Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1154 din 9 noiembrie 2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 783 din 17 noiembrie 2009In temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 741/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ŞI  CHELTUIELI  ACTUALIZAT

pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

                                                                                                                                                                        - mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor A

Program 2009

Influenţe

Program

actualizat

2009

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

20.012.00

2.678,00

22.690.00

VENITURI CURENTE

20012,00

2.678,00

22.690,00

C

VENITURI NEFISCALE

20012,00

2.678,00

22 690,00

C1

VENITURI DIN PROPRIETATE

857,00

857,00

30.10

Venituri din proprietate

57,00

57,00

05

Venituri din concesiuni şi inchierieri

57,00

57,00

31.10

Venituri din dobânzi

800.00

800.00

03

Alte venituri din dobânzi

800.00

800,00

C2

VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

19155.00

2678,00

21.833.00

33.10

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

19.155.00

2.678,00

21.833,00

17

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv.profesională

19.055,00

2 678,00

21.733,00

50

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

100.00

100.00

CHELTUIELI TOTAL

20.012,00

2.678,00

22.690.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+56)

15 220,00

15.220,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10064,00

10064,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

7.447.00

7,447.00

01

Salarii de bază

4.272,00

40.00

4.312,00

02

Salarii de merit

80,00

20.00

100,00

04

Spor de vechime

910.00

15,00

925.00

06

Alte sporuri

821 00

-110.00

711.00

08

Fond de premii

929.00

175,00

1  104.00

09

Prima de vacantă

150 00

-140,00

10,00

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

213.00

-2.00

211.00

13

Indemnizaţii de delegare

52.00

52,00

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

20,00

2,00

22,00

10.02

Cheltuieli salariale in natură

592.00

592.00

01

Tichete de masă

253.00

253.00

06

Tichete de vacanta

334.00

334.00

10.03

Contribuţii

2.025 00

2.025,00

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.525,00

-5.00

1.520.00

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

37,00

37,00

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

380.00

330.00

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

20,00

3,00

23,00

06

Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii

63,00

2.00

65,00

20

Titlul II. BUNURI Şl SERVICII

4.155,00

-100,00

4.055,00

20.01

Bunuri si servicii

2.482.00

-55,00

2.427.00

01

Furnituri de birou

32,00

32,00

02

Materiale pentru curăţenie

50.00

50,00

03

Incălzit, iluminat şi forţă motrică

250.00

250.00

04

Apă, canal şi salubritate

34,00

8.00

42,00

05

Carburanţi şi lubrifianţi

90.00

90,00

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

119.00

119,00

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.177,00

-63,00

1.114.00

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

730,00

730,00

20 02

Reparaţii curente

83.00

83,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

134.00

134,00

01

Uniforme şi echipament

42,00

42,00

03

Lenjerie şi accesorii de pat

5,00

5,00

30

Alte obiecte de inventar

37,00

87,00

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

422,00

-90,00

332,00

01

Deplasări interne

98,00

98.00

02

Deplasări în străinătate

324.00

-90.00

234.00

2011

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

38.00

38,00

20.12

Consultanţă şi expertiză

5.00

5,00

20.13

Pregătire profesională

103.00

103.00

2014

Protecţia muncii

58.00

10,00

68,00

2025

Cheli. Judiciare şi extrajudiciare

45.00

5.00

50,00

20.30

Alte cheltuieli

785.00

30,00

815.00

01

Reclamă şi publicitate

81.00

81.00

02

Protocol şi reprezentare

5,00

5,00

03

Prime de asigurare non/viata

40.00

40.00

07

Fondul conducătorului instituţiei

7.00

7,00

04

Chirii

516.00

516,00

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

136.00

30,00

166.00

56

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN

1.001,00

100,00

1.101,00

56.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR

838.00

838.00

56 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

163.00

100.00

763.00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

                                                                                                                                                                        - mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor A

Program 2009

Influenţe

Program

actualizat 2009

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.792,00

2.678,00

7.470,00

71

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

4.792,00

2.678,00

7.470,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

4.792.00

2.678,00

7.470,00

01

Construcţii

4.170,00

4.170,00

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

441,00

397.00

838,00

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

102,00

-92,00

10,00

30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

79,00

2.373.00

2.452.00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personaj în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

1) Numar mediu de personal: 161 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.695 lei(RON)/salariat;

3) In câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plaţii conducătorului unităţii (suma de 67 mii lei), indemnizaţiile plătite unor persoane din afara unităţii (211 mii lei), suma pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă (22 mii lei), precum şi suma pentru indemnizaţii de delegare (52 mii lei).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1154/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1154 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu