Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1170 din 29.10.2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 10 noiembrie 2015SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la publicare. p. Ministrul transporturilor, Ion-Aurel Stanciu, secretar de stat ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.151/2006) TARIFELE pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Nr. crt. Denumirea cursului Cod Durata (ore) Tariful cu discount de 10% (lei/ cursant) Tariful cu discount de 8% (lei/ cursant) Tariful cu discount de 6% (lei/ cursant) Tariful cu discount de 4% (lei/ cursant) Tariful cu discount de 2% (lei/ cursant) Tariful cursului (lei/ cursant)
Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere peste 1001 501-1000 101-500 21-100 0-20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE
CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM- PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW
CURSURI INIŢIALE
A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte
1 Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - Nivel operaţional - iniţial RNPO-I 40 812 822 839 857 875 893
2 Limba engleză maritimă (Maritime English) - punte - iniţial ME-D-I 32 536 542 554 566 577 589
3 Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial GMDSS-GOC I 144 2.664 2.696 2.754 2.813 2.872 2.930
4 Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC) GMDSS-ROC 40 738 747 763 779 795 812
B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină
1 Limba engleză maritimă (Maritime English) - maşină - iniţial ME-E-I 32 536 542 554 566 577 589
C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină
1 Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial TRMP-I 24 375 384 392 400 409 417
2 Prevenirea poluării mediului marin - iniţial PPME-I 16 243 248 254 259 265 270
3 Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial PST-I 16 266 269 275 281 286 292
4 Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial PSCRB-I 32 549 556 568 580 592 604
5 Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial PSSRBS-I 32 515 521 532 544 555 566
6 Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) -iniţial AFF-I 56 982 994 1.015 1.037 1.058 1.080
7 Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial MFA-I 32 514 520 531 543 554 565
8 Asistenţa medicală (Medical care) - iniţial MC-I 48 761 770 787 803 820 837
9 Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte ECSP 16 666 674 689 703 718 733
10 Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină ECSM 16 787 796 814 831 848 866
11 Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - iniţial BT. B-I 80 1.395 1.426 1.457 1.488 1.519 1.550
D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS
1 Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic CPAOM 120 2.142 2.190 2.237 2.285 2.332 2.380
2 Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef timonier maritim CSSTM 80 1.399 1.430 1.461 1.492 1.523 1.554
3 Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim CACTM 56 1.268 1.284 1.311 1.339 1.367 1.395
4 Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO) CCTM 960 3.188 3.259 3.329 3.400 3.471 3.542
5 Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv cursurile obligatorii IMO) CCMOT 760 3.485 3.562 3.640 3.717 3.795 3.872
6 Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist CAMOT 40 1.109 1.130 1.151 1.173 1.196 1.220
7 Pregătire maritimă de bază, certificaţi BT. C 80 1.395 1.426 1.457 1.488 1.519 1.550
8 Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat FSTRC 32 468 474 484 494 504 515
Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave FSTRC-MPSPR 16 229 232 237 242 247 252
Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase FSTRC-THDHHC 16 239 242 247 252 257 263
9 Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) PSCRB-N 16 264 267 273 278 284 290
10 Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte MELTD 32 480 486 497 507 518 528
11 Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină MELTE 32 496 502 513 524 535 546
12 Limba engleză maritimă - Vocabular frazeologic (personal auxiliar, alte categorii de personal interesate de însuşirea limbajului standardizat, aprobat de IMO) ME-A 40 585 598 611 624 637 650
E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei
1 Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare PFRB 32 702 711 726 742 757 773
2 Ofiţer cu securitatea navei SSO-I 24 425 430 440 449 458 468
3 Familiarizare privind securitatea navei SSA 8 179 181 185 189 193 197
4 Sarcini specifice de securitate la bordul navei SSD 16 375 380 388 396 404 413
F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale
1 Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere şi chimice - iniţial BTOCT-I 32 774 788 803 819 835 851
2 Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial BTLG-I 32 764 778 792 808 824 840
3 Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - iniţial STCT-I 56 1.179 1.205 1.231 1.258 1.284 1.310
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial STLGT-I 60 1.242 1.270 1.297 1.325 1.352 1.380
5 Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - iniţial STOT-I 80 1.607 1.642 1.678 1.714 1.749 1.785
6 Nave de pasageri CBP 32 487 493 503 514 525 535
7 Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, auxiliari BST-A 80 1.395 1.426 1.457 1.488 1.519 1.550
CURSURI DE ACTUALIZARE
G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte
1 Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - Managerial Level) RBTSRM-A 24 465 470 481 491 501 511
2 Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operational Level) RNPO-A 24 502 508 519 530 542 553
3 Limba engleză maritimă - punte (Maritime English) ME-D-A 16 278 282 288 294 300 306
4 Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC) R GMDSS GOC 40 754 763 779 796 812 829
5 Actualizare brevet ofiţer punte - nivel operaţional CAOP-O 24 540 552 564 576 588 600
6 Actualizare brevet ofiţer punte - nivel managerial CAOP-M 16 378 386 395 403 412 420
H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină
1 Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English) ME-E-A 16 278 282 288 294 300 306
I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină
1 Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase, maşină - actualizare TRMP. M-A 24 375 384 392 400 409 417
2 Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) THDHHC-A 16 257 261 266 272 278 283
3 Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78) PPME-A 16 253 256 262 267 273 279
4 Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) PST-A 8 146 148 151 154 157 160
5 Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bǎrcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) PSCRB-A 16 282 286 292 298 304 311
6 Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) PSSRBS-A 16 257 261 266 272 278 283
7 Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) AFF-A 24 419 424 433 442 452 461
8 Prim ajutor medical (Medical first aid) MFA-A 16 254 257 263 269 274 280
9 Asistenţă medicală (Medical care) MC-A 24 392 397 405 414 422 431
10 Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional CAOM-O 24 509 520 531 542 554 565
11 Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial CAOM-M 24 477 488 498 509 519 530
12 Actualizare brevet ofiţer electrician maritim CAOE 24 515 526 538 549 561 572
13 Actualizare certificat de capacitate electrician maritim CAEB 24 491 502 513 524 535 546
14 Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - actualizare BT. B-A 64 1.157 1.182 1.208 1.234 1.259 1.285
J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale
1 Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere şi chimice - actualizare BTOCT-A 16 371 378 385 393 401 409
2 Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare BTLG-A 16 371 378 385 393 401 409
3 Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - actualizare STCT-A 16 515 526 538 549 561 572
4 Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare STLGT-A 16 515 526 538 549 561 572
5 Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - actualizare STOT-A 16 515 526 538 549 561 572
K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei
1 Ofiţer cu securitatea navei SSO-A 8 129 131 134 136 139 142
CURSURI DE RECONFIRMARE
L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte
1 Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel managerial CRMNG 40 1.454 1.471 1.503 1.535 1.567 1.599
2 Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel operaţional CROP 40 1.390 1.407 1.438 1.468 1.499 1.529
M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină
1 Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial RBOMNM 80 2.549 2.580 2.636 2.692 2.748 2.804
2 Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional ROM-NOP 80 2.549 2.580 2.636 2.692 2.748 2.804
3 Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim CROE 40 938 959 979 1.000 1.021 1.042
N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate
1 Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim CRCTM 24 807 816 834 852 870 887
2 Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist CRCCM 24 876 887 906 926 945 964
CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL
1 Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3000 kW şi mai mare MANAG-E 1386 8.597 8.756 8.922 9.093 9.271 9.457
2 Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3000 kW şi mai mare MANAG-E 1296 8.271 8.424 8.583 8.748 8.920 9.098
3 Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari MANAG-P 702 6.310 6.427 6.548 6.674 6.805 6.941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL
1 Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelele managerial şi operaţional ECDIS-I 40 1.177 1.199 1.222 1.245 1.270 1.295
2 Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel operaţional HELM-PO 40 1.161 1.182 1.205 1.228 1.252 1.277
3 Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel managerial HELM-PM 40 1.161 1.182 1.205 1.228 1.252 1.277
4 Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel operaţional HELM-MO 40 1.161 1.182 1.205 1.228 1.252 1.277
5 Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel managerial HELM-MM 40 1.161 1.182 1.205 1.228 1.252 1.277
EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢI/ELEVI AI FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE
1 Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional - iniţial RNPO-I 9 168 170 173 177 181 185
2 Limba engleză maritimă - punte - iniţial ME-D-I 5 90 91 93 95 97 99
3 Limba engleză maritimă - maşină - iniţial ME-E-I 2 34 35 36 36 37 38
4 Certificat general de operator GMDSS - iniţial GMDSS-GOC-I 16 308 312 319 326 333 339
5 Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial THDHHC-I 5 72 73 74 76 78 79
6 Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial PPME-I 5 71 72 73 75 76 78
7 Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial PST-I 2 57 58 59 61 62 63
8 Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial PSCRB-I 3 56 57 58 59 61 62
9 Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial PSSRBS-I 5 72 73 74 76 78 79
10 Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial AFF-I 4 123 124 127 130 133 135
11 Prim ajutor medical - iniţial MFA-I 3 43 43 44 45 46 47
12 Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei BST-PSSRBS 4 50 51 52 53 54 55
13 Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază BST-BFF 5 97 98 100 102 104 107
14 Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare BST-PST 5 79 80 82 84 85 87
15 Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar BST-EFA 4 50 51 52 53 54 55
16 Sarcini specifice de securitate la bordul navei SSDs 2 27 28 28 29 29 30
17 Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţi/elevi ai formelor de pregătire aprobate, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate) BST-s 12 315 322 329 336 343 350
II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW
A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină
1 Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial ETRM-I 40 1.396 1.412 1.443 1.474 1.504 1.535
2 Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare ETRM-A 24 826 836 855 873 891 909
B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric
1 Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim CPSELM 120 2.314 2.341 2.392 2.443 2.494 2.545
2 Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord CSAEB 120 2.341 2.369 2.420 2.472 2.523 2.575
C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar
1 Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter CSFT 144 2.427 2.456 2.510 2.563 2.617 2.670
2 Curs de specializare pompagiu CSP 56 844 854 873 891 910 929
3 Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă CPCSM 80 1.575 1.594 1.628 1.663 1.698 1.732
4 Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) CCMAR 584 2.784 2.846 2.907 2.969 3.031 3.093
D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar
1 Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar CSCMP 64 1.022 1.035 1.057 1.080 1.102 1.125
2 Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar CSSMMP 120 2.110 2.136 2.182 2.229 2.275 2.322
3 Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar CSOEMP 120 2.521 2.551 2.607 2.662 2.718 2.773
E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice
1 Ofiţer desemnat cu securitatea companiei CSO 40 889 900 919 939 958 978
2 Curs de actualizare - ofiţer pentru securitatea companiei UC-CSO 16 371 380 388 396 404 413
3 Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare PFSO 40 889 900 919 939 958 978
4 Curs de actualizare - ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare UC-PFSO 16 380 388 397 405 414 422
F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă
1 Curs de specializare pilot maritim aspirant CSPMA 80 2.133 2.159 2.206 2.253 2.300 2.347
2 Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia RBPM-CMM 24 589 596 609 622 635 648
3 Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră CSPMA-CDMN 40 1.041 1.054 1.077 1.099 1.122 1.145
4 Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră RBPM-CDMN 24 585 592 605 617 630 643
5 Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175 PSPMA 48 1.374 1.390 1.420 1.451 1.481 1.511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175 PPM-R 32 802 812 830 847 865 883
7 Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation) SHMS 40 1.487 1.505 1.538 1.571 1.603 1.636
8 Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare SHMS-R 24 995 1.007 1.029 1.051 1.073 1.095
9 Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial BTRM-I 40 1.383 1.400 1.430 1.460 1.491 1.521
10 Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare BTRM-A 24 833 843 861 879 898 916
11 Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă ECSPPM 16 657 671 686 700 715 730
G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement
1 Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B PSCAA 40 1.919 1.942 1.984 2.026 2.068 2.111
2 Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A CPCCAA-A 32 1.732 1.753 1.791 1.829 1.867 1.905
3 Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B CPCCAA-B 24 1.527 1.545 1.579 1.612 1.646 1.680
4 Curs de specializare manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre) SCM 32 2.108 2.134 2.180 2.226 2.273 2.319
III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ
CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competiţiei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, cu modificările şi completările ulterioare
CURSURI INIŢIALE
1 Program de specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare“ PSIUR-I 80 1.210 1.225 1.251 1.278 1.304 1.331
2 Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile“ PSORAD-I 80 1.349 1.365 1.394 1.424 1.454 1.483
3 Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile“ PSPPAI-I 40 696 705 720 735 750 766
4 Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare“ PSIMTMP-I 56 920 931 952 972 992 1.012
5 Curs de pregătire special pentru transport de pasageri CPSTP 40 607 614 627 641 654 667

6 Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri“ PFENP-I 40 659 667 681 696 710 725
7 Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical“ PSPAM-I 24 474 480 490 501 511 522
8 Program de specializare „Utilizare aparat de respirat“ PSUAR-I 32 601 609 622 635 648 661
9 Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial PCMF 560 2.304 2.332 2.383 2.433 2.484 2.535
10 Program de formare profesională a operatorilor de transport PFPOT 120 1.975 1.999 2.042 2.086 2.129 2.172
11 Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase“: PSCS-I 136 2.695 2.727 2.787 2.846 2.904 2.965
Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive 24 475 481 491 502 512 523
Modul 2. Clasa 2 - Gaze 24 475 481 491 502 512 523
Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive 32 635 642 656 670 684 698
Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase 32 635 642 656 670 684 698
Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase 24 475 481 491 502 512 523
12 Program calificare marinar fluvial PCM 920 2.631 2.689 2.748 2.806 2.865 2.923
CURSURI DE ACTUALIZARE
1 Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile“ PSORAD-A 40 884 894 914 933 953 972
2 Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile“ PSPPAI-A 32 621 629 642 656 670 683
3 Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare“ PSIMTMP-A 24 445 450 460 470 480 490
4 Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri“ PFENP-A 16 305 309 316 322 329 336
5 Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical“ PSPAM-A 8 192 194 198 203 207 211
6 Program de specializare „Utilizare aparat de respirat“ PSUAR-A 16 369 373 381 390 398 406
7 Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase“: PSCS-A 70 1.385 1.405 1.435 1.465 1.495 1.525
Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive 14 277 281 287 293 299 305
Modul 2. Clasa 2 - Gaze 14 277 281 287 293 299 305
Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive 14 277 281 287 293 299 305
Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase 14 277 281 287 293 299 305
Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase 14 277 281 287 293 299 305
8 Specializare „Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare“ PSSNTMP 16 549 559 570 581 592 604


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1170/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1170 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu