Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 121 din 16 februarie 2011

pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competentelor legale, în locurile si/sau în mediile în care se produc, se comercializeaza, se utilizeaza sau se consuma substante si/sau produse noi cu efecte psihoactive, daunatoare sanatatii, altele decat cele reglementate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 123 din 17 februarie 2011In temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea'şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi'funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul sănătăţii, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul finanţelor publice, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se constituie echipe mixte de control, alcătuite din angajaţi, specialişti în domeniu, ai structurilor teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Echipele mixte efectuează controale, conform competenţelor legale, în toate locurile şi/sau mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii.

Art. 2. - (1) Activităţile de control se realizează, pe baza unui plan de acţiune, la iniţiativa oricăreia dintre structurile teritoriale subordonate instituţiilor prevăzute la art. 1, cu informarea prefectului, sau la iniţiativa prefectului.

(2) Planul de acţiune se elaborează de structura teritorială de poliţie, cu sprijinul instituţiilor implicate în activităţile de control.'

Art. 3. - (1) Componenţa nominală a echipelor mixte de control se prevede în fiecare plan de acţiune, la propunerea conducătorilor structurilor teritoriale subordonate instituţiilor prevăzute la art. 1.

(2)  Desemnarea şi participarea specialiştilor în echipele mixte de control sunt obligatorii.

(3)   Membrii echipelor mixte de control îşi desfăşoară activitatea potrivit competenţelor legale ale instituţiilor publice pe care le reprezintă.

Art. 4. - (1) Rapoartele acţiunilor realizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se întocmesc şi se semnează de către membrii echipelor de control şi se transmit de către instituţia prefectului, lunar, Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor întocmeşte şi transmite sinteza acţiunilor realizate la nivel naţional primului-ministru.

Art. 5. - Normele metodologice privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi'funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării   Rurale,   precum şi a unor structuri aflate  în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioarei ale Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2)  Scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă crearea cadrului organizatoric în vederea creşterii eficienţei acţiunilor de prevenire şi combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora.

(3) Obiectivele prezentelor norme metodologice sunt:

Ministerul Sănătăţii, prin structurile de control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:

-   verificarea respectării prevederilor privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor;

- verificarea stării de sănătate a personalului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- respectarea prevederilor legale privind interdicţia fumatului în spaţii publice închise;

- verificarea conformităţii produselor cosmetice;

- verificarea conformităţii produselor biocide;

-  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile specializate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de combatere a criminalităţii organizate, Direcţia de investigare a fraudelor şi Direcţia de ordine publică:

- sprijinirea şi asigurarea protecţiei membrilor echipelor de control în acţiunile desfăşurate;

-  prelevarea probelor în vederea analizării acestora în scopul depistării substanţelor prevăzute în tabelele-anexă la Legea nr. 143/2000 privind' prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

-  pentru probele ridicate care nu conţin substanţe din categoria celor prevăzute mai sus, efectuarea de cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a normelor legale încălcate (în special cu privire la infracţiunea de „înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 297 din Codul penal);

-   asigurarea unui climat de normalitate pe timpul desfăşurării acţiunilor de control, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:

- verificarea conformităţii îngrăşămintelor;

-  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile specializate ale Gărzii Financiare:

- verificarea autorizaţiilor de funcţionare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- verificarea documentelor de provenienţă a mărfurilor;

-  verificarea respectării legislaţiei în domeniul financiar-contabil;

-  verificarea modului de respectare a legislaţiei privind dotarea cu case de marcat;

- verificarea respectării normelor fiscale în vigoare.

• Controlul va urmări verificarea pe lanţul comercial a tuturor livrărilor, respectiv intrărilor de marfă, acţiunea urmând să cuprindă toţi operatorii economici implicaţi în actul comercial al produselor identificate.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:

-  verificarea existenţei documentelor de provenienţă a mărfurilor sub aspectul încadrării într-una dintre categoriile: periculoase, falsificate sau contrafăcute;

- verificarea condiţiilor de depozitare, păstrare şi expunere la comercializare prevăzute de producător;

- verificarea prezenţei semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, deteriorări ale ambalajului;

-  verificarea modului de etichetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-  verificarea posibilităţii ca activităţile desfăşurate să constituie practici comerciale incorecte, înşelătoare.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:

- verificarea conformităţii şi siguranţei alimentelor, aşa cum sunt definite prin lege;

-  verificarea conformităţii hranei pentru animale şi a produselor medicinale veterinare;

-  constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, în conformitate cu prevederile prevăzute în legislaţia specifică în vigoare.

Art. 2. - (1) Echipele de control mixte se constituie în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2)  Echipele de control mixte efectuează controale în toate unităţile identificate ca desfăşurând activităţi de comercializare a unor substanţe/produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate.

(3) Declanşarea acţiunilor de control se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Mărfurile ridicate se predau organelor de poliţie în vederea verificării acestora sub aspectul existenţei substanţelor stupefiante şi psihotrope (droguri), care, după caz, se restituie organului care a efectuat ridicarea. Acesta va proceda la distrugerea mărfurilor conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

Art. 4. - Sinteza acţiunilor realizate la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti se transmite lunar, prin instituţia prefectului, conform modelului ce va fi pus la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 5. - La încheierea controlului, membrii echipei de control întocmesc procese-verbale de aplicare a contravenţiei sau, după caz, de constatare a infracţiunii, potrivit competenţelor legale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 121/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 121 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu