Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1196 din 16.10.2013

pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 24 octombrie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 10162 din 11 octombrie 2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice,având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, precum şi propunerea Consiliului Superior de Medicină legală comunicată prin Adresa nr. C.S. 21 din 22 martie 2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă componenţa nominală a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă componenţele nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti şi din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modul de funcţionare a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4Se aprobă modul de funcţionare a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti şi a comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 393/2010* pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti şi a comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare. * Ordinul ministrului sănătăţii nr. 393/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 7Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice, Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ şi institutele de medicină legală Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu
ANEXA Nr. 1Componenţa nominală a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti Preşedinte:

Prof. dr. Dan Dermengiu - I.N.M.L. „Mina Minovici“ BucureştiMembri:

Prof. dr. Vasile Astărăstoae - I.M.L. Iaşi

Prof. dr. Alexandra Enache - I.M.L. Timişoara

Prof. dr. Roxana Zăvoi - I.M.L. Craiova

Prof. dr. Dan Perju-Dumbravă - I.M.L. Cluj-Napoca

Prof. dr. Valentin Iftenie - I.N.M.L. „Mina Minovici“ Bucureşti

Prof. dr. Maria Sajin - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Conf. dr. Valentin Gheorghiu - I.N.M.L. „Mina Minovici“ Bucureşti

Conf. dr. George Cristian Curcă - I.N.M.L. „Mina Minovici“ Bucureşti

Conf. dr. Gabriel Mihalache - S.J.M.L. Oradea

Conf. dr. Silviu Morar - S.J.M.L. Sibiu

Dr. Diana Bulgaru-Iliescu - I.M.L. Iaşi

Dr. Marius Vartic - I.M.L. Cluj-Napoca

Dr. Viorel Hădăreanu - I.M.L. Târgu Mureş

Dr. Salem Abdo - I.N.M.L. „Mina Minovici“ Bucureşti ANEXA Nr. 2Componenţele nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti şi din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova I. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti Preşedinte: Prof. dr. Dan Dermengiu, medic primar medicină legalăMembri:

Conf. dr. George Cristian Curcă, medic primar medicină legală

Conf. dr. Valentin Gheorghiu, medic primar medicină legală

Şef lucrări dr. Ionuţ Popescu, medic primar medicină legală

Dr. Constantin Dragoteanu, medic primar medicină legalăII. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Cluj-Napoca Preşedinte: Dr. Marius Vartic, medic primar medicină legalăMembri:

Prof. dr. Dan Perju-Dumbravă, medic primar medicină legală

Şef lucrări dr. Ştefan Aniţan, medic primar medicină legală

Dr. Romulus Ştefan, medic primar medicină legală

Dr. Costel Siserman, medic primar medicină legalăIII. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Iaşi Preşedinte: Prof. dr. Vasile Astărăstoae, medic primar medicină legalăMembri:

Dr. Diana Bulgaru-Iliescu, medic primar medicină legală

Conf. dr. Beatrice Gabriela Ioan, medic primar medicină legală

Conf. dr. Carmen Anda Grigoriu, medic primar medicină legală

Dr. Carleta Teodorescu, medic primar medicină legalăIV. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Timişoara Preşedinte: Prof. dr. Alexandra Enache, medic primar medicină legalăMembri:

Conf. dr. Valeriu Matei, medic primar medicină legală

Asist. univ. dr. Veronica Ciocan, medic primar medicină legală

Dr. Dorina Lungu, medic primar medicină legală

Dr. Magda Petcu, medic primar medicină legalăV. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Târgu Mureş Preşedinte: Şef lucrări dr. Viorel Hădăreanu, medic primar medicină legalăMembri:

Dr. Harald Jung, medic primar medicină legală

Dr. Lucian Croitorescu, medic primar medicină legală

Dr. Dacian Biriş, medic primar medicină legală

Dr. Siklodi Palfi Katalin, medic primar medicină legalăVI. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală Craiova Preşedinte: Prof. dr. Roxana Zăvoi, medic primar medicină legalăMembri:

Şef lucrări dr. Liliana Stanca, medic primar medicină legală

Dr. Mihail Ştefănescu, medic primar medicină legală

Dr. Claudiu George Ţolescu, medic primar medicină legală

Dr. Camelia Cotulbea, medic primar medicină legală ANEXA Nr. 3Modul de funcţionare a Comisiei superioare medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti 1. Comisia superioară medico-legală reprezintă autoritatea ştiinţifică supremă în domeniul medicinei legale şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti prin şedinţe de lucru convocate de preşedintele acestei comisii. 2. Şedinţele de lucru se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din membrii permanenţi ai Comisiei superioare medico-legale. 3. Membrii Comisiei superioare medico-legale care au participat la elaborarea avizului comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale nu pot participa la dezbaterile din cadrul şedinţei în legătură cu speţa respectivă şi nici nu vor semna avizul elaborat. 4. Calitatea de membru al Comisiei superioare medico-legale este incompatibilă cu calitatea de expert recomandat. 5. Avizul Comisiei superioare medico-legale se elaborează contra cost. 6. Comisia superioară medico-legală se poate pronunţa prin aviz asupra documentelor medico-legale întocmite în cazul examinărilor medico-legale efectuate în cazul persoanelor şi al cadavrelor umane ori al fragmentelor de cadavru. 7. Comisia superioară medico-legală nu se poate pronunţa prin aviz asupra veridicităţii ştiinţifice a investigaţiei ADN, care este expertiză de strictă specialitate efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, urmând ca în situaţia în care se dispune un astfel de aviz comisia să menţioneze dacă a fost sau nu respectată metodologia de lucru şi să recomande efectuarea unei alte investigaţii ADN în altă instituţie de specialitate, pentru compararea rezultatelor. 8. Comisia superioară medico-legală nu poate elibera un aviz în absenţa existenţei în cazul respectiv a unui aviz formulat de către comisia de avizare şi control al actelor medicale competentă teritorial. 9. În situaţia speţelor în care există suspiciunea culpei medicale cu privire la modul în care a fost acordată asistenţa medicală, prezenţa medicului care a întocmit referatul de specialitate la şedinţa Comisiei superioare medico-legale în care se dezbate cazul respectiv este obligatorie. 10. Avizul elaborat de către Comisia superioară medico-legală trebuie să fie semnat şi parafat de către toţi membrii care au participat la analiza cazului respectiv. 11. În situaţiile în care există puncte de vedere diferite asupra unui caz analizat, acestea vor fi formulate, semnate şi parafate sub formă de opinie separată în avizul elaborat de comisie. 12. Avizul Comisiei superioare medico-legale trebuie eliberat în cel mai scurt timp de la data solicitării. Trimiterea acestuia la organul judiciar care l-a solicitat se realizează în cel mult 40 de zile de la înregistrarea la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. De asemenea, acesta poate fi remis în copie următorilor solicitanţi: a)partea interesată, contra cost; b)Ministerul Sănătăţii; c)comisiile de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul direcţiilor de sănătate publică teritoriale; d)Colegiul Medicilor din România şi consiliile judeţene ale acestuia.13. Şedinţele Comisiei superioare medico-legale nu sunt publice. 14. Exemplarele în copie ale avizelor elaborate de către Comisia superioară medico-legală sunt arhivate împreună cu documentele aferente în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti pe perioada de timp stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 15. Accesul la arhiva Comisiei superioare medico-legale este posibil numai cu aprobarea directorului Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. ANEXA Nr. 4Modul de funcţionare a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti şi a comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova 1. În cadrul fiecărui institut de medicină legală funcţionează câte o comisie de avizare şi control al actelor medico-legale. 2. Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale, denumită în continuare Comisie de avizare şi control, evaluează din punct de vedere ştiinţific, cu respectarea competenţei teritoriale şi la solicitarea organelor judiciare, documentele întocmite în cadrul institutului respectiv de medicină legală. 3. Comisia de avizare şi control îşi desfăşoară activitatea sub forma şedinţelor de lucru convocate de preşedintele comisiei. 4. Calitatea de membru al Comisiei de avizare şi control este incompatibilă cu calitatea de expert recomandat. 5. Comisia de avizare şi control se poate pronunţa prin aviz asupra documentelor medico-legale întocmite cu ocazia examinărilor medico-legale efectuate în cazul persoanelor, cadavrelor umane ori al fragmentelor de cadavru. 6. Avizul Comisiei de avizare şi control se elaborează contra cost. 7. Comisia de avizare şi control nu se poate pronunţa prin aviz asupra veridicităţii ştiinţifice a investigaţiei ADN, care este expertiză de strictă specialitate efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, urmând ca în situaţia în care se dispune un astfel de aviz comisia să menţioneze dacă a fost sau nu respectată metodologia de lucru şi să recomande efectuarea unei alte investigaţii ADN în altă instituţie de specialitate, pentru compararea rezultatelor. 8. Comisia de avizare şi control nu poate elabora un aviz dacă în speţa respectivă a fost elaborat avizul Comisiei superioare medico-legale. 9. Avizul elaborat de către Comisia de avizare şi control trebuie să fie semnat şi parafat de către toţi membrii care au participat la analiza cazului respectiv. 10. În situaţiile în care există puncte de vedere diferite asupra unui caz analizat, acestea vor fi formulate, semnate şi parafate sub formă de opinie separată în avizul elaborat de comisie. 11. Avizul Comisiei de avizare şi control trebuie eliberat în cel mai scurt timp de la data solicitării, trimiterea acestuia la organul judiciar care l-a solicitat urmând a fi realizată în cel mult 40 de zile de la înregistrarea la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti a actului prin care a fost dispus. Acesta poate fi remis în copie şi următorilor solicitanţi: a)partea interesată, contra cost; b)Ministerul Sănătăţii; c)comisiile de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul direcţiilor de sănătate publică teritoriale; d)Colegiul Medicilor din România sau consiliile judeţene ale acestuia.12. Şedinţele Comisiei de avizare şi control nu sunt publice 13. Exemplarele în copie ale avizelor elaborate de către Comisia de avizare şi control şi transmise organelor judiciare sunt arhivate împreună cu documentele aferente în cadrul institutelor de medicină legală teritoriale pe perioada stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 14. Accesul la arhiva Comisiei de avizare şi control este posibil numai cu aprobarea directorului Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1196/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1196 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1196/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu