cartea de argint - învăţământ, cultură, ştiinţă; b)lira - inspiraţia poetică şi muzicală;

c)ramurile de lauri - simbol al gloriei şi al minţii.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 58 la Ordinul nr. 490/2008) CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR „NICOLAE GOLESCU“ SLATINA Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu“ Slatina din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu un leu rampant, cu coada ridicată, limbat, aprins şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă anterioară un pumnal poziţionat în pal şi cu vârful în sus, iar în cea stângă o carte deschisă, totul de aur. Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: SEMPER DISCAMUS (SĂ ÎNVĂŢĂM MEREU). În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR * „NICOLAE GOLESCU“ SLATINA. Semnificaţia elementelor însumate: a)leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui; b)limba, ochii şi ghearele roşii - forţa Centrului; c)pumnalul - justiţie şi onoare; d)cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 72 la Ordinul nr. 490/2008) AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE Însemnul heraldic al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul superior din stânga o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta un copac de argint, smuls. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE * M. A. I. Semnificaţia elementelor însumate: a)banda - apărare, protecţie, ordine; b)stelele roşii - oamenii; c)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii de a-şi desfăşura activitatea în limitele legii; d)copacul smuls: rădăcinile - cooperarea cu agenţiile neguvernamentale române şi străine, precum şi cu organizaţiile interguvernamentale; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune în vederea conştientizării opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;

e)literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 73 la Ordinul nr. 490/2008) DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE Însemnul heraldic al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut, de dimensiuni mai mici, albastru, având în centru un bezant de aur, încărcat cu literele evp albastre şi înconjurat de un cerc şnurat, de argint, de la care pornesc spre exterior opt săgeţi, de acelaşi metal, cu câte două creneluri, aşezate gironat şi alezate. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: IDENTITATE PENTRU TOŢI. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE * M.A.I. Semnificaţia elementelor însumate: a)bezantul cu cercul şnurat - unitate, perfecţiune, iar prin extensie induc ideea centralizării datelor pe care unitatea le gestionează; b)creneluri - ziduri, protecţie; c)săgeţile crenelate - pătrundere, deschidere, unificare, decizie, sinteză, învăţare rapidă, iar prin extensie sugerează schimburile informatice în cadrul bazelor de date; d)literele evp - ev reprezintă prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidenţa, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unităţii; e)deviza IDENTITATE PENTRU TOŢI îmbogăţeşte compoziţia heraldică şi scoate în evidenţă scopul unităţii; f)literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 74 la Ordinul nr. 490/2008) DIRECŢIA RUTIERĂ Însemnul heraldic al Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roşie, cu filiere de argint, încărcată cu credinţa de acelaşi metal, având în cartierul din stânga sus un leu rampant, de aur, cu coada ridicată şi vârful acesteia curbat puţin spre spate, iar în cartierul din dreapta jos o roată de maşină cu pneul negru, janta de argint, cu spiţele în stea, pe mijlocul căreia se află o turtă cu câmpul în tablă de şah, cu carouri alternând roşu-negru, pe patru coloane şi pe tot atâtea rânduri. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA RUTIERĂ * I.G.P.R. Drapelul distinctiv al Direcţiei Rutiere va avea culoare albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lăţime. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului. Semnificaţia elementelor însumate: a)banda - apărare, protecţie, ordine; b)credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare; c)leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui; d)limba, ochii şi ghearele roşii - forţa unităţii; e)roata - sugerează mijloacele de transport care se deplasează pe arterele rutiere; f)turta în tablă de şah, cu carouri alternând roşu-negru - cercetarea şi soluţionarea accidentelor de circulaţie; g)literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 75 la Ordinul nr. 490/2008) DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR Însemnul heraldic al Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut în tablă de şah, cu carouri alternând roşu şi negru, pe opt coloane şi zece rânduri, cu un grifon de argint, armat şi limbat roşu, având deasupra trei bezanţi de acelaşi metal, poziţionaţi în şef. În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond roşu, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR * I.G.P.R. Semnificaţia elementelor însumate: a)tabla de şah, cu carouri alternând roşu şi negru - investigare; b)grifon - forţa cu viteza; capacitatea de a surmonta obstacolele, de a învinge dificultăţile; c)limba şi ghearele roşii - forţa unităţii; d)bezanţii de argint - banii; e)literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 76 la Ordinul nr. 490/2008) DIRECŢIA ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE Însemnul heraldic al Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roşie, cu filiere de argint, încărcată cu o grenadă aprinsă, de asemenea, de argint şi cu două pistoale de acelaşi metal, având în cartierul superior din stânga o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta un copac smuls, de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE * I. G. P. R. Semnificaţia elementelor însumate: a)banda - apărare, protecţie, ordine; b)copacul smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; c)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii de a-şi desfăşura activitatea în limitele legii; d)pistolul şi grenada aprinsă - arme vorbitoare care fac referire la denumirea unităţii, la activităţile de prevenire, descoperire şi constatare a infracţiunilor la regimul armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor şi produselor toxice, de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru a deţine arme şi muniţii, de avizare în vederea obţinerii licenţelor de import-export de arme şi muniţii, materii explozive şi spray-uri iritant-lacrimogene; e)literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 77 la Ordinul nr. 490/2008) DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII CRIMINALE Însemnul heraldic al Direcţiei de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române este compus dintr-un scut despicat şi tăiat la dextra: 1) o tablă de şah, cu carouri alternând roşu-negru, pe opt coloane şi nouă rânduri; 2) pe aur, o balanţă albastră, cu talgerele în echilibru; 3) pe albastru, un leu rampant, de aur, aprins şi armat roşu, ţinând cu labele anterioare un stejar smuls, natural, verde, cu ghinde de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII CRIMINALE * I.G.P.R. Semnificaţia elementelor însumate: a)tabla de şah, cu carouri alternând roşu-negru - investigare şi cercetare penală împotriva autorilor de infracţiuni din competenţa unităţii; acţiuni operative în vederea combaterii unor infracţiuni; b)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; c)leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui; d)ochii şi ghearele roşii - forţa unităţii; e)stejar smuls - soliditate; merit obţinut; rădăcinile - colaborare cu unităţi, cu structuri ale M.A.I. sau cu alte instituţii; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; f)literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Anexa Nr. 10 (Anexa nr. 78 la Ordinul nr. 490/2008) DIRECŢIA OPERAŢIUNI SPECIALE Emblema Direcţiei operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe albastru, o acvilă de argint, cu ciocul şi ghearele roşii, în poziţie de atac, ţinând în gheare un triunghi vidat (delta), de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA OPERAŢIUNI SPECIALE * POLIŢIA ROMÂNĂ Semnificaţia elementelor însumate: a)acvila de argint - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie; b)ciocul şi ghearele roşii - forţa unităţii; c)triunghiul - putere, stabilitate, legătura dintre om, tehnologie şi mediu.

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 79 la Ordinul nr. 490/2008) DIRECŢIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE Emblema Direcţiei de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: globul pământesc ieşind, redat doar partea superioară, albastru, cu marginea, o linie de latitudine, concavă, intersectată de trei meridiane, toate de argint, pe care stă o acvilă, de asemenea, albastră, cu linii de contur argintii, redată din profil, cu aripile deschise, cea stângă spre dreapta, cea dreaptă spre stânga, şi cu coada desfăşurată în evantai. În exergă, între un cerc liniar de argint, la interior, şi un alt cerc înconjurat de cinci coroane deschise, cu câte trei fleuroane, dispuse în stea, toate de acelaşi metal, la exterior, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, albe: * DIRECŢIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE * I.G.P.R. Semnificaţia elementelor însumate: a)acvila pe globul pământesc - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie specifică a unităţii la nivel global; b)coroana deschisă - perfecţiune; c)literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 80 la Ordinul nr. 490/2008) INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ Emblema Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: în centru, o oglindă rotundă, de argint, cu marginea verde, plasată pe mijlocul unei diafragme de aparat de fotografiat, închisă două trepte, realizată din mai multe lamele metalice, în jurul căreia, pe aur, este aşezat genomul uman roşu. Compoziţia broşează, în câmp albastru, pe un atom de aur, din care se vede doar o parte din învelişul electronic alcătuit din trei electroni aşezaţi pe orbite electronice. În jur, o amprentă papilară de argint, poziţionată circular. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ * FORENSIC SCIENCE INSTITUTE. Semnificaţia elementelor însumate: a)oglinda de argint, cu marginea verde - instruirea personalului în scopul perfecţionării metodelor şi a mijloacelor proprii de muncă; realizarea de materiale documentare destinate pregătirii studenţilor, elevilor şi cursanţilor din şcolile Ministerului Administraţiei şi Internelor; activitatea unităţii de standardizare a metodelor de lucru criminalistice pentru toate laboratoarele din subordine, conform normelor şi standardelor internaţionale; b)diafragma - dispozitiv al aparatelor fotografice cu ajutorul cărora se efectuează cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor şi al evenimentelor date în competenţa poliţiei, precum şi expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice în laboratoarele proprii, în scopul aflării adevărului în cauzele penale, dispuse conform legii; c)genomul uman - efectuarea de către Laboratorul de expertize genetice din unitate de analize prin metode genetice a urmelor biologice de natură umană, ridicate de la locul faptei pentru persoana care le-a creat, în scopul identificării rapide a autorilor infracţiunilor; d)atomul – activitatea Serviciului de expertize fizico-chimice, care are ca obiectiv identificarea substanţelor, descifrarea formulei chimice a compusului necunoscut; e)amprenta papilară - dactiloscopia - ramură importantă a criminalisticii al cărei obiect de activitate constă în examinarea şi clasificarea desenelor papilare în vederea identificării persoanelor; f)cercurile - unitatea şi colaborarea între lucrătorii din unitate; baza de date şi colecţii criminalistice.

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 81 la Ordinul nr. 490/2008) SERVICIUL PENTRU INTERVENŢII ŞI ACŢIUNI SPECIALE Emblema Serviciului pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: pe fond negru, o întâlnire de lup fioros, de argint, cu limba roşie, ochii aurii, pupilele negre; dedesubt, două săbii de argint, cu vârfurile puţin curbate spre interior şi orientate în sus, având mânere duble, delimitate de câte şase inele puţin mai late, dispuse de trei ori câte două, totul de aur, şi care se încrucişează, în partea de jos, în săritoare. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond negru, în partea de sus sunt literele S.I.A.S., de aur, iar în cea de jos deviza * CURAJ LEGE ONOARE*, scrisă cu litere de acelaşi metal, pe o eşarfă albă. Semnificaţia elementelor însumate: a)spadele - justiţie; putere; capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă; b)capul de lup de argint - capacitatea de a fi cunoscut; ameninţare; curaj, loialitate, vigilenţă; c)literele S.I.A.S. - sigla Serviciului pentru intervenţii şi acţiuni speciale; d)deviza CURAJ LEGE ONOARE îmbogăţeşte compoziţia heraldică şi scoate în evidenţă scopul unităţii.

ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 82 la Ordinul nr. 490/2008) UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAŢIILOR Însemnul heraldic al Unităţii centrale de analiză a informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: un scut albastru, cu un inel de argint, având în interior un caduceu de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare de aur, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAŢIILOR * I.G.P.R. Semnificaţia elementelor însumate: a)inelul - unitatea şi colaborarea în sânul unităţii; baza de date; b)caduceul de argint - reputaţia virtuţilor reale; c)literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ANEXA Nr. 15 (Anexa nr. 83 la Ordinul nr. 490/2008) SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ Însemnul heraldic al Serviciului special de intervenţie rapidă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti se prezintă după cum urmează: scut albastru, încărcat cu cap de lup fioros, smuls, de argint, limbat şi aprins roşu, aflat deasupra unei spade de argint, înzestrate de aur, care se încrucişează, în săritoare, cu un fulger de argint; în cantoanele şefului, două ace de ceasornic argintii. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ * POLIŢIA CAPITALEI. Semnificaţia elementelor însumate: a)capul de lup de argint - capacitatea de a fi cunoscut; ameninţare; curaj, loialitate, vigilenţă; b)limba şi ochii roşii - forţa serviciului; c)acele de ceasornic - executarea de planuri militare; d)spada - justiţia; capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă; e)fulgerul - putere, valoare, iscusinţă în expediţiile militare; capacitatea de a acţiona cu rapiditate.

ANEXA Nr. 16 (Anexa nr. 84 la Ordinul nr. 490/2008) SERVICIUL OMORURI Însemnul heraldic al Serviciului omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti se prezintă după cum urmează: scut despicat, având cartierul 1, din dreapta, pe argint, un chiparos natural, smuls, iar în cartierul 2, din stânga, o tablă de şah, cu pătrate care alternează roşu şi negru, pe două coloane şi cinci rânduri, peste care broşează un şarpe de argint. Scutul, aşezat cu vârful pe două ramuri de stejar, cu ghinde, de aur, care se încrucişează în săritoare, în partea de jos, are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi, aprinşi şi armaţi roşu, afrontaţi, susţinând cu labele anterioare scutul, cu cele posterioare stând pe aceleaşi ramuri. În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond roşu, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * SERVICIUL OMORURI * DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. Semnificaţia elementelor însumate: a)chiparosul - moartea şi accidente mortale; rădăcinile - colaborarea cu alte instituţii, unităţi, structuri; b)tabla de şah, cu pătrate care alternează roşu şi negru - investigarea; c)şarpele de argint - discreţie şi prudenţă; muncă glorioasă, dar dificilă; d)leii de aur - luptători prudenţi, întâmpinaţi cu onoruri; putere, autoritate, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; e)ochii, limbile şi ghearele roşii - forţa serviciului; f)ramurile de stejar - putere, soliditate; merit obţinut.

ANEXA Nr. 17 (Anexa nr. 85 la Ordinul nr. 490/2008) CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI GIURGIU Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Personalului Giurgiu din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, albastru, având în centru două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare, în şef o carte deschisă, de argint, iar în vârf o ancoră, de asemenea, de argint, încărcată, în partea de jos, cu o oglindă rotundă, de acelaşi metal, cu marginea verde. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI GIURGIU * I. G. P. R. Semnificaţia elementelor însumate: a)securile consulare romane - element preluat din stema I.G.P.R.; evocă atribuţiile unităţii în statul de drept, de garant al ordinii publice; b)cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii; c)ancora - speranţă, fermitate; reprezintă potenţialul centrului de a pregăti personalul de pe navele aparţinând diferitelor structuri ale M.A.I.; d)oglinda plasată pe ancoră - ilustrează capacitatea centrului de a instrui personalul încadrat pe mijloacele de mobilitate navală din dotarea Poliţiei Române; e)literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ANEXA Nr. 18 (Anexa nr. 86 la Ordinul nr. 490/2008) CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR TIMIŞOARA Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Timişoara din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut tăiat, având în cartierul superior, pe albastru, o carte deschisă, de argint, iar în cel inferior, pe argint, o oglindă rotundă, de acelaşi metal, cu bordura verde. Scutul este timbrat de un coif de argint, cu viziera coborâtă, ornat cu panaş roşu, aşezat trei sferturi la dreapta. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR * TIMIŞOARA. Semnificaţia elementelor însumate: a)cartea de argint - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii; b)oglinda de argint, cu bordură verde - instruirea cursanţilor; c)coiful cu panaş - protecţie, invulnerabilitate.

ANEXA Nr. 19 (Anexa nr. 87 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, o poartă de cetate, arcuită, de argint, rostuită negru, cu două turnuri crenelate; 3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * ALBA. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)poarta de cetate - element preluat din stema judeţului Alba, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 20 (Anexa nr. 88 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARAD Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, o cetate de argint, rostuită negru, cu trei turnuri, cu acoperiş conic şi având o poartă deschisă, neagră; 3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * ARAD. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)cetatea cu trei turnuri - element preluat din stema judeţului Arad, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 21 (Anexa nr. 89 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, un trunchi de copac smuls, de argint, ieşind din partea de jos a unei coroane deschise, cu cinci fleuroane, de aur, împodobită cu pietre preţioase; 2) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BRAŞOV. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)coroana şi trunchiul de copac smuls - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Braşov, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 22 (Anexa nr. 90 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRĂILA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, o navă cu pânze, de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri de acelaşi metal. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BRĂILA. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)nava plutind pe valuri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Brăila, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 23 (Anexa nr. 91 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, o biserică de argint, redată din profil, având pe acoperiş o acvilă cruciată de aur, cu aripile desfăcute, flancată de două globuri, terminate în cruce, de acelaşi metal. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BUZĂU. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)biserica cu acvila - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Buzău, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 24 (Anexa nr. 92 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, despicat şi semităiat la dextra: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, un legionar roman, redat în picioare şi din faţă, ţinând în mâna dreaptă scutul cu iniţialele VRR, iar cu mâna stângă sprijină suliţa aşezată în pal, totul de argint. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CARAŞ-SEVERIN. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)legionarul roman cu scut şi suliţă - elemente preluate din vechea stemă a judeţului Caraş-Severin, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 25 (Anexa nr. 93 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN COVASNA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, un dextroşer împlătoşat, de argint, ţinând o spadă, de asemenea, de argint, înzestrată de aur, poziţionată în bară, în care este înfiptă o inimă roşie; 3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * COVASNA. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)dextroşerul cu spada - elemente preluate din stema judeţului Covasna, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 26 (Anexa nr. 94 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SATU MARE Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, un copac smuls, de argint; 4) pe roşu, un turn de cetate, cu patru creneluri, de argint, rostuit negru. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * SATU MARE. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)arborele smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; d)turnul - protecţie, apărare; e)copacul smuls şi turnul de cetate - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Satu Mare, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 27 (Anexa nr. 95 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat şi despicat în şef: 1) pe albastru, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe roşu, un leu de aur, aprins roşu, ţinând în laba dreaptă anterioară o sabie, cu vârful lat, de argint, înzestrată de aur, poziţionată în bară, născând dintr-un zid, crenelat din patru piese, de acelaşi metal şi rostuit negru. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * TIMIŞ. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)leul cu sabia, zidul crenelat - elemente preluate de la stema judeţului Timiş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 28 (Anexa nr. 96 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de cinci ciorchini de struguri albaştri, poziţionaţi în stea, intercalaţi de cinci frunze verzi. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * VRANCEA. Semnificaţia elementelor însumate: a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c)butoiul şi ciorchinii de struguri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 29 (Anexa nr. 97 la Ordinul nr. 490/2008) BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A INSPECTORATULUI GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE Însemnul heraldic al Bazei de administrare şi deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut tăiat, având în partea superioară, pe argint, o acvilă roşie, iar în partea inferioară, pe albastru, un inel de argint care are în interior o grenadă aprinsă de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A INSPECTORATULUI GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE. Semnificaţia elementelor însumate: a)acvila roşie - forţa şi curajul de a apăra valorile; b)inelul de argint - unitatea şi colaborarea în sânul unităţii; baza de administrare; c)grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.

ANEXA Nr. 30 (Anexa nr. 98 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ARGEŞ Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o acvilă de aur, cu aripile semideschise şi coborâte, gata sa-şi ia zborul de pe un munte verde, cu trei vârfuri. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * ARGEŞ. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)acvila şi muntele verde - elemente preluate din stema judeţului Argeş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 31 (Anexa nr. 99 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BOTOŞANI Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat în săritoare: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe argint, o coasă albastră; 3) pe argint, un rac roşu; 4) pe albastru, trei stele cu câte şase raze, de argint, poziţionate 1:2. În partea inferioară, sub acvilă deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BOTOŞANI. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)coasa, racul şi cele trei stele - elemente preluate din stema judeţului Botoşani, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 32 (Anexa nr. 100 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BRĂILA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o navă cu pânze, de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri, de acelaşi metal. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BRĂILA. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)nava plutind pe valuri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Brăila, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 33 (Anexa nr. 101 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN CONSTANŢA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe verde, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un far de argint, rostuit negru, luminat de aur, ieşind din valuri de argint şi flancat, în partea de sus, de două stele de aur; 3) pe albastru, o corabie neagră, cu pânze de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri, de acelaşi metal. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * CONSTANŢA. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)farul, stelele şi corabia pe valuri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Constanţa, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 34 (Anexa nr. 102 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, o ancoră de aur. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * GALAŢI. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)ancora - element preluat din stema judeţului Galaţi, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 35 (Anexa nr. 103 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, un corb negru ţinând în cioc un inel de aur, cu piatră roşie şi stând pe o ramură de stejar verde, cu ghinde de aur şi poziţionată în bandă. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * HUNEDOARA. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar –- forţa, puterea, autoritatea veche; d)corbul cu inel în cioc şi ramura de stejar - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Hunedoara, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 36 (Anexa nr. 104 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MARAMUREŞ Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un cap de bour de argint, având o stea de aur între coarne; 3) pe portocaliu, un munte de argint, cu o intrare de mină ajurată negru, pe vârful căruia stă o capră neagră. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MARAMUREŞ. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)capul de bour cu stea între coarne, muntele şi capra neagră - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Maramureş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 37 (Anexa nr. 105 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MEHEDINŢI Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, o albină de aur. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MEHEDINŢI. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)albina - element preluat de la vechea stemă a judeţului Mehedinţi, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 38 (Anexa nr. 106 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PRAHOVA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tripartit în furcă răsturnată: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, o carte deschisă de argint; 3) pe argint, un munte verde, pe vârful căruia stă o capră neagră. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * PRAHOVA. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)muntele, capra neagră şi cartea - elemente preluate din stema judeţului Prahova, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 39 (Anexa nr. 107 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SATU MARE Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un ciorchine de strugure de aur, cu trei frunze verzi; 3) pe verde, un turn de argint, rostuit negru, cu şase creneluri, trei ferestre ajurate negru, dispuse 2:1, şi o poartă ajurată de aceeaşi culoare. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SATU MARE. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)turnul şi strugurele – elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Satu Mare, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 40 (Anexa nr. 108 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VÂLCEA Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat şi despicat în şef: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe argint, un copac natural, smuls, cu fructe de aur; 3) pe roşu, o fântână tradiţională, de aur, flancată, în partea dreaptă, de un bărbat, purtând haine şi căciulă pe cap, de argint, ţinând, cu ambele mâini, frâul unui cal cabrat, de acelaşi metal, aflat în partea stângă. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * VÂLCEA. Semnificaţia elementelor însumate: a)rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche; d)copac smuls: rădăcinile - colaborarea cu alte unităţi; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; e)fântâna flancată de om şi de cal, precum şi copacul - elemente preluate din stema judeţului Vâlcea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

ANEXA Nr. 41 (Anexa nr. 109 la Ordinul nr. 490/2008) UNITATEA SPECIALĂ 76 JANDARMI PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢII FINANCIAR BANCARE Însemnul heraldic al Unităţii Speciale 76 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roşie, cu filiere de aur, încărcată cu trei bezanţi de argint, având în cartierul stâng superior o spadă de argint, înzestrată de aur, poziţionată în pal şi cu vârful în jos, iar în cartierul drept inferior o grenadă aprinsă, de argint. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * UNITATEA SPECIALĂ 76 JANDARMI * PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢII FINANCIAR BANCARE. Drapelul distinctiv al Unităţii Speciale 76 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare va avea culoare albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lăţime. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului. Semnificaţia elementelor însumate: a)banda - apărare, protecţie; ordine; b)bezanţi - monede; c)spada - dârzenie, victorie; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; d)grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.

ANEXA Nr. 42 (Anexa nr. 110 la Ordinul nr. 490/2008) GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „MATEI BASARAB“ PLOIEŞTI Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab“ Ploieşti din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul din partea stângă superioară un leu de aur, cu coada ridicată, limbat, aprins şi armat roşu, iar în cartierul din partea dreaptă inferioară o grenadă aprinsă, de asemenea, de argint. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * „MATEI BASARAB“ PLOIEŞTI. Semnificaţia elementelor însumate: a)banda - apărare, protecţie, ordine; b)stelele roşii - oamenii; c)leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui; d)limba, ochii şi ghearele roşii - forţa unităţii; e)grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.

ANEXA Nr. 43 (Anexa nr. 111 la Ordinul nr. 490/2008) ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o carte deschisă de argint; 2) pe albastru, o grenadă aprinsă, de asemenea, de argint; 3) pe verde, o oglindă rotundă de argint, cu bordura de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI * FĂLTICENI. Semnificaţia elementelor însumate: a)cartea - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii; b)grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; c)oglinda de argint - instruirea personalului în scopul perfecţionării metodelor şi a mijloacelor proprii de muncă.

ANEXA Nr. 44 (Anexa nr. 112 la Ordinul nr. 490/2008) CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI GHEORGHENI Însemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut scartelat, având în cartierul 1, pe roşu, o carte deschisă de argint, în 2, pe albastru, un leu rampant de aur, armat roşu, ţinând în laba dreaptă anterioară un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în bară, cu vârful în sus, în 3, pe albastru, o grenadă aprinsă, de argint, iar în 4, pe roşu, un copac smuls, de acelaşi metal. În partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI * GHEORGHENI. Semnificaţia elementelor însumate: a)cartea - ştiinţă, cultură, învăţământ, individualizând menirea unităţii; b)leul de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; c)pumnalul - justiţie şi onoare militară; d)ghearele şi dinţii roşii - forţa unităţii; e)grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; f)copacul smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe.

ANEXA Nr. 45 (Anexa nr. 113 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SEMENIC“ AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ al judeţului Caraş-Severin din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, un legionar roman, redat în picioare şi din faţă, ţinând în mâna dreaptă scutul cu iniţialele VRR, iar cu mâna stângă sprijină suliţa aşezată în pal, totul de acelaşi metal; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT). În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * „SEMENIC“ AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN. Semnificaţia elementelor însumate: a)casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b)grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c)ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritatea veche; d)legionarul roman cu scut şi suliţă - elemente preluate din stema judeţului Caraş-Severin, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; e)turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă.

ANEXA Nr. 46 (Anexa nr. 114 la Ordinul nr. 490/2008) INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „ŞERBAN CANTACUZINO“ AL JUDEŢULUI PRAHOVA Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino“ al judeţului Prahova din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei se află un scut despicat şi semităiat la dextra: 1) pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, o sondă de argint de tip turlă. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT). În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * „ŞERBAN CANTACUZINO“ AL JUDEŢULUI PRAHOVA. Semnificaţia elementelor însumate: a)casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b)grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c)ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritatea veche; d)turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e)sonda - element preluat din stema judeţului Prahova, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 126/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 126 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu