Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1230 din 9 octombrie 2006

pentru modificarea anexei nr. 1 la anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului finantelor publice, al ministrului sanatatii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.234/1.926/1.428/909/2005 privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectarii procedurii PIC, conform Hotararii Guvernului nr. 697/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 924 din 14 noiembrie 2006In temeiul prevederilor:

-   art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 3 alin. (1) pct. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 7 alin.  (4) din  Hotărârea Guvernului  nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice;

-   art.  16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul finanţelor publice, ministrul sănătăţii publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Protocolul pentru controlul respectării procedurii PIC, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului finanţelor publice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.234/1.926/1.428/909/2005,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la protocol)

PARTEA 1:

Lista produselor chimice periculoase supuse procedurii de notificare la export pentru care există o măsură internă de reglementare finală

Produsele chimice supuse procedurii PIC (Convenţia Rotterdam) se identifică în lista prevăzută în continuare cu ajutorul simbolului # şi sunt prevăzute şi în partea a 2-a a prezentei anexe.

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria (*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

1,1,1 -Tricloretan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

1,2-Dibrometan (dibrotn etilena) (EDB) #

106-93-4

203-444-5

2903 30 36

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

1,2-Dicloretan (diclor etilena) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

1,3-diclorpropenă (CIS) ; (lZ)-l,3-diclor-l- propenă

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

2-Naftilamină (naftalen-2-amină) şi sărurile sale +

91-59-8 553-00-4 612-52-2 şi altele

202-080-4 209-030-0 210-313-6 şi altele

2921 45 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

b

2,4,5-T şi săruri şi esteri ai

săi #

93-76-5 şi alţii

202-273-3

2918 90 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

4-Aminodifenil (difenil-4-amină) şi sărurile sale +

92-67-1 2113-61-3 şi altele

202-177-1 şi altele

2921 49 80 2921 44 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

b

4-Nitrodifenil +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(D

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/

i(2)

b

01.07.05

Acetat de fentin +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Aldicarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

P(1)

sr

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

sal

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Benzen (1)

71-43-2

200-753-7

2902 20

i(2)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Benzidina şi sărurile sale +

92-87-5

36341-27-2 şi altele

202-199-1 252-984-8

2921 59 90

i(1)

i(2)

sr

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

b

Derivaţi de benzidina +

-

-

Binapacril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 80

p(l)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

i(2)

b

Hotărârea Guvernului

347/2003/01.07.05                                             

Derivaţi de benzidină+

-

-

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Cadmiu şi compuşii săi

7440-43-9

231-152-8

8107

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Captafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 90 70

P(l)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

Cartap

15263-53-3

2930 20 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Chinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

în vigoare la data aderării

Cianazină

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Clorbenzilat #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clorfenapir +

122453-73-0

-

2933 99 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Clorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 00 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 70

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clozolinat +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Clordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Cloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Colecalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Compuşi de arsen

-

-

-

P(2)

sr

Hotărârea Guvernului

347/2003/ 01.07.05

Compuşi de mercur, inclusiv compuşi de mercur anorganici, compuşi alchil mercurici şi compuşi aril mercurici #

10112-91-1 21908-53-2 si alţii

233-307-5 244-654-7 şi alţii

2827 39 80 2825 90 50 şi alţii

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Compuşi triorganostanici +

-

-

2931 00 95 şi alţii

P(2)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

i(2)

sr

Creozot şi substanţe înrudite cu creozotul

8001-58-9

61789-28-4

84650-04-4

90640-84-9

65996-91-0

90640-80-5

65996-82-2

8021-39-4

122384-78-5

232-287-5

263-047-8

283-484-8

292-605-3

2266-026-1

292-602-7

266-019-3

232-419-1

310-191-5

2707 91 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01 07.05

Crimidină

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Cumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 80

p(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

DBB

(di-μ -oxo-di-n-butilstaniu-hidroxiboran) (dioxostanboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Dicofol

ce conţine <78% p,p'-Dicofol sau 1 g/kg DDT şi compuşi înrudiţi cu DDT +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Difenili polibromuraţi (PBB)

#

59536-65-1 şi alţii

-

2903 69 90 şi alţii

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării 

Dinoseb, şi sărurile şi esterii

săi #

88-85-7 şi altele

201-861-7 şi altele

2908 90 00

p(l)

b

Ordinul Ministrului

396/2002/ 18.01.03

P(2)

b

In vigoare la data aderării

2915 39 90

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Dinitro-orto-crezol (DNOC)

şi sărurile sale (precum sărurile de amoniu, potasiu şi sodiu)#

534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7

208-601-1 221-037-0

219-007-7

2908 90 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 70

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Fention +

55-38-9

200-231-9

2930 90 70

P(l)

sr

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Fibre de azbest +:

1332-21-4 şi altele

Actinolit #

77536-66-4

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Amosit#

12172-73-5

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Antofilit#

77536-67-5

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Crocidolit #

12001-28-4

-

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/ 01.01.07

Tremolit #

77536-68-6

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.07

Crisotil +

12001-29-5

sau

132207-32-0

2524 00

i

b

Hotărârea Guvernului 124/2003/01.01.08

Floracetamidă #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 80

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Fosfamidon

(formulări lichide solubile ale substanţei ce depăşesc 1000 g ingredient activ/l) #

13171-21-6 (amestec de izomeri (E)&(Z))

236-116-5

2924 19 00

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

23783-98-4 (izomer(Z))

297-99-4 (izomer(E))

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Fosfat de tri (2,3-dibrompropil) #

126-72-7

204-799-9

2919 00 90

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Furatiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria (*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Hexazinonă

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Hidroxid de fentin +

76-87-9

200-990-0

2931 00 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

PC2)

b

In vigoare la data aderării

HCH ;

Hexaclorciclohexan, (amestec de izomeri)

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

p(2)

sr

In vigoare la data aderării

Hexacloretan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

(a) Hidrazida maleică şi sărurile sale, altele decât sărurile de colină, de sodiu şi potasiu.

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 şi altele

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

(b) sărurile de colină, de sodiu şi de potasiu ale hidrazidei maleice ce conţin peste 1 mg/kg hidrazină liberă exprimată în echivalent acid.

61167-10-0 51542-52-0 28330-26-9

257-261-0 248-972-7

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.2003

Iminoctadină

13516-27-3

236-855-3

2925 20 00

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Izoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Metamidofos

( formulări lichide solubile ale substanţei ce depăşesc 600 g ingredient activ/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 90 70

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Metil-paration  + #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Monocrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 19 00

p(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Monometil-dibromdifenilmetan; denumirea comercială: DBBT +

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i(1)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Monometil-diclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 121 sau Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(l)-i(2)

b-b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Monometil-tetraclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonil-)

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 932/2004-01.07.2005

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-ramificat)

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol)

234-284-4

90481-04-2 (fenol,    nonil-ramificat)

291-844-0

104-40-5 (p-nonilfenol)

şi alţii

203-199-4

şi alţii

Nonilfenoletoxilaţi (C2H40)nC16H240  +

9016-45-9,

26027-38-3,

68412-54-4,

37205-87-1,

127087-87-0

şi alţii

3402 13 00

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 932/2004-01.07.2005

PCD

b

P(2)

b

Octabromdifenil eter +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 70

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Oxid de etilena (Oxiran) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.2003

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Pentabromdifenil eter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Pentaclorfenol  şi săruri şi esteri ai acestuia#

87-86-5 şi alţii

201-778-6 şi alţii

2908 10 00 şi alţii

P(1)

b

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

P(2)

sr

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Pirazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Quintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

P(1)

b

Ordinul Ministrului 396/2002/ 18.01.03

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Sciliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Stricnina

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Sulfat de taliu

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

Tecnazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

p(2)

b

In vigoare la data aderării

Tetraetil plumb #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 689/2004/ 1 ianuarie 2005

Tetrametil plumb #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 689/2004/ 1 ianuarie 2005

Tetraclorură de carbon

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

Hotărârea Guvernului 

347/2003/01.07.05

Tiociclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Trifenili policloruraţi (PCT)

#

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Triaziridinil-fosfinoxid (1,1',1 "- fosforiltriaziridina) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

Hotărârea Guvernului 347/2003/01.07.05

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 70

P(1)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

P(2)

b

In vigoare la data aderării

Produsul chimic

Nr. CAS

Nr. EINECS

Cod NC

Subcategoria(*)

Restricţii

de utilizare

Măsura internă de

reglementare finală/

data intrării in

vigoare(***)

1

2

3

4

5

6

7

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 90 70

P(l)

b

Nu este omologat ca produs de protecţia plantelor

(*) Subcategorie: p(l) - pesticid din grupa produselor pentru protecţia plantelor, p(2) - alte pesticide care includ biocide, i(l) - produs chimic industrial pentru uz profesional şi i(2) - produs chimic industrial pentru uzul publicului.

(**) Restricţii de utilizare: sr - restricţie severă, b - interdicţie (pentru subcategoria sau subcategoriile în cauză)

(***) Măsura de reglementare finală:

Ordinul comun nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 829 din 18 noiembrie 2002

Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţiona rea introducerii pe piaţă si a utilizării anumitor substanţe si preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României Partea 1 nr. 236 din 7 aprilie 2003

Hotărârea Guvernului nr. 932/2004 pentru modificarea si completarea HG 347/2003, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 566 din 28 iunie 2004

Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 109 din 20 februarie 2003

(1) Cu excepţia carburanţilor

CAS = Chemical Abstracts Service

# Produs chimic care este subiect al procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam.

PARTEA 2: Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam

(Categoriile prezentate sunt cele specificate în Convenţia de la Rotterdam)

Produsul chimic

Numărul CAS

Categoria

1

2

3

1,2-dibrometan (EDB)

106-93-4

Pesticid

2,4,5-T, săruri şi esteri ale acestuia

93-76-5 #

Pesticid

Aldrin(*)

309-00-2

Pesticid

Binapacril

485-31-4

Pesticid

Captafol

2425-06-1

Pesticid

Clorbenzilat

510-15-6

Pesticid

Clordan(*)

57-74-9

Pesticid

Clordimeform

6164-98-3

Pesticid

Compuşi ai mercurului, inclusiv compuşi anorganici ai mercurului, compuşii alchil mercur şi compuşii alchiloxialchil şi aril de mercur

Pesticid

Produsul chimic

Numărul CAS

Categoria

1

2

3

DDT (*)

50-29-3

Pesticid

Diclor etilena (1,2-Dicloretan)

107-06-2

Pesticid

Dieldrin (*)

60-57-1

Pesticid

Difenili polibromuraţi (PBBs)

36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)

Industrial

Difenili policloruraţi(PCBs) (*)

1336-36-3

Industrial

Dinitro-orto-crezol (DNOC) şi sărurile sale (precum sărurile de amoniu, potasiu şi sodiu)

534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7

Pesticid

şi sărurile sale (săruri de amoniu, potasiu şi sodiu)

2980-64-5; 5787-96-2; 2312-76-7

Dinoseb, săruri şi esteri de dinoseb

88-85-7 #

Pesticid

Fibre de azbest: Actinolit Antofilit Amosit Crocidolit Tremolit

77536-66-4 77536-67-5 12172-73-5 12001-28-4 77536-68-6

Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial

Floracetamidă

640-19-7

Pesticid

Formulări sub formă de pudră prăfoasă ce conţin combinaţia:

Preparat de pesticid extrem de periculos

-  benomil, la sau peste 7 %

-  carbofuran, la sau peste 10 %

-  tiram, la sau peste 15 %

17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 #

Fosfamidon (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 1000 g/l)

13171-21-6 (amestec de izomeri (E)&(Z)) 23783-98-4 (izomer(Z)) 297-99-4 (izomer(E))

Preparat de pesticid extrem de periculos

Fosfat de tri ( 2,3 -dibrompropil)

126-72-7

Industrial

HCH (amestec de izomeri)

608-73-1

Pesticid

Heptaclor (*)

76-44-8

Pesticid

Hexaclorbenzen (*)

118-74-1

Pesticid

Lindan (gama-HCH)

58-89-9

Pesticid

Metil-paration (concentrate emulsionabile (CE) cu un conţinut de substanţă activă inclusiv, sau peste, 19,5%, şi prafuri cu un conţinut de substanţă activă inclusiv, sau peste 1,5%)

298-00-0

Preparat de pesticid extrem de periculos

Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 600g/l

10265-92-6

Preparat de pesticid extrem de periculos

Monocrotofos

6923-22-4

Pesticid

Oxid de etilena

75-21-8

Pesticid

Paration

56-38-2

Pesticid

Pentaclorfenol, săruri şi esteri ai săi

87-86-5 #

Pesticid

Toxafen (*) (Camfeclor)

8001-35-2

Pesticid

Tetraetil plumb

78-00-2

Industrial

Tetrametil plumb

75-74-1

Industrial

Trifenili policloruraţi (PCTs)

61788-33-8

Industrial

(*) Substanţele respective sunt supuse interdicţiei la export în conformitate cu Partea 3-a a anexei prezente. #  sunt listate numai numerele CAS ale compuşilor părinte.

PARTEA 3: Produse chimice şi articole al căror export este interzis

Produs chimic/articol interzis la export

Denumirea produsului chimic, coduri de identificare: nr. ECr nr. CAS etc.

Săpunuri cosmetice ce conţin mercur

Coduri NC: 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10,3401 20 90,3401 30 00

Poluanţi organici persistenţi prezentaţi în listele din anexele A şi B la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi conform dispoziţiilor acesteia

Aldrin

Nr. EC 206-215-8,

Nr. CAS 309-00-2,

Cod  CN 2903 59 90

Clordan

Nr. EC 200-349-0,

Nr. CAS 57-74-9,

Cod CN 2903 59 90

Dieldrin

Nr. EC 200-484-5,

Nr. CAS 60-57-1,

Cod CN 2910 90 00

DDT

(l,l,1-triclor-2,2-bis (p-

clorfenil) etan

Nr. FX 200-024-3,

Nr. CAS 50-29-3,

Cod CN 2903 62 00

Endrin

Nr. EC 200-775-7,

Nr. CAS 72-20-8,

Cod CN 2910 90 00

Heptaclor

Nr. EC 200-962-3,

Nr. CAS 76-44-8,

Cod CN 2903 59 90

Hexaclorbenzen

Nr. EC 200-273-9,

Nr. CAS 118-74-1,

Cod CN 2903 62 00

Mirex

Nr. EC 219-196-6,

Nr. CAS 2385-85-5,

Cod CN 2903-59 90

Toxafen (Camfeclor)

Nr. EC 232-283-3,

Nr. CAS 8001-35-2,

Cod CN 3808 10 20

Difenili policloruraţi (PCB-uri)

Nr. EC 215-648-1

şi altele

Nr. CAS 1336-36-3

şi altele

Cod CN 2903 69 90


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1230/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1230 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1230/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu