Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1021/113 din 17 decembrie 2002

privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2002 - 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 1.021 din 17 decembrie 2002
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 113 din 18 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din 10 ianuarie 2003

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma in unitatile sanitare cu paturi;
    - prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 102/34/2002 privind aprobarea strategiei pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania (folosind sistemul de clasificare in grupe de diagnostice - DRG);
    - prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 935/2000 privind aprobarea implementarii primei etape a proiectului de finantare a spitalelor bazate pe caz, completat prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 137/2001,
    in temeiul:
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu completarile ulterioare;
    - art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Planul actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2002 - 2003, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Institutiile implicate in implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate Bucuresti, Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate si spitalele vor lua masurile necesare pentru a duce la indeplinire prevederile planului de actiune prevazut la art. 1 si vor emite reglementarile necesare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul sanatatii si familiei,
                                   Radu Deac,
                               secretar de stat

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                                Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                                   PLANUL
actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2002 - 2003

    1. Hotararea Guvernului privind institutia care va gestiona implementarea sistemului de clasificare in grupe de diagnostice (DRG) in Romania, prin transformarea Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate (IMSS) Bucuresti in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate (INCDS) Bucuresti; elaborarea si aprobarea, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, a structurii organizatorice si functionale a INCDS
    Termen limita: 31 decembrie 2002
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei si IMSS (INCDS)
    Rezultate asteptate: Hotararea Guvernului privind infiintarea INCDS si functionarea INCDS pentru a gestiona implementarea sistemului de clasificare in grupe de diagnostice, incepand cu 1 ianuarie 2003.
    2. Emiterea unui ordin al ministrului sanatatii si familiei, aplicabil pentru toate spitalele din Romania, si pregatirea directiilor judetene de sanatate publica si a spitalelor privind:
    a) introducerea unei noi foi de observatie clinica generala (FOCG), care sa fie in concordanta cu cerintele sistemului informational actual in domeniul ingrijirilor spitalicesti, care va fi trimisa directiilor de sanatate publica in vederea utilizarii acesteia de catre spitale incepand cu 1 ianuarie 2003;
    b) introducerea codificarii diagnosticelor, folosindu-se varianta extinsa a CIM 10 cu 4 caractere incepand cu 1 ianuarie 2003
    Termen limita: 31 decembrie 2002
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala (CCSSDM) Bucuresti si directiile de sanatate publica judetene
    Rezultate asteptate: instruirea centrala a directiilor de sanatate publica privind noua FOCG si codificarea CIM 10; instruirea locala de catre directiile de sanatate publica a spitalelor privind noua FOCG si codificarea CIM 10 si disponibilitatea FOCG la toate spitalele din Romania pana la 31 decembrie 2002
    3. Elaborarea cadrului legal privind modalitatea de utilizare de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a datelor colectate la nivel de pacient de catre institutiile abilitate de lege, in vederea contractarii si decontarii serviciilor spitalicesti acordate pacientilor spitalizati
    Termen limita: 31 decembrie 2002
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    Rezultate asteptate: introducerea intre atributiile CNAS a prevederilor privind negocierea si contractarea cu institutiile abilitate de lege a colectarii si prelucrarii datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari
    4. Emiterea unui ordin al ministrului sanatatii si familiei privind colectarea electronica a setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) de la toate spitalele din Romania si trimiterea acestor date la INCDS, pentru implementarea sistemului de clasificare in grupe de diagnostice si a sistemului de finantare bazata pe caz si la directiile de sanatate publica judetene pentru raportarile statistice uzuale
    Termen limita: 31 decembrie 2002
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei si IMSS (INCDS)
    Rezultate asteptate: colectarea SMDP la nivelul tuturor spitalelor din Romania si transmiterea acestor date incepand cu 1 ianuarie 2003
    5. Distribuirea aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient, "DRG National", catre toate spitalele din Romania si pregatirea specifica a directiilor de sanatate publica si a spitalelor pentru utilizarea acesteia
    Termen limita: 31 decembrie 2002
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, IMSS (INCDS) si directiile de sanatate publica judetene
    Rezultate asteptate: instruirea centrala a directiilor de sanatate publica si disponibilitatea aplicatiei de colectare a SMDP pentru toate directiile de sanatate publica; instruirea locala de catre directiile de sanatate publica a spitalelor si disponibilitatea aplicatiei de colectare a SMDP la toate spitalele din Romania pana la 31 decembrie 2002
    6. Elaborarea reglementarilor pentru continuarea finantarii bazate pe caz in cele 23 de spitale, in contractul-cadru pe anul 2003
    Termen limita: finalizarea contractului-cadru pe anul 2003
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania
    Rezultate asteptate: contractul-cadru pe anul 2003 cu prevederi explicite privind finantarea bazata pe caz in cele 23 de spitale
    7. Comunicarea institutiilor centrale si locale cu spitalele, monitorizarea si sprijinirea introducerii si utilizarii:
    a) noii FOCG;
    b) codificarii CIM 10 cu 4 caractere;
    c) colectarii SMDP
    Termen limita: 31 decembrie 2002, apoi continuu in 2003
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, IMSS (INCDS), CCSSDM si directiile de sanatate publica judetene
    Rezultate asteptate: sprijinirea spitalelor pentru evitarea unor disfunctionalitati legate de utilizarea noii FOCG, a codificarii CIM 10 cu 4 caractere si a colectarii datelor clinice la nivel de pacient (SMDP)
    8. Negocierea (in cadrul parteneriatului cu Centrul National pentru Statistica Sanitara din Australia) posibilitatii de utilizare a procedurilor, sistemului de clasificare in grupe de diagnostice si a mecanismului de grupare din Australia
    Termen limita: 30 martie 2003
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, INCDS si CCSSDM
    Rezultate asteptate: decizie privind conditiile (inclusiv financiare) pentru utilizarea sistemului de proceduri si a celui de clasificare in grupe de diagnostice folosit in Australia
    9. Definirea tipurilor de servicii furnizate in spitale, a structurilor ce furnizeaza aceste servicii, precum si elaborarea unor propuneri privind cuantificarea tipurilor de servicii medicale si a modalitatii de plata a acestor servicii in anul 2004
    Termen limita: 30 iunie 2003
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, INCDS si CCSSDM
    Rezultate asteptate: clasificarea exacta a structurilor de spital pe baza serviciilor furnizate, incepand cu 31 august 2003.
    10. Simularea de bugete ale spitalelor avand la baza tipurile de cazuri rezolvate pentru spitalele (sectiile) ce furnizeaza ingrijiri pentru afectiuni acute
    Termen limita: 30 septembrie 2003
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, INCDS
    Rezultate asteptate: prognoza unor bugete pe anul 2004 in functie de tipul pacientului externat, pe baza sistemului de clasificare in grupe de diagnostice, pentru toate spitalele (sectiile) ce furnizeaza ingrijiri pentru afectiuni acute
    11. Dezvoltarea unui organism national de monitorizare a calitatii serviciilor spitalicesti din Romania
    Termen limita: 30 septembrie 2003
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, INCDS
    Rezultate asteptate: functionarea unui organism national ce va monitoriza calitatea serviciilor spitalicesti pe baza datelor privind pacientii externati, incepand cu 30 septembrie 2003
    12. Elaborarea metodelor de plata a serviciilor medicale spitalicesti din Romania (inclusiv prin mecanismul de plata pe caz rezolvat) in cadrul contractului-cadru pe anul 2004 si normelor acestuia si integrarea acestor metode de finantare cu celelalte aspecte ale reformei in sanatate
    Termen limita: 31 octombrie 2003 pentru contractul-cadru, respectiv 15 decembrie pentru normele contractului-cadru
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania
    Rezultate asteptate: contractul-cadru pe anul 2004 cu prevederi explicite privind finantarea bazata pe caz in toate spitalele (sectiile) de ingrijiri pentru afectiuni acute
    13. Colectarea datelor privind costurile la nivel de spital si de sectie pentru toate spitalele din Romania conform aplicatiei Exbuget 2.1 a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si calcularea costurilor serviciilor spitalicesti pe grupe de diagnostice
    Termen limita: continuu
    Responsabil: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii si Familiei, INCDS
    Rezultate asteptate: monitorizarea continua a cheltuielilor spitalicesti si adaptarea anuala a sistemului de clasificare in grupe de diagnostice si a tarifelor pe tip de caz rezolvat
    14. Analiza continua a datelor clinice si de costuri, trimise de spitale, pentru evidentierea activitatii spitalelor si prevenirea abuzurilor sau fraudelor si pentru generarea de rapoarte statistice
    Termen limita: continuu
    Responsabil: Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, INCDS SI CCSSDM
    Rezultate asteptate: monitorizarea continua a activitatii si performantelor spitalelor de catre structurile responsabile cu evaluarea furnizorilor de servicii din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 113/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 113 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu