Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1186 din 21 septembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea indeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 28 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. OB. 10.687/2004 al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura medicala si Avizul favorabil nr. 11.766/LB din 13 septembrie 2004 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Normele metodologice privind verificarea indeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice, criterii prevazute in anexa nr. 5 la Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 285/79/2004.
    (2) Normele metodologice prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Statia de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul sanatatii,
                                Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind verificarea indeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice

    A. Prevederi generale

    1. Procedura pentru indeplinirea criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice, prevazute in anexa nr. 5 la Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 285/79/2002, asigura ca toate instalatiile radiologice puse in functiune in Romania sa respecte cerintele cuprinse in anexa nr. 5 la normele mentionate mai sus si sa indeplineasca prevederile art. 28 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.
    Prezentele norme metodologice stabilesc conditiile conform carora se executa verificarea la punerea sau repunerea in functiune si verificarea periodica a dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante in scopul supravegherii in utilizare, astfel incat acestea sa isi mentina nivelul de performanta conform scopului propus.
    2. In sensul prezentelor norme metodologice se definesc urmatorii termeni:
    a) inregistrare la locul de utilizare reprezinta o procedura de certificare specifica, prin care se confirma asigurarea calitatilor initiale si de securitate, precum si nivelul de performanta, conform scopului propus, aplicabila urmatoarelor categorii de dispozitive medicale:
    - noi, achizitionate de utilizatorul final din alta sursa decat de la reprezentantul autorizat in Romania pentru firma producatoare;
    - realizate in regim de unicat;
    - second hand (la mana a doua);
    - provenite din donatii, reconditionari, transferari sau reconfigurari;
    b) dispozitiv medical reconditionat - dispozitiv medical folosit, ale carui performante au fost restaurate printr-o interventie tehnica de amploare;
    c) dispozitiv medical reconfigurat - dispozitiv medical folosit, a carui configuratie a fost modificata prin adaugarea sau inlocuirea uneia ori mai multor parti (componente si/sau subansambluri);
    d) dispozitiv medical "ca nou" - dispozitiv medical folosit, care formeaza subiectul unei operatiuni industriale ce implica modificari substantiale cu scopul adaptarii acestuia la progresul tehnic si al obtinerii unor performante identice sau similare cu ale dispozitivelor medicale existente pe piata la momentul respectiv;
    e) supraveghere in utilizare - ansamblu de masuri prin care se asigura si se confirma siguranta in functionare si performantele, conform scopului propus, pe toata durata de exploatare a dispozitivului medical, precum si detectarea incidentelor in utilizare.

    B. Conditii administrative pentru utilizarea dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante si a echipamentelor de radioprotectie

    3. Dispozitivele medicale cu radiatii ionizante care se pot utiliza in Romania trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:
    a) sa fie un dispozitiv medical nou si furnizorul acestuia sa prezinte certificatul de inregistrare la Ministerul Sanatatii si autorizatia de securitate radiologica emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare - denumita in continuare CNCAN -, ambele documente in termen de valabilitate;
    b) sa fie un dispozitiv medical "ca nou" (reconditionat total) si furnizorul acestuia sa prezinte certificatul de inregistrare la Ministerul Sanatatii si autorizatia de securitate radiologica emisa de CNCAN, ambele documente in termen de valabilitate;
    c) sa fie un dispozitiv medical second hand care a obtinut certificatul de inregistrare la locul de utilizare, emis de Statia de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale - denumita in continuare SVIAM -, si autorizatia de securitate radiologica emisa de CNCAN, ambele documente in termen de valabilitate;
    d) sa fie un dispozitiv medical nou care a fost achizitionat de utilizatorul final din alta sursa decat de la reprezentantul autorizat in Romania pentru firma producatoare, care a obtinut certificatul de inregistrare la locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologica emisa de CNCAN, ambele documente in termen de valabilitate;
    e) sa fie un dispozitiv medical realizat in regim de unicat, care a obtinut certificatul de inregistrare la locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologica emisa de CNCAN, ambele documente in termen de valabilitate;
    f) sa fie un dispozitiv medical provenit din donatie, care a obtinut certificatul de inregistrare la locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologica, emisa de CNCAN, ambele documente in termen de valabilitate;
    g) sa fie un dispozitiv medical reconditionat, transferat sau reconfigurat, care a obtinut certificatul de inregistrare la locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologica emisa de CNCAN, ambele documente in termen de valabilitate.

    C. Inregistrarea la locul de utilizare

    4. Pentru dispozitivele medicale mentionate la pct. 3 lit. c) - g), SVIAM emite certificatul de inregistrare la locul de utilizare, in urma aplicarii procedurii de verificare la locul de utilizare.
    5. In cadrul procedurii de verificare la locul de utilizare:
    a) se verifica dispozitivul medical conform documentatiei insotitoare pentru a se constata daca isi mentine nivelul de performanta initial, conform scopului propus;
    b) se verifica daca dispozitivul medical indeplineste cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale;
    c) se verifica daca dispozitivul medical indeplineste criteriile de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice, prevazute in anexa nr. 5 la Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 285/79/2002.
    6. In urma verificarii la locul de utilizare SVIAM CERT, organism de certificare recunoscut de Ministerul Sanatatii si desemnat de CNCAN, emite:
    a) certificatul de conformitate pentru produs unicat;
    b) certificatul de inregistrare la locul de utilizare;
    c) raportul de incercare pentru dispozitivul medical verificat.
    7. Pentru initierea procedurii de inregistrare la locul de utilizare utilizatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa completeze o cerere-tip in care se solicita inregistrarea la locul de utilizare;
    b) sa prezinte autorizatia de import emisa de CNCAN pentru dispozitivul medical cu radiatii ionizante, daca este cazul;
    c) sa prezinte autorizatia de amplasare si constructie sau certificatul de inregistrare, emise de CNCAN, pentru spatiul in care se monteaza dispozitivul medical cu radiatii ionizante, daca este cazul;
    d) sa prezinte autorizatia de detinere emisa de CNCAN, daca este cazul;
    e) sa prezinte actul de constituire a firmei;
    f) sa prezinte avizul de libera practica, daca este cazul;
    g) sa prezinte actul de provenienta a dispozitivului medical (nu este necesar pentru echipamentele de radioprotectie);
    h) sa prezinte un certificat de uzura pentru dispozitivele medicale mai vechi de 8 ani;
    i) dispozitivul medical cu radiatii ionizante trebuie sa fie montat de o firma de service specializata, care trebuie sa aiba aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii si sa fie autorizata de catre CNCAN pentru tipul de instalatie radiologica pe care il pune in functiune.
    8. Dupa expirarea termenului de valabilitate a certificatului de inregistrare la locul de utilizare dispozitivul medical cu radiatii ionizante intra in programul de supraveghere in utilizare, urmand a fi supus verificarilor periodice.

    D. Punerea in functiune a dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante

    9. Punerea in functiune a tuturor dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante se face de catre firme de service specializate, care trebuie sa aiba aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii si sa fie autorizate de catre CNCAN pentru tipul de instalatie radiologica pe care il pun in functiune.
    10. Firma de service trebuie sa intocmeasca un raport de verificare dupa montare.
    Incercarile necesare procesului de verificare se efectueaza de catre firma de service conform procedurilor proprii, cuprinse in documentatia tehnica de avizare a Ministerului Sanatatii si de autorizare a CNCAN.
    Valorile inscrise in raportul de verificare dupa montare trebuie sa reprezinte valori de baza care trebuie sa fie luate in considerare la verificarile periodice ulterioare.
    11. Dupa fiecare interventie de reparare si/sau schimbare de componente asupra dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante, firma de service va efectua incercarile necesare si va emite un raport de verificare.

    E. Verificarea mentinerii functionarii dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante in limitele admise de criteriile de acceptabilitate

    12. Asigurarea mentinerii functionarii dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante in limitele admise de criteriile de acceptabilitate se face, conform Legii nr. 176/2000, de catre utilizator, prin supraveghere in timpul utilizarii dispozitivelor medicale, respectiv prin intocmirea si indeplinirea unui grafic de verificari periodice.
    13. Verificarile periodice se executa de catre firme de service specializate, care trebuie sa aiba aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii si sa fie autorizate de catre CNCAN pentru tipul de instalatie radiologica pe care il verifica.
    14. Verificarile periodice se executa anual pentru aparatele care au o vechime mai mica de 10 ani si semestrial pentru aparatele care au o vechime mai mare de 10 ani.
    Incercarile necesare procesului de verificare se efectueaza de catre firma de service conform procedurilor proprii cuprinse in documentatia tehnica de avizare a Ministerului Sanatatii si de autorizare a CNCAN.
    Firmele de service vor intocmi dupa fiecare verificare un raport de verificare periodica. Raportul de verificare periodica va fi intocmit in 3 exemplare care se vor distribui cate unul la beneficiar, la SVIAM si la firma de service.
    15. Verificarea periodica a echipamentelor de radioprotectie se executa anual de catre SVIAM.
    SVIAM va intocmi dupa fiecare verificare un raport de incercare. Raportul de incercare va fi intocmit in 3 exemplare care se vor distribui cate unul la beneficiar, la CNCAN si la SVIAM.
    16. Verificarea periodica efectuata la 5 ani de la punerea in functiune a aparatului, necesara titularului pentru prelungirea autorizatiei de functionare emise de CNCAN, va fi efectuata de firma de service impreuna cu SVIAM, care are calitatea de organism tehnic al structurii de specialitate din Ministerul Sanatatii. In acest mod se controleaza atat functionarea dispozitivului medical, cat si modul cum isi indeplineste sarcinile firma de service.
    Dupa aceasta verificare SVIAM va intocmi un raport de incercare. Raportul de incercare va fi intocmit in 4 exemplare care se vor distribui cate unul la beneficiar, la firma de service contractanta care este verificata, la CNCAN si la SVIAM.
    Costurile participarii SVIAM la aceste verificari vor fi suportate in mod egal de catre titularul de autorizatie si de catre firma de service autorizata, contractanta, care este verificata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1186/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1186 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu