Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1187 din 16 aprilie 2008

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 410 din 2 iunie 2008In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Ordinul nr. 1.187/2008 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008 şi este reprodus şi în acest număr bis.

ANEXA

I. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE se modifică si se completează astfel:

1. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 45 DECONTĂRI CU COMUNITATEA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc), denumirea se modifică astfel: DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI).

2. La contul 450 „Sume de primit şi de restituit Comunităţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de primit si de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI".

3. La contul 4501 „Sume de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA".

4. La contul 4502 „Sume de restituit Comunităţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA".

5. La contul 450 „Sume de primit si de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II 4502 „Sume de' restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4503 „Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI", contul 4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI" si contul 4506 „Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI".

6. La contul 451 „Sume de primit şi de restituit Fondului Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de primit si de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

7. La contul 4511 „Sume de primit de la Fondul Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA".

8. La contul 4512 „Sume de restituit Fondului Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA".

9. La contul 451 „Sume de primit si de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - ' PHARE, SAPARD,' ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II 4512 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4513 „Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4515 „Sume de primit de la Agenţia pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit -FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4516 „Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

10. La contul 452 „Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Agenţiilor de Plăti - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

11. La contul 452 „Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Agenţiilor de Plăti - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4521 „Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" si contul 4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

12. La contul 454 „Sume de primit şi de restituit beneficiarilor - PHARE" denumirea se modifică astfel: „Decontări cu beneficiarii debitori/creditori -PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

13. La contul 454 „Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LABUGET ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II: 4542 „Sume de restituit beneficiarilor-PHARE" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI", contul 4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LABUGET ŞI ALTE FONDURI" si contul 4545 „Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LABUGET ŞI ALTE FONDURI".

14. La contul 455 „Sume de primit şi de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

15. La contul 455, „Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II: 4552 „Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4553 „Sume de primit de la buget (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4554 „Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LABUGET ŞI ALTE FONDURI".

16. La contul 456 „Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Sume de primit si de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

17. La contul 456 „Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4561 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA", contul 4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LABUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

18. La contul 457 „Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifica astfel: „Sume avansate si de recuperat de la Agentiile de Implementare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

19. La contul 457 „Sunie avansate si de recuperat de la Agentiile de Implementare/Autorităţile de Management - PHARE, SAPARD,ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4571 „Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA", contul 4572 „Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4573 „Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

20. La contul 458 „Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare (la beneficiarii finali)" denumirea se modifică astfel: , Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali).

21. La contul 458 „Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti (la beneficiarii finali) -' PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II : contul 4581 „Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)", contul 4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)", contul 4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)".

22. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE, după contul sintetic de gradul I 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" se introduce un nou cont sintetic de gradul I:474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

23. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE se înlocuieşte sintagma „bănci comerciale" cu sintagma „instituţii de credit".

24.La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI INSTITUŢII DE CREDIT grupa 55 „DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ", denumirea contului sintetic de gradul I: 558 „Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se modifică astfel: „Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".

25. După contul sintetic de gradul I: 558 „Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nefambursabile" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: 5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" şi contul 5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".

26. După contul 5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".

27. La contul 668 „Dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: „Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

28. La contul 778 „Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" denumirea se modifică astfel: „Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".

II. Capitolul XV „Anexe" devine capitolul XVI, iar capitolul XV se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL XV

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI

1. Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile

Contul 4503 „Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri.

Contul 4503 „Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Comisia Europeană sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri, iar în credit se înregistrează sumele justificate, certificate din Declaraţiile de cheltuieli sau sumele primite de la Comisia Europeană.

Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Comisia Europeană.

Contul 4503 „Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul contului:

474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de cheltuieli solicitate Comisiei Europene. etc.

Contul 4503 „Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4506 „Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu prefinanţarea justificată cu sumele certificate;

- cu plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană, justificate cu sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării. etc.

Contul 4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit Comisiei Europene reprezentând sume neutilizate, sume recuperate de la Autorităţile de Management/beneficiari/Agenţiile de Plăţi din debite provenind din nereguli şi sume de la bugetul de stat pentru finanţarea pierderilor ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise.

Contul 4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele de restituit Comisiei Europene, iar în debit sumele restituite Comisiei Europene. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Comisiei Europene.

Contul 4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4506 „Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare datorate Comisiei Europene;

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia.

4573 „Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi şi datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. etc.

Contul 4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4506 „Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu sumele corectate de Comisia Europeană, deduse din sumele certificate (sume avansate din prefinanţare şi din plăţi intermediare).

5152 „Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele restituite Comisiei reprezentând debite, sume neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare avansate de Comisia Europeană. etc.

Contul 4506 „Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor avansate de Comisia Europeană sub formă de prefinanţare si plăti intermediare. Contul 4506 „Sume avansate de Comisia Europeana - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele avansate de Comisia Europeană, iar în debit sumele justificate. Soldul creditor al contului exprimă sumele avansate de Comisia Europeană sub forma de prefinanţare şi plăţi intermediare şi nejustificate.

Contul 4506 „Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu sumele corectate de Comisia Europeană, deduse din sumele certificate (sume avansate din prefinanţare şi din plăţi intermediare).

5152 „Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând prefinanţare şi plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană. etc.

Contul 4506 „Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4503 „Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu prefinanţarea justificată cu sumele certificate;

- cu plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană, justificate cu sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării;

4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare datorate Comisiei Europene. etc.

Contul „4513 „Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Agenţiile de plăţi ţin evidenţa sumelor din fonduri externe nerambursabile destinate agriculturii, a fondurilor de la buget şi a altor fonduri ce urmează a fi încasate de la Ministerul Agriculturii.

Contul 4513 „Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Ministerul Agriculturii, iar în credit sumele primite. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la Ministerul Agriculturii.

Contul 4513 „Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele solicitate de la Ministerul Agriculturii pentru care nu se cunosc beneficiarii. etc.

Contul 4513 „Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile Agenţiilor de Plăţi pentru finanţarea programelor/măsurilor şi schemelor de plată.

Contul 4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor din instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri care trebuie restituite Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.

Contul 4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii, iar în debit se înregistrează sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.

Contul 4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4515 „Sume de primit de la Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de primit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi datorate Ministerului Agriculturii;

4516 „Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Autorităţilor de Certificare;

- cu sumele neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Autorităţilor de Certificare;

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a plăţilor efectuate eronat;

-cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a notificărilor Autorităţilor de Certificare, etc.

Contul 4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare transferate de Autorităţile de Management fn conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale ale Autorităţilor de Certificare;

- cu sumele provenite din debitele recuperate, transferate Autorităţilor de Certificare;

- cu sumele de la buget transferate Autorităţilor de Certificare reprezentând debite datorate Comisiei Europene;

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele reprezentând debite transferate de Autorităţile de Management în conturile de disponibil ale Autorităţilor de Certificare. etc.

Contul 4515 „Sume de primit de la Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ţine evidenţa sumelor de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, reprezentând plăţi efectuate către beneficiari, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Contul 4515 „Sume de primit de la Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit -FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, iar în credit sumele încasate. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Contul 4515,, Sume de primit de la Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit -FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu sumele de primit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală şi datorate Ministerului Agriculturii. etc.

Contul 4515 „Sume de primit de la Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit -FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

5151„Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile":

- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând finanţare externă nerambursabilă din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală;

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinantarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile":

- cu sumele reprezentând cofinanţare, transferate de Agenţia de Păţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile":

- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, reprezentând prefinantare aferentă Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. etc.

Contul 4516 „Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa avansurilor din prefinantare şi plăţi intermediare primite de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii.

Contul 4516 „Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează avansurile din prefinantare şi plăţi intermediare primite de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în debit justificarea sumelor avansate. Soldul creditor al contului exprimă avansurile primite şi nejustificate.

Contul 4516 „Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele încasate de la Autorităţile de Certificare reprezentând prefinantare din fonduri externe nerambursabile şi de la buget.

- cu sumele încasate de la Autorităţile de certificare, reprezentând plăţi intermediare din fonduri externe nerambursabile. etc.

Contul 4516 „Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi:

4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu sumele neutilizate din prefinantare datorate Autorităţilor de Certificare;

- cu sumele neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Autorităţilor de Certificare.

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele din prefinantare şi plăţi intermediare înscrise în declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de Certificare. etc.

Contul 4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Agriculturii ţine evidenţa sumelor din fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri, datorate Agenţiilor de Plăţi pentru derularea proiectelor/prdgramelor/măsurilorde piaţă.

Contul 4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI 'DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele datorate Agenţiilor de Plăţi, iar în debit se înregistrează sumele plătite.

Soldul creditor exprimă sumele datorate Agenţiilor de Plăti.

Contul 4522 „Sume datorate Agenţiilor de'Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI 'DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de Agenţiile de Plăţi, reprezentând fonduri nerambursabile pentru agricultura şi cofinanţare de la buget;

4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de Agenţiile de Plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile (TVA) etc.

Contul 4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI 'DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi;

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil, pentru cofinanţarea proiectelor/programelor/măsurilor de piaţă;

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;

559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi reprezentând prefinanţare şi fonduri de indisponibilităţi temporare de la bugetul  de stat, pentru finanţarea proiectelor/programelor/măsurilor de piaţă. etc.

Contul 4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare, Autorităţile de Management şi Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor de recuperat de la beneficiari.

Contul 4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de recuperat de la beneficiari, iar în credit se înregistrează sumele recuperate.

Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat de la beneficiari.

Contul 4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia;

4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a plăţilor efectuate eronat.

- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a notificărilor Autorităţilor de Certificare;

4545 „Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termen de şase luni de la acordarea acestora;

4554 „Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)

- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanţare;

- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cofinanţare;

4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu debitele de recuperat de la beneficiari, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe;

- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe. etc.

Contul 4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget);

474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de cheltuieli întocmite de Autorităţile de Management (în roşu);

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite apărute în gestionarea instrumentelor structurale, fondurilor pentru agricultură, fondurilor de la buget şi a altor fonduri, în cazul plăţilor directe şi indirecte (sume neutilizate, cofinanţare, cheltuieli neeligibile şi conexe);

- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plăţi efectuate eronat;

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus din cofinanţare;

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus, reprezentând cheltuieli neeligibile sau cheltuieli conexe;

- cu sumele recuperate de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat. etc.

Contul 4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor datorate beneficiarilor.

Contul 4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor, iar în debit se înregistrează sumele plătite. Soldul creditor al contului exprimă sumele datorate beneficiarilor.

Contul 4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele solicitate de la bugetul statului şi datorate beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe;

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, datorate beneficiarilor de către Autorităţile de Certificare;

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile de către Autorităţile de Management;

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare, de către Autorităţile de Management;

474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile, de către Autorităţile de Certificare;

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare, de către Autorităţile de Certificare. etc.

Contul 4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget);

4545„Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la Comisia Europeană;

- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la buget;

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi în conturile beneficiarilor, după reţinerea prefinanţării acordată acestora.

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, din disponibilul'din cofinanţarea de la buget, în cazul plăţilor directe;

- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, din disponibilul din cofinanţarea de la buget, în cazul plăţilor indirecte;

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile, în cazul plăţilor directe;

- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile si conexe, în cazul plăţilor indirecte;

- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli conexe, în cazul plăţilor directe;

559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele transferate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând prefinanţări şi indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană. etc.

Contul 4545 „Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa avansurilor acordate beneficiarilor din prefinantare.

Contul 4545 „Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează avansurile acordate beneficiarilor din prefinantare, iar în credit avansurile justificate. Soldul debitor al contului exprimă avansurile acordate beneficiarilor şi nejustificate.

Contul 4545 „Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu avansurile acordate beneficiarilor din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget;

559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile";

- cu avansurile acordate beneficiarilor, reprezentând prefinanţarea din fonduri de la buget. etc.

Contul 4545 „Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora.

4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la Comisia Europeană;

- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la buget. etc.

Contul 4553 „Sume de primit de la buget (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget reprezentând prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană.

Contul 4553 „Sume de primit de la buget (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de primit de la buget, iar în credit se înregistrează sumele primite. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la buget.

Contul 4553 „Sume de primit de la buget (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4554 „Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)

- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de primit de la buget de către Autorităţile de Management, reprezentând cofinanţare;

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinantare;

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană;

- cu sumele de primit de la buget anterior certificării sumelor din Declaraţia de cheltuieli a Autorităţilor de Management, reprezentând cofinanţare; etc.

Contul 4553 „Sume de primit de la buget (prefinantare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4554 „Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele intrate în cont transferate de la buget pentru cofinanţarea programelor operaţionale;

559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele intrate în cont transferate de la buget reprezentând prefinantare şi indisponibilităţi temporare de fonduri. etc.

Contul 4554 „Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană rămase neutilizate/recuperate.

Contul 4554 „Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele de restituit bugetului, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului.

Contul 4554 „Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinantare;

- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cofinantare;

4553 „Sume de primit de la buget (prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de primit de la buget de către Autorităţile de Management, reprezentând cofinantare;

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinantare;

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană;

- cu sumele de primit de la buget anterior certificării sumelor din declaraţia de cheltuieli a Autorităţilor de Management, reprezentând cofinantare; etc.

Contul 4554 „Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4553 „Sume de primit de la buget (prefinantare, cofinantare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de

474 „Sume în curs de certificare -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele certificate din declaraţia de cheltuieli.

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele recuperate/neutilizate din cofinantare, transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare sau de către Autorităţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite;

559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinantare şi indisponibilităţi temporare de fonduri, transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. etc.

Contul 456 „Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este cont bifuncţional şi se dezvoltă astfel:

4561 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA";

4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI";

4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

Contul 4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi conexe, care sunt datorate beneficiarilor/agenţiilor de plăţi.

Contul 4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe.

Contul 4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de agenţiile de plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile (TVA);

4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

-cu sumele solicitate de la bugetul statului şi datorate beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe.

4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând debite datorate Comisiei Europene; etc.

Contul 4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget;

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele încasate de la buget, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe. etc.

Contul 4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din cheltuieli neeligibile şi conexe rămase neutilizate/recuperate.

Contul 4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele de restituit bugetului, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe rămase neutilizate, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului.

Contul 4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu debitele de recuperat de la beneficiari, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe;

- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cheltuieli neeligibile şi conexe;

4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

-cu sumele de primit de la buget, reprezentând debite datorate Comisiei Europene, etc.

Contul 4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget;

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele recuperate sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe virate la bugetul statului. etc.

Contul 4572 „Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor avansate Autorităţilor de Management/Agenţiile de Plăţi din prefinanţare şi plăţi intermediare.

Contul 4572 „Sume avansate Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare şi plăţi intermediare, iar în credit sumele justificate. Soldul debitor al contului exprimă sumele avansate şi nejustificate.

Contul 4572 „Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare şi plăţi intermediare din fonduri externe nerambursabile;

559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget pentru prefinanţarea programelor/proiectelor;

- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană pentru continuarea finanţării programelor/proiectelor. etc.

Contul 4572 „Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4573 „Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorităţile de Management reprezentând sume din prefinanţare aferentă fondurilor externe nerambursabile sau de la buget, nejustificate în termen de şase luni de la acordarea acestora.

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu dobânzile încasate la contul în euro de la Banca Naţională a României, datorate Autorităţilor de Management;

474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele înscrise în Declaraţiile de cheltuieli primite de la Autorităţile de Management;

- cu sumele justificate de autorităţile de management, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din declaraţiile de cheltuieli ale acestora (în roşu);

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele neutilizate de Autorităţile de Management încasate în conturile de disponibilităţi ale Autorităţilor de Certificare. etc.

Contul 4573 „Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, reprezentând sume plătite în plus, sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalităţi la debite recuperate.

Contul 4573 „Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de recuperat reprezentând sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalităţi la debite, iar în credit sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat.

Contul 4573 „Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4504 „Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi şi datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia.

4572 „Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti

- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorităţile de Management, reprezentând sume din prefinanţare aferentă fondurilor externe nerambursabile sau de la buget nejustificate în termen de şase luni de la acordarea acestora; etc.

Contul 4573 „Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele restituite de Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi din conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile, reprezentând prefinanţare nejustificată în termen şase luni de la acordarea acesteia, debite recuperate. etc.

Contul 458 „Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" devine cont bifuncţional şi se dezvoltă astfel:

- contul 4581 „Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)";

- contul 4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)";

- contul 4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)".

Contul 4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE 'STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)

Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.

Contul 4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi.

Contul 4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se debitează prin creditul conturilor:

774 „Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru Agricultură şi alte fonduri.

778 „Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management, reprezentând contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. etc.

Contul 4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se creditează prin debitul conturilor:

5151„Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri.

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management reprezentând cofinanţare de la buget.

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget. etc.

Contul 4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)"

Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.

Contul 4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit.

Contul 4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se creditează prin debitul următoarelor conturi:

774 „Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile, notificate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management.

778 „Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele reprezentând debite din fonduri de la buget, notificate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management. etc.

Contul 4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se debitează prin creditul următoarelor conturi:

5151 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management, reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile;

5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management reprezentând debite şi penalităţi/dobânzi la debitele aferente cofinanţării de la buget;

5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management reprezentând debite din cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget. etc.

Contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare datorate beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile şi de fonduri de la buget, până la momentul clarificării acestora.

Contul 473,,Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional. In debitul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor provenind din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget aflate în curs de clarificare (certificare), iar în credit sumele clarificate (certificate) înscrise în Declaraţiile de cheltuieli. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate în curs de clarificare (certificare).

Contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor:

4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".

- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, datorate beneficiarilor de către Autorităţile de Certificare;

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile de către Autorităţile de Management;

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare, de către Autorităţile de Management;

4572 „Sume avansate Autorităţilor de management - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu dobânzile încasate la contul în euro de la Banca Naţională a României, datorate Autorităţilor de Management, etc.

Contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor

4513 „Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI".

- cu sumele solicitate de la Ministerul Agriculturii pentru care nu se cunosc beneficiarii;

4516 „Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu sumele din prefinanţare şi plăţi intermediare înscrise în Declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de Certificare.

4554 „Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)

- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de Certificare;

668 „Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu dobânzile de alocat programelor/proiectelor etc.

Contul 474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor solicitate de Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitării de fonduri a acestora.

Contul 474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele solicitate de Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitării de fonduri, aflate în curs de certificare, iar în credit se înregistrează sumele certificate pentru care s-a întocmit Declaraţia de cheltuieli la Comisia Europeană. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate în curs de certificare.

Contul 474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de Agenţiile de Plăţi, reprezentând fonduri nerambursabile pentru agricultura şi cofinanţare de la buget.

4543 „Sume de recuperat'de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de cheltuieli întocmite de Autorităţile de Management (în roşu);

4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile de către Autorităţile de Certificare;

- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare de către Autorităţile de Certificare;

4572„Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele înscrise în Declaraţiile de cheltuieli primite de la Autorităţile de Management;

- cu sumele justificate de Autorităţile de Management, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de cheltuieli ale acestora (în roşu) etc.

Contul 474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:

4503 „Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI"

- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de cheltuieli solicitate Comisiei Europene;

4554 „Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele certificate din Declaraţia de cheltuieli etc.

Contul 5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinantarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorităţile de Management ţin evidenţa sumelor primite din cofinanţare de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Contul 5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinantarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele încasate, reprezentând cofinantarea de la buget, iar în credit se înregistrează plăţile efectuate. Soldul debitor al contului exprimă disponibilul din cofinanţare existent în cont.

Contul 5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinantarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor:

4515 „Sume de primit de la Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele reprezentând cofinanţare transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus din cofinanţare;

4553 „Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)

- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele intrate în cont transferate de la buget pentru cofinantarea programelor operaţionale;

4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 'FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management, reprezentând cofinanţare de la buget.

581 „Viramente interne"

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi etc.

Contul 5581 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinantarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor:

4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi pentru cofinantarea programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;

4544 „Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, din disponibilul din cofinantarea de la buget, în cazul plăţilor directe;

- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, din disponibilul din cofinantarea de la buget, în cazul plăţilor indirecte;

4554 „Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)

- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele recuperate/neutilizate din cofinanţare transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare sau de către Autorităţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite;

4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de  Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 'FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management, reprezentând debite şi penalităţi/dobânzi la debitele aferente cofinanţării de la buget;

581 „Viramente interne"

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi. etc.

Contul 5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorităţile de Management ţin evidenţa sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe, primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Contul 5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe primite de la buget, iar în credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont.

Contul 5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor'finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor:

4543 „Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus, reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe;

- cu sumele recuperate de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat;

4563 „Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele încasate de la buget reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe;

4583 „Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management, reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget;

581 „Viramente interne"

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi;

778 „Venituri din cofinantarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

- cu sumele încasate de la buget, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe etc.

Contul 5582 „Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor'finanţate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor:

4514 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu sumele reprezentând debite transferate de Autorităţile de Management în conturile de disponibil ale Autorităţilor de Certificare.

4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;

4544 „Sume datorate beneficiarilor-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile, în cazul plăţilor directe;

- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe, în cazul plăţilor indirecte;

- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în contul beneficiarilor, reprezentând cheltuieli conexe, în cazul plăţilor directe;

4564 „Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"

- cu sumele recuperate sau neutilizate aferente fondurilor de la buget reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe virate la bugetul statului.

4584 „Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 'FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)"

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi, reprezentând debite din cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget;

581 „Viramente interne"

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi, etc.

Contul 559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa disponibilului reprezentând prefinanţări şi indisponibilităţi temporare de fonduri primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Contul 559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri primite de la buget, iar în credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont.

Contul 559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor:

4515 „Sume de primit de la Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit reprezentând prefinanţare aferentă Fondului' European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

4553 „Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele intrate în cont transferate de la buget, reprezentând prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri;

581 „Viramente interne"

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi etc.

Contul 559 „Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor:

4522 „Sume datorate Agenţiilor de Plăti - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi reprezentând prefinanţări şi fonduri de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;

4544„Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele transferate beneficiarilor din fonduri de la buget reprezentând prefinanţări şi indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană;

4545„Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanţare din fonduri de la buget.

4554 „Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite;

4572 „Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget pentru prefinanţarea programelor operaţionale;

-cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget, în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană, pentru continuarea finanţării programelor/proiectelor; 581 „Viramente interne"

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi etc.

Contul 668 „Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa dobânzilor ce urmează a fi alocate programelor/proiectelor.

Contul 668 „Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează dobânzile de alocat programelor operaţionale, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu dobânzile de alocat programelor operaţionale efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 668 „Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu dobânzile de alocat programelor/proiectelor. etc. Contul 668 „Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat

Programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"se creditează prin debitul conturilor: 121 „Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului, în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

2. Planul de conturi şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.

A. Planul de conturi şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale şi fonduri de la buget

A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată

A.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget

A.2.1. Plăţi directe

A.2.2. Plăţi indirecte

A.3. Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management

A.4. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget

A.5. Planul de conturi utilizat de beneficiarii finali (instituţii publice) pentru instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri

A.6. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor finali (instituţii publice) a operaţiunilor cu instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.

A.1 Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare si Plata

450

Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4503

Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4504

Sume de restituit Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4506

Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4506.1

Avansuri primite de la Comisia Europeană sub formă de prefinanţare

4506.2

Plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană

454

Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE SI FONDURI DE LA BUGET

4543

Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4543.1

Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4543.1.1

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS

4543.1.2

Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate IS

4543.1.3

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.4

Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS

4543.2

Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET

4543.2.1

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB

4543.2.2

Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate FB

4543.2.3

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB

4543.2.4

Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB

4544

Sume datorate beneficiarilor- INSTRUMENTE STRUCTURALE SI FONDURI DE LA BUGET

4545

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

455

Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

4553

Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)

4553.1

Sume de primit de la buget - prefinanţare

4553.2

Sume de primit de la buget - cofinanţare

4553.3

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

4554

Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)

4554.1

Sume de restituit bugetului - prefinanţare

4554.2

Sume de restituit bugetului - cofinanţare

4554.3

Sume de restituit bugetului-indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

456

Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe

4563

Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile

4564

Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile

457

Sume avansate si de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE si FONDURI DE LA BUGET

4572

Sume avansate Autorităţilor de Management- INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4572.1

Sume avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE SI FONDURI DE LA BUGET

4572.2

Sume avansate Autorităţilor de Management pentru continuarea finanţării programelor operaţionale - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4573

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET

4573.1

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4573.1.1

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus IS

4573.1.2

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate IS

4573.1.3

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite IS

4573.1.4

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite IS

4573.2

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET

4573.2.1

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus FB

4573.2.2

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate FB

4573.2.3

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite FB

4573.2.4

Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite FB

473

Decontări din operaţii în curs de clarificare

474

Sume în curs de certificare INSTRUMENTE STRUCTURALE SI FONDURI DE LA BUGET

515

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile

5151.1

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1.01-05

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.06/07

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.2

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget

5151.2.01-05

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la buget - plăţi indirecte

5151.2.06/07

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5152

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5187

Dobânzi de încasat

558

Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5581

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinantarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe'nerambursabile

5581.01-05

Disponibil din cofinantarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi indirecte

5581.06/07

Disponibil din cofinantarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5582

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

5582.01-05

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli indirecte

5582.06/07

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe

559

Disponibil de la buget reprezentând prefinantări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

559.1

Disponibil de la buget reprezentând prefinantări pentru programele operaţionale

559.1.01-05

Disponibil de la buget reprezentând prefinantări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

559.1.06/07

Disponibil de la buget reprezentând prefinantări pentru programele operaţionale - plăţi directe

559.2

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2.01-05

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

559.2.06/07

Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe

581

Viramente interne

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar

668

Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului

765

Venituri din diferente de curs valutar

766

Venituri din dobânzi

A.2 Monografie privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget

A.2.1. Plăţi directe

1. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană (CE) - Prefinanţare

1.1 Incasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeană, în contul euro deschis la BNR

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinantare

4506.1

X

1.2 Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreria Statului

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezoreria Statului

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

b. încasare în contul de trezorerie al ACP-54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

Viramente interne

581

X

1.3 Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediu

a. virare din contul 54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

Viramente interne

581

X

1.4 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a prefinanţării acordate beneficiarilor

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare

4545

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

1.5. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari, reprezentând sume provenite din prefinantare nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3

X

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare

4545

X

1.6. Incasarea debitelor de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5151.2.06/07

X

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3

X

1.7 Virarea sumelor recuperate de la beneficiari în vederea continuării finanţării programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.05.07 sau 54.01.05.06

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5151.2.06/07

X

b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

Viramente interne

581

X

1.8 Virarea sumelor din contul unui program operaţional pentru continuarea finanţării altui program operaţional

a. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

b. încasare în contul 54.01.01.07 sau 54.01.01.06

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

Viramente interne

581

X

2. Fonduri de la bugetul statului - Prefinanţare

2.1 Inregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Cerere de fonduri

Sume de primit de la buget - prefinanţare

4553.1

X

Sume de restituit bugetului - prefinanţare

4554.1

X

2.2 Incasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

Sume de primit de la buget - prefinanţare

4553.1

X

2.3 Virarea sumelor din prefinantarea de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale

a.virare din contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

b. încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe

559.1.06/07

X

Viramente interne

581

X

2.4 Virarea sumelor din prefinanţare către beneficiari din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare

4545

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe

559.1.06/07

X

2.5 Virarea sumelor provenite din prefinantare de la bugetul statului din conturile programelor operaţionale pentru folosirea ulterioară a acestora

a. virare din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe

559.1.06/07

X

b. încasare în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

Viramente interne

581

X

2.6. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiar reprezentând sumele provenind din prefinantare nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB

4543.2.3

X

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare

4545

X

2.7. Incasarea debitelor de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5151.2.06/07

X

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB

4543.2.3

X

2.8 Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeană

a. virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

b. încasarea în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

Viramente interne

581

X

2.9 Virarea sumelor neutilizate din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03 la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit bugetului - prefinantare

4554.1

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

3. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană - plăţi intermediare

3.1 Solicitare de fonduri de către autorităţile de management în baza declaraţiei de cheltuieli

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli AM

Sume în curs de certificare

474

X

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

3.2 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele acordate din prefinantare

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli AM

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinantare

4545

X

3.3 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile, după reţinerea prefinanţării acordate

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

3.4 Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli ACP + Cerere de fonduri

Sume de primit de la CE

4503

X

Sume în curs de certificare

474

X

3.5 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile (în roşu)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Sume în curs de certificare

474

X

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS

4543.1.1

X

3.6 Incasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS

4543.1.1

X

3.7 Incasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană în contul euro deschis la BNR

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

Plăţi intermediare primite de la CE

4506.2

X

3.8 Deducerea sumelor avansate de Comisia Europeană din sumele certificate

a. deducerea prefinanţării din sumele certificate

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare

4506.1

X

Sume de primit de la CE

4503

X

b. deducerea plăţilor intermediare avansate de Comisia Europeană din sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Plăţi intermediare primite de la CE

4506.2

X

Sume de primit de la CE

4503

X

3.9 Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreria Statului

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezoreria Statului

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

b. încasare în contul -54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

Viramente interne

581

X

3.10 Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediu

a. virare din contul 54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

Viramente interne

581

X

4. Fonduri de la bugetul statului - Cofinanţare

4.1 Solicitare de fonduri de către autorităţile de management în baza declaraţiei de cheltuieli

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli

Sume în curs de certificare

474

X

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

4.2 Inregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat înaintea certificării sumelor din declaraţia de cheltuieli de la Autorităţile de Management

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Cerere de fonduri

Sume de primit de la buget - cofinanţare

4553.2

X

Sume de restituit bugetului - cofinanţare

4554.2

X

4.3 Incasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.02.06 sau 54.01.02.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5581.06/07

X

Sume de primit de la buget-cofinanţare

4553.2

X

4.4 Virarea din contul 54.01.02.06 sau 54.01.02.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând cofinanţare

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5581.06/07

X

4.5 Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi declarate Comisiei Europene

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli ACP

Sume de restituit bugetului - cofinanţare

4554.2

X

Sume în curs de certificare

474

X

4.6 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile (în roşu)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Sume în curs de certificare

474

X

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB

4543.2.1

X

4.7 Incasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.02.06 sau 54.01.02.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5581.06/07

X

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB

4543.2.1

X

4.8 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit bugetului - cofinanţare

4554.2

X

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5581.06/07

X

5. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

5.1 Inregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Cerere de fonduri

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi

4553.3

X

Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi

4554.3

X

5.2 Incasarea sumelor reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană de la bugetul statului în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi

4553.3

X

5.3 Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

b.încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe

559.2.06/07

X

Viramente interne

581

X

5.4 Virarea din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 a sumelor datorate beneficiarilor

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe

559.2.06/07

X

5.5. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia

a. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

b. încasare în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

Viramente interne

581

X

5.6 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi

4554.3

X

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

6. Compensarea sumelor de restituit la bugetul statului cu cele de primit de la bugetul statului (refinantare, cofinantare şi indisponibilităţi)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Sume de restituit bugetului

4554.1-3

X

Sume de primit de la buget

4553.1-3

X

7. Fonduri de la bugetul statului - cheltuieli neeligibile (TVA)

7.1 Inregistrarea sumelor de primit de la bugetul statului

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Cerere de fonduri

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile

4563

X

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

7.2 Incasarea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile de la bugetul statului în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe

5582.06/07

X

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile

4563

X

7.3 Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând cheltuieli neeligibile (TVA)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe

5582.06/07

X

7.4 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB

4543.2.1

X

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile

4564

X

7.5 Incasarea sumelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5582.06/07

X

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB

4543.2.1

X

7.6 Sume recuperate/neutilizate virate la bugetul statului din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile

4564

X

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5582.06/07

X

8. Debite recuperate de la beneficiari

A. în situaţia în care debitele recuperate rămân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaţionale (Comisia Europeană a realizat deja o compensare în acest sens)

8.1 Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la beneficiari

a. debite de recuperat - Instrumente Structurale

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3

X

Sume de restituit CE

4504

X

b. debite de recuperat - Fonduri de la buget (cofinanţare)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite (cofinanţare) FB

4543.2.3

X

Sume de restituit bugetului (cofinanţare)

4554.2

X

c. debite de recuperat - Fonduri de la buget (cheltuieli neeligibile - TVA)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cheltuieli neeligibile - TVA)

4543.2.3

X

Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA)

4564

X

8.2 Incasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5151.2.06/07

X

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3

X

Sume de recuperat de la beneficiari -debite FB (cofinanţare, cheltuieli neeligibile-TVA)

4543.2.3

X

8.3 Virarea sumelor reprezentând debite recuperate

a. virare din contul 54.01.05.06/07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

X

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5151.2.06/07

X

b. încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5581.06/07

X

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5582.06/07

X

Viramente interne

581

X

8.4 Corectarea sumelor avansate de Comisia Europeană deduse din sumele certificate

a. sume avansate din prefinanţare

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de restituit CE

4504

X

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare

4506.1

X

b. sume avansate din plăţi intermediare

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de restituit CE

4504

X

Plăţi intermediare primite de la CE

4506.2

X

B. In situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene

8.5 Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la beneficiari

a. debite de recuperat provenite din Instrumente Structurale

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3

X

Sume de restituit CE

4504

X

b. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (cofinanţare)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare)

4543.2.3

X

Sume de restituit bugetului (cofinanţare)

4554.2

X

c. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (cheltuieli neeligibile - TVA)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume de recuperat de la beneficiari - debite (cheltuieli neeligibile-TVA) FB

4543.2.3

X

Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA)

4564

X

8.6 Incasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5151.2.06/07

X

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS

4543.1.3

X

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli neeligibile-TVA)

4543.2.3

X

8.7 Virarea sumelor provenite din debite recuperate

a. virare din contul 54.01.05.06/07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe

5151.2.06/07

X

b. încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5581.06/07

X

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe

5582.06/07

X

Viramente interne

581

X

8.8 Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite, la Comisia Europeană (la solicitarea CE)

a. virare din contul 54.01.01.06/07

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe

5151.1.06/07

X

b. încasare în contul euro deschis la BNR

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

Viramente interne

581

X

8.9 Virarea sumelor provenite din debite la Comisia Europeană

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit CE

4504

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

8.10 Compensarea sumelor de recuperat de la beneficiar cu cele datorate acestora

a. în cazul în care sumele au fost acordate din instrumente structurale

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

Sume de recuperat de la beneficiari IS

4543.1.1-4

X

b. în cazul în care sumele au fost acordate din fonduri de la buget

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Nota contabilă

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

Sume de recuperat de la beneficiari FB

4543.2.1-4

X

9. Sume neutilizate

9.1 Evidenţierea sumelor neutilizate din prefinantare şi datorate Comisiei Europeane

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinantare

4506.1

X

Sume de restituit CE

4504

X

9.2 Virarea sumelor neutilizate din prefinantare la Comisia Europeană

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit CE

4504

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

9.3 Evidenţierea sumelor neutilizate provenite din plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Plăţi intermediare primite de la CE

4506.2

X

Sume de restituit CE

4504

X

9.4 Virarea sumelor neutilizate din plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit CE

4504

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

10. Dobânzi

10.1 Inregistrarea dobânzii de încasat la contul în euro deschis la BNR

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Dobânzi de încasat

5187

X

Venituri din dobânzi

766

X

10.2 Incasarea dobânzii în contul de disponibil în euro deschis la BNR

a. cursul la data încasării este mai mare decât cursul la data înregistrării

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

Venituri din diferenţe de curs valutar

765

X

Dobânzi de încasat

5187

X

b. cursul la data încasării este mai mic decât cursul la data înregistrării

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

665

X

Dobânzi de încasat

5187

X

10.3. Inregistrarea dobânzii ca sumă de transferat programului operaţional

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului

668

X

Decontări din operaţii în curs de clarificare

473

X

10.4 Schimbul valutar al dobânzii bonificate

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Ordin de cumpărare valută

Viramente interne

581

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

10.5 Incasarea în contul de trezorerie a c/val dobânzii bonificate

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

Viramente interne

581

X

10.6 Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.08

X

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

665

X

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.08

X

Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului

668

X

10.7 Inchiderea conturilor de venituri la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Venituri din diferenţe de curs valutar

765

X

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.08

X

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Venituri din dobânzi

766

X

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.08

X

10.8 Inregistrarea sumelor datorate beneficiarilor

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Decontări din operaţii în curs de clarificare

473

X

Sume datorate beneficiarilor

4544

X

NOTA: Prezenta monografie contabilă nu constituie temei legal pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor. Aceste operaţiuni se vor înregistra numai în măsura în care sunt reglementate prin acte normative specifice (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, Hotărâri ale Guvernului, Ordine ale ministrului economiei şi finanţelor, etc).

A.2. Monografie privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget

A.2.2. Plăţi indirecte

1. Fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană - prefinanţare

1.1 Incasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeană, în contul euro deschis la BNR

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare

4506.1

X

1.2 Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR, în contul de disponibil în lei de la trezoreria statului

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezoreria statului

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

b. încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

Viramente interne

581

X

1.3 Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

b. încasare în contul 54.01.01.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

Viramente interne

581

X

1.4 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a prefinanţării acordate autorităţilor de management

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume avansate AM din prefinantare

4572.1

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

1.5. Constituirea debitelor de recuperat de la autorităţile de management, reprezentând sume provenite din prefinantare nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Sume de recuperat de la AM - debite IS

4573.1.3

X

Sume avansate AM din prefinantare

4572.1

X

1.6. Incasarea debitelor recuperate de la autorităţile de management în contul 54.01.05.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget

5151.2

X

Sume de recuperat de la AM - debite IS

4573.1.3

X

1.7 Virarea sumelor din disponibilităţile unui program operaţional pentru continuarea finanţării altui program operaţional

a. virare din contul 54.01.01.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

b. încasare în contul 54.01.01.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

Viramente interne

581

X

2. Fonduri de la bugetul statului - Prefinantare

2.1 Inregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând prefinantare

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Cerere de fonduri

Sume de primit de la buget - prefinantare

4553.1

X

Sume de restituit bugetului - prefinantare

4554.1

X

2.2 Incasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

Sume de primit de la buget - prefinantare

4553.1

X

2.3 Virarea sumelor din prefinanţarea de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

b. încasare în contul 54.01.03.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

559.1.01-05

X

Viramente interne

581

X

2.4 Virarea sumelor din prefinantare către autorităţile de management din contul 54.01.03.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume avansate AM din prefinantare

4572.1

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

559.1.01- 05

X

2.5 Virarea sumelor din prefinantare de la bugetul statului din conturile programelor operaţionale pentru folosirea ulterioară a acestora

a. virare din contul 54.01.03.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

559.1.01- 05

X

b. încasare în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

Viramente interne

581

X

2.6 Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeană

a. virarea din contul 54.01.01.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

b. încasare în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

Viramente interne

581

X

2.7 Virarea sumelor neutilizate din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03 la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit bugetului - prefinantare

4554.1

X

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale

559.1

X

3. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană - plăţi intermediare

3.1 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a sumelor datorate autorităţilor de management din fonduri externe nerambursabile (pe bază de previziune a cash flow-ului)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale

4572.2

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale-plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

3.2 Inregistrarea declaraţiei de cheltuieli de la autorităţile de management

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli AM

Sume în curs de certificare

474

X

Sume avansate AM din prefinanţare

4572.1

X

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale

4572.2

X

3.3 Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli ACP + Cerere de

fonduri

Sume de primit de la CE

4503

X

Sume în curs de certificare

474

X

3.4 Corectarea sumelor justificate de către autorităţile de management, urmare a necertificării integrale a sumelor din declaraţia de cheltuieli ale acestora (în roşu)

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Declaraţie de cheltuieli AM

Sume în curs de certificare

474

X

Sume avansate AM din prefinanţare

4572.1

X

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale

4572.2

X

3.5 Incasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, în contul euro deschis la BNR

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

Plăţi intermediare primite de CE

4506.2

X

3.6. Deducerea sumelor avansate de Comisia Europeană din sumele certificate

a. deducerea prefinanţării din sumele certificate

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare

4506.1

X

Sume de primit de la CE

4503

X

b. deducerea plăţilor intermediare avansate de Comisia Europeană din sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Notă contabilă

Plăţi intermediare primite de la CE

4506.2

X

Sume de primit de la CE

4503

X

3.7. Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană din contul în euro deschis la BNR

a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezoreria statului

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Ordin de schimb valutar

Viramente interne

581

X

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile

5152

X

b. încasare în contul - 54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

Viramente interne

581

X

3.8. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.01.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale

5151.1

X

b. încasare în contul 54.01.01.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale-plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

Viramente interne

581

X

3.9. Incasarea sumelor neutilizate de către autorităţile de management în contul 54.01.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale

4572.2

X

4. Utilizare fonduri de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană

4.1. Inregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Cerere de fonduri

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi

4553.3

X

Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi

4554.3

X

4.2. Incasarea sumelor de la bugetul de stat în contul 54.01.03.00 reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi

4553.3

X

4.3. Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale

a. virare din contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

b. încasare în contul 54.01.03.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

559.2.01- 05

X

Viramente interne

581

X

4.4. Virarea sumelor datorate autorităţilor de management din contul 54.01.03.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale

4572.2

X

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte

559.2.01-05

X

4.5. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeană

a. virare din contul 54.01.01.01-05

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Viramente interne

581

X

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte

5151.1.01-05

X

b. încasare în contul 54.01.03.00

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

Viramente interne

581

X

4.6. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit bugetului -indisponibilităţi

4554.3

X

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale

559.2

X

5. Compensarea sumelor de restituit la bugetul statului cu cele de primit de la bugetul statului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană

Document contabil

Explicaţie

Cont

Debit

Credit