Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.108 din 17.07.2013

privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare a Direcţiei generale control şi autorizare turism
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Turism
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 25 iulie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor întocmite în activitatea de control şi autorizare de către reprezentanţii Direcţiei generale control şi autorizare turism, prevăzute în anexele nr. 1a-12a, după cum urmează: a)Ordin de serviciu - anexa nr. 1a; b)Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - anexa nr. 2a; c)Notă de constatare - anexa nr. 3a; d)Proces-verbal de afişare - anexa nr. 4a; e)Notă de relaţii - anexa nr. 5a; f)Invitaţie - anexa nr. 6a; g)Notificare - anexa nr. 7a; h)Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu - anexa nr. 8a; i)Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică - anexa nr. 9a; j)Notă de autorizare turistică a plajei - anexa nr. 10a; k)Notă de omologare a pârtiei de schi - anexa nr. 11a; l)Notă de verificare a zonei de agrement nautic - anexa nr. 12a. Articolul 2Formularele de control si autorizare prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor stabilite în anexele nr. 1b-12b, după cum urmează: a)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu“ - anexa nr. 1b; b)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ - anexa nr. 2b; c)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de constatare“ - anexa nr. 3b; d)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de afişare“ - anexa nr. 4b; e)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de relaţii“ - anexa nr. 5b; f)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie“ - anexa nr. 6b; g)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notificare“ - anexa nr. 7b; h)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu“ - anexa nr. 8b; i)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică“ - anexa nr. 9b; j)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei“ - anexa nr. 10b; k)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi“ - anexa nr. 11b; l)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic“ - anexa nr. 12b. Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c-12c, după cum urmează: a)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu“ - anexa nr. 1c; b)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ - anexa nr. 2c; c)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de constatare“ - anexa nr. 3c; d)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de afişare“ - anexa nr. 4c; e)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de relaţii“ - anexa nr. 5c; f)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie“ - anexa nr. 6c; g)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notificare“ - anexa nr. 7c; h)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu“ - anexa nr. 8c; i)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică“ - anexa nr. 9c; j)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei“ - anexa nr. 10c; k)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi“ - anexa nr. 11c; l)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic“ - anexa nr. 12c. Articolul 4Anexele nr. 1a-12a, 1b-12b şi 1c-12c fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Conducerea Direcţiei generale control şi autorizare turism va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, Răzvan Filipescu
ANEXA Nr. 1a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Ordin de serviciu nr. ........ Dl/Dna ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... şi dl/dna ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. având funcţia de ........ ................ ................ ........... în cadrul Direcţiei generale control şi autorizare turism sunt delegaţi pentru efectuarea verificării/autorizării structurii/structurilor de primire turistice şi/sau agenţiei/agenţiilor de turism situată/situate în judeţul/sectorul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data începerii: ........ ................ ........... (zz.ll.aaaa) Se legitimează cu legitimaţia de control nr. ......... şi nr. .......... . Preşedinte ........ ................ ................ ................ .......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Avizat Şef serviciu, ........ ................ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) Data ........ ........ ANEXA Nr. 1bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu“ Formularul „Ordin de serviciu“ reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de autorizare/control efectuează autorizarea/verificarea operatorilor economici din turism. Ordinul de serviciu se aprobă de către conducătorul instituţiei sau de altă persoană împuternicită în acest sens. Se completează cu următoarele date: numărul ordinului de serviciu;

numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării/autorizării pentru care s-a întocmit ordinul de serviciu;

funcţia persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării/autorizării;

denumirea instituţiei din care face/fac parte persoana/persoanele desemnată/e pentru efectuarea verificării/autorizării;

unităţile supuse verificării;

data începerii verificării: zi/lună/an;

numărul legitimaţiei/împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării;

data emiterii ordinului de serviciu.Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa care va efectua verificarea/autorizarea. ANEXA Nr. 1cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu“ 1. Denumire: Ordin de serviciu 2. Cod:........ ................ 3. Format: A4/t1 4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: un exemplar. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 2a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Nr. ........ ........ ......... data ........ ............... 1. Agenţi constatatori: ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) 2. Colaboratori: ........ ................ ........ ........./........ ................ ................ ........../........ ................ ................ (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) În baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism şi a Ordinului de serviciu nr. ...... din data de ............. am efectuat un control la: 3. Operatorul economic/persoana fizică controlat/ă: 3.1. Denumirea ........ ................ ................ ................, sediul ........ ................ ................ .........., nr. de înmatriculare ........ ........ ..............., codul fiscal ........ ........., reprezentată de ........ ................ ........ ..............., B.I./C.I. seria ........... nr. ..............., C.N.P. ........ ................ ........ .............., funcţia ........ ................ ................ ............. 3.2. Persoana fizică ........ ................ ................ ................ ........ ........, care se legitimează cu B.I./C.I. seria ........ ........... nr. ........ .........., eliberat(ă) de ........ ................ ........ ........... ........ ........ ..........., la data de ........ ................ ................ ........ ........, C.N.P. ........ ................ ..............., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ .............., str. ........ ................ ............ nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ........ ................ ........ .............. 4. Unitatea controlată ........ ................ ................ ............. adresa/telefon ........ ................ ................ ................ .............. 5. Descrierea faptei(faptelor) contravenţionale: ziua ........ ............/luna .........../anul ................/orele ........ ................ ......... şi locul ........ ........ .............. 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Agent constatator, Colaborator, Martor, Operator economic/Persoană fizică, ........ ........ ......... ........ ........ ............. ........ ................ ................ ........ ........ Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 6. Măsuri dispuse: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 7. Faptele de mai sus constituie contravenţie prevăzută la: 1. art. ... alin. .... lit. ... din ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; 2. art. ... alin. ... lit. .... din ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........; 3. art. ... alin. ... lit. ... din ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ . Fapta (faptele) prevăzută (prevăzute) în actul (actele) normativ (normative) menţionat (menţionate) se sancţionează conform: 1. art. ... alin. ... lit. ... din ........ ................ ........ ........... cu amendă de la ............. lei la ........ ........ ............. lei; 2. art. ... alin. ... lit. ... din........ ................ ........ ............ cu amendă de la.............. lei la........ ........ .............. lei; 3. art. ...alin. ... lit. ... din ........ ................ .......... cu amendă de la ............. lei la ............... lei, stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta (faptele) de la pct.: 1. în sumă de ........ ............ (........ ................ ............. ) lei; 2. în sumă de ........ ............ (........ ................ ............. ) lei; 3. în sumă de ........ ............ (........ ................ ............. ) lei; sumă totală fiind de ............ (........ ................ .............. ) lei. Măsură complementară 1. ........ ................ ................ ........ .............. conform ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........; 2. ........ ................ ................ ........ .............. conform ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ; 3. ........ ................ ................ ........ .............. conform ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . Agent constatator, Colaborator, Martor, Operator economic/Persoană fizică, ........ ........ ......... ........ ........ ............. ........ ................ ................ ........ ........ Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni. 8. Alte dispoziţii: a)Amenda se va achita în contul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........,deschis la ........ ................ ................ ................ ........ ............., iar copia documentului de plată va fi prezentată/transmisă la sediul agentului constatator din ........ ................ ................ ........... (fax ........ ................), în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării/comunicării, astfel încetând orice urmărire. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........ ........ ........... lei. În caz contrar, se va proceda la executarea silită conform legii. b)Amenda aplicată conform ........ ................ ........ ..............., adică suma de ........ ................ lei, se va achita integral. c)Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.Plângerea se transmite la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţine 3 pagini şi s-a întocmit în 3 exemplare, difuzate la: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. . 9. Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze/nu poate să semneze: De faţă a fost martorul ........ ................ ................ ................ ........ ..........., cu domiciliul în ........ ................ ........ ........., str. ........ ................ ........ .......... nr. ........, bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ........ .............., care se legitimează cu B.I./C.I. seria ........ ............... nr. ........ ............., eliberat(ă) de ........ ................ ................ ............., la data de ........ ................ ........, C.N.P. ........ ................ ................ ........... . 10. Alte menţiuni: conform art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate formula obiecţiuni ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Agent constatator, Colaborator, Martor, Operator economic/Persoană fizică, ........ ........ ......... ........ ........ ............. ........ ................ ................ ........ ........ Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal cu/fără obiecţiuni. ANEXA Nr. 2bINSTRUCŢIUNI de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor constituie documentul tipizat întocmit de personalul cu atribuţii de control prin care se reţine săvârşirea unor contravenţii sau a altor încălcări ale reglementărilor legale şi se stabilesc sancţiunile prevăzute expres în actele normative, inclusiv sancţiunile complementare şi măsurile administrative care le însoţesc. Toate rubricile procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se vor completa lizibil şi clar, având în vedere: 1. Dacă contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 2. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. 3. Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu. 4. Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal. 5. În momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Obiecţiuni“, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. 6. În vederea transmiterii copiei ordinului de plată/chitanţei privind achitarea amenzii contravenţionale, precum şi a adresei privind remedierea deficienţelor constatate se va menţiona la pct. 8 din procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor numărul de fax al Autorităţii Naţionale pentru Turism - Direcţia generală control şi autorizare turism. 7. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. 8. Dacă contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, i se va înmâna copia acestuia, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. 9. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună (30 de zile) de la data încheierii. 10. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ţine loc şi de înştiinţare de plată. 11. Comunicarea procesului-verbal se face prin înmânare către contravenient, prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Directorul general va asigura transmiterea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor personalului din subordine. ANEXA nr. 2cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ 1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;

- înseriere cu cerneală roşie;

- legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 3 exemplare x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 3a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Notă de constatare Nr. ........ ............... data ........ ........ ......... 1. Agenţi constatatori: ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) 2. Colaboratori: ........ ................ ........ ........./........ ................ ................ ........../........ ................ ................ (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) În baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism şi a Ordinului de serviciu nr. ...... din data de ............. am efectuat un control la: 3. Operatorul economic/persoana fizică controlat/ă: 3.1. Denumirea ........ ................ ................ ................, sediul ........ ................ ................ .........., nr. de înmatriculare ........ ........ ..............., codul fiscal ........ ........., reprezentată de ........ ................ ........ ..............., B.I./C.I. seria ........... nr. ........ .........., C.N.P. ........ ................ ........ .............., funcţia ........ ................ ................ ............. 3.2. Persoana fizică ........ ................ ................ ................ ........ ........, care se legitimează cu B.I./C.I. seria ........ ........... nr. ........ .........., eliberat(ă) de ........ ................ ........ ........... ........ ........ ..........., la data de ........ ................ ................ ........ ........, C.N.P. ........ ................ ..............., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ .............., str. ........ ................ ............ nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ........ ................ ........ .............. 4. Unitatea controlată ........ ................ ................ ............. adresa/telefon ........ ................ ................ ................ ............., ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 5. Constatări: ziua .........../luna ............/anul ............/orele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 6. Concluzii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Agent constatator, Colaborator, Martor, Operator economic/Persoană fizică, ........ ........ ......... ........ ........ ............. ........ ................ ................ ........ ........ Am luat cunoştinţă de conţinutul notei de constatare. ANEXA Nr. 3bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de constatare“ Nota de constatare reprezintă un document tipizat încheiat de personalul cu atribuţii de control, în cuprinsul căruia se reţin fapte, stări şi situaţii identificate la structurile de primire turistice, în care se consemnează inexistenţa unor abateri sau încălcări ale normelor legale sau se verifică îndeplinirea unor măsuri dispuse anterior. Toate rubricile notei de constatare se vor completa lizibil şi clar. 1. Rubrica „Agenţi constatatori“ se va completa cu datele de identificare ale inspectorilor de control, conform câmpurilor respective. 2. Rubrica „Colaboratori“ se va completa cu datele de identificare (conform câmpurilor) ale persoanei desemnate de către o altă instituţie, asociaţie patronală etc. pentru a face parte din echipa de control. 3. Rubrica „Operatorul economic/persoana fizică autorizată“ se va completa cu: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale operatorului economic verificat, precum şi datele de identificare ale persoanei care o reprezintă. 4. La rubrica „Concluzii“ se va menţiona, în funcţie de situaţie, dacă măsurile dispuse printr-un proces-verbal anterior acestei verificări au fost îndeplinite sau se vor menţiona orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze. 5. Nota de constatare se semnează de agentul constatator, de colaborator, dacă este cazul, şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (nota de constatare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. 6. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de constatare, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură. ANEXA Nr. 3cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de constatare“ 1. Denumire: Notă de constatare 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativa 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 4a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Proces-verbal de afişare Nr. ........ ........ ............ data ........ ................ ............ 1. Agenţi constatatori: ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) ........ ................ ................ ................ ........./........ ................ ................ ........ .........../........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) (funcţia) (nr. legitimaţiei) 2. Conform art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, agenţii constatatori au afişat la domiciliul/sediul contravenientului ........ ................ ................ ................, adresa ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ........ ........../data de ........ ........ ......... privind comunicarea măsurilor dispuse. 3. Martori: De faţă a fost martorul ........ ................ ................ ................ ................, cu domiciliul în ........ ................ ................ ..........., str. ........ ................ ........ ........... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ................ ................, care se legitimează cu BI/CI ........ seria ........ ................ ........ nr. ........ ........, eliberat(ă) de ........ ................ ........ ........, la data de ........ ................ .......... CNP ........ ................ ........ ............ . De faţă a fost martorul ........ ................ ................ ................ ........ ............, cu domiciliul în ........ ................ ........ ..............., str. ........ ................ ........ ........ nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ................ ................, care se legitimează cu BI/CI ........ seria ........ ........ .......... nr. ........ ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ................ .............., la data de ........ ........ ..............., CNP ........ ................ ........ ............. . Agent constatator, Martor, ........ ........ .............. ........ ........ .............. ANEXA Nr. 4bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de afişare“ Formularul „Proces-verbal de afişare“ reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de control aduce la cunoştinţă operatorului economic constatările şi măsurile dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmit. Formularul „Proces-verbal de afişare“ se completează cu următoarele date de identificare: nr. şi data întocmirii;

datele de identificare ale agenţilor constatatori;

datele de identificare ale martorului/martorilor.1. Rubrica „Agenţi constatatori“ se va completa cu datele de identificare ale inspectorilor de control, conform câmpurilor respective. 2. Procesul-verbal de afişare se va completa cu denumirea şi adresa operatorului economic verificat, precum şi cu numărul şi data procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conform câmpurilor de la pct. 2. 3. Procesul-verbal de afişare se semnează de către agentul constatator, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor prin semnătură. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (Procesul-verbal de afişare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, procesul-verbal de afişare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. 4. Documentul se afişează, conform normelor legale în vigoare. ANEXA Nr. 4cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de afişare“ 1. Denumire: Proces-verbal de afişare 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 5a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Notă de relaţii Subsemnatul(a) ........ ................ ................ ........, CNP (NIF) ........ ........ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ .............., judeţul/sectorul ........ ........ .............., bd./str. ........ ........ .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .........., ap. ..., telefon ........ ........ .............., legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria ........, nr. ......., eliberat(ă) de ........ ........ .............., la data de ....../......./........, în calitate de ........ ........ .............., la întrebările formulate la data de ....../...../......, de echipa de control formată din: 1. ........ ................ ........ având funcţia de ........ ................ ................ ................ ........ ........; 2. ........ ........ .............. având funcţia de ........ ........ .............., în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism - Direcţia generală control şi autorizare turism, dau următoarele explicaţii: 1.1. Întrebare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 1.2. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2.1. Întrebare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2.2. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Echipa de control, Persoana care a formulat explicaţii, ........ ............... ........ ................ ................ ........ ............ (data şi semnătura) (numele şi prenumele) ........ ................ ............... (data şi semnătura) Data primirii ........ .......... (zz.ll.aa) ANEXA Nr. 5bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de relaţii“ Nota de relaţii reprezintă documentul prin care personalul cu atribuţii de control solicită explicaţii scrise operatorului economic verificat şi/sau împuternicitului acestuia, care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea desfăşurată de acesta şi pentru fundamentarea unor constatări. Solicitarea de explicaţii scrise se poate face în timpul verificării la faţa locului sau la sediul Autorităţii Naţionale pentru Turism, ori de câte ori este necesar. Întrebările vor fi transmise în scris, sub semnătura echipei de control, formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect. În toate cazurile, explicaţiile la întrebările formulate de personalul cu atribuţii de control se vor completa în scris prin „notă de relaţii“, pusă la dispoziţie de personalul cu atribuţii de control. Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în documentele de control întocmite. Nota de relaţii se completează de persoana care răspunde la întrebări cu următoarele informaţii: numele şi prenumele;

codul numeric personal;

adresa de domiciliu;

datele din documentul cu care se legitimează;

numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au formulat întrebările;

data completării, numele, prenumele şi semnătura persoanei care răspunde la întrebări.Nota de relaţii este semnată şi de reprezentanţii echipei de control în momentul în care o primeşte de la persoana care a răspuns la întrebări. Nota de relaţii se întocmeşte în două exemplare, ambele cu caracter de original, din care: un exemplar va fi anexat la raportul de activitate;

al doilea exemplar va rămâne la persoana care a formulat explicaţii. ANEXA Nr. 5cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de relaţii“ 1. Denumire: Notă de relaţii 2. Cod: ............ 3. Format: A4/t1 (Poate avea un număr variabil de pagini.) 4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către echipa de control pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de verificare fiscală. 7. Se întocmeşte în două exemplare, de persoana nominalizată de echipa de control pentru a răspunde la întrebări. 8. Circulă: exemplarul 1 la echipa de control care efectuează verificarea;

exemplarul 2 la persoana care formulat explicaţii.9. Se arhivează: exemplarul 1, anexă la Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sau la nota de constatare;

exemplarul 2, la persoana care a formulat explicaţii. ANEXA Nr. 6a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Nr. ........ ......... data ........ ................ ............. Telefon agent constatator ........ ................ .......... INVITAŢIE În data de ........ ................ ................, între orele ........ ........ .........., sunteţi invitat(ă) la sediul Autorităţii Naţionale pentru Turism - Direcţia generală control şi autorizare turism: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., în vederea clarificării şi soluţionării aspectelor referitoare la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. . Cu această ocazie este necesar să aveţi asupra dumneavoastră următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Neprezentarea dumneavoastră împiedică efectuarea controlului şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare. Operator economic/Persoana fizică Am primit un exemplar. Numele ........ ................ ................ ................ ........ Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ Societatea ........ ................ ................ ................ ........ Semnătura ........ ................ ................ ................ ........ Agent constatator Numele ........ ................ ................ ................ ......... Semnătura ........ ................ ................ ................ ........ Numele ........ ................ ................ ................ ......... Semnătura ........ ................ ................ ................ ......... ANEXA Nr. 6bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie“ Formularul „Invitaţie“ se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care, ca urmare a verificării efectuate, controlul nu poate fi finalizat (structura de primire turistică/agenţia de turism este închisă, reprezentanţii structurii de primire turistică/agenţiei de turism verificate nu pot pune la dispoziţia echipei de control documentele necesare etc.) şi va fi înmânat unui reprezentant al operatorului economic sau expediat prin poştă. În cazul în care operatorul economic nu se prezintă la data şi ora stabilite, se vor aplica procedurile legale în vigoare. ANEXA Nr. 6cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie“ 1. Denumire: Invitaţie 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 7a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Nr. ........ ................ ................ data ........ ................ ............ Către: Operatorul economic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa sediului social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ În atenţia: Domnului/Doamnei administrator În data de ........ ........ ........., ora .............., o echipă din cadrul Direcţiei generale control şi autorizare turism a constatat că la adresa menţionată în licenţa de turism nr. ........ ........ ........., agenţia de turism ........ ................ ................ ........... nu funcţiona. Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă transmitem următoarea: NOTIFICARE Către: Agenţia de turism ........ ................ ................ ................ .............. Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că agenţia de turism nu mai funcţionează la sediul pentru care s-a emis licenţă de turism sau anexă a licenţei de turism şi, având în vedere că dumneavoastră nu aţi solicitat încetarea definitivă a activităţii la sediul respectiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 15 zile de la prezenta notificare vă retragem din oficiu licenţa de turism pentru Agenţia de turism ........ ................ ................ ................ ........ .......... din localitatea ........ ................ ........ ............... judeţul ........ ................ ........ ............ . Autoritatea Naţională pentru Turism - Direcţia generală control şi autorizare turism Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ .......... Agent constatator: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ tel.: ........ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... tel.: ........ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... tel.: ........ ................ ......... Director general, ........ ........ .............. ANEXA Nr. 7bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notificare“ Formularul „Notificare“ se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate la o agenţie de turism, se constată că aceasta nu mai desfăşoară activitate la sediul înscris în licenţa de turism. Formularul „Notificare“ se completează cu următoarele date de identificare: nr. şi data completării formularului;

datele de identificare ale operatorului economic;

data şi ora când a fost efectuată verificarea şi s-a constatat că agenţia de turism nu funcţiona;

denumirea agenţiei de turism;

adresa agenţiei de turism;

datele de identificare ale echipei de control;

adresa instituţiei. ANEXA Nr. 7cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notificare“ 1. Denumire: Notificare 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul; 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 8a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu Către: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice ........ ................ ................ ......... Administraţia Finanţelor Publice ........ ................ ................ ................ .......... Nr. ........ ............../data ........ ............... Vă transmitem alăturat procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ........ ................ ................ ................ ............., în vederea punerii în executare a acestuia/acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Director general, ........ ................ ................ ........ .......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 8bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu“ Formularul „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu“ se va completa de personalul cu atribuţii de control în situaţia în care amenda nu a fost achitată în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi acesta nu a fost contestat în termenul legal. Formularul „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu“ se completează cu următoarele date de identificare: datele de identificare a direcţiei generale a finanţelor publice către care se transmite adresa;

nr. procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor transmis spre executare. ANEXA Nr. 8cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu“ 1. Denumire: Adresă de solicitare pentru punerea în executare a unui titlu executoriu 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4/t1 4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: 1 exemplar. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 9a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică Nr. ........ ............. data: ......./......./.......... 1. Comisia: Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2. Operatorul economic: Denumirea ........ ................ ................ ................, sediul social ........ ................ ................ ................ ................ .........., nr. de înmatriculare ........ ................ ................ ................, cod fiscal ........ ................ ........ ............., tel./fax ........ ................ ..........., e-mail ........ ................ ........ ............., adresa web ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ . În prezenţa reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ B.I./C.I./P. seria .......nr. ..............., funcţia ........ ................ ........ ........., telefon ........ ................ ............, au efectuat verificarea la faţa locului, constatând următoarele: 3. Unitatea (unităţile) funcţionează în baza autorizaţiei provizorii de funcţionare nr. ...........din ......./......./........, emisă în baza cererii operatorului economic titular pentru structura(ile) de primire turistică(e):

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........;

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........;

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........;

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........ .4. Adresa unităţii (unităţilor) verificate: localitatea ........ ................ ................, str. ........ ................ ................ ........ nr. ..........., judeţul/sectorul ........ ................ ................ ............, telefon ........ ................ ................ ..............., fax ........ ................ ..............., e-mail ........ ................ ................ ................ ............, adresa web ........ ................ ................ ............... 5. Condiţii şi criterii minime obligatorii neîndeplinite faţă de solicitarea operatorului economic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . 6. Număr minim de servicii suplimentare oferite (dacă este cazul): ........ ................ ................ ................ ................ .......... 7. Punctaj minim realizat (dacă este cazul): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 8. Se propune: a)Structura/structurile de primire turistică(e) verificată(e) să fie încadrată(e) la:

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........;

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........;

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........;

tipul ........ ................ ........ ............... denumirea ........ ................ ................ .......... categoria de clasificare ........ ........ . b)Structura/structurile de primire turistică(e) verificată(e) să nu fie clasificată(e), întrucât nu poate fi încadrată/nu pot fi încadrate la niciun tip şi categorie şi nu îndeplineşte/nu îndeplinesc condiţiile şi criteriile minime obligatorii de clasificare.9. Alte menţiuni ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . 10. Specificaţie pentru punctul nr. 8 lit. a): certificatul/certificatele de clasificare şi fişa/fişele anexă(e) se emit în termen de 15 zile de la data întocmirii prezentei note de clasificare. Semnăturile membrilor comisiei ........ ........ .............. Semnătura şi ştampila operatorului economic ........ ........ .............. ANEXA Nr. 9bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică“ Nota de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică (nota de clasificare) este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de clasificare în vederea autorizării structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică. Nota de clasificare va cuprinde tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică, conform condiţiilor şi criteriilor prevăzute de normele metodologice. 1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective. 2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare structura/structurile de primire turistice, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor corespunzătoare. 3. Se vor completa câmpurile aferente tipului, denumirii şi categoriei structurilor de primire turistice, conform solicitării operatorului economic. Acestea vor fi cele menţionate în Autorizaţia provizorie de funcţionare, eliberată anterior verificării la faţa locului. 4. La pct. 4 se vor menţiona datele de identificare ale structurii/lor de primire, conform câmpurilor din nota de clasificare. 5. Dacă este cazul, în funcţie de rezultatul verificării, inspectorul va preciza la pct. 5 criteriile minime obligatorii (conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism) neîndeplinite. 6. Pct. 6 se va completa cu numărul minim de servicii suplimentare oferite, după caz, iar la pct. 7 se va completa punctajul suplimentar realizat în urma verificării, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013. 7. În funcţie de rezultatul verificării, comisia încadrează şi clasifică sau nu structura/structurile de primire prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 8. 8. Nota de clasificare se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (nota de clasificare, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. 9. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea notei de clasificare, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură. ANEXA Nr. 9cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică“ 1. Denumire: Notă de clasificare 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 10a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Notă de autorizare turistică a plajei Nr. ........ ............. data: ......./......./.......... 1. Comisia: Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2. Operatorul economic: Denumirea ........ ................ ................ ........ .........., sediul social ........ ................ ................ ................ ................ ..............., nr. de înmatriculare ........ ................ ................ ........, codul fiscal ........ ................ ........ ........., tel/fax ........ ................ ........ .........., e-mail ........ ................ ........ ............., adresa web ........ ................ ........ ............... În prezenţa reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ................ .........., B.I./C.I./P. seria ....... nr. ................, funcţia ........ ................ ........ .........., telefon ........ ................ ............., au verificat la faţa locului îndeplinirea criteriilor privind utilizarea plajelor în scop turistic pentru: 3. Sectorul/subsectorul de plajă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Amplasare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., suprafaţa ........ .............., limita de nord ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., limita de sud ........ ................ ................ ................ ........ ......... 4. Plaja este administrată de ........ ................ ................ ................ ................ ............, în baza Contractului de închiriere nr. ........ ......../........ ........ ......... încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral 5. Dotări plajă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 6. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 7. Se propune: ¨ a) Autorizarea sectorului/subsectorului de plajă, întrucât îndeplineşte condiţiile şi criteriile minime obligatorii stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic. ¨ b) Neautorizarea sectorului/subsectorului de plajă, întrucât nu îndeplineşte condiţiile şi criteriile minime obligatorii stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010. Semnăturile membrilor comisiei ........ ................ ................ ............. Semnătura şi ştampila operatorului economic ........ ................ ................ ................ ........ ........ ANEXA Nr. 10bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei“ Nota de autorizare turistică a plajei este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea autorizării turistice a plajei. 1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective. 2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare sectorul de plajă, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor corespunzătoare. 3. Denumirea, amplasarea, suprafaţa, limitele sectorului de plajă se vor completa conform datelor din fişa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat şi din contractul încheiat între administratorul sectorului/subsectorului de plajă şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral 4. La rubrica „Menţiuni“ se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze. 5. În funcţie de rezultatul verificării, comisia autorizează sau nu sectorul/subsectorul de plajă verificat prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 6. 6. Nota de autorizare turistică a plajei se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (Nota de autorizare turistică a plajei, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. 7. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea Notei de autorizare turistică a plajei, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură. ANEXA Nr. 10cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de autorizare turistică a plajei“ 1. Denumire: Notă de autorizare turistică a plajei 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 11a DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE TURISM Notă de omologare a pârtiei de schi Nr. ........ ............. Data: ......./......./.......... 1. Comisia: 1.1. Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 1.2. Colaboratori: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Operatorul economic: Denumirea ........ ................ ................ ............., sediul social ........ ................ ................ ................ ................ ............., nr. de înmatriculare ........ ................ ................ ................ ........ ............., codul fiscal ........ ................ ................ ................ .......... În prezenţa reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ............., B.I./C.I./P. seria .......... nr. ........ ............, C.N.P. ........ ................ .............., funcţia ........ ................ ................ ................ .............., care solicită omologarea pârtiei de schi, au efectuat verificarea la faţa locului pentru: 3. Pârtia de schi: Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Amplasare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Descrierea caracteristicilor: Lungime (m) ............., grad de dificultate .............., lăţime minimă (m) ........, înclinare medie a pantei ........%, altitudine plecare ........ ................ .........., altitudine sosire ........ ................ ................ ........, diferenţă de nivel ........ ................ ........ ............ 4. Criterii neîndeplinite: :........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 5. Dotări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 6. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 7. Se propune: a)¨ Pârtia de schi verificată să fie omologată, întrucât îndeplineşte criteriile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată, şi Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, cu modificările şi completările ulterioare. b)¨Pârtia de schi verificată să nu fie omologată, întrucât nu îndeplineşte criteriile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 263/2001, republicată, şi Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Semnăturile membrilor comisiei ........ ................ ................ ............. Semnătura şi ştampila operatorului economic ........ ................ ................ ................ ........ ........ ANEXA Nr. 11bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi“ Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, pe baza constatărilor făcute la faţa locului de o comisie constituită din reprezentanţi ai Direcţiei generale control şi autorizare turism şi ai consiliilor judeţene. Comisia îşi desfăşoară activitatea cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui rază teritorială se află pârtia sau traseul de schi supus omologării. Nota de omologare a pârtiei de schi este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea omologării pârtiei de schi. 1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective. 2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului consiliului judeţean/local, de regulă reprezentanţi SALVAMONT. 3. La pct. 3 se vor completa datele de identificare ale operatorului economic care are în administrare pârtia de schi, conform câmpurilor corespunzătoare. 4. Denumirea, amplasarea, lungimea etc. se vor completa din fişa pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement, depuse la documentaţia de omologare. 5. Se vor menţiona la pct. 4 criteriile neîndeplinite, conform actelor normative în vigoare. 6. La rubrica „Menţiuni“ se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze. 7. În funcţie de rezultatul verificării, comisia omologhează sau nu pârtia de schi verificată prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 7. 8. Nota de omologare a pârtiei de schi se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect, care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte (Nota de omologare a pârtiei de schi, în cazul de faţă), pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. 9. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea Notei de omologare a pârtiei de schi, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură. ANEXA Nr. 11cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de omologare a pârtiei de schi“ 1. Denumire: Notă de omologare a pârtiei de schi 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe. ANEXA Nr. 12a Notă de verificare a zonei de agrement nautic Nr. ........ ............. Data: ......./......./.......... 1. Comisia: Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2. Operatorul economic: Denumirea ........ ................ ................ ........ ........, sediul social ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., nr. de înmatriculare ........ ................, codul fiscal ........ ................, tel/fax ........ ........ .........., e-mail ........ ................ ................ ........, adresă web ........ ........ .............. În prezenţa reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ................ .........., B.I./C.I./P. seria ....... nr. ........ ................ ..........., funcţia ........ ................ ................ ................ ........ ..............., telefon ........ ................ ................ ........ Amplasarea zonei de agrement nautic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Zona este administrată de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, conform contract ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... S-a efectuat verificarea la faţa locului în vederea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor privind autorizarea turistică a zonei de agrement nautic. 3. Condiţii şi criterii minime obligatorii neîndeplinite faţă de solicitarea operatorului economic: ........ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 4. Alte menţiuni ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 5. Se propune: ¨ a) Zona de agrement nautic să fie autorizată, întrucât îndeplineşte criteriile minime stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic şi Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu modificările şi completările ulterioare. ¨ b) Zona de agrement nautic să nu fie autorizată, întrucât nu îndeplineşte criteriile minime stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 şi Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Semnăturile membrilor comisiei ........ ................ ................ ............. Semnătura şi ştampila operatorului economic ........ ................ ................ ................ .............. ANEXA Nr. 12bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic“ Nota de verificare a zonei de agrement nautic este documentul întocmit de personalul cu atribuţii de autorizare prin care se consemnează îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi criteriilor în vederea autorizării zonei de agrement nautic. 1. Rubrica „Comisia“ se va completa cu datele de identificare ale reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Turism desemnaţi, conform câmpurilor respective. 2. La pct. 2 se vor completa datele de identificare ale reprezentantului operatorului economic care are în administrare zona de agrement nautic, precum şi datele de identificare ale operatorului economic, conform câmpurilor corespunzătoare. 3. Denumirea, amplasarea, suprafaţa, limitele zonei de agrement se vor completa conform datelor din fişa privind zona de agrement nautic şi din contractul încheiat între administratorul sectorului/subsectorului de plajă şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. 4. La rubrica „Menţiuni“ se vor preciza aspecte cu privire la rezultatul verificării, criterii îndeplinite sau neîndeplinite, precum şi orice alte informaţii pe care inspectorul consideră că trebuie să le menţioneze. 5. În funcţie de rezultatul verificării, comisia autorizează sau nu zona de agrement nautic verificată prin încercuirea literei corespunzătoare (a, b) de la pct. 6. 6. Nota de verificare a zonei de agrement nautic se semnează de către membrii comisiei şi de reprezentantul operatorului economic. În cazul în care reprezentantul operatorului economic refuză sau nu poate să semneze, inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Turism vor menţiona acest aspect care trebuie să fie confirmat de cel puţin un martor. Martorul este persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte, pe care le semnează pentru a le da valoare legală. Un agent constatator nu poate avea calitatea de martor. În acest caz, nota de constatare va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. 7. Dacă reprezentantul operatorului economic este prezent la încheierea Notei de verificare a zonei de agrement nautic, i se va înmâna copia acesteia, confirmând primirea prin semnătură. ANEXA Nr. 12cCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă de verificare a zonei de agrement nautic“ 1. Denumire: Notă de verificare a zonei de agrement nautic 2. Cod: ........ ................ 3. Format: A4 (210 x 297 mm) 4. Caracteristici de tipărire: suport: hârtie autocopiativă 56 g/mp; CB alb; CFB roz; CF verde;

tipar: o culoare faţă (negru);

finisare: - perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor; - înseriere cu cerneală roşie; - legare în carnete (cu capse metalice); copertare şi etichetare. 5. Se difuzează gratuit. 6. Se utilizează de către reprezentanţii cu atribuţii de control în vederea efectuării controlului dispus de conducerea direcţiei generale/instituţiei. 7. Se întocmeşte: conţine 1 exemplar x 3 pagini. 8. Circulă la persoana împuternicită să efectueze controlul. 9. Se arhivează la secretariat, în bibliorafturi, pe judeţe.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 108/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 108 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 108/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu