Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1230 din 9 octombrie 2006

pentru modificarea anexei nr. 1 la anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului finantelor publice, al ministrului sanatatii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.234/1.926/1.428/909/2005 privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectarii procedurii PIC, conform Hotararii Guvernului nr. 697/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 924 din 14 noiembrie 2006In temeiul prevederilor:

-   art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 3 alin. (1) pct. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 7 alin.  (4) din  Hotărârea Guvernului  nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice;

-   art.  16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul finanţelor publice, ministrul sănătăţii publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Protocolul pentru controlul respectării procedurii PIC, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului finanţelor publice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.234/1.926/1.428/909/2005,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la protocol)

PARTEA 1:

Lista produselor chimice periculoase supuse procedurii de notificare la export pentru care există o măsură internă de reglementare finală

Produsele chimice supuse procedurii PIC (Convenţia Rotterdam) se identifică în lista prevăzută în continuare cu ajutorul simbolului # şi sunt prevăzute şi în partea a 2-a a prezentei anexe.

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria (*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

1,1,1 -Tricloretan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

1,2-Dibrometan (dibrotn etilena) (EDB) #

106-93-4

203-444-5

2903 30 36

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

1,2-Dicloretan (diclor etilena) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

1,3-diclorpropenă (CIS) ; (lZ)-l,3-diclor-l- propenă

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

2-Naftilamină (naftalen-2-amină) şi sărurile sale +

91-59-8 553-00-4 612-52-2 şi altele

202-080-4 209-030-0 210-313-6 şi altele

2921 45 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

b

2,4,5-T şi săruri şi esteri ai

săi #

93-76-5 şi alţii

202-273-3

2918 90 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

4-Aminodifenil (difenil-4-amină) şi sărurile sale +

92-67-1 2113-61-3 şi altele

202-177-1 şi altele

2921 49 80 2921 44 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

b

4-Nitrodifenil +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(D

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/

i(2)

b

01.07.05

Acetat de fentin +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Aldicarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

P(1)

sr

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

sal

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Benzen (1)

71-43-2

200-753-7

2902 20

i(2)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Benzidina şi sărurile sale +

92-87-5

36341-27-2 şi altele

202-199-1 252-984-8

2921 59 90

i(1)

i(2)

sr

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

b

Derivaţi de benzidina +

-

-

Binapacril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 80

p(l)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

i(2)

b

Hotărârea Guvernului

347/2003/01.07.05                                             

Derivaţi de benzidină+

-

-

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Cadmiu şi compuşii săi

7440-43-9

231-152-8

8107

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Captafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 90 70

P(l)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

Cartap

15263-53-3

2930 20 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Chinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

în vigoare la data aderării

Cianazină

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Clorbenzilat #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clorfenapir +

122453-73-0

-

2933 99 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Clorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 00 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 70

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clozolinat +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Cloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Colecalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Compuşi de arsen

-

-

-

P(2)

sr

Hotărârea Guvernului

347/2003/ 01.07.05

Compuşi de mercur, inclusiv compuşi de mercur anorganici, compuşi alchil mercurici şi compuşi aril mercurici #

10112-91-1 21908-53-2 si alţii

233-307-5 244-654-7 şi alţii

2827 39 80 2825 90 50 şi alţii

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Compuşi triorganostanici +

-

-

2931 00 95 şi alţii

P(2)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

sr

Creozot şi substanţe înrudite cu creozotul

8001-58-9

61789-28-4

84650-04-4

90640-84-9

65996-91-0

90640-80-5

65996-82-2

8021-39-4

122384-78-5

232-287-5

263-047-8

283-484-8

292-605-3

2266-026-1

292-602-7

266-019-3

232-419-1

310-191-5

2707 91 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01 07.05

Crimidină

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Cumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 80

p(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

DBB

(di-μ -oxo-di-n-butilstaniu-hidroxiboran) (dioxostanboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Dicofol

ce conţine <78% p,p'-Dicofol sau 1 g/kg DDT şi compuşi înrudiţi cu DDT +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Difenili polibromuraţi (PBB)

#

59536-65-1 şi alţii

-

2903 69 90 şi alţii

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării 

Dinoseb, şi sărurile şi esterii

săi #

88-85-7 şi altele

201-861-7 şi altele

2908 90 00

p(l)

b

Ordinul Ministrului

396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

2915 39 90

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Dinitro-orto-crezol (DNOC)

şi sărurile sale (precum sărurile de amoniu, potasiu şi sodiu)#

534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7

208-601-1 221-037-0

219-007-7

2908 90 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 70

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Fention +

55-38-9

200-231-9

2930 90 70

P(l)

sr

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Fibre de azbest +:

1332-21-4 şi altele

Actinolit #

77536-66-4

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Amosit#

12172-73-5

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Antofilit#

77536-67-5

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Crocidolit #

12001-28-4

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/ 01.01.07

Tremolit #

77536-68-6

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Crisotil +

12001-29-5

sau

132207-32-0

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.08

Floracetamidă #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 80

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Fosfamidon

(formulări lichide solubile ale substanţei ce depăşesc 1000 g ingredient activ/l) #

13171-21-6 (amestec de izomeri (E)&(Z))

236-116-5

2924 19 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

23783-98-4 (izomer(Z))

297-99-4 (izomer(E))

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Fosfat de tri (2,3-dibrompropil) #

126-72-7

204-799-9

2919 00 90

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Furatiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria (*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Hexazinonă

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Hidroxid de fentin +

76-87-9

200-990-0

2931 00 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

PC2)

b

In vigoare la data aderării

HCH ;

Hexaclorciclohexan, (amestec de izomeri)

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

p(2)

sr

In vigoare la data aderării

Hexacloretan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

(a) Hidrazida maleică şi sărurile sale, altele decât sărurile de colină, de sodiu şi potasiu.

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 şi altele

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

(b) sărurile de colină, de sodiu şi de potasiu ale hidrazidei maleice ce conţin peste 1 mg/kg hidrazină liberă exprimată în echivalent acid.

61167-10-0 51542-52-0 28330-26-9

257-261-0 248-972-7

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.2003

Iminoctadină

13516-27-3

236-855-3

2925 20 00

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Izoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Metamidofos

( formulări lichide solubile ale substanţei ce depăşesc 600 g ingredient activ/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 90 70

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Metil-paration  + #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Monocrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 19 00

p(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Monometil-dibromdifenilmetan; denumirea comercială: DBBT +

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i(1)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Monometil-diclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 121 sau Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(l)-i(2)

b-b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Monometil-tetraclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonil-)

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 932/2004-01.07.2005

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-ramificat)

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol)

234-284-4

90481-04-2 (fenol,    nonil-ramificat)

291-844-0

104-40-5 (p-nonilfenol)

şi alţii

203-199-4

şi alţii

Nonilfenoletoxilaţi (C2H40)nC16H240  +

9016-45-9,

26027-38-3,

68412-54-4,

37205-87-1,

127087-87-0

şi alţii

3402 13 00

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 932/2004-01.07.2005

PCD

b

P(2)

b

Octabromdifenil eter +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 70

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Oxid de etilena (Oxiran) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.2003

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Pentabromdifenil eter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Pentaclorfenol  şi săruri şi esteri ai acestuia#

87-86-5 şi alţii

201-778-6 şi alţii

2908 10 00 şi alţii

P(1)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

P(2)

sr

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Pirazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Quintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Sciliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Stricnina

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Sulfat de taliu

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Tecnazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Tetraetil plumb #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 689/2004/ 1 ianuarie 2005

Tetrametil plumb #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 689/2004/ 1 ianuarie 2005

Tetraclorură de carbon

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 

347/2003/01.07.05

Tiociclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Trifenili policloruraţi (PCT)

#

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Triaziridinil-fosfinoxid (1,1',1 "- fosforiltriaziridina) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 70

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 90 70

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

(*) Subcategorie: p(l) - pesticid din grupa produselor pentru protecţia plantelor, p(2) - alte pesticide care includ biocide, i(l) - produs chimic industrial pentru uz profesional şi i(2) - produs chimic industrial pentru uzul publicului.

(**) Restricţii de utilizare: sr - restricţie severă, b - interdicţie (pentru subcategoria sau subcategoriile în cauză)

(***) Măsura de reglementare finală:

Ordinul comun nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 829 din 18 noiembrie 2002

Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţiona rea introducerii pe piaţă si a utilizării anumitor substanţe si preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României Partea 1 nr. 236 din 7 aprilie 2003

Hotărârea Guvernului nr. 932/2004 pentru modificarea si completarea HG 347/2003, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 566 din 28 iunie 2004

Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 109 din 20 februarie 2003

(1) Cu excepţia carburanţilor

CAS = Chemical Abstracts Service

# Produs chimic care este subiect al procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam.

PARTEA 2: Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam

(Categoriile prezentate sunt cele specificate în Convenţia de la Rotterdam)

Produsul chimic

Numărul CAS

Categoria

1

2

3

1,2-dibrometan (EDB)

106-93-4

Pesticid

2,4,5-T, săruri şi esteri ale acestuia

93-76-5 #

Pesticid

Aldrin(*)

309-00-2

Pesticid

Binapacril

485-31-4

Pesticid

Captafol

2425-06-1

Pesticid

Clorbenzilat

510-15-6

Pesticid

Clordan(*)

57-74-9

Pesticid

Clordimeform

6164-98-3

Pesticid

Compuşi ai mercurului, inclusiv compuşi anorganici ai mercurului, compuşii alchil mercur şi compuşii alchiloxialchil şi aril de mercur

Pesticid

Produsul chimic

Numărul CAS

Categoria

1

2

3

DDT (*)

50-29-3

Pesticid

Diclor etilena (1,2-Dicloretan)

107-06-2

Pesticid

Dieldrin (*)

60-57-1

Pesticid

Difenili polibromuraţi (PBBs)

36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)

Industrial

Difenili policloruraţi(PCBs) (*)

1336-36-3

Industrial

Dinitro-orto-crezol (DNOC) şi sărurile sale (precum sărurile de amoniu, potasiu şi sodiu)

534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7

Pesticid

şi sărurile sale (săruri de amoniu, potasiu şi sodiu)

2980-64-5; 5787-96-2; 2312-76-7

Dinoseb, săruri şi esteri de dinoseb

88-85-7 #

Pesticid

Fibre de azbest: Actinolit Antofilit Amosit Crocidolit Tremolit

77536-66-4 77536-67-5 12172-73-5 12001-28-4 77536-68-6

Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial

Floracetamidă

640-19-7

Pesticid

Formulări sub formă de pudră prăfoasă ce conţin combinaţia:

Preparat de pesticid extrem de periculos

-  benomil, la sau peste 7 %

-  carbofuran, la sau peste 10 %

-  tiram, la sau peste 15 %

17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 #

Fosfamidon (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 1000 g/l)

13171-21-6 (amestec de izomeri (E)&(Z)) 23783-98-4 (izomer(Z)) 297-99-4 (izomer(E))

Preparat de pesticid extrem de periculos

Fosfat de tri ( 2,3 -dibrompropil)

126-72-7

Industrial

HCH (amestec de izomeri)

608-73-1

Pesticid

Heptaclor (*)

76-44-8

Pesticid

Hexaclorbenzen (*)

118-74-1

Pesticid

Lindan (gama-HCH)

58-89-9

Pesticid

Metil-paration (concentrate emulsionabile (CE) cu un conţinut de substanţă activă inclusiv, sau peste, 19,5%, şi prafuri cu un conţinut de substanţă activă inclusiv, sau peste 1,5%)

298-00-0

Preparat de pesticid extrem de periculos

Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 600g/l

10265-92-6

Preparat de pesticid extrem de periculos

Monocrotofos

6923-22-4

Pesticid

Oxid de etilena

75-21-8

Pesticid

Paration

56-38-2

Pesticid

Pentaclorfenol, săruri şi esteri ai săi

87-86-5 #

Pesticid

Toxafen (*) (Camfeclor)

8001-35-2

Pesticid

Tetraetil plumb

78-00-2

Industrial

Tetrametil plumb

75-74-1

Industrial

Trifenili policloruraţi (PCTs)

61788-33-8

Industrial

(*) Substanţele respective sunt supuse interdicţiei la export în conformitate cu Partea 3-a a anexei prezente. #  sunt listate numai numerele CAS ale compuşilor părinte.

PARTEA 3: Produse chimice şi articole al căror export este interzis

Produs chimic/articol interzis la export

Denumirea produsului chimic, coduri de identificare: nr. ECr nr. CAS etc.

Săpunuri cosmetice ce conţin mercur

Coduri NC: 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10,3401 20 90,3401 30 00

Poluanţi organici persistenţi prezentaţi în listele din anexele A şi B la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi conform dispoziţiilor acesteia

Aldrin

Nr. EC 206-215-8,

Nr. CAS 309-00-2,

Cod  CN 2903 59 90

Clordan

Nr. EC 200-349-0,

Nr. CAS 57-74-9,

Cod CN 2903 59 90

Dieldrin

Nr. EC 200-484-5,

Nr. CAS 60-57-1,

Cod CN 2910 90 00

DDT

(l,l,1-triclor-2,2-bis (p-

clorfenil) etan

Nr. FX 200-024-3,

Nr. CAS 50-29-3,

Cod CN 2903 62 00

Endrin

Nr. EC 200-775-7,

Nr. CAS 72-20-8,

Cod CN 2910 90 00

Heptaclor

Nr. EC 200-962-3,

Nr. CAS 76-44-8,

Cod CN 2903 59 90

Hexaclorbenzen

Nr. EC 200-273-9,

Nr. CAS 118-74-1,

Cod CN 2903 62 00

Mirex

Nr. EC 219-196-6,

Nr. CAS 2385-85-5,

Cod CN 2903-59 90

Toxafen (Camfeclor)

Nr. EC 232-283-3,

Nr. CAS 8001-35-2,

Cod CN 3808 10 20

Difenili policloruraţi (PCB-uri)

Nr. EC 215-648-1

şi altele

Nr. CAS 1336-36-3

şi altele

Cod CN 2903 69 90


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1230/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1230 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1230/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu