Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1169 din 2 iulie 2007

privind achizitia de aparate pentru radiologie fixe si repartizarea acestora pe unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si derularea contractelor de furnizare

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 488 din 20 iulie 2007In conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare, ale Notei nr. 21.949 din 18 aprilie 2007 a Comisiei de radiologie, imagistică şi medicină nucleară a Ministerului Sănătăţii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei logistică, administrativ, relaţii publice şi mass-media şi al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 6.821 din 29 iunie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Ministerul Sănătăţii Publice achiziţionează prin licitaţie organizată la nivel naţional 6 tipuri de aparatură medicală pentru radiologie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru unităţile sanitare din reţeaua proprie.

(2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie din veniturile proprii în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 2. - (1) Unităţile sanitare beneficiare de aparate de radiologie fixe sunt cele nominalizate în anexă.

(2) Repartizarea aparatelor de radiologie fixe s-a efectuat avându-se în vedere atât arondarea regională, capacitatea unităţilor sanitare, dotarea actuală, cât şi personalul specializat de înaltă calificare existent.

Art. 3. - (1) După finalizarea licitaţiei naţionale, unităţile sanitare beneficiare au obligaţia de a încheia contracte de furnizare cu furnizorii desemnaţi câştigători, pentru tipurile şi cantităţile de aparate nominalizate, la preţurile adjudecate în licitaţie.

(2) Contractele de furnizare încheiate cu furnizorii adjudecaţi se vor derula numai în condiţiile stabilite în documentele de achiziţie.

(3) Termenul de valabilitate a contractelor este 31 decembrie 2007, cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional, pe o perioadă ce nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei de îndeplinire a contractului.

Art. 4. - (1) Decontarea contravalorii aparatelor de radiologie fixe se efectuează de către unităţile sanitare în baza contractelor încheiate, în limita sumelor repartizate cu această destinaţie şi în baza documentelor justificative şi a recepţiei bunurilor.

(2)  Unităţile sanitare beneficiare au obligaţia de a transmite autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, în funcţie de subordonare, copii ale următoarelor documente: procesul-verbal de recepţie, procesul-verbal de instalare, factura, nota contabilă de înregistrare în contabilitate a aparatului.

(3) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a monitoriza derularea acestor contracte la unităţile direct subordonate şi de a transmite Ministerului Sănătăţii Publice o informare în acest sens, anexând pentru fiecare unitate sanitară beneficiară copii ale documentelor menţionate la alin. (2).

Art. 5. - Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ*)

APARATE DE RADIOLOGIE FIXE

JUDEŢ

UNITATE MEDICALĂ

Inst Rx digital 50 kW

Inst Rx digital 65 kW

Inst Rx 50 kW

Inst Rx

fix 2 posturi

Echip Rx grafie digital

Inst Rx grafie 1 post

ALBA

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

1

ALBA

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

1

ALBA

SPITALUL MUNICIPAL AIUD

1

ALBA

SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ

1

ALBA

SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR

1

ALBA

SPITALUL ORĂŞENESC ZLATNA

1

ARAD

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "DR. SALVATOR VUIA" ARAD

1

ARAD

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD

1

ARAD

SPITALUL ORĂŞENESC GURAHONŢ

I

ARGEŞ

SPITALUL BOLI CRONICE

ŞTEFĂNEŞTI

1

ARGEŞ

SPITALUL JUDEŢEAN PITEŞTI

1

ARGEŞ

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEŞ

1

ARGEŞ

SPITALUL DE

PNEUMOFTIZIOLOGIE CRONICI LEORDENI

1

ARGEŞ

SPITALUL ORĂŞENESC COSTEŞTI

1

BACAU

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU

1

BACAU

SPITALUL ORĂŞENESC "ION LASCAR" COMĂNESTI

1

BACĂU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

1

BACĂU

SPITALUL DE PEDIATRIE BACĂU

1

BIHOR

SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA

1

BIHOR

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN ORADEA

1

BIHOR

SPITALUL MUNICIPAL "EP. N. POPOVICI" BEIUŞ

1

BIHOR

SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET

1

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

JUDEŢ

UNITATE MEDICALĂ

Inst Rx digital 50 kW

Inst Rx digital 65 kW

Inst Rx 50 kW

Inst Rx

fix 2 posturi

Echip Rx grafie digital

Inst Rx grafie 1 post

BOTOŞANI

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA

1

BOTOŞANI

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „MAVROMAŢI,, BOTOŞANI

1

BOTOŞANI

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

1

BOTOŞANI

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOŞANI

1

BRĂILA

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA

1

BRĂILA

SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRĂILA

1

BRAŞOV

SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAŞ

1

BRAŞOV

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV

1

BUCUREŞTI

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ"SF. PANTELIMON"

1

BUCUREŞTI

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE" PROF. DR. MARIUS NASTA" BUCUREŞTI

1

1

BUCUREŞTI

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE" BUCUREŞTI

1

BUCUREŞTI

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"

1

BUCUREŞTI

SPITALUL CLINIC DE URGENŢA

"BAGDASAR-ARSENI"

BUCUREŞTI

1

BUCUREŞTI

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

1

BUCUREŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ LEGALĂ "MINA MINOVICI" BUCUREŞTI

1

BUCUREŞTI

INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA BUCUREŞTI

1

CĂLĂRAŞI

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CĂLĂRAŞI

1

CĂLĂRAŞI

SPITALUL ORĂŞENESC LEHLIU -GARĂ

1

CARAS SEVERIN

SPITALUL ORĂŞENESC ANINA

1

CARAS

SEVERIN

SPITALUL JUDEŢEAN REŞIŢA

1

CLUJ

SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ NAPOCA

JUDEŢ

UNITATE MEDICALĂ

Inst Rx digital 50 kW

Inst Rx digital 65 kW

Inst Rx 50 kW

Inst Rx

fix 2 posturi

Echip Rs grafie digital

Inst Rx grafie 1 post

CLUJ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ- NAPOCA

1

CONSTANŢA

SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA

1

CONSTANŢA

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA

1

DAMBOVIŢA

SPITALUL JUDEŢEAN TÂRGOVIŞTE

1

DÂMBOVIŢA

SPITALUL ORĂŞENESC TITU

1

DOLJ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

1

DOLJ

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT

1

DOLJ

SPITALUL DĂBULENI

1

DOLJ

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. V. BABEŞ" CRAIOVA

1

GALAŢI

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. AP. ANDREI" GALAŢI

1

GALAŢI

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI

1

GIURGIU

SPITALUL JUDEŢEAN GIURGIU

1

GORJ

SPITALUL ORĂŞENESC NOVACI

1

GORJ

SPITALUL ORĂŞENESC ROVINARI

1

GORJ

SPITALUL ORĂŞENESC TG. CĂRBUNEŞTI

1

HUNEDOARA

SANATORIUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD

1

HUNEDOARA

SPITALUL JUDEŢEAN DEVA

1

HUNEDOARA

SPITALUL MUNICIPAL BRAD

1

HUNEDOARA

SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG

1

HUNEDOARA

SPITALUL BOLI CRONICE PETRILA

1

HUNEDOARA

SPITALUL PSIHIATRIE ZAM

1

IALOMIŢA

SPITALUL MUNICIPAL URZICENI

1

IAŞI

SPITALUL CLINIC DE URGENŢA IAŞI

1

1

IAŞI

SPITALUL CLINIC "DR.C.I. PARHON" IAŞI

1

IAŞI

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. SPIRIDON" IAŞI

1

JUDEŢ

UNITATE MEDICALĂ

Inst Rx digital 50 kW

Inst Rx digital 65 kW

Inst Rx 50 kW

Inst Rx

fix 2 posturi

Echip Rx grafie digital

Inst Rx grafie 1 post

MARAMUREŞ

SPITALUL DE PSIHIATRIE CAVNIC

1

MARAMUREŞ

SPITALUL ORĂŞENESC TG. LĂPUŞ

1

MEHEDINŢI

SPITALUL ORĂŞENESC BAIA DE ARAMĂ

1

MEHEDINŢI

SPITALUL JUDEŢEAN DR. TURNU SEVERIN

1

1

MEHEDINŢI

SPITALUL ORĂŞENESC VÂNJU MARE

1

MUREŞ

SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ

1

NEAMŢ

SPITALUL DE

PNEUMOFTIZIOLOGIE

BISERICANI

1

NEAMŢ

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIATRA NEAMŢ

1

OLT

SPITALUL JUDEŢEAN SLATINA

1

OLT

SPITALUL ORĂŞENESC BALŞ

1

OLT

SPITALUL DE

PNEUMOTFIZIOLOGIE

SCORNICEŞTI

1

PRAHOVA

SANATORIUL TBC DRAJNA

1

PRAHOVA

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREŞTI

1

PRAHOVA

SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA

1

PRAHOVA

SPITALUL ORĂŞENESC SINAIA

1

PRAHOVA

SPITALUL ORĂŞENESC BĂICOI

1

PRAHOVA

SPITALUL ORĂŞENESC MIZIL

1

SĂLAJ

SPITALUL JUDEŢEAN ZALĂU

1

1

SIBIU

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN SIBIU

1

1

SIBIU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

1

SUCEAVA

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

1

SUCEAVA

SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMORULUI

1

SUCEAVA

SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA

1

SUCEAVA

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA

1

JUDEŢ

UNITATE MEDICALĂ

Inst Rx digital 50 kW

Inst Rx digital 65 kW

Inst Rx 50 kW

Inst Rx

fix 2 posturi

EchipRx grafie digital

Inst Rx grafie 1 post

TELEORMAN

SPITALUL JUDEŢEAN ALEXANDRIA

1

TIMIŞ

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. VICTOR BABEŞ" TIMIŞOARA

1

1

TIMIŞ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

1

TIMIŞ

SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ

1

TIMIŞ

SPITALUL ORĂŞENESC DETA

1

TULCEA

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA

1

TULCEA

SPITALUL ORĂŞENESC BABADAG

1

VÂLCEA

SPITALUL ORĂŞENESC BĂLCEŞTI

1

VÂLCEA

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ RM. VÂLCEA

1

VÂLCEA

SPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂŞANI

1

VÂLCEA

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE RM. VÂLCEA

1

VÂLCEA

SPITALUL DE PNEUMOLOGIE MIHĂIEŞTI

1

VÂLCEA

SPITALUL ORĂŞENESC HOREZU

1

VASLUI

SPITALUL DE COPII "SF. NICOLAE" BÂRLAD

1

VASLUI

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI

1

VASLUI

SPITALUL MUNICIPAL HUŞI

1

VRANCEA

SPITALUL ORĂŞENESC MĂRĂŞEŞTI

1

VRANCEA

SPITALUL COMUNAL VIDRA

1

VRANCEA

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. PANTELIMON" FOCŞANI

1

TOTAL

25

20

20

20

12

20


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1169/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1169 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1169/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu